žiro račun kod Crnogorske komercijalne banke (CKB) broj 510 – 72474 – 92
ul. Sava Ilića br. 5, 85347 Igalo
+382 67 825 616, e-mail: [email protected]
Poziv za Osnovni kurs KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA
Osnovni kurs “Kardiopulmonalna reanimacija” održaće se u hotelu “Bijela
Rada” u Bijelom Polju u subotu, 22. Novembra 2014.g. sa početkom u 11
časova.
Voditeljice kursa su dr Rajmonda Tuna, Zavod za hitnu medicinsku pomoć,
Podgorica i dr Danijela Brašanac Kovač, Klinički Centar Crne Gore.
Program:
- Ulazni test,
- Osnovi Kardiopulmonalne reanimacije,
- Oprema i tehnika tima na terenu za Kardiopulmonalnu reanimaciju,
- Praktični rad na manekenu,
- Izlazni test.
Kurs je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore, nakon završenog Kursa
polaznicima će biti uručeni Sertifikati.
Svi zainteresovani ljekari, fizioterapeuti, treneri kao i kolege drugih struka mogu se
prijaviti na email: [email protected] , ili na broj telefona 067 825 616 do
20. Novembra u 12h.
Broj polaznika je ograničen.
Cijena kotizacije iznosi 50€ po osobi.
Za redovne članove Udruženja kurs je besplatan.
Uplate se vrše na žiro račun broj 510 – 72474 – 92 kod CKB,
sa naznakom „Za KPR“.
Organizatori:
Udruženje sportske medicine Crne Gore i
Udruženje fizioterapeuta Crne Gore.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore
Download

Yumeiho ili specijalna orjentalna božanstvena masaža je poseban