ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
Протојереј ставрофор др Драгомир Сандо, доцент
ПРАКТИЧНЕ СТУДИЈЕ, обавезни предмет
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ, изборни предмет
Предмет: Катихетика са хришћанском педагогијом
Група: обавезни предмет, бодова; 80
Фонд часова: 4 семе. / 4 + 4
Испит: усмени
Назив курса:
КАТИХЕТИКА СА ХРИШЋАНСКОМ ПЕДАГОГИЈОМ
САДРЖАЈ:
Увођење слишалаца у област Црквене педагогије, њеног
појма, области и значења како етимолошко-терминолошког,
тако и црквено-литургијског схватања. Посебно указивање
на
космолошке,
христолошке,
антрополошке,
теантрополошке и еклисиолошке димензије области које
подразумевају образовање и васпитање личности у Цркви
као и саме методологије кроз примере Светих
отаца.Усклађеност и неразлучност теоретског изучавања у
интердисциплинарном смислу катихетског односа са
праксом у Цркви која је вековима приводила истинској
просвети (читати:просвећењу, задобијању светости). Кроз
изучавање катихетско-богословских принципа ове научне
области (црквене педагогије), покушати колико је то могуће
пренети адекватну проблематику и на поље дидактике и
дидактичке законитости. Обзиром на заступљеност верске
наставе у основним и средњим школама, оспособити и
окалификовати позване за сусрет са савременим изазовима
верске наставе у поменутим институцијама.
Такође, не занемарити историјски пресек педагогије и њено
схватање као и образовни живот носилаца цивилизацијског
живота у свету кроз векове.
ЦИЉ: Циљ премета је указати на димензије и схватање
образовања и васпитања у Цркви, корелација у односу на
помоћне научне области и припремати оквалификоване
1
кадрове за извођење верске наставе у црквеном и грађанском
школству.
ПРЕДУСЛОВИ: Уписани
практичног смера.
четврти
семестар
студија,
ОБЛИК НАСТАВЕ: Предавања (фронтални вид наставе,
савремени кроз разне дидактичке методе, аудио и визуелни,
дијалошки, монолошки, развојни) и вежбе.
ОБАВЕЗЕ СУДЕНАТА: Присустворање предавањима и
узимање активног учешћа у њима. Консултације и вежбе
које се садрже из писменог рада (облика семинарског) и
његова одбрана, као и практичне демонстрације једне
методске јединице.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА РАДА И РЕЗУЛТАТА: Писање и
одбрана семинарског рада од 10-20%, активно учешешће на
предавањима од 10-20%, вежбе од 10-15% и осталих
процената оцена суденту на усменом испиту.
ПЛАН КУРСА/ПРЕДМЕТА
1. недеља
Уводу у православну катихезу: увод, појам, циљ- предавање
Васпитање код старих Китајаца- предавање
На претходнне теме вежбе
2. недеља
Космолошке основе образовањаи васпитања
Васпитање у Индији
На претходне теме вежбе
3. недеља
Антрополошке основе образовања
Васпитање у Персији
На претходне теме вежбе
4. недеља
Богочовек као Алфа и Омега обазовања и васпитања
Васпитање у древном Египту
Вежбе на предаване теме
5. недеља
Тројични синергизам као основа образовања
Васпитање код древних Грка
Вежбе на произнето градиво
2
6. недеља
Васпитни смисао Прве Божје заповести
Предагошки принципи код Сократа, Аристотела и Платона
Вежбе нас претходне теме
7. недеља
Пад у грех као обезбожење човека
Педагогија старих Римљана
Вежбе на предавања
8. недеља
Старозаветна Божја педагогија
Синаити и њихов педагошки смисао
Вежбе на произнето предавање
9. недеља
Васпитни смисао смрти
Исихазам и његов значај за православну педегогију
Вежбе на произнето градиво
10. недеља
Васпини смисао покајне туге
Св.Кирило Јерусалимски и његове Катихезе
Вежбе на изложено градиво
11. недеља
Васпитни карактер Стаозаветне заједнице и празника
Катихезе код Св, Јована Златоуста и његово „Васпитање
деце“
Вежбе на произнето градиво
12.недеља
Литургијска катихеза као црквено саборна
Катихетско учење код Св. Василија Великог и Св. Максима
Исповедника
Вежбе на произнето предавање
13. недеља
Катихеза као молитвено-покајна
Педагошки рад Св. Методија и Кирила
Вежбе на тему изложеног предавања
14. недеља
Катихеза као иконична
Свети Сава и његов педагошки рад
3
Вежбе на тему предавања
15. недеља
Васпитни смисаобрака
Васпитни смисао монаштва
Вежбе на произнето градиво
ЛИТЕРАТУРА
- Радовић, Амфилохије, Основи правпславног образовања,
Врњачка Бања 1993.
- Колумзин, Софија, Наша црква, наша деца, Београд 1996.
- Св. Кирило, Јерусалимски, Катихезе, Београд 2001.
- Нелас, Панајотис, Обожење у Христу, Београд 2001.
- Вилотијевић, Младен, Дидактика I – III тома, Научна
књига, Београд 2000.
- Катекизам, Хрватска бискупска конференција, Загреб
1994.
- Стевановић, Борислав, Педагошка психологија, Београд
2000.
- Сандо, Драгомир, Православно васпитање деце до седме
године живота, београд 2006.
- Kurz, Helmut, Methoden des Religions-unterichts, Koesel,
1992.
- Adam, Gottfried Lachmann Rainer, MetodischesKompendium
fier den Religionsuntericht, Goettingen 1993.
- Жлебник, Историја педагогије, Београд 1982.
- Шмеман, Александар, Велики пост, Врњачка Бања 1999.
-Милићевић, Милан, Историја педагогије, Београд 1871.
- Педагошка енциколопедија, I-II, Бероград 1989.
4
Download

Katihetika sa hriscanskom pedagogijom