Lokacije Dijagnostickih konektora
Calibra / Omega-A
Lociran je ispod haube (stari preobd2 konektor)
Corsa B / Astra F / Tigra
Lociran je u kutiji sa osiguracima blizu vozaca.
Omega-B
Lociran je u kutiji sa osiguracima blizu vozaca.
Vectra-B
Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.
Astra G / Zafira
Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.
Corsa C / Meriva / Tigra-B
Lociran je ispod kontrole grijanja. Ugradjen je u donji dio panela
Vectra C / Signum
Lociran je ispod pepeljare. Pepljara mora biti sklonjena da bi se moglo pristupiti konektoru
Astra-H
Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.
Zafira-B
Lociran je ispod pepeljare blizu mjenjaca kod centralne konzole.
Corsa D
Lociran je ispod komandnog panela grijanja.
Vivaro
Lociran je ispod volana. Uklonite poklopac da pristupite konektoru.
Reset servisnog intervala
Corsa-C
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Settings
Sada unesite željeni interval
Corsa-D
Mogući ispis na displeju:
InSP - service
InSp2 - bulp failure
InSP3 - remote control battery
InSP4 - water in diesel filter
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Reset
Pritisni pedalu kočnice
izaberi Yes
Servisni interval je resetovan
Meriva
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Settings
Sada unesite željeni interval
Astra-G
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Settings
Sada unesite željeni interval
Astra-H
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Reset
Pritisni pedalu kočnice
izaberi Yes
Servisni interval je resetovan
Zafira-A
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Settings
Sada unesite željeni interval
Zafira-B
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Reset
Pritisni pedalu kočnice
izaberi Yes
Servisni interval je resetovan
Tigra-B
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Settings
Sada unesite željeni interval
Vectra-C
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Reset
Pritisni pedalu kočnice
izaberi Yes
Servisni interval je resetovan
Signum
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Reset
Pritisni pedalu kočnice
izaberi Yes
Servisni interval je resetovan
Insignia
Pritisni pedalu kočnice (drži pritisnutu)
Pritisni SET / CLR dugme na vozačom informacionom centru
Antara
1. Upalite kontakt ON/RUN bez paljenja motora
2. U potpunosti pritisnite i otpustite pedalu gasa 3 puta u roku od 5 sekundi
Ako lampica “change engine oil ” više ne svijetli servis je resetovan.
Ako se lampica ponovo upali nakon slijedećeg kontakta i ostane goriti duže od 30 sekundi sistem
nije resetovan. Ponovite proceduru.
Kombi
Combo-C
Izaberi Body
Izaberi Instrument
Izaberi Programming
Izaberi Service Interval Settings
Sada unesite željeni interval
Vivaro
Procedura resetovanja ne smije trajati duže od 90 sekundi
Dajte kontakt
Pritisnite i držite pedalu gasa do kraja
Pritisnite pedalu kočnice 3 puta i držite
Otpustite obje pedale i čekajte 10 sekundi
Servisni interval bi trebao biti resetovan.
Ako se nije resetovao:
Vozite auto 10-ak kilometara
Ugasite ga najmanje 60 sekundi
Ponovite proceduru resetovanja
Movano 2007 - …
Procedura resetovanja ne smije trajati duže od 90 sekundi
Dajte kontakt
Pritisnite i držite pedalu gasa do kraja
Pritisnite pedalu kočnice 3 puta i držite
Otpustite obje pedale i čekajte 10 sekundi
Servisni interval bi trebao biti resetovan.
Ako se nije resetovao:
Vozite auto 10-ak kilometara
Ugasite ga najmanje 60 sekundi
Ponovite proceduru resetovanja
Reset Elektroničkog gasa (ETB)
Kada je potreban?
Poslije čišćenja ili zamjene elektroničkog gasa potrebno je izvršiti adaptaciju.
Ova procedura se takođe treba izvesti kada se skine negativna klema sa akumulatora ili kad
zamjenite motorni ECU!
