Nastanak i uloga investicionih fondova u FBiH
mr Nedim Šaćiragić, predsjednik Udruženja/Udruge društava za
upravljenje fondovima u FBiH
SRUKTURA TRŽIŠTA
-
11 ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA
-
4 OTVORENA INVESTICIJSKA FONDA
-
IMOVINA ZIF – 490.125.000 KM
-
IMOVINA OIF –
-
NEMA POSEBNIH SEKTORSKIH FONDOVA (u najavi 2)
-
NELIKVIDNOST TRŽIŠTA VISOKA
-
BERZANSKO TRŽIŠTE NE ODRAŽAVA STVARNU VRIJEDNOST
-
TERET PRIVATIZACIJE I JPD 2001-2003
-
KORZ VRIJEME FONDOVIMA NAMJENJIVANE RAZLIČITE ULOGE
PORTFELJSKI ULAGAČI, AKTIVNI INVESTITORI, HOLDING
DRUŠTVA, ŠPEKULANTI....
8.500.000 KM
NETO VRIJEDNOST IMOVINE ZIF
2009 – NAV ZIF
605.913.000
2010 – NAV ZIF
504.186.000
09.2011 – NAV ZIF
490.125.000
•VRIJEDNOST KONSTANTNO
OPADA
•RAZLOZI:
• PAD VRIJEDNOSTI DIONICA
NA BERZI
• UTICAJ FINANSIJSKE KRIZE
NA EMITENTE NA PROCJENI
(SVE LOŠIJI POKAZATELJI)
• NEPOSTOJANJE AKTIVNOG
UPRAVLJANJA
• USAGLAŠAVANJE
PORTFOLIJA FONDOVA –
TRANSFORMACIJA
NETO VRIJEDNOST IMOVINE OIF
2010 – NAV OIF
2009 – NAV OIF 8,1 mil KM
9,5 mil KM
09.2011 – NAV OIF
8,7 mil KM
• VRIJEDNOST STAGNIRA - RAZLOZI:
- MALI IZNOS SREDSTAVA NA
UPRAVLJANJU
- NOVI VID ULAGANJA KOJI
MOŽE PRIVUĆI ULAGAČE ALI
OTEŽANO U VREMENU
KRIZE
- PAD VRIJEDNOSTI UDJELA
RELATIVNO MALI
- LIKVIDNOST UDJELA UTIČE
DA ULAGAČI POVLAČE
UDJELE
- 2 FONDA LIKIVIDIRANA SPOJENA
- PREDNOSTI:
- STRUKTURIRANJE
PORTFELJA BEZ
NASLIJEĐENE IMOVINE
- IZLAZAK NA INOSTRANA
TRŽIŠTA I ATRAKTIVNOST
UDJELA
VRIJEDNOST NAV FONDOVA 2009 - 2011
DRUŠTVO
FOND
2009 (000)
2010 (000)
2011 (000)
% 09/11
ABDS
ZIF BIG INV GR
132.946
115.234
117.915
-12,74%
BLAGO
ZIF PREVENT
35.189
30.790
31.392
-12,09%
EURO- INVEST
ZIF EUROFOND
30.286
24.761
30.009
-0,92%
ZIF BOSFIN
42.881
37.719
34.442
-24,50%
HERBOS INV
ZIF HERBOS
44.303
40.786
39.917
-10,98%
HYPO INVEST
ZIF CROBIH
39.464
35.221
33.954
-16,00%
OIF HYPO BH
2.454
2.260
2.300
-6,7%
MIG
ZIF MI GROUP
70.835
54.679
55.518
-27,58%
KAPITAL INVST
ZIF FORTUNA
38.950
28.038
27.915
-39,53%
NAPRIJED INVS
ZIF NAPRIJED
77.435
51.631
33.030
-134,43%
PROF IN
ZIF PROF +
62.987
58.458
57.580
-9,39%
ŠIB AR
ZIF BONUS
30.647
26.869
28.453
+7,71%
ILIRIKA
OIF ILIRIKA GLOBAL
1.982
2.571
2.650
+25,2%
OIF ILIRIKA MOJ
FOND
2.541
2.157
2.780
+8,6%
OIF EUROHAUS
