KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TESMER ŞUBESİ
2015/2. DÖNEM STAJYER
“BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ”
25 Nisan 2015
HOŞGELDİNİZ
www.kocaelismmmo.org.tr @ [email protected]
STAJIN BAŞLATILMASI İÇİN GEREKLİ
İŞLEMLER!..
STAJI BAŞLATMA ESNASINDA
HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR!..
STAJYER EĞİTİMİ(E-USE)!..
SORU & CEVAP!..
Staja Başlama Değerlendirme
Sınav Sonuçları;
28 Şubat 2015 Tarihinde Staja Başlama
Sınavına.
Odamızdan 385 Kişi Katıldı.
385 Kişiden 36 Aday Sınavını Kazandı.Başarı
oranı %9.3 tür.
Sınavı Kazanan Adayların Sınav Sonucu
3 Yıl Geçerlidir.
26 Temmuz 2008 Tarihinde Yasamızda
Yapılan Değişikliğe göre staj süreleri
Lisanslar İçin; 3 Yıl
Yüksel Lisanslar İçin; 2 yıl
Olarak Belirlenmiştir.
STAJA BAŞLATMA DÖNEMLERİ
(“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-3 Stajın Başlatılması ve Süresi)
Staja Giriş Sınavında
Başarılı Olan Aday Meslek Mensuplarının
Stajları Sırasıyla,
OCAK,
MAYIS,
EYLÜL,
- Aylarının 1 ile 10’u arasında başlatılması
zorunludur. Aksi halde süreyi geçiren stajyerler bir
sonraki staj başlatma dönemine kalırlar.
STAJ NERELERDE BAŞLATILABİLİR?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN
BÜROSUNDA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BÜROSUNDA
SMMM VEYA YMM’LERİN SÖZLEŞMELİ OLARAK
HİZMET VERMİŞ OLDUKLARI BİLANÇO
ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN FİRMALARIN
MERKEZLERİNDE STAJ BAŞLATILABİLİR.
İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLARIN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER!
(“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-4 Yanında Staj Yapılacak Meslek Mensupları,
Stajın Yapılması ve Yöntemi)
İŞLETMELERİN MERKEZLERİNDE STAJ YAPILIR.
BU İŞLETMELERDE MESLEK MENSUBU SAYISI KADAR STAJYER STAJINI BAŞLATABİLİR.
STAJA BAŞLANMASI SÖZ KONUSU OLMAYAN YERLER
- İşletmelerin Şubelerinde, Temsilciliklerinde, Şantiyelerinde, Bölge
Müdürlüklerinde ve Fabrikalarda staj yapılamaz (ancak; staj yapılacak işletmenin
merkez adresinde; muhasebe birimi oluşturulmamış ve muhasebe çalışanı bulunmuyor
ise, işletmenin başka bir işyerinde muhasebe işlemleri yürütülüyor ve stajın yapılacağı
merkez adres ve stajın fiilen yürütüleceği işyeri hakkında staja onay veren meslek
mensubu tarafından durumu açıklayan yazılı beyanı,Firmaya ait tüm şubelerin ve
Merkezin SGK Sicil Kayıt numaraları , stajın başladığı ayda merkez ve tüm şubelerden
SGK Hizmet Listeleri ve tahakkukları ile birlikte aynı zamanda tüm meslek kodlarını
gösterir şekilde hizmet listeleri alınarak başvuru TESMER’e gönderilir.Konu TESMER
Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve yazılı olarak Tesmer Şubeye
bildirilir.Ancak bu şartların olusması durumunda staja onay verilir.)
- Dernek, Vakıf, Yapı Kooperatifi, Birlik, Meslek Odaları ve Sendikalarda,
- Belediyelerde, Üniversitelerde Fon Saymanı, Sayman Olarak
Çalışanların Bu Çalışma Süreleri Staj Sürelerinden Sayılmaz.
Ancak Belediyelerin,TTK’unda tarif edilen tüzel kişiliğe sahip Aş veya Ltd.şirketlerinde
denetim gözetimde staj yapılabılır veya imza yetkileri staj süresinden sayılabılir.Ayrıca
bilanço esasına göre defter tutmak kaydıyla TTK’unda tarif edilen tüzel kişiliğe sahip
iktisadi İşletmelerde OS Bölgesi müdürlüklerinde, vakıflar kooperatifler,birlikler,
dernekler odalar ve sendikalarda meslek mensubu denetim/gözetiminde staj yapılabilir..
