OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
1.
2.
3.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Naziv firme
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11
12.
Podaci o sedištu
Mesto
Opština
Ime i prezime ovlašdenog lica
Broj telefona
Broj faksa
E-mail adresa
Web adrese
Obveznik PDV
107028659
62446757
Agencija za promotivne usluge i štampu
»Kampanja«
Kneza Miloša 32
Sokobanja
Sokobanja
Vladan Dimitrijevid
064/366-0779
018/884-346
[email protected]
www.kalendari.co.rs www.majice-majica.rs
DA
Podaci o delatnosti
1.
Naziv delatnosti
Ostalo štampanje
Šifra delatnosti
1812
Podaci o računu u banci
1.
2.
3.
Naziv banke
Komercijalna banka AD Beograd
Mesto
Beograd
Broj tekudeg računa
205-166408-26
Odgovorno lice
Strana 1/1
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA 1. Poreski