ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ
СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
РЕЗУЛТАТИ
СПОРТИСТА
СРБИЈЕ
Годишњи преглед 2011.
Београд, 2012.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ
Издавачи
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
Спортски Савез Србије
За Издаваче
Јасминко Поздерац
директор Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
Александар Шоштар
председник Спортског савеза Србије
др Дане Корица
генерални секретар Спортског савеза Србије
Главни и одговорни уредник
мр Ацо Гајевић
помоћник директорa Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
Уредници
Предраг Бићанин
стручни саветник, шеф ИНДОК-одељења
Драган Шешум
спортски директор Спортског савеза Србије
Аутор
мр Лела Бошковић
стручни сарадник
Сарадници
Милена Драгојевић – стручни сарадник
Татјана Миленковић – стручни сарадник-библиотекар
Богдан Голубовић – информатичар
Даринка Тимотијевић – стручни сарадник
Дизајн
Предраг Поповић
Припрема и штампа
Југословенски преглед, Београд
Тираж
300
САДРЖАЈ
Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Међународна такмичења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Општи преглед
Све медаље спортиста Србије освојене на великим међународним
такмичењима у 2011. години у категорисаним спортским гранама
према пласману (табела 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Биланс медаља по узрасним категоријама
Све медаље спортиста Србије освојене на великим међународним
такмичењима у 2011. години у категорисаним спортским гранама
према узрасним категоријама (табела 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Све медаље спортиста Србије освојене на великим
међународним такмичењима у 2011. години, по групама спортова
према Правилнику о категоризацији (табела 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Светска првенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Структура медаља спортиста Србије освојених на светским
првенствима у 2011. години (табела 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Европска првенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Структура медаља спортиста Србије освојених на европским
првенствима у 2011. години (табела 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Балканска првенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Структура медаља спортиста Србије освојених на балканским
првенствима у 2011. години (табела 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Категорисане спортске гране и савези
I
група . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II група . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III група . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV група. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V група . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
47
75
89
97
Спорт особа са инвалидитетом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Државна првенства Србије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Резултати спортиста Србије – државна првенства у 2011. години.. . . . . . . . . 103
Индекс спортских грана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
УВОД
Серијска публикација „Резултати спортиста Србије” припрема се за
одређену годину као „Годишњи преглед”, на основу континуираног документовања спортских резултата у Заводу за спорт и медицину спорта Републике
Србије и Спортском савезу Србије. Документовање обухвата освојене медаље
на такмичењима европског и светског нивоа (првенства и друга такмичења),
на медитеранским играма, Универзијади, балканским првенствима и олимпијским играма.
У „Годишњем прегледу 2011.” дат је преглед такмичења на којима су
освојене медаље по спортским гранама разврстаним у групе, табеларни приказ
освојених медаља по спортовима и групама спортова (табела 1 и 2) табеларни
приказ биланс медаља по спортским гранама и категоријама (табела 3) и
табеларни прикази освојених медаља на светским, европским и балканским
првенствима у 2011. години. (табеле 4, 5 и 6).
Евидентирање и документирање спортских резултата је од непроцењивог
значаја за Министарство омладине и спорта, Спортски савез Србије, Олимпијски комитет и стручне и научне институције, јер пружа могућности за разноврсне анализе, праћење одређених развојних трендова, доношење одговарајућих одлука и предузимање мера, али и за саме актере спортских такмичења,
њихове тренере, спортске организације и савезе, јер им омогућава адекватно
вредновање постигнућа од појединца – спортисте, до спортског савеза и
спортских стручњака, разврставање у одређену спортску категорију и остваривање одређених бенефита од стране државе. Истовремено, подаци остају
као део историје спорта у целини, спортског савеза, клуба и појединца, јер
представљају трајан документ државе Србије.
Захваљујемо се свим гранским спортским савезима који су нам благовремено доставили тражене податке и тако помогли да се правовремено сачини овај Годишњи преглед.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
5
6
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
8
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ОПШТИ ПРЕГЛЕД
У 2011. години спортисти Србије су у сениорској, јуниорској и кадетској
конкуренцији освојили укупно 723 медаље на великим међународним
такмичењима /светским, европским и балканским првенствима, шампионатима, Медитеранским играма, Светским олимпијским играма младих, светским и европским лигама и куповима/ у 43 спортске гране. Од укупно освојених 723 медаља, 228 је златних, 211 сребрних и 284 бронзаних медаља
(Табела 1).
Највише медаља освојено је у теквондоу (97), џудоу (84), кик боксу (74),
атлетици (62), рвању (54), ваздухопловству (49), каратеу (29), саватеу (24),
стоном тенису (22), одбојци и одбојци на песку (22).
Након тога следе: пливање (18), стрељаштво (17), бодибилдинг (17),
веслање (16), џу џицу (13), куглање (12), самбо (12), кајак-кану (11), бадминтон (10)
Медаље су освојене и у: бициклизму (9), ватерполу (8), подводним активностима (8), оријентирингу (8), мото спорту (7), боксу (6), џет скију (6), спортском риболову (5), кошарци (4), рагбију (2), кендоу (2), триатлону(2), коњичком спорту (2), шаху (2), пикаду (2), и по једна медаља је освојена у
рукомету, тенису, једрењу, бејзболу, боћању, софтболу, сквошу и практичном
стрељаштву.
У овој публикацији је приказано и 70 медаља које су освојили спортисти
са инвалидитетом.
Табела 1 – Све медаље спортиста Србије освојене на великим међународним
такмичењима у 2011. години у категорисаним спортским гранама
(према пласману)
Укупно
Укупно
Спортске гране I групе
Атлетика
Ватерполо
Веслање
Кошарка
Одбојка
Пливање
Рукомет
Стрељаштво
Тенис
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
723
146
62
5
16
4
22
18
1
17
1
Златне
медаље
228
47
21
3
1
1
11
5
–
4
1
Од тога
Сребрне
медаље
211
45
21
1
7
3
4
2
–
7
–
Бронзане
медаље
284
54
20
1
8
–
7
11
1
6
–
9
Укупно
Спортске гране II групе
Бициклизам
Бокс
Џудо
Кајак-кану
Карате
Куглање
Рвање
Стони тенис
Теквондо
Кик бокс
Ваздухопловство
Шах
Спортске гране III групе
Бадминтон
Боди билдинг и фитнес
Једрење
Коњички и феи спорт
Мото спорт
Савате
Спортски риболов
Триатлон
Џет ски
Џу џицу
Спортске гране IV групе
Бејзбол
Боћање
Кендо
Оријентациони спорт
Пикадо
Подводне активности
Рагби
Самбо
Спортско пењање
Спортске гране V групе
Софтбол
Сквош
Практично стрељаштво
10
449
9
6
84
11
29
12
54
22
97
74
49
2
88
10
17
2
2
7
24
5
2
6
13
37
1
1
2
8
2
8
2
12
1
3
1
1
1
Златне
медаље
146
3
1
27
3
9
7
10
5
37
26
17
1
22
–
3
1
–
–
4
2
1
3
8
10
–
–
–
–
2
3
2
3
–
3
1
1
1
Од тога
Сребрне
медаље
125
4
–
19
4
4
1
15
7
29
26
16
–
28
2
9
1
–
1
11
2
1
–
1
13
1
1
1
2
–
3
–
5
–
–
–
–
Бронзане
медаље
178
2
5
38
4
16
4
29
10
31
22
16
1
38
8
5
–
2
6
9
1
–
3
4
14
–
–
1
6
–
2
–
4
1
–
–
–
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Табела 2 – Приказ медаља освојених на великим међународним такмичењима у
2011. години по групама спортова (према Правилнику о категоризацији)
Укупно
Укупно
Спортске гране I групе
Спортске гране II групе
Спортске гране III групе
Спортске гране IV групе
Спортске гране V групе
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
723
146
449
88
37
3
Златне
медаље
228
47
146
22
10
3
Од тога
Сребрне
медаље
211
45
125
28
13
–
Бронзане
медаље
284
54
178
38
14
–
11
БИЛАНС МЕДАЉА У КАТЕГОРИСАНИМ СПОРТСКИМ
ГРАНАМА ПО УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА
Табела 3 – Све медаље спортиста Србије са великих међународних такмичења
освојене у 2011. години у категорисаним спортским гранама
(по узрасним категоријама)
Укупно
Укупно
Спортске гране I групе
Атлетика
Ватерполо
Веслање
Кошарка
Одбојка
Пливање
Рукомет
Стрељаштво
Тенис
Спортске гране II групе
Бициклизам
Бокс
Џудо
Кајак-кану
Карате
Куглање
Рвање
Стони тенис
Теквондо
Кик бокс
Ваздухопловство
Шах
12
723
146
62
5
16
4
22
18
1
17
1
449
9
6
84
11
29
12
54
22
97
74
49
2
Сениори и
сениорке
350
58
21
3
5
1
11
1
–
16
–
228
5
–
48
11
6
2
38
3
31
51
33
–
Од тога
Јуниори и Кадети и
јуниорке кадеткиње
269
104
76
12
41
–
2
–
6
5
3
–
4
7
17
–
1
–
1
–
1
–
155
66
4
–
6
–
23
13
–
–
18
5
2
8
13
3
12
7
36
30
23
–
16
–
2
–
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Укупно
Спортске гране III групе
Бадминтон
Боди билдинг и фитнес
Једрење
Коњички и феи спорт
Мото спорт
Савате
Спортски риболов
Триатлон
Џет ски
Џу џицу
Спортске гране IV групе
Бејзбол
Боћање
Кендо
Оријентациони спорт
Пикадо
Подводне активности
Рагби
Самбо
Спортско пењање
Спортске гране V групе
Скајбол
Софтбол
Шах
88
10
17
2
2
7
24
5
2
6
13
37
1
1
2
8
2
8
2
12
1
3
1
1
1
Сениори и
сениорке
42
2
14
–
1
–
13
2
1
6
3
20
1
–
–
3
2
8
2
4
–
2
–
1
1
Од тога
Јуниори и Кадети и
јуниорке кадеткиње
26
20
3
5
3
–
2
–
1
–
7
–
3
8
2
1
1
–
–
–
5
5
11
6
–
–
1
–
2
–
4
1
–
–
–
–
–
–
3
5
1
–
1
1
–
–
–
–
–
Од укупно 723 медаље (Табела 3), такмичари сениорских категорија су
освојили 350 медаља (у ову категорију су сврстани и млади репрезентативци,
омладинци), док су млађе категорије, освојиле укупно 373 медаље, од тога јуниори 269 а кадети 104 медаље.
Као што је већ раније поменуто, од укупно 723 медаље освојених на великим међународним такмичењима, златних је 228, сребрних 211 и бронзаних
284 медаље.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
13
СВЕТСКА ПРВЕНСТВА
На светским првенствима која су одржана у 2011. години спортисти Србије су освојили укупно 105 медаља, од тога 56 медаља у сениорској конкуренцији, док су спортисти јуниорских и кадетских категорија освојили укупно
49 медаља (Табела 4).
На светским првенствима сениори су освојили 15 златних, 12 сребрних и
29 бронзаних медаља, док је јуниорима и кадетима припало 17 златних, 19
сребрних и 13 бронзаних медаља на овом нивоу такмичења.
Табела 4 – Медаље спортиста Србије освојене на светским првенствима у 2011.
години (према узрасним категоријама и пласману)
СПОРТСКЕ
ГРАНЕ
Укупно
Спортске
гране I групе
Ватерполо
Веслање
Кошарка
Одбојка
Тенис
Спортске
гране II групе
Бокс
Кајак кану
Карате
Куглање
Рвање
Теквондо
Кик бокс
Ваздухопловство
Спортске
гране III групе
Савате
Спортски
риболов
Џет ски
14
ЈУНИОРИ и КАДЕТИ
СЕНИОРИ
УКУПНО
(сениори
(млађе узрасне категорије)
и
Златна Сребрна Бронзана
Златна Сребрна Бронзана
Свега
Свега јуниори)
медаља медаља медаља
медаља медаља медаља
15
12
29
56
17
19
13
49
105
1
1
–
2
3
1
2
–
1
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
–
1
–
–
1
1
–
–
1
–
–
–
–
–
2
–
7
11
21
39
10
6
9
25
64
–
3
–
1
1
–
2
–
2
–
–
2
–
5
–
–
–
–
10
1
9
–
5
–
1
13
1
16
–
–
–
4
5
–
–
–
–
–
–
6
–
–
1
–
1
4
3
–
–
1
–
1
8
14
–
–
1
5
1
9
27
1
16
–
2
1
3
1
–
–
1
4
7
10
3
9
2
14
24
3
6
8
1
–
1
3
1
2
1
1
3
1
–
–
4
4
2
8
1
11
15
–
–
–
–
1
1
1
3
3
3
–
3
6
–
–
–
–
6
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
СПОРТСКЕ
ГРАНЕ
Спортске
гране IV групе
Боћање
Пикадо
Роњење
Самбо
Спортске
гране Vгрупе
Практично
стрељаштво
ЈУНИОРИ и КАДЕТИ
СЕНИОРИ
УКУПНО
(сениори
(млађе узрасне категорије)
и
Златна Сребрна Бронзана
Златна Сребрна Бронзана
Свега
Свега јуниори)
медаља медаља медаља
медаља медаља медаља
3
–
1
4
1
3
–
4
8
–
2
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
2
1
1
–
–
–
1
1
–
–
2
–
–
–
–
1
–
–
3
1
2
1
4
1
–
–
1
–
–
–
–
1
1
–
–
1
–
–
–
–
1
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
15
ЕВРОПСКА ПРВЕНСТВА
На европским првенствима која су одржана у 2011. години спортисти
Србије су освојили 128 медаља, од тога 56 у сениорској конкуренцији, док су
на овом нивоу такмичења јуниори и кадети освојили укупно 72 медаље
(Табела 5).
Сениори су на европским првенствима освојили 15 златних, 19 сребрних и
22 бронзане медаље, док су јуниори и кадети освојили 22 златне, 21 сребрну и
29 бронзаних медаља.
Табела 5 – Медаље спортиста Србије освојене на европским првенствима у 2011.
години (према узрасним категоријама и пласману)
СПОРТСКЕ
ГРАНЕ
Укупно
Спортске
гране I групе
Атлетика
Кошарка
Одбојка
Пливање
Стрељаштво
Ватерполо
Веслање
Спортске
гране II групе
Бокс
Џудо
Кајак-кану
Карате
Рвање
Стони тенис
Теквондо
Кик бокс
Ваздухопловство
16
ЈУНИОРИ и КАДЕТИ
УКУПНО
(сениори
(млађе узрасне категорије)
и
Златна Сребрна Бронзана
Златна Сребрна Бронзана
Свега
Свега јуниори)
медаља медаља медаља
медаља медаља медаља
15
19
22
56
22
21
29
72
128
СЕНИОРИ
4
4
5
13
5
3
3
11
24
–
–
2
–
1
–
–
–
2
–
–
–
3
–
2
–
2
–
1
2
–
1
–
1
1
–
1
–
3
1
2
3
6
1
4
3
2
1
1
4
–
–
1
1
5
–
–
–
2
–
2
–
4
–
–
–
1
–
–
–
1
–
5
8
11
10
29
15
14
24
53
82
–
4
–
1
3
–
–
–
–
4
2
–
4
1
–
–
–
–
1
3
4
2
–
–
–
8
3
4
11
3
–
–
1
–
–
–
–
–
–
9
–
–
–
–
–
1
2
6
4
–
–
–
1
1
3
8
5
–
–
–
1
2
5
23
5
8
3
4
12
5
5
23
–
–
–
–
5
5
7
17
17
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
СПОРТСКЕ
ГРАНЕ
Спортске
гране III групе
Боди
билдинг и
фитнес
Једрење
Савате
Спортске
гране IV групе
Пикадо
Једрење
Самбо
ЈУНИОРИ и КАДЕТИ
УКУПНО
(сениори
(млађе узрасне категорије)
и
Златна Сребрна Бронзана
Златна Сребрна Бронзана
Свега
Свега јуниори)
медаља медаља медаља
медаља медаља медаља
СЕНИОРИ
2
3
5
10
1
–
–
1
11
–
–
1
1
–
–
–
–
1
–
2
–
3
–
4
–
9
1
–
–
–
–
–
1
–
1
9
1
–
1
–
1
–
–
1
2
–
–
2
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
4
–
1
3
1
–
–
1
4
1
–
3
2
1
–
1
7
2
–
5
11
2
1
8
17
БАЛКАНСКА ПРВЕНСТВА
На балканским првенствима која су одржана у 2011. години спортисти
Србије су освојили 358 медаља, од тога 139 у сениорској конкуренцији, док су
на овом нивоу такмичења јуниори и кадети освојили укупно 219 медаљa
(Табела 6).
Сениори су на балканским првенствима освојили 58 златних, 49 сребрних
и 32 бронзане медаље, док су јуниори и кадети освојили 75 златних, 60 сребрних и 84 бронзане медаље.
Табела 6 – Медаље спортиста Србије освојене на балканским првенствима у
2011. години (према узрасним категоријама и пласману)
СПОРТСКЕ
ГРАНЕ
Укупно
Спортске
гране I групе
Атлетика
Одбојка
Пливање
Ватерполо
Веслање
Спортске
гране II групе
Бициклизам
Џудо
Карате
Стони тенис
Теквондо
Кик бокс
Шах
Спортске
гране III групе
Бадминтон
Боди
билдинг и
фитнес
18
ЈУНИОРИ и КАДЕТИ
УКУПНО
(сениори
(млађе узрасне категорије)
и
Златна Сребрна Бронзана
Златна Сребрна Бронзана
Свега
Свега јуниори)
медаља медаља медаља
медаља медаља медаља
58
49
32 139
75
60
84
219
358
СЕНИОРИ
12
9
10
31
14
17
27
58
89
10
2
–
–
–
7
2
–
–
–
7
3
–
–
–
24
7
–
–
–
9
4
1
–
–
12
–
1
–
4
9
1
10
1
6
30
5
12
1
10
54
12
12
1
10
39
30
13
82
53
40
48
141
223
2
7
–
–
15
15
–
2
5
–
–
8
15
–
1
–
–
–
7
5
–
5
12
–
–
30
35
–
1
18
6
5
22
–
1
2
10
4
5
19
–
–
1
10
9
7
20
–
1
4
38
19
17
61
–
2
9
50
19
17
91
35
2
5
10
9
24
8
3
9
20
44
–
–
2
2
–
2
6
8
10
3
9
4
16
–
–
–
–
16
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
СПОРТСКЕ
ГРАНЕ
Коњички и
феи спорт
Спортски
риболов
Триатлон
Џу џицу
Спортске
гране IV групе
Рагби
Спортске
гране V групе
Сквош
ЈУНИОРИ и КАДЕТИ
УКУПНО
(сениори
(млађе узрасне категорије)
и
Златна Сребрна Бронзана
Златна Сребрна Бронзана
Свега
Свега јуниори)
медаља медаља медаља
медаља медаља медаља
СЕНИОРИ
–
–
1
1
–
–
1
1
2
1
–
–
1
–
–
–
–
1
–
1
1
–
2
1
3
1
7
–
1
–
2
1
10
2
13
1
–
–
1
–
–
–
–
1
1
–
–
1
–
–
–
–
1
1
–
–
1
–
–
–
–
1
1
–
–
1
–
–
–
–
1
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
19
20
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
22
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА
Категорисане спортске гране и савези
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
23
I категорија
Атлетика
Атлетика – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
62
21
21
20
21
8
18
5
41
13
13
15
–
–
–
–
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
У даљем тексту дат је приказ освојених медаља и спортиста освајача медаља
на великим међународним такмичењима у атлетици, према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Европска такмичења
Европско првенство у атлетици за јуниоре
Талин (Естонија)
(21-24.07.2011.)
Јуниорке
1500 m
3000 m
златна
златна
Амела Терзић, Нови Пазар, 4:15.40
Амела Терзић, Нови Пазар, 9:17.61
Европско првенство у атлетици за млађе сениоре
Острава (Чешка)
(14-17.07.2011.)
Сениори, млађи
десетобој
400 m препоне
бронзана
бронзана
Михаил Дудаш, Војводина, Нови Сад, 8.117
Емир Бекрић, Црвена звезда, Београд, 49.61
Сениорке, млађе
Скок удаљ
сребрна
Ивана Шпановић, Војводина, Нови Сад, 6.74m
11 европски олимпијски фестивал младих (EYOF)
Трабзон (Турска)
(21-24.07.2011.)
Јуниори
800 m
24
сребрна
Немања Којић, Слобода, Чачак, 1:51.55
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Јуниорке
3 000 m стипл
бронзана
Оља Николић, Смедерево, Смедерево, 6:48.05
Првенство Европе у кросу
Велење (Словенија)
(11.12.2011.)
Јуниорке
3970 m
бронзана
Амела Терзић, Нови Пазар, Нови Пазар, 13:22
Балканско првенство у атлетици
Сливен (Бугарска)
(02-03.07.2011.)
Сениори
Бацање кугле
400 m препоне
800 m
1500 m
3000 m
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
Асмир Колашинац, Црвена звезда, Београд, 19.93m
Емир Бекрић, Црвена звезда, Београд, 50.08
Предраг Ранђеловић, Црвена звезда,Београд,1:49.15
Предраг Ранђеловић,Црвена звезда, Београд, 3:55.57
Мирко Петровић, Младост, Ужице, 8:28,91
Сениорке
Бацање диска
златна
3000 m
скок мотком
5000 m
Даљ
Бацање кугле
Бацање копља
сребрна
сребрна
сребрна
златна
бронзана
бронзана
Драгана Томашевић, Сирмиум,
Ср.Митровица,61.95m
Ана Суботић, Јавор, Ивањица, 9:28.58
Јелена Радиновић Васић, Црвена звезда, 4.00m
Ана Суботић, Јавор, Ивањица, 17:19.35
Ивана Шпановић, Војводина, Нови Сад, 6.56m
Дијана Шефчић, Спартак, Суботица, 14.46m
Марија Вученовић, Срем, Ср. Митровица, 54.03m
Првенство Балкана у ходању на путу
Букурешт (Румунија)
(09.04.2011.)
Сениори
20 km ходање
сребрна
Предраг Филиповић, Власотице, 1:23:47.0
Јуниорке
10 km ходање
бронзана
Емилија Пешић, Дубочица, Лесковац, 53:09.80
Првенство Балкана у планинском трчању
Димитровград (Србија)
(12.06.2011.)
Сениори
12 km
бронзана
Екипно- Србија
Јуниорке
4 km ходање
бронзана
Екипно-Србија
Првенство Балкана за јуниорке
Једрен (Турска)
(16-17.07.2011.)