- Resmi Kuruluşlarda Sayman Olarak Çalışanların Çalışma Süreleri
Staj Süresinden Sayılmaz.
STAJI BAŞLATMA ESNASINDA
HAZIRLANMASI GEREKEN
EVRAKLAR!.
STAJA BAŞLAMA EVRAK LİSTESİ
SMMM - YMMM BÜROLARINDA VE İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK
ADAYLAR HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR;
STAJA BAŞLAMA SINAV SONUCU (İNTERNET ÇIKTISI)
MESLEK MENSUBUNUN RUHSAT FOTOKOPİSİ,
MESLEK MENSUBUNUN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ,
MESLEK MENSUBUNUN FAALİYET BELGESİ (ASLI),
STAJA BAŞLAMA DİLEKÇESİ,
STAJ ONAY BELGESİ,
STAJYER TESPİT FORMU,
STAJYER HAKKINDA BİLGİ ALINACAK KİŞİLER FORMU,
ERKEK ADAYLARDAN ASKERLİK TERHİS VEYA DURUM BELGESİNİN
FOTOKOPİSİ,
SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
AYRICA EK OLARAK ADAYIN DURUMUNA GÖRE;
A- ŞİRKET MERKEZİNDE MESLEK MENSUBU’NUN GÖZETİM/
DENETİMİ ALTINDA STAJ YAPACAK ADAYLAR;
ŞİRKETİN MERKEZİNİ GÖSTEREN SON YAYINLANMIŞ TİCARET SİCİL GAZETESİNİN
FOTOKOPİSİ,
ŞİRKETİN GENEL İMZA SİRKÜLERİNİN FOTOKOPİLERİ,
ŞİRKETİN VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ,
ŞİRKETİN FAALİYET BELGESİNİN (ASLI),
MESLEK MENSUBU İLE ŞİRKET ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMENİN FOTOKOPİSİ,
*(Meslek mensubu ile şirket arasında yapılan sözleşmelerde : meslek mensubu mesleki
şirket ortağı ise SMMM VE YMM ŞİRKETİNİN TİCARET SİCİL GAZETESİ , İMZA SİRKÜLERİ
VE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ ibraz edilecektir),
TEK KİŞİ STAJ FORMU,
(Eski SGK işe girişi olanlarda) SON AYA AİT SGK HİZMET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ, ( SGK
belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin BİREBİR aynı olması
gerekmektedir.Aksi halde adres düzeltilmesi yapılmadan işleme alınmayacaktır.)
MESLEK MENSUBU ŞİRKETTE BORDROLU ÇALIŞIYOR İSE MESLEK NENSUBUNUNDA İŞE
GİRİŞ BİLDİRGESİ İBRAZ EDİLMELİDİR. (Bordrolu çalışan meslek mensuplarında meslek
mensubu ile stajyerin aynı iş yeri numarasında çalışması gerekmektedir.)Başka Odaya bağlı
meslek mensubunun gözetiminde staj yapılabilir.)
B- YABANCI ORTAKLI İŞLETMELERDE VE İKTİSADİ
İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLAR;
SON
VERİLEN
KURUMLAR,
MUHTASAR,
BEYANNAMELERİNİN, TAHAKKUK FİŞLERİNİN VE
MAKBUZLARININ FOTOKOPİLERİ,
KDV
ÖDEME
C- ŞAHIS FİRMALARINDA STAJ YAPACAK ADAYLAR;
ŞAHIS FİRMASININ BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER
TUTTUĞUNA DAİR BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN
YAZI ALINACAKTIR(ASLI ODAMIZA İBRAZ EDİLECEK),
YEVMİYE DEFTERİNİN NOTERE ONAYLATILMIŞ ÖN YÜZÜNÜN
FOTOKOPİSİ,
DEFTER-İ KEBİR’İN NOTERE
YÜZÜNÜN FOTOKOPİSİ,
ONAYLATILMIŞ
OLAN
ÖN
TİCARET SİCİL GAZETESİ ÖRNEK!..
SSK HİZMET BELGESİ ÖRNEK!..
STAJA ARA VERME…
(“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-3 Stajın Başlatılması ve Süresi)
STAJI KESİNTİSİZ VE 30 GÜN ÜZERİNDEN SGK’LI OLARAK DEVAM ETME
ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.
