WebCam podešavanje - Geovision V8.4
Ovdje je predstavljeno koje opcije unutar WebCam-a treba aktivirati ili ne.
Za detaljnije objašnjenje oko opcija pogledajte uputstvo "Geovision podešavanje" na www.profesionalbn.com
Sa Microsoft Internet Explorerom na udaljenom PC'ju, je moguce pratiti video nadyor
uživo, plaz back, menjati sistem i upravljati PTZ kamerama putem WebCam Servera.
Za rad Geovision DVR Servera i WebCam'a, potrebni su minimalno ovi uslovi:
OS
32-bit
Windows XP, Vista, 7, Server 2008
64-bit
Windows 7, Server 2008
CPU
Memory
Pentium 4, 2.0 GHz
Windows XP
2 x 512 MB Dual Channels
Windows Vista / 7 / Server 2008
2 x 1 GB Dual Channels
Hard Disk
80 GB
VGA
ATI Radeon X600 / NVIDIA 6200
Network
TCP/IP
Web Browser
IE 7.0 or later
DirectX
9.0c
Konfigurisanje WebCam Servera
GV'-Sisitem u sebi vec ima WebCam Server. Kliknuti na Network dugme, te izabrati WebCam server
WebCam Server Settings
Server Setup dialog sadrži sljedeca polja: General, Server, Video, SDK, Audio
JPG, 3GPP, Mobile i Multicast.
[General]
Po želji se može zakaciti i Enable Remote Control.
www.profesionalbn.com
Server setup
Video setup
SDK setup
Audio setup
www.profesionalbn.com
JPG setup
Ako posjedujete kamere sa mikrofonima,
i želite da slušate audio, onda zakacite
opcije kao na slici Audio setup. U protivnom
otkacite sve opcije.
3GPP setup
Mobile setup
www.profesionalbn.com
Multicast setup
www.profesionalbn.com
Download

Geovision Internet pristup / Srp