Motori koji su podržani
Z10XE
Z12XE
Z18XE
Z18XEL
Z20LET
Preduslovi
ECT ili temperature rashladne tečnosti treba bit na oko 85 °C
Motor ne smije raditi.
Pedala gasa je na nuli (ne pritiskajte gas dok izvodite operaciju)
Napon baterije mora biti veći od 11 V
Ne smije biti grešaka u motornoj elektronici
Izvođenje adaptacije
Izaberite motor
Kliknite na dugme [Special function]
Kliknite na dugme [Reset learned values]
Kliknite na dugme [Start]
OP-COM Airbag kodiranje
Uvod
Potpuno novi airbag modul (ECU) nije konfigurisan. Kada se novi airbag ECU montira u auto potrebno
je uraditi kodiranje da bi radio kako treba. OP-COM trenutno podržava kodiranje SAB6 i SAB8
airbag modula.
Pošto je airbag dio sistema sigurnosti vozila uvijek se pridržavajte uputa koje vam daje program. Uvijek
prostudirajte uputstvo za popravak ukoliko je došlo uz auto i striktno slijedite svaku uputu i proceduru.
VAŽNO: Airbag ECU može biti kodiran samo jednom tj. kada je potpuno nov. Poslije prve uspješne
konfiguracije sadržaj ne može biti izmjenjen niti modifikovan.
U ovom primjeru prikazano je kodiranje SAB6 airbag ECU na Astri G iz 1999. godine
Kada izaberete airbag (SAB6 ili SAB8 sistem), pojavice se slijedeci prozor:
Prvo kliknite na [Fault Codes] dugme da bi ste provjerili trenutne greške
1
Možete vidjeti iz Fault Code liste da Airbag ECU treba biti programiran.
Kliknite na dugme [Back] zatim na dugme [Programming]. Ulazite u meni za programiranje
U zavisnosti od vašeg izbora slijedeci prozori ce biti prikazani:
2
Kada izaberete pravilnu konfiguraciju kliknite na [Perform Coding] dugme.
Ako je kodiranje uspješno pokazace vam se slijedeci prozor:
Ako kodiranje nije uspješno pokazace vam se "programming failed" prozor:
3
Ukoliko se nešto poremetilo u komunikaciji tokom programiranja pokazace vam se poruka "Timeout":
Kada je programiranje završeno pobrišite greške i izadjite iz airbag modula. Lampica airbaga
bi se trebala ugasiti i ukoliko je kodiranje uspješno provedeno ostati ugašena. Ukoliko se lampica ponovno
upali provjerite da li je neka greška ostala zapamcena u sistemu. Vidite o cemu se radi i otklonite uzrok
te greške.
4
SDM Airbag Programiranje
Pažnja većina airbag modula se može programirati samo jednom!
Corsa D
SDM TEMIC
Programirajte V.I.N. kod u SDM modul.
Programirajte CAN konfiguraciju u SDM.
SDM modul je dio Corsa-D imobilajzer sistema i auto se neće moći startovati dok se SDM modul ne upari.
Programirajte “Security Code” u SDM modul.
Programirajte “variant configuration” SDM modula.
Kada je konfiguracija programirana i greške obrisane lampica će i dalje svijetliti a dijagnostika će prijaviti
slijedeću grešku:
B1001 : 46 airbag module not locked
Pokrenite Self-Test i ako nijedna druga greška nije nađena zaključajte SDM modul (lock module).
Ako pronađete i druge greške istražite da li je problem kod konfiguracije ili je još uvijek kvar na autu.
Pažnja!
Nakon zaklučavanja SDM modula konfiguracija ne može biti promjenjena. Samo indikator pojasa može biti
upaljen ili ugašen.
Astra H / Zafira B
SDM TEMIC
Programirajte V.I.N. kod u SDM modul.
Programirajte CAN konfiguraciju u SDM.