STAJ SIRASINDA ; STAJIN YAPILDIĞI İŞ YERİNİN KAPANMASI,ASKERLİK SONRASI
STAJA BAŞLAMA, ODALAR ARASI NAKİL,İŞTEN ÇIKMA YADA ÇIKARILMA GİBİ
DURUMLAR NEDENİ İLE STAJIN KESİLMESİ HALİNDE STAJA ARA VERME SÜRESİ, 3
YILLIK STAJ SÜRESİ İÇERİSİNDE TOPLAMDA 1 YILI AŞAMAZ.(MÜCBİR SEBEPLERİN
BELGELENMESİ STAJYERLERİN SORUMLULUĞUNDADIR.)
ERKEK ADAYLAR ASKERE GİDECEĞİ ZAMAN TESMER ŞUBEMİ’ZE STAJININ
DONDURULMASI TALEBİNDE BULUNMALARI GEREKİR.
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (ERKEK ADAY) STAJYERLERİ TESMER
ŞUBEMİZE TALEPTE BULUNMASI DURUMUNDA STAJIN BİTİMİNE KADAR ASKERLİĞİ
TEHİR EDİLEBİLİR. (BAKAYA DURUMUNA DÜŞMEMİŞ ve 35 YAŞINI GEÇMEMİŞ
OLMASI GEREKİR)
HASTALIK DURUMUNDA :SAĞLIK RAPORLARININ ASILLARI EKİNDE BİR DİLEKÇE İLE
TESMER ŞUBEMİZE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMELİDİR.
YURT DIŞI EĞİTİM VE ÇELIŞMA NEDENİ İLE STAJIN DURDURULABİLECEĞİ SÜRE 1
YILDIR.
MUCBİR SEBEPLER DIŞINDA STAJINA ARA VEREN VEYA DÜZENLİ
OLARAK STAJINI DEVAM ETTİRMEYEN ADAYLARIN STAJLARI
ODAMIZ TESMER ŞB.YÖNETİM KURULU KARARI İLE İ P T A L
EDİLİR.
STAJ YERİ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ!..
(“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-3 Stajın Başlatılması ve Süresi)
YERDEĞİŞİM İŞLEMİNİ YAPMADAN ÖNCE ODAMIZ TESMER ŞUBESİ’NDEN
BİLGİ ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.
YERDEĞİŞİM İŞLEMİNDE TESMER ŞUBEMİZ’E DİLEKÇEYLE BİLDİRİM
SÜRESİ 30 GÜNDÜR.
- İki İşyeri Arasındaki değişim günü 30 gün olup, stajyer tarafından işyeri
bulamayanlarda Yönetim Kurulu kararı ile bu süre 1 yıldır. 1 yılı geçmesi
halinde staj iptal olur.
- İşyerinin Kapanması Durumunda süresi 1 yıl,
- Askerlik Sonrası Staja Başlama süresi 1 yıl,
BAŞKA İLDE İŞE BAŞLAYACAK ADAYIN, O İLİN TESMER ŞUBESİNE VEYA
ODASINA DİLEKÇEYLE 30 GÜN İÇERSİNDE NAKİL TALEBİNDE BULUNMASI
GEREKMEKTEDİR.
- Nakil İşlemlerinde İki İşyeri Arasıdaki süre 1yıl Olarak Uygulanacaktır.
YUKARIDA SIRALANAN SÜRELERİN DIŞINDA, STAJLARINA ARA
VERENLERİN STAJLARI İ P T A L EDİLECEKTİR.
İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ADAYLARIN DİKKAT
ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER!..
(“Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi” Madde-6 Odaya Başvuru ve Staj
Dosyasının Hazırlanması)
İŞLETME İLE MESLEK MENSUBU ARASINDA YILLIK YAPILAN
SÖZLEŞME, ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA OLMAMASI
GEREKMEKTEDİR.
(HER YIL OCAK AYINDA YENİ YAPILAN SÖZLEŞME ODAMIZA
GÖNDERİLMELİDİR)
STAJYERİN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
Stajyer staj esnasında soyadını değiştirmiş ise
Odamızın TESMER Şubesi’ne yazılı bildirmesi
gerekmektedir.
Stajyerin soyadı değişimi evlilik nedeni ise, evlilik
cüzdanının ve yeni nüfus cüzdanının fotokopisini
dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.
Stajyerin soyadı değişimi boşanma nedeniyle ise
Mahkeme kararının ve yeni nüfus cüzdanının
fotokopisini dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.
STAJYER
EĞİTİMİ!..
ZORUNLU EĞİTİM E-USE
TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Ankara tarafından uygulanmakta olup,
http://teosweb.tesmer.org.tr SUSEV3 alanından giriş yapılarak E-USE uzaktan sürekli eğitim
alanının tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir. E-USE uzaktan sürekli eğitim ile ilgili tüm bilgi
ve destek ANKARA TESMER tarafından verilmekte olup,444 60 60’dan ulaşabilirsiniz.
