CENOVNIK ALARMNIH CENTRALA:
07. JUN 2012.
Centrala PC585 4 zone na ploči, do 8 žičnih zona (preko 4 tastature), 32 bezične zone (pomoću RF
modula), 1 particija, kontrolisan izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza, komunikator, PC1555RKZ LED tastatura,
metalna kutija
Centrala PC1616 6 zona na ploči, do 16 žičnih zona (proširenje i tastature), 32 bežične zone (dodatni RF
modul), 32 adresabilne zone (dodatni modul), 2 particije, kontrolisani izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza (do 14
PGM-ova sa dodatnim modulima), komunikator, PC1555RKZ LED tastatura, metalna kutija
Centrala PC1616 6 zona na ploči, do 16 žičnih zona (proširenje i tastature), 32 bežične zone (dodatni RF
modul), 32 adresabilne zone (dodatni modul), 2 particije, kontrolisani izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza (do 14
PGM-ova sa dodatnim modulima), komunikator, PK5501 LCD ICON tastatura – simbol poruke, metalna
kutija
Centrala PC1616 6 zona na ploči, do 16 žičnih zona (proširenje i tastature), 32 bežične zone (dodatni RF
modul), 32 adresabilne zone (dodatni modul), 2 particije, kontrolisani izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza (do 14
PGM-ova sa dodatnim modulima), komunikator, PK5516 LED tastatura 16 zona, metalna kutija
Centrala PC1832 8 zona na ploči, do 32 žične zone (proširenje), 32 bežične zone (dodatni RF modul), 32
adresabilne zone (dodatni modul), 4 particije, kontrolisani izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza (do 14 PGM-ova
sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija, bez tastature
Centrala PC1864 8 zona na ploči, do 64 žičnih zona (proširenje), 32 bežične zone (dodatni RF modul),
32 adresabilne zone (dodatni modul), 8 particija, kontrolisani izlaz za sirenu, 4 PGM izlaza (do 14 PGMova sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija, bez tastature
Centrala PC5020 8 zona na ploči, do 64 žičnih zona (proširenje), 32 bežične zone (dodatni RF modul), 32
adresabilne zone (dodatni modul), 8 particija, kontrolisani izlaz za sirenu, 4 PGM izlaza (do 14 PGM-ova
sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija, bez tastature
Centrala PC4010 MAXSYS 8 zona na ploči, do 64 žičnih zona (proširenje), 56 adresabilnih zona, 4
particija, kontrolisani izlaz za sirenu, PGM izlaz (do 144 PGM-ova male snage, do 64 relejna izlaza sa
dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija , LCD4501 tastatura
Centrala PC4020 MAXSYS 16 zona na ploči, do 128 žičnih zona (proširenje), 64 bežične zone (dodatni
RF modul), 128 adresabilnih zona, 8 particija, kontrolisani izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza (do 144 PGMova male snage, do 64 relejna izlaza sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija, bez tastature
Centrala PC6010 MAXSYS 16 zona na ploči, do 256 žičnih zona (proširenje), 32 particije, kontrolisani
izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza (do 144 PGM-ova male snage, do 64 relejna izlaza sa dodatnim modulima),
komunikator, metalna kutija, tastatura LCD6501T
Centrala PC5020 8 zona na ploči, do 64 žičnih zona (proširenje), 32 bežične zone (dodatni RF modul), 32
adresabilne zone (dodatni modul), 8 particija, kontrolisani izlaz za sirenu, 4 PGM izlaza (do 14 PGM-ova
sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija, PK5501 LCD ICON tastatura – simbol poruke
47,00
42,30
65,00
57,00
77,00
69,30
74,00
66,60
66,00
59,40
70,50
63,45
62,50
56,25
191,00
171,90
230,00
207,00
445,00
400,50
99,37
89,40
BEŽIČNE CENTRALE I KITOVI:
PC585 KIT bežični alarmni sistem ( prijemnik u tastaturi ), 4 zone na ploči, 32 bežične zone, do 16
daljinskih komandi, 1 particija, komunikator, sa RFK5501 LCD ICON tastaturom – simbol poruke, 2 x
WS4904 (bežični senzor), kontrolisan izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza, komunikator, metalna kutija
PC585 KIT bežični alarmni sistem ( prijemnik u tastaturi ), 4 zone na ploči, 32 bežične zone, do 16
daljinskih komandi, 1 particija, komunikator, sa RFK5500 LCD tastaturom – alfanumerička, 2 x WS4904
(bežični senzor ), kontrolisan izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza, komunikator, metalna kutija
Centrala PC1616 bežični alarmni sistem, 6 zona na ploči, 32 bežične zone, do 16 daljinskih komandi, 2
particije sa RFK5501 LCD ICON tastaturom-simbol poruke, kontrolisani izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza
(do 14 PGM-ova sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija
Centrala SCW445EU4 bežični alarmni sistem, sve u jednom, 32 bežične zone, 16 daljinskih komandi, 1
particija, 2 I/O kontakta (žični ulazi ili PGM-ovi), komunikator, ugrađena sirena, rezervno napajanje
(24h), SRPSKI MENI
KIT WS445-EU SCW445EU4 sa 2 x WS4904, 1 x WS4945, 1 x WS4939, bežični alarmni sistem, sve u
jednom, karakteristike SCW445EU4: 32 bežične zone, 16 daljinskih komandi, 1 particija, 2 I/O kontakta
(žični ulazi ili PGM-ovi), komunikator, ugrađena sirena, rezervno napajanje (24h), SRPSKI MENI
DSC XFMRCA trafo za SCW445EU4
Kutija za centralu – metalna DSC 1616
Kutija za centralu – metalna DSC 510, 585
160,00
144,00
189,00
170,10
110,00
99,00
126,00
113,40
246,00
221,40
5,00
12,00
9,00
4,50
10,50
8,00
102,15
91,94
126,00
113,40
134,55
121,10
191,20
172,08
299,70
269,73
ADRESABILNE CENTRALE:
Centrala PC1616 32 adresabilne zone sa 2 particije sa PK5501 LCD ICON tastaturom – simbol poruke i
PC5100 – adresabilni modul, mogućnost vezivanja adresabilnih senzora, kontrolisani izlaz za sirenu, 2
PGM izlaza (do 14 PGM-ova sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija
Centrala PC1832 32 adresabilne zone sa 4 particije sa PK5501 LCD ICON tastatura – simbol poruke i
PC5100 – adresabilni modul, mogućnost vezivanja adresabilnih senzora, kontrolisani izlaz za sirenu, 2
PGM izlaza (do 14 PGM-ova sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija
Centrala PC1864 32 adresabilne zone sa 8 particija sa PK5501 LCD ICON tastatura – simbol poruke i
PC5100 – adresabilni modul, mogućnost vezivanja adresabilnih senzora,kontrolisani izlaz za sirenu, 4
PGM izlaza (do 14 PGM-ova sa dodatnim modulima), komunikator, metalna kutija
Centrala PC4010 MAXSYS 56 adresabilnih zona, sa 4 particije sa LCD4501 tastaturom, kontrolisani
izlaz za sirenu, PGM izlaz (do 144 PGM-ova male snage, do 64 relejna izlaza sa dodatnim modulima),
komunikator, metalna kutija
Centrala PC4020 MAXSYS 128 adresabilnih zona sa 8 particija,sa LCD4501 tastaturom kontrolisani
izlaz za sirenu, 2 PGM izlaza (do 144 PGM-ova male snage, do 64 relejna izlaza sa dodatnim modulima),
komunikator, metalna kutija
TASTATURE:
PC1555RKZ
PC5502Z2-001 particijska – 2 zone LED tastatura za 585/1565/5010/5020
PC5508Z 8 zona LED tastatura
PC5516Z 16 zona LED tastatura
LCD5500Z alfanumericka tastatura
LCD5501Z INT LCD ICON tastatura – simbol poruke
LCD5511 LCD ICON tastaura – simbol poruke
PK5590CL color touchscreen
PK5508 LED tastatura – 8 zona
PK5516 LED tastatura – 16 zona
PK5501 LCD ICON tastatura – simbol poruke
PK5500 alfanumerička tastatura SRPSKI MENI
RFK5500 alfanumerička tastatura sa integrisanim RF modulom SRPSKI MENI
RFK5501 LCD ICON tastatura – simbol poruke sa integrisanim RF modulom
RFK5508 8 zona LED tastatura sa integrisanim RF modulom
LCD4501 LCD tastatura, 5 funkcijskih tastera za PC4010 i PC4020
LCD6501T LCD tastatura za PC6010
27,00
81,70
43,85
45,60
71,50
43,30
42,75
490,00**
37,50
32,50
43,32
67,95
115,00
84,00
73,50
100,00
106,90
24,30
73,53
39,47
41,04
64,35
38,97
38,48
490,00**
33,75
29,25
38,99
61,16
103,50
75,60
66,15
90,00
96,21
41,00
41,00
50,00
17,00
39,60
61,00
24,00
38,50
45,60
4,00
36,90
36,90
45,00
15,30
35,64
54,90
21,60
34,65
41,04
3,60
31,00
24,11
40,00
33,75
42,40
13,05
27,90
21,70
36,00
30,38
38,16
11,75
BEŽIČNI UREĐAJI:
WS4904W PIR detektor pokreta, 12m
WS4904PW PIR detektor pokreta, pet imunity, 12m
WS4916EU optički detektor dima, integrisana piezo sirena 85dB
WS4939 privezak za kljuc sa 4 programabilna tastera, 433 MHz
WS4938 panik taster bežični, 433 MHz, ogrlica za nošenje oko vrata
WLS912 detektor loma stakla, detekcija do 6m
WS4945 magnetni kontakt
WS4975 magnetni kontakt za PVC vrata i prozore
WS4985 bežični detektor vode
BATERIJE za bežične senzore 3V
ADRESABILNI UREDJAJI:
AMA100 adresabilni detektor loma stakla, detekcija do 7,6m
AMB300 adresabilni PIR detektor pokreta, tamper 15,2m
AMB600 adresabilni Dual PIR detektor pokreta, tamper, 12,2m
AMB500 adresabilni plafonski, 360˚, PIR detektor pokreta, tamper, 12m
FSB210B adresabilni optički dimni detektor
AMP700 adresabilni magnetni modul za vrata i prozore, tamper
PIR DETEKTORI- SENZORI:
LC-100PI QUAD PIR detektor, pet imunity,15m, tamper
LC-102PIGBSS kombinovani QUAD PIR detektor i detektor loma stakla, pet immunity,15m, tamper
LC-103PIMSK dualni senzor, QUAD PIR i mikrotalas, pet immunity sa antimask funkcijom,15m, tamper
LC-104PIMW dualni senzor, QUAD PIR i mikrotalasni, pet imunity ,15m, tamper
LC-105DGB digitalni detektor loma stakla, pokrivanje 10m, tamper
AFT-100 tester za simuliranje loma stakla
ST-301D STRATA mirror optika, 12m, sa STM3 sočivom do 24m
BV-501 QUAD PIR, 360˚ plafonski,12m
BV-501GB QUAD PIR 360˚ plafonski sa detektorom loma stakla,12m PIR, 7,5m staklo
BV-601 Dualni PIR detektor, pet imunity,12,2m
SCHOCKGUARD2 SS-102 vibracioni sensor, dva nivoa osetljivosti od 1,5- 4 m radijus
LC-101CAM QUAD PIR detektor, 15m sa crno-belom kamerom
LC-101CAM QUAD PIR detektor, 15m sa kamerom u boji
LC-151 spoljašnji sensor 90º, 15 m PIR i mikrotalas, pet immunity
LC-B1-15X nosač za LC-151
LC-171 spoljašnji sensor 90º sa pomeranjem do 180º,18m dupli PIR i mikrotalas. Podešavanjem ugla
gornjeg senzora moguće je menjanje daljine detekcije bez smanjenja osetljivosti senzora od 3m-18m, pet
immunity.
STRATA DSC STM3 sočivo- koridor do 24m
LC-LENSCOR- sočivo- koridor za seriju LC
ATSUMI SIR10 TriWatcher spoljašnji detektor, 3 PIR senzora, 12m
6,70
19,50
28,50
5,76
17,55
25,65
23,00
12,50
95,00**
21,25
19,00
44,80
27,00
25,20
51,70
71,50
44,80
10,85
65,00
20,70
11,25
95,00**
19,13
17,10
40,32
24,30
22,68
46,53
64,35
40,32
9,77
58,50
6,90
0,75
134,00
6,21
0,68
120,60
1,05
2,80
10,85
0,95
2,52
9,77
NOSAČI SENZORA:
LC-MBS univerzalni nosač, zidni + plafonski
DM-C ili DM-W nosač, plafonski ili zidni
LC-B1-15X nosač za LC-151
DODATNI MODULI:
PC5108 8 zona proširenje za POWER seriju
RF5132-433MHz bežični modul, 32 zone na 433 MHz, podržava 16 daljinskih ključeva
PC5320 modul za povezivanje do 4 modula RF5132-433MHz za POWER seriju
RF5108-433MHz bežični modul, 8 zona na 433 MHz, podržava 8 daljinskih ključeva
WS4920 bežični ripiter, povećava domet bežičnih uređaja sa jednosmernom komunikacijom 300m, sa 4
ripitera moguće je povećati domet do 900m
PC4108A ulazni modul 8 zona za Maxsys
PC4116 ulazni modul 16 zona za Maxsys
PS1520 1,5 A dodatno napajanje, 6 ili 12 V sa punjačem akumulatora + mrežni osigurač
PS3020 3 A dodatno napajanje, 6 ili 12 V sa punjačem akumulatora + mrežni osigurač
PC5204 modul sa 4 relejna izlaza i dodatnim napajanjem od 1A za POWER seriju
PC5208 modul za POWER seriju, 8 tranzistorskih izlaza, 18 programabilnih opcija
PC5100 adresabilni modul za PC5010, PC5020, PC1616, PC1832 i PC1864
PC5400 printer modul RS 232
PC5401 data link modul
IT-100 modul sa serijsku (RS-232) integraciju
PC5900 audio modul za verifikaciju događaja
PC5901 audio modul za POWER centrale
PC4204 modul sa 4 relejna izlaza i dodatnim napajanjem 1,5A za Maxsys
PC4216 modul za Maxsys centrale sa 16 tranzistorskih izlaza i 28 programabilnih opcija
PC4204CF modul za napajanje sa 4 izlaza za požarne aplikacije za Maxsys
RF4164-433W modul za proširenje MAXSYS PC4020 centrale do 64 bežične zone
PC4600 LA-R 16 crvenih led sa nosačem za PC 4632/4664
PC4600 LA-G 16 zelenih led sa nosačem za PC 4632/4664
PC4600 LA-Y 16 zutih led sa nosačem za PC 4632/4664
PC4632 tačkasti prikazivač za PC 4632
PC4612 12 zonski protivpožarni pokazivač
PC4701 modul sa 2 protivpožarne zone i izlazom za sirenu za MAXSYS seriju
PC4820 modul za kontrolu ulaza za 2 čitača za PC 4020A
PC6108A 8 zona proširenje za PC 6010
PC6204 modul sa 4 relejna izlaza,dodatno napajanje sistema za PC 6010
PC6216 modul sa 16 tranzistorskih izlaza za PC 6010
PC6400 modul za RS232 protokol za PC 6010
PC LINK-25 25 pinski konektor za programiranje DSC centrala preko računara
PC LINK-09 9 pinski konektor za programiranje DSC centrala preko računara
MD12 modem za programiranje DSC centrala sa udaljene lokacije
11,20
59,85
40,67
47,70
77,50
10,08
52,00
36,60
42,93
69,75
42,36
63,60
10,50
16,00
64,85
33,17
38,90
87,33
90,50
81,00
38,30
35,73
89,33
61,25
114,85
89,33
45,95
45,95
45,95
28,53
90,78
116,73
223,33
43,42
76,15
54,90
87,03
15,31
15,31
105,00**
38,12
57,24
9,45
14,40
58,37
29,85
35,01
78,60
81,45
72,90
34,47
32,16
80,40
55,13
103,37
80,40
41,36
41,36
41,36
25,68
81,70
105,06
201,00
39,08
68,54
49,41
78,33
13,78
13,78
105,00**
BEŽIČNI UREĐAJ ALEXOR :
KIT 495-4EUH2 Alexor (PC9155) centrala, bežična tastatura WT5500, 2 x WS4904W, 1x WT4989, 1
x WS4945, trafo, akumulator 12V/2,2Ah, SRPSKI MENI
KIT 495-42EUH2 Alexor (PC9155) bežični alarmni sistem, sve u jednom, 32 bežične zone, 16
daljinskih komandi, 1 particija, 2 I/O kontakta (žični ulazi ili PGM-ovi), komunikator, ugrađena sirena,
bežična tastatura WT5500 (dvosmerna komunikacija), trafo za tastaturu, plastična kutija
GS2065 GSM/GPRS komunikator, komunikacija sa System I (v1.1 ili veća), System II (v2.00 ili veća),
System III (SG-DRL3-IP v2.20 ili veća) prijemnicima, SIA format, programiranje pomoću softvera
TL265GS Internet i GSM/GPRS komunikator, komunikacija sa System I (v1.1 ili veća), System II (v2.00
ili veća), System III (SG-DRL3-IP v2.20 ili veća) prijemnicima, SIA format, programiranje pomoću
softvera
WT5500 bežična tastatura, dvosmerna komunikacija, SRPSKI MENI
WT5500P bežična tastatura sa proximiti čitačem i 1x PT4 tag, dvosmerna komunikacija, SRPSKI MENI
WT5500DMKEU stoni nosač za tastaturu, trafo
PT4 Proximiti tag
WT5500XEU trafo za WT5500 ili WT5500P
WT4989 daljinska komanda sa ICON displejom, dvosmerna komunikacija, info taster za prikaz stanja
sistema, 6 programabilnih funkcija
WT4901EU bežična unutrašnja sirena (85dB), dvosmerna komunikacija
WT4911BEU bežična spoljašnja sirena (105dB), dvosmerna komunikacija, plavi strob
WT4911REU bežična spoljašnja sirena (105dB), dvosmerna komunikacija, crveni strob
WT4911AEU bežična spoljašnja sirena (105dB), dvosmerna komunikacija, žuti strob
Glavne karakteristike Alexor (PC9155) centrale su:
• 32 bežične zone i 16 daljinskih komandi (bez zauzimanja zone)
• 16 korisničkih kodova, 1 master kod, 1 kod za održavanje
• Programiranje pomoću scenarija
• Automatski proces upisivanja bežičnih uređaja
• Alternativna komunikacija putem GSM/GPRS ili IP modula
• Do 4 bežične sirene
• Memorija 500 događaja
• 4 telefonska broja za komunikaciju
• 200mA AUX napajanje
• 2 ulaza/izlaza
• Integrisana sirena 85dB
• Redukcija lažnih alarma
• Mesto za akumulator 12V 2.4Ah
Alexor je kompatibilan sa sledećim bežičnim uređajima:
• WT5500 LCD tastatura (dvosmerna komunikacija)
• WT4901 bežična unutrašnja sirena (dvosmerna komunikacija)
• WT4911 bežična spoljašnja sirena (dvosmerna komunikacija)
• WT4989 daljinska komanda sa 4 programabilna tastera, 6 funkcija (dvosmerna komunikacija) i Info tasterom za
informacije o stanju sistema
• WS4913 bežični CO detektor
• WS4985 bežični detektor vode
• GS2065 GSM/GPRS komunikator
• TL265GS GSM/GPRS i IP komunikator
• Kompletna serija DSC bežičnih uređaja na 433MHz
297,00
267,30
214,00
192,60