SDM modul je dio Corsa-D imobilajzer sistema i auto se neće moći startovati dok se SDM modul ne upari.
Programirajte “Security Code” u SDM modul.
Programirajte “variant configuration” SDM modula.
Kada je konfiguracija programirana i greške obrisane lampica će i dalje svijetliti a dijagnostika će prijaviti
slijedeću grešku:
B1001 : 46 airbag module not locked
Pokrenite Self-Test i ako nijedna druga greška nije nađena zaključajte SDM modul (lock module).
Ako pronađete i druge greške istražite da li je problem kod konfiguracije ili je još uvijek kvar na autu.
Pažnja!
Nakon zaklučavanja SDM modula konfiguracija ne može biti promjenjena. Samo indikator pojasa može biti
upaljen ili ugašen.
Vectra C / Signum
Delco Single-Stage SDM
Prvo se mora programirati CAN konfiguracija u SDM modulu.
Tek onda se može programirati SDM konfiguracija.
Ako se ne pojave greške zaključajte SDM modul.
Ako pronađete i druge greške istražite da li je problem kod konfiguracije ili je još uvijek kvar na autu.
Pažnja!
Nakon zaklučavanja SDM modula konfiguracija ne može biti promjenjena. Samo indikator pojasa može biti
upaljen ili ugašen.
Vectra C / Signum
Siemens Multi-stage SDM
Prvo programirajte V.I.N. broj u SDM modul.
Drugo programirajte CAN konfiguraciju.
Manuelna ili "nasilna" DPF Regeneracija
Možete pokrenuti manuelnu regeneraciju na slijedecim modelima:
Astra-H

Z19DT, Z19DTH, Z19DTL, Z17DTR, Z17DTJ

Z19DT, Z19DTH, Z19DTL, Z17DTR, Z17DTJ
Zafira-B
Vectra-C / Signum

Z19DT, Z19DTH, Z19DTL

Z13DTH, Z17DTR

2.0L Diesel
Corsa-D
Antara
Upozorenje
Temperatura ispušnog plina ce narasti na preko 600 °C takoda se ova radnja mora izvoditi napolju
na nezapaljivom terenu.
Procedura regeneracije je u potpunosti kontrolisana motornom elektronikom.
Preduslovi

Motor radi na leru

Motor je zagrijan na punu radnu temperaturu
 Regeneracija se pokrece samo jednom da bi ste izbjegli eventualna oštecenja!
EDC16 Sistem
kliknite na "Start Regeneration"
Nakon što je "DPF Regeneration" završena, živi podaci tj. live data "Diesel Particulate Filter
Saturation" ce pokazati 70%. Kada motorni procesor izvrši dinamicku regeneraciju
vrijednost ce se promjeniti.
DECE01 Sistem
Diesel Pumpa Programiranje
Astra-G / Zafira-A
Donator-auto
Demontirajte diesel pumpu sa donator auta
Pažnja: Trebace vam security code donator auta
Auto gdje se ugradjuje donator pumpa
•
•
•
•
•
Ugradite diesel pumpu u auto
Uspostavite komunikaciju sa motornim ECU
Izaberite programiranje [Programming]
Izaberite [Reset ECU]
Unesite Security Code donator auta
Ovo ce resetovati raniji security code. Nakon toga vas motorni ECU (koji se
nalazi u pumpi)ce biti resetovan tako da se moze programirati sa novim autom.
•
•
•
•
•
Uspostavite komunikaciju sa Immobilizer modulom
Izaberite [Programming]
Unesite Security Code auta u koji ste ugradili diesel pumpu
Izaberite [Immobilizer Function Programming]
Izaberite [ECM (Motor Module) replaced]
Ovo ce snimiti novi Security Code u ECM (engine control module) tj. motorni
ECU.
Astra-G i Zafira-A mogu biti sa VP44/PSG5 jedinicama za Y20DTH. Ove PSG5
jedinice se ne moraju resetovati.
