Sredstva zajma EIB
Planirana
vrednost [din]
AKTIVNOST
Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode za piće „Štrand“
Izgradnja i rekonstrukcija primarne kanalizacione mreže od ulice
Rumenačke do GC-2
U K U P N O SREDSTVA ZAJMA EIB:
1.566.526.000
Download

Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode za piće „Štrand