Јуниори
100 m
3000 m
800 m
400 m препоне
1500 m
бронзана
сребрна
сребрна
златна
златна
Елдин Авдулахи, ОАК Београд, 10:89
Душан Макевић, АШК Шабац, 9:03.48
Немања Којић, Слобода, Чачак, 1:53.29
Марко Миловановић, Нови Београд, 54.16
Немања Којић, Слобода, Чачак, 4:01.80
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
25
Јуниорке
100 m
златна
4x400 m
златна
200 m
3000 m стипл
Скок увис
800 m
3000 m
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
4x100 m
бронзана
100 м препоне
400 м препоне
Бацање кладива
бронзана
бронзана
бронзана
Маријела Марковић, Рума, 12.33
Кристина Вујанић, Нови Београд, 3:48.31
Нада Бојић, Црвена звезда, Београд, 3:48.31
Маријела Марковић, Рума, 3:48.31
Бојана Каличанин, Слобода, Чачак, 3:48.31
Маријела Марковић, Рума, Рума, 25.22
Мирјана Пајић, АШК Шабац, 11:12.63
Зорана Буквић, ФАП Прибој, 1.70m
Емилија Милановић,Нишки маратон, Ниш, 2:11.82
Илда Даутовић, Нови Пазар, 10:27.13
Анђела Николић, Црвена звезда, Београд, 48.70
Бојана Каличанин, Слобода, Чачак, 48.70
Александра Крстић, Вожд, Јагодина, 48.70
Маријела Марковић, Рума, Рума, 48.70
Кристина Вујанић, Нови Београд, 15.3
Александра Крстић, Вожд, Јагодина,:03.48
Сара Саватовић, Нови Београд, 52.32
Првенство Балкана у кросу
Крагујевац (Србија)
(12.03.2011.)
Сениори
10 km
Сениорке
6 km
3 km
Јуниорке
3 km
Јуниори
5 km
златна
сребрна
Мирко Петровић, Младост, Ужице, 30:39
Екипно-Србија
златна
златна
Оливера Јевтић, Младост, Ужице, 27:45
Екипно-Србија
златна
златна
бронзана
Амела Терзић, Нови Пазар, Нови Пазар, 13:38
Екипно-Србија
Милена Рмандић, Вожд, Јагодина, 13:43
бронзана
Екипно- Србија
Првенство Балкана за млађе јуниоре и јуниорке
Бурса (Турска)
(13.08.2011.)
Млађи јуниори
400 m
800 m
1500 m
Скок увис
3000 m
златна
златна
златна
сребрна
бронзана
Милош Раовић, 48.91
Немања Којић, Слобода, Чачак, 1:53.69
Комнен Цвијовић, 4:02.36
Стефан Маринковић, 1.99 m
Ненад Китановић, 9:02.36
Млађе јуниорке
400 m
800 m
1500 m
златна
златна
сребрна
Бојана Каличанин, 56.89
Емилија Милановић, 2:13.42
Илда Даутовић, Нови Пазар, 4:35.94
26
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
3000 m
2000 m стипл
сребрна
сребрна
4x400 m
сребрна
100 м препоне
Скок удаљ
Бацање кугле
сребрна
сребрна
бронзана
Елведина Зорнић,10:25.30
Оља Николић, 7:01.59
Зорана Барјактаровић, 49.63
Љиљана Делић, 49.63
Сара Вјештица, 49.63
Бојана Каличанин, 49.63
Кристина Вујанић, Нови Београд, 16.63
Марија Стојановић, 5.51 m
Милена Драгуљевић, 12.13
Ватерполо
Ватерполо – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
5
3
1
1
Сениори
Јуниори
3
2
1
–
2
1
–
1
Кадети
–
–
–
–
Приказ такмичења у ватерполу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у ватерполу
Волос (Грчка) ( 27.08-04.09.2011.)
Јуниори
златна
Србија – састав тима: Димитрије Ристичевић,
Партизан Рајфајзен, Београд • Страхиња Рашовић,
Црвена звезда, Београд • Душан Мандић, Партизан
Рајфајзен, Београд • Срђан Вуксановић, Војводина,
Нови Сад • Милош Миличић, Београд, Београд •
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
27
Никола Ешкерт, Београд, Београд • Марко Матовић,
Војводина, Нови Сад • Никола Дедовић, Партизан
Рајфајзен, Београд • Немања Матковић, Војводина,
Нови Сад • Немања Убовић, Војводина, Нови Сад •
Алекса Шапоњић, Партизан Рајфајзен, Београд •
Михајло Милићевић, Београд, Београд • Војислав
Митровић, Војводина, Нови Сад
Светско првенство у воденим спортовима
Шангај (Кина) ( 16-31.07.2011.)
Србија – састав тима: Слободан Соро, Партизан
Рајфајзен, Београд • Марко Аврамовић, Црвена
звезда, Београд • Живко Гоцић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Вања Удовичић, Младост, Загреб •
Милош Ћук, Партизан Рајфајзен, Београд • Душко
Пијетловић, Партизан Рајфајзен, Београд •
Слободан Никић, Pro Recc, Италија • Марко
Сениори
сребрна
Алексић, Партизан Рајфајзен, Београд • Никола
Рађен, Партизан Рајфајзен, Београд • Филип
Филиповић, Партизан Рајфајзен, Београд • Андрија
Прлаиновић, Партизан Рајфајзен, Београд • Стефан
Митровић, Партизан Рајфајзен, Београд • Гојко
Пијетловић, Црвена звезда, Београд
Светска лига у ватерполу
Фиренца (Италија)
( 20-26.06.2011.)
Србија – састав тима: Слободан Соро, Партизан
Рајфајзен, Београд • Марко Аврамовић, Црвена
звезда, Београд • Живко Гоцић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Вања Удовичић, Младост, Загреб •
Милош Ћук, Партизан Рајфајзен, Београд• Душко
Пијетловић, Партизан Рајфајзен, Београд •
Слободан Никић, Pro Reccо, Италија • Марко
Алексић, Партизан Рајфајзен, Београд • Никола
Сениори
златна
Рађен, Партизан Рајфајзен, Београд • Филип
Филиповић, Партизан Рајфајзен, Београд • Андрија
Прлаиновић, Партизан Рајфајзен, Београд • Стефан
Митровић, Партизан Рајфајзен, Београд • Гојко
Пијетловић, Црвена звезда, Београд • Борис
Вапенски, Војводина, Нови Сад • Марко Петковић,
Будва, Црна Гора
26. летње универзитетске игре
Шенжен (Кина)
Студенти
28
(12-23.08.2011.)
Србија – састав тима: Бранислав Митровић,
Војводина, Нови Сад • Алекса Шапоњић, Партизан
Рајфајзен, Београд • Марко Матовић, Војводина,
златна
Нови Сад • Милош Миличић, Београд, Београд •
`Борис Вапенски, Војводина, Нови Сад • Немања
Убовић, Војводина, Нови Сад • Петар Филиповић,
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Јадран, Црна Гора • Лука Шапоњић, Беркли, САД •
Страхиња Рашовић, Црвена звезда, Београд •
Никола Дедовић, Партизан Рајфајзен, Београд •
Стефан Живојиновић, Партизан Рајфајзен, Београд •
Марко Петковић, Будва, Црна Гора • Срђан
Вуксановић, Војводина, Нови Сад
Балканска такмичења
Балканско првенство у ватерполу
Софија (Бугарска)
( 26-29.05.2011.)
Србија – састав тима: Милан Виторовић, Војводина,
Нови Сад • Ален Османовић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Никола Радуловић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Страхиња Нешић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Марко Манојловић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Петар Стојовић, Београд, Београд •
Стефан Илић, Партизан Рајфајзен, Београд •
Јуниори
бронзана Михајло Репановић, Партизан Рајфајзен, Београд •
Александар Андрејевић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Матеја Асановић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Немања Вучићевић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Огњен Стојановић, Партизан Рајфајзен,
Београд • Драшко Гогов, Партизан Рајфајзен,
Београд • Ђорђе Лекић, Ниш, Ниш
Веслање
Веслање – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
16
1
7
8
Сениори
5
1
2
2
Јуниори
6
–
3
3
Кадети
5
–
2
3
29
Приказ медаља у веслању према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у веслању за сениоре до 23 године
Амстердам (Холандија)
(21-24.07.2011.)
Сениори
Четверац са
кормиларом
златна
Веселин Савић, Јован Јовановић, Игор Луцић,
Лука Ђорђевић, Матеја Јошић,
кормилар, Оборен светски рекорд
Европска такмичења
Европско првенство у веслању
Пловдив (Бугарска)
(16-18.09.2011.)
Сениори
Дубл скул
сребрна
Двојац без
кормилара
Четверац за лаке
веслаче
бронзана
бронзана
Марко Марјановић,
Душан Богичевић
Јован Поповић,
Никола Стојић
Немања Нешић, Милош Станојевић,
Ненад Бабовић, Милош Томић
Сениорке
Дубл скул
сребрна
Ива Обрадовић
Ивана Филиповић
Европско првенство у веслању за јуниоре
Крушвице (Пољска)
(24-26.06.2011.)
Јуниори
двојац без кормилара сребрна
Вук Матовић,
Никола Симовић
Балканска такмичења
Балканско првенство у веслању
Истанбул (Турска)
(10-11.09.2011.)
Јуниори
30
Осмерац са
кормиларом
сребрна
Двојац без
кормилара
сребрна
Никола Симовић, Вук Матовић, Филип Лазић,
Александар Мариновски, Лука Миладиновић,
Лука Лекић, Никола Крловић, Игњат Ђорђевић,
Матеја Јошић, кормилар
Никола Симовић
Вук Матовић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Четверац
скиф
Јуниорке
бронзана
бронзана
бронзана
Филип Лазић, Александар Маринковић,
Лука Миладиновић, Лука Лекић
Милош Урукало
Милица Лугоња,
Луна Угреновић
Кадети
Четверац скул
сребрна
Четверац без
кормилара
бронзана
Дубл скул
сребрна
Осмерац са
кормиларом
бронзана
Кадеткиње
скиф
бронзана
Никола Селаковић, Бојан Дошњак,
Андрија Шљукић, Немања Узановић
Игор Лончаревић, Душко Хајдуковић,
Александар Беђик, Алекса Станковић
Бојан Дошњак
Андрија Шљукић
Урош Александрић, Виктор Пивач, Љубомир
Гаврић, Лука Јошић,Урош Маринковић, Никола
Новаковић, Урош Димитријевић,
Матеја Јошић, кормилар
Зорица Мрђа
Кошарка
Кошарка – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
4
1
3
–
Сениори
1
1
–
–
Јуниори
2
–
2
–
Кадети
1
–
1
–
Приказ медаља освојених у 2011. години у кошарци, према нивоу такмичења:
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
31
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство за играче до 19 година
Лиепаја (Летонија)
(30.06-10.07.2011.)
Јуниори, старији
сребрна
Србија – састав тима: Немања Бешовић, Партизан,
Београд • Богдан Богдановић, Партизан, Београд •
Александар Цветковић, Црвена звезда, Београд •
Немања Дангубић, Хемофарм, Вршац • Ђорђе
Дреновац, Рома, Италија • Марко Гујаничић,
Младост, Чачак • Лука Игрутиновић, Студент,
Крагујевац • Немања Крстић, Хемофарм, Вршац •
Петар Ламбић, Хемофарм, Вршац • Лука Митровић,
Хемофарм, Вршац • Никола Силађи, ФМП Београд,
Београд • Богић Вујошевић, Нови Сад, Нови Сад
Европска такмичења
Европско првенство за играче до 18 година
Вроцлав (Пољска)
(21-31.06.2011.)
Србија – састав тима: Ненад Миљеновић, ФМП
Београд, Београд • Стефан Поповски-Турањанин,
ФМП Београд, Београд Никола Јанковић, ФМП
Београд, Београд • Немања Безбрадица, ФМП
Београд, Београд • Ђорђе Милошевић, Хемофарм,
Јуниори
сребрна
Вршац • Немања Крстић, Хемофарм, Вршац • Лука
Митровић, Хемофарм, Вршац • Немања Дангубић,
Хемофарм, Вршац • Василије Мицић, Мега визура,
Беoград • Саша Аврамовић, Младост, Чачак •
Немања.Мишковић, Раднички, Крагујевац •
Никола Радичевић, Партизан, Београд
11 европски олимпијски фестивал младих (EYOF)
Трабзон (Турска)
(23-30.07.2011.)
Кадети
32
сребрна
Србија – састав тима: Александар Бурсаћ,
Хемофарм, Вршац • Иван Даскаловић, ФМП
Београд, Београд • Дејан Давидовац, Пролетер,
Зрењанин • Јован Грујић, Крис крос, Панчево •
Андрија Шаренац, Беовук, Београд • Огњен
Васиљевић, Хемофарм, Вршац • Вуксановић
Лука, Слога, Краљево • Југовић Алекса,
Партизан, Београд • Раде Загорац, Земун, Земун •
Вељковић Миленко, ОКК Крушевац, Крушевац •
Симовић Андрија, Нибак, Ниш • Јован
Старинчевић, Звездара Crony, Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
26. летње универзитетске игре
Шенжен (Кина)
Студенти
(12-23.08.2011)
златна
Србија – састав тима: Марко Љубичић, Металац,
Ваљево • Стефан Бирчевић, Металац, Ваљево •
Душко Бунић, Металац, Ваљево • Младен
Јеремић, Хемофарм, Вршац • Милош Димић,
ФМП Београд, Београд • Стефан Живановић,
ФМП Београд, Београд • Владимир Лучић,
Партизан, Београд • Сава Лешић, Црвена звезда,
Београд • Лука Дрча, Црвена звезда, Београд •
Никола Драговић, Спартак, St. Petersburg •
Никола Цветиновић, Acorn University, USA •
Владимир Штимац, Nymburk, CZE
Одбојка и одбојка на песку
Одбојка и одбојка на песку – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
14+8
9+2
1+3
4+3
Сениори
4+7
3+2
2
1+3
Јуниори
3+1
2
1
1
Кадети
7
4
1
2
Приказ медаља освојених у 2011. години у одбојци, према нивоу такмичења.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
33
Освајачи медаља
Светска такмичења
12. светско првенство у одбојци за кадете
Аргентина
(19-28.08.2011.)
Србија – састав тима: Урош Ковачевић, ACH
Volej, Блед, Словенија • Лука Медић,Спартак,
Суботица • Лазар Илинчић, Путеви Ивањица •
Алекса Брђовић, Млади Радник, Пожаревац •
Чедомир Станковић, Војводина НС Семе, Нови
Сад • Милан Катић, Војводина НС Семе, Нови
Сад • Александар Околић, Црвена звезда, Београд
Кадети
златна
Саша Поповић, ВГСК, Велико Градиште •
Михајло Станковић, Војводина НС Семе, Нови
Сад • Димитрије Пантић, Млади Радник,
Пожаревац • Синиша Жарковић, Партизан
Термоелектро, Београд • Александар Благојевић,
Раднички Креди Банка, Крагујевац
Светско првенство у одбојци за јуниоре
Рио де женеиро (Бразил)
(01-10.08.2011.)
Србија – састав тима: Урош Ковачевић, ACH
Volej, Блед, Словенија• Срећко Лисинац,
Рибница, Краљево • Лазар Копривица, Црвена
звезда, Београд • Милорад Капур, Војводина НС
Семе, Нови Сад • Милија Мрдак, Војводина НС
Семе, Нови Сад • Никола Јововић, Војводина НС
Јуниори
бронзана Семе, Нови Сад • Мирослав Врбан, Јединство,
Стара Пазова • Вук Милутиновић, Црвена звезда,
Београд • Душан Петковић, Црвена звезда,
Београд • Милан Перић, Црвена звезда, Београд •
Александар Атанасијевић, Партизан
Термоелектро, Београд Максим Буцуљевић, Нови
Сад DDOR, Нови Сад
12. светско првенство у одбојци за кадеткиње
Анкара (Турска)
(12-21.08.2011.)
Србија – састав тима: Мина Поповић, Црвена
звезда, Београд • Нада Митровић, Колубара,
Лазаревац • Јелена Лазић, Визура Супернова,
Београд • Катарина Чанак, Црвена звезда, Београд
• Маја Симић, Црвена звезда, Београд • Невена
Кадеткиње
бронзана Џамић, Клек, Клек • Милица Кубура,Црвена
звезда, Београд • Наташа Чикириз, Визура,
Београд • Николина Лукић, Војводина, Нови Сад
• Бјанка Буша, Визура, Београд • Слађана
Мирковић, Визура Супернова, Београд •
Александра Степановић, Раднички, Београд
34
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
19. Grand prix у одбојци за сениорке
(05-28.08.2011.)
Србија – састав тима: Ана Лазаревић, Визура,
Београд • Јована Бракочевић, Evergrande, Кина •
Сања Малагурски, Црвена звезда, Београд •
Наташа Крсмановић, Рабита Баку, Азербејџан •
Тијана Малешевић, Волеро Цирих, Швајцарска •
Брижитка Молнар, Панатинаикос Атина, Грчка •
Ана Антонијевић, Кан, Француска • Јована
Сениори
бронзана
Весовић, Динамо Букурешт, Румунија • Маја
Огњеновић, Олимпијакос Пиреј, Грчка • Јелена
Николић, Вакиф Гунеш Истанбул, Турска • Нађа
Нинковић, Црвена звезда, Београд • Милена
Рашић, Кан, Француска • Сузана Ћебић, Зул,
Немачка • Силвија Поповић, Рабита Баку,
Азербејџан
Европска такмичења
3. европска лига у одбојци за сениорке
(27. 05-16.07.2011.)
Србија – састав тима: Ана Лазаревић, Визура,
Београд • Јована Бракочевић, Evergrande, Кина •
Сања Малагурски, Црвена звезда, Београд •
Бојана Живковић, Црвена звезда, Београд •
Наташа Крсмановић, Рабита Баку, Азербејџан •
Тијана Малешевић, Волеро Цирих, Швајцарска •
Брижитка Молнар, Панатинаикос Атина, Грчка •
Ана Антонијевић, Кан, Француска • Јована
Сениорке
златна
Весовић, Динамо Букурешт, Румунија • Маја
Огњеновић, Олимпијакос Пиреј, Грчка • Нађа
Нинковић, Црвена звезда, Београд • Милена
Рашић, Кан, Француска • Силвија Поповић,
Рабита Баку, Азербејџан • Сузана Ћебић, Зул,
Немачка • Нина Росић, Волеро Цирих,
Швајцарска
27. европско првенство у одбојци за сениоре
Беч (Аустрија)
(10-18.09.2011.)
Србија – састав тима: Никола Ковачевић, Латина,
Италија • Урош Ковачевић, ACH Volej, Блед,
Словенија • Владо Петковић, ACH Volej, Блед,
Словенија • Милош Терзић, Црвена звезда,
Кадети
сребрна
Београд • Драган Станковић, Lube Maćerata,
Италија • Филип Вујић, Црвена звезда, Београд •
Милош Никић, Перуђа, Италија • Михајло
Митић, Црвена звезда, Београд • Милан Рашић,
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
35
ACH Volej, Блед, Словенија • Иван Миљковић,
Фенербахче Истанбул, Турска • Саша Старовић,
Латина, Италија • Александар Атанасијевић,
Партизан Термоелектро, Београд • Марко
Подрашчанин, Lube Maćerata, Италија • Никола
Росић, Фридрихсхафен, Немачка
27. европско првенство у одбојци за сениорке
Београд (Србија) (24.09-02.10.2011.)
Србија – састав тима: Ана Лазаревић, Визура,
Београд • Јована Бракочевић, Evergrande, Кина •
Сања Малагурски, Црвена звезда, Београд •
Наташа Крсмановић, Рабита Баку , Азербејџан •
Тијана Малешевић, Волеро Цирих, Швајцарска •
Брижитка Молнар, Панатинаикос Атина, Грчка •
Ана Антонијевић, Кан, Француска • Јована
Сениорке
златна
Весовић, Динамо Букурешт, Румунија • Маја
Огњеновић, Олимпијакос Пиреј, Грчка • Јелена
Николић, Вакиф Гунеш Истанбул, Турска • Нађа
Нинковић, Црвена звезда, Београд • Милена
Рашић, Кан, Француска • Сузана Ћебић, Зул,
Немачка • Силвија Поповић, Рабита Баку,
Азербејџан
Европско првенство у одбојци за кадете
Анкара (Турска)
(16-24.04.2011.)
Србија – састав тима: Урош Ковачевић, ACH
Volej, Блед, Словенија • Радован Меденица,
Борац, Старчево • Лука Медић, Спартак,
Суботица • Лазар Илинчић, Путеви, Ивањица •
Никола Вељовић, Рибница, Краљево • Алекса
Брђовић, Млади Радник, Пожаревац • Милан
Катић, Војводина НС Семе, Нови Сад •
Кадети
златна
Александар Околић, Црвена звезда, Београд •
Михајло Станковић, Војводина НС Семе, Нови
Сад • Димитрије Пантић, Млади Радник,
Пожаревац • Синиша Жарковић, Партизан
Термоелектро, Београд • Александар Благојевић,
Раднички Креди Банка, Крагујевац
Европско првенство у одбојци за кадеткиње
Анкара (Турска)
(30.04- 08.05.2011.)
Србија – састав тима: Мина Поповић, Црвена
звезда, Београд • Нада Митровић, Колубара,
Лазаревац • Јелена Лазић, Визура Супернова,
Београд • Катарина Чанак, Црвена звезда, Београд
Кадеткиње
бронзана
• Мина Томић, Црвена звезда, Београд • Маја
Симић, Црвена звезда, Београд • Невена Џамић,
Клек, Клек • Катарина Симић, Црвена звезда,
Београд • Наташа Чикириз, Визура, Београд •
36
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Николина Лукић, Војводина, Нови Сад • Бјанка
Буша, Визура, Београд • Слађана Мирковић,
Визура Супернова, Београд
11. eвропски олимпијски фестивал младих EYOF
Трабзон (Турска)
(25- 29.07.2011.)
Србија – састав тима: Катарина Раичевић, Црвена
звезда • Нада Митровић, Колубара, Лазаревац •
Јелена Лазић, Визура Супернова, Београд •
Катарина Чанак, Црвена звезда • Маја Симић,
Црвена звезда • Невена Џамић, Клек, Клек •
Кадеткиње
сребрна
Милица Кубура, Црвена звезда • Катарина
Симић, Црвена звезда • Наташа Чикириз, Визура,
Београд • Николина Лукић, Војводина, Нови Сад
• Слађана Мирковић,Визура Супернова, Београд •
Александра Степановић, Раднички, Београд
Балканска такмичења
Балканско првенство у одбојци за јуниоре
Крушево (Македонија)
(13-17.07.2011.)
Србија – састав тима: Урош Ковачевић, ACH
Volej, Блед, Словенија • Срећко Лисинац,
Рибница, Краљево • Лазар Копривица, Црвена
звезда, Београд • Милорад Капур, Војводина НС
Семе, Нови Сад • Милија Мрдак, Војводина НС
Семе, Нови Сад • Никола Јововић, Војводина НС
Семе, Нови Сад • Мирослав Врбан, Јединство,
Јуниори
златна
Стара Пазова • Вук Милутиновић, Црвена звезда,
Београд • Душан Петковић, Црвена звезда,
Београд • Милан Перић, Црвена звезда, Београд •
Александар Атанасијевић, Партизан
Термоелектро, Београд • Максим Буцуљевић,
Нови Сад DDOR, Нови Сад
Балканско првенство у одбојци за јуниорке
Ивањица (Србија)
(06-10.07.2011.)