Vectra-C / Signum PSG16
Donator auto
Demontirajte diesel pumpu sa donator auta
Pažnja: Trebace vam security code donator auta
Auto gdje se ugradjuje donator pumpa
•
Ugradite diesel pumpu u auto
•
•
•
•
Uspostavite komunikaciju sa motornim ECU
Izaberite programiranje [Programming]
Izaberite [Reset ECU]
Unesite Security Code donator auta
Ovo ce resetovati raniji security code. Nakon toga vas motorni ECU (koji se
nalazi u pumpi) ce biti resetovan tako da se moze programirati sa novim autom.
• Uspostavite komunikaciju sa CIM modulom
• Izaberite [Programming]
• Unesite Security Code auta u koji ste ugradili dieselpumpu
• Izaberite [Immobilizer Function Programming]
• Izaberite [ECM (Motor Module) replaced]
Ovo ce snimiti novi Security Code u ECM (engine control module) tj. Motorni
ECU
Resetujte kontrolere vezane za immobilizer
Trebate uci u svaki modul u kojem imate odgovarajucu gresku pohranjenu u CIM
modulu (Vidi ispod) i uraditi reset/programming radnju sa security kodom auta.
1. IPC Instrument B3925 -00 Wrong Environment Identifier Received IPC
2. REC Rear Electrical Centre B3929 -00 Wrong Environment Identifier
Received REC
3. BCM Body Control Module B3924 -00 Wrong Environment Identifier
Received BCM
4. DDM Driver Door Module B3926 -00 Wrong Environment Identifier
Received DDM
5. PDM Passenger Door Module B3927 -00 Wrong Environment Identifier
Received PDM
Poslije reseta trebate sacekati najmanje 10 sekundi sa ugasenim kontaktom da
bi ste dozvolili autu da snimi nove odrednice.Sada izaberite motorni ECU i
provjerite programiranje:
• Highspeed CAN bus
• Variant configuration
• Tyresize
Programiranje novog CIM modula
Astra-H / Zafira-B
Prije nego što je novi CIM (column integrated module) postavljen obratite pažnju
na:
_ Sigurosni pin kod - Security Code
_ V.I.N. broj
_ Mehanicki broj kljuca
_ Variant kodiranje
_ High Speed CAN konfiguraciju
_ Mid Speed CAN konfiguraciju
_ Low Speed CAN konfiguraciju
_ Odradite puni dijagnosticki scan i sacuvajte rezultate
_ Osigurajte se da je V.I.N. broj jednak u svim kontrolnim jedinicama
Resetovanje starog CIM modula
Ugradite novi CIM
_ Konfigurišite CAN-High, Low and Middle konfiguracije kako ste ih ranije našli
_ Programirajte V.I.N. and mehanicki kljuc broj u novi CIM
_ Programirajte Immobiliser funkciju, (izaberite "CIM installed" opciju)
_ Programirajte dostupne transponder daljinske kljuceve u novi CIM
Resetujte slijedeće uređaje:
_ IPC
_ UEC
_ REC
Ugasite kontakt i sacekajte 15 sekundi
Programirajte security code u slijedece uredjaje:
_ IPC
_ UEC
_ REC
_ Konfigurišite "variant coding" novog CIM-a
_ Zadnji korak je kalibracija senzora zakrivljenosti volana “steering angle sensor”
Vectra-C / Signum
_ IPC
_ UEC
_ REC
Prije nego što je novi CIM (column integrated module) postavljen obratite pažnju
na:
_ Sigurosni pin kod - Security Code
_ V.I.N. broj
_ Mehanički broj ključa
_ Variant kodiranje
_ High Speed CAN konfiguraciju
_ Mid Speed CAN konfiguraciju
_ Low Speed CAN konfiguraciju
_ Odradite puni dijagnostički scan i sačuvajte rezultate
_ Osigurajte se da je V.I.N. broj jednak u svim kontrolnim jedinicama
Resetovanje starog CIM modula
Ugradite novi CIM
_ Konfigurišite CAN-High, Low and Middle konfiguracije kako ste ih ranije našli
_ Programirajte V.I.N. and mehanicki kljuc broj u novi CIM
_ Programirajte Immobiliser funkciju, (izaberite "CIM installed" opciju)
_ Programirajte dostupne transponder daljinske kljuceve u novi CIM
Resetujte slijedece uredjaje:
_ IPC
_ REC
_ BCM
_ PDM
_ DDM
Isključite kontakt i sačekajte najmanje 15 sekundi
Programirajte “security code” u slijedeće upravljačke uređaje:
_ IPC
_ REC
_ BCM
_ PDM
_ DDM
_ Konfigurišite “variant coding” novog CIM modula
_ Posljednji korak je kalibracija senzora zakrivljenosti volana “steering angle sensor”
Ukoliko dobijete grešku:
B1001 - Electronic Control Unit (ECU) not programmed stored
B1001 - Electronic Control Unit (ECU) Not Programmed
(00) - Present
CIM variant configuration programming nije dobro urađeno ili je netačno.
