NETYS
PE je oznaka za PErsonal, to je UPS za osnovnu ličnu upotrebu.
PL je oznaka za Pluggable, to je UPS sa više utičnica i za lakšu montažu.
PR je oznaka za Professional, znači profesionalni UPS u toj gami, koji ima
sinusni izlazni napon u svim režimima.
UPS - NETYS PE
Jednofazni
UPS
od 400 do 1 000 VA
vrhunac električne zaštite
Vaša zaštita za
> CAD, grafične sisteme
> Multimedijske sisteme i periferne jedinice
> LCD ili CRT monitore
INTERAKTIVNA LINIJA SA AVR
2 GODINE GARANCIJE
UPS - NETYS PE
Jednofazni
UPS
od 400 od 1000 VA
vrhunac električne zaštite
Utičnice
UPS - NETYS PL
Jednofazni
UPS
550 and 750 VA
UPS sa više utičnica olakšava sva vaša priključenja
Vaša zaštita za
> PC: LCD ili CRT monitore, skenere, štampače, etc.
> Registarske blagajne
> Interaktivne terminale
UPS VISOKE FREKVENCIJE
2 GODINE GARANCIJE
UPS - NETYS PL
Jednofazni
UPS
550 i 750 VA
UPS sa više utičnica olakšava sva vaša priključenja
RS232/USB
Tel/modem zaštita
Utičnice
UPS - NETYS PR
Jednofazni
UPS
od 1000 do 3000 VA
prilagodljivi UPS
Vaša zaštita za
> Profesionalnu i IT opremu
> Servere i mrežne uređaje
> CAD/grafičke sisteme sa monitorima i perifernim jedinicama
> Kontrolne sisteme
INTERAKTIVNA LINIJA SA AVR - SINUSNI IZLAZ
2 GODINE GARANCIJE
UPS - NETYS PR
Jednofazni
UPS
from 1000 to 3000 VA
prilagodljivi UPS
Utičnice
PR proširenje baterija
UPS 1500/2000VA
+ 1 EBM
UPS 1500/2000VA
+ 2 EBM
UPS - ITYS
Jednofazni
UPS
od 1 od 10 kVA
Poslovne IT & Industrijske aplikacije
continuity solutions
Vaša zaštita za
> Profesionalne sisteme
> Servere i korporativne mreže
> Memorijske (Storage) sisteme
> Industrijsku automatizaciju
> Bezbjednosne sisteme
> Telekomunikacijske sisteme
2 GODINE GARANCIJE
Vanjski izgled
Sinoptika
6-10K
Indikator tereta, stanje
baterije, alarm led
2/3K
1K
Š x V x D (mm)
145x220x400
192x350x460
260x715x570
Pogled na zadnju stranu
SLOT
RS232
TVSS
2K
3K
6-10K
1K
Ručni
bypass
IEC 10A
IEC 16A
T
Ulazne zaštite
1K= 7A
2K= 12A
3k= 16A
6k= 32A
10k= 50A
Modularno proširenje baterija na 3kVA
ITY-TW030LB
UPS LB 3kVA:
UPS bez unutrašnjih baterija
Visoka struja punjenja 3/6A
Konektor za baterije
ITY-EX030B
Baterijski modul (EBM):
Dimenzije kao UPS
2 grane 8 x 7Ah
96V= nominalno
Modularne baterije na 6 -10kVA
ITY-TW100LB/060LB
UPS LB 6-10kVA:
UPS bez unutrašnjih baterija
Visoka struja punjenja 4,2A
Konektor za baterije
Baterijski modul (EBM):
Dimenzije kao UPS
2 grane 20x 9Ah
240V= nominalno
ITY-EX100B
UPS - NETYS RT
Jednofazni
UPS
od 1100 do 11000 VA
Cjelovita profesionalna rješenja za zaštitu
i raspoložljivost IT infrastruktura
Vaša zaštita za
> (?) Switching
> (?) Storage
> Servere i mrežne uređaje