Србија – састав тима: Бјанка Буша, Визура,
Београд • Јадранка Будровић, Црвена звезда,
Београд • Александра Цветићанин, Спартак,
Суботица • Љубица Кецман, Црвена звезда,
Београд • Маја Савић, Визура, Београд • Ивана
Луковић, Перуђа, Италија • Љиљана Ранковић,
Јуниорке
златна
Визура, Београд • Даница Раденковић, Спартак,
Суботица • Јелена Медаревић, Црвена звезда,
Београд • Ана Бјелица, Црвена звезда, Београд •
Јована Стевановић, Црвена звезда, Београд •
Теодора Пушић, Црвена звезда, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
37
Балканско првенство у одбојци за кадеткиње
Тирана (Албанији)
(13-17.07.2011.)
Србија – састав тима: Мина Поповић, Црвена
звезда, Београд • Нада Митровић, Колубара,
Лазаревац • Јелена Лазић, Визура Супернова,
Београд • Катарина Чанак, Црвена звезда, Београд
• Маја Симић, Црвена звезда, Београд • Невена
Џамић, Клек, Клек • Милица Кубура, Црвена
Кадеткиње
златна
звезда • Катарина Симић , Црвена звезда •
Наташа Чикириз, Визура, Београд • Николина
Лукић, Војводина, Нови Сад • Слађана
Мирковић,Визура Супернова, Београд •
Александра Степановић, Раднички, Београд
Балканско првенство у одбојци за кадете
Истамбул (Турска)
(29.06-03.07.2011.)
Србија – састав тима: Радован Меденица, Борац,
Старчево • Лука Медић, Спартак, Суботица •
Лазар Илинчић, Путеви Ивањица • Алекса
Брђовић, Млади Радник, Пожаревац • Милан
Катић, Војводина НС Семе, Нови Сад •
Александар Околић, Црвена звезда, Београд •
Саша Поповић, ВГСК, Велико Градиште •
Кадети
златна
Михајло Станковић, Војводина НС Семе, Нови
Сад • Димитрије Пантић, Млади Радник,
Пожаревац • Синиша Жарковић, Партизан
Термоелектро,Београд • Александар Благојевић,
Раднички Креди Банка, Крагујевац • Марко
Поповић, Раднички Креди Банка, Крагујевац
Пливање
Пливање – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
38
Укупно
18
5
2
11
Сениори
1
–
–
1
Јуниори
17
5
2
10
Кадети
–
–
–
–
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Приказ медаља освојених у 2011. години у пливању, према нивоу такмичења.
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светски куп
Москва (Русија)
(19.10.2011.)
25-метарски базен
Сениори
100 m делфин
бронзана
Милорад Чавић, Партизан, Београд
Јуниори
100 m слободно
1500 m слободно
златна
златна
Велимир Стјепановић, Партизан, Београд
Стефан Шорак, Банат, Кикинда
Европска такмичења
Европско јуниорско првенство у пливању
Београд (Србија)
(06-10.07.2011.)
Јуниори
100 m делфин
100 m слободно
златна
златна
Велимир Стјепановић, Партизан, Београд
Велимир Стјепановић, Партизан, Београд
Централно Европско јуниорско првенство у пливању
Мишколц (Мађарска)
(09-11.12.2011.)
Јуниори
200m делфин
сребрна
Стефан Стојановић, Свети Никола, Ниш
Балканска такмичења
Балканско првенство у пливању за јуниоре
Бања Лука (БиХ)
(30.04-01.05.2011.)
Јуниори
50m прсно
100m слободно
100m прсно
200m прсно
50m прсно
4x100m мешовито
4x100m слободно
4x200m слободно
200m делфин
50m делфин
50m слободно
50m леђно
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
златна
бронзана
бронзана
бронзана
Дејан Перишић, Нови Сад, Нови Сад
Алекса Ђорђевић, Јагодина 2000, Јагодина
Дејан Перишић, Нови Сад, Нови Сад
Игор Терзић, Војводина, Нови Сад
Никола Трајковић, Пролетер, Зрењанин
(Удицки,Трајковић,Удицки Б,Ђорђевић)
(Ђорђевић,Вукобрат,УдицкиБ, УдицкиМ.)
(Симић,Мијатовић,Пејовић,Трајковић)
Мила Јованов, Банат, Кикинда
Мила Јованов, Банат, Кикинда
Ребека Репман, Феникс, Сомбор
Катарина Драганов Ч , Пролетер, Зрењанин
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
39
Рукомет
Рукомет – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
Сениори
1
–
–
1
–
–
–
–
Јуниори
1
–
–
1
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља освојених у 2011. години у рукомету, према нивоу
такмичења.
Освајачи медаља
11. европски олимпијски фестивал младих (EYOF)
Трабзон (Турска)
(22-30.07.2011.)
Србија – Састав тима: Никола Новаковић,
Спартак Војпут, Суботица • Немања Белош,
Југовић Унимет, Каћ • Растко Спасојевић,
Металопластика, Шабац • Никола Потић,
Партизан, Београд • Илија Станковић, Дубочица
54, Лесковац • Бојан Рађеновић, Спартак, Војпут,
Суботица • Јанко Гемаљевић, Раднички,
Крагујевац
• Игор Мршуља, Партизан, Београд •
Јиниори
бронзана
Александар Радовановић, Партизан, Београд •
Немања Младеновић, Гумерсбах, Немачка •
Богдан Огризовић, Партизан, Београд • Дејан
Бабић, Црвена звезда, Мокрин • Стефан
Радуловић Борац, Бања Лука • Немања
Прашевић, Шамот, Аранђеловац • Иван Поповић,
Нови Београд, Нови Београд
40
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Стрељаштво
Стрељаштво – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
17
4
7
6
Сениори
16
4
7
5
Јуниори
1
–
–
1
Кадети
–
–
–
–
Приказ освојених медаља у стрељаштву према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светски куп у стрељаштву ваздушним и
малокалибарским оружјем за сениоре
Шангвон (Јужна Кореја)
(07-15.04.2011.)
Сениори
ваздушни пиштољ златна
Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
МК пушка тростав сребрна
Немања Миросављев, Нови Сад 1790, Нови Сад
Сениорке
Ваздушна пушка бронзана Ивана Максимовић, Нови Београд-Ушће, Београд
Светски куп у стрељаштву
Форт Бенинг (САД)
(14-22.05.2011.)
Сениори
МК пушка-60
бронзана Миросављев, Немања; Нови Сад 1790, Нови Сад
лежећи
МК пиштољ
бронзана Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
слободног избора
Светски куп у стрељаштву
Минхен (Немачка)
(16-23.06.2011.)
Сениори
МК пиштољ
сребрна
Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
слободног избора
ваздушни пиштољ сребрна
Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
41
Сениорке
ваздушни пиштољ сребрна
Зорана Аруновић, Црвена звезда, Београд
Финале светског купа у стрељаштву
Вроцлав (Пољска)
(18-24.09.2011.)
Сениори
Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
МК пиштољ
златна
Кристални глобус
слободног избора
МК пушка тростав бронзана Миросављев, Немања; Нови Сад 1790, Нови Сад
Европска такмичења
Европско првенство у стрељаштву ваздушним оружјем за јуниоре и сениоре
Бреша (Италија)
(01- 07.03.2011.)
Сениори
ваздушни пиштољ сребрна
Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
Србија – Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
ваздушни пиштољ
бронзана Дамир Микец, Полицајац, Београд
екипно
Димитрије Гргић, Академац, Београд
Сениорке
Србија – Зорана Аруновић, Црвена звезда,
ваздушни пиштољ
Београд
златна
екипно
Јасна Шекарић, Црвена звезда, Београд
Бобана Величковић, Бор 030, Бор
Европско првенство у стрељаштву малокалибарским пиштољем за јуниоре и
сениоре Београд (Србија)
( 31.07-14.08.2011.)
Сениори
МК пиштољ
Андрија Златић, Алекса Дејовић, Ужице
слободног избора златна
Јуниорке
МК пушка-60
бронзана Ташана Богатиновски, Панчево 1813, Панчево
лежећи
26. летње универзитетске игре
Шенжен (Кина)
(12-23.08.2011.)
Сениори
МК пиштољ
сребрна
Дамир Микец, Полицајац, Београд
слободног избора
Сениорке
МК спорт пиштољ сребрна
Зорана Аруновић, Црвена звезда, Београд
42
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Тенис
Тенис – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
1
1
–
–
Сениори
–
–
–
Јуниори
Кадети
1
1
–
–
–
–
–
AТП ранг листа 2011. год.
Ранг
Презиме и име
Број освојених бодова
1.
Новак Ђоковић
13. 475 бодова
9.
Јанко Типсаревић
2. 395 бодова
21.
Виктор Троицки
1. 730 бодова
ВТА ранг листа 2011. год.
Ранг
Презиме и име
Број освојених бодова
14.
Јелена Јанковић
3.115 бодова
22.
Ана Ивановић
2. 260 бодова
65.
Бојана Јовановски
938 бодова
АТП дубл листа 2011. год.
Ранг
Презиме и име
Број освојених бодова
4.
Ненад Зимоњић
7. 440 бодова
76.
Виктор Троицки
1. 025 бодова
83.
Јанко Типсаревић
945 бодова
Освајачи медаља
Аустралијски опен
Мелбурн (Аусралија)
(17-30.01.2011.)
Играчи
1. место
Новак Ђоковић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
43
Турнир у тенису за играче
Дубаи (Уједињени Арапски Емирати)
(26.02.2011.)
Играчи
1. место
Новак Ђоковић
Турнир у Индијан Велсу
Индијан Велс (САД)
(20.03.2011.)
Играчи
1. место
Новак Ђоковић
Мајами мастерс
Мајами (САД)
Играчи
(02.04.2011.)
1. место
Србија опен
Београд (Србија)
Играчи
Новак Ђоковић
(02.05.2011.)
1. место
Новак Ђоковић
Турнир у тенису за играче
Мадрид (Шпанија)
(07.05.2011.)
Играчи
1. место
Новак Ђоковић
Турнир у тенису за играче
Рим (Италија) (15.05.2011.)
Играчи
1. место
Вимблдон
Лондон (Енглеска)
Играчи
Новак Ђоковић
(03.07.2011.)
1. место
Новак Ђоковић
Турнир у тенису за играче
Монтреал (Канада)
(14.08.2011.)
Играчи
1. место
Новак Ђоковић
US OPEN
Вашингтон(САД)
Играчи
US OPEN
Вашингтон(САД)
Дубл
(12.09.2011.)
1. место
Новак Ђоковић
(12.09.2011.)
Ненад Зимоњић,
1. место
(Мајкл Љодра)
Светско првенство за јуниорке
Праг (Чешка) (07.08.2011.)
Јуниорке
екипно
1. место
Тамара Томић
Ивана Јоровић
Николина Јовановић
Малезијски опен
Куала Лумпур (Малезија)
( 02.09.2011.)
Играчи
1. место
Јанко Типсаревић
Турнир у тенису за играче
Москва (Русија)
(23.09.2011.)
Играчи
1. место
44
Јанко Типсаревић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
46
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
II категорија
Бициклизам
Бициклизам – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Сениори
9
3
4
2
5
2
2
1
Јуниори
4
1
2
1
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у бициклизму према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Балканска такмичења
Балканско првенство у бициклизму за јуниоре
Београд (Србија)
(06-07.07.2011.)
Јуниори
хронометар
друм
сребрна
сребрна
златна
бронзана
Ђорђе Стевановић, Железничар МБН, Ниш
Ђорђе Стевановић, Железничар МБН, Ниш
Милош Борисављевић, Борац Чачак
Алекса Величковић, Шумадија, Аранђеловац
Мтб првенство балкана
Нови Пазар (Србија)
(18.09.2011.)
Сениори
елита
Cross Country
сребрна
Иван Јовановић, Прогресив, Београд
бронзана
Бојан Ђурђић, Раднички, Крагујевац
Сениори испод 23
Cross Country
златна
Алекса Марић, Црвена звезда, Београд
Сениори испод 23
Cross Country
сребрна
Марко Поповић, Ris cycling, Нови Сад
Сениори
елита
Cross Country
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
47
Сениорке
елит жене
Cross Country
златна
Јована Црногорац, Нови Сад, Нови Сад
Бокс
Бокс – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
6
1
–
5
Сениори
–
–
–
–
Јуниори
6
1
–
5
Кадети
–
–
–
–
Освајачи медаља
Светско првенство за јуниорке и младе девојке
Анталија (Турска)
Јуниорке
- 75 kg
бронзана
Милена Матовић, БК ГиФ Трстеник
Европско првенство за јуниорке
Оренбург (Русија)
Јуниорке
- 57 kg
- 54 kg
- 50 kg
- 75 kg
Младе девојке
- 51 kg
48
(02.09.2011.)
златна
бронзана
бронзана
бронзана
Марија Павлов, БК Шајкаши, Жабаљ
Тамара Милорадовић, БК ГиФ Трстеник
Сиада Буквић, БК Нови Пазар
Милена Матовић, БК ГиФ Трстеник
бронзана
Ајла Лукач, БК Нови Пазар
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Џудо
Џудо – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Сениори
84
27
19
38
48
14
13
21
Јуниори
23
8
4
11
Кадети
13
5
2
6
Приказ медаља у џудоу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светски куп у џудоу
Ташкент (Русија)
Сениори
- 90kg
(17-18.09.2011.)
бронзана
Дмитри Герасименко, Црвена звезда, Београд
бронзана
Алексеј Нефедов, Славија, Нови Сад
Светски куп у џудоу
Amaty (24-25.09.2011)
Сениори
- 81kg
Светски куп у џудоу
Баку (Азербејџан)
Сениори
- 90kg
Светски куп
Апиа-Самоа
Сениори
- 90kg
(08-09.10.2011.)
златна
Дмитри Герасименко, Црвена звезда, Београд
(11-12.11.2011.)
бронзана
Дмитри Герасименко, Црвена звезда, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
49
Европска такмичења
Европско универзитетско првенство у џудоу
Сарајево (Бих)
(24-26.06.2011.)
Студенти
- 81kg
- 90kg
- 100kg
- 66kg
- 90kg
- 48kg
- 52kg
- 63kg
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
златна
сребрна
сребрна
Мирољуб Ивезић, ОЏК Београд
Александар Кукољ, Рекорд, Београд
Милан Дишовић, ОЏК Београд
Урош Констадиновић, Кинезис, Ниш
Лука Гартнер, Славија, Нови Сад
Љиљана Савановић, Црвена звезда, Београд
Весна Ранковић, Партизан, Нови Сад
Милана Миљковић, Партизан,Нови Сад
Европски куп у џудоу за сениоре
Истамбул (Турска)
(16-17.06.2011.)
Сениори
- 90kg
бронзана
Александар Кукољ, Рекорд, Београд
Сениорке
- 48kg
бронзана
Љиљана Савановић, Црвена звезда
Европски куп у џудоу за јуниоре
Лињанo (Италија)
(30.04-02.05.2011.)
Јуниорке
- 44 kg
- 63 kg
златна
бронзана
Јулијана Савић, Жандармерија, Београд
Драгана Бискуповић, Цемент, Беочин
Европски куп у џудоу за јуниоре
Праг (Чешка)
(30-31.07.2011.)
Јуниори
-90 kg
бронзана
Матеја Лука Глушац, Партизан, Београд
Европски куп у џудоу за јуниоре
Моданија (Грчка)
(09-10.04.2011.)
Јуниори
-90 kg
бронзана
Матеја Лука Глушац, Партизан, Београд
Јуниорке
- 63 kg
+78 kg
бронзана
бронзана
Драгана Бискуповић, Цемент, Беочин
Марија Леповић, Олимп, Београд
Европски куп у џудоу за јуниоре
Пакс (Мађарска)
(16-17.07.2011.)
Јуниори
-90 kg
бронзана
Матеја Лука Глушац, Партизан, Београд
Јуниори
-90 kg
-90 kg
бронзана
бронзана
Милош Вукићевић, ОЏК Београд
50
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Јуниорке
- 44 kg
Златна
Јулијана Савић, Жандармерија, Београд
Европски куп у џудоу за јуниоре
Лајбниц (Аустрија)
(04-05.06.2011.)
Јуниорке
-44 kg
сребрна
Јулијана Савић, Жандармерија, Београд
Европски куп у џудоу за сениоре
Сарајево (БиХ)
(02-03.04.2011.)
Сениори
- 90 kg
бронзана
Никола Милошевић, Кинезис, Ниш
Сениорке
- 52 kg
+78 kg
бронзана
сребрна
Весна Ранковић, Партизан, Нови Сад
Милица Жабић, Партизан, Нови Сад
Европски куп у џудоу за сениоре „Србија опен“
Београд (Србија)
(22-23.10.2011.)
Сениори
-81 kg
-100 kg
-90kg
-73kg
сребрна
бронзана
бронзана
златна
Мирољуб Ивезић, Омладински џудо клуб, Београд
Стефан Јуришић, Омладински џудо клуб, Београд
Николина Николић, Црвена звезда, Београд
Ковачевић Љубиша, Славија, Нови Сад
Сениорке
- 52 kg
+78 kg
-48 kg
-57 kg
бронзана
сребрна
златна
сребрна
Весна Ранковић, Партизан, Нови Сад
Милица Жабић, Партизан, Нови Сад
Љиљана Савановић, Црвена звезда, Београд
Јована Рогић, Славија, Нови Сад
Балканска такмичења
Балканско пренство у џудоу за сениоре
Беочин (Србија)
(24-25.09.2011.)
Сениори
-60 kg
златна
Предраг Николајевић, Динамо, Панчево
-60 kg
бронзана Александар Дулијан, пролетер, Зрењанин
-66 kg
златна
Илија Цигановић, Рекорд, Београд
-66 kg
бронзана Урош Костадиновић, Кинезис, Ниш
-73 kg
сребрна
Филип Крижан, ОЏК Београд
-81 kg
златна
Мирољуб Ивезић, ОЏК Београд
-81 kg
бронзана Марко Вуковић,ОЏК Београд
-90 kg
златна
Александар Кукољ, Рекорд, Београд
-90 kg
бронзана Лука Гартнер, Славија, Нови Сад
-100 kg
сребрна
Предраг Будић, Жандармерија, Београд
-100 kg
бронзана Милан Дишовић. ОЏК Београд
+100 kg
сребрна
Горан Пргоњић, Цемент, Беочин
+100 kg
бронзана Божидар Божинић, Црвена звезда, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
51
Сениорке
-48 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
-78 kg
+78 kg
златна
бронзана
сребрна
златна
златна
бронзана
бронзана
сребрна
бронзана
бронзана
Лиљана Савановић, Црвена звезда, Београд
Мирела Салијевић, Партизан, Нови Сад
Весна Ранковић, Партизан, Нови Сад
Сара Божић, Кинезис, Ниш
Милана Миљковић, Партизан, Нови Сад
Драгана Бискуповић, Цемент Беочин
Дејана Марковић, Раднички Обреновац
Уна Туба, Партизан, Београд
Јелена Жабић, Партизан, Нови Сад
Милица Жабић, Партизан, Нови Сад
Балканско првенство у џудоу за кадете и јуниоре
Солун (Грчка)
(10.07.2011.)
Јуниори
- 60 kg
- 73 kg
- 81kg
- 100kg
- 66 kg
+100kg
златна
златна
златна
сребрна
златна
бронзана
Предраг Николајевић, Динамо, Панчево
Јован Нишкановић, Пролетер,Зрењанин
Матеја Глушац, Партизан, Београд
Дарко Стошић, ЛСК Лаћарак. Лаћарак
Илија Цигановић, Рекорд, Београд
Никола Јеремић, Рума Рума
Јуниорке
-44 kg
- 63 kg
- 78 kg
+78 kg
- 48 kg
- 52 kg
- 70 kg
златна
златна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
Јулијана Савић, Жандармерија, Београд
Драгана Бискуповић, Цемент Беочин
Јелена Жабић, Партизан, Нови Сад
Милица Жабић, Партизан, Нови Сад
Анита Сакал, Пролетер, Зрењанин
Јелена Остојић, Вождовац, Београд
Ивана Јандрић, Партизан, Нови Сад
Кадети
- 50 kg
- 55 kg
- 60 kg
- 66 kg
- 73 kg
- 81 kg
- 90 kg
златна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
златна
Филип Нуркић, Кинезис, Ниш
Денис Јуракић, Партизан, Кикинда
Огњен Леђанац, Славија, Нови Сад
Никола Симоновић, Борац Лав Авто, Београд
Драго Бањац, Славија, Нови Сад
Божо Елезовић, Партизан, Кикинда
Немања Николић, Кањижа, Кањижа
Кадеткиње
- 48 kg
- 52 kg
- 57 kg
- 63 kg
- 70 kg
+70 kg
бронзана
златна
бронзана
златна
златна
сребрна
Ана Боснић, ТСК Темерин, Темерин
Милица Станковић, Ниш, Ниш
Наташа Шимонковић, Рума, Рума
Хедвига Валтер, Нови Сад, Нови Сад
Сара Тинтор, ТСК Темерин, Темерин
Јована Радовановић, Славија, Нови Сад
52
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Кајак-кану
Кајак-кану – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
11
3
4
4
Сениори
11
3
4
4
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у кајак кануу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у кајаку-кануу за мастер категорију
Сегедин (Мађарска)
(30.08.2011.)
Мастер
Србија – Слободан Тошић, БСК Борча-Београд
Ц-2 200 m
златна
Иван Шабјан, Хрватска
Ц-1 200 м
сребрна
Слободан Тошић, БСК Борча-Београд
Ц-1 2000 м
сребрна
Слободан Тошић, БСК Борча-Београд
Србија – Слободан Тошић, БСК Борча-Београд
Ц-2 2000 m
златна
Иван Шабјан, Хрватска
Светско првенство у кајаку-кануу за мастер категорију
Сингапур
(17-21.10.2011.)
Мастер
Ц-1 17,3 км
златна
Слободан Тошић, БСК Борча-Београд
1. светски куп у кајак-кануу
Познањ (Познањ)
(06-08.05.2011.)
Сениори
K-2 200 m
K-2 1000 m
бронзана
бронзана
Србија – Драган Зорић, Змај Земун
Огњен Филиповић, Змај Земун
Србија – Станојевић, Зорка Колор Шабац
Пајић, Зорка Колор Шабац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
53
Сениорке
K-2 200 m
бронзана
Србија – Молдован, Николина; БСК Борча,
Београд
Молдован, Оливера; БСК Борча, Београд
Европска такмичења
Европско првенство у кајаку-кануу за млађе сениоре
Загреб (Хрватска)
(03-05.07.2011.)
Сениори, млађи
К-1 200 m
бронзана
Марко Новаковић, Бечеј Бечеј
Сениорке, млађе
К-1 200 m
сребрна
Николина Молдован, БСК Борча, Београд
Европско првенство у кајаку-кануу за сениоре
Београд (Србија)
(17-19.06.2011.)
Сениорке
К-1 000 m
сребрна
Антонија Нађ, Војводина, Нови Сад
Карате
Карате – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
29
9
4
16
6
1
–
5
18
7
3
8
5
1
1
3
Приказ медаља у каратеу према нивоу такмичења:
54
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у каратеу за кaдете, јуниоре и млађе сениоре
Мелака- Малезија
( 09.10-18.10.2011)
Јуниори
+ 76 kg
бронзана
Александар Шестаков , К1, Београд
Европска такмичења
Европско првенство за млађе категорије
Нови Сад (Србија)
(14.02.2011.)