158,00
142,20
197,00
110,00
177,30
99,00
140,00
22,00
11,40
10,00
126,00
19,80
10,26
9,00
30,00
49,00
99,00
99,00
99,00
27,00
44,10
89,10
89,10
89,10
OSTALE KOMPONENTE I UREĐAJI:
PS128 spoljašnja antisabotažna sirena, 40W sa strob lampom, tamper prekidač
STIM-S1 spoljašnja antisabotažna sirena, 50W sa strob lampom, tamper prekidač, 128dB, potrošnja 1,6A
(max)
DSC LADY spoljašnja antisabotažna sirena 40W sa strob lampom, tamper prekidač, 105dB, potrošnja
2,8A (max)
BENT CALL spoljašnja antisabotažna sirena 40W sa strob lampom, tamper prekidač, 105dB, potrošnja
2,8A (max)
SIM 1209 bela kockasta unutrašnja sirena, 12V, potrošnja 320mA, 85dB
BENTEL WAVE/W sirena unutrašnja, tamper, 12V, potrošnja 90mA, 104dB
BENTEL WAVE/WS sirena unutrašnja sa blicerom ( žuti,crveni beli), tamper, 12V, potrošnja 225mA,
104dB
BENTEL WAVE/WB sirena unutrašnja samonapajajuća , tamper, 12V, potrošnja 25mA, 104dB
BENTEL WAVE/WSB sirena unutrašnja samonapajajuća sa blicerom ( žuti,crveni beli), tamper, 12V,
potrošnja 25mA, 104dB
SIRENA 20 W za auto alarm (bela, crna), 12V
SAMONAPAJAJUCA SIRENA 20 W za auto alarm
SIM 1203 JUMBO bela 30W, 12V
SIRENA LD-95Y/R mala DSC sa blicerom (žuti, crveni), 12V, potrošnja 200mA, 110dB
SIRENA PIEZO KPS-1500 crveno/crna, 12V, 200mA, 85dB
SIRENA PIEZO KPS-6210 crna, 12V, 190mA, 85dB
BENTEL HS900 požarna unutrašnja sirena sa blicerom, 24V, potrošnja 225mA, 100dB
BENTEL H900 požarna unutrašnja sirena, 24V, potrošnja 90mA, 110dB
BENTEL CALL-R24 spoljašnja antisabotazna sirena 40W, 24V sa strob lampom, za protivpožar, 103dB,
potrošnja 2,8A (max)
32,00
28,00
28,80
25,20
32,00
28,80
32,00
28,80
6,00
10,00
18,00
5,40
9,00
16,20
19,00
25,00
17,10
22,50
5,00
12,00
9,00
5,00
5,00
6,00
35,00
25,00
70,00
4,50
10,80
8,10
4,50
4,50
5,40
31,50
22,50
63,00
MAGNETNI KONTAKT – TANE MET-200ARM za metalna vrata, antisabotažni
MAGNETNI KONTAKT – TANE SD-70WH za metalna vrata, štapićasti
MAGNETNI KONTAKT – TANE SM-35WH beli,braon
MAGNETNI KONTAKT – TANE TAP-10WH štapićasti beli,braon
MAGNETNI KONTAKT – TANE FM-106WH
MAGNETNI KONTAKT – TANE-45WH mini magnetni kontakt
DETEKTOR ZA VODU – TANE WS-1
STROB LAMPA crvena i narandžasta
PANIC TASTER NO
T-1 Tamper prekidac za kuciste centrale
L-1 Bravica kucista centrale
PVOX telefonska dojava
RF MODUL JAGUAR MDK sa 2 daljinske komande do 83 daljinca mogućnost proširenja
Daljinska komanda za MDK
TRAFO 12 V 1,3 A max.
TRAFO ZALIVENI sa osiguračem 30 VA
TRAFO ZALIVENI sa osiguračem 40 VA
BENTEL BGSM–G 4 alarmna ulaza za aktiviranje SMS por, dve SMS poruke po ulazu, 8 tel br., 4
upravljačka izlaza, 100 ulaznih brojeva, programiranje preko pc-a, komunikacija putem GPRS sa SUR GARD prijemnicima
BENTEL BGSM–A 4 alarmna ulaza za aktiviranje SMS por, dve SMS poruke po ulazu, 8 tel br., 4
upravljačka izlaza, 8 ulaznih brojeva, programiranje preko pc-a, telefonska dojava na 8 brojeva sa 8
različitih poruka.
BENTEL B-TEL99 telefonska dojava sa dva kanala 32 sec jedna poruka ili 16 sec dve prouke, javljanje
na 7 telefonskih brojeva po kanalu,mogućnost slušanja okoline za vreme provale
PANIK TASTER SA KLJUČEM ZA RESETOVANJE
PANIK PEDALA – nožni panik taster
ROLLBLIN KONTAKT Bentelov potezni kontakt za rolo vrata i prozora
OSIGURAČ 5A za centralu DSC 510
6,00
2,50
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
5,00
1,00
2,99
1,50
41,00
33,00
10,00
7,00
8,00
11,00
157,00
5,40
2,25
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
4,50
0,90
2,69
1,35
41,00
28,40
8,50
7,00
8,00
11,00
141,30
145,00
130,50
65,00**
65,00**
2,50
15,00
7,85
0,30
2,10
12,90
7,07
0,27
BARIJERNI SENZORI:
TWIN BEAM
ATSUMI NR40TX 80/40m, barijera sa 2 zraka
ATSUMI NR80TX 160/80m, barijera sa 2 zraka
ATSUMI NR30TD 30m/60m, barijera sa 2 zraka
ATSUMI NR60TD 60m/120m, barijera sa 2 zraka
ATSUMI NR90TD 90m/180m, barijera sa 2 zraka
QUAD BEAM
ATSUMI NR60QS 60m, barijera sa 4 zraka
ATSUMI NR110QS 110m, barijera sa 4 zraka
ATSUMI NR160QS 160m, barijera sa 4 zraka
STACKABLE BEAM
ATSUMI NR60QM 60m, barijera sa 4 zraka
ATSUMI NR120QM 120m, barijera sa 4 zraka
ATSUMI NR200QM 200m, barijera sa 4 zraka
Dodatna oprema
BP-1 metalna šipka dužine 950mm (prečnik 43mm)
BP-2 metalna šipka dužine 1200mm (prečnik 43mm)
BP-3 nosač za zid dužine 420mm (prečnik 43mm)
PC-1A ukrasni poklopac (vodootporan) za NR-QS/QX
PC-3A ukrasni zadnji poklopac za barijere na istoj šipki za NR-Qs/QX
BH-24D grejač za barijere QS/QM napajanje 24V
PMK1 Pole-mount kit for NR-QX
Kućišta za barijere
BTW-200D kućište visine 2m, ugao gledanja 360˚ za NR-QS i NR-QM
BTW-200S kućište visine 2m, ugao gledanja 180˚ za NR-QS i NR-QM
BTW-300D kućište visine 3m, ugao gledanja 360˚ za NR-QS i NR-QM
BTW-300S kućište visine 3m, ugao gledanja 180˚ za NR-QS i NR-QM
Dodatna oprema za BTW seriju
BTW-FB2 oslonac za pod za BTW200D / 300D
BTW-FBS oslonac za pod za BTW200S / 300S
BTW-TP anti-climb tamper za BTW200D / 300D
BTW-TPS anti-climb tamper za BTW200S / 300S
BTW-H12 grejač i termostat za BTW seriju
BENTEL barijere
BENTEL RAY60 60m, barijera sa 2 zraka
BENTEL RAY100 100m, barijera sa 2 zraka
89,60
112,00
78,10
87,90
97,25
80,64
100,80
70,29
79,11
87,53
197,75
224,04
233,77
177,98
201,64
210,39
292,22
327,28
346,76
263,00
294,55
312,08
89,61
109,10
118,83
86,58
50,08
50,08
35,28
80,65
98,19
106,95
77,92
45,07
45,07
31,75
510,72
363,66
940,50
581,40
459,65
327,29
846,45
523,26
80,37
73,53
80,37
78,66
80,37
72,33
66,18
72,33
70,79
72,33
71,00
84,00
63,90
75,60
BP3
BP1,BP2
BTW-FB2
BTW-200D
BH-24D
BTW-FBS
BTW-TP
BTW-H12
PC-1A
PC-3A
AKUMULATORI:
12V 1,3Ah, dimenzije (mm): 97 x 43 x 52
12V 2,4Ah, dimenzije (mm): 177 x 35 x 60
12V 4Ah, dimenzije (mm): 90 x 70 x 101
12V 7Ah, dimenzije (mm): 149 x 65 x 93
12V 9Ah, dimenzije (mm): 149 x 65 x 93
12V 18Ah, dimenzije (mm): 183 x 77 x 167
12V 26Ah, dimenzije (mm): 165 x 174 x 125
ULTRACELL
ULTRACELL
ULTRACELL
ULTRACELL
ULTRACELL
ULTRACELL
ULTRACELL
8,60
9,60
11,25
13,80
16,30
34,50
59,00
7,74
8,64
10,13
11,90
14,67
32,30
53,10
16,00
19,00
27,50
36,00
40,00
44,00
35,00
23,00
35,00
18,00
75,00
35,00
84,00
0,50
0,50
0,50
15,00
18,00
26,50
35,00
39,00
43,00
32,00
20,00
