ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
редни
број
радно место
Презиме и име
Руководилац
одељења
ДИРЕКТАН ТЕЛЕФОН ЛОКАЛ
Централа
3220-721
3227-104
380
СЛУЖБЕНИ
ТЕЛЕФОН
Е-ПОШТА
број
канцеларије
спрат
062/88-22-822
[email protected],
[email protected]
99
V
1
Милета Зарић
2
Турковић
Административно
Дивјак Биљана технички секретар
3227-104
293
[email protected]
99
V
3
Николић Ранко Шеф Одсека
3227-104
279
[email protected]
99
V
3300-642
342
[email protected]
97
V
3300-534
234
[email protected]
94
V
3300-686
386
93
V
3300-534
234
94
V
3300-644
344
93
V
3300-532
232
102
V
3300-532
232
102
V
3300-690
390
062/88-22-824
101
V
3300-636
336
295
062/88-22-828
103
V
3300-690
390
062/88-22-823
101
V
3300-626
326
062/88-22829
91
V
ГРУПА КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА
4
Наков Маријан Шеф Одсека
5
Терзић Ксенија
6
7
8
9
10
Управно правни
послови
Весна
Управно правни
Маројевић
послови
Стојановић
Управно правни
Дејан
послови
Јовичић Мишић Управно правни
Живка
послови
Митровић
Технички послови
Вељко
из комуналне
Вукићевић
Технички послови
Сарап Драгана из комуналне
062/88-22-821
[email protected]
ГРУПА ПОСЛОВА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
11
12
13
14
Миличић
Владимир
Драшковић
Драган
Дробњаковић
Ацо
Дукић Милка
Комунални
инспектор
Комунални
инспектор
Комунални
инспектор
Комунални
инспектор
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Митровић
Душанка
Ђилас
Станислава
Ковачевић
Марија
Јовановић
Милија
Марјановић
Милош
Комунални
инспектор
Комунални
инспектор
Комунални
инспектор
Комунални
инспектор
Комунални
инспектор
Комунални
Бубнић Славко
инспектор
Љуштина
Комунални
Никола
инспектор
Плавшић
комунални
Марина
инспектор
комунални
Милић Миодраг
инспектор
3300-636
336
295
062/88-22-826
103
V
3300-640
340
062/88-22-830
92
V
3300-640
340
062/88-22-825
92
V
3300-690
390
062/88-22-838
101
V
3300-690
390
062-88-22-836
101
V
3300-626
326
062/88-22-837
91
V
3300-643
343
062/88-22-841
89
V
3300-640
340
062/-88-22-835
92
V
3300-643
343
062/88-22-834
89
V
Download

радно место 1 Милета Зарић Руководилац одељења 380 062/88