Јуниори
Кате појединачно
Ката тим
златна
златна
Реља Мијановић, Тиквара, Бачка Паланка
Реља Мијановић, Тиквара, Бачка Паланка
Стефан Шемал, Раднички Ковин
Живојин Николић, Тиквара Бачка Паланка
Сениорке млађе
Борбе
-53 kg
+60 kg
бронзана
бронзана
Јелена Миливојшевић, Младеновац
Ивана Чомагић, Партизан Београд
Кадеткиње
Кате појединачно
бронзана
Бојана Младежић
Европско првенство у каратеу
Цирих (Швајцарска)
(09-14.05.2011.)
Сениори
-84 kg
златна
Битевић, Слободан, Динамо, Панчево
Кате
бронзана Дејан Пајкић, Чукарички Рода, Београд
Сениорке
+68
Тим борбе
бронзана
бронзана
Тамара Филиповић Соко Штарк, Београд
Србија - Тамара Филиповић,
Сања Цркота, Задругар Лазарево
Ивана Чомагић, Партизан Београд
Бранка Анђеловић, Ниш
Балканска такмичења
Балканско првенство у каратеу за децу, кадете, јуниоре и
млађе сениоре Ларнаки (Грчка)
(22-25.09.2011.)
Освојено је 15 медаља – јуниори (5 + 3 +7)
– кадети (1+1+2)
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
55
Куглање
Куглање – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
12
7
1
4
2
1
1
–
2
2
–
–
8
4
–
4
Приказ медаља у куглању према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство за кадете
Сарајево (БиХ)
( 14-19.05.2011.)
Кадети
Србија – Роберт Ерњеши, Сента, Сента • Игор
Ковачић, Црвена звезда, Београд • Балаж Ковач,
екипно
златна
Еђшег, Бачка Топола • Ален Кујунџић, МатицаСпартак, Суботица • Милорад Војновић, Сента,
Сента
комбинација
златна
Србија – Роберт Ерњеши, Сента, Сента
Србија – Балаж Ковач, Еђшег, Бачка Топола
тандем
златна
Игор Ковачић, Црвена звезда, Београд
појединачно
бронзана Србија – Роберт Ерњеши, Сента, Сента
спринт
бронзана Србија – Игор Ковачић, Црвена звезда, Београд
Кадеткиње
Србија – Милана Павлиц, Кошзолг, Кунфехерто
тандем
златна
Маја Ђукић, Раднички, Нови Сад
спринт
бронзана Србија – Ивона Ач, Тоза Марковић, Кикинда
Србија – Маја Ђукић, Раднички, Нови Сад
тандем-микс
бронзана
Балаж Ковач, Еђшег, Бачка Топола
56
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светско првенство за сениоре
Сарајево (БиХ)
( 14-19.05.2011.)
Сениори
Србија – Вилмош Заварко, Спорт, Подбрезова •
Јован Ћалић, Спорт, Подбрезова • Арпад Антал,
Београд, Београд • Даниел Тепша, Београд,
екипно
златна
Београд • Тибор Сел, Сегедин, Сегедин • Горан
Остојић, Београд, Београд • Чонгор Барањ, Сента,
Сента • Урош Јагличић, Металац, Горњи
Милановац • Роберт Ерњеши, Сента, Сента
Светски куп за сениоре - и јуниоре – У23
Талин (Естонија)
( 10-13.02.2011.)
Сениори
појединачно
сребрна
Вилмош Заварко, Спорт, Подбрезова
Сениори
појединачно
златна
Роберт Ерњеши, Сента, Сента
појединачно
златна
Ливиа Санто, Пионир, Суботица
Рвање
Рвање – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
54
10
15
29
38
5
9
24
13
3
6
4
3
2
–
1
Приказ медаља у рвању према нивоу такмичења:
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
57
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у неолимпијским дисциплинама,
греплинг, панкрацион и комбат греплинг
Београд (Србија)
(29-09-01.10.2011.)
Сениори
Греплинг но ги
-75 kg
бронзана Александар Рајачић
Греплинг но ги
-65 kg
бронзана Вукоје Стешевић
-80 kg
бронзана Урош Домановић
Апсолутна
бронзана Предраг Будић
Комбат греплинг
-65 kg
сребрна
Матеја Косановић
-70 kg
бронзана Александар Миличевић
-75 kg
сребрна
Слободан Максимовић
-80 kg
бронзана Марко Игњатовић
-90 kg
златна
Бојан Великовић
-110 kg
бронзана Милош Младеновић
Сениорке
Греплинг но ги
-60 kg
бронзана Анђела Крчмаревић
Греплинг ги
-50 kg
бронзана Ана Ранђеловић
-65 kg
бронзана Анђела Крчмаревић
Светско првенство у рвању за јуниоре и кадете
Тамаши (Мађарска)
(29-09-01.10.2011.)
Јуниори
Панкрацион
-90 kg
сребрна
Ђорђе Шапоњски
Греплинг но ги
-65 kg
бронзана Матеја Косановић
-90 kg
бронзана Ђорђе Шапоњски
Греплинг ги
-65 kg
сребрна
Матеја Косановић
-90kg
бронзана Милош Вагић
Јуниорке
Греплинг но ги
-55 kg
сребрна
Ана Ранђеловић
-75 kg
златна
Ира Туба
Апсолутна
златна
Ира Туба
сребрна
Уна Туба
58
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Греплинг ги
-55 kg
-75 kg
-75 kg
Кадети
Греплинг но ги
-85 kg
Греплинг ги
-85 kg
сребрна
сребрна
златна
Ана Ранђеловић
Ира Туба
Уна Туба
златна
Никола Тодоровски
златна
Никола Тодоровски
Европска такмичења
Европско првенство у рвању за сениоре
Јужни (Украјина)
(09-11.06.2011.)
Сениори
Греплинг но ги
Апсолутна
сребрна
Урош Чулић
Греплинг ги
-70 kg
сребрна
Александар Миличевић
-80 kg
златна
Александар Рајачић
-110 kg
златна
Предраг Будић
Сениори
Греплинг но ги
-65 kg
бронзана Ира Туба
Апсолутна
сребрна
Ана Туба
Апсолутна
бронзана Ира Туба
Греплинг ги
-55 kg
златна
Мерима Галетин
-65 kg
бронзана Ира Туба
-75 kg
сребрна
Ана Туба
Апсолутна
бронзана Ана Туба
Кадетско првенство Европе у рвању
Варшава (Пољска)
(04-06.11.2011.)
Кадеткиње
-70 kg
бронзана Туба, Уна; Београд, Београд
Сениорско првенство европе у рвању у грчко-римском стилу
Дортмунд (Немачка)
(02-03.04.2011.)
Сениори
-66 kg
бронзана Александар Максимовић
Европско првенство у рвању за кадете и јуниоре
Зрењанин (Србија)
(21-27.06.2011.)
Јуниорке
-72kg
бронзана Туба, Уна; Београд, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
59
Медитерански шампионат за сениоре
Будва (Црна Гора)
Сениори
грчко-римски стил
-55kg
-60kg
-66kg
-120kg
слободан стил
-60kg
-66kg
-84kg
-96kg
-120g
Сениорке
-48kg
-51kg
-55kg
-72kg
(10-12.06.2011.)
бронзана
бронзана
златна
бронзана
Кристијан Газдаг
Драган Дешић
Давор Штефанек
Милош Спасић
бронзана
сребрна
бронзана
бронзана
сребрна
Тамаш Нађ
Давор Штефанек
Петар Бало
Дејан Франковић
Милош Спасић
бронзана
сребрна
бронзана
бронзана
Маријана Мартињук
Ева Туба
Јована Крчмаревић
Сања Журж
Стони тенис
Стони тенис – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
22
5
7
10
3
–
1
2
12
5
4
3
7
–
2
5
Приказ медаља у стоном тенису према нивоу такмичења:
60
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освајачи медаља
Европска такмичења
Европско првенство у миксу за сениоре
Истамбул (Турска)
(10-11.09.2011.)
Сениори
Александар Каракашевић
Микс
сребрна
(Рута Паскаускиене)
Европско првенство за сениоре
Gdansk-Sopot (Пољска)
(18-16.10.2011.)
Сениори
Појединачно
бронзана Александар Каракашевић
Александар Каракашевић
Дубл
бронзана
(Бојан Токић)
Европско првенство у стоном тенису за млађе категорије
Казањ (Русија)
(24.07.2011.)
Јуниори
Драган Суботић
парови
бронзана
(Седрико Нујтиком, Белгија)
Јуниорке
Анелија Лупулеску
сребрна
(Ирина Чиобану, Румунија)
Балканска такмичења
Балканско првенство у стоном тенису за млађе категорије
Смедерево (Србија)
(30.06-03.07.2011.)
Јуниори
Сингл
златна
Драган Суботић
Драган Суботић
Дубл
златна
Валентин Нађнемеди
Илија Мајсторовић
сребрна
Борис Михаиловић
Драган Суботић
Микс
златна
Александра Радоњић
Борис Михаиловић
бронзана
Ализ Дурчик
Екипно
златна
Србија
Јуниорке
Сингл
бронзана Анелија Лупулеску
Анелија Лупулеску
Дубл
златна
(Сибел Ремзи, Бугарска)
Викторија Тружински
сребрна
(Iamandi Roxana, Румунија)
Екипно
сребрна
Србија
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
61
Кадети
Сингл
Дубл
бронзана
бронзана
Ивор Катић
Ивор Катић
Марко Поповић)
Стефан Комлушан
Никола Маринковић
Ивор Катић
Бранислава Попов
Марко Поповић
Ивана Вејновић
Србија
сребрна
Србија
бронзана
бронзана
Микс дубл
сребрна
бронзана
Екипно
Кадеткиње
Екипно
Теквондо
Теквондо – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
97
37
29
31
30
15
8
8
36
9
12
15
29
13
9
8
Приказ медаља у теквондоу према нивоу такмичења:
62
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у теквонду у борбама за сениоре
Гјеонгју (Кореја)
(01-06.05.2011.)
Сениори
борбе
- 73 kg
бронзана Милица Мандић, ТК Галеб, Београд
Европска такмичења
Европско првенство у теквонду за јуниоре
Пафос (Кипар)
(06-09.10.2011.)
Јуниори
борбе
сребрна
Михајло Манић, ТК Азија, Београд
- 55 kg
- 68 kg
бронзана Дамир Фејзић, ТК Еурошпед, Вршац
- 59 kg
бронзана Никола Вучковић, ТК Еурошпед, Вршац
Јуниорке
- 68 kg
сребрна
Виолета Бабић, ТК Азија, Београд
- 63 kg
бронзана Дајана Перишић, ТК Еурошпед, Вршац
Балканска такмичења
Балканско првенство у теквонду
Вршац (Србија)
(17-18.12.2011.)
Сениори
-54 kg
златна
Милош Гладовић, ТК Летњиковац,Шабац
-58 kg
златна
Нинослав Бабић, ТК Галеб,Београд
-68 kg
златна
Иван Пурешевић, ТК Летњиковац,Шабац
-74 kg
златна
Марко Мемаровић, ТК Галеб,Београд
-80 kg
златна
Иван Карајловић, ТК Летњиковац,Шабац
-87 kg
златна
Ђорђе Марчетић, ТК Азија,Београд
-87 kg
златна
Ђорђе Марчетић, ТК Азија,Београд
Мастер
златна
Мила Радовановић, ТК Шабац,Шабац
-87 kg
сребрна
Миленко Несторов, ТК Комбат Тигар,Панчево
-58 kg
сребрна
Александар Рабасовић , ТК Еурошпед,Вршац
-63 kg
сребрна
Никола Вучковић, ТК Комбат Тигар,Панчево
-74 kg
сребрна
Милош Голубовић, ТК Азија
-63 kg
бронзана Станислав Кујунџић, ТК Галеб,Београд
-68 kg
бронзана Миодраг Јовановић, ТК Азија,Београд
-80 kg
бронзана Никола Чолић, ТК Омега,Београд
-87 kg
бронзана Александар Милановић, ТК Империум,Београд
+87 kg
бронзана Марко Грбић, ТК Еурошпед,Вршац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
63
Сениорке
- 46kg
- 53kg
- 62kg
- 67kg
- 73kg
+73kg
-46kg
-53kg
-62kg
-73kg
-49kg
-67kg
Мастер
Јуниори
-45 kg
-48 kg
-51 kg
-59 kg
-63 kg
-73 kg
-78 kg
-45 kg
-48 kg
-51 kg
-55 kg
-68 kg
-73 kg
-78 kg
-59 kg
-63 kg
+78 kg
+78 kg
Јуниорке
-42 kg
-59 kg
-46 kg
-55 kg
-59 kg
-46 kg
-49 kg
-49 kg
-52kg
-55kg
-63kg
-63kg
+68kg
64
златна
златна
златна
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
златна
Јована Петровић, ТК Београд,Београд
Катарина Шоњић, ТК Азија,Београд
Александра Радмиловић, ТК Азија,Београд
Дајана Перишић, ТК Еурошпед,Вршац
Милица Мандић, ТК Галеб,Београд
Милица Шипка, ТК Комбат Тигар,Панчево
Љиљана Дондур, ТК Еурошпед,Вршац
Ивана Ћујић, ТК Змај,Рума
Марија Тодосијевић, ТК Азија,Београд
Ана Бајић, ТК Елит,Инђија
Бојана Ђурковић, ТК Змај,Рума
Светлана Филиповић, ТК Београд,Београд
Бојан Тодоровић, ТК Галеб,Београд
златна
златна
златна
златна
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
Урош Дејановић, ТК Змај, Рума
Јован Сибинчић, ТК Змај, Рума
Михајло Манић, ТК Азија, Београд
Дејан Томић, ТК Змај, Рума
Филип Антић, ТК Галеб, Београд
Виктор Милановић, ТК Азија, Београд
Бојан Стефановски, ТК Комбат Тигар, Панчево
Филип Ракић, ТК Галеб, Београд
Бошко Стевић, ТК Азија, Београд
Лука Кнежевић, ТК Летнњиковац
Дарио Бодор, ТК Змај, Рума
Бојан Арбутина, ТК Змај, Рума
Драшко Јованов, ТК Змај, Рума
Душан Самоловац
Немања Динчић
Драган Животић, ТК Азија, Београд
Дејан Радиновић Лукић
Иван Миловановић, ТК Вршац, Вршац
златна
златна
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
Ирис Јовић Вујаковић, ТК Змај, Рума
Јована Мићић, ТК Омега, Београд
Марија Вучетић, ТК Еурошпед, Вршац
Ђурђија Лукић
Драгана Најић, ТК Змај, Рума
Милица Влаовић
Звездана Богдановић, ТК Галеб, Београд
Наташа Берић, ТК Елит
Марија Јокановић, ТК Змај, Рума
Марија Перишић, ТК Еурошпед, Вршац
Милица Тасић, ТК Галеб, Београд
Нина Остојин
Хелена Милаковић, ТК Змај, Рума
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Кадети
-41kg
-45kg
-49kg
-61kg
-65kg
+ 65kg
- 37kg
- 41kg
- 33kg
- 49kg
- 49kg
- 61kg
+65kg
-37kg
- 53kg
- 53kg
- 57kg
Кадеткиње
-41kg
-44kg
-4 7kg
- 55kg
-59kg
+59kg
- 41kg
- 51kg
- 51kg
- 33kg
- 37kg
- 41kg
- 4 4kg
златна
златна
златна
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
Никола Ђурђевић, ТК Омега Програмит
Душан Авакумовић, ТК Змај, Рума
Никола Марчетић, ТК Омега Програмит
Милош Шућур, ТК Зрењанин,Зрењанин
Игор Глишин, ТК Азија, Београ
Никола Живановић, ТК Азија, Београд
Никола Вукосављев, ТК Елит, Инђија
Никола Мартиновић, ТК Омега Програмит,
Београд
Небојша Куриљ, ТК Елит, Инђија
Станко Стојановић, ТК Азија, Београд
Алекса Банђур, ТК Азија, Београд
Лука Чонић, ТК Азија, Београд
Константин Бакрачески, ТК Азија, Београд
Велимир Величковић, ТК Еурошпед, Вршац
Никола Јакшић, ТК Омега Програмит, Београд
Никола Калањ, ТК Феникс, Београд
Никола Девић, ТК Феникс, Београд
златна
златна
златна
златна
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
бронзана
Јана Руљић, ТК Азија, Београд
Тијана Богдановић, ТК Галеб,Београд
Анђела Марић, ТК Винер Чиви, Шабац
Марија Миловановић, ТК Галеб,Београд
Николина Ковачевић, ТК Елит,Инђија
Бојана Пауновић, ТК Вршац, Вршац
Никола Ђурђевић, ТК Омега Програмит
Вања Томић, ТК Галеб, Броград
Андријана Антонић, ТК Змај, Рума
Јелена Берић, ТК Елит, Инђија
Јована Ђурковић, ТК Змај, Рума
Вања Станковић, ТК Галеб, Београд
Вања Марковић, ТК Винер Чиви, Шабац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
65
Кик бокс
Кик-бокс – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
74
26
26
22
Сениори
Јуниори
51
17
20
14
23
9
6
8
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у кик боксу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у кик боксу за сениоре
Скопље (Македонија)
(23-29.10.2011.)
Сениори
low kick
златна
Милош Анић, Палмини тигрови, Јагодина
сребрна
Александар Топић, Сурчин, Београд
сребрна
Стеван Живковић, Ниш, Ниш
сребрна
Драган Јовановић, Црвена звезда Делије, Београд
бронзана Јована Крстић, Ниш, Ниш
бронзана Данијел Богданпвић, Палмини тигрови, Јагодина
бронзана Бобан Маринковић, Палмини тигрови, Јагодина
бронзана Виктор Шубић, Црвена звезда Делије, Београд
бронзана Јован Калуђеровић, Црвена звезда Делије, Београд
K1 rules
златна
Ненад Пагонис, Унихемикум Пагонис тим, Нови
Сад
сребрна
Ева Халаши, Војводина Велетабак
сребрна
Љуба Јалови, Врбас, Врбас
бронзана Сања Сучевић, Ронин џим, Нови Сад
бронзана Милан Савић, Црвена звезда Делије, Београд
бронзана Александар Гогић, Војводна Велетабак, Нови Сад
бронзана Дарко Милошевић, Црвена звезда Делије, Београд
66
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европска такмичења
Европско првенство у кик боксу за јуниоре (млађе и старије)
Лињано Сабијадоро (Италија)
(02-09.09.2011.)
Јуниори млађи
low kick
златна
Јован Павловић, Мурцако џим, С. Паланка
златна
Радомир Недељковић,Јуниор, Врање
златна
Душан Савковић , Будо Кан, Лазаревац
бронзана Милош Стојановић, Гроцка, Београд
K1 rules
златна
Драгана Сретеновић, Врање, Врање
сребрна
Марко Цветановић,Земун, Земун
сребрна
Милена Швоња, Бечеј, Бечеј
сребрна
Урош Тодоровић,Ниш, Ниш
бронзана Милош Честић, РУ 09, Рума
бронзана Лазар Гроздановић, Ниш, Ниш
Јуниори старији
low kick
златна
Мирјана Вујић ,Нови Сад, Нови Сад
златна
Немања Глишић,Младеновац, Младеновац
златна
Ђорђе Младеновић,Земун, Земун
златна
Обрад Цвијановић,Војводина Велетабак, Нови Сад
сребрна
Жарко Аврамовић, 011, Београд
сребрна
Никола Николић, Пан џим, Београд
сребрна
Стефан Анђелковић, СД Комбат, Смедерево
K1 rules
златна
Дарко Милошевић,Црвена звезда Делије, Београд
бронзана Урош Медић, Нови Сад, Нови Сад
бронзана Урош Здравковић, Гроцка, Београд
бронзана Александар Коновалов, Палмини тигрови, Јагодина
бронзана Александар Петровић, Врање, Врање
бронзана Вукашин Обрадовић, Ниш, Ниш
Балканска такмичења
Балканско првенство у кик боксу за сениоре
Београд (Србија)
(27-30.05.2011.)
Сениори
low kick
Александар Ђорђевић, Војводина Велетабак,
златна
Нови Сад
златна
Бобан Маринковић, Палмини тигрови, Јагодина
златна
Милош Анић,Палмини тигрови, Јагодина
златна
Урош Живковић,Ниш, Ниш
златна
Синиша Владимировић, Бор, Бор
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
67
златна
златна
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
Миљан Видовић ,Војводина Велетабак, Нови Сад
Милош Нешковић,Ниш, Ниш
Данијел Богданић, Палмини тигрови, Јагодина
Срђан Надрљански, Нови Сад, Нови Сад
Драган Јовановић, Црвена звезда Делије, Београд
Никола Стошић, СД Комбат, Смедерево
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
Тања Катанчевић, СД Комбат, Смедерево
Мирјана Вујић, Нови Сад, Нови Сад
Ивана Марковић, Колубара, Лазаревац
Нина Стојановић, Црвена звезда Делије, Београд
Сузана Радовановић, Црвена звезда Делије, Београд
златна
златна
златна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
сребрна
бронзана
Александар Гогић, Војводина Велетабак, Нови Сад
Мирољуб Недељковић, Јуниор, Врање
Љубо Јалови, Врбас, Врбас
Милан Савић, Црвена звезда Делије, Београд
Слађан Драгишић, Врање, Врање
Јасмин Муса, Црвена звезда Делије, Београд
Братислав Илић, Земун, Земун
Дејан Вучковић, Војводина Велетабак, Нови Сад
Срђан Антић ,Јуниро, Врање
златна
сребрна
Сања Сучевић, Ронин џим, Нови Сад
Валентина Станковић, Црвена звезда Делије,
Београд
златна
сребрна
сребрна
бронзана
бронзана
бронзана
Саша Полугић,Краљево, Краљево
Ведран Калајџић, Батајница, Београд
Драгомир Полугић, Краљево, Краљево
Ненад Анић,Палмини тигрови, Јагодина
Дарко Кнежевић, Феникс, Нови Сад
Горан Кашић, Војводина, Нови Сад
сребрна
сребрна
Меланија Вукадиновић, РУ 09, Рума
Јасмина Косовић, Земун, Земун
Сениорке
low kick
Сениори
K1 rules
Сениорке
K1 rules
Сениори
light contact
Сениорке
light contact
68
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Ваздухопловство
Ваздухопловство – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
49
17
16
16
33
12
11
10
16
5
5
6
–
–
–
–
Приказ медаља у ваздухопловству према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Ваздухопловно Моделарство
ФАИ Светско првенство у Ф1Е слободнолетећим моделима
Златибор (Србија)
(28.08.-03.09.2011.)
Јуниори
Класа Ф1Е
златна
Дејан Станчевић, АК „Пегаз“, Стара Пазова
ФАИ Јуниорско првенство Европе у слободнолетећим моделима
Ново место (Словенија)
(10-17.07.2011.)