U ovom slučaju uradite slijedeće:
_ Uđite u CIM modul
_ Izaberite programming
_ Izaberite variant configuration
_ Izaberite code index 008 programming
Otvoriće vam se prozor sa svim mogućim ”variant configurations”.
_ Ako je potrebno modifikujte “variant configuration”
_ Da snimite konfiguraciju kliknite programming
Novi koding index 008 će biti sačuvan i greška B1001 bi trebala nestati.
Kada se zamjeni CIM modul važno je ubaciti “Vehicle Immobiliser Data” iz ECM (motorni
ECU) u CIM modul.
Ovo se postiže tako što se koristi “CIM replaced” opcija u Immobiliser Function
programming meniju.
Pokrenite komunikaciju sa motornim ECU
_ Izaberite programming
_ Izaberite reset ECU
_ Pokrenite komunikaciju sa CIM modulom
_ Izaberite programming
_ Re-sinhronizirajte podatke iz motornog procesora korištenjem izbora “ECM replaced”
u Immobiliser Function Programming
Pobrinite se da imate barem jedan programiran ključ prije nego što pokušate startovati
auto.
Tempomat ‐ Cruise Control Ovdje je opisana procedura za dodavanje tj. kodiranje novog tempomata
1. Izaberite godinu i model auta
2. Izaberite kod motora
3. Povežite se sa modulom i izaberite "programming"
4. Izaberite "variant configuration"
5. Izaberite cruise control
6. Promjenite stanje iz "not present" u "present" na padajucem meniju.
7. Kliknite "perform coding"
kada vas program pita jeste li sigurni kliknite yes i na kraju save
U ovisnosti od modela auta biće potrebno da izvršite dodavanje “cruise control
present” u CIM modulu
U zavisnosti od modela i godine može vam biti potreban "security code" koji dobijete kada kupite auto.
Opcom programiranje injektora
 Omega-B
Y25DT
Nema potrebe da se rucno unose kodovi injektora na ovome modelu.Sve što treba da
uradite je da izvršte ''[Injectors were replaced]'' dijagnosticku proceduru u meniju motorne elektronike i
time ce te kodirati nove injektore.
 Astra-G
Z17DLT
Nema potrebe da se rucno unose kodovi injektora na ovome modelu.
 Astra-H / Zafira-B
Z17DTH/Z17DTL
Na ovim modelima ne trebate unositi "quantity adjustment" kodove za svaki injektor.
Sve što treba je da izaberete koji je injektor zamjenjen.
Moguce opcije su:1, 2, 3, 4, ili svi.
Z19DT/Z19DTH/Z19DTL/Z19DTJ
Procedura je ista kao za Vectra-C / Signum
 Vectra-C / Signum
Z19DT/Z19DTH/Z19DTL/Z19DTJ
Kod injektora sadrži 9 karaktera koji su zapisani na samom injektoru.