> VoIP komunikacijske sisteme
> Strukturirane kablovske sisteme
> Kontrolne sisteme
> Video nadzorne sisteme
INTERAKTIVNA LINIJA SA AVR - SINUSNI IZLAZ
2 GODINE GARANCIJE
Netys RT gama
1,1 – 1,7 – 2,2 – 3,0kVA
2U
Unutrašnje
baterije
5,0 – 7,0kVA
2U + 2U
UPS + baterije
Tower i Rack verzije
9,0 – 11,0kVA
3U + 3U
UPS + baterije
Rack instalacija
Kompletna gama
1100
1700
2200
3000
5000
7000
9000
11000
2U
3U+3U
2U+2U
2U
EXTRA 4-8A CHARGER
3U
MANUAL BYPASS
2U
2U
2U
EBM BATTERY
2U
UPS
internal
internal
DRY CONTACTS CARD
Slot
Slot
Slot
WEB-SNMP CARD
Slot
Built-in
Built-in
Redundantna paralelna konfiguracija
 Na raspolaganju na 5, 7, 9, 11kVA
 Paralelni modul za ručnim bypassom
 Mogućnost zajedničke baterije
 Rack ili Tower
 Standardni UPS bez skupih komponenta
Modularni UPS – MODULYS RM
Jednofazni
UPS
od 1500 do 3000 VA
prilagodljivi UPS za 19” rack aplikacije
Vaša zaštita za
> Računarske mreže
> Telekomunikacije
> LAN/WAN mreže
Modularni UPS – MODULYS MC
Jednofazni
UPS
od 1.5 do 60 KVA
modularni UPS za (Mission Critical) kritične aplikacije
Vaša zaščita za
> Informacijske procesne centre
> Telekomunikacije
> Medicinske aplikacije
Modularni UPS – MODULYS EB
Jedenofazni
UPS
od 4.5 do 60 KVA
modularni UPS za strateške aplikacije
Vaša zaštita za
> e.poslovanje
> Serverska polja (farms)
> Telekomunikacije
> Medicinske aplikacije
Modularni UPS – MODULYS TC
Jednofazni
UPS
od 3 000 do 9 000 VA
modularni UPS za telekomunikacijske aplikacije
Vaša zaštita za
> e.poslovanje
> Računarske mreže
> Telekomunikacije
UPS – MASTERYS BC
Jednofazni i
trofazni
UPS
od 8 do 40 kVA
za kritične IT i industrijske aplikacije
Vaša zaščita za
> Industrijske mreže
> Servere
> Telekomunikacije
> Medicinske i laboratorijske aplikacije
UPS - MASTERYS MC
Jednofazni
i trofazni
UPS
od 60 do 120 kVA
za kritične IT i industrijske aplikacije
Vaša zaščita za
> Industrijske mreže
> Servere
> Telekomunikacije
> Medicinske i laboratorijske aplikacije
UPS – MASTERY MC
Trofazni
UPS
Niski ukupni troškovi za korisnika (TCO)
Dizajn koji pomjera granice
6 x IGBT sklop za ulaz i izlaz
Izmjenjivač
Ispravljač
Izlaz
Ulaz
• Isti IGBT modul
• Iste prigušnice
19’’ rješenje
19”
19’’ kompatibilnost do 30kVA
Dostup do komunikacijskih
priključka sa prednje strane
Dostup sa prednje strane za
servisiranje
Dostup sa zadnje strane za
električne priključke
UPS - GREEN POWER
Jednofazni
i trofazni
UPS
od 10 do 200 kVA
vaša zaštita u specifičnim sredinama
Vaša zaštita za
> Petrohemijska industrija
> Industrija
> Servisna industrija
More battery autonomy at less cost
 Incresed autonomy for 40kVA with internal battery
Small
Medium
Tall
h=800mm
