Spisak imenovanih laboratorija u kojima se
obavlja verifikacija mjerila na dan 30.07.2012.
godine
Napomena: Lista imenovanih laboratorija se redovno ažurira u skladu sa eventualnim izmjenama.
Red.
br.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila mase,
Sarajevo
1.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
•
•
•
2.
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila
dužine, Sarajevo
•
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
3.
Institut za mjeriteljstvo BiH - referentna
laboratorija za referentne materijale i
plemenite metale, Sarajevo
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum
isteka
rješenja
1
06-46-6-438-1/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-3/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-4/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-2/12-HM
16.03.2013.
20
06-46-6-NT-24-4/11
10.08.2012.
Br. lab
neautomatske vage klase tačnosti I,
II,III i IIII, i
Automatskih vaga i
Tegova klase tačnosti F1, F2, M1, M2 i
M3)
trgovačkih mjerila za dužinu i mjernih
letvi
Predmeta izrađenih od plemenitih
metala
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
4.
5.
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila mase,
Tuzla
•
Adresa: Armije BiH, 75000 Tuzla
•
Riket d.o.o., Sarajevo
Adresa: Džamijska 6, 71000 Sarajevo
•
Neautomatske vage klase tačnosti III i
IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3)
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
1/8
Red.
br.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
6.
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
kl. tačnosti 1 i 2
•
Indukcionih mjerila reaktivne el.
energije kl. tačnosti 3
•
Etalona mjerila el. Energije
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
kl. tačnosti 0,5 i 1
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
•
7.
•
UNIJAL AC d.o.o., Čapljina
(Verifikacija mjerila i opreme na stanicama
tehničkih pregleda vozila)
8.
Adresa: Braće Radića 1, 88300 Čapljina
DELTA-PETROL d.o.o., Kakanj
Adresa: Ćatići bb, 72240 Kakanj
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum
isteka
rješenja
22
05-46-6-LJ-41-4/11
17.07.2012.
23
05-46-6-LJ-41-5/11
17.07.2012.
46
06-46-ČS-10-1/10
14.12.2013.
106
IP-0180/10-06-AA
16.03.2013.
Statičkih (elektronskih) mjerila
reaktivne el. energije kl. tačnosti 2 i 3.
•
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
•
Analizatora ispušnih plinova
benzinskih/ dizel motora
•
Manometara za mjerenje pritiska u
pneumaticima
•
9.
Statičkih (elektronskih) mjerila
aktivne el. energije kl. tačnosti 0,2S i
0,5S i 1.
Br. lab
Mjerila za ispitivanje kočnica
vangabaritnih vozila – usporenje
•
Mjerila zvuka/ buke
•
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG-a horizontalnih i vertikalnih
rezervoara
2/8
Red.
br.
10.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
INVESTICIONO TEHNIČKI CENTAR d.o.o.,
Sarajevo
•
Adresa: Humska 70, 71000 Sarajevo
11.
12.
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
14.
15.
16.
17.
133
05-46-6-LJ-41-6/11
17.07.2012.
06-46-6-ŠO-37-4/11
17.08.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG i horizontalnih rezervoara
214
06-46-6-AA-50-4/11
15.08.2012.
Etilometara, mjerila za mjerenje
koncentracije alkohola u krvi preko
izdaha
223
06-46-6-IA-32-8/12
03.06.2013.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti
233
06-46-6-SJ-47-4/11
25.08.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG-a
234
06-46-6-AA-42-4/11
15.08.2012.
235
06-46-6-FD-28-5/11
17.11.2012.
MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo
•
Adresa: Tvotnička 3, 71000 Sarajevo
GIA BH d.o.o., Sarajevo
•
•
Adresa: Banjalučka bb, 76100 Brčko
Adresa: Avde Hume 11, 71000 Sarajevo
06.10.2012.
160
•
DVOKUT pro, Sarajevo
06-46-6-IA-44-10/11
Mjerila brzine vozila u pokretu
Adresa: Čarlija Čapljina 1, 78000 Banja Luka
TEHNOMONT d.o.o., Brčko Distrikt
115
•
MIBO Komunikacije doo, Sarajevo
Adresa: Trešnje 1, Ilidža, 71000 Sarajevo
Datum
isteka
rješenja
Uklopnih satova
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
Adresa: Tvotnička 3, 71000 Sarajevo
BiH
Broj rješenja
imenovanja
•
EUROMONT d.o.o., Banja Luka
13.
Etilometara, mjerila za mjerenje
koncentracije alkohola u krvi preko
izdaha
Br. lab
•
•
Ispitivanje (mjerenje) nivoa buke /
zvuka, i
Verifikacija mjerila nivoa buke
3/8
Red.
br.
Check system d.o.o., Sarajevo
18.
19.
20.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
•
Adresa: Safeta Zajke 181, 71000 Sarajevo
PROMET MID d.o.o., Kiseljak
Adresa: Zenički put bb, 71250 Kiseljak
ROLVAGA d.o.o., Kiseljak
Adresa: fra. Bone Ostojića bb, 71250 Kiseljak
•
•
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum
isteka
rješenja
Mjerila dužine i vremena –
taksimetara
04
06-46-6-CS-13-5/12
30.04.2013.
Mjerila dužine i vremena - taksimetara
188
06-46-6-CS-6-6/12
07.05.2013.
Neautomatskih vaga klase tačnosti I,
II, III i IIII
169
06-46-6-AŠ-6-12-7/12
14.05.2013.
03
06-46-6-BR-6-3/12
09.05.2013.
05
06-46-6-ŠO-7-5/12
15.05.2013.
