МЕСЕЧЕН ИЗНОС НА СРЕДСТВА ПО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ – АПТЕКИ ЗА 2015 ГОДИНА
Р.бр.
Шифра
1
1075701
2
1073801
Аптека Назив
Подрачна
служба
Месечен износ
01.01.2015
ПЗУ АПТЕКА АРНИКА- ПЕХЧЕВО
БЕРОВО
136.000
ПЗУ АПТЕКА БЕНИ ФАРМ ПЕХЧЕВО
БЕРОВО
285.000
233.000
3
1074001
ПЗУ АПТЕКА ЕНА ФАРМ БЕРОВО
БЕРОВО
4
1073901
ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БЕРОВО
БЕРОВО
287.000
5
1073701
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАМЕДИКА БЕРОВО
БЕРОВО
653.000
6
2063701
АПТЕКА ГАЛЕНИУС МИД
БИТОЛА
194.000
7
2050201
ПЗУ АПТЕКА БИЛЈАНА БИТОЛА
БИТОЛА
122.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН БИТОЛА
БИТОЛА
784.000
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС БИТОЛА
БИТОЛА
92.000
ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА БИТОЛА
БИТОЛА
108.000
63.000
8
9
10
25052155
2062001
2049401
11
25052001
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-1 БИТОЛА
БИТОЛА
12
25052002
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-3 БИТОЛА
БИТОЛА
63.000
13
2063401
ПЗУ АПТЕКА ВАСИЛЕВИ-ИВА
БИТОЛА
63.000
14
2062401
ПЗУ АПТЕКА ВИЗИО-ФАРМ С.КУКУРЕЧАНИ БИТОЛА
БИТОЛА
63.000
15
2060101
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА БИТОЛА
БИТОЛА
200.000
ПЗУ АПТЕКА ВИС МЕДИКУС
БИТОЛА
281.000
ПЗУ АПТЕКА ВИТА-ФАРМ БИТОЛА
БИТОЛА
140.000
ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА 2 БИТОЛА
БИТОЛА
183.000
ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА 3 с.Долно Оризари
БИТОЛА
83.000
16
17
18
2063501
2060401
2050102
19
20
2050101
ПЗУ АПТЕКА ГЕНЦИЈАНА БИТОЛА
БИТОЛА
167.000
21
2060201
ПЗУ АПТЕКА ДЕЛТА ФАРМ БИТОЛА
БИТОЛА
114.000
22
2059801
ПЗУ АПТЕКА ЕКО-ФАРМ БИТОЛА
БИТОЛА
63.000
23
2062101
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР БИТОЛА
БИТОЛА
162.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ АТ ПАЗАР
БИТОЛА
256.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАМЕН МОСТ
БИТОЛА
168.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
БИТОЛА
63.000
63.000
24
25
26
2048915
2048928
2048963
27
2048960
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ХЕРАКЛЕА
БИТОЛА
28
2048907
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-БОЛНИЦА БИТОЛА
БИТОЛА
133.000
29
2048901
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-ВЕРО БИТОЛА
БИТОЛА
459.000
30
2048906
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-ЦЕНТАР БИТОЛА
БИТОЛА
96.000
31
2062201
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЕЦ-ЛЕК БИТОЛА
БИТОЛА
146.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН - КАМЕН МОСТ
БИТОЛА
479.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЛАТА
БИТОЛА
65.000
ПЗУ АПТЕКА КОРОНА-ФАРМ БИТОЛА
БИТОЛА
227.000
66.000
32
33
34
25052156
2063301
2060601
35
2060301
ПЗУ АПТЕКА КРИС МЕДИКА-ЕМА ФАРМ БИТОЛА
БИТОЛА
36
2063801
ПЗУ АПТЕКА ЛИВИДА
БИТОЛА
123.000
37
2063901
ПЗУ АПТЕКА ЛИДЕ ФАРМ
БИТОЛА
79.000
38
2062301
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ВИВА БИТОЛА
БИТОЛА
121.000
39
2057801
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА 2 БИТОЛА
БИТОЛА
185.000
103.000
40
2057802
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА КАРТА БИТОЛА
БИТОЛА
41
2049903
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА 1 БИТОЛА
БИТОЛА
90.000
42
2049902
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА МАРТА 2 БИТОЛА
БИТОЛА
220.000
43
2050401
ПЗУ АПТЕКА МОЈСОВИ БИТОЛА
БИТОЛА
334.000
44
2051401
ПЗУ АПТЕКА НЕОФАРМ БИТОЛА
БИТОЛА
230.000
ПЗУ АПТЕКА НИДЕА ФАРМ – с.Новаци, општина Новаци
БИТОЛА
79.000
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА БИТОЛА 4
БИТОЛА
80.000
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ЛЕК БИТОЛА
БИТОЛА
63.000
613.000
45
46
47
2064801
25108005
2050601
48
2050801
ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА БИТОЛА
БИТОЛА
49
2050802
ПЗУ АПТЕКА РОСА ВИТА МОГИЛА – с. Могила, БИТОЛА
БИТОЛА
65.000
50
2051202
ПЗУ АПТЕКА СОФОРА БИТОЛА
БИТОЛА
134.000
51
2050901
ПЗУ АПТЕКА СТЕЛА БИТОЛА
БИТОЛА
349.000
52
2051101
ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ 2 БИТОЛА
БИТОЛА
63.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМ ЗДРАВЈЕ БИТОЛА
БИТОЛА
117.000
ПЗУ АПТЕКА ФЕНИКС БИТОЛА
БИТОЛА
552.000
ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА - ФАРМ БИТОЛА
БИТОЛА
131.000
БИТОЛА
185.000
53
54
55
2051102
2049301
2050701
56
2050001
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈАФАРМ БИТОЛА
57
3005201
ПЗУ АПТЕКА БРОД ЛЕК – МАКЕДОНСКИ БРОД
БРОД
65.000
58
3003701
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО ФАРМ МАРБО М.БРОД
БРОД
409.000
59
3003501
ПЗУ АПТЕКА КРИСТИ ФАРМ М.БРОД
БРОД
63.000
60
4000601
ПЗУ АПТЕКА ДИА ФАРМ ВАЛАНДОВО
ВАЛАНДОВО
317.000
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ 1
ВАЛАНДОВО
289.000
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС-ФАРМ ВАЛАНДОВО
ВАЛАНДОВО
239.000
ПЗУ АПТЕКА АЦЕРОЛА
ВЕЛЕС
173.000
105.000
61
62
63
4001402
4001801
29012001
64
29005601
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛ ФАРМ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
65
29012701
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
63.000
66
29010801
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
63.000
67
29005502
ПЗУ АПТЕКА ВИВА 2 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
136.000
68
29010901
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ
ВЕЛЕС
101.000
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ФАРМ 2
ВЕЛЕС
81.000
ПЗУ АПТЕКА ДУО-ФАРМ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
248.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
97.000
282.000
69
70
71
29010902
29010001
29009002
72
29009003
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ 3 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
73
29009001
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕГА-ФАРМ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
261.000
74
2048919
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
190.000
75
2048949
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕЛЕС ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
108.000
76
2048934
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГРАДСКА ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
161.000
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА - ФАРМ 3 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
447.000
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
540.000
ПЗУ АПТЕКА ЖИВА-ФАРМ 1 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
734.000
77
78
79
29005403
29005404
29005401
80
25052103
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ 1 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
472.000
492.000
81
25052102
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
82
29010103
ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ - 2
ВЕЛЕС
191.000
83
ПЗУ АПТЕКА МАГНА ФАРМ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
221.000
84
29010101
29010203
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ФАРМ ЕЛ 2 с.Лозово
ВЕЛЕС
83.000
85
29010202
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ФАРМ-ЕЛ
ВЕЛЕС
63.000
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
63.000
ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
64.000
ПЗУ АПТЕКА ЦИТО-ФАРМ 2 ВЕЛЕС
ВЕЛЕС
311.000
204.000
86
87
88
29011301
29005801
29010302
89
25046513
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 11 ВИНИЦА
ВИНИЦА
90
5002401
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ВИНИЦА
ВИНИЦА
87.000
91
5002301
ПЗУ АПТЕКА АРКА ВИНИЦА
ВИНИЦА
232.000
92
5002302
ПЗУ АПТЕКА АРКА НОВА ВИНИЦА
ВИНИЦА
256.000
93
5001701
ПЗУ АПТЕКА МАКФАРМ ВИНИЦА
ВИНИЦА
122.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА КРИН ВИНИЦА
ВИНИЦА
473.000
ПЗУ АПТЕКА БИОМЕНТ БОГДАНЦИ ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
225.000
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 2 ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
202.000
117.000
94
95
96
5001501
6002501
6002202
97
6002203
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 3 ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
98
6002201
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
201.000
99
6006302
ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ БОГДАНЦИ
ГЕВГЕЛИЈА
244.000
100
6006301
ПЗУ АПТЕКА ЕЛЕНА ФАРМ НОВ ДОЈРАН ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
174.000
101
6005901
ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
146.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БОГДАНЦИ
ГЕВГЕЛИЈА
97.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
212.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
428.000
244.000
102
103
104
2048954
2048935
25052134
105
6002301
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
106
6002302
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 С.МИРАВЦИ ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
165.000
107
6002401
ПЗУ АПТЕКА НИМА ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
150.000
108
6006001
ПЗУ АПТЕКА НОВА ФАРМ ММ ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
179.000
109
6006101
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ФАРМ ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
182.000
ПЗУ АПТЕКА ПУНИКА ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
95.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС
ГЕВГЕЛИЈА
172.000
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
532.000
342.000
110
111
112
6004801
6007101
7014703
113
7017801
АПТЕКА ВИТА ФАРМ Ш.А.