Јуниори
Класа Ф1Б
бронзана Бојан Гостојић, АК „Сомбор“, Сомбор
Србија - Славко Савић, АК „Нова Пазова“, Нова
Класа Ф1Б
Пазова • Бојан Гостојић, АК „Сомбор“, Сомбор •
екипно
златна
Никола Ђорђевић, АК „Сомбор“, Сомбор
Параглајдинг
6. Светско параглајдинг првенство у дисциплини прецизно слетање
Клатов (Чешка)
(22-27.08.2011)
Сениори
Дисциплина прецизно слетање
Жене
појединачно
сребрна
Милица Маринковић, АК „АЕРО-ЕДУ“, Београд
бронзана Милица Бићанин, АК „ЈАТ“, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
69
Дисциплина прецизно слетање
Екипно
сребрна
Србија - Милица Маринковић, АК „АЕРО-ЕДУ“,
Београд • Милица Бићанин, АК „ЈАТ“, Београд •
Дарко Пантић, КСЛ „Арес“, Београд • Драган
Попов, ПК „Беркут“, Вршац • Горан Ђурковић,
ПК „Беркут“, Вршац • Јован Новак, КСЛ „Арес“,
Београд • Павле Маринковић, АК „АЕРО-ЕДУ“,
Београд
Падобранство
Отворено падобранско првенство Југоисточне Европе
Монтана (Бугарска)
(20-24.07.2011.)
Сениори
Дисциплина прецизно слетање
Мушкарци
појединачно
златна
Александар Цветковић, ПК „Грифон“ Београд
бронзана Слободан Терзић, ПК „Грифон“, Београд
Дисциплина прецизно слетање
Жене
појединачно
златна
Светлана Симић, АК „Наша Крила“, Параћин
Дисциплина прецизно слетање
Србија - Слободан Терзић, ПК „Грифон“, Београд
• Александар Цветковић, ПК „Грифон“, Београд •
Жељко Ђурђев, ПК „Феникс“, Београд • Радослав
Екипно
златна
Кораћ, ПК „Грифон“, Београд • Слободан
Марковић, ПК „Грифон“, Београд
Ракетно Моделарство
Европско првенство ракетних моделара – Бузау 2011.
Бузау (Румунија)
(20-27.08.2011.)
Сениори
Класа С4А
Зоран Катанић, АК „Сремска Митровица“,
појединачно
бронзана
Сремска Митровица
Јуниори
Класа С1А
Весна Катанић, АК „Сремска Митровица“,
појединачно
бронзана
Сремска Митровица
Класа С3А
Мирослав Петровић, АК „Живица Митровић“,
појединачно
бронзана
Бела Црква
Класа С4А
Весна Катанић, АК „Сремска Митровица“,
појединачно
бронзана
Сремска Митровица
Класа С6А
појединачно
златна
Михаило Петровић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
70
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Класа С6А
појединачно
Класа С7
појединачно
Класа С9А
појединачно
Класа С1А
Јуниори екипно
Класа С4А
Јуниори екипно
Класа С4А
Сениори екипно
Класа С5Б
Јуниори екипно
Класа С6А
Јуниори екипно
Класа С7
Јуниори екипно
Класа С9А
Јуниори екипно
сребрна
Лука Воларевић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
сребрна
Дејан Станчевић, АК „Пегаз“, Стара Пазова
златна
Весна Катнић, АК „Сремска Митровица“, Сремска
Митровица
златна
Весна Катанић, Миодраг Чипчић, Михаило Петровић
бронзана
Весна Катанић, Митар Петковић, Томислав Ердег
златна
Зоран Катанић, Владимир Чипчић, Живан Јосиповић
бронзана
Миодраг Чипчић, Лука Воларевић, Томислав Ердег
сребрна
Михаило Петровић, Весна Катанић, Лука Воларевић
сребрна
Миодраг Чипчић, Дејан Станчевић, Милош Јовичић
сребрна
Весна Катанић, Лука Воларевић, Митар Петковић
11. Сирмијум куп – светски куп ракетних моделара
Сремска Митровица (Србија)
(18-19.06.2011.)
Сениори
Зоран Катанић, АК „Сремска Митровица“,
Класа С4А
бронзана
Сремска Митровица
Радојица Катанић, АК „Сремска Митровица“,
Класа С6
златна
Сремска Митровица
Класа С7
златна
Мирослав Станчевић, АК „Пегаз“, Стара Пазова
Класа С7
сребрна
Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Класа С7
бронзана Дејан Станчевић, АК „Пегаз“, Стара Пазова
Зоран Катанић, АК „Сремска Митровица“,
Класа С9
сребрна
Сремска Митровица
Зоран Катанић, АК „Сремска Митровица“,
Класа С8Е/П
бронзана
Сремска Митровица
10. Београд куп – светски куп ракетних моделара
Београд (Србија)
(15-17.07.2011.)
Класа С6А
сребрна
Лука Воларевић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Класа С6А
бронзана Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Класа С4А
златна
Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Ђорђе Вукашиновић, АК „Сремска Митровица“,
Класа С4А
сребрна
Сремска Митровица
Класа С4А
бронзана Лука Воларевић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Томислав Ердег, АК „Сремска Митровица“,
Класа С9А
златна
Сремска Митровица
Класа С9А
сребрна
Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Класа С8Е/П
златна
Владимир Чипчић, АК „Кикинда“, Кикинда
Класа С7
златна
Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
71
Класа С7
Класа С7
сребрна
бронзана
Мирослав Станчевић, АК „Пегаз“, Стара Пазова
Владимир Чипчић, АК „Кикинда“, Кикинда
Светски куп ракетних моделара 2011. – коначан пласман
(2011. година)
Класа С4А
златна
Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Радојица Катанић, АК „Сремска Митровица“,
Класа С4А
сребрна
Сремска Митровица
Радојица Катанић, АК „Сремска Митровица“,
Класа С6А
златна
Сремска Митровица
Класа С6А
сребрна
Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
Класа С7
сребрна
Мирослав Станчевић, АК „Пегаз“, Стара Пазова
Класа С8Е/П
бронзана Владимир Чипчић, АК „Кикинда“, Кикинда
Шах
Шах – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
2
1
–
1
Сениори
–
–
–
–
Јуниори
2
1
–
1
Кадети
–
–
–
–
Освајачи медаља
Балканска такмичења
Појединачно првенство Балкана за јуниоре
Пљевља ( Црна Гора)
(01-08.07.2011.)
Јуниори
златна
Владимир Луковић, Минел, Београд
Екипно првенство Балкана за јуниорке
Крагујевац ( Србија)
(01-05.05.2011.)
Ксенија Томин, Југовић, Каћ • Теодора Ракић,
Лештане, Лештане • Марина Гејчин, Сента, Сента
Јуниори
бронзана
• Теодора Ињац, Врачар, Београд • Адела
Великић, Делфин, Београд
72
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
74
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
III категорија
Бадминтон
Бадминтон – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
10
–
2
8
Сениори
2
–
–
2
Јуниори
3
–
–
3
Кадети
5
–
2
3
Приказ медаља у бадминтону према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Балканска такмичења
Балканско првенство у бадминтону за играче до 19 година
Едрине (Турска)
(24-26.06.2011.)
Јуниори
Србија – Борко Петровић, Змајеви, Крушевац •
Миодраг Каличанин, Змајеви, Крушевац • Филип
Стојиљковић, Ravens КГ, Крагујевац • Милица
Екипно-мешовити бронзана
Симић, Нови Сад • Мина Лакић, Београд • Ивана
Максимовић, Змајеви, Крушевац • Нина
Старчевић, Ravens КГ, Крагујевац
Борко Петровић, Змајеви, Крушевац
дубл
бронзана
(Адриан Дерели, Румунија)
Балканско првенство у бадминтону за играче до 13
година
Караташ (Србија)
(26-28.08.2011.)
Кадети
Србија – Алекса Лутовац,Змајеви, Крушевац • Лука
Екипно-мешовити
Милић, Змајеви, Крушевац • Ненад Милошевић,
сребрна
тимови
Нови Сад • Андријана Станковић, Змајеви,
Крушевац • Јелена Стевановић, Змајеви, Крушевац
Кадеткиње
појединачно
сребрна
Андријана Станковић, Змајеви, Крушевац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
75
Парови
бронзана
бронзана
Мешовити парови
бронзана
Андријана Станковић, Змајеви, Крушевац
(Алели, Грчка)
Лена Јанић, Clear, Београд
(Tzika, Грчка)
Лука Милић,Змајеви, Крушевац
Јелена Стевановић, Змајеви, Крушевац
Балканско првенство у бадминтону за јуниоре до 17 година
Едрине (Турска)
(09-11.09.2011.)
Јуниори
Појединачно
бронзана Драгослав Петровић, Змајеви, Крушевац
Балканско првенство у бадминтону
Polygyros (Грчка)
(21-23.10.2011.)
Сениори
Илија Павловић, Нови Сад • Игор Бјелан, Београд
• Никола Арсић, Београд • Владимир Савић, Нови
Екипно-мешовити
бронзана Сад • Милица Симић, Нови Сад • Сандра
тимови
Халиловић, Нови Сад • Ивана Максимовић,
Змајеви, Крушевац
Сениорке
Појединачно
бронзана Сандра Халиловић, Нови Сад
Боди билдинг и фитнес
Боди-билдинг и фитнес – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
17
3
9
5
Сениори
14
2
7
5
Јуниори
3
1
2
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у боди билдингу и фитнесу према нивоу такмичења:
76
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освајачи медаља
Европска такмичења
Европско првенство за мушкрце
Софија (Бугарска)
(20-23.05.2011.)
Сениори
Класик боди
билдинг
- 175 cm
бронзана Роберт Јаковљевић, „Олимпија“, Крагујевац
Балканска такмичења
Балканско првенство
Тузла (БиХ)
(06-08.05.2011.)
Сениори
Боди билдинг
-70 kg
сребрна
-70 kg
бронзана
-80 kg
сребрна
Класик боди
билдинг
-175 cm
бронзана
златна
+180 cm
сребрна
Сениорке
Боди фитнес
сребрна
златна
Фитнес
сребрна
сребрна
Бикини модел
бронзана
Боди билдинг
сребрна
Парови
Јуниори
-75 kg
+75 kg
Небојша Бојчовски, „Олимпија“, Крагујевац
Милош Дисић, „Олимпија“, Крагујевац
Предраг Павловић, „Борац“, Чачак
Владимир Јовановић, „Владица“, Београд
Александар Стојић, „Партизан“, Бор
Иван Живанић, „Џими“, Чачак
бронзана
Ивана Димитријевић, „Олимпија“,Крагујевац
Марисела Толмачев, „Олимпија“,Крагујевац
Кристина Даниловић, „Борац“,Чачак
Маја Павловић, „Борац“,Чачак
Николина Бојић
Ана Петровић, „Олимпија“,Крагујевац
Вереш - Стојић, „Толди“,Ново Орахово „Партизан“,Бор
Даниловић-Павловић, „Борац“,Чачак
сребрна
златна
Никола Милановић, „Партизан“,Бор
Арпад Балаш, „Бечеј“, Бечеј
сребрна
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
77
Једрење
Једрење – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
2
1
1
–
Сениори
Јуниори
–
–
–
–
2
1
1
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у једрењу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Европска такмичења
Отворено првенство Европе у једрењу за јуниоре
Воркум (Холандија)
(14.07.2011.)
Јуниори
Класа ласер 4.7
златна
Лука Тошић, Гемакс, Београд
Медитеранско првенство
Хиерес (Француска)
Јуниори
Класа ласер 4.7
78
(26-27.02.2011.)
сребрна
Лука Тошић, Гемакс, Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Коњички и феи спорт
Коњички феи спорт – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
2
–
–
2
Сениори
1
–
–
1
Јуниори
1
–
–
1
Кадети
–
–
–
–
Балканска такмичења
Балкански коњички шампионат
Загреб (Хрватска)
(01-04.09.2011.)
Амазонке
Нина Вукоје на коњу Lucky • Lady, KK „Corpo“,
Београд • Катарина Илић На коњу • Winston, KK
Екипно
бронзана
„Corpo“, Београд • Нина Фајфрић На коњу Zidane,
KK „Алекса Дундић“, Београд
Млади јахачи
бронзана Ирена Илић на коњу Гијом, КК Corpo, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
79
Мото спорт
Мото спорт – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
7
–
1
6
Сениори
–
–
–
–
Јуниори
7
–
1
6
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у мото спорту према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Европска такмичења
Источно европски шампионат у мото кросу
Генерални пласман
Јуниори
појединачно
Class MX2
бронзана Бранко Антић
Екипно
бронзана Србија
Источно европски шампионат у Road Racing
Генерални пласман
Јуниори
Class SP
бронзана Марко Савчић
Class Supersport 600
бронзана Ненад Стојановић
cc
Class SBKS 600cc
сребрна
Дарко Радоњић
Class SBKS 1000cc бронзана Владимир Поповић
Екипно
бронзана Србија
80
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Савате
Савате – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
24
4
11
9
Сениори
13
2
3
8
Јуниори
3
1
1
1
Кадети
8
1
7
–
Приказ медаља саватеу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско универзитетско првенство у комбат саватеу за
јуниоре, сениоре и сениорке
Милано (Италија)
(10-11.06.2011.)
Сениори
- 70 kg
бронзана Игор Шљивовицки, Сирмијум, Сремска Митровица
- 80 kg
бронзана Љубомир Честић, Рума, Рума
- 85 kg
бронзана Бранислав Плавшић, Војводина, Нови Сад
Сениорке
- 52 kg
бронзана Флеис Ђенђи, Реални аикидо, Сента
Јуниори
- 80 kg
златна
Петар Урошевић, Стара Пазова, Стара Пазова
+85 kg
сребрна
Драган Бошњак, Гард, Бока
-65 kg
бронзана Мишо Гајић, Сирмијум, Сремска Митровица
Кадетско светско првенство у асаут саватеу
Лион (Француска)
(01-03.07.2011.)
Кадети
- 75 kg
златна
Лазар Вујовић, Војводина, Нови Сад
- 56 kg
сребрна
Игор Багоња, Војводина, Нови Сад
- 52 kg
сребрна
Небојша Божић, Рума, Рума
- 65 kg
сребрна
Вук Весић, Рума, Рума
- 70 kg
сребрна
Срђан Василић, Кинг, Сремска Митровица
- 80 kg
сребрна
Дарко Магда, Банат, Зрењанин
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
81
Кадеткиње
- 65 kg
- 70 kg
сребрна
сребрна
Теодора Манић, Горан Остојић, Београд
Слађана Топалов, Галактик, Сомбор
Европска такмичења
Европско првенство у асаут саватеу за сениоре
и сениорке
Ђенова (Италија)
(16-17.09.2011.)
Сениори
Појединачно
- 60 kg
златна
Синиша Зељковић, Војводина, Нови Сад
- 65 kg
сребрна
Дарко Кнежевић, Војводина, Нови Сад
- 56 kg
сребрна
Срђан Надрљански, Нови Сад, Нови Сад
бронзана Игор Шљивовицки, Сирмијум, Сремска
- 70 kg
Митровица
- 80 kg
бронзана Љубомир Честић, Рума, Рума
+85 kg
бронзана Горан Бајшански, Војводина, Нови Сад
- 65 kg
бронзана Мирослав Оџић, Војводина, Нови Сад
Сениорке
Појединачно
- 52 kg
златна
Ивана Попадић, Банат, Зрењанин
- 56 kg
сребрна
Милица Недељковић, Војводина, Нови Сад
Спортски риболов
Спортски риболов – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
5
2
2
1
Сениори
2
1
1
–
Јуниори
2
1
–
1
Кадети
1
–
1
–
Приказ медаља у спортском риболову према нивоу такмичења:
82
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у спортском риболову дисциплина пловак - категорија јуниори У 18
Кастелфранко ( Италија)
(28.08.-02.09.2011.)
Јуниори У 18
Милан Ненадовић, Шаран, Петровац • Милош
Бањац, Еко трофеј, Београд • Александар
Пловак - екипно бронзана
Михајловић,Буцов, Апатин • Филип Драгишић,
Еко трофеј, Београд
Јуниори У 18
Пловак златна
Ненадовић Милан, Шаран Петровац
појединачно
Светско првенство у спортском риболову дисциплина пловак - категорија кадети У 14
Форнацете (Италија) (28.08.-02.09.2011.)
Кадети У 14
Никола Ристић, Петник, Врање • Никола
Краковић, Шумадија, Крагујевац • Вукашин
Пловак - екипно сребрна
Томић, Дунав Кладово • Стефан Симоновић,
Ветерница, Лесковац • Данијел Ракић, Шаран
Петровац
Светско клупско првенство ( светски куп) у
спортском риболову - дисциплина пловак категорија сениори
Голубац (Србија)
(30.05-05.06.2011.)
Сениори
Предраг Веслигај, Чигра Крушевац • Горан
Радовић, Чигра Крушевац • Владимир
Даниловић, Чигра Крушевац • Драган Ђорђевић,
екипно
сребрна
Чигра Крушевац • Горан Бабић, Чигра
Крушевац • Бојан Јелић, Чигра Крушевац •
Момо Радуловић, Чигра Крушевац • Бојан
Ђорђевић, Чигра Крушевац
Балканска такмичења
Балканско првенство у спортском риболову дисциплина шаран
Пелагићево (Босна и херцеговина) (28.0630.06.2011.)
Сениори
Војислав Арсенов, Звездара, Београд • Иван
екипно
златна
Прелић, Звездара, Београд • Мргуд Тасовац ,
Звездара, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
83
Триатлон
Триатлон – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
2
1
1
–
Сениори
1
–
1
–
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
1
1
–
–
Приказ медаља у триатлону према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Балканска такмичења
Балканско првенство у триатлону за кадете, јуниоре и
сениоре
Мамаи (Румунија)
(17.09.2011.)
Сениори
сребрна
Владимир Стојсављевић, ТК Тамиш, Панчево
Кадети
златна
84
Милан Томин, ТК Dynamic, Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Џет ски
Џет Ски – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
6
3
–
3
Сениори
6
3
–
3
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у џет скију према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светски шампионат у џет скију
Лејк Хавасу Сити (САД) (01-09.10.2011.)
Сениори
Појединачно
Клосд Курс Винтаж Ски
златна
Мајкл Продановић
Експерт ветеран ранабаут
златна
Греко Ђузепе
опен
Новајс ранабаут лимитед
златна
Греко Ђузепе
Аматер ранабаут сток
бронзана Греко Ђузепе
Ранабаут нормали
бронзана Фабио Инкорваља
аспиратед
ГП ранабаут
бронзана Ђорђе Каса
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
85
Џу џицу
Џу џицу – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
13
8
1
4
Сениори
3
1
–
2
Јуниори
5
4
1
–
Кадети
5
3
–
2
Приказ медаља у џију џицу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Балканска такмичења
Балкански првенство у џу џицу
Ларнака (Кипар)
(23-25.09.2011.)
Сениори борбе
- 85 kg
златна
Александар Маричић, КК „Студент“, Нови Сад
- 94 kg
бронзана Марко Вељковић, КК Безбедност, Смедерево
- 85kg
бронзана Милош Арсић, КК „НиФ“, Алексинац
Јуниори борбе
- 62 kg
златна
Лука Туцаков, КК „Студент“, Нови Сад
- 85 kg
златна
Филип Аћимовић, КК „Heian do“, Темерин
- 69 kg
златна
Данијел Стефановић, КК НиФ, Алексинац
- 77 kg
сребрна
Бора Милошевић, КК Војводина, Нови Сад
Јуниори борбе
+ 70 kg
златна
Андријана Крстић, КК „Студент“, Нови Сад
Кадети борбе
- 66 kg
златна
Никола Трајковић, КК НиФ, Алексинац
- 60 kg
бронзана Ivan Della Croce, КК Војводина, Нови Сад
Кадеткиње борбе
- 52 kg
бронзана Марија Милићевић, КК Безбедност, Смедерево
- 70 kg
златна
Кристина Аћимовић, КК „Heian do“, Темерин
+ 70 kg
златна
Андријана Крстић, КК „Студент“, Нови Сад
86
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
88
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
IV категорија
Бејзбол
Бејзбол – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
1
–
1
–
Сениори
1
–
1
–
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Освајачи медаља
Европска такмичења
Европски Куп за сениоре „Б“ групе (мушкарци)
Атина (Грчка)
(01-05.06.2011.)
Сениори
„Београд 96“ Београд
Милан Зонић • Александар Зонић • Никола
Вучевић • Радомир Голубић • Хозе Себалос
(Венецуела) • Кит Корона (Сад) • Слободан
екипно
сребрна
Богдановић • Александар Милић • Марко
Ивковић • Марко Бадовинац • Предраг Бадовинац
• Јосип Секе • Немања Лилић • Иван Теодоровић
Боћање
Боћање – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
1
–
1
–
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
Сениори
–
–
–
–
Јуниори
1
–
1
–
Кадети
–
–
–
–
89
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско омладинско првенство у боћању
Ст. Вулбас (Француска) (29.10-01.11.2011.)
Јуниори
Прецизно избијање сребрна
Срђан Буторац, БК Сомбор, Сомбор
Кендо
Кендо – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
2
–
1
1
Сениори
–
–
–
–
Јуниори
2
–
1
1
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у кендоу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Европска такмичења
Европско првенство у кендоу
Гдињ (Пољска)
(06-08.05.2011.)
Јуниори
90
екипно
сребрна
појединачно
бронзана
Стојан Савић, Kaishin, Шабац
Урош Бобић, КК Београд, Београд
Андреј Милошевић, Makoto, Београд
Андреј Милошевић, Makoto, Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Оријентациони спорт
Оријентациони спорт – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
8
–
2
6
Сениори
3
–
–
3
Јуниори
4
–
2
2
Кадети
1
–
–
1
Приказ медаља у оријентационом спорту према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Европска такмичења
Првенство југоисточне Европе у оријентирингу
Крушево (Македонија) (07-11.09.2011.)
Сениори
Спринт дистанца
бронзана Дејан Поповић, АОК Кошутњак, Београд
Србија - Дејан Поповић, АОК Кошутњак, Београд
Штафете
бронзана • Блажо Максимовић, ПД Ртањ, Београд
• Жељко Ћорич, ПК Челик, Смедерево
Сениорке
Србија - Слађана Јовановић, ОК Стражилово,
Сремски Карловци • Драгана Докмановић, ПСД
штафете
бронзана
Копаоник, Београд • Наја Ђурић, ПД Победа,
Београд
Јуниори
Спринт дистанца
сребрна
Сава Лазић, СД Јасеница, Смедеревска Паланка
Филип Стевановић, СД Јасеница, Смедеревска
Средња дистанца
сребрна
Паланка
Филип Стевановић, СД Јасеница, Смедеревска
Дуга дистанца
бронзана
Паланка
Јуниорке
Србија - Марина Стевановић, ПОК Обилић,
штафета
бронзана Београд • Марија Ћосич, ПК Челик, Смедерево •
Биљана Клисарић, ПД Полицајац – ЈП, Београд
Кадеткиње
Србија - Милица Милошевић, АОК Кошутњак,
штафета
бронзана Београд • Јелена Прокић, СД Јасеница, Смедеревска
Паланка • Софија Јокановић, ПД Победа, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
91
Пикадо
Пикадо – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
2
2
–
–
Сениори
2
2
–
–
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у Пикаду према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у софт пикаду (EDU) Бениндром
(Шпанија)
(јун, 2011.)