BALANCED
1.484
1.165
1.000
-48,4%
EUROHAUS
TRANFORMACIJA PIF – ZIF KAKO NE PONOVITI
GREŠKE
• DONOŠENJE ODLUKA I KVORUMI ZA ODRŽAVANJE SKUPŠTINE
• DEFINISANJE OGRANIČENJA I ROKOVA USKLAĐIVANJA
• UTICAJ NA DOMAĆA NELIKVIDNA TRŽIŠTA
• INTERES VLASNIKA FONDOVA
• ZAŠTITA MALIH ULAGAČA – NE ŠPEKULANATA
• ULOGA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE
• ULOGA KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
• NOVE USLUGE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE
• NOVI OBLICI FONDOVA
SITUACIJA U OKRUŽENJU
• Nelikvidnost tržišta
• Posljedice finansijske krize u svim sektorima privrede
• Propadanje velikih finansijskih ulagača
• Prenos upravljanja nad fondovima
• Visok interes za BiH tržište uglavnom kao na mogućnost
lake zarade
• Interes za potpuno otvaranje fondova uskog kruga ljudi koji
bi se tako naplatili i ugasili bh tržište kapitala
MOGUĆA RJEŠENJA ZA ZIF
1. NE RADITI NIŠTA SUŠTINSKI
– REDEFINISATI ZAKONSKA OGRANIČENJA VEZANA NA
UPRAVLJAČKU PROVIZIJU I “KOZMETIČKE PROMJENE
ZAKONA”
-
PROCIJENITI POTENCIJALNU ŠTETU
2. U POTPUNOSTI ZIF-ove PRETVORITI U OIF
-
“PRIPREMITI TRŽIŠTE KAPITALA BIH NA UNIŠTENJE”
-
“OBEZBIJEDTI INOSTRANIM ULAGAČIMA PORESKE OLAKŠICE
PRILIKOM TRANSFERA NOVCA OD OTKUPA UDJELA U
INOSTRANSTVO”
-
IV KRUG JAVNE PONUDE DIONICA – OVAJ PUT VEĆ JEDNOM
PRIVATIZIRANIH FIRMI
-
DEFINISATI ŠTO SE ŽELI POSTIĆI
UTICAJ TRANSFORMACIJE ZIF – OIF
• TRŽIŠTE NELIKVIDNO
• NEMA INOSTRANOG, A NI DOMAĆEG NOVCA NA KUPOVNOJ
STRANI
• VELIKI POLITIČKI RIZIK ZEMLJE GA ČINI NEATRAKTIVNIM VEĆ
SAMO POGODNIM ZA UNOVČAVANJE POZICIJA
• U SLUČAJU VELIKOG BROJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU POJAVIĆE
SE OGROMNA KOLIČINA DIONICA NA PRODAJU GDJE JE ZA
SVAKU KONAČNA PRODAJNA CIJENA 0,1KM/DIO
• KO SU KUPCI? KO POVLAČI UDJELE IZ FONDOVA? KOJE SU
FIRME ATRAKTIVNE DA SE PONOVO PRIVATIZIRAJU?
• DA LI ĆE MALI DIONIČARI PRAVOVREMENO REAGIRATI I
ISKORISTITI PRAVO OTKUPA
• ANALIZA PROSJEČNE KUPOVNE CIJENE DIONICE FONDOVA?
DJELOMIČNA TRANSFORMACIJA – 3 DIJELA
• 1. DIO IMOVINE IDE U OTVORENE FONDOVE, POŠTUJUĆI
POSTOJEĆA MAKSIMALNO DOZVOLJENA ZAKONSKA
OGRANIČENJA – FORMIRANJE 11 NOVIH OIF SA IMOVINOM NE
VEĆOM OD 5 MILIONA KM PO FONDU.
USLOV ZA DRUŠTVA PUNA LIKVIDNOST FONDOVA.