h=1000mm
h=1400mm
Battery-Shelf
Battery-Shelf
Battery-Shelf
Battery-Shelf
Battery-Shelf
BUT at full load
40kVA
30kVA
20kVA
T
M
T
M
T
Battery-Shelf
15kVA
S
10kVA
M
S
0
T
Battery-Shelf
M
10
20
T
30
40
50
B.U.T [min]
60
70
80
90
100
The SOCOMEC answer
>
Very high efficiency : 96%
- TÜV tested
- EU commission code of conduct UPS efficiency
>
Smallest of the market : 0,7m Width
>
12% more active power : output PF 0.9
>
Adapted to leading power factor loads
>
Clean input rectifier :
- Input PF 0,99
- Input THDI < 3 %
>
New look, easy use interface
Green Power
>
Native connectivity
100 – 120 - 160 - 200 kVA
90 – 108 – 144 – 180 kW
>
Shared battery
UPS – MASTERYS IP+ green power
Jednofazni
trofzni
UPS
od 10 do 40 kVA
za aplikacije u sredinama sa specifičnim ograničenjima
i za industrijske procese
Vaša zaštita za
> Industrijske procese
> Servise
> Medicinske aplikacije
INOVACIJA U PRAVCU DOGRADLJIVIH EFIKASNIH SISTEMA
23/09/2010
MOD GP LAUNCH ANNOUNCEMENT
by MFZ
Potrpuno modularan i proširljiv sistem
... modular
& scalable
battery
solution
... modularUPS
& scalable
system
23/09/2010
MOD GP LAUNCH ANNOUNCEMENT
by MFZ
System architecture
... modular
UPS System
... principle
diagram
Aux Mains
Input Mains
power modules
Dual
input
feed
Centralised
By-pass
Centralised
By-pass
Battery
23/09/2010
MOD GP LAUNCH ANNOUNCEMENT
by MFZ
Output
System architecture
... modular
Battery solution
... principle
diagram
Common
Battery
battery modules
Single
string
with
protection
provided
23/09/2010
MOD GP LAUNCH ANNOUNCEMENT
by MFZ
VERTICAL + HORIZONTAL MODULARITY
140  240 kVA
20  120 kVA
Module:
20kVA
Plug-in
Power
scalability
20  240 kVA
1  2 systems
UPS – DELPHYS MX
Trofazni
UPS
od 250 do 500 kVA
vaša MaXi zaštita do 3.000 kVA
Vaša zaštita za
> Centre podataka
> Industriju
> Telekomunikacije
> Procese
Central power supply system –
Sistemi centraliziranog napajanja
Sistemi centraliziranog
napajanja
od 3 do 200 kVA
centralizirano napajanje za vaše sisteme u nuždi
Vaša zaštita za
> Terciarni sektor
> Industriju
> Mala preduzeća
> Muzeji, bolnice
Central power supply system –
Sistemi centraliziranog napajanja
Sistemi centraliziranog
napajanja
od 3 do 200 kVA
centralizirano napajanje za vaše sisteme u nuždi
Dynamic energy storage system – VSS+ DC –
Sistemi skladištenja dinamičke energije
Sistemi skladištenja
dinamičke energije
od 60 do 500 kVA
Rješenje naponske podrške za obezbjeđenje autonomnog statičkog
napajanja
Vaša zaštita za
> Centre podataka
> Servisni sektor
> Industriju
> Telekomunikacije
> Medicinske aplikacije
Šta je STS ?
Elektronski Static Transfer
System (LTM, Statys, Asys, IT switch)

