BANE SOMBOR 2014
KLJUČ VAŠE SIGURNOSTI.
BANE SOMBOR
OD 1947.
KLJUČ VAŠE SIGURNOSTI.
BRAVA 6.5
BRAVA 6.5 PERTLOVANA
LEVA - DESNA
UNIVERZALNA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
1301.18.101
1302.18.101
1325.18.101
1334.18.101
1321.18.101
1324.18.101
ključ
cilindar
podizač (poluga)
valjak “premium”
ključ “premium”
sanit.prost.“premium”
1541.18.101
1542.18.101
1543.18.101
ključ
cilindar
sanit.prostorije
BRAVA 8
HIT CENA!
PRIHVATNICI
LEVA - DESNA
ŠIFRA
DETALJI
1304.21.101
1306.21.101
1355.21.101
cilindar
ključ
podizač (poluga)
SIGURNOSNE BRAVE
ŠIFRA
DETALJI
1311.23.101
1311.04.101
1311.21.101
1311.16.101
ravni za bravu 6.5
vinkla ugaoni
za bravu 8
sa uvetom
PRIKIVAJUĆA BRAVA
LEVA - DESNA
ŠIFRA
DETALJI
1344.21.101
1385.00.106
6.5
za blindirana vrata
60 x 90
ŠIFRA
DETALJI
8307.00.101
8307.00.116
cinkovana
cinkovana +
farbana u crno
www.bane.rs
1
SIGURNOSNA PRIKIVAJUĆA BRAVA
BRAVE ZA KLIZNA VRATA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
1340.00.312
1340.00.314
bela
siva
1332.18.101
1819.16.101
1820.16.101
6.5 kljun
cilindar
četvrtka
BRAVA 2.5
BRAVA 2.5
ČEONA PLOČA OD ZAMKA
(OBORENE IVICE)
LEVA - DESNA
HVT RAVNA ČEONA PLOČA
LEVA - DESNA
ŠIFRA
DETALJI
3340.25.301
3342.25.301
3344.25.301
3349.25.301
valjak
jezičak
podizač (poluga)
podizač (poluga) za kvaku
ŠIFRA
DETALJI
3340.22.101
3342.22.101
3372.22.101
valjak
jezičak
ključ
HIT CENA!
2
BRAVA 2.5 SA JEZIČKOM
BRAVA 2.5 SA VALJKOM
ALU + ELOKSIRANA ČEONA PLOČA
LEVA - DESNA
ALU + ELOKSIRANA ČEONA PLOČA
LEVA - DESNA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
3342.00.218
3342.00.221
siva
zlatna
3340.00.218
3340.00.221
siva
zlatna
www.bane.rs
BRAVA 4
BRAVA 4
ČEONA PLOČA OD ZAMKA
(OBORENE IVICE)
LEVA - DESNA
HVT RAVNA ČEONA PLOČA
LEVA - DESNA
ŠIFRA
DETALJI
3341.25.301
3343.25.301
3345.25.301
valjak
jezičak
podizač (poluga)
ŠIFRA
DETALJI
3341.22.101
3343.22.101
valjak
jezičak
HIT CENA!
BRAVA 4 SA JEZIČKOM
BRAVA 4 SA VALJKOM
ALU + ELOKSIRANA ČEONA PLOČA
LEVA - DESNA
ALU + ELOKSIRANA ČEONA PLOČA
ŠIFRA
DETALJI
3343.00.218
3343.00.221
siva
zlatna
ŠIFRA
DETALJI
3341.00.218
3341.00.221
siva
zlatna
POLUBRAVA 2.5
POLUBRAVA 4
LEVA - DESNA
LEVA - DESNA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
3350.25.301
3352.25.301
3354.25.301
valjak
jezičak
zasun
3351.25.301
3353.25.301
3355.25.301
valjak
jezičak
zasun
www.bane.rs
3
BRAVA ZA METALNA KLIZNA VRATA
BRAVA ZA ALUMINIJUMSKA VRATA
ŠIFRA
ŠIFRA
DETALJI
3348.35.106
3345.85.107
85X35
BRAVA ZA PROTIVPOŽARNA VRATA
BRAVA ZA METALNA VRATA
DETALJI
LEVA - DESNA
ŠIFRA
ŠIFRA
DETALJI
DETALJI
3331.00.101
1380.00.101
BRAVICA ZA GARAŽNA VRATA
BRAVICA ZA ORUŽJE
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
3399.00.101
3399.00.317
cink - belo
sivo
8775.36.314
smeđe
4 www.bane.rs
CILINDRI “BANE”
SA OKRUGLIM DUGMETOM
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
3647.55.400
3647.55.426
1851.61.400
1851.61.426
1852.65.400
1852.65.426
1853.01.400
1853.01.426
1853.11.426
1853.03.426
1853.05.400
1853.13.426
1853.23.426
1853.25.426
