Download

Separace směsi proteinů na zařízení pro izoelektrickou fokusaci v