Kada zamjenite ove injektore morate kodirati motorni ECU da bi ste osigurali pravilan rad novih
EDC16 injektora.
Injektor kod se sastoji od 9 znakova koji mogu sadržavati slijedece karaktere:
A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,1,2,3,4,5,6,7,8
Primjer koda: 81SPBF7AA
 Corsa-C / Meriva
Z17DTH
Injektor kod koji sadrži 22 znaka (11 hexadecimalnih brojeva) je takodje zapisan na samom
injektoru.
Kada zamjenite ove injektore morate kodirati motorni ECU da bi ste osigurali pravilan rad novih
DEC30 injektora.
Injektor kod se sastoji od 22 znaka koji koriste hexadecimalni kodni sistem:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Primjer koda: D500CA0000BECEEBD7CDCE
Z13DTH
Injektor kod sadrži 9 znakova zapisanih na samom injektoru.
Kada zamjenite ove injektore motorni ECU mora biti kodiran da bi se osigurao pravilan rad
ovih MultiJET injektora.
Kod injektora se sastoji od 9 znakova u slijedecem formatu:
A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,1,2,3,4,5,6,7,8
Primjer koda: BKAPM2EC8
Kada se MultiJET motorni ECU dijagnosticira pojavi se slijedeci prozor:
Klikni na [Programming] dugme da procitate snimljene kodove injektora.
Osigurajte da je dat kontakt ali da motor ne radi.
U ovom prozoru ce te vidjeti trenutne "quantity adjustment codes" za svaki cilindar.
Molimo da mjenjate jedan po jedan kod, poslije svake promjene kliknite na odgovarajuce [Change]
dugme.
Rezultat programiranja bi trebao biti pravilno prikazan. Poslije programiranja ugasite kontakt, dajte kontakt
i udjite u motorni ECU ponovo da bi ste verifikovali proces kodiranja. Ako je sve u redu novo uneseni kodovi
trebaju biti prikazani u programu.
Kodiranje kuke za vuču
Ako ste ugradilii kuku postavite opcije u slijedećim modulima:
Astra-H / Zafira-B
Moduli
REC (potreban “Security code”)
DIS
IPC (potreban “Security code”)
Variant Coding
REC
Postavite “Trailer Reversing lamp control” na Present
Postavite “Trailer Fog lamp control” na Present
DIS
Postavite Towbar na Present
IPC
Postavite “Towbar” na Present
Vectra-C / Signum
Moduli
REC (potreban “Security code”)
DIS
IPC (potreban “Security code”)
Variant Coding
REC
Postavite “Trailer Reversing lamp control” na Present
Postavite “Trailer Fog lamp control” na Present
DIS
Postavite “Check Control” na Present
Postavite “Towbar” na present
IPC
Identifier "0x0???"
Postavite “Towbar” na Present
Identifier "0x1???"
Nije potrebno raditi “variant coding”
Čitanje sigurosnog koda - Security Code
Za programiranje novih ključeva i imobilajzera potreban vam je security Code.
Ovaj kod se uobičajeno nalazi na kartici CarPass koja dođe uz novo auto. Nažalost ta
kartica se često izgubi. Sa OP-COM možete čitati security code iz slijedećih modela:
•
•
•
Corsa-C
Meriva
Tigra-B
Model selection
Corsa-C / Meriva / Tigra-B
Izaberite Body
Izaberite Instrument
Izaberite EPROM info
Sada se “Security Code” može iščitati iz EEPROM-a
Brisanje podataka o ispaljivanju airbaga.
Neki SDM Airbag moduli dozvoljavaju brisanje "deployment record" zapisa bez
potrebe za zamjenom slično crash dati kod VW vozila.