1853.40-55.426
1853.46.426
1853.36.426
27+27
27+27
30+30
30+30
30+35
30+35
30+40
30+40
35+35
30+50
30+60
35+45
40+40
40+50
40+55
50+50
45+55
1764.01.400
1764.01.426
1764.02.400
1764.02.426
1764.30-40.400
1764.30-40.426
30+30
30+30
30+35
30+35
30+40
30+40
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
mat nikl
mat nikl
mesing
mat nikl
mat nikl
mat nikl
mat nikl
mat nikl
mat nikl
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
SA OVALNIM DUGMETOM
ŠIFRA
DETALJI
1766.01.400
1766.01.426
1766.02.400
1766.02.426
1766.30-40.400
1766.30-40.426
30+30
30+30
30+35
30+35
30+40
30+40
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
* mogućnost izvedbe sistema na isti ključ | mogućnost izrade cilindara do 120 mm dužine
CILINDRI “BANE” KODIRANI
KATANCI
* mogućnost izvedbe sistema na isti ključ
(5 KLJUČEVA)
ŠIFRA
DETALJI
1951.60.400
1951.60.426
1952.65.400
1952.65.426
1953.80.426
1953.90.426
1953.30-60.426
30+30
30+30
30+35
30+35
30+50
40+50
30+60
mesing
mat nikl
mesing
mat nikl
mat nikl
mat nikl
mat nikl
ŠIFRA
DETALJI
8871.35.400
8871.45.400
8871.11.400
8871.55.400
35
45
45 prod.obujmica
55
45 mm sa
produženom obujmicom
www.bane.rs
5
BRAVICA ZA METALNE ORMANE
BANE PLUS
CILINDRI I KATANCI
ŠIFRA
ŠIFRA
DETALJI
1751.60.220 Extra
30+30 alu kućište
sa mesing rotorom
katanac 35 mm
katanac 45 mm
katanac 55 mm
8871.35.400+
8871.45.400+
8871.55.400+
DETALJI
3768.19-16.306 Ø 19, L 16
3768.19-20.306 Ø 19, L 20
HIT CENA!
BRAVICA ZA POŠTANSKO SANDUČE
BRAVICA ŠTELUJUĆA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
3703.00.306
20 x 23 x 15
4641.00.101
55 x 55 Ø 22
CILINDRIČNA BRAVICA
ZA METALNE ORMANE
ŠIFRA
DETALJI
3768.00.400
23 x 27 Ø 24
www.bane.rs
ŠIFRA
1313.01.101
1313.02.101
1313.03.101
1313.04.101
1313.05.101
1313.06.101
* mogućnost izvedbe sistema na isti ključ
6
KLJUČ
DETALJI
GARNITURA EVROPA
GARNITURA DRINA
LEVA - DESNA
ŠIFRA
1600.01.218
1600.01.219
1600.01.221
1600.02.218
1600.02.219
1600.02.221
DETALJI
ŠIFRA
ključ
ključ
ključ
cilindar
cilindar
cilindar
ELOKSIRANO
1600.03.218
1600.03.219
1600.03.221
1600.04.218
1600.04.219
1600.04.221
DETALJI
ključ
ključ
ključ
cilindar
cilindar
cilindar
ELOKSIRANO
GARNITURA BANE
GARNITURA MODERN
ŠIFRA
ŠIFRA
1600.05.218
1600.05.219
1600.05.221
1600.06.218
1600.06.219
1600.06.221
DETALJI
1600.07.218
1600.07.219
1600.07.221
1600.08.218
1600.08.219
1600.08.221
ključ
ključ
ključ
cilindar
cilindar
cilindar
DETALJI
ključ
ključ
ključ
cilindar
cilindar
cilindar
ELOKSIRANO
GARNITURA ZA SANITARNU
BRAVU
ŠIFRA
1683.00.218
1683.00.219
1683.00.221
DETALJI
ELOKSIRANO
GARNITURA KVAKA KUGLA
ŠIFRA
1600.41.218
1600.41.219
1600.41.221
DETALJI
cilindar
cilindar
cilindar
ELOKSIRANO
www.bane.rs
7
GARNITURA PVC
GARNITURA ZA METALNA VRATA MILA
ŠIFRA
ŠIFRA
1600.17.628
1600.17.632
1600.18.628
1600.18.632
DETALJI
ključ
ključ
cilindar
cilindar
DETALJI
1600.12.218
1600.12.219
1600.12.221
ELOKSIRANO
GARNITURA ZA METALNA VRATA
ŠIFRA
1600.09.218
1600.09.219
1600.09.221
DETALJI
cilindar
cilindar
cilindar
GARNITURA KVAKA - KUGLA