•
Tegova klase tačnosti M1, M2 i M3
•
Mjerila dužine, ugla i hrapavosti
•
Analizator ispušnih plinova benzinskih
motora
•
Manometara za mjerenje pritiska u
pneumaticima
Mašinski fakultet u Sarajevu
21.
Laboratorija za proizvodnu i mjernu tehniku
Adresa: Vilsonovo šetalište 9, 71000 Sarajevo
Tios d.o.o., Sarajevo
(verifikacija opreme na stanicama tehničkog
pregleda)
22.
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20,
71000 Sarajevo
•
Mjerila kočione sile po obodu kotača
motornih vozila
4/8
Red.
br.
23.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.
Sarajevo
•
Br. lab
BiH
Neautomatskih vaga klase tačnosti I,
II i III
Datum
isteka
rješenja
Broj rješenja
imenovanja
137
06-46-6-MH-16-7/12
04.07.2013.
06-46-6-DC-30-6/12
02.08.2013
Adresa: Olimpijska 30, 71000 Sarajevo
24.
25.
26.
HERKON d.o.o., Mostar
•
Mjerila protoka (volumena) naftnih
derivata
221
•
Vodomjeri za hladnu vodu, nazivnih
prečnika: DN (13-40) mm
130
06-46-4-SJ-22-10/12
07. 05.
2013.
•
Mjerila protoka gasa (0,016 m3/h do
4000 m3/h)
Elektronski korektora volumena gasa
(-30°C do 165°C: 0 bar do 100 bar)
Transmitera temperature i pritiska
(-30°C do 165°C: 0 bar do 100 bar)
Manometara (0 bar do 100 bar)
06
06-46-6-SJ-22-8/12
31. 03.
2013.
Adresa: Biskupa Čule 10, 88000 Mostar
KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo
Adresa: Jaroslava Černija 8, 71000 Sarajevo
KJKP Sarajevogas, Sarajevo
Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju mjerila
protoka gasa
Adresa: Rajlovac bb, 71000 Sarajevo
•
•
•
===========
Crvenim označene laboratorije su u postupku imenovanja / reimenovanja i nisu u mogućnosti da daju usluge
verifikacije mjerila dok se postupak ne okonča.
Red.
br.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
5/8
Red.
br.
27.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
JORDAN d.o.o. Zenica
•
Mjerila zapremine, vodomjeri DN
15 do DN 200
•
Neautomatskih vaga klase
tačnosti II, III i IIII
Adresa: Ćire Truhelke, Zenica
Nirma d.o.o., Tešanj
28.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
Adresa: Kraševo bb, 74260 Tešanj
•
29.
30.
31.
32.
LIBELA ELSI BIH d.o.o., Sarajevo
•
Adresa: Brčanska 16, 71000 Sarajevo
•
ČALJKUŠIĆ doo, Busovača
•
Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 111, 72260
Busovača
MRG EKSPORT- IMPORT D.O.O Banja Luka
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase
tačnosti II, III i IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Mjerila protoka (volumena)
tečnosti, horizontalnih i vertikalnih
rezervoara
•
Etilometri
•
Neautomatske vage klase
tačnosti II, III i IIII
.
Adresa: Milana Radmana 23, BanjaLuka
AMM Elektronika d.o.o. Tuzla
Adresa: Tomislava Ravnjaka 2, 85000 Tuzla
OPTIMED doo, Vitez
33.
34.
Adresa: Petra Svačića b.b., 72250 Vitez
MDS AUTOMATIKA d.o.o. Brod
Adresa:Svetog Save 76, B. Brod
PRVO IMENOVANJE
PRVO IMENOVANJE
6/8
Red.
br.
35.
36.
37.
38.
39.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
PRECIZ doo, Čapljina
•
Adresa: Zrinsko Frankopanska 27, 88360
Mostar
•
LOTRIČ CONTROL, Mostar
•
Adresa: Sv. Leopolda Mandića 9, 88000
Mostar
•
IVEX d.o.o. Usora
Datum isteka
rješenja
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3
•
Protok i volumen
Remontni zavod d.o.o. Travnik
•
El. veličine, vrijeme i frekvencija
•
•
•
(verifikacija opreme na stanicama tehničkog
pregleda)
Broj rješenja
imenovanja
PRVO IMENOVANJE
Adresa: Alipašina 8, 71000 Sarajevo
40.
BiH
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
ZIK d.o.o. Mostar
Tehnounion d.o.o. , Sarajevo
Br. lab
•
•
Uređaja za mjerenje kočione sile
po obodu kotača motornih vozila
Analizator ispušnih plinova
benzinskih/ dizel motora,
Mjerila za ispitivanje kočnica
vangabaritnih vozila –usporenje
Mjerila zvuka/ buke,
Uređaja za podešavanje
svjetlosnog snopa i jačine
inteziteta svjetlosti
7/8
Red.
br.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
Remontni zavod d.d. Travnik
Laboratorija za verifikaciju mjerila
električnih veličina vremena i frekvencije
•
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
Mjerila električnih veličina
(napon, struja, otpor )
•
Mjerila vremena i frekvencija
•
Vodomjera, DN (13-100) mm,
mjeriteljske, klase A i B
•
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
41.
Adresa: Aleja konzula 5, 72270 Travnik
42.
43.
JKP Vodovod i kanalizacija, Tuzla
Adresa: Kulina Bana 2, 75000 Tuzla
ALBBA d.o.o., Bihać
Adresa: Jablanska 297, 77000 Bihać
8/8
Download

Spisak imenovanih laboratorija u kojima se obavlja verifikacija