Vrednosti vaučera u čijim iznosima će Moskomerc odobriti popust građanima, donosiocima
otpada od električnih i elektronskih proizvoda, prilikom kupovine novih uređaja u Akciji “Staro
za novo, ako ne radi neka vam zaradi”, na teritoriji gradova u Republici Srbiji, osim grada
Beograda:
EEO
Vrednost vaučera
1.
2.
Šporeti
Mini šporet
650,00RSD/kom
280,00 RSD/kom
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
200,00 RSD/kom
450,00 RSD/kom
200,00 RSD/kom
650,00 RSD/kom
650,00 RSD/kom
360,00 RSD/kom
600,00 RSD/kom
80,00 RSD/kom
200,00 RSD/kom
500,00 RSD/kom
1000,00 RSD/kom
1200,00 RSD/kom
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Plinski šporet
Šporet na čvrsto gorivo
Mikrotalasne
Vešmašina
Sudomašina
Bojler 30-50 litara
Bojler od 51litar i više
TA peć
Uljani radijator
Frižider/zamrzivač do 150 litara
Frižider/zamrzivač 151-300 litara
Frižider/zamrzivač preko 300
litara
Rashladna vitrina do 200 litara
Rashladna vitrina od 201 litar
Klima
Prozorska klima
Mali kućni aparati
Kućište
Lap top
Monitor
Štampač A3 i veći
24.
25.
26.
27.
28.
TV CRT do 37cm²
TV CRT 38-42cm
TV CRT 43-70cm²
TV CRT 71-80cm²
TV CRT preko 80 cm²
120,00 RSD/kom
250,00 RSD/kom
350,00 RSD/kom
500,00 RSD/kom
950,00 RSD/kom
600,00 RSD/kom
1200,00RSD/kom
900,00 RSD/kom
430,00 RSD/kom
50,00 RSD/kom
280,00 RSD/kom
250,00 RSD/kom
200,00 RSD/kom
160,00 RSD/kom
Download

ovde možete pogledati cenovnik za srbiju