Сениори
Крикет
златна
Александар Борић
501 ДО
златна
Александар Борић
Подводне активности
Подводне активности – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
8
3
3
2
Сениори
8
3
3
2
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у подводним активностима према нивоу такмичења:
92
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у роњењу на дах
Тенерифи (Шпанија)
(02-05.09.2011.)
Сениори
Бранко Петровић, РК Calypso
златна
Оборен светски рекорд
Светски куп у подводном хокеју
Београд (Србија) (Фебруар, 2011.)
Сениори
златна
Ронилачки клуб, Calypso
Светски куп у подводном хокеју
Словенија
(Март, 2011.)
Сениори
сребрна
Ронилачки клуб, Calypso
Светски куп у подводном хокеју
Мађарска
(Март, 2011.)
Сениори
сребрна
Ронилачки клуб, Calypso
Светски куп у подводном хокеју
Болоња (Италија)
(Април, 2011.)
Сениори
бронзана Ронилачки клуб, Calypso
Светски куп у подводном хокеју
Словенија
(Октобар , 2011.)
Сениори
бронзана Ронилачки клуб, Calypso
Светски куп- подводна фотографија
Београд (Србија) (Април , 2011.)
Сениори
златна
Ивана Орловић Крањц, РК Свет роњења
сребрна
Јанез Крањц, РК Свет роњења
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
93
Рагби
Рагби – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
2
2
–
–
Сениори
2
2
–
–
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у рагбију према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Европска такмичења
Првенство Европе у рагбију 7- група Б
Летонија (Рига) (09-10.07.2011.)
Сениори
Србија– састав тима: Александар Ђорђевић,
КБРК,Београд • Миладин Живанов, РК Победник,
Београд • Немања Симоновић, РК Победник,
Београд • Борис Мартић, КБРК,Београд • Иван
златна
Пирковић, РК Победник, Београд • Андрија
Јанковић, КБРК,Београд • Милан Орловић, РК
Победник, Београд • Урош Бабић, РК Победник,
Београд • Марко Ристић, РК Победник, Београд •
Витор Љубичић, КБРК,Београд
Балканска такмичења
Балканско првенство у рагбију 7 - 2011
Београд (Србија) (18-19.06.2011.)
Сениори
Србија– састав тима: Никола Симоновић, РК
Победник,Београд • Немања Симоновић,
РК
Победник, Београд • Борис Мартић, КБРК,Београд •
Марко Ристић, РК Победник, Београд • Иван
Пирковић, РК Победник, Београд • Миладин
златна
Живанов, РК Победник, Београд • Александар
Ђорђевић, КБРК, Београд • Александар Петровић,
КБРК,Београд • Андрија Јанковић, КБРК,Београд •
Милан Орловић, РК Победник, Београд • Витор
Љубичић, КБРК,Београд • Урош Бабић, РК
Победник, Београд
94
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Самбо
Самбо – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
12
3
5
4
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Сениори
4
1
–
3
Јуниори
3
1
1
1
Кадети
5
1
4
–
Приказ медаља у самбоу према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у самбоу
Виљнус(Литванија)
Сениорке
- 48 kg
бронзана
Мирела Салијевић
Светско првенство у самбоу
Рига (Летонија)
Јуниорке
- 52 kg
сребрна
Смиљана Живковић
Кадеткиње
- 74 kg
- 90 kg
сребрна
златна
Ивана Јандрић
Милица Жабић
Европска такмичења
Европско првенство у самбоу
Софија (Бугарска)
Сениорке
- 48 kg
- 56 kg
- 80 kg
сребрна
бронзана
бронзана
Мирела Салијевић
Диана Морић
Тамара Милишић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
95
Европско првенство у самбоу
Праг (Чешка)
Јуниори
- 68 kg
бронзана
Дејан Томац
Јуниорке
- 52 kg
златна
Смиљана Живковић
Кадети
- 72 kg
сребрна
Јован Нишкановић
Кадеткиње
- 74 kg
- 90 kg
сребрна
сребрна
Ивана Јандрић
Милица Жабић
Спортско пењање
Спортско пењање – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
Укупно
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
1
–
–
1
Сениори
–
–
–
–
Јуниори
Кадети
1
–
–
1
–
–
–
–
Освајачи медаља
Европска такмичења
Европски куп за јуниоре у спортском пењању
Велико Трново (Бугарска)
(01-04.08.2011.)
Јуниори
бронзана Гејо Сташа, ПАЕК Ниш, Ниш
96
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
V категорија
Софтбол
Софтбол – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
1
1
–
–
Сениори
1
1
–
–
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Освајачи медаља
Европска такмичења
Европски куп у софтболу за јуниорке
Зајечар (Србија) (23-26.04.2011.)
Србија– састав тима: Јелена Цветковић, Wild Cats,
Београд • Маја Галовић, Wild Cats, Београд •
Тамара Ђерић, Wild Cats, Београд • Андреа
Милетић, Wild Cats, Београд • Доротеа Андрин,
Јуниорке
златна
Воша, Нови Сад • Јелена Бајић, Воша, Нови Сад •
Јелена Тешић, Воша, Нови Сад • Светлана
Недимовић, Воша, Нови Сад • Сара Марковић,
Воша, Нови Сад • Јована Војнов, Воша, Нови Сад
• Марина Винковић, Воша, Нови Сад
Сквош
Сквош – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
1
1
–
–
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
Сениори
1
1
–
–
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
97
Освајачи медаља
Балканска такмичења
Балканско првенство у сквошу
Загреб (Хрватска)
(23.09-24.09.2011.)
Србија– састав тима: Денис Дрењовски,
Squashland, Београд • Данијел Жилић,
Сениори
златна
Squashland, Београд • Иван Ђорђевић, Squashland,
Београд • Марко Матановић, Squashland, Београд
Практично стрељаштво
Практично стрељаштво – број освојених медаља у 2011. години
(према узрасним категоријама и пласману)
Медаља
УКУПНО
златна
сребрна
бронзана
Укупно
1
1
–
–
Сениори
1
1
–
–
Јуниори
–
–
–
–
Кадети
–
–
–
–
Приказ медаља у практичном стрељаштву према нивоу такмичења:
Освајачи медаља
Светска такмичења
Светско првенство у практичном стрељаштву
Родос (Грчка)
(02-09.10.2011.)
Сениори
златна
Љубиша Момчиловић, КС МУШ, Нови Београд
98
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Спорт особа са инвалидитетом
Освајачи медаља
Свеинвалидско Светско Првенство у атлетици
(Чирчтаун-Нови Зеланд)
(19-29.01.2011.)
Сениори
диск
сребрна
Драженко, Митровић, (F-54)Србија
златна
Тања, Драгић, (F-12) Србија
копље
сребрна
Драженко, Митровић, (F-54) Србија
бронзана Милош Грлица(F-12), Србија
кугла
сребрна
Драженко Митровић(F-54), Србија
Отворено Првенство Чешке у атлетици
(Оломук-Чешка)
(19-22.08.2011.)
Сениори
златна
Јовица, Бркић, Србија(F-54)
диск
Душко,
Сретеновић; (F-11)
сребрна
Слободан, Милетић, (F-55)Србија
копље
златна
Тања, Драгић (F-12), Србија
Отворено Првенство Хрватске у атлетици
(Пула-Хрватска)
(20-22.05.2011.)
Сениори
диск
златна
Милош, Зарић, (F-55); Јовица, Бркић (F-54), Србија
сребрна
Душко, Сретеновић,(F-11) Србија
бронзана Слободан, Милетић, (F-55) Србија
кугла
сребрна
Слободан, Милетић, (F-55) Србија
копље
златна
Милош Зарић, (F-55) Србија
Отворено првенство Италије у атлетици
(Падова-Италија)
(01.-03.07.2011.)
Сениори
диск
златна
Слободан, Милетић, (F-55) Србија
бронзана Душко, Сретеновић (F-11) Србија
Светски Куп у стрељаштву
(Форт Бенинг-САД)
(03-10.10.2011.)
Сениори
Ваздушна пушка
сребрна
Синиша Видић (SH2)
стојећи
Ваздушна пушка
Синиша, Видић; Драган, Ристић;
сребрна
стојећи(тимски)
Здравко, Савановић (SH2)
Ваздушни пиштољ златна
Живко, Папаз (SH1)
Ваздушна пушка
Синиша,
Видић; Драган Ристић;
бронзана
лежећи(тимски)
Здравко, Савановић (SH2)
Међународни турнир у стрељаштву
(Стоук Мендевил-Велика Британија)
(27.08-01.09.2011.)
Сениори
Ваздушни пиштољ сребрна
Растко, Јокић (SH1)
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
99
Светски куп у стрељаштву
(Анталија-Турска)
(25.-30.04.2011.)
Сениори
Ваздушна пушка
сребрна
Ристић, Драган (SH2)
лежећи
Ваздушни пиштољ бронзана Ристић, Драган (SH2)
Ваздушна пушка
бронзана Поучки, Зоран (SH1)
стојећи
Ваздушна пушка
Ристић, Драган; Здравко Савановић;
бронзана
лежећи(тимски)
Бањац, Зоран(SH2)
Ваздушна пушка
Ристић, Драган; Здравко Савановић;
бронзана
стојећи(тимски)
Бањац, Зоран (SH2)
Интернационални турнир у стрељаштву
(Анталија-Турска)
25-30.04.2011.)
Сениори
Падајуће мете
златна
Радовић, Средо (SH2)
пиштољ
Падајуће мете
златна
Поучки, Зоран (SH1)
пушка
Отворено првенство Мађарске у стоном тенису
(Егер-Мађарска)
(11-13.03.2011.)
Сениори
златна
Зорица, Попадић
Сингл
сребрна
Кеслер, Златко; Митар Паликућа
Кеслер, Златко;
Тимски
златна
(са Барабас, Балазс, Мађарска)
Отворено првенство Словеније у стоном тенису
(Лашко-Словенија)
(04-07.05.2011.)
Сениори
Сингл
бронзана Златко, Кеслер; Матић Нада
Тимски
сребрна
Попадић, Зорица; Митровић,Сања
Отворено првенство Словачке у стоном тенису
(Пиестани-Словачка)
(25-28.05.2011)
Сениори
Сингл
златна
Перић-Ранковић, Борислава
Тимски
бронзана Попадић, Зорица; Митровић, Сања
Отворено првенство Румуније у стоном тенису
(Клуж Напока-Румунија) (02.-04.06.2011)
Сениори
Сингл
сребрна
Попадић, Зорица; Ђурашиновић, Илија
бронзана Паликућа, Митар
Тимски
сребрна
Паликућа, Митар; Ђурашиновић Илија
Отворено првенствоНемачке у стоном тенису
(Бејрут-Немачка) (16-19.06.2011)
Сениори
сребрна
Попадић, Зорица
Сингл
бронзана Паликућа, Митар
Тимски
бронзана Попадић, Зорица; Митровић, Сања
100
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Отворено првенство Велике Британије у стоном тенису
(Шефилд-Велика Британија) (14.-17.09.2011)
Сениори
Сингл
златна
Перић-Ранковић, Борислава
Тимски
златна
Перић-Ранковић, Борислава; Матић Нада
сребрна
Паликућа, Митар; Кеслер, Златко
Европско Првенство у стоном тенису
(Сплит-Хрватска) (22.-28.10.2011)
Сениори
Сингл
златна
Кеслер,Златко
сребрна
Перић-Ранковић, Борислава
бронзана Паликућа, Митар
Кеслер, Златко; Паликућа, Митар;
Тимски
златна
Перић-Ранковић, Борислава; Матић, Нада
Летње Светске Игре Специјалне Олимпијаде
Атина, Грчка
( 24.06-07.07.2011)
1. Небојша Новаков, Ск ,,Кликер“, Панчево
2. Иван Михајловски, Ск ,,Кликер“, Панчево
3. Душан Ђаков, Ск ,,Кликер“, Панчево
4. Дамир Јаковлевски, Ск ,,Кликер“, Панчево
5. Далибор Денчан, Сд ,, Срце У Јабуци“, Јабука
6. Славко Вуксановић, Сд ,,Срце У Јабуци“, Јабука
Златна медаља,
7. Драгомир Томашек, Сд ,,Срце У Јабуци“, Јабука
Фудбал
8. Новевски Драгослав, Сд ,,Срце У Јабуци“, Јабука
9. Бојан Ђорђевић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
10. Аксентије Ивановић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
11. Данијел Бошковић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
12. Данијел Ђокић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
1. Себастијан Авдић, Ск ,,Шампион“, Ниш
2. Марко Богдановић, Сд ,,Морава“, Чачак
3. Божидар Владисављевић, Ск ,,Сингидунум“, Београд
4. Емрах Демир, Ск ,,Кликер“, Панчево
5. Воја Петровић, Ск ,,Кликер“, Панчево
Бронзана медаља,
6. Влајко Томић, Ск ,,Кликер“, Панчево
Мушка Кошарка
7. Станко Илић, Ск ,,Бубамаре“, Врање
8. Радован Раденовић, Ск ,,Бубамаре“, Врање
9. Младен Радивојевић, Ск ,,Бубамаре“, Врање
10. Игор Сентић, Ск ,,Бубамаре“, Врање
1. Милош Дончић, Ск ,,Младост“, Пирот
2. Далибор Ђорђевић, Ск ,,Младост“, Пирот
3. Немања Голубовић, Ск ,,Младост“, Пирот
4. Марко Николић, Ск ,,Младост“, Пирот
5. Јовица Николов, Ск ,,Младост“, Пирот
Златна медаља,
6. Предраг Панчић, Ск ,,Младост“, Пирот
Unified Кошарка
7. Милош Радојковић, Ск ,,Младост“, Пирот
8. Денис Реџић, Ск ,,Младост“, Пирот
9. Мартин Шнеле, Ск ,,Младост“, Пирот
10. Младен Стојановић, Ск ,,Младост“, Пирот
Златна медаља, Пливање 25 Метара Слободно
Ивана Миљковић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
101
Златна медаља, Боћање
Мирослав Николић, Ск ,,Мале Пчелице“, Крагујевац
Сребрна медаља, Пливање 50 Метара Слободно
Милош Ђокић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
Сребрна медаља, Стони Тенис
Исаило Живковић, Ск ,,Сингидунум“, Београд
Сребрна медаља, Стони Тенис
Вук Живковић, Ск ,,Сингидунум“, Београд
Сребрна медаља, Пливање 25 Метара Слободно
Маринађокић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
Сребрна медаља, Трчање 100 Метара
Ана Милојевић, Сд ,,Морава“, Чачак
Сребрна медаља, Боћање
Бранкица Ћурчић, Ск ,,Мале Пчелице“, Крагујевац
Сребрна медаља, Пливање 25 Метара Леђно
Милош Ђокић, Сд ,,Палестра“, Крушевац
Бронзана медаља, Трчање 400 Метара
Никола Ашанаин, Сд ,,Морава“, Чачак
Бронзана медаља, Пливање 50 Метара Слободно
Марјан Стаменковић, Цд ,,Бубамаре“, Врање
Бронзана медаља, Боћање Парови
Мирослав Николић, Ск ,,Мале Пчелице“, Крагујевац
Бранкица Ћурчић, Ск ,,Мале Пчелице“, Крагујевац
Слепи и слабовиди
Свеинвалидско атлетско светско првенство за сениоре
( Кричрч) Нови Зеланд (18.01.-29.01.2011.)
бацање копља
златна
Тања Драгић, Београд
бацање копља
бронзана Милош Грлица, Београд
Светско атлетско првенство слепих и слабовидих за сениоре
(Анталија) Турска (01.04.-11.04.2011.)
бацање копља
златна
Тања Драгић, Београд
бацање копља
сребрна
Милош Грлица, Београд
Светско деветочуњско куглашко првенство слепих и
слабовидих за сениоре
Сарајево (БиХ), (28.05.-02.06.2011.)
Радисав Лазаревић Б1; Београд • Спасоје Јоковић
Б1; Бор • Бранислав Виторовић Б2; Рума • Горан
Екипно:
IV место
Јончић Б2; Београд • Владо Миловић Б3; Кула •
Милија Бјекић Б3; београд
Појединачно:
сребрна
Владо Миловић, Кула
бронзана Милија Бјекић, Београд
Омладинско светско шаховско првенство слепих и слабовидих
Родос (Грчка), (28.08.-04.09.2011.)
Појединачно:
златна
Павле Димић, Београд
бронзана Дамјан Јандрић, Београд
102
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
103
104
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Амерички фудбал
Суперлиге Србије 2011.год
Београд „Вукови“
Александар Анђелковић
Марко Ановић
Никола Антић
Милош Барбир
Бојан Батес
Марко Батес
Милош Богдановић
Бошко Бонушевац
Братислав Бошњак
Немања Бранковић
Дејан Церовац
Јован Церовац
Димитрије Цвијовић
Филип Ђорђевић
Стефан Дрецун
Немања Ђукић
Богдан Ђурђевић
Сава Ђуровић
Душан Џодић
Ристо Елезевић
Драган Филиповић
Стефан Гајић
Стефан Гарић
Иван Гавриловић
Jeremy Hall
Стефан Игњатовић
Никола Јовановић
Урош Јовановић
Рудолф Кокаи
Зоран Костић
Немања Лазаревић
Александар Лазовић
Милош Лишанин
Марио Лугоња
Милан Матовић
Mc Dowell Brandon
Филип Милетић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
Владимир Миливојевић
Miroth Melvin
Никола Митровић
Игор Недељковић
Иван Недељковић
Марко Нешовић
Гаврило Николић
Игор Николовски
Стефан Новашикић
Слободан Обрадовић
Самир Пајазитовић
Немања Пешић
Саша Петаковић
Павле Пламенац
Арсеније Раденовић
Дејан Рончевић
Срђан Рудић
Ален Ружић
Дејан Шаренац
Никола Савић
Светлан Спасић
Игор Србуловић
Стефан Стјепановић
Филип Стојановић
Младен Стојановић
Новак Стојковић
Лука Страхиновић
Anthony Stubbs
Андреј Тасић
Милош Томић
Никола Васић
Добривоје Видосављевић
Петар Виторовић
Урош Вуковић
Жарко Вулета
Страхиња Завишић
105
Крагујевац „Wild Boars“
Мијат Барјактаревић
Bedwell Stan
Младен Белковић
Миро Богдановић
Срђан Бошковић
Небојша Божанић
Дарко Цветковић
Немања Ђекић
Стеван Деспотовић
Александар Девеџић
Михаило Добрић
Срђан Ђокић
Александар Домановић
Саша Ђорђевић
Бранко Ђуришић
Јосип Филиповић
Владан Гагић
Милош Гемаљевић
Петар Гоић
Дејан Јанковић
Александар Јовановић
Саша Јовановић
Станко Касаловић
Михајло Кокановић
Марко Кошутић
Марко Лукић
М иланЛунић
Милан Марјановић
Алекса Марковић
Мирко Марковић
Дарко Миленковић
Данило Миљушковић
Игор Милојевић
Страхиња Мрвић
Филип Недељковић
Душан Николић
Младен Николић
Огњен Николић
Сава Николић
Стефан Николић
Михаило Новаковић
Милорад Новаковић
Милош Обрадовић
Милош Павлић
Иван Павловић
Лазар Павловић
Милан Павловић
Брyан Паyтон
Jeremy Pauton
Ђорђе Петровић
Душан Петровић
Вељко Петровић
Урош Покимица
Александар Прелас
Владимир Раденовић
Иван Радојичић
Милош Ракоњац
Александар Ристић
Срђан Ружић
Предраг Шћекић
Горан Сентић
Марко Симић
Александар Симовић
Стефан Симовић
Никола Славковић
Стефан Стефановић
Добрица Стевић
Немања Стојановић
Милан Страхињић
Ђорђе Тимотијевић
Никола Тимотијевић
Никола Томић
Марко Вујанац
Драгољуб Живадиновић
Јован Живковић
Панчево „Panthers“
Горан Аговић
Стефан Аксентијевић
Милош Бабић
Радомир Бајић
Милан Беч
106
Иван Косановић
Бојан Ковачевић
Милан Кузманов
Никола Лазаров
Сава Мандрешевић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Владимир Беке
Србољуб Бошњак
Бранислав Чикић
Дејан Чувик
Немања Дакић
Никола Дакић
Стефан Дедић
Лајош Ђерфи
Ђорђе Дубовина
Миљан Џогазовић
Немања Гаић
Дејан Глигорић
Слободан Игњатовски
Иван Илијевски
Владимир Јалови
Милош Јанковић
Немања Јокић
Дејан Јовановић
Мирослав Марков
Предраг Матић
Војислав Миленковић
Иван Модошанов
Александар Наумовски
Александар Пановски
Зоран Ратић
Срђан Савић
Марко Совиљ
Милан Стефанов
Зоран Тодоровић
Иван Топић
Мирослав Влчек
Миливој Војтех
Иван Вучић
Дарко Живанов
Немања Жунић
Атлетика
Првенство Србије
Сениори
100 m
Сениори
200 m
Сениори
400 m
Сениори
800 m
1. Савић Милош, Раднички, Крагујевац, 10.84
2. Шаровић Дарко, Црвена звезда, Београд, 10.85
3. Савић Миљан, Железничар, Ниш, 10.95
1. Шаровић Дарко, Црвена звезда, Београд, 21.94
2. Мирић Слободан, Вожд, Јагодина, 22.27
3. Антић Марко, Железничар, Ниш, 22.35
1. Раовић Милош, ФАП, Прибој, 48.60
2. Мирић Слободан, Вожд, Јагодина, 49.08
3. Божић Немања, Нови Београд, 49.48
1. Ранђеловић Предраг, Црвена звезда, Београд, 1:52.50
2. Којић Немања, Слобода Чачак, 1:53.08
3. Илијевски Александар, Пожаревац, 1:55.23
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
107
Сениори
1500 m
Сениори
5000 m
Сениори
10000 m
Сениори
3000 стипл
Сениори
110 m препоне
Сениори
400m препоне
Сениори
Вис
Сениори
Мотка
Сениори
Даљ
Сениори
Троскок
Сениори
Кугла
Сениори
Диск
Сениори
Кладиво
Сениори
Копље
Сениори
10 km ход.