Stajınızı başlattığınız dönemin sonunda Oda tarafından staj
başlatılan dönemlerin 1-10 tarihleri arasında stajına onay
verilen stajyerlerin TEOS sistemine kayıtları yapılarak
stajları başlatılır.TESMER tarafından şahsınıza E-USE
uzaktan sürekli eğitim programı için kurulum CD’si
gönderilir.Kayıt sonrası CD’leriniz kendi beyan ettiğiniz
iletişim adresinize gönderilecektir.
NOT: Ücret ödemeleri ve sürelerinizi takip etmeyi
unutmayınız.Eğitime Katılmayan Adayların stajları Staj
Yönetmeliğinin 24/b Maddesi gereğince iptal
edilecektir.
SMMM
STAJ
EĞİTİMİ
TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Ankara
09 Kasım 2006 tarih 2629 Sayılı Genelge ile uygulamaya koyulmuş bir kararla.
Odaların TESMER Şubeleri tarafında yapılan Staja Giriş Sınavı
Hazırlık kursları, SMMM Yeterlilik Sınavlarına hazırlık kursları
,Yabancı dil ve Bilgisayar kurslarına katılan stajyerlerin 6 ayı
aşmayan kurs süreleri staj sürelerinden sayılır.(kurs ve seminerlere
ilişkin stajdan sayılan süreler toplamı 6 ayı geçemez)
Not: Odamızca kurs olması halinde adaylarımıza
duyurulmakdadır.
Kurs duyurusu yapıldığında adaylarımızın ön kayıtlara
başvurusu önem arz etmektedir.
STAJ SÜRESİ KISALTMALARI
HAKKINDA
TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Ankara
07 Şubat 2007 Tarih 0362 Sayılı Kurs Uygulama Yönergesi’nde
belirtildiği üzere.
Yüksek Lisans Mezunlarının staj kısaltma süresi 1 yıldır . Staj
süresinde mezun olanların diplomalarının noter onaylı suretini ekinde
bir dilekçe ile odamıza ibraz etmesi gerekmektedir.
Stajyerler, Odaların TESMER Şubeleri tarafında yapılan Staja Başlama
Değerlendirme ,SMMM Yeterlilik Sınavlarına hazırlık kursları,Yabancı
dil ve bilgisayar kurslarına katılabilirler fakat yüksek lisanslarını
stajdan saydıranlar kursları ilave kısaltma olarak stajdan saydıramaz.
Örn. : Yüksek Lisans + kurs ikisi aynı anda 1 yıl +6 ay şeklinde olmayıp,
sadece yüksek lisans 1 yıl stajdan kısaltılır.
STAJA BAŞLAMA EVRAK
TESLİMİ
EĞİTİMİMİZ ESNASINDA DAĞITILAN STAJA
BAŞLAMA EVRAKLARINIZIN TAMAMLANMIŞ
BİR ŞEKİLDE NOKSANSIZ OLARAK ODAMIZA
MAYIS AYININ 1 İLE 10’U ARASINDA TESLİM
ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.
STAJA BAŞLAYACAK ADAYLARIMIZIN
LİSTESİNİN TEOS SİSTEMİ ÜZERİNDEN
GİRİŞLERİ YAPILARAK GENEL MERKEZİMİZE
İLGİLİ SÜREDE GÖNDERİLMESİ
ZORUNLULUĞU OLDUĞUNDAN, DAHA SONRA
GELEN EVRAKLAR KAYDA ALINMAYACAKTIR.
STAJ DUYURU TAKİBİ
Stajyerlerimizin; özellikle kulaktan dolma ve
farklı sitelerden edinilen bilgilerle hareket
etmemesi gerekmekte olup; Staj Uygulama
Kararları ANKARA TESMER tarafından
odamıza yazılı tebliğ edilmediği ve duyurusu
odamızca ilan edilmediği sürece geçerli değildir.
Stajyerlerimizin Doğru bilgiyi edinmek için
öncelikle sitemizde TESMER ŞUBESİ
DUYURULARI altında yer alan değişiklikleri
takip ederek gerekli işlemlerini yapması ve&veya
odamızı arayarak bilgi alması gerekmektedir.
SORU & CEVAP!..
TEŞEKKÜRLER
KOCAELİ SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TESMER ŞUBESİ
Download

kocaeli serbest muhasebeci mali müşavirler odası tesmer şubesi