ZA METALNA VRATA
ŠIFRA
1600.42.218
1600.42.219
1600.42.221
ELOKSIRANO
SIGURNOSNI ŠTIT
DETALJI
ELOKSIRANO
KVAKA BANE SA PRODUŽENIM ŠIPOM
92 MM
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
1501.90.218
1501.90.219
1501.90.221
1182.92.118
1182.92.219
1182.92.221
ELOKSIRANO
8
www.bane.rs
DETALJI
ELOKSIRANO
SIGURNOSNA GARNITURA KVAKA KUGLA
SIGURNOSNI ŠTIT - ROZETA
ŠIFRA
ŠIFRA
DETALJI
DETALJI
1521.00.218
1521.00.219
1521.00.221
1551.02.218
1551.02.219
1551.02.221
ELOKSIRANO
ZATVARAČ PROZORA - TRIB
RUČICA - POLUOLIFNA
ŠIFRA
ELOKSIRANO
RUČICE ZA PROZOR
2257
2258
DETALJI
2257.00.218
2257.00.219
2257.00.221
2258.00.218
2258.00.219
2258.00.221
2271
ŠIFRA
2271.34.218
2271.34.219
2271.34.221
2272.34.218
2272.34.219
2272.34.221
ELOKSIRANO
trib
2272
DETALJI
kraća
kraća
kraća
duža
duža
duža
poluolifna
ELOKSIRANO
USADNI JEZIČAK
RUČICA ZA KROVNI PROZOR
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
2435.00.101
23.5 x 57
2270.00.218
2270.00.219
2270.00.221
DETALJI
ELOKSIRANO
www.bane.rs
9
SPOJNICE ZA PROZORSKO KRILO
“UNIKUM” I “MERKUR”
MAKAZE ZA PROZOR
ŠIFRA
DETALJI
2421.00.101
2422.00.101
190 x 25
190 x 51
ŠIFRA
DETALJI
2427.10.301
2428.10.301
2421.00.101
2422.00.101
2427.10.301
GARNITURA ZA OTVARANJE
GORNJIH PROZORA - VENTUS
OKRETNO-NAGIBNI OKOV
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
3981.00.101
3981.02.101
ventus garnitura
vučna šipka Ø 10 L 2m
2457.00.101
2428.10.301
(VIDNI)
DETALJI
3
2457.30.102
2
2457.20.102
1
2457.10.102
PREKLOPNI ZASUN
ZA DRVENA VRATA
PREKLOPNI ZASUN
ZA METALNA VRATA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
1255.01.101
1255.02.101
L 200 mm
L 300 mm
3255.00.101
L 250 mm
10
www.bane.rs
SPOJNICA “7” ZA PROZOR
SPOJNICA “9” ZA VRATA
UKOPAVAJUĆA
UKOPAVAJUĆA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
2401.72.100
35 x 30
1415.00.100
53 x 45
SPOJNICA
SPOJNICA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
8604.05.101
8604.06.101
8604.07.101
8604.08.101
8604.09.101
8604.10.101
8604.12.101
8604.14.101
8604.16.101
8604.18.101
8604.20.101
25 x 25
30 x 30
35 x 35
40 x40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80
90 x 90
100 x 100
8606.35.101
8606.40.101
8606.45.101
8606.50.101
175
200
255
250
ŠARKA PROLAZNA
ŠIFRA
DETALJI
1409.00.126
100 x 76
x
x
x
x
30
33
38
40
SPOJNICA
ŠIFRA
DETALJI
8614.16.101
8614.19.101
80 x 50
95 x 55
www.bane.rs
11
MAŠINSKA ŠARKA
SPOJNICA ZA VRATA
MASIV
ŠIFRA
DETALJI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22 mm
ŠIFRA
DETALJI
1416.13.101
1416.23.101
90 x 68 x 2.5
110 x 65 x 2.5
RUČKA ZA SANDUK
RUČKA ZA SANDUK
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
8003.23.101
115 x 40
8004.25.101
102 x 94
KOPČA ZA SANDUK
RUČKA
ŠIFRA
ŠIFRA
DETALJI
4021.02.301
120 mm
8026.00.101
12
www.bane.rs
DETALJI
KLAVIR ŠARNIR
NAUGLICA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
8610.32.101
8610.32.102
8610.36.101
8610.36.102
2000
2000
2000
2000
8411.19.101
8411.20.101
8410.17.101
8410.19.101
95 x 95
100 x 100
85 x 85
95 x 95
x
x
x
x
32
32
36
36
x
x
x
x
1
1