108
1. Петровић Мирко, Младост, Ужице, 3:55.62
2. Макевић Душан, АШК Шабац, 4:00.17
3. Љајић Јасмин, Нови Пазар, 4:01.08
1. Петровић Мирко, Младост Ужице, 14:50.77
2. Стошић Кристијан, Комета, 15:13.80
3. Богићевић Дејан, Цер Шабац, 15:37.80
1. Петровић Мирко, Младост Ужице, 32:28.04
2. Стошић Кристијан, Комета Београд, 32:31.53
3. Столић Саша, Спартак Опово, 32:35.47
1. Миличић Горан, ГАК Лесковац, 9:41.75
2. Ристићевић Анђелко, Партизан Београд, 9:49.92
3. Станковић Мирко, Црвена звезда, Београд, 9:59.61
1. Ристић Милан, Црвена звезда, Београд, 14.32
2. Шарчевић Игор, Војводина, Нови Сад, 14.61
3. Миленковић Александар, Раднички Крагујевац, 14.64
1. Миловановић Марко, Нови Београд, 54.03
2. Трифуновић Никола, Партизан Београд, 54.51
3. Санто Арпад, САК Сента, 59.03
1. Топић Драгутин, Војводина, Нови Сад, 2.24
2. Тодосијвић Милош, Црвена звезда, Београд, 2.05
3. Марковић Божидар, Аутоцентар, Бајина Башта, 2.00
1. Шарчевић Игор, Војводина, Нови Сад, 4.60
2. Дудаш Михаил, Војводина, Нови Сад, 4.20
3. Хашовић Александар, Војводина, Нови Сад, 3.90
1. Дудаш Михаил, Војводина, Нови Сад, 7.29
2. Матијевић Слободан, Војводина, Нови Сад, 7.04
3. Шарчевић Игор, Војводина, Нови Сад, 7.03
1. Бундало Александар, Рума, 15.10
2. Ђурић Петар, Рума, 14.58
3. Анић Лазар, Раднички Крагујевац, 14.29
1. Колашинац Асмир, Црвена звезда, Београд, 20.21
2. Јотановић Милан, Партизан Београд, 19.24
3. Марковић Милош, Рума, 17.16
1. Марковић Милош, Рума, 51.62
2. Уметић Бојан, Сирмиум Сремска Митровица, 46.56
3. Шарчевић Игор, Војводина, Нови Сад, 45.40
1. Лончар Зоран, Црвена звезда, Београд, 57.70
2. Еперјеши Ласло, САК Сента, 57.42
3. Лисинац Дејан, ОАК Београд, 49.65
1. Првуловић Никола, Железничар, Ниш, 69.68
2. Ђукић Миодраг, Сирмиум Сремска Митровица, 66.34
3. Самац Ведран, Сирмиум Сремска Митровица, 65.89
1. Савановић Владимир, Дубочица Лесковац, 44:45.27
2. Филиповић Предраг, Власотинце, 45:50.26
3. Крстовић Предраг, Колубара Лазаревац, 48:54.15
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Сениори
4x100 m
Сениори
4x400 m
1. Марјановић Дејан, Антић Марко, Јоцић Душан, Савић
Миљан, Железничар, Ниш, 42.44
2. Дудаш Михаил, Шарчевић Игор, Матијевић Слободан,
Јовановић Бојан, Војводина, Нови Сад, 42.71
3. Трифуновић Никола, Гавриловић Игор, Кузмановић
Милош, Лазаревић Младен, Партизан Београд, 43.77
1. Станачић Марко, Станојевић Дарко, Тодоровић Милан,
Авдулахи Елдин, ОАК Београд, 3:25.66
2. Барши Даниел, Лалић Жолт, Мењхарт Акош, Пинтер
Мате, САК Сента, 3:26.31
3. Илић Душан, Поповић Димитрије, Ступљанин Немања,
Павловић Илија, Цар Константин, Ниш, 3:30.23
Првенство Србије
Крагујевац, 06-07.08.2011.год.
1. Тања Митић, Железничар, Ниш, 11.86
Сениорке
2. Јелена Суботић, Црвена звезда, Београд, 12.30
100 m
3. Катарина Сирмић, Нови Београд,12.43
1. Тања Митић, Железничар, Ниш, 24.81
Сениорке
2. Катарина Сирмић, Нови Београд, 25.09
200 m
3. Ангела Терек, Партизан, Београд, 25.48
1. Мила Андрић, Нови Београд, 55.83
Сениорке
2. Ангела Терек, Пролетер, Зрењанин, 56.58
400 m
3. Јелена Анђелковић, Нови Београд, 56.93
1. Амела Терзић, Нови Пазар, 2:05.16
Сениорке
2. Марија Стамболић, ОАК, Београд, 2:06.53
800 m
3. Марина Мунћан, Динамо, Панчево, 2:07.06
1. Амела Терзић, Нови Пазар, 4:25.29
Сениорке
2. Марија Стамболић, ОАК Београд, 4:27.94
1500 m
3. Теодора Симовић, Нови Пазар, 4:33.09
1. Ана Суботић, Јавор, Ивањица, 17:22.53
Сениорке
2. Теодора Симовић, Нови Пазар, 17:30.21
5000 m
3. Данијела Бараћ, Партизан, Београд, 19:08.92
1. Ана Суботић, Јавор, Ивањица, 35:47.30
Сениорке
2. Богдана Мимић, Диинамо, Панчево, 35:49.97
10000 m
3. Данијела Бараћ, Партизан, Београд, 39:59.22
1. Ана Суботић, Јавор, Ивањица, 10:37.86
Сениорке
2. Јелена Мимић, Динамо Панчево, 10:50.14
3000 стипл
3. Мирјана Пајић, АШК Шабац, 10:58.35
1. Мила Андрић, Нови Београд, 14.07
Сениорке
2. Кристина Вујанић, Нови Београд, 15.16
100 m препоне
3. Анђелка Јоцић, Железничар, Ниш, 15.53
1. Мила Андрић, Нови Београд, 1:02.44
Сениорке
2. Кристина Вујанић, Нови Београд, 1:03.76
400 m препоне
3. Александра Крстић, Вожд, Јагодина, 1:04.82
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
109
Сениорке
Вис
Сениорке
Мотка
Сениорке
Даљ
Сениорке
Троскок
Сениорке
Кугла
Сениорке
Диск
Сениорке
Кладиво
Сениорке
Копље
Сениорке
10 km ход.
Сениорке
4x100 m
Сениорке
4x400 m
110
1. Зорана Буквић, ФАП Прибој, 1.76
2. Андријана Нешић, Краљево, 1.63
3. Маргарита Хома, Војводина, Нови Сад, 1.60
1. Јелена Радиновић Васић, Црвена звезда, Београд, 4.10
2. Моника Марић, Нови Београд, 2.20
1. Ивана Шпановић, Војводина, Нови Сад, 6.39
2. Јелена Радиновић Васић, Црвена звезда, Београд, 5.70
3. Ана Угарковић, Партизан Београд, 5.34
1. Биљана Топић, Раднички Крагујевац, 14.19
2. Ивана Шпановић, Војводина, Нови Сад, 13.16
3. Сандра Раичковић, Црвена звезда, Београд, 12.15
1. Милена Драгуљевић, Црвена звезда, Београд, 11.47
2. Милка Ђорђевић, Железничар, Ниш, 9.07
3. Наташа Весић, Младост Земун, 6.79
1. Драгана Савановић, Рума, 37.65
2. Александра Ивановић, Никола Тесла Београд, 33.31
3. Јелена Шућур, Крушевац, 29.93
1. Сара Саватовић, Нови Београд, 52.61
2. Милка Ђорђевић, Железничар, Ниш, 45.36
3. Христина Живић, Железничар, Ниш, 36.58
1. Татјана Јелача, Црвена звезда, Београд, 53.65
2. Марија Вученовић, Срем, Сремска Митровица, 52.77
3. Јелена Вучићевић, Слобода Чачак, 32.57
1. Емилија Пешић, Дубочица, Лесковац, 58:01.96
2. Милица Стојановић, ААК Ниш, 1:08:43.21
3. Аница Савић, ГАК Лесковац, 1:08:47.21
1. Тијана Станковић, Мила Андрић, Катарина Сирмић,
Андријана Андрић; Нови Београд, 48.22
2. Мина Игњатовић, Ивана Петровић, Анђелка Јоцић,
Тања Митић; Железничар, Ниш, 49.69
3. Ана Асановић, Тамара Стојановић, Ивана Костић,
Кристина Ђаковић; Партизан, Београд, 50.73
1. Кристина Вујанић, Јелена Анђелковић, Милена
Стојцев, Катарина Сирмић; Нови Београд, 3:53.90
2. Милица Живић, Нина Радисављевић, Анђела Николић,
Тамара Марковић; Црвена звезда, Београд, 4:09.85
3. Мина Арсић, Јелена Мишчевић, Маријана
Миливојевић, Александра Крстић; Вожд Јагодина,
4:09.88
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Бадминтон
1. Првенство Србије у индивидуалним конкуренцијама
Крагујевац 28-29.05.2010. год.
Сениори
појединачно
Сениорке
појединачно
Сениори
парови
Сениорке
парови
Мешовити
парови
1. Игор Бјелан, БК Београд, Београд
2. Илија Павловић, БК Нови Сад, Нови Сад
3. Борко Петровић, БК Змајеви, Крушевац
Немања Станимировић, БК Змајеви, Крушевац
1. Милица Симић, БК Нови Сад, Нови Сад
2. Сандра Халиловић, БК Нови Сад, Нови Сад
3. Мина Лакић, БК Београд, Београд
Наташа Павловић, БК Змајеви, Крушевац
1. Игор Бјелан, Илија Павловић – БК Београд, БК Нови Сад
2. Радомир Јововић, Никола Арсић – БК Београд, Београд
3. Драгослав Петровић, Миодраг Каличанин – БК Змајеви,
Крушевац
Андреја Тодоровић, Филип Стојиљковић – БК Ravens, КГ
Крагујевац
1. Милица Симић, Сандра Халиловић – БК Нови Сад, Нови Сад
2. Наташа Павловић, Ивана Максимовић – БК Змајеви, Крушевац
3. Софија Милошевић, Нина Старчевић – БК Ravens КГ, Крагујевац
Марија Булатовић, Јанић Ања – БК Clear Београд
1. Илија Павловић, Милица Симић – БК Нови Сад, Нови Сад
2. Миодраг Каличанин, Мина Лакић – БК Змајеви Крушевац-БК
Београд
3. Владимир Савић, Сандра Халиловић – БК Нови Сад, Нови Сад
Драгослав Петровић, Наташа Павловић – БК Змајеви, Крушевац
Првенство Србије за мешовите тимове:
1. БК Нови Сад
Никола Марјановић
Мирослав Тадић
Илија Павловић
Владимир Савић
Сандра Халиловић
Милица Симић
Дуња Дошеновић
Чила Михаљ
2. БК Змајеви Крушевац
Драгослав Петровић
Борко Петровић
Миодраг Каличанин
Немања Станимировић
Невена Милановић
Ивана Максимовић
Наташа Павловић
Андријана Станковић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
2. БК Београд
Радомир Јововић
Никола Арсић
Игор Бјелан
Младен Станковић
Мина Лакић
Тамара Мандушић
Сара Самарџић
Јелена Стевановић
111
Првенство Србије за мушке тимове:
1. БК Нови Сад
2. БК Змајеви Крушевац
Мирослав Тадић
Илија Павловић
Никола Марјановић
Владимир Савић
Борко Петровић
Миодраг Каличанин
Драгослав Петровић
Немања Станимировић
3. БК Ravens КГ
Крагујевац
Јован Бабајић
Филип Стојиљковић
Никола Мијачић
Данијел Стефановић
Андреја Тодоровић
Филип Божиновски
Давид Ђусић
Првенство Србије за женске тимове:
1. БК Нови Сад
Сандра Халиловић
Милица Симић
Дуња Дошеновић
Чила Михаљ
2. БК Змајеви Крушевац
Невена Милановић
Ивана Максимовић
Наташа Павловић
Андријана Станковић
3. БК Београд
Мина Лакић
Јелена Стевановић
Тамара Мандушић
Сара Самарџић
Бејзбол
Првенство Србије за сениоре
1. „Београд 96“, Београд
Милан Зонић
Александар Зонић
Никола Вучевић
Радомир Голубић
Hoze Sebalos ( Venecuela)
Кит Корона (САД)
Слободан Богдановић
112
Александар Милић
Марко Ивковић
Марко Бадовинац
Предраг Бадовинац
Јосип Секе
Немања Лилић
Иван Теодоровић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Биатлон
Првенство Србије
Сениори
Спринт 10 km
Потера 12,5 km
1. Един Хоџић, Ревуша, Сјеница
2. Миланко Петровић, Лавина, Београд
3. Александар Миленковић, Златибор, Златибор
1. Миланко Петровић, Лавина, Београд
2. Един Хоџић, Ревуша, Сјеница,
Александар Миленковић, Златибор, Златибор
Најуспешнији клубови:
Ревуша, Сјеница
Јеленак, Сјеница
Златибор, Златибор
Бициклизам
Првенство Србије – цикло крос
Нови Сад, 22.01.2011.год.
Сениори
елит
1. Бојан Ђурђић, Раднички, Крагујевац
2. Иван Томић, Прогресив, Београд
3. Алекса Марић, Црвена звезда, Београд
Сениори
испод 23
1. Алекса Марић, Црвена звезда, Београд
2. Никола Козомара, Партизан, Београд
3. Јован Зекавица, Партизан, Београд
1. Јована Црногорац, Нови Сад, Нови Сад
2. Јелена Ерић, Металац, Краљево
3. Невена Давосир, Фанатик, Нови Сад
Сениорке
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
113
Првенство Србије – Хронометар
Краљево, 25.06.2011. год.
Сениори
елит
Сениори
испод 23
Сениорке
1. Дер Жолт, Раднички, Крагујевац
2. Есад Хасановић, Партизан, Београд
3. Марко Станковић, Металац, Краљево
1. Никола Стефановић, Партизан, Београд
2. Филип Павловић, Партизан, Београд
3. Марко Богдановић, Железничар, Ниш
1. Јована Кртинић, Тена Каизен, Загреб
2. Јована Црногорац, Нови Сад, Нови Сад
3. Јелена Ерић, Металац, Краљево
Првенство Србије – друмска трка
Краљево, 26.06.2011.год.
Сениори
елит
Сениори
испод 23
Сениорке
1. Дер Жолт, Раднички, Крагујевац
2. Есад Хасановић, Партизан, Београд
3. Никола Стефановић, Партизан, Београд
1. Габор Каса, Спартак, Суботица
2. Јован Зекавиц, Партизан, Београд
3. Филип Павловић, Партизан, Београд
1. Јелена Ерић, Металац, Краљево
2. Јована Кртинић, Тена Каизен, Загреб
3. Драгана Ковачевић, Авала, Београд
Првенство Србије – Брдска трка
Ваљево, 28.08.2011.год.
Сениори
Сениори
испод 23
Сениорке
1. Есад Хасановић, Партизан, Београд
2. Предраг Прокић, Раднички, Крагујевац
3. Дејан Видаковић, АС, Апатин
1. Филип Павловић, Партизан, Београд
2. Милош Стојановић, Металац, Краљево
3. Светислав Благојевић, Раднички, Крагујевац
1. Јелена Ерић, Металац, Краљево
2. Драгана Ковачевић, Авала, Београд
3. Драгана Баљевић, Сомбор, Сомбор
Првенство Србије – Критеријум
Ваљево, 28.08.2011.год.
Сениори
елит
Сениори
испод 23
Сениорке
114
1. Есад Хасановић, Партизан, Београд
2. Срђан Омаковић, С-тим, Сомбор
3. Никола Стефановић, Партизан, Београд
1. Никола Стефановић, Партизан, Београд
2. Светислав Благојевић, Раднички, Крагујевац
3. Дејан Марић, Раднички, Крагујевац
1. Јелена Ерић, Металац, Краљево
2. Драгана Баљевић, Сомбор, Сомбор
3. Ванеса Дурман, Фанатик, Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Првенство Србије MTB UPHILL
Нови Сад, 28.05.2011.год.
Сениори
елит
1. Иван Јовановић, Прогресив, Београд
2. Бојан Ђурђић, Раднички,Крагујевац
3. Борис Поповић, Ris cycling, Нови Сад
Сениори
испод 23
1. Марко Поповић, Ris cycling, Нови Сад
2. Бојан Тешевић, Фанатик, Нови Сад
3. Немања Краљић, Фанатик, Нови Сад
1. Јована Црногорац, Нови Сад, Нови Сад
2. Ванеса Дурман, Фанатик, Нови Сад
Сениорке
Првенство Србије MTB Cross Country
Власина, 27.07.2011.год.
Сениори
елит
1. Бојан Ђурђић, Раднички, Крагујевац
2. Марко Поповић, Ris cycling, Нови Сад
3. Борис Поповић, Ris cycling, Нови Сад
Сениори
испод 23
1. Марко Поповић, Ris cycling, Нови Сад
2. Алекса Марић, Црвена звезда, Београд
3. Акош Бриндза, Каприоло, Бачка Топола
1. Јована Црногорац, Нови Сад, Нови Сад
2. Ванеса Дурман, Фанатик, Нови Сад
3. Ивана Костић, Орловац, Црна Трава
Сениорке
Билијар
Првенство Србије
Сениори
Дисциплина
„14.1 straight pool“ :
Дисциплина
„8 international“:
1. Зоран Свилар – БК „Billiard Top Team“ Нови Сад
2. Шандор Тот – БК „Либеро 5“ Чачак
3. Милош Веркић – БК „Billiard Top Team“ Нови Сад
1. Шандор Тот – БК „Либеро 5“ Чачак
2. Милош Веркић – БК „Billiard Top Team“ Нови Сад
3. Зоран Свилар – БК „Billiard Top Team“ Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
115
Дисциплина „9 ball“:
Дисциплина „10 ball “ :
Екипно:
1.БК „Billiard Top Team“
– Нови Сад
2.БК „Цуе ball“ – Београд
3.БК „Либеро 5“ – Чачак
Сениорке
Дисциплина
„8 интернатионал“:
Дисциплина „9 ball“:
1. Горан Младеновић – БК „Манила“ Београд
2. Милинко Вукајловић – БК „Либеро 5“ Чачак
3. Зоран Свилар – БК „Billiard Top Team“ Нови Сад
1. Милош Веркић – БК „Billiard Top Team“ Нови Сад
2. Шандор Тот – БК „Либеро 5“ Чачак
3. Зоран Свилар – БК „Billiard Top Team“ Нови Сад
Милош Веркић
Зоран Свилар
Мирослав Кременовић
Ленард Лацко
Александар Марковић
Иван Прибановић
Ђорђе Анђелић
Стефан Васиљевић
Мартин Мартиновић
Милинко Вукајловић
Шандор Тот
Марко Цветојевић
1. Дуња Вујанић – БК „Lucky ball“ Београд
2. Јована Стојановић– БК „Балабуска“ Ниш
3. Ивана Филиповић– БК „Cue ball “ Београд
1. Дуња Вујанић – БК „Lucky ball “ Београд
2. Александра Криспер– БК „Cue ball “ Београ
3. Јована Стојановић – БК „Balabuska“ Ниш
Боб
Првенство Србије 22-23.10.2011.год.
Сениори
Боб двосед
116
1. Вук Рађеновић, Дамјан Тлатнар, БК Београд
2. Јован Голушин, Никола Милинковић, БК Београд
3. Андреј Трнинић, Мирослав Новаковић, БК Авала
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Боћање
Појединачно првенство Србије у боћању
Земун , 16.10.2011.год.
Дисциплина „Круг“
Дисциплина
„Прецизно“
1. Јанковић Милан, БК „Ласта“, Београд
2. Цупаћ Жељко, БК „Зеле“, Земун
3. Миланко Зоран, БК „Војводина“, Нови Сад
1. Јанковић Милан, БК „Ласта“, Београд
2. Цупаћ Жељко, БК „Зеле“, Земун
3. Ћиритовић Срђан, БК „Сириг“, Сириг
Појединачно првенство Србије у боћању
Сириг, 05.11.2011. год.
Дисциплина
„Појединац“
Дисциплина
„Прецизно избијање“
Дисциплина „Круг“
Дисциплина
„Брзинско избијање“
1. Милаковић Милош, БК „Ласта“, Београд
2. Ковачевић Драган, БК „Велебт“, Клек
3. Вишњић Зоран, БК „Сириг“, Сириг
1. Наранчић Ненад, БК „Сириг“, Сириг
2. Милаковић Милош, БК „Ласта“, Београд
3. Николаш Синиша, БК „Сомбор“, Сомбор
1. Милаковић Милош, БК„Ласта“, Београд
2. Николаш Синиша, БК „Сомбор“, Сомбор
3. Наранчић Ненад, БК „Сириг“, Сириг
1. Милаковић Милош, БК„Ласта“, Београд
2. Миланко Зоран, БК „Војводина“, Нови Сад
3. Вишњић Зоран, БК „Сириг“, Сириг
Појединачно првенство Србије у боћању
Нови Београд, 29.10.2011. год.
Дисциплина
„Појединац“
Дисциплина „Круг“
Дисциплина „Пар“
1. Рашковић Милан, БК „Ласта“, Београд
2. Димитријевић Бојан, БК „Шимановци“, Шимановци
3. Кољаја Александар, БК „Ласта“, Београд
1. Јонџа Урош, БК „Динара“, Земун
2. Димитријевић Бојан, БК „Шимановци“, Шимановци
3. Кољаја Александар, БК „Ласта“, Београд
1. Грујић Марко, БК „Пријатељ“- Рашковић Милан, БК „Ласта“
2. Кољаја Александар, БК „Ласта“-Димитријевић Бојан, БК
„Шимановци“
3. Панић Дарко, БК „Сомбор“- Јонџа Урош БК „Динара“
Појединачно првенство Србије у боћању
Нови Београд, 09.10.2011. год.
Дисциплина
„Прецизно избијање“
1. Скакић Веселин, БК „Динара, Земун
2. Радловић Никола БК „Динара“, Земун
3. Шарац Урош БК „Динара“, Земун
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
117
Дисциплина
„Брзинско избијање“
Дисциплина
„Штафета“
1. Рашковић Милан, БК „Ласта“, Београд
2. Јонџа Урош, БК „Динара“, Земун
3. Радловић Никола, БК „Динара“, Земун
1. Jонџа Урош, БК „Динара“- Шарац Урош, БК „Динара“
2. Рашковић Милан, БК „Ласта“- Несторовић Божидар,
БК „Зеле“
3. Божовић Филип, БК „Младост“ – Несторовић Саша, БК
„Зеле“
Појединачно првенство Србије у боћању
Земун, 30.10.2011. год.
Дисциплина
„Појединац“
Дисциплина
„Прецизно избијање“
Дисциплина
„Брзинско избијање“
Дисциплина „Круг“
1. Радловић Милош, БК „Динара“, Земун
2. Баљак Кристина, БК „Динара“, Земун
3. Опачић Миљан, БК „Сомбор“,Сомбор
1. Радловић Милош, БК „Динара“, Земун
2. Опачић Миљан, БК „Сомбор“,Сомбор
3. Келић Никола, БК „Сомбор, Сомбор
1. Радловић Милош, БК „Динара“, Земун
2. Опачић Миљан, БК „Сомбор“, Сомбор
3. Сајић Ивана, БК „Динара“, Земун
1. Келић Никола, БК „Сомбор“, Сомбор
2. Радловић Милош, БК „Динара“, Земун
3. Опачић Миљан, БК „Сомбор“, Сомбор
Појединачно првенство Србије у боћању
Рума, 30.10.2011. год.
Дисциплина
„Брзинско избијање“
Дисциплина
„Прецизно избијање“
1. Тот Роберт, БК „Сомбор“, Сомбор
2. Лукић Милан, БК „Далматинац“, Рума
3. Лукић Срђан, БК „Далматинац“, Рума
1. Тот Роберт, БК „Сомбор“, Сомбор
2. Лукић Срђан, БК „Далматинац“, Рума
3.Лукић Милан, БК „Далматинац“, Рума
Појединачно првенство Србије у боћању
Рума, 30.10.2011. год.
