5. OSNOVNE SPREGE I
POJAČAVAČKI STEPENI U OP
UVOD
•
•
•
•
•
•
polarizacija aktivnih komponenata
nestabilnost jednosmernih nivoa
veličina kondenzatora
nestabilnost radne tačke
temperaturska nestabilnost
pojačavači sa direktnom spregom
5.1 DIREKTNO SPREGNUTI DVOSTEPENI POJAČAVAČ
SA ZAJEDNIČKIM EMITOROM
Nastavak 1
Nastavak 2
- velika vrednost
- tranzistor u zasićenju
Nastavak 3
5.1.1 Temperaturska stabilnost pojačavača
Temperaturska stabilizacija
MOSFET
- Dva izvora za napajanje
Nastavak 1
Nastavak 2
Dinamičko opterećenje
Nastavak 1
Nastavak 3
Nastavak 3
Nelinearni otpornik
5.3.1 Strujno ogledalo
Nastavak 1
5.3.2 Widlar-ov strujni izvor
Nastavak 1
5.3.3 Wilson-ov strujni izvor
Nastavak 1
5.3.4 Višestruki strujni izvori
5.3.5 Složeni strujni izvori sa MOSFET-ima
Nastavak 1
5.4 Izvori referentnih napona
Nastavak 1
Nastavak 2
Nastavak 3
5.5 DARLINGTON-OVA SPREGA
Nastavak 1
Nastavak 2
Nastavak 3
Nastavak 4
5.6 KASKODNI POJAČAVAČ
Nastavak 1
5.7 KOMPAUNDOVANA SPREGA
5.8 POJAČAVAČ SA STRUJNIM IZVOROM
KAO AKTIVNIM OPTEREĆENJEM
Nastavak 1
Nastavak 2
Nastavak 3
Nastavak 4
5.9 DIFERENCIJALNI POJAČAVAČ
Nastavak 1
diferencijalno pojačanje
pojačanje srednje vrednosti
Nastavak 2
pojačanje srednje vrednosti u razliku
Faktor potiskivanja srednje vrednosti
pojačanje razlike u srednju vrednost
Nastavak 3
Nastavak 4
diferencijalno pojačanje
pojačanje srednje vrednosti u razliku
Faktor potiskivanja srednje vrednosti
pojačanje srednje vrednosti
pojačanje srednje vrednosti
Nastavak 5
5.9.2 Diferencijalni pojačavač sa bipolarnim tranzistorima
N1
N2
P.5.1
N1
N2
5.9.3 Statička prenosna karakteristika diferencijalnog pojačavača
N1
N2
5.9.4 Strujni izvori u kolu diferencijalnog pojačavača
5.9.5 Kaskodni pojačavač i primena superbeta
5.9.6 Diferencijalni pojačavač sa bipolarnim tranzistorima i
velikom ulaznom otpornošću
N1
N2
5.9.7 Diferencijalni pojačavač sa nesimetričnim izlazom
N1
N2
N3
5.9.8 Naponski i strujni ofset
N1
N2
5.9.9 Frekvencijska karakteristika diferencijalnog pojačavača
N1
5.9.10 Faktor potiskivanja napona napajanja diferencijalnog pojačavača
Download

5. OSNOVNE SPREGE I POJAČAVAČKI STEPENI U OP