OPŠTA HEMIJA, I
OPŠTA HEMIJA, II
profesor Dejan Poleti
O.H. I
O.H. II
predavanja
4
4
vežbe
2 (3 sa kašnjenjem)
2 (3 sa kašnjenjem)
Vežbe počinju 13. oktobra!
NA PRVOM TERMINU VEŽBI TEST IZ KNJIŽICE:
„UPUTSTVO ZA BEZBEDAN RAD STUDENATA U
LABORATORIJI“ – NAUČITI I POLOŽITI !!!
1
Literatura:
- OPŠTA HEMIJA, I deo
- OPŠTA HEMIJA I, Praktikum sa Priručnikom
- ZBIRKA ZADATAKA IZ OPŠTE HEMIJE
____________________________________________________
- OPŠTA HEMIJA, II deo (Poleti)
- OPŠTA HEMIJA II, Praktikum
- Dragojević, Popović, Stević, Šćepanović,
OPŠTA HEMIJA, I deo
- Popović, Vasović, Bogunović, Poleti, Ćuković,
ZBIRKA ZADATAKA IZ OPŠTE HEMIJE
- Prezentacije sa predavanja
www.opstahemija.tmf.bg.ac.rs
Poleti
Opsta hemija 1
2
Dodatno, ali obavezno:
- radni mantil, naočare, rukavice,
- sveska („laboratorijski dnevnik”),
- šibice (upaljač), krpa,
- karton za O.H. I (kupiti u prodavnici knjiga!),
- slika (otprilike kao za indeks).
Uslovi za dobijanje potpisa: predavanja su
obavezna, vežbe su obavezne i još dosta toga ...
3
STUDIRANJE
- Kako ?
- Zašto ?
- Kakve su posledice ?
4
RECEPT za USPEŠNO STUDIRANJE:
- Zaboraviti (skoro) sve iz osnovne i srednje škole
- Čitati knjige, praktikume i zbirke
- Voditi i čitati beleške
- POVEZIVATI POJMOVE !
- Stalno pratiti gradivo (sveska „svaštara“)
- Pročitati ponešto i unapred (daj Bože!)
- Pitati šta nije jasno
- Preslišavati se pred ispit (sa pisanjem i crtanjem)
UTEHA:
1990. – oko 15 miliona poznatih jedinjenja
2014. – oko 89 miliona poznatih jedinjenja
5
6
KLASIFIKACIJA PRIRODNIH NAUKA
7
- BIOLOGIJA proučava
SVE ŠTO JE ŽIVO
(od virusa do čoveka)
- FIZIKA proučava
ENERGETSKE PROMENE MATERIJE
(bez promene hemijskog sastava)
fizička svojstva supstanci:
izgled, boja, opip, gustina, tvrdoća, kovnost, temperatura
topljenja i ključanja, napon pare, rastvorljivost, toplotna i
električna provodnost ...
- HEMIJA proučava
HEMIJSKA SVOJSTVA SUPSTANCI I
PROCESE KOD KOJIH DOLAZI DO
PROMENE HEMIJSKOG SASTAVA
(HEMIJSKE REAKCIJE)
8
elementi  jedinjenja
jedinjenja(1)  jedinjenja(2)
aA + bB  cC + dD
hemijska svojstva supstanci:
građa atoma, građa molekula (tip veze, energija veze,
geometrija), reaktivnost, termička stabilnost (temperatura
razlaganja i paljenja), kiselo-bazna i redoks svojstva ...
VEZA FIZIKE I HEMIJE
Hemijska
svojstva
Fizička
svojstva
Hemijske
promene
Fizičke
promene
9
H2O(s)  H2O(l)  H2O(g)
H2O
Na+Cl-(s) → Na+(aq) + Cl-(aq)
s - čvrsto,
l - tečno
c - kristalno (čvrsto)
sol - rastvor (solvatisano)
g - gasovito
aq - vodeni rastvor
10
PRIMENJENA, INDUSTRIJSKA HEMIJA:
dobijanje hemijskih elemenata i jedinjenja polazeći od
prirodnih sirovina
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA:
kako se hemijski procesi stvarno izvode u industriji (praksi)
2 Fe2O3(s) + 3 C(s) → 4 Fe(l) + 3 CO2(g)
FILTRIRANJE - CEĐENJE
u hemiji
u tehnologiji (industriji)
?
11
Download

OPŠTA HEMIJA, I OPŠTA HEMIJA, II profesor Dejan Poleti