Procedura kod Astra-H / Zafira-B
• Izaberi SDM Airbag modul
• Pročitaj greške
• Izaberi Programming
• Izaberi Clear deployment record
• Izaberi parameters iz padajuće liste
• Izaberi Start activation
• Završite komunikaciju sa SDM Airbag modulom i isključite interface iz
auta.
• Zaključajte auto pomoću daljinskog. Sačekajte najmanje15 sekundi.
Otključajte auto daljinskim, ponovo uđite u airbag modul I obrišite greške.
Nakon ovoga unutrašnje svjetlo će ostati da gori. Skinite negativnu klemu
sa akumulatora I sačekajte jednu minutu. Ponovo spojite klemu I svjetlo će
normalno raditi.
DIS (Display) Code Index List
 Astra-H
 Zafira-B
 Vectra-C / Signum
Astra-H BID (Board Info Display) Code Index Table
Part No.
BC
Fuel Tank Sensor
Code Index
13111165
Without BC
Not relevant
001
13111165
With BC
Not relevant
002
13208090,13238548
Without BC
Linear Resistance
005
13208090,13238548
With BC
Linear Resistance
006
13253694,13238548
Without BC
Linear Voltage, Type B
009
13253694,13238548
With BC
Linear Voltage, Type B
010
Zafira-B BID (Board Info Display) Code Index Table
Part No.
BC
Fuel Tank Sensor
13253694
Without BC
Not relevant
003
13253694
With BC
Not relevant
004
13208089,13238548,13253694
Without BC
Not relevant
007
13208089,13238548,13253694
With BC
Not relevant
008
Vectra-C / Signum
Hatchback
Notchback
Colour Info Display / Graphics Info Display
2005
Board Computer
Without BC
Add On Heater
Code Index
001
Code Index
With BC
Without Add On Heater
002
With BC
With Add On Heater
003
Vectra-C / Signum
Station Wagon
Signum
Vehicle with diesel engine
Colour Info Display / Graphics Info Display
2005
Board Computer
Add On Heater
Without BC
Code Index
004
With BC
Without Add On Heater
005
With BC
With Add On Heater
006
Vectra-C / Signum
Station Wagon
Signum
Vehicle with petrol engine
Colour Info Display / Graphics Info Display
2005
Board Computer
Add On Heater
Without BC
Code Index
007
With BC
Without Add On Heater
008
With BC
With Add On Heater
009
Vectra-C / Signum
Hatchback
Notchback
Vehicle with petrol engine
Colour Info Display / Graphics Info Display
2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Software Freeze Date:
Board Computer
Before 20.04.2004
Without BC
Before 20.04.2004
With BC
Add On Heater
Code Index
001
Without Add On Heater
002
Before 20.04.2004
With BC
With Add On Heater
003
After 23.09.2004
Without BC
After 23.09.2004
With BC
Without Add On Heater
011
After 23.09.2004
With BC
With Add On Heater
012
010
Vectra-C / Signum
Station Wagon
Signum
Vehicle with diesel engine
Colour Info Display / Graphics Info Display
2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Software Freeze Date:
Board Computer
Add On Heater
Code Index
Before 20.04.2004
Without BC
Before 20.04.2004
With BC
Without Add On Heater
005
Before 20.04.2004
With BC
With Add On Heater
006
After 23.09.2004
Without BC
After 23.09.2004
With BC
Without Add On Heater
014
After 23.09.2004
With BC
With Add On Heater
015
004
013
Vectra-C / Signum
Station Wagon
Signum
Vehicle with petrol engine
Colour Info Display / Graphics Info Display
2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Software Freeze Date:
Board Computer
Add On Heater
Code Index
Before 20.04.2004
Without BC
Before 20.04.2004
With BC
Without Add On Heater
008
Before 20.04.2004
With BC
With Add On Heater
009
After 23.09.2004
Without BC
007
016
After 23.09.2004
With BC
Without Add On Heater
017
After 23.09.2004
With BC
With Add On Heater
018
Download

Calibra / Omega-A Corsa B / Astra F / Tigra Omega-B