1
1
cink-belo
cink-žuto
cink-belo
cink-žuto
8411
8410
POLUOKRETALJKA | RAJBER
VALJKASTI PRIHVATNIK
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
8127.00.101
8128.50.101
8128.60.101
8128.70.101
50
50
60
70
2425.20.101
2425.26.101
kraći 20 mm
duži 26 mm
x
x
x
x
18 x 52
30
40
40
8128.00.101
8127.00.101
SPOJNICA ZA MERDEVINE
DRZAČ ŠIPKE ZA TEPIH
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
8622.39.101
8622.45.101
8622.51.101
195
225
255
8502.13.301
8502.99.101
šipka Ø12 L 1m
www.bane.rs
13
SIGURNOSNI ZASUN
SIGURNOSNA REZA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
8117.00.101
107 x 70
8115.24.101
8115.28.101
8115.32.101
120 x 60
140 x 80
160 x 100
REZA
REZA
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
DETALJI
8110.20.101
8110.24.101
8110.28.101
8110.32.101
100
120
140
160
8109.22.101
8109.24.101
8109.28.101
8109.32.101
110
120
140
160
UŠICE ZA KATANAC
SIGURNOSNE UŠICE ZA KATANAC
LEVA-DESNA
ŠIFRA
8122.00.101
DETALJI
ŠIFRA
8123.00.117
14
www.bane.rs
DETALJI
ZASUNI SIGURNOSNI
UVRTNA SPOJNICA
ZA KATANAC
ŠIFRA
DETALJI
8134.00.101
8132.00.101
8135.00.101
ravni
bajonet manji
bajonet veći
ZASUN ZA NAMEŠTAJ
ŠIFRA
DETALJI
1426.03.101
1426.05.101
Ø 13
Ø 16
TOČKIĆ ZA NAMEŠTAJ
LEVI - DESNI
ŠIFRA
DETALJI
4245.00.101
KUKA
ŠIFRA
DETALJI
4975.50.301
4976.50.301
4975.03.300
Ø 50
Ø 60
čaura
UGAONI OKOV ZA KREVET
ŠIFRA
DETALJI
ŠIFRA
8814.00.101
62 x 55
4113.00.101
DETALJI
www.bane.rs
15
UGAONI OKOV ZA KREVET
OKOV ZA BRAČNI KREVET
ŠIFRA
ŠIFRA
DETALJI
DETALJI
4114.00.101
4115.00.101
PRIČVRŠĆIVAČ KAPKA
SREDNJA SPOJNICA
DUGAČKI ZAVRTANJ
ŠIFRA
DETALJI
2696.45.102
2696.45.116
cink-žuto
crno
UGAONA SPOJNICA
ŠIFRA
DETALJI
2690.30.102
2690.30.116
cink-žuto
crno
UGAONA SPOJNICA
OSIGURAVAJUĆA
ŠIFRA
DETALJI
2690.20.102
2690.20.116
cink-žuto
crno
16
www.bane.rs
ŠIFRA
DETALJI
2690.10.102
2690.10.116
cink-žuto
crno
ŠIPKA
BRAVICA
BEZ ŠIPKE
ŠIFRA
DETALJI
2691.20.102
2691.20.116
cink-žuto
crno
BRAVA TRAKTORSKA
ŠIFRA
DETALJI
2691.02.102
2691.02.116
2691.03.102
2691.03.116
2691.06.102
2691.06.116
710
710
1010
1010
2010
2010
cink-žuto
crno
cink-žuto
crno
cink-žuto
crno
UGAONIK
LEVA - DESNA
ŠIFRA
DETALJI
7327.00.102
KVAKA ZA VRATA
ŠIFRA
DETALJI
7326.00.632 L
7326.00.632 D
sa ključem
bez ključa
ŠIFRA
DETALJI
2690.40.102
2690.40.116
cink-žuto
crno
GARNITURA ZA
TRAKTORSKE KABINE
ŠIFRA
DETALJI
7351.00.632
www.bane.rs
17
BANE MPI
Staparski put bb, 25000 Sombor, Srbija
E-mail: [email protected]
www.bane.rs
PRO GALVANO
Marka Nikolića 9, 11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 (0)11 316 0 216
E-mail: [email protected]
BANE SOMBOR | MADE IN SERBIA
DISTRIBUTER
Fotografije proizvoda u katalogu su simbolične i imaju za cilj da prikažu trenutni
izgled proizvoda. BANE neprestano radi na unapređenju svojih proizvoda, te su
njihov izgled i tehničke specifikacije podložni promenama. BANE nije odgovoran
za štamparske greške i unapred se izvinjavamo zbog njih.
Najnovije informacije o proizvodima možete naći na www.bane.rs
Download

Katalog "BANE" 2014