 Samostalno djelovanje
 2 nezavisna ulaza za napajanje
Automatski momentalni “break before make
” preklopnik
Ulaz 1
Ulaz 2

Bezbjedan ručni
preklop
Kontrola izvora
Kontrola & sistem upravljanja
Mjerenjenapona & struje
Izlaz
ASYS Application
New 19’’ rack-mount 16 A unit (1U)

Provides Basic transfer functions

For SOHO and less critical application,

OEM - Integrated in IT server racks,

For small applications providing:

Redundancy of single phase UPS’s

Easy simple hot-swap facility to single phase UPS
IT Load
Electronic transfer systems - IT SWITCH –
Elektronski preklopni sistemi
Elektronski
preklopni sistemi
od 16 do 40 A jednofazni
bezbjedan izvor napajanja u blizini vbaše aplikacije
Vaša zaštita za
> Centre podataka
> Procese
> Telekomunikacije
> Kontrolu zračnog saobraćaja
STATYS: Obsežno područje od 32 A do 4800A
1 PH
3 PH
19’’ Rack
19’’ Rack
32- 63A
63- 100A
200A
300-400A
600A
800A/1200A 1500A/1800A
…do 4800A
44
UPS - STATYS
Jednofazni
i trofazni
UPS
od 32 do 1800 VA
vaša zaštita u specifičnim sredinama
Vaša zaštita za
> Finansije, banke i osiguranja
> Zdravstveni sektor
>Telekomunikacije i radiodifuziju
> Industriju
> Elektrane
> Transport
Harmonic equalizers - ATRYS –
Harmonski izjednačivači ATRYS
Harmonski
izjednačivači
od 15 do 240 A
eliminacija harmonskih struja u vašoj distribucijskoj mreži
Vaša zaštita za
> Servisnu industriju
> Telekomunikacije
> Poslovne aplikacije
Rectifiers - SHARYS IP ENCLOSURE –
Ispravljači
Ispravljači
od 15 do 100 A
napajanje vaših industrijskih aplikacija sa DC snagom
Vaša zaštita za
> Procesnu industriju
> Tešku industriju
> Kontaktore
Rectifiers – SHARYS IP SYSTEM –
Ispravljači
Ispravljači
od 60 do 200 A
napajanje vaših industrijskih aplikacija sa DC snagom
prilagođenom vašim potrebama
Vaša zaštita za
> Procesnu industriju
> Tešku industriju
> Kontaktore
Rectifiers – SHARYS MICRO and MINI –
Ispravljači
Ispravljači
od 7.5 do 200 A
napajanje vaših aplikacija sa DC snagom
Vaša zaštita za
> Mreže podataka
> Transmisijske sisteme
> Telekomunikacije
> Industriju
Rectifiers - SHARYS ELITE –
Ispravljači
od 7.5 do 600 A
sistemi DC snage
Vaša zaštita za
> Telekomunikacijske centre
> Internetne ponuđače
> Mreže podataka
> Industrije
DC/AC converters - PHASYS S.A. and ELITE –
DC/AC pretvarači
DC/AC
Pretvarači
od 1.5 do 4.5 KVA
invertori i sistemi snage
za vaše AC aplikacije
Vaša zaštita za
> Modeme, PC-je, rutere
> Sisteme optičkih kablova
> Nove izvore energije: vjetar i sunce
PHASYS 1500 to 4500 VA
PHASYS ELITE 1.5 to 18 kVA
Communication software –
Komunikacijski software
Upravljačka
rješenja
Rješenja prilagođena vašoj
IT arhitekturi
Vaša zaštita za
> Centre podataka
> Aplikacije za nužne slučajeve
> Urede – službene prostore
> Servisnu industriju
> Industriju
> Telekomunikacije
> Medicinu
Monitoring and Shutdown –
Praćenje rada i isključenje
Besplatan software na mrežnoj adresi:
www.socomec.com
Monitoring and Shutdown –
Praćenje rada i isključenje
Upravljanje UPS-a povezano preko
lokalnog servera sa RS 232
Monitoring and Shutdown –
Praćenje rada i isključenje
HID dozvoljavaUPS-u da se interaktivno poveže
direktno sa Windows® Operativnim Sistemom
(OS) za upravljanje. Vrijeme autonomije i
osnovni podaci su dostupni preko tastature.
Monitoring and Shutdown –
Praćenje rada i isključenje
Direktno povezivanje na Ethernet
Monitoring and Shutdown –
Praćenje rada i isključenje
EMD je uređaj koji se koristi povezan sa NET VISION sa sljedećim karakteristikama:
 mjerenje temperature i vlažnosti + 2 kontakta za alarm
 može se upravljati sa razdaljine od 2 do 15 metara
 pragovi alarma mogu biti podešeni preko zapisa alarma na Web pretažitelju preko
e-mail-a i SNMP zamke.
Monitoring and Shutdown –
Praćenje rada i isključenje

Direktno povezivanje na Ethernet

Standardni Lan za Masterys Green power i MC

Standardni Lan za Netys RT od 5 do 11 kVA

Opcijski Lan za Netys RT od 1 do 3 kVA
Praćenje rada instalacija
Service and Maintenance - CIM
Servis i održavanje
Servis
Commissioning Inspection and Maintenance
Priključenje-Kontrola-Održavanje
Obezbjeđuje vam mirno spavanje
> Servisna industrija
> Industrija
> Telekomunikacije
> Medicina
> I drugo
Proximity - Dostupnost
Servis
Naša prisutnost u Evropi i šire u svijetu garantira
Da ćete uvijek imati na raspolaganju stručnjake specijaliste
U vašoj blizini, za brz i efikasan odgovor.
The T.SERVICE
T.SERVICE is a remote telephone or web based surveillance
method that ensures a real time diagnosis 24/7/365. The UPS
automatically sends regular reports or against fault detection to the
Service Centre.
• Available connection type between UPS and Service Centre:
- Telephone – via GSM modem (two-way communication)
- Web – by Net Vision via e-mail through existing Customer's LAN network
(oneway communication: only outgoing mails).
• Status reports issued by Monitoring Centre (periodical or failure notification):
- to customer via e-mail.
• 24/7/365 Service
CIM RENT and CIM THERMO
Download

netys - Tehnounion