ГОСТИВАР
114
7011301
ПЗУ АПТЕКА АЛМА ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
63.000
115
7007001
ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
320.000
116
7018101
ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК
ГОСТИВАР
213.000
117
7020701
ПЗУ АПТЕКА ВЕРА с.Ростуше,Маврово
ГОСТИВАР
63.000
ПЗУ АПТЕКА ГЕНИУС-ФАРМ
ГОСТИВАР
256.000
ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ
ГОСТИВАР
261.000
ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
476.000
118
119
120
7016401
7018701
7006201
121
2048944
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
201.000
325.000
122
25052131
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ -ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
123
7018001
ПЗУ АПТЕКА МЕД ФАРМ
ГОСТИВАР
276.000
124
7017901
ПЗУ АПТЕКА МЕНТИ ФАРМ
ГОСТИВАР
205.000
125
7016601
ПЗУ АПТЕКА П.Р. ФАРМ
ГОСТИВАР
416.000
126
7011001
ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ С.ДЕБРЕШЕ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
585.000
ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
126.000
ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
69.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М 2 ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
342.000
612.000
127
128
129
7014801
7009401
7021801
130
7007101
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
131
7016501
ПЗУ АПТЕКА ХЕМОФАРМ
ГОСТИВАР
162.000
132
7018401
ПЗУ АПТЕКА ХУМАНА Е & М – с.Форино, ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
63.000
133
7006101
ПЗУ ПРВА ГРАТСКА АПТЕКА ГОСТИВАР
ГОСТИВАР
861.000
134
8001101
ПЗУ АПТЕКА АР-ФАРМ ДЕБАР
ДЕБАР
263.000
ПЗУ АПТЕКА ВАЛ-ФАРМ ДЕБАР
ДЕБАР
348.000
ПЗУ АПТЕКА ВЕ-ФАРМ ДЕБАР
ДЕБАР
298.000
ПЗУ АПТЕКА ДАТЕЛ ФАРМА 2
ДЕБАР
269.000
205.000
135
136
137
8002501
8002601
25103602
138
8003301
ПЗУ АПТЕКА ДО-ФАРМ ДЕБАР
ДЕБАР
139
25052152
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ДЕБАР
ДЕБАР
216.000
140
9001801
ПЗУ АПТЕКА АКУС ФАРМ ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
268.000
141
9003901
ПЗУ АПТЕКА БИОЛА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
ДЕЛЧЕВО
271.000
142
9004501
ПЗУ АПТЕКА ВАЛЕРИЈАНА ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
206.000
ПЗУ АПТЕКА ВИВА 2 МАК.КАМЕНИЦА
ДЕЛЧЕВО
157.000
ПЗУ АПТЕКА ВИВА МАК.КАМЕНИЦА
ДЕЛЧЕВО
186.000
ПЗУ АПТЕКА ДЕЛ ФАРМ ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
216.000
531.000
143
144
145
9003802
9003801
9001601
146
25052129
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
147
9001701
ПЗУ АПТЕКА КЕТРИН ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
282.000
148
9004801
ПЗУ АПТЕКА САЊА АРСОВА М.КАМЕНИЦА
ДЕЛЧЕВО
63.000
149
9001401
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 8-МИ МАРТ ДЕЛЧЕВО
ДЕЛЧЕВО
221.000
150
10074001
ПЗУ АПТЕКА ДЕХИ ФАРМ Д.ХИСАР
ДЕМИР ХИСАР
416.000
ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ДЕМИР ХИСАР
ДЕМИР ХИСАР
109.000
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА Д.ХИСАР 3
ДЕМИР ХИСАР
127.000
АПТЕКА АПИДО ФАРМ
КАВАДАРЦИ
233.000
63.000
151
152
153
20050002
25108004
11010601
154
11004301
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
155
11003901
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
171.000
156
11003711
ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
117.000
157
11008901
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА 1 КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
255.000
158
11004401
ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
269.000
ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
264.000
ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
334.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
385.000
159
160
161
11007901
11007801
2048926
162
11004201
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
384.000
180.000
163
11010201
ПЗУ АПТЕКА КРИСТИНА ФАРМ
КАВАДАРЦИ
164
11004101
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
131.000
165
11010801
ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ
КАВАДАРЦИ
209.000
166
11004001
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
515.000
167
11010301
ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН
КАВАДАРЦИ
455.000
11004501
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
127.000
11008802
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА 2 с.Росоман
КАВАДАРЦИ
83.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
328.000
301.000
168
169
170
11008801
171
11010401
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА
КАВАДАРЦИ
172
11003802
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА 2-КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
180.000
173
11003803
ПЗУ АПТЕКА ФЛОРА 3-КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
165.000
174
11003902
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА 2 КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ
97.000
175
12003401
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ФАРМАЦИЈА КИЧЕВО
КИЧЕВО
332.000
ПЗУ АПТЕКА АПЛЕК КИЧЕВО
КИЧЕВО
191.000
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 2 КИЧЕВО
КИЧЕВО
63.000
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА 3
КИЧЕВО
97.000
99.000
176
177
178
12003601
12003302
12003303
179
12003301
ПЗУ АПТЕКА АРТЕИНА КИЧЕВО
КИЧЕВО
180
12003001
ПЗУ АПТЕКА Б-1 КИЧЕВО
КИЧЕВО
638.000
181
12003002
ПЗУ АПТЕКА Б-3 КИЧЕВО
КИЧЕВО
372.000
182
12003201
ПЗУ АПТЕКА БЕЛ ЛЕК КИЧЕВО
КИЧЕВО
377.000
183
12007701
ПЗУ АПТЕКА БЛИНА
КИЧЕВО
97.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КИЧЕВО
КИЧЕВО
334.000
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КИЧЕВО
КИЧЕВО
158.000
ПЗУ АПТЕКА НИНЕКС ФАРМ
КИЧЕВО
180.000
385.000
184
185
186
2048931
12002901
12008202
187
12003103
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА 3
КИЧЕВО
188
12003101
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ЕРА КИЧЕВО
КИЧЕВО
286.000
189
12003701
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА КИЧЕВО
КИЧЕВО
462.000
190
12006301
ПЗУ АПТЕЛА ЛИНОВА КИЧЕВО
КИЧЕВО
573.000
191
25046508
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-6 КОЧАНИ
КОЧАНИ
364.000
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-7 КОЧАНИ
КОЧАНИ
216.000
ПЗУ АПТЕКА БОСИЛЕК КОЧАНИ
КОЧАНИ
110.000
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ КОЧАНИ
КОЧАНИ
168.000
226.000
192
193
194
25046509
13078601
13074601
195
13074415
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 5 КОЧАНИ
КОЧАНИ
196
13074411
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА 8 МИ МАРТ КОЧАНИ
КОЧАНИ
227.000
197
13074414
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЗРНОВЦИ КОЧАНИ
КОЧАНИ
134.000
198
13074410
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА КОЧАНИ
КОЧАНИ
206.000
199
13074412
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ТРГОВСКИ КОЧАНИ
КОЧАНИ
136.000
ПЗУ АПТЕКА ГРАДСКА АПТЕКА ЧЕШИНОВО КОЧАНИ
КОЧАНИ
70.000
ПЗУ АПТЕКА ДАРЕ ФАРМ
КОЧАНИ
116.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КОЧАНИ
КОЧАНИ
252.000
200
201
202
13074413
13078901
2048921
203
204
25052157
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН МАГНО - ФАРМ КОЧАНИ
КОЧАНИ
314.000
331.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КОЧАНИ
205
25052101
25052158
КОЧАНИ
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ с.Облешево
КОЧАНИ
83.000
206
13074801
ПЗУ АПТЕКА ИРИС 2 КОЧАНИ
КОЧАНИ
457.000
207
13074802
ПЗУ АПТЕКА ИРИС КОЧАНИ
КОЧАНИ
257.000
208
13077401
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК ФАРМ КОЧАНИ
КОЧАНИ
155.000
ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН-ФАРМ КОЧАНИ
КОЧАНИ
110.000
ПЗУ АПТЕКА РОСИЦА КОЧАНИ
КОЧАНИ
263.000
ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕД КОЧАНИ
КОЧАНИ
188.000
221.000
209
210
211
13077901
13074701
13077201
212
13077101
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ФАРМ КОЧАНИ
КОЧАНИ
213
2048932
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КРАТОВО
КРАТОВО
216.000
214
14000801
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ КРАТОВО
КРАТОВО
449.000
215
15003901
ПЗУ АПТЕКА БОРМАР ФАРМ- Крива Паланка
КРИВА ПАЛАНКА
63.000
216
2048961
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КРИВА ПАЛАНКА
КРИВА ПАЛАНКА
172.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КРИВА ПАЛАНКА
КРИВА ПАЛАНКА
263.000
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ЦЕНТАР КРИВА ПАЛАНКА
КРИВА ПАЛАНКА
547.000
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА-КРИВА ПАЛАНКА
КРИВА ПАЛАНКА
554.000
КРИВА ПАЛАНКА
400.000
217
218
219
25052149
15001301
15002801
220
15001001
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА КРИВА ПАЛАНКА
221
16001001
ПЗУ АПТЕКА ЕУРО МЕДИКА КРУШЕВО
КРУШЕВО
100.000
222
2048908
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БОМА КРУШЕВО
КРУШЕВО
433.000
223
25116002
АПТЕКА ЕРД-ФАРМ КУМАНОВО
КУМАНОВО
82.000
224
17022401
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС-ФАРМ КУМАНОВО
КУМАНОВО
194.000
ПЗУ АПТЕКА АЛФАЛЕК КУМАНОВО
КУМАНОВО
246.000
ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ ЛЕА
КУМАНОВО
121.000
ПЗУ АПТЕКА АФРОДИТА КУМАНОВО
КУМАНОВО
115.000
348.000
225
226
227
17023501
17035601
17022501
228
17022601
ПЗУ АПТЕКА АХИЛЕА КУМАНОВО
КУМАНОВО
229
17022101
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА КУМАНОВО
КУМАНОВО
226.000
230
17022102
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 2 КУМАНОВО
КУМАНОВО
487.000
231
17021801
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ 1 КУМАНОВО
КУМАНОВО
102.000
232
17021802
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ 2 КУМАНОВО
КУМАНОВО
85.000
ПЗУ АПТЕКА БИ-ЖА-ДЕ 3 КУМАНОВО
КУМАНОВО
97.000
ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН КУМАНОВО
КУМАНОВО
464.000
ПЗУ АПТЕКА ВАВИЛОН ФАРМА ПЛУС КУМАНОВО
КУМАНОВО
110.000
146.000
233
234
235
17021803
17023301
17031701
236
17034801
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИКА
КУМАНОВО
237
17022002
ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА 2 КУМАНОВО
КУМАНОВО
354.000
238
17022001
ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА КУМАНОВО
КУМАНОВО
572.000
239
17023701
ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА КУМАНОВО
КУМАНОВО
218.000
240
17021706
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 7– с. Нагоричане, општина Старо Нагоричане
КУМАНОВО
63.000
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 1 КУМАНОВО
КУМАНОВО
121.000
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 2 КУМАНОВО
КУМАНОВО
82.000
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 3 КУМАНОВО
КУМАНОВО
114.000
241
242
243
17021701
17021702
17021703
244
17021704
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА 4 КУМАНОВО
КУМАНОВО
225.000
426.000
245
17023401
ПЗУ АПТЕКА ДУВЛИС КУМАНОВО
КУМАНОВО
246
17032901
ПЗУ АПТЕКА ЕДА-ФАРМ
КУМАНОВО
249.000
247
2048930
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГРАДСКА АПТЕКА КУМАНОВО
КУМАНОВО
320.000
248
17031401
ПЗУ АПТЕКА Ж-АНА ФАРМ КУМАНОВО
КУМАНОВО
120.000
249
17022701
ПЗУ АПТЕКА ИЛИНДЕН КУМАНОВО
КУМАНОВО
246.000
ПЗУ АПТЕКА ИСИДОРА КУМАНОВО
КУМАНОВО
312.000
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИА КУМАНОВО
КУМАНОВО
373.000
ПЗУ АПТЕКА КАМИЛИЦА
КУМАНОВО
217.000
257.000
250
251
252
17027301
17023101
17035501
253
17030401
ПЗУ АПТЕКА КАРПОШ КУМАНОВО
КУМАНОВО
254
17030501
ПЗУ АПТЕКА ЛУНД КУМАНОВО
КУМАНОВО
63.000
255
17023801
ПЗУ АПТЕКА МАРК ФАРМ КУМАНОВО
КУМАНОВО
97.000
256
17021201
ПЗУ АПТЕКА МЕДИ-ФАРМ КУМАНОВО
КУМАНОВО
345.000
257
17023201
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА-ФАРМ КУМАНОВО
КУМАНОВО
146.000
ПЗУ АПТЕКА НЕВЕН КУМАНОВО
КУМАНОВО
384.000
ПЗУ АПТЕКА НОВАЛЕК КУМАНОВО
КУМАНОВО
443.000
ПЗУ АПТЕКА ПАНАКС – с. Матејче, општина Липково
КУМАНОВО
136.000
409.000
258
259
260
17029801
17027901
17037201
261
17021601
ПЗУ АПТЕКА ПРО ВИТАЛИС КУМАНОВО
КУМАНОВО
262
17022201
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА КУМАНОВО
КУМАНОВО
195.000
263
17033401
ПЗУ АПТЕКА СПЕКТРА
КУМАНОВО
72.000
264
17022801
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЛЕК КУМАНОВО
КУМАНОВО
334.000
265
17029901
ПЗУ АПТЕКА ФИЛИЗ КУМАНОВО
КУМАНОВО
202.000
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ВИТА КУМАНОВО
КУМАНОВО
134.000
ПЗУ АПТЕКА ШИК-ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО
КУМАНОВО
268.000
ПЗУ АПТЕКА БЕЛА ФАРМ- НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
123.000
492.000
266
17031502
267
17022301
268
18004901
269
25052104
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
270
18001701
ПЗУ АПТЕКА НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
1.000.000
271
ПЗУ АПТЕКА ПЕОНИЈА НЕГОТИНО
НЕГОТИНО
243.000
272
18001801
4001401
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ФАРМ ДЕМИР КАПИЈА
НЕГОТИНО
136.000
273
26004002
ПЗУ АПТЕКА АНГЕЛИКА 2 ОХРИД
ОХРИД
339.000
ПЗУ АПТЕКА АНИФАРМ ОХРИД
ОХРИД
314.000
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК ОХРИД
ОХРИД
245.000
ПЗУ АПТЕКА ВИА ФАРМ 2
ОХРИД
97.000
83.000
274
275
276
19006201
19013201
26007004
277
19016801
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 2 ОХРИД
ОХРИД
278
19006401
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ОХРИД
ОХРИД
128.000
279
19006102
ПЗУ АПТЕКА ВИТЕЗДА ОХРИД
ОХРИД
293.000
280
19012201
ПЗУ АПТЕКА ГАЛИУМ ФАРМ ОХРИД
ОХРИД
98.000
281
19006001
ПЗУ АПТЕКА ГРАШНИЦА ОХРИД
ОХРИД
229.000
ПЗУ АПТЕКА ДОНЕВИ ОХРИД
ОХРИД
286.000
ПЗУ АПТЕКА КАВАЈ ОХРИД
ОХРИД
197.000
ПЗУ АПТЕКА КАМИ ФАРМ ОХРИД
ОХРИД
728.000
282
283
284
19012501
19013301
19005601
285
19014401
ПЗУ АПТЕКА ЛИСА ФАРМ
ОХРИД
317.000
314.000
286
19009101
ПЗУ АПТЕКА ЛУНА ОХРИД
ОХРИД
287
19013101
ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ ОХРИД
ОХРИД
459.000
288
19013801
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКАПЛУС ФАРМ ОХРИД
ОХРИД
221.000
289
19014001
ПЗУ АПТЕКА НЕЛИФАРМ ОХРИД
ОХРИД
220.000
290
19009301
ПЗУ АПТЕКА ПАШОЛИ ОХРИД
ОХРИД
438.000
ПЗУ АПТЕКА ПЛАНТА ОХРИД
ОХРИД
218.000
ПЗУ АПТЕКА ПРИМА ОХРИД
ОХРИД
77.000
ПЗУ АПТЕКА СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОХРИД
ОХРИД
251.000
295.000
291
292
293
19006501
19013401
19006101
294
19006103
ПЗУ АПТЕКА СВ.ВРАЧ КУЗМАН И ДАМЈАН ОХРИД
ОХРИД
295
19009201
ПЗУ АПТЕКА СНЕТА ОХРИД
ОХРИД
63.000
296
19008801
ПЗУ АПТЕКА ТАЊА ФАРМ ОХРИД
ОХРИД
154.000
ПЗУ АПТЕКА ТЕАДРА с.Пештани
ОХРИД
83.000
ПЗУ АПТЕКА ФЛОС ОХРИД
ОХРИД
189.000
ПЗУ АПТЕКА ХЕЛЕДОНА ОХРИД
ОХРИД
195.000
ПЗУ АПТЕКА ХРИСТИ 1 И ФИЛИП 2 ОХРИД
ОХРИД
90.000
АПТЕКА ЕДЕЛВАЈС - Ј ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
63.000
63.000
297
298
299
300
301
19009001
19008701
19006601
20063801
302
20049601
ПЗУ АПТЕКА 2005 ВИВА ФАРМ КРИВОГАШТАНИ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
303
20049602
ПЗУ АПТЕКА 2005 ВИВАФАРМ -2 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
161.000
304
20054001
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
114.000
305
20054101
ПЗУ АПТЕКА АЛЕК-ФАРМ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
264.000
306
20059901
ПЗУ АПТЕКА АРОНИЈА ФАРМ
ПРИЛЕП
218.000
ПЗУ АПТЕКА БИЛКА ФАРМАЦИЈА
ПРИЛЕП
130.000
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК 3 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
180.000
ПЗУ АПТЕКА ВЕНЕНА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
175.000
221.000
307
308
309
20061501
20048801
20049201
310
20049701
ПЗУ АПТЕКА ВИВА ФАРМ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
311
20056701
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 2007 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
290.000
312
20054601
ПЗУ АПТЕКА ВИТА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
304.000
313
20059801
ПЗУ АПТЕКА ДАРОН ЛЕК ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
259.000
314
20059601
ПЗУ АПТЕКА ДЕМЕТРА ФАРМ-ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
241.000
ПЗУ АПТЕКА ЕДЕЛВАЈС ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
63.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУКАЛИПТУС
ПРИЛЕП
495.000
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
317.000
513.000
315
316
317
20049002
20060701
20054501
318
25052133
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ПРИЛЕП-МАРКСОВА
ПРИЛЕП
319
25052143
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ПРИЛЕП-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРИЛЕП
774.000
320
20056801
ПЗУ АПТЕКА ИРИС ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
195.000
321
20056902
ПЗУ АПТЕКА ИСКРА НАДЕЖ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
186.000
322
20049501
ПЗУ АПТЕКА КАРАКАШ 2 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
123.000
ПЗУ АПТЕКА КАРАКАШ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
206.000
ПЗУ АПТЕКА МЕДИФАРМ
ПРИЛЕП
77.000
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
347.000
323
324
325
20049502
20050202
20054401
326
20060201
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ
ПРИЛЕП
419.000
347.000
327
20060202
ПЗУ АПТЕКА МЕНТА ФАРМ 2
ПРИЛЕП
328
20049302
ПЗУ АПТЕКА МИАФАРМ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
197.000
329
20050001
ПЗУ АПТЕКА ОЛИМПИЈА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
256.000
330
20054301
ПЗУ АПТЕКА ОРТОФАРМ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
340.000
331
20054201
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
153.000
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
418.000
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА ФАРМ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
101.000
ПЗУ АПТЕКА ТЕА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
166.000
108.000
332
333
334
20048901
20048902
20048701
335
20050402
ПЗУ АПТЕКА ФАНУРИЈА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
336
20049801
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
201.000
337
20049402
ПЗУ АПТЕКА ХЕРА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
141.000
338
20057501
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ПРИЛЕП
ПРИЛЕП
202.000
339
21002203
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
284.000
ПЗУ АПТЕКА ЕМА-ФАРМ ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
394.000
ПЗУ АПТЕКА ЈОЛА-ФАРМ ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
85.000
ПЗУ АПТЕКА ХИПОКРАТ ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
242.000
165.000
340
341
342
21002101
21003301
21000801
343
21001101
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП
344
22002001
ПЗУ АПТЕКА АМБРОЗИЈА РАДОВИШ
РАДОВИШ
444.000
345
2048922
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РАДОВИШ
РАДОВИШ
373.000
346
25052145
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ РАДОВИШ
РАДОВИШ
286.000
347
22001901
ПЗУ АПТЕКА МЕДЕА РАДОВИШ
РАДОВИШ
123.000
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКУС РАДОВИШ
РАДОВИШ
189.000
ПЗУ АПТЕКА МЕЛИСА РАДОВИШ
РАДОВИШ
63.000
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА - ФАРМ РАДОВИШ
РАДОВИШ
63.000
63.000
348
349
350
22002301
22002201
22002101
351
22001801
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКО РАДОВИШ
РАДОВИШ
352
22004101
ПЗУ АПТЕКА ФИЛИП ВТОРИ
РАДОВИШ
178.000
353
25046512
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 12 РЕСЕН
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 13 с.Крани
РЕСЕН
228.000
РЕСЕН
83.000
ПЗУ АПТЕКА АНА ФАРМ РЕСЕН
РЕСЕН
63.000
ПЗУ АПТЕКА ЕПОХА
РЕСЕН
69.000
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ 1
РЕСЕН
127.000
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ РЕСЕН
РЕСЕН
319.000
410.000
354
355
356
357
358
23002201
23002202
23003902
23003901
359
23002001
ПЗУ АПТЕКА СИГИА ФАРМ РЕСЕН
РЕСЕН
360
23004401
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-ЛЕК-2005 РЕСЕН
РЕСЕН
355.000
361
24000901
ПЗУ АПТЕКА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН СВ.НИКОЛЕ
СВЕТИ НИКОЛЕ
353.000
362
24003601
ПЗУ АПТЕКА АЛЕКСАНДРА ФАРМ
СВЕТИ НИКОЛЕ
180.000
363
25052146
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ СВ.НИКОЛЕ
СВЕТИ НИКОЛЕ
552.000
ПЗУ ЗЕГИН ФАРМ СВЕТИ НИКОЛЕ 2
СВЕТИ НИКОЛЕ
276.000
АПТЕКА АЉ-НЕ
СКОПЈЕ
124.000
АПТЕКА ДОКТОР СЛАВЈАНКА
СКОПЈЕ
138.000
364
365
366
25052153
25122301
25122501
367
2048914
АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЗЕЛЕН ПАЗАР - СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
217.000
113.000
368
25122401
АПТЕКА РОПАФАРМ
СКОПЈЕ
369
25087001
ПЗУ АПТЕКА АВИЦЕНА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
220.000
370
25052139
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ МАЏАРИ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
492.000
371
25078403
ПЗУ АПТЕКА АВЕНА
СКОПЈЕ
63.000
372
25079001
ПЗУ АПТЕКА АКАЦИЈА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
413.000
ПЗУ АПТЕКА АЛКОН ФАРМАЦИЈА
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА АЛОЕ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
319.000
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 10
СКОПЈЕ
486.000
63.000
373
374
375
25116301
25076301
25046511
376
25046515
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ 4
СКОПЈЕ
377
25046501
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
400.000
378
25046502
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
262.000
379
25046504
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-3 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
355.000
380
25046506
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-5 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
185.000
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-8 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
300.000
ПЗУ АПТЕКА АЛПИ ФАРМ-9 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
165.000
ПЗУ АПТЕКА АМБРОЗИЈА-ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
205.000
264.000
381
382
383
25046514
25046510
25077102
384
25115801
ПЗУ АПТЕКА АНДРЕА-ЛЕК СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
385
25075701
ПЗУ АПТЕКА АРТЕМИЗИА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
135.000
386
25078102
ПЗУ АПТЕКА АСПИРИН ФАРМ 2 С.АРАЧИНОВО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
457.000
387
25078101
ПЗУ АПТЕКА АСПИРИН ФАРМ С.СИНГЕЛИЌ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
452.000
388
25079101
ПЗУ АПТЕКА БАЗИЛИКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
460.000
ПЗУ АПТЕКА БЕРНА ФАРМ
СКОПЈЕ
210.000
ПЗУ АПТЕКА БЕТА ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
69.000
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
163.000
63.000
389
390
391
25113601
25098701
25052003
392
25052004
ПЗУ АПТЕКА БИОЛЕК-2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
393
25077202
ПЗУ АПТЕКА БИОМЕДИКА УЛ.Н.ПАРАПУНОВ ББ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
74.000
394
25107902
ПЗУ АПТЕКА БИОФИТ 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
175.000
395
25107901
ПЗУ АПТЕКА БИОФИТ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
293.000
396
25099201
ПЗУ АПТЕКА БИСЕР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
473.000
397
25128301
ПЗУ АПТЕКА БОЖИЛАК
СКОПЈЕ
97.000
ПЗУ АПТЕКА ВАЛ ФАРМ ПЛУС СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ВАРУФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
234.000
398
399
25108601
25104901
400
25099001
ПЗУ АПТЕКА ВЕСНА ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
401
25113402
ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК 2
СКОПЈЕ
217.000
402
25113401
ПЗУ АПТЕКА ВИВАЛЕК СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
515.000
403
25079505
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 2 БУЊАКОВЕЦ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
213.000
404
25079501
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА 4 БИСЕР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
404.000
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ВОДНО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
133.000
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ГТЦ
СКОПЈЕ
148.000
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА КАПИШТЕЦ
СКОПЈЕ
117.000
405
406
407
25079502
25079506
25079508
408
25079509
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА С.СОПИШТЕ
СКОПЈЕ
69.000
227.000
409
25079507
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ТОБАКО
СКОПЈЕ
410
25079503
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ЦЕНТАР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
281.000
411
25079504
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА ЦРНИЧЕ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
111.000
412
25108702
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ
СКОПЈЕ
140.000
413
25108701
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 1
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 2
СКОПЈЕ
147.000
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 3
СКОПЈЕ
165.000
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 4
СКОПЈЕ
100.000
219.000
414
415
416
25108703
25108704
25108705
417
25108706
ПЗУ АПТЕКА ГАЛЕНИУМ ФАРМ 5
СКОПЈЕ
418
25098602
ПЗУ АПТЕКА ГЕА 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
102.000
419
25098603
ПЗУ АПТЕКА ГЕА 3 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
420
25098601
ПЗУ АПТЕКА ГЕА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
68.000
421
25099302
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
496.000
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН 3 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
332.000
ПЗУ АПТЕКА ГОЛД-МУН СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
307.000
ПЗУ АПТЕКА ГОРОЦВЕТ ФАРМ
СКОПЈЕ
525.000
63.000
422
423
424
25099303
25099301
25116801
425
25107401
ПЗУ АПТЕКА Д+Д ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
426
25116601
ПЗУ АПТЕКА ДА-ЈАНА-ФАРМ
СКОПЈЕ
297.000
427
ПЗУ АПТЕКА ДАТЕЛ ФАРМА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
546.000
428
25103601
25133901
ПЗУ АПТЕКА ДЕЈАН ФАРМ - с.Глумово, Скопје
СКОПЈЕ
79.000
429
25116701
ПЗУ АПТЕКА ДНА АННИ ФАРМ
СКОПЈЕ
333.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ АВТОКОМАНДА
СКОПЈЕ
281.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ АЕРОДРОМ
СКОПЈЕ
305.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БИСЕР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
283.000
153.000
430
431
432
2048936
2048925
2048912
433
2048923
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ БУЊАКОВЕЦ
СКОПЈЕ
434
2048902
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕРО 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
238.000
435
2048929
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕРО ЦЕНТАР
СКОПЈЕ
143.000
436
2048957
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВИЗБЕГОВО
СКОПЈЕ
158.000
437
2048952
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЛАЕ
СКОПЈЕ
97.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВОЛКОВО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
451.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГАЛИЈА
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ДЕБАР МААЛО
СКОПЈЕ
63.000
385.000
438
439
440
2048905
2048959
2048958
441
2048924
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ДРАЧЕВО
СКОПЈЕ
442
2048939
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ИДАДИЈА
СКОПЈЕ
246.000
443
2048946
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЈАНЕ САНДАНСКИ
СКОПЈЕ
372.000
444
2048937
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАДИНО
СКОПЈЕ
252.000
445
2048956
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАПИШТЕЦ
СКОПЈЕ
79.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КИСЕЛА ВОДА
СКОПЈЕ
224.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КЈУБИ
СКОПЈЕ
305.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
113.000
446
447
448
2048927
2048947
2048909
449
2048953
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЛИСИЧЕ
СКОПЈЕ
222.000
110.000
450
2048938
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ НОВО ЛИСИЧЕ
СКОПЈЕ
451
2048910
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ОГЊАН ПРИЦА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
264.000
452
2048941
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ПИРИН
СКОПЈЕ
290.000
453
2048945
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ПЛОШТАД
СКОПЈЕ
64.000
454
2048951
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ
СКОПЈЕ
190.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО
СКОПЈЕ
261.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РАМСТОР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
113.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РАСАДНИК
СКОПЈЕ
246.000
355.000
455
456
457
2048950
2048904
2048916
458
2048917
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ РЕКОРД
СКОПЈЕ
459
2048918
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ТАФТАЛИЏЕ
СКОПЈЕ
342.000
460
2048943
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ХИПОДРОМ
СКОПЈЕ
79.000
461
2048948
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ХИПОКРАТ
СКОПЈЕ
63.000
462
2048903
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
109.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЧАИР
СКОПЈЕ
106.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЧЕНТО
СКОПЈЕ
189.000
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-С.П. ПЛАНЕТ
СКОПЈЕ
450.000
167.000
463
464
465
2048911
2048942
2048913
466
25046601
ПЗУ АПТЕКА ЕФЕДРА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
467
25115701
ПЗУ АПТЕКА ЗАНА-ФАРМ
СКОПЈЕ
204.000
468
25052147
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН МЛЕЧЕН РЕСТОРАН
СКОПЈЕ
218.000
469
25052112
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ АВТОКОМАНДА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
377.000
470
25052135
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БИСЕР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
402.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БИТ ПАЗАР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
1.000.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БУЊАКОВЕЦ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
1.000.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ БУТЕЛ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
638.000
531.000
471
472
473
25052121
25052117
25052111
474
25052114
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ВЕРО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
475
25052123
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ВОДНО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
457.000
476
25052124
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ГТЦ 1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
253.000
477
25052122
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ГТЦ 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
1.000.000
478
25052125
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ДРАЧЕВО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
826.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
531.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЖЕЛЕЗНИЧКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
529.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ИЛИНДЕН СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
448.000
233.000
479
480
481
25052105
25052136
25052137
482
25052126
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КАПИШТЕЦ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
483
25052138
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КАРПОШ 4 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
424.000
484
25052113
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КИСЕЛА ВОДА 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
726.000
485
25052115
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
523.000
486
25052127
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЛЕПТОКАРИЈА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
761.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ МЕДИКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
255.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ МНТ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
163.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НОВО ЛИСИЧЕ 2
СКОПЈЕ
391.000
487
488
489
25052120
25052109
25052151
490
25052130
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НОВО ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
384.000
391.000
491
25052140
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ НОВОСЕЛСКИ ПАТ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
492
25052106
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ПОРТА ВЛАЕ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
583.000
493
25052148
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ РАДИШАНИ
СКОПЈЕ
365.000
494
25052154
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ САРАЈ
СКОПЈЕ
307.000
495
25052128
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТАФТАЛИЏЕ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
486.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТОБАКО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
498.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТОПАНСКО ПОЛЕ
СКОПЈЕ
380.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ТРИ БИСЕРИ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
347.000
242.000
496
497
498
25052110
25052150
25052119
499
25052116
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЦРНИЧЕ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
500
25052107
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЧЕНТО СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
662.000
501
25052118
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ЏОН КЕНЕДИ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
560.000
502
25052108
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ШУТКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
583.000
503
25115902
ПЗУ АПТЕКА ИВАНДРЕЈ
СКОПЈЕ
168.000
ПЗУ АПТЕКА ИВИ-ТА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
365.000
ПЗУ АПТЕКА ИНТЕГРАЛ ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
378.000
ПЗУ АПТЕКА ЈАГЛИКА с.Јурумлери
СКОПЈЕ
97.000
233.000
504
505
506
25079401
25107501
25139501
507
25103701
ПЗУ АПТЕКА ЈАСМИН СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
508
25080002
ПЗУ АПТЕКА ЈОВАНА ФАРМ 2 – с.Петровец, СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
109.000
509
25080001
ПЗУ АПТЕКА ЈОВАНА ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
463.000
510
25098801
ПЗУ АПТЕКА КЕВА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
97.000
511
25117001
ПЗУ АПТЕКА ЛАЈФ
СКОПЈЕ
67.000
ПЗУ АПТЕКА ЛЕОН
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ЛИЗА-ФАРМ
СКОПЈЕ
174.000
ПЗУ АПТЕКА ЛИНЦУРА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
238.000
119.000
512
513
514
25126101
25113501
25099701
515
25079202
ПЗУ АПТЕКА МАЈЧИНА ДУШИЦА-2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
516
25099801
ПЗУ АПТЕКА МАК ФАРМ БЕЌАРОВСКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
138.000
517
25078901
ПЗУ АПТЕКА МАКМЕДИКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
335.000
518
25089901
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА - СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
136.000
519
25111601
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ГАЛЕН ФАРМ
СКОПЈЕ
94.000
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКО ПОИНТ ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
177.000
ПЗУ АПТЕКА МЕДЛЕК СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
254.000
ПЗУ АПТЕКА МИМИ ФАРМ - с.Ракотинци, општина Сопиште
СКОПЈЕ
109.000
129.000
520
521
522
25099401
25108301
25128401
523
25108105
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
524
25108103
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
97.000
525
25108104
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 3 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
97.000
526
25108101
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
277.000
527
25079901
25128601
ПЗУ АПТЕКА МОЛИКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
553.000
ПЗУ АПТЕКА НЕКТАР- с. Долно Свиларе, Сарај, СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
97.000
ПЗУ АПТЕКА НИКА ФАРМ 1 -ПОДРУЖНИЦА
СКОПЈЕ
316.000
ПЗУ АПТЕКА НИКА ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
252.000
528
529
530
25079802
25079801
531
25116401
ПЗУ АПТЕКА НИ-РА ФАРМ
СКОПЈЕ
113.000
63.000
532
25078504
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ 2
СКОПЈЕ
533
25078501
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ-1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
95.000
534
25078503
ПЗУ АПТЕКА ОМЕГА ФАРМ-3 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
393.000
535
25078601
ПЗУ АПТЕКА ОПИУМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
608.000
536
25108006
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 1
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 2
СКОПЈЕ
166.000
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 7
СКОПЈЕ
169.000
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 9 - с.Ново Село, СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
123.000
373.000
537
538
539
25108003
25108008
25108012
540
25108001
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
541
25076401
ПЗУ АПТЕКА ОСКАР ЛЕК ЦЕНТАР СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
542
25080102
ПЗУ АПТЕКА ПАВЛОФАРМ 1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
320.000
543
25115601
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
92.000
544
25100102
ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ 2
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ПАНОВСКИ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ПАРАФАРМ
СКОПЈЕ
315.000
ПЗУ АПТЕКА ПЕНИЦИЛИН
СКОПЈЕ
429.000
234.000
545
546
547
25100101
25117201
25052602
548
25077001
ПЗУ АПТЕКА ПОЛИН СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
549
25108201
ПЗУ АПТЕКА ПРОМЕДИКА ФАРМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
327.000
550
25077501
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИУМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
368.000
551
25111801
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИУМ-ЛЕК СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
146.000
552
25122901
ПЗУ АПТЕКА РЕЧИ ФАРМ
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
375.000
ПЗУ АПТЕКА САРА ФАРМ К.ВОДА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
427.000
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ ФАРМ 3 - с.Буковиќ, СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
79.000
113.000
553
25077602
554
25077604
555
25078803
556
25078802
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ-ФАРМ 2
СКОПЈЕ
557
25078801
ПЗУ АПТЕКА САРАЈ-ФАРМ САРАЈ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
292.000
558
25099902
ПЗУ АПТЕКА САРАХ 1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
559
25099901
ПЗУ АПТЕКА САРАХ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
560
25103902
ПЗУ АПТЕКА СИТИ ФАРМАЦИ 1 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
288.000
ПЗУ АПТЕКА СТЕМ СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
117.000
ПЗУ АПТЕКА СТУДЕНТСКА
СКОПЈЕ
354.000
ПЗУ АПТЕКА СТУДЕНТСКА 2 СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
350.000
63.000
561
562
563
25078301
25077605
25077603
564
25122802
ПЗУ АПТЕКА ТАЛИТА-ФАРМ
СКОПЈЕ
565
25107201
ПЗУ АПТЕКА ТЕРИЈАК СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
231.000
566
25086902
ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА 2 – с.Мирковци, општина Чучер Сандево
СКОПЈЕ
136.000
567
25086901
ПЗУ АПТЕКА ТИЛИЈА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
133.000
568
25123501
25133801
ПЗУ АПТЕКА ТИНА ФАРМ
СКОПЈЕ
160.000
ПЗУ АПТЕКА ФАНУРИ ФАРМ- с.Марино, општина Илинден
СКОПЈЕ
136.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА ВИВА
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
114.000
569
570
571
25116501
25098401
572
25076501
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
183.000
322.000
573
25076701
ПЗУ АПТЕКА ФИТОФАРМ
СКОПЈЕ
574
25046301
ПЗУ АПТЕКА ХЕДЕРА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
140.000
575
25078701
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
672.000
576
25078703
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-БИТ ПАЗАР
СКОПЈЕ
585.000
577
25078704
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-БУТЕЛ 2
СКОПЈЕ
508.000
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБАЛ МЕДИКА СКОПЈЕ
СКОПЈЕ
63.000
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-ЧАИР
СКОПЈЕ
604.000
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-ШУТО ОРИЗАРИ
СКОПЈЕ
459.000
197.000
578
579
580
25108801
25078702
25078705
581
25116101
ПЗУ АПТЕКА ЦИДОНИЈА
СКОПЈЕ
582
26004001
ПЗУ АПТЕКА АНГЕЛИКА СТРУГА
СТРУГА
428.000
583
26004401
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА СТРУГА
СТРУГА
190.000
584
26007003
ПЗУ АПТЕКА ВИА ФАРМ 3 с.ПОДГОРЦИ
СТРУГА
97.000
585
26007005
ПЗУ АПТЕКА ВИА ФАРМ 4 с. ВЕЛЕШТА
СТРУГА
83.000
586
26007006
ПЗУ АПТЕКА ВИА ФАРМ 5 с. БОРОВЕЦ
СТРУГА
83.000
ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ 1 ВЕВЧАНИ
СТРУГА
230.000
ПЗУ АПТЕКА ВИА-ФАРМ ВЕВЧАНИ СТРУГА
СТРУГА
547.000
409.000
587
588
26007002
26007001
589
25052141
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ СТРУГА
СТРУГА
590
26007201
ПЗУ АПТЕКА КАРАМАЧОСКИ СТРУГА
СТРУГА
341.000
591
26007302
ПЗУ АПТЕКА МАК МЕДИКА СТРУГА
СТРУГА
63.000
592
26007101
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА СТРУГА
СТРУГА
513.000
593
26004903
ПЗУ АПТЕКА НИТА ФАРМ 1 СТРУГА
СТРУГА
72.000
ПЗУ АПТЕКА НИТА ФАРМ 2 СТРУГА
СТРУГА
79.000
ПЗУ АПТЕКА ОРХИС ФАРМАЦИЈА 8
СТРУГА
63.000
ПЗУ АПТЕКА ПРИМАВИТА СТРУГА
СТРУГА
362.000
103.000
594
595
596
26004902
25108009
26008501
597
26009501
ПЗУ АПТЕКА СВ.ПЕТКА-СТРУГА
СТРУГА
598
26005101
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА НОВА СТРУГА
СТРУГА
194.000
599
26004601
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА-ПОЛОЖАНИ СТРУГА
СТРУГА
331.000
600
26010701
ПЗУ АПТЕКА ХАМЕМЕЛИС
СТРУГА
117.000
601
26009601
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА-СТРУГА
602
603
604
2048920
27008401
27012202
СТРУГА
402.000
АПТЕКА ЕУРОФАРМ СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
397.000
ПЗУ АПТЕКА АДОНИС СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
168.000
ПЗУ АПТЕКА АЛОЈА
СТРУМИЦА
63.000
311.000
605
21002202
ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА 2 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
606
27015702
ПЗУ АПТЕКА АНА ФАРМ
СТРУМИЦА
244.000
607
27007801
ПЗУ АПТЕКА БЕЛАДОНА 1 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
111.000
608
27018801
ПЗУ АПТЕКА БИЛКА 3 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
69.000
609
27016701
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛНЕС
СТРУМИЦА
263.000
ПЗУ АПТЕКА ВЕРБЕНА
СТРУМИЦА
68.000
ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
129.000
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛИТИ
СТРУМИЦА
71.000
610
611
612
27016302
27007401
27016801
613
27017701
ПЗУ АПТЕКА ДОНИ-ФАРМ- с.Моноспитово, Босилово
СТРУМИЦА
63.000
266.000
614
27012701
ПЗУ АПТЕКА ДР.КОСТОВСКИ СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
615
27007502
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР 2 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
305.000
616
27007503
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР 3 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
257.000
617
27007501
ПЗУ АПТЕКА ЕЛИКСИР СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
509.000
618
27008101
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП-СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
110.000
ПЗУ АПТЕКА ЖАНИНА-СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
77.000
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ НОВО СЕЛО СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
268.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ - СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
516.000
347.000
619
620
621
27007901
27012301
25052132
622
25052142
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ 2 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
623
27012602
ПЗУ АПТЕКА ИМЕЛА
СТРУМИЦА
63.000
624
27007601
ПЗУ АПТЕКА ИРИС СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
78.000
625
27018101
ПЗУ АПТЕКА КЕТИ-ФАРМ- с.Иловица, општина Босилово
СТРУМИЦА
136.000
626
27008501
ПЗУ АПТЕКА ЛАВАНДА СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
345.000
ПЗУ АПТЕКА МАЈА ФАРМ-С.МУРТИНО СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
196.000
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ФАРМ 2
СТРУМИЦА
113.000
ПЗУ АПТЕКА МАРИЈА ФАРМ С.МОКРИЕВО СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
199.000
180.000
627
628
629
27006601
27007002
27007001
630
27006802
ПЗУ АПТЕКА НИКО ФАРМ СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
631
27008301
ПЗУ АПТЕКА ПАНАЦЕА СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
248.000
632
27007101
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА БИЛКА 1 НОВО СЕЛО СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
63.000
633
27008203
ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ
СТРУМИЦА
97.000
634
27008202
ПЗУ АПТЕКА СНЕЖАНА ФАРМ 2 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
73.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКА 1 СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
462.000
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНОВА СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
78.000
ПЗУ АПТЕКА ФИТОМЕДИКА СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
167.000
63.000
635
636
637
27008001
27012501
27007701
638
27012401
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА НОВО СЕЛО СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
639
27012101
ПЗУ АПТЕКА ЦВЕТ СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
274.000
640
27016202
ПЗУ АПТЕКА ЧИФЛИК 2
СТРУМИЦА
147.000
641
27016201
ПЗУ АПТЕКА ЧИФЛИК СТРУМИЦА
СТРУМИЦА
88.000
642
28029901
ПЗУ АПТЕКА ПАНАКС ФАРМ - с.Јегуновце
ТЕТОВО
136.000
643
28028701
ПЗУ АПТЕКА АВЕНА с.Доброште
ТЕТОВО
63.000
ПЗУ АПТЕКА АГ-ФАРМАЦИЈА
ТЕТОВО
63.000
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА 2 ТЕТОВО
ТЕТОВО
74.000
198.000
644
645
28024901
28020002
646
28020003
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА 4 ТЕТОВО
ТЕТОВО
647
28020001
ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА ТЕТОВО
ТЕТОВО
81.000
648
28019901
ПЗУ АПТЕКА АНДОЛ - Г ТЕТОВО
ТЕТОВО
472.000
649
28025901
ПЗУ АПТЕКА АРДИ ФАРМ
ТЕТОВО
133.000
650
28027501
ПЗУ АПТЕКА АСЛИФАРМ
ТЕТОВО
311.000
ПЗУ АПТЕКА БАМИ КОР МЕДИКА
ТЕТОВО
94.000
ПЗУ АПТЕКА БЕСА-ФАРМ
ТЕТОВО
68.000
ПЗУ АПТЕКА БЕТИ - ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
68.000
651
652
653
28028802
28024801
28009301
654
28010601
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
252.000
184.000
655
28018302
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА 1 ТЕТОВО
ТЕТОВО
656
28018303
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА 2 ТЕТОВО
ТЕТОВО
140.000
657
28018304
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА 3 ТЕТОВО
ТЕТОВО
206.000
658
28018301
ПЗУ АПТЕКА БЛЕ-МЕДИКА ТЕТОВО
ТЕТОВО
209.000
659
28024401
ПЗУ АПТЕКА БЛИНИ ТЕТОВО
ТЕТОВО
207.000
ПЗУ АПТЕКА ВЕЛА ФАРМ – ТЕТОВО
ТЕТОВО
97.000
ПЗУ АПТЕКА ВИКТОРИЈА ТЕТОВО
ТЕТОВО
130.000
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛЕК 1 ТЕТОВО
ТЕТОВО
143.000
172.000
660
661
662
28020401
28020101
28010402
663
28010401
ПЗУ АПТЕКА ВИТАЛЕК ТЕТОВО
ТЕТОВО
664
28021801
ПЗУ АПТЕКА ДАНИ-ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
189.000
665
28020302
ПЗУ АПТЕКА ДЕА-ФАРМ С.ТЕАРЦЕ ТЕТОВО
ТЕТОВО
285.000
666
28028501
ПЗУ АПТЕКА ДУШИЦА ФАРМ
ТЕТОВО
160.000
667
28010301
ПЗУ АПТЕКА ЕКАЛЕК ТЕТОВО
ТЕТОВО
276.000
ПЗУ АПТЕКА ЕЛАРДА ТЕТОВО
ТЕТОВО
83.000
ПЗУ АПТЕКА ЕМИ ФАРМ - с.Брвеница
ТЕТОВО
63.000
ПЗУ АПТЕКА ЖАНЕ - ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
836.000
130.000
668
669
670
28011001
28030201
28009201
671
28028601
ПЗУ АПТЕКА ИФЉ ФАРМ
ТЕТОВО
672
28009803
ПЗУ АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА
ТЕТОВО
84.000
673
28022401
ПЗУ АПТЕКА ЛОСИОНЕС МЕДИКА ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
89.000
674
28022102
ПЗУ АПТЕКА М&М ФАРМ
ТЕТОВО
289.000
675
28010101
ПЗУ АПТЕКА МЕДИГАЛ-ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
399.000
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА ТЕТОВО
ТЕТОВО
371.000
ПЗУ АПТЕКА МЕКА ТЕТОВО
ТЕТОВО
350.000
216.000
676
677
28022001
28018501
678
28027101
ПЗУ АПТЕКА МЕЛ ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
679
28030301
ПЗУ АПТЕКА МЕНА ФАРМ- с.Вратница
ТЕТОВО
136.000
680
28010001
ПЗУ АПТЕКА МЕРИ ТЕТОВО
ТЕТОВО
619.000
681
28022301
ПЗУ АПТЕКА МЕРИ ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
81.000
682
28027301
ПЗУ АПТЕКА НАТРЕН ПЛУС
ТЕТОВО
277.000
683
28010701
ПЗУ АПТЕКА ОЛИФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
398.000
ПЗУ АПТЕКА ПАКОМ-ФАРМ
ТЕТОВО
173.000
ПЗУ АПТЕКА ПРОФАРМА АЛ ТЕТОВО
ТЕТОВО
131.000
ПЗУ АПТЕКА САНОФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
266.000
122.000
684
685
686
28027201
28020201
28018401
687
28010501
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН ТЕТОВО
ТЕТОВО
688
28022202
ПЗУ АПТЕКА ХЕРБА ФАРМ
ТЕТОВО
63.000
689
28009902
ПЗУ АПТЕКА ЦАРА ФАРМ 2 ТЕТОВО
ТЕТОВО
529.000
690
28009901
ПЗУ АПТЕКА ЦАРА ФАРМ ТЕТОВО
ТЕТОВО
226.000
691
28024501
ПЗУ ВАША АПТЕКА ТЕТОВО
ТЕТОВО
409.000
ПЗУ ГРАДСКА АПТЕКА 1 ТЕТОВО
ТЕТОВО
349.000
ПЗУ АПТЕКА БИО-ЛЕК ШТИП
ШТИП
206.000
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ УЛ.СУТЈЕСКА ББ ШТИП
ШТИП
513.000
692
693
694
28009401
30009201
30005301
695
30005302
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ УЛ.Х.КАРПОШ 31 ШТИП
ШТИП
197.000
101.000
696
30004601
ПЗУ АПТЕКА ДАФИНА ФАРМ ШТИП
ШТИП
697
30009601
ПЗУ АПТЕКА ДИЈАНА ШТИП
ШТИП
182.000
698
30004801
ПЗУ АПТЕКА ЕСКУЛАП ШТИП
ШТИП
539.000
699
2048933
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ ШТИП
ШТИП
245.000
700
30005401
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ УЛ.М.ТИТО 16 ШТИП
ШТИП
96.000
ПЗУ АПТЕКА ЗДРАВЈЕ УЛ.М.ТИТО ББ ШТИП
ШТИП
349.000
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ ШТИП
ШТИП
673.000
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКАФРАМ ШТИП
ШТИП
437.000
337.000
701
702
703
30005402
25052144
30009501
704
30009401
ПЗУ АПТЕКА МЕДИФАРМ ШТИП
ШТИП
705
30004701
ПЗУ АПТЕКА МОРФЕЈ ШТИП
ШТИП
232.000
706
30010601
ПЗУ АПТЕКА РАДО ЛЕК
ШТИП
426.000
707
30005701
ПЗУ АПТЕКА СОФИЈА ШТИП
ШТИП
185.000
708
30005601
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН ШТИП
ШТИП
254.000
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА ШТИП
ШТИП
238.000
709
30005201
Download

месечен износ на средства по здравствени установи – аптеки за