STEPENIK PREPARACIJA KAO PREDUSLOV
ZA VRHUNSKI FIKSNI PROTETSKI RAD
Predavač:
Dr Dejan Radonić
Mesto:
stomatološka ordinacija DEDENT Gajeva 5, Beograd
Subota
10:00
Uvodno predavanje o vrstama i principima preparacije za fiksni
protetski rad
11:00
Demonstracija preparacije na studijskom modelu
11:30
Praktičan individualni rad na studijskim modelima
13:00
Prezentacija preparacije i uzimanja otiska uživo na pacijentu
Cena kursa: 150 €
Download

Stepenik preparacija kurs