Дисциплина
„Брзинско избијање“
Дисциплина
„Прецизно избијање“
Дисциплина “Круг“
Дисциплина
„Појединац“
118
1. Недељковић Нада, БК „Далматинац“, Рума
2. Антоњак Наташа, БК „Далматинац“, Рума
3. Поповић Милица, БК „Далматинац, Рума
1. Антоњак Наташа, БК „Далматинац“, Рума
2. Недељковић Нада, БК „Далматинац“, Рума
3. Поповић Милица, БК „Далматинац“, Рума
1. Антоњак Наташа , БК„Далматинац“, Рума
2. Недељковић Нада, БК„Далматинац“, Рума
3. Ступар Милица , БК„Сомбор“, Сомбор
1. Антоњак Наташа, БК „Далматинац“, Рума
2. Недељковић Нада, БК „Далматинац“, Рума
3. Ступар Милица, БК „Сомбор“,Сомбор
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Екипно првенство Србије у боћању
1. Боћарски клуб „Ласта“ – Београд
Милан Јанковић
Анђелко Симић
Мирко Цупаћ
Александар Кољаја
Милан Рашковић
Никола Серафимовић
2. Боћарски клуб „Сириг“ – Сириг
Чедомир Вујановић
Мијат Олујић
Ненад Наранчић
Серђо Ћиритовић
Мирко Шукара
Стефан Тодоровић
Тихомир Вукчевић
Љубисав Марковић
Милош Милаковић
Душан Ергић
Петар Билчар
Зоран Вишњић
Никола Олујић
Радоје Митровић
Радомир Кнежевић
Роберто Милатовић
Боди билдинг и фитнес
Првенство Србије Смедерево, 01.10.2011.год.
Сениорке
Фитнес
Боди Фитнес
Бикини Модел
Боди Билдинг
Сениори
Класик Боди Билдинг
-180 cm
1. Милица Наранџић, Шипка, Нови Сад
2. Марисела Толмачев, Олyмпиа, Крагујевац
3. Кристина Даниловић, Борац, Чачак
1. Радмила Делић, Клеопатра, Апатин
2. Ивана Димитријевић, Олyмпиа, Крагујевац
3. Марија Верешбарањи, Толди Н, Орахово
1. Маја Павловић, Борац, Чачак
2. Ксенија Дунђерски, Шипка, Нови Сад
3. Ивана Павловић, Партизан, Бор
1. Инес Лучић, Шипка, Нови Сад
1. Роберт Јаковљевић, Олyмпиа, Крагујевац
2. Ђорђе Брајковић, Musculeplanet, Београд
3. Дарко Сенци, Толди Н. Орахово
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
119
Клаиск Боди Билдинг
+180 cm
Боди Билдинг -70 kg
Боди Билдинг -80 kg
Боди Билдинг -90 kg
Боди Билдинг +90 kg
Апсолутни Победник
1. Иван Живанић, Gymi, Чачак
2. Саша Димитријевић, Олyмпиа, Крагујевац
3. Милорад Поњавић, Олyмпиа, Крагујевац
1. Милош Дисић, Олyмпиа, Крагујевац
2. Драшко Миладиновић, Железничар, Смедерево
3. Небојша Бојковски, Олyмпиа, Крагујевац
1. Предраг Павловић, Борац, Чачак
2. Дарко Мијић, Железничар, Смедерево
3. Александар Цветковић, Александар, Шабац
1. Лепомир Бакић, Олyмпиа, Крагујевац
2. Милан Кресојевић, Олyмпиа, Крагујевац
3. Велимир Васић, Шипка, Нови Сад
1. Светозар Миленковић, Extreme Gym, Београд
2. Милан Блануша, Браћа Блануша,Апатин
3. Јовица Савић, Дубочица, Лесковац
Светозар Миленковић, Extreme Gym, Београд
Бокс
Првенство Србије у боксу
Сениори
-49 kg
-56 kg
-60 kg
120
1. Милош Балтић, Металац, Краљево
2. Милош Савић, Пирот
1. Никола Маговац, Раднички, Београд
2. Ненад Димитријевић, Земун
3. Аљо Васић, Мачва
Данијел Домонкош, Кикинда
1. Љубомир Марјановић
2. Давид Мијаиловић, Мачва
3. Страхиња Кукић, Шајкаши
Марко Томић, Смедерево
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
-64 kg
-69 kg
-75 kg
-81 kg
-91 kg
+91 kg
Сениорке
-51 kg
-54 kg
-64 kg
-69 kg
1. Бранимир Станковић, Мачва
2. Саша Јањић, Гоша
3. Петар Перић, Лозница
1. Предраг Ковачевић, Црвена звезда, Београд
2. Немања Лукачевић, Раднички, Београд
3. Бојан Мићевић, Гард
1. Никола Јовановић, Раднички, Београд
2. Миљан Видовић, Лозница
3. Милутин Николић, Смедеревац
Милош Чолић, Гоч
1. Марко Николић, Црвена звезда, Београд
2. Никола Полић, Нови Сад
3. Војин Вујовић, Дорћол
Милош Терзић, Гоч
1. Вук Милисав Симић, Лозница
2. Милош Срдић, Спартак
3. Александар Радивојевић, Св. Белић
Никола Мрљак, Топлица
1. Андрија Кековић, Раднички, Београд
2. Радивоје Јоксовић, Фонтана
3. Петар Мауковић, Нови Сад
Бојан Дураковић, Магнум
1. Драгана Занини Ф89
1. Нина Стојановић, Земун
2. Катарина Анђелковић, Топлица
1. Душица Вујанић, Динамо, Панчево
2. Милица Стевковски
1. Марија Дивјак, Земун
2. Сандра Ћирић, G&F
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
121
Бриџ
Трајал Србије 2011 – Првенство парова са тимским обрачуном
Нови Сад, 03-06.03.2011. год.
Парови
1. Дејан Јовановић – Зоран Колџић, Црвена звезда, Београд
2. Борис Алтман – Горан Радишић, НС-1 Нови Сад
3. Миодраг Маловић – Вељко Вујчић, Центар, Београд
Парско Првенство Србије „Александар Бауер“ - Првенство парова са парским
обрачуном Врњачка Бања, 30. 04.-01.05.2011. год.
Парови
1. Владимир Нешић – Драган Стојковић, „БК Ђорђе Дуњић“, Врњачка бања
2. Филип Јелић– Милорад Радојевић, „БК Земун“ – Земун
3. Зоран Бурић – Симић Никола, „БК 2 трефа“ – Јагодина
Микс Првенство Србије,
Београд, 05-07.02. 2011.год.
Парови-микс
1. Јована Маринковић, Нови Сад – Марко Глигоријевић, Београд
2. Сандра Русо, Загреб– Бранислав Ђуричић, Нови Сад
3. Сања Лазић, Београд– Момчило Игњатовић, Београд
Прва Савезна Лига Србије
Првенство тимова
1. НС-1 – Нови Сад
Дарко Парежанин
Бранислав Ђуричић
Горан Радишић
Борис Алтман
Бошко Тркуља
Ненад Мишковић
Јована Маринковић
2. Црвена Звезда – Београд
Дејан Јовановић
Зоран Колџић
Драган Аздејковић
Владан Тубић
Марко Перишић
Стевица Кикић
3. Нишки Бриџ Клуб – Ниш
Милан Ушћумлић
Саша Цветановић
Ненад Поповић
Александар Станковић
Затворено Екипно Првенство Србије – Првенство екипа победника регион
1. Живац – Централна 2. Нишки Бриџ Клуб –
3. НС-1 – Војводина –
Србија – Ниш
Централна Србија – Ниш
Нови Сад
Зоран Милосављевић
Михајло Филиповић
Дарко Парежанин
Ивица Кикић
Слободан Филиповић
Бранислав Ђуричић
Владан Милутиновић
Драган Пејчић
Ненад Мишковић
Владимир Калчић
Марко Манчић
Горан Радишић
Мирољуб Нејковић
Борис Алтман
Бошко Тркуља
122
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Дизање тегова
Појединачно Првенство Србије
Инђија, 04.06.2011.год.
Сениори
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg
+105 kg
1. Бошко Мињуш, Камен, Инђија
2. Бојан Јовановић, Срем, Сремска Митровица
1. Марио Полачек, Камен, Инђија
2. Михаило Мијаиловић, Црвена звезда, Београд
3. Ђорђе Крнајац, Херкулес, Бач
1. Дејан Пејић Тукуљац, Спарта, Суботица
2. Ненад Младеновић, Бањица, Београд
3. Душан Аранђеловић, Ниш, Ниш
1. Кристиан Хорват, Спартак, Суботица
2. Бојан Петровић, Бањица, Београд
3. Иван Шен, Срем, Сремска Митровица
1. Слађан Петровић, Бањица, Београд
2. Александар Шарчански, Црвена звезда, Београд
3. Ервин Рожњик, Спартак, Суботица
1. Игор Томић, Раднички, Сомбор
2. Ненад Кужић, Ниш, Ниш
3. Драган Костић, Раднички, Сомбор
1. Милош Кнежевић, Спартак, Суботица
2. Жељко Карашић, Раднички, Сомбор
1. Чаба Нађ, Банат, Зрењанин
2. Веселин Јаковљевић, Ниш, Ниш
3. Тивадар Кајдочи, Спартак, Суботица
Финални турнир екипног Првенства Србије
Суботица, 19.11.2011.год.
1. Спартак, Суботица
Дејан Пеић Тукуљац
Милош Кнежевић
Јожеф Лукач
Ервин Рожник
Тивадар Кајдочи
Тамаш Кајдочи
2. Раднички, Сомбор
Атила Дерењи
Игор Томић
Драган Костић
Марио Доротић
Радослав Каралић
Давид Патарић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
3. Херкулес, Бач
Синиша Хорват
Лука Сентивански
Ђорђе Крњајац
Стефан Дакић
Весо Митић
Кристијан Бертран
123
Појединачно и екипно Првенство,
Београд , 28.05.2011.год.
Сениорке
53kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+75 kg
Екипно
1. Ена Милић, Јединство, Стара Пазова
1. Марија Мојзеш, Раднички, Сомбор
2. Александра Милошевић, Ниш, Ниш
3. Мира Никић, Партизан, Београд
1. Силвана Вукас, Спорт актив, Београд
2. Драгана Кривошија, Камен, Инђија
3. Ивана Ђулвезан, Срем, Сремска Митровица
1. Бригита Лукач, Спартак, Суботица
2. Јелена Варцелија, Срем, Сремска Митровица
3. Кристина Златановић, Бањица, Београд
1. Кристина Мацура, Бањица, Београд
2. Ана Кисо, Партизан, Београд
3. Александра Лека, Јединство, Стара Пазова
1. Марија Рудаљевић, Бањица, Београд
1. Бањица, Београд
Марија Рудаљевић
Кристина Мацура
Јелена Лазовић
Кристина Златановић
Џудо
Појединачно првенство Србије,
Београд, 20.03.2011.год.
Сениори
- 60 kg
- 66 kg
124
1. Предраг Николајевић, Динамо, Панчево
2. Александар Дулијан, Пролетер, Зрењанин
3. Игор Ћосић, Рекорд, Београд
3. Никола, Лемић, Кинезис Ниш
1. Урош Костадиновић, Кинезис, Ниш
2. Илија Цигановић, Рекорд, Београд
3. Ненад Вуколић, Сирмиум, Ср. Митровица
3. Немања Николић, ОЈК Београд, Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
- 73 kg
- 81 kg
- 90 kg
- 100 kg
+ 100 kg
Сениорке
- 48 kg
- 52 kg
- 57 kg
- 63 kg
- 70 kg
- 78 kg
+ 78 kg
1. Ђорђе Томић, Рекорд, Београд
2. Филип Крижан, ОЈК Београд, Београд
3. Милош Мијалковић, ЈС Србије
3. Стеван Стојановић, Партизан, Београд
1. Мирољуб Ивезић, ОЈК Београд, Београд
2. Марко Вуковић, Жандармерија, Београд
3. Урош Ненковић, Партизан, Београд
3. Бошко Остојић, Вождовац, Београд
1. Никола Николић, Црвена звезда, Београд
2. Лука Гартнер, Славија, Нови Сад
3. Филип Симић, Рекорд, Београд
3. Никола Милошевић, Кинезис, Ниш
1. Предраг Будић, Жандармерија Београд
2. Андрија Ђуришић, Црвена звезда Београд
3. Милан Дишовић, ОЈК Београд, Београд
3. Предраг Николић, Брус-Паникоп, Брус
1. Небојша Мандић, Партизан, Београд
2. Никола Јеремић, Рума, Рума
3. Горан Пргоњић, Цемент, Беочин
3. Урош Николић, Рекорд, Београд
1. Љиљана, Црвена звезда, Београд
2. Анита Сакал, Пролетер, Зрењанин
3. Мирела Салијевић, Партизан, Нови Сад
3. Милена Мићуновић, Партизан, Нови Сад
1. Весна Ранковић, Партизан, Нови Сад
2. Маша Смиљковић, Партизан, Нови Сад
3. Марија Стоиљковић, Младост Царин, Смедерево
3. Данијела Павић, Младос,т Бечеј
1. Рогић Јована, Славија, Нови Сад
2. Стевић Ивана, Кинезис, Ниш
3. Опачић Ана, Безбеднос,т Нови Сад
3. Фабијан Андреа, Партизан, Нови Сад
1. Милана Миљковић, Партизан Нови Сад
2. Драгана, Бискуповић Цемент, Беочин
3. Санела Вадић, Бачка, Сомбор
3. Маријана Николајевић, Динамо Панчево
1. Тамара Ковачевић,Цемен, Беочин
2. Снежана Делибашић, Партизан, Нови Сад
3. Невенка Ћуповић, Раднички, Обреновац
3. Тамара Милишић, Партизан, Нови Сад
1. Уна Туба, Партизан, Београд
2. Вања Мандић, Партизан, Нови Сад
3. Јелена Жабић, Партизан, Нови Сад
3. Милица Секулић, Панчево, Панчево
1. Милица Жабић, Партизан, Нови Сад
2. Милена Тодоровић, Партизан, Нови Сад
3. Милица Арсић, Партизан, Краљево
3. Марија Леповић, Олимп, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
125
Џет ски
Првенство Србије у џет скију
Београд, 30-31.07. и 06.08.2011.год.
Ранабаут сток
Ранабаут суперсток
Ранабаут опен
Формула 2
1. Филип Ерчић, ЏСК „Београд“, Београд
2. Мирослав Борковић, ЏСК „Земунац“, Земун
3. Милан Илијић, ЏСК „Гардош“, Земун
1. Синиша Ристовић, ЏСК „Београд“, Београд
2. Ласло Ваш, ЏСК „Београд“, Београд
3. Мирослав Малбаша, ЏСК „Гардош“, Земун
1. Игор Перазић, ЏСК „Београд“, Београд
2. Синиша Ристовић, ЏСК „Београд“, Београд
3. Вељко Шукало, ЏСК „Београд“, Београд
1. Драган Зарић, ЏСК „Војводина“, Нови Сад
2. Бранко Бокан, ЏСК „Дунав“, Сомбор
3. Славиша Иваковић, ЏСК „Земунац“, Земун
1. Душан Гудовић, ЏСК „Нови Београд“, Београд
2. Милан Ракић, ЏСК „Београд“, Београд
3. Томислав Панић, ЏСК „Нови Сад“, Нови Сад
Џу џицу
Првенствo Србије
Сениорке
Дуо микс
126
1. Стошић Милица- Томашевић Марко, Мл.Полицајац –
Ср.Каменица
2. Јеркић Александра-Киш Владимир, Војводина-Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Појединачно
1. место
2. место
3. место
Милица Стошић, -55кг. Мл. Полицајац, Ср.Каменица
Биљана, Тапавички -55кг. Бујинкан, Зрењанин
Андријана Крстић,+70кг – Студент, Смедерево
Давид Околишан, -62кг, - Дунав, Нови Сад
Млађан Грујић, -69кг. – НиФ, Алексинац
Милан Крезовић -77кг, Бујинкан, Зрењанин
Давид Копас -85кг, Студент, Нови Сад
Марко Вујашевић -94кг, – Бујинкан, Зрењанин
Стефан Трнојевић +94кг – Бујинкан, Зрењанин
Кристина Љушић, -62кг. Безбедност, Смедерево
Милош Јанковић, -69кг, Безбедност, Смедерево
Милан Николић, -77кг. НиФ, Алексинац
Александар Маричић, -85кг, Студент, Нови Сад
Марко Вељковић, -94кг, Безбедност, Смедерево
Данијел Стефановић, -69кг.-НиФ, Алексинац
Велимир Мишић, -77кг. – Дунав, Нови Сад
Марко Томашевић,-85кг,Мл.Полицајац, Ср. Каменица
Владимир Радојчић, -94кг. Војводина, Нови Сад
Фудбал
Сениори
1. ФК „Партизан“
Ивица Илијев
Владимир Стојковић
Саша Илић
Радосав Петровић
Немања Томић
Стефан Бабовић
Александар Миљковић
Младен Крстајић
Марко Шћеповић
Марко Јовановић
Милан Смиљанић
Александар Давидов
Александар Лазевски
Звонимир Вукић
2. ФК „Црвена звезда“
Андрија Калуђеровић
Душко Тошић
Павле Нинков
Марко Вешовић
Саша Стаменковић
Дејан Миловановић
Александар Јевтић
Огњен Короман
Никола Микић
Дарко Лазовић
Милош Трифуновић
Срђан Мијаиловић
Милан Вилотић
Стеван Рељић
Славко Перовић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
3. ФК „Војводина“
Жељко Бркић
Слободан Медојевић
Мирослав Вуличевић
Јанко Тумбасовић
Мирослав Стевановић
Александар Катаи
Брана Илић
Владан Павловић
Вук Митошевић
Никола Лазетић
Немања Билбија
Бранислав Трајковић
Дејан Каран
127
Сениорке
1. ЖФК „Спартак Јаффа“
Виолета Словић
Моника Шишковић
Невена Дамјановић
Ања Адамов
Марија Илић
Мирела Тенкови
Сандра Ђилас
Санда Јовановић
Јелена Маренић
Ана Иванов
Душка Живковић
Јелена Чанковић
Љиљана Гардијан
Јелена Чубрило
Александра Савановић
Стефана Даничић
2. ЖФК „Напредак“
Андријана Шћеповић
Зорица Караџић
Марина Шишковић
Марија Јоновић
Сузана Патронијевић
Милана Вуковић
Марија Михајловић
Оливера Марковић
Марија Радојичић
Милица Мијатовић
3. ЖФК „Машинац“
Кристина Крстић
Николета Николић
Сузана Вујошевић
Тамара Стојановић
Ивана Костић
Маја Димитријевић
Христина Сампанидас
Емилија Смиљковић
Милена Николић
Александра Ристић
Слађана Булатовић
Катарина Петровић
Ана Маринковић
Јасна Ђорђевић
Невена Стојковић
Ана Лилић
Милица Станковић
Го
Паровно Првенство Србије
Крагујевац, 2011.год.
1. Наташа Бошњак, Нови Сад – Драган Дубаковић,
Крагујевац
2. Ивана Стојановић, Београд – Лука Стојановић, Београд
Parovi
Екипно Првенство Србије,
Београд, 20. 04. 2011.
1. Студент Ниш
2. Раднички – Крагујевац
1. Душан Митић
2. Никола Митић
3. Мијодраг Станковић
3. Драган Митић
1. Лазар Манојловић
2. Никола Јевтић
3. Драган Дубаковић
3. Иван Дубаковић
128
3. Милентије Поповић Београд
1. Милош Бојанић
2. Дејан Крстић
3. Александар Милошевић
3. Горан Антонијевић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Хокеј на леду
Првенство Србије
1. ХК Партизан, Београд
1. Стефан Илић
2. Синиша Пауновић
3. Александар Кувељић
4. Марко Ковачевић
5. Марко Сретовић
6. Марко Миловановић
7. Ненад Раковић
8. Марко Прокић
9. Никола Главоњић
10. Срђан Ристић
11. Борис Габрић
12. Павле Огризовић
13. Бојан Јанковић
14. Немања Вучуревић
15. Горан Ристић
16. Иван Тумбас
17 Милош.Бабић
18.Фурније Марк-Андре
(Fournier Marc-Andre),
19. Патрик Олет (Ouellet
Patrick), Канада
20.Мареј Џон (Murray John),
УСА
21. Лукач Јожеф, Словачка
22. Анже Терликар,
Словенија
23. Митја Сотлар, Словенија
2. ХК Црвена Звезда,
Београд
1. Никола Бибић
2. Милан Луковић
3. Миодраг Павловић
4. Љубомир Ђорђевић
5. Немања Гачић
6. Никола Крстић
7. Марко Протић
8. Вукашин Стевић
9. Филип Раковић
10. Стефан Гачић
11. Алекса Луковић
12. Арсеније Ранковић
13. Огњен Исаковић
14. Лука Вујиновић
15. Оливер Варга
16. Андрија Дабовић
17. Александар Фат
18. Никола Враштановић
19. Марко Бркушанин
20. Игор Глигоријевић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
3. ХК Спартак, Суботица
1. Срђан Дакић
2. Томислав Барашић– Таш
3. Ален Бер
4. Лука Бошњак
5. Никола Бурсаћ
6. Бобан Чуковић
7. Угљеша Дулић
8. Акош Фехервари
9. Даниел Гергељ
10. Миодраг Гузина
11. Богдан Јанковић
12. Добринко Керлета
13. Борис Лечковић
14. Жељко Нешковић
15. Немања Николић
16. Ален Петер
17. Доминик Плавшић
18. Атила Рац
19. Бруно Вереш
20. Ведран Вереш
21. Звездан Видаковић
22. Дорожмаи Карло Виг
129
Хокеј на трави
Паровно Првенство Србије
Крагујевац, 2011.год.
Првенство Србије у хокеју на трави –
мушкарци
1. ХК Чукарички, Београд
2. ХК Електровојводина, Суботица
3. ХК Електровојводина, Нови Сад
Првенство Србије у хокеју на трави –
жене
1. ХК БАСК, Београд
2. ХК Електровојводина, Суботица
3. ХК Нови Сад, Нови Сад
Првенство Србије у дворанском хокеју Првенство Србије у дворанском хокеју
– мушкарци
– жене
1. ХК Електровојводина, Суботица
1. ХК БАСК, Београд
2. ХК Електровојводина, Нови Сад
2. ХК Електровојводина, Суботица
3. ХК Чукарички, Београд
3. ХК Нови Сад, Нови Сад
Једрење
Првенство Србије
470
1. Анђелија Милосављевић, Милена Милосављевић
2. Вјекослав Футо, Стевица Седлак
3. Цејан Антић, Милена Петровић
Финн
1. Милан Ђорђевић
2. Војислав Ковачев
3. Марко Братељевић
Ласер стандард
1. Дани Станишић
2. Никола Марјановић
3. Армен Ђорђевић
Ласер радијал
1. Милица Дукиђ
2. Маја Кнежевић
3. Матија Лагатор
Ласер 4.7
1. Невен Николић
2. Тара Тошић
3. Михајло Милосављевић
130
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Оптимист
Генерално
1. Ивона Косор
2. Тара Живковић
3. Лена Пулетