TÜTÜNSÜZ KURUM
PROJESİ
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü
Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık
Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü
Tel: (0224) 245 83 28
E-posta: [email protected]
1
SUNUM PLANI
• Tütünsüz Kurum nedir?
• Tütünsüz Kurumun amacı
• Neden Tütünsüz Kurum olunmalı?
1-İşveren Açısından
2-Çalışan Açısından
• Tütünsüz Kurum olmak için yapılması gerekenler ?
a- Tütünsüz Kurum olmak için kuruma yönelik uygulamalar
b- Tütünsüz Kurum olmak için personele yönelik uygulamalar
• Tütünsüz Kurum Projesi işleyiş şeması
Tütünsüz Kurum Nedir?
• Kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı
gözetmeksizin
tütün
ve
benzeri
ürünler
kullanılmaması konularında düzenlemeler getiren,
böylece çalışanlarını pasif içiciliğin zararlarından
koruyan, kurumunda tütün bağımlılığından kurtulmak
isteyenlerin tedavilerini destekleyen ve teşvik eden,
tütün zararları ve bırakma yolları gibi sağlıklı yaşam
bilincinin kazandırıldığı eğitim hizmetleri ile kurumu
içerisinde yeni kullanıcılar olmasını engelleyerek
tütün kontrol çalışmalarına destek veren bilinç düzeyi
yüksek kurumlardır.
3
Tütünsüz Kurumun Amacı
• Kamu veya özel kurum fark etmeksizin
kurumlarda, tütün ve tütün ürünlerinin zararları
hakkında farkındalık oluşturmak, insanları pasif
tütün dumanı etkileniminden korumak, tütün
ürünleri kullanımına yeni başlayışları engellemek
ve tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenleri
desteklemektir.
4
Neden Tütünsüz Kurum
Olunmalı?
• 1-İşveren Açısından;
• Tütün ürünü tüketen çalışanın çalışma süresinde
kayıpların önüne geçilir.
• Çalışanlar arasında çalışma düzeni sağlanır,çalışma
motivasyonları artar.
• Çalışanların daha az hasta olarak izin/rapor
kullandıkları gün sayısında azalma sağlar.
• Sigara nedenli ortamda çıkan yangın/yanık risklerininzararlarının azalması sağlanır.
• Ortamın fiziki koşullarında düzelme olur.
• İş veriminin artmasını sağlar.
5
Neden Tütünsüz Kurum
Olunmalı?
• 2-Çalışan Açısından
• Sigara dumanı bulunmayan bir ortamda daha
sağlıklı ve güvenli çalışma olanağı sağlar.
• Sigara içmeyenlerin pasif etkileniminin önüne
geçer.
• Sigara içenlerin zaman içinde bu bağımlılıktan
vazgeçmesine olanak sağlar.
6
Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
a- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Kuruma Yönelik Uygulamalar
1) Kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alan farkı
gözetmeksizin her türlü çalışma ve dinlenme sahasında mevcut
çalışan, hizmet sunan, hizmet alan veya misafir olarak yer alan
kişilerin tütün kullanmasına izin vermemek
2) Kurum sınırları içerisinde bu kuralların yer aldığı bilgilendirici ve
uyarıcı levhaların veya kurum politikasının görünür yerlerde
bulunmasını sağlamak
3) Kurum sınırları içerisinde hiçbir tütün ürünlerinin satışına veya
teminine izin vermemek.
7
Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
a- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Kuruma Yönelik Uygulamalar
4) Kurum sınırları içerisinde tütün kullanmayı özendirecek,
hatırlatacak veya kolaylaştıracak her türlü küllük vb. araç ve
gereçten yoksun olmak
5) Tütün kullanımına ayrılacak davranışlara alternatif olacak ve
sağlıklı yaşamı destekleyecek spor aktivitelerine teşvik etmek.
8
Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
b- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Personele Yönelik
Uygulamalar
1. Personeline tütün kullanımının zararlarının anlatıldığı periyodik eğitimler
düzenlemek.
2. Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen personele bilgi verebilecek,
danışmanlık hizmeti sunabilecek bir ilk başvuru birimine ve yetkin
personele (işyeri hekimi, hemşire vb.) sahip olmak.
3. İlk başvuru birimi üzerinden isteyen şahsı farmakolojik veya psikolojik
danışmanlık hizmeti alabileceği merkezlere yönlendirebilmek. Sigara
bırakma merkezlerinden randevularını almak ve randevu saatlerinde
ücretli izinli sayılmasını sağlamak.
9
Nasıl Tütünsüz Kurum Olunur ?
b- Tütünsüz Kurum Olmak İçin Personele Yönelik
Uygulamalar
4. Tedavi sürecini izleyerek bir yılın sonunda tütün alışkanlığını terk
etmiş personeli saptayarak o yıl içinde bunu başarmış personele
ikramiye veya idari izin gibi teşvik edici ödül vermek.
5. Kuruma yeni personel alımında şahsın tütün kullanmayışını bir
pozitif ayrım kriteri olarak göz önünde bulundurmak.
10
Tütünsüz Kurum Projesi
İşleyiş Şeması
• Tütünsüz kurum projesi hakkında
kurumun bilgilendirilmesi yapılır
ilgili
• Tütünsüz kurum projesini
uygulayacak
kurumun tütünsüz kurum olma kriterlerine
ne kadar uyduğunun değerlendirilmesi
amacıyla proje değerlendirme komisyonu
tarafından ön değerlendirme yapılır
11
Tütünsüz Kurum Projesi
İşleyiş Şeması
• Kurumda projeden sorumlu personeller
belirlenir ve bilgilendirilmesi yapılır
• Kurumun ve çalışanların profilini çıkartmak
amacıyla tüm kurum çalışanlarına anket
uygulanır
• Tütünsüz kurum ile ilgili afiş, broşür ve
görsellerin kurum içerisinde dağıtımı sağlanır
12
Tütünsüz Kurum Projesi
İşleyiş Şeması
• Tüm kurum çalışanlarına yönelik Tütünsüz
Kurum Projesi hakkında seminer düzenlenir
• Anket verileri toplanıp Halk
Sağlığı
Müdürlüğü değerlendirilerek raporlanır
• Yapılan anketle sigara içme durumu
belirlenen personelden sigara kullanıp da
bırakmak isteyenlere yönelik sigara bırakma
programı hazırlanır
13
Tütünsüz Kurum Projesi
İşleyiş Şeması
• Sigara Bırakmak isteyenlere yönelik planlama
yapılır
• Sigara bırakmak isteyenlerin Sigara Bırakma
Polikliniğine yönlendirilmesi yapılır
• Sigara Bırakma Polikliniğinde ilk görüşme
yapılır
• Sigara Bırakma Polikliniğinde ikinci görüşme
yapılır
14
Tütünsüz Kurum Projesi
İşleyiş Şeması
• Sigara bırakma polikliniğinde tedavi gören
hastalar kurum hekimi veya kurumun sağlık
personeli tarafından belirli periyotlarla izlenir
• Sigara Bırakma polikliniğinde tedavi olan
personelin sigara bırakma izlem raporları Halk
Sağlığı Müdürlüğü tarafından değerlendirilir
15
Tütünsüz Kurum Projesi
İşleyiş Şeması
• Proje değerlendirme komisyonu tarafından
kurum değerlendirilir
• Değerlendirilen kurumun belgelendirme işlemi
yapılır
• Rutin denetimler yapılır
16
17
Download

PowerPoint Sunusu - Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü