T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
(BİRİNCİ ÖĞRETİM)
SAAT
TDE I
TDE II
TDE III
TDE IV
08.00
TDE-408 Türkiye Türkçesi (E.D-27)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
09.00
PAZARTESİ
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
TDE-108 Osmanlı Türkçesine Giriş I (İ.D-14)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
16.00
TDE-108 Osmanlı Türkçesine Giriş I (İ.D-14)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
SAAT
08.00
09.00
SALI
TDE-104 Eski Türk Edebiyatına Giriş I (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-104 Eski Türk Edebiyatına Giriş I (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-108 Türkiye Türkçesine Giriş I (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR
TDE-108 Türkiye Türkçesine Giriş I (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR
TDE-308 Türkiye Türkçesi (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR
TDE-308 Türkiye Türkçesi(İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR
TDE-304 Eski Türk Edebiyatı (İ.D-11)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE-304 Eski Türk Edebiyatı (İ.D-11)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE-312 Orta Türkçe (İ.D-12)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
TDE-312 Orta Türkçe (İD-12)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
İNG-102 Yabancı Dil I (İ.D-14)
Okt. Nigah BAYSAL
İNG-102 Yabancı Dil I (İ.D-14)
Okt. Nigah BAYSAL
10.00
TDE-116 Türk Dili Tarihi I (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
11.00
TDE-116 Türk Dili Tarihi I(İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
13.00
TDE-112 Türkçe Kompozisyon I (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
14.00
TDE-112 Türkçe Kompozisyon I (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
15.00
16.00
TDE-428 Metin Şerhi (Seç.) (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-428 Metin Şerhi (Seç.) (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-204 Eski Türk Edebiyatı (E.D-26)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-422 Türk Halk Bilimi (İ.D-11)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
TDE-204 Eski Türk Edebiyatı (E.D-26)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-210 Yeni Türk Edebiyatı E.D-27)
Doç. Dr. Kemal TİMUR
TDE-422 Türk Halk Bilimi (İ.D-11)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
TDE-412 Çağdaş Türk Lehçeleri (İ.D- 11)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
TDE-210 Yeni Türk Edebiyatı (E.D-27)
Doç. Dr. Kemal TİMUR
TDE-224 Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar (Seç.)
Doç. Dr. Kemal TİMUR (İ.D-11)
TDE-224 Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar (Seç.)
Doç. Dr. Kemal TİMUR (İ.D-11)
TDE-412 Çağdaş Türk Lehçeleri (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
SAAT
08.00
TDE-406 Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Tez)
Doç. Dr. Kemal TİMUR
TDE-406 Dil ve Edebiyat Araştırmaları (Tez)
Doç. Dr. Kemal TİMUR
ÇARŞAMBA
09.00
10.00
TDE-208 Türkiye Türkçesi (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR
11.00
TDE-208 Türkiye Türkçesi (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR
13.00
TDE-110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Doç. Dr. Kemal TİMUR (E.D-27)
14.00
TDE-110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Doç. Dr. Kemal TİMUR (E.D-27)
TDE-118 Türk Romanı I (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-118 Türk Romanı I (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
15.00
16.00
TDE-408 Türkiye Türkçesi (E.D-27)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
TDE-420 Cumhuriyet Dönemi Türk Edb.
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT (E.D-27)
TDE-420 Cumhuriyet Dönemi Türk Edb.
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT (E.D-27)
TDE-410 Yeni Türk Edebiyatı (E.D-27)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-410 Yeni Türk Edebiyatı (E.D-27)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-202 Osmanlı Türkçesi (İ.D-14)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
TDE-324 Türk Halk Edebiyatı (E.D-26)
Arş. Grv. Şeyda ÖZKAN (Doç. Dr. Ahmet
TANYILDIZ Göz.)
TDE-324 Türk Halk Edebiyatı (E.D-26)
Arş. Grv. Şeyda ÖZKAN (Doç. Dr. Ahmet
TANYILDIZ Göz.)
TDE-418 Tiyatro Bilgileri (Seç.) (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-418 Tiyatro Bilgileri (Seç.) (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-328 Anadolu ve Rumeli Ağızları (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE (E.D-5)
TDE-424 Eski Türk Edebiyatı (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-202 Osmanlı Türkçesi (İ.D-14)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
TDE-214 Eski Türkçe (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
TDE-214 Eski Türkçe (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
TDE-328 Anadolu ve Rumeli Ağızları (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE (E.D-5)
TDE-424 Eski Türk Edebiyatı (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TDE-218 Edebiyat Bilgileri (İ.D-11)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE-320 Türk Tasavvuf Edebiyatı (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK(E.D-27)
TDE-218 Edebiyat Bilgileri (İ.D-11)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE-320 Türk Tasavvuf Edebiyatı (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK (E.D-27)
SAAT
08.00
09.00
10.00
PERŞEMBE
11.00
TDE-106 Türk Halk Edebiyatına Giriş I (İ.D14)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
TDE-106 Türk Halk Edebiyatına Giriş I (İ.D14)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
13.00
TDE-114 Edebiyat Bilgilerine Giriş I (İ.D-14)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE-222 Türk Hikâyesi (Seç.) (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
14.00
TDE-114 Edebiyat Bilgilerine Giriş I (İ.D-14)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE-222 Türk Hikâyesi (Seç.) (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-202 Osmanlı Türkçesi (İ.D-11)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
TDE-202 Osmanlı Türkçesi (İ.D-11)
Yrd. Doç. Dr. Resul ÖZAVŞAR
15.00
16.00
SAAT
08.00
CUMA
09.00
10.00
11.00
13.00
14.00
TDE-102 Osmanlı Türkçesine Giriş I (İ.D-11)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TDE-102 Osmanlı Türkçesine Giriş I (İ.D-11)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İ.T. (İ.D-11)
Okt. Mahmut Yılmaz
TAR 102 Atatürk İlkeleri ve İ.T. (I.D-11)
Okt. Mahmut Yılmaz
TDE-220 Eleştiri (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-220 Eleştiri (İ.D-14)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-206 Türk Halk Edebiyatı (İ.D-14)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
TDE-206 Türk Halk Edebiyatı (İ.D-14)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
TDE-322 Eski Anadolu Türkçesi
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR (E.D-27)
TDE-322 Eski Anadolu Türkçesi
Yard. Doç. Dr. M.Malik BANKIR (E.D-27)
TDE-306 Diksiyon (Seç.) (E.D-27)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
TDE-306 Diksiyon (Seç.) (E.D-27)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
TDE-316 Batı Edebiyatı (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
TDE-316 Batı Edebiyatı (İ.D-11)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
15.00
TDE-310 Yeni Türk Edebiyatı (E.D-27)
Doç. Dr. Kemal TİMUR
16.00
TDE-310 Yeni Türk Edebiyatı (E.D-27)
Doç. Dr. Kemal TİMUR
Doç. Dr. Kemal TİMUR
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Not: “E.D” Edebiyat Fakültesi Binası Derslikleri
“İ.D” İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Binası Derslikleri
Download

TDE I TDE II TDE III TDE IV