_AKCE NA NOVÉ PRODUKTY
BE S
TO
Tiger·tec® Silver – ISO P generation
Produktivní obrábění oceli.
F
R PROMOT
LTE
IO
N
WA
víc er
%
0
o 5 ec© Silv
ger·t
VÝHODY PRO VÁS
–– Tiger·tec Silver ISO P generation – zvýšení výkonu až
o 75% díky novým geometriím a povlakům
–– Vyšší produktivita díky inovativnímu povlaku oxidu
hlinitého s optimalizovanou mikrostrukturou
–– Vyšší procesní spolehlivost při dynamickém zatížení
díky brusné dotykové ploše a dodatečnému povrchovému opracování povlaku
–– Bezproblémový odvod třísky díky velkému lamači
třísek u nových ISO P geometrií
–– Snížení potřebného množství geometrií ve výrobě
®
IH
NE
D!
Ti
OBJEDNEJ
TE
SOB
NÍ ZÁ
DO
ODÁ
VYPR
ŘEZNÝ MATERIÁL
P
WPP10S (ISO P10)
–– Vynikající odolnost vůči opotřebení umožňuje použít
vysoké řezné parametry
–– Nepřerušovaný řez až lehce přerušované řezy
WPP20S (ISO P20)
–– Univerzální řezný materiál využitelný až v 50% všech
aplikací
–– Úspory díky možnosti hrubování a dokončování s jedním
plátkem
Walter CZ.
Kuřim, Česká republika
+420 541 423 352, [email protected]
GEOMETRIE
FP5
–– Dokončovací operace na ocelových materiálech
–– Zakřivená řezná hrana pro nižší řezný odpor
–– Méně výrobních odstávek díky optimálnímu lámání třísky při
malých řezných hloubkách
MP3
–– Střední obrábění materiálu s dlouhou třískou
–– Méně výrobních odstávek díky optimálnímu lámání třísky
–– Specialista na obrábění kovaných součástek s malým přídavkem
na opracování
MP5
–– Střední obrábění všeobecných ocelových materiálů
–– Výrazné úspory díky velmi široké a univerzální škále aplikací
RP5
–– Hrubování ocelových materiálů
–– Vysoká procesní spolehlivost
–– Nižší příkon díky lehkému řezu
_AKCE NA NOVÉ PRODUKTY
Řezné materiály a geometrie – Tiger·tec® Silver
Nové řezné materiály pro ocel
P
16
10
RP5
MP5
6.3
4.0
MP3
2.5
FP5
1.6
P
Odolnost opotřebení
ap [mm] Hloubka řezu
Nové geometrie pro ocel
dobré
střední
špatné
WPP10S
Tiger·tec® Silver
WPP20S
1.0
Tiger·tec® Silver
0.63
0.4
0.25
0.16
Houževnatost
f [mm]
Posuv
0.063
0.16
0.4
1.0
2.5
ap [mm] Hloubka řezu
Nové geometrie pro litinu
Nové řezné materiály pro litinu
K
16
10
RK5
6.3
MK5
4.0
2.5
1.6
Odolnost opotřebení
0.1
0.025
dobré
střední
špatné
WKK10S
Tiger·tec® Silver
1.0
WKK20S
Tiger·tec® Silver
0.63
0.4
0.25
0.16
0.1
0.025
f [mm]
Posuv
0.063
0.16
0.4
1.0
Houževnatost
2.5
Tiger·tec® Silver technologie
Zvýšená odolnost proti opotřebení
Tiger·tec® Silver
Konkurence
Odolnost proti opotřebení
Běžný
oxid hlinitý
Oxid hlinitý s optimalizovanou
mikrostrukturou
Tiger·tec® Silver
Konkurence
Tiger·tec®
Tiger·tec® Silver
Zvýšená
houževnatost
Konkurence
Vnitřní pnutí/
nebezpečí trhlin
Houževnatost
Odstranění vnitřních pnutí povlaku díky
dodatečným mechanickým opracováním
K
_AKCE NA NOVÉ PRODUKTY
Tiger·tec® Silver ISO P pro ocel
VBD
Označení
FP5 – Dokončování
30 × CNMG120404-FP5BOW
Řezný materiál
WPP10S
WPP20S
Set (ks)
Set (ks)
Tiger·tec® Silver ISO K pro litinové materiály
Řezný materiál
WKK10S
WKK20S
Set (ks)
Set (ks)
VBD
Order no.
MK5 – Univerzální
30 × CNMG120408-MK5BOW
30 × CNMG120408-FP5BOW
30 × CNMG120412-MK5BOW
30 × DNMG150404-FP5BOW
30 × DNMG150408-MK5BOW
30 × DNMG150408-FP5BOW
30 × DNMG150412-MK5BOW
30 × DNMG150604-FP5BOW
30 × DNMG150608-MK5BOW
30 × DNMG150608-FP5BOW
30 × DNMG150612-MK5BOW
30 × WNMG080404-FP5BOW
30 × SNMG120412-MK5BOW
30 × WNMG080408-FP5BOW
30 × TNMG160408-MK5BOW
30 × TNMG160412-MK5BOW
MP3 – Semi
30 × CNMG120408-MP3BOW
30 × WNMG080408-MK5BOW
30 × DNMG150408-MP3BOW
30 × WNMG80412-MK5BOW
30 × DNMG150608-MP3BOW
30 × TNMG160408-MP3BOW
RK5 – Klasické
30 × CNMA120408-RK5BOW
30 × CNMA120412-RK5BOW
30 × WNMG080408-MP3BOW
30 × SNMA120412-RK5BOW
MP5 – Střední
opracování
30 × CNMG120404-MP5BOW
30 × WNMA080408-RK5BOW
30 × CNMG120408-MP5BOW
30 × WNMA080412-RK5BOW
30 × CNMG120412-MP5BOW
30 × DNMG150404-MP5BOW
30 × DNMG150408-MP5BOW
30 × DNMG150412-MP5BOW
30 × DNMG150604-MP5BOW
Zaplaťte za 20 a získejte 30 VBD!
30 × DNMG150608-MP5BOW
 o 50 % více Tiger·tec© Silver
30 × DNMG150612-MP5BOW
30 × WNMG080404-MP5BOW
30 × WNMG080408-MP5BOW
30 × WNMG080412-MP5BOW
RP5 – Hrubování
Vepište požadované množství setů VBD do příslušného pole pro
kombinaci typu VBD a řezného materiálu.
1 set obsahuje 30 VBD.
30 × CNMG120408-RP5BOW
30 × CNMG120412-RP5BOW
+
30 × DNMG150408-RP5BOW
30 × DNMG150412-RP5BOW
30 × DNMG150608-RP5BOW
ZDARMA
30 × DNMG150612-RP5BOW
30 × WNMG080408-RP5BOW
30 × WNMG080412-RP5BOW
Odesilatel
FAX:
Společnost
Ve spolupráci s:
+420 541 231 954
Jméno a příjmení
Ulice, č.p.
Město/PSČ
DatumPodpis
www.walter-tools.com
Dodací doba je 3 až 5 pracovních dnů. Akce trvá 6 týdnů nebo do vyprodání zásob. Začátek akce
je 24. únor 2014. Zakoupené akční zboží není možné vyměnit. Zobrazené odpovídá realitě. Změny
jsou vyhrazeny bez upozornění.
_AKCE NA NOVÉ PRODUKTY
Tiger·tec® Silver – ISO K generation
Rychlé a spolehlivé pro maximální výkon.
BE S
TO
–– Snížení nástrojových nákladů díky vyšší
životnosti nástroje až o 75 %, v některých
případech i více
–– Krátké procesní časy díky maximálním řezným
rychlostem Tiger·tec® Silver technologie a
MK5, RK5 geometriím
–– Vyšší procesní spolehlivost díky broušené
dosedací ploše a dodatečné povrchové úpravě
povlaku na obrábění přerušovaného řezu a
litinové kůry
F
R PROMOT
LTE
I ON
WA
IH
NE
D!
více er
%
o 50tec© Silv
r·
Tige
OBJEDNEJT
E
K
ŘEZNÝ MATERIÁL
WKK10S (ISO K10)
–– Maximální odolnost vůči opotřebení umožňující
obrábění s vysokou řeznou rychlostí
–– Nepřerušovaný řez až lehce přerušované řezy
–– První volba pro obrábění za sucha
WKK20S (ISO K20)
–– Univerzální řezný materiál pro přibližně 50%
všech aplikací
–– Procesní spolehlivost u součástek s
přerušovaným řezem, litinovou kůrou nebo
příčnými otvory
–– Optimální pro mokré i suché obrábění
Walter CZ
Kuřim, Česká republika
+420 541 423 352, [email protected]
NOVÉ ISO K GEOMETRIE:
MK5: Střední obrábění–
univerzální pro všechny litinové materiály
–– Nižší řezný odpor díky otevřenému lamači třísek pro lehký řez
–– Mnohonásobné úspory díky univerzálnímu využití na všech
litinových materiálech
–– První volba pro litiny s kuličkovým grafitem (GJS), opracování
nestabilních součástek nebo pro vnitřní opracování s nízkým
řezným odporem
RK5: Hrubování – rovná destička bez utvařeče
–– Vyšší procesní spolehlivost při obrábění litiny díky rovné .NMA
vyměnitelné břitové destičce s odsazenou ploškou
–– Maximální životnost nástroje a spolehlivost při dynamickém
zatížení díky broušené dosedací plošce
–– Vhodná volba pro šedou litinu (GJL).
Download

Tiger·tec® Silver – ISO P generation Produktivní obrábění oceli.