Coloplast je s Vámi už
20 let
přednášející prof. MUDr. JIří Hoch, CSc.
první vzdělávací Coloplast sympozium
se konalo v říjnu 2012 v Praze
Coloplast oslavil 20 let v České republice!
přednášející
MUDr. Jan Cimický, CSc.,
psychiatr
18. a 19. října 2012 se konalo v hotelu Panorama
v Praze Coloplast sympozium u příležitosti
významného 20. výročí existence společnosti
Coloplast v České republice. Na historicky
prvním vzdělávacím Coloplast sympoziu jsme
zaznamenali rekordní účast téměř 170 hostů,
zejména stomických sester a lékařů, chirurgů a
urologů. Na sympoziu přednesli zajímavá témata
významné osobnosti. Úvodní přednášku na téma
budoucnost stomií přednesl prof. MUDr. Jiří Hoch,
CSc., přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské
fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Mezi
dalšími řečníky byl i prezident asociace CzechMed
MUDr. Miroslav Palát, mediálně známý odborník
na výživu Ing. Petr Havlíček a také přední český
psychiatr MUDr. Jan Cimický, CSc.
Program sympozia poté pokračoval druhý den
sekcí chirurgickou a sekcí urologickou. Hlavním
tématem chirurgické sekce bylo zakreslování
místa pro vyvedení stomie před operací a dopad
zakreslování na kvalitu života stomika. Nosným
tématem sekce urologické byla péče o pacienty s
neurogenním močovým měchýřem.
přednášející Ing. Petr Havlíček,
odborník na výživu
V budoucnu bychom chtěli navázat na tuto
úspěšnou akci a přinášet i nadále zdravotníkům a
odborníkům v péči o stomie zajímavá vzdělávací
témata. Abychom společně s nimi mohli usnadňovat
život lidem se stomií.
přednášející MUDr. Miroslav Palát,
Ing. Marie Ředinová,
prezident asociace CzechMed
předsedkyně Českého ILCO
Coloplast je s Vámi už
20 let
Příběh společnosti Coloplast
I v dnešní uspěchané době by 20. výročí
mělo být důvodem k alespoň krátkému
zastavení a ohlédnutí se. Je to přece
jen dost dlouhá doba.
V historii firmy Malkol představuje
převážnou část její existence, je to ale i významná část lidského života.
Soužití se společností Coloplast představuje podstatnou část mé profesní
kariéry. Musím říci, že to bylo pestrých 20 let. Za tuto dobu jsme zažili rozpad
česko-slovenské federace, potýkali jsme se s úřady a měnící se legislativou,
přežili jsme pády bank i zdravotních pojišťoven, lobovali jsme za DPH i za
úhradové limity. Především jsme ale vždy usilovali o to, aby modré, zelené
a žluté krabice byly včas na správném místě.
A jako lékař musím připomenout všechny ty, kterým výrobky společnosti
Coloplast pomohly a pomáhají vyrovnat se s jejich zdravotním handicapem.
MUDr. Karel Chudík
ředitel firmy Malkol
Jsem moc ráda, že společnost Coloplast již 20 let
pomáhá českým stomikům. Za tuto dobu zvládly
s jejími produkty život se stomií tisíce našich
spoluobčanů. Důležité je, že Coloplast účinně
spolupracoval také při zakládání sdružení stomiků. Velmi si cením toho,
že společnost stále inovuje a vylepšuje své výrobky a o všech novinkách
stomiky pravidelně informuje na schůzkách ve sdruženích a poslední dva
roky i v časopise Helios. Informace a dobré pomůcky jsou to nejdůležitější,
co stomici potřebují.
Mne osobně také velmi těší, že Helios informuje i o Českém ILCO. Stále
slyším jen díky a chválu na informace, které stomici dostávají na bezplatné
lince společnosti Coloplast. Proto říkám - jen tak dál!
Srdečně tedy gratuluji ke kulatému jubileu a do dalších desetiletí přeji
společnosti Coloplast mnoho dobrých nápadů, hodně výborných
spolupracovníků a sílu a vytrvalost v překonávání případných problémů.
Především však všem přeji pevné zdraví.
Děkuji ještě jednou za to, co pro nás děláte a opravdu se těším na další
spolupráci s Vaší firmou.
Ing. Marie Ředinová,
předsedkyně Českého ILCO
20 let fungování společnosti Coloplast v České republice je důvodem
k našemu blahopřání a poděkování za spolupráci v péči o pacienty se
stomiemi a inkontinencí.