• 2. DIO IMOVINE OSTAJE U ZIF – SVE ŠTO VRIJEDI, ŠTO NIJE U
STEČAJU ILI LIKVIDACIJI I ŠTO DRUŠTVO OCIJENI DA PREMA
KARAKTERU ULAGANJA I INTERESU U FIRMI MOŽE DA OSTANE
U POSTOJEĆIM OKVIRIMA
• 3. HOLDING KOMPANIJA – POD NADZOROM KOMISIJE ZA VP, UZ
SPECIJALAN TRETMAN, SVE NELIKVIDNO IZ FONDA ALI I SVE
ONO ŠTO DRUŠTVO IMA STRATEŠKI INTERES DA
RESTRUKTUIRA
DJELOMIČNA TRANSFORMACIJA – 3 DIJELA
• PREDNOSTI:
-
REALTIVNO MALI OIF-i KOJI LAKO MOGU, U KRAJNJEM
SLUČAJU VELIKIH ISPLATA, BITI I LIKVIDIRANI BEZ ŠTETE ZA
TRŽIŠTE
-
ODLIČAN PARAMETAR ZA BUDUĆE TRANSFORMACIJE
-
KRATAK ROK TRANSFORMACIJE
-
ZAINTERESIRANOST DRUŠTAVA DA UPRAVLJAJU ILI
LIKVIDIRAJU OTVORENE FONDOVE –BEZ NAMETANJA
DRASTIČNIH RJEŠENJA
-
MALI ULAGAČI IMAJU NAJRAVNOPRAVNIJI TRETMAN U MALOM
FONDU.
DJELOMIČNA TRANSFORMACIJA – 3 DIJELA
• ZIF ZADRŽAVA NAJVEĆI DIO SVOJE IMOVINE ALI SE OSLOBAĐA
LOŠE I NELIKVIDNE.
• REALTIVNO MALI IZNOS LIKVIDNE IMOVINE JE U OIF-u
• ZADRŽAVA SE SUPSTANCA ZIF-a
• HODLING POD NADZOROM KOMISIJE
• NEŠTO MORA I PROPASTI - TERET LIKIVDACIJE
NAJPRAVEDNIJE RASPOREĐEN?
INTERESI
-
DRUŠTVA:
1. ZADRŽAVAJU IMOVINU KOJOM UPRAVLJAJU
2. IMAJU MOGUĆNOST OPREDJELJENJA ČIME ĆE SE BAVITI
3. ZIF, OIF, HOLDING SVAKO PREMA PREFERENCIJAMA
4. RAZVOJ INDIVIDUALNOG UPRAVLJANJA PORTFELJEM
- REGULATORI:
• MJESEČNA NAKNADA ZA NADZOR OSTAJE NA PRIBLIŽNO
ISTOM NIVOU
• TRŽIŠTE U VELIKOJ MJERI SPAŠENO
• SPRIJEČEN ZNAČAJNIJI ODLIV GOTOVINE U INOSTRANSTVO
INTERESI
ULAGAČI
• DOBIJAJU TRI NOVA RAZLIČITA VRIJEDNOSNA PAPIRA
• PUNO OPREDJELJENJE ŠTO DA URADE SA NJIMA
• DIO UVIJEK MOGU UNOVČITI
• OSTATAK SE MOŽE SMATRATI RIZIKOM ULAGANJA U
VLASNIČKE HOV
• PRIJE SVEGA NAPRAVITI TEMELJITU ANALIZU MOGUĆIH
ISHODA PROCESA TRANSFORMACIJE
• SA PRAVNOG ASPEKTA ANALIZIRATI DA NEMA “PREKO NOĆI”
IZMJENA PRAVILA IGRE ŠTO BI BIO DODATNO LOŠ SIGNAL ZA
BUDUĆE INOSTRANE ULAGAČE
BUDUĆNOST TRŽIŠTA
• SAČUVATI POSTOJEĆU SUPSTANCU I KVALITETNI TRŽIŠNI
MATERIJAL
• RAZVOJ OTVORENIH FONDOVA
• JAČANJE SEGMENTA DUŽNIČKIH HOV
• JAČANJE NOVČANOG TRŽIŠTA
• STEĆI PONOVO POVJERENJE DA ULAGAČI U BIH MOGU SA
STANOVIŠTA LEGISLATIVE IMATI KONTINUITET I ZAŠTITU
• PREVIŠE POGREŠNIH KORAKA DO SADA!!!!!
Hvala na pažnji!
Download

Nedim Saciragic