TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK
POZIVNICA
POŠTOVANI, U NAREDNA DVA MJESECA UZ UČEĆŠE VIŠE UNIVERZITETSKIH I
NEUNEVERZITETSKIH PARTNERA, NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U ZVORNIKU
ODRŽAĆE SE KURS IZ OBLASTI ODRŽIVIH TEHNOLOGIJA, KAO OBLIK
CJELOŽIVOTNOG UČENJA
NA OVAJ NAČIN TEHNOLOŠKI FAKULTET IZ ZVORNIKA ZAJEDNO SA SVOJIM
DOMAĆIM I STRANIM PARTNERIMA, POZIVA SVE ZAINTERESOVANE STRUČNJAKE,
DA SE PRIJAVE ZA POHAĐANJE KURSA
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE SRIJEDA 04.04.2012. GODINE
S Poštovanjem,
Koordinator:
Prof. dr Radoslav Grujić
Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES
Creation of university-enterprise cooperation for education
on sustainable technologies
Kreiranje saradnje Univerzitet-privreda u oblasti održivih tehnologija
RASPORED PREDAVANJA
06.04.2012 godine (petak), 12,00 časova
Raspored predavanja iz opšteg dijela kursa
Met.jed.
Naziv metodske jedinice
Uvodna riječ
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
Koncept održivog razvoja sa
naglaskom na industriju
Hemijska industrija kao izvor
zagađenja
Ekološka održivost i industrija
Pauza
Koncept nulte emisije
Proces sagorijevanja kao izvor
zagađenja vazduha
Procjena rizika po okolinu
Pauza
Projektovanje i modeliranje održivih
industrijskih procesa
Upravljanje okolinom
Menadžment ljudskih resursa
Predavač
Prof dr Milovan Jotanović,
Dekan Tehnološkog
fakulteta
Koordinator Projekta: Prof
dr Radoslav Grujić
Min
5
Doc dr Vladan Mićić
20
Prof dr Milovan Jotanović
20
Prof dr Milorad Tomić
20
Doc dr Vojislav Aleksić
20
Prof dr Branko Pejović
20
Prof dr Dragica Lazić
20
Prof dr Goran Tadić
20
Prof dr Mitar Perušić
Prof dr Mitar Perušić
20
20
Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES
Creation of university-enterprise cooperation for education
on sustainable technologies
Kreiranje saradnje Univerzitet-privreda u oblasti održivih tehnologija
Sala
RASPORED PREDAVANJA
21.04.2012 godine (subota) 10,00 časova
Raspored predavanja iz specifičnog dijela kursa: Održive tehnologije u
hemijskoj industriji i industriji materijala
Met.jed.
H1
SH2
SH3
SH4
SH5
SH6
SH7
SH9
SH9
Naziv metodske jedinice
Održivi razvoj - izazov za hemijsku
industriju
Studije slučaja iz proizvodnje soli
Studije slučaja iz proizvodnje cementa
Pauza
Studije slučaja iz proizvodnje sode
Studije slučaja iz proizvodnje glinice
Studije slučaja iz elektrohemijske
proizvodnje
Pauza
Studije slučaja iz naftne industrije
Studije slučaja Zbrinjavanje opasnog
otpada
Studije slučaja Upravljanje medicinskim
otpadom
Predavač
Sati
Prof dr Milorad Tomić
20
Prof dr Milovan Jotanović
Prof dr Milovan Jotanović
15
15
Prof dr Milovan Jotanović
Prof dr Dragica Lazić
15
15
Prof dr Miomir Pavlović
15
Prof dr Pero Dugic
15
Prof dr Miladin Gligorić
15
Prof dr Branko Đukić
15
Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES
Creation of university-enterprise cooperation for education
on sustainable technologies
Kreiranje saradnje Univerzitet-privreda u oblasti održivih tehnologija
Sala
RASPORED PREDAVANJA
21.04.2012 godine (subota) 10,00 časova
Raspored predavanja iz specifičnog dijela kursa: Održive tehnologije u
prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
Met.jed.
P1
P3
P4
SP1
SP2
SP3
SP4
Naziv metodske jedinice
Održive tehnologije u prehrambenoj
industriji
Polutanti iz prehrambene industrije
Zbrinjavanje otpadnih materija iz
prehrambene industrije
Pauza
Studija slučaja izproizvodnje mesnih
proizvoda
Studija slučaja iz prerade mliječnih
proizvoda
Studija slučaja iz prerade voća i
povrća
Studija slučaja iz proizvodnje hljeba i
pekarskih proizvoda
Predavač
Min
Prof dr Radoslav Grujić
20
Prof dr Radoslav Grujić
20
Prof dr Branko Đukić
20
Prof dr Radoslav Grujić
15
Mr Dragan Vujadinović
15
Mr Zoran Petrović
15
Prof dr Jasna Mastilović
15
Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES
Creation of university-enterprise cooperation for education
on sustainable technologies
Kreiranje saradnje Univerzitet-privreda u oblasti održivih tehnologija
Sala
RASPORED PREDAVANJA
Raspored predavanja iz opšteg dijela kursa
Datum: 05.05.2012 godine (subota), 10,00 časova
Met.jed.
Naziv metodske jedinice
Uvodna riječ
Predavač
Prof dr Milovan Jotanović, dekan
Prof dr Radoslav Grujić, koordinator
Projekta
Min
Sala
5
Amfiteatar
TF
20
U2
Energetska efikasnost procesa u
hemijskoj industriji
Prof dr Zoltan Zavargo
U3
Propisi u oblasti zaštite životne sredine
Prof dr Mile Klašnja
H
Ekstrakcija superkritičnim fluidima kao
„green process technology“
Prof dr Kiril Lisichkov
20
20
P1
Hazardne materije u hrani porijeklom iz
okoliša
Pauza
Prof dr Midhat Jašić
Prof dr Slavica Grujić
H6
Ceramic biomaterials
Prof. Dr. Emilija Fidancevska
20
20
Amfiteatar
TF
Amfiteatar
TF
Amfiteatar
TF
Amfiteatar
TF
Amfiteatar
TF
Pauza
H6
End of life tretment of polymer
composite materials
Doc dr Vineta Srebrenkoska
U5
Obnovljivi izvori energije
Prof dr Milorad Cakić
P5
Održive tehnologije u FHI
Prof dr Goran Nikolić
20
20
20
Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES
Creation of university-enterprise cooperation for education
on sustainable technologies
Kreiranje saradnje Univerzitet-privreda u oblasti održivih tehnologija
Amfiteatar
TF
Amfiteatar
TF
Amfiteatar
TF
Download

POZIVNICA - Privredna komora RS