33,00
17,50
70,00
33,00
79,00
0,50
0,50
0,50
KABLOVI:
Kabl 4x 0,22
Kabl 6x 0,22
Kabl 8x 0,22
Kabl 10x 0,22
Kabl 12x 0,22
Kabl 14x 0,22
Koax. RG-59 MILC17
***ITALY***
***ITALY***
***ITALY***
***ITALY***
***ITALY***
***ITALY***
***ITALY***
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
Kabl 2 x 0,5 + 6x 0,22
***ITALY***
100m
BNC+DC - 50 koaksijalni + napojni kabl sa konektorima
50m
UTP 4X2X0,5 CAT 5E
305m
PROTIVPOŽARNI KABL 2X1
100m
PROTIVPOŽARNI KABL - FIRE RESISTANT 2X1
100m
BNC KONEKTOR TANE TN50AD516 BNC muški NA F ženski
BNC KONEKTOR TANE TN50AD515 BNC muški NA ČINČ ženski
BNC KONEKTOR BNC KRIMP muški
SUR - GARD KOMUNIKACIJA:
SG SYSTEM II jednolinijski monitoring IP prijemnik, 1536 naloga (512 kontrolisanih), dodatnih 1536
naloga sa posebnom licencom, 128-bitna AES enkripcija, programiranje preko tastature na uređaju ili
softvera, upgrade softvera, rad u samostalnom režimu ili u kombinaciji sa monitoring softverom, LCD
displej u 2 reda sa 40 karaktera
SG SYSTEM III višelinijski monitoring prijemnik, do 12 kartica u reku (maksimalno 24 kartice), kartice
za prijem preko telefonske linije ili mreže (IP), programiranje preko tastature na uređaju ili softvera, rad u
samostalnom režimu ili u kombinaciji sa monitoring softverom, VGA LCD displej, kompatibilan sa skoro
svim komunikacionim formatima
TL150 rezidencijalni IP komunikator, komunikacija sa SYSTEM II i SYSTEM III (dodatna IP kartica)
prijemnicima, kompatibilna sa svim centralama Power serije, 128-bitna AES enkripcija, podrška za
DHCP, kontrolisan od strane centrale, SIA komunikacioni format
TL250CE kartica za IP komunikaciju sa SYSTEM II i SYSTEM III (dodatna IP kartica) prijemnicima,
kompatibilna sa: PC5020 (verzija 3.2 ili veća), PC4020 (verzija 3.31 ili veća), PC1616, PC1832, PC1864,
128-bitna AES enkripcija, podrška za DHCP, dvosmerna IP komunikacija, dojava na 2 različite IP adrese,
programiranje preko tastature ili softvera, SIA format, slanje alarmne poruke na 2 email adrese (SIA
format)
TL300CE univerzalni TCP/IP komunikator, komunikacija sa SYSTEM II i SYSTEM III (dodatna IP
kartica) prijemnicima, podržava sve alarmne centrale sa DTMF biranjem i CONACT ID formatom
komunikacije, 128-bitna AES enkripcija, podrška za DHCP, dvosmerna IP komunikacija, dojava na 2
različite IP adrese, programiranje preko tastature ili softvera, slanje alarmne poruke na 2 email adrese
(CONTACT ID format)
GS3100-K univerzalni komunikator, simulacija telefonske linije, automatsko prebacivanje na GSM mrežu
u slučaju nestanka telefonske linije, upravljanje i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva, 3 izlaza (OC),
antena sa magnetnom bazom, slanje Contact ID komunikacionog formata sa povezane centrale preko
GPRS mreže na Sur-Gard SYSTEM III (dodatna kartica) i SYSTEM II prijemnike, kompatibilan sa
većinom centrala koje koriste Contact ID format, 4 telefonska broja za Contact ID poziv preko GPRS-a,
daljinska aktivacija izlaza 3 (OC), programiranje pomoću računara
NAPOMENA: ** BEZ POPUSTA
ZA SVAKU KUPOVINU VEĆU OD 250 EUR – BESPLATNO SLANJE
1.760,00
1.584,00
3.690,00
3.321,00
133,10
119,79
197,30
177,57
235,00
211,50
116,00
104,40
Download

CENOVNIK DSC 07.JUN 2012