Děkujeme za zájem o nemocné lidi, kterým nové a stále modernější
pomůcky zlepšují kvalitu života. Jsme vděčni za výbornou spolupráci při
vzdělávání sester. Děkujeme také za vstřícnost a otevřenost zástupců
společnosti Coloplast při komunikaci a řešení problémů souvisejících s
péčí o pacienty se stomiemi.
Přejeme společnosti Coloplast hodně spokojených klientů, další úspěchy
ve vývoji nových produktů a spoustu podnětů ke zlepšení péče o stomiky.
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci, která pomáhá potřebným.
Mgr. Monika Antonová,
Stomická poradna chirurgické kliniky FN Brno
V roce 1954 se v Dánsku začíná psát příběh společnosti Coloplast.
Elise Sørensen je zdravotní sestrou. Její sestra Thora právě prodělala
operaci, při níž jí byl vytvořen umělý vývod - stomie.
Thora se neodvažuje chodit ven z domu. Má
strach, že jí stomie na veřejnosti podteče.
Elise naslouchá problémům své sestry a
vytvoří první samolepící stomický sáček na
světě. Sáček, který nepodtéká, dává Thoře a
tisícovkám lidí se stejným problémem šanci
vrátit se k normálnímu životu. Jednoduché
řešení obrovského významu!
Dnes se zabýváme výrobou a distribucí nejen
stomických pomůcek, ale také pomůcek pro
urologické a inkontinentní pacienty a výrobků
pro péči o kůži a hojení ran vlhkou cestou. Způsob, kterým pracujeme, je
však stále tentýž, kterým postupovala Elise - nasloucháme, učíme se a
na základě toho vytváříme produkty a služby, které usnadňují život lidem
s intimními zdravotními potřebami.
Na český trh vstoupil Coloplast v roce 1992 prostřednictvím českého
distributora – společnosti Malkol. Stomický sáček Alterna Free byl v té době
nejmodernější novinkou, především díky lepícímu materiálu spirálovitého
typu a také revoluční integrované výpusti u výpustných sáčků.
Naší zatím poslední inovací je unikátní stomická pomůcka SenSura s
dvouvrstvým lepícím materiálem, kterou jsme na český trh uvedli v roce 2008
v jednodílném provedení. V roce 2009 jsme přidali také dvoudílnou variantu
SenSura Click a v roce 2010 urostomické sáčky SenSura Uro, včetně
speciální podložky SenSura Xpro určené pro ileostomiky a urostomiky.
Naposledy jsme řadu SenSura rozšířili v roce 2011, a to o jednodílné sáčky
s kontrolním okénkem, které v sobě spojují výhody průhledného sáčku
(viditelnost stomie a tudíž lepší a jednodušší nasazení sáčku zvláště pro
stomiky po operaci) s diskrétností neprůhledného béžového sáčku.
1954 - první sáček
1966 - Comfort
1993 - Alterna Free
1993 - podložka Alterna
2008 - SenSura
2011 - SenSura s okénkem
Nyní máme odštěpný závod společnosti Coloplast v České republice a
zaměstnáváme 15 lidí. Stále spolupracujeme s výhradním distributorem,
společností Malkol, a stále vyvíjíme výrobky a služby, které usnadňují život
lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi. Toto je naše
poslání a v průběhu 20 let naší existence na českém trhu máme signály od
stomiků, že jsme v naplňování našeho poslání úspěšní.
Stále zlepšujeme naše služby a přinášíme inovativní pomůcky, aby byl Váš
život se stomií jednodušší. My pracujeme pro Vás! Je to pro nás radost a čest.
►
Zaměstnanci firmy Coloplast
zadní řada zleva: obchodní zástupce Martin Syrovátko, asistentka Lenka Lesná, obchodní
ředitel Petr Szotkowski MBA, generální ředitel Mgr. Radoslav Štilla, manažer pro klíčové klienty
Mgr. Miloslav Bambula, obchodní zástupce Jaroslav Vacek
druhá řada zleva: zákaznický servis Mgr. Petra Zikánová, manažerka marketingu
Mgr. Karla Sládková alias Elise Sørensen, obchodní zástupkyně Gabriela Suchá, zákaznický servis
Jitka Sigmundová, obchodní zástupkyně Radka Pencová, obchodní zástupkyně Jana Doležalová,
obchodní zástupce Ing. Petr Zvěřina,
z důvodu nemoci chybí kolegyně: manažerka pro klíčové klienty Mgr. Pavla Strnadová a obchodní
zástupkyně Daniela Truhlářová
Download

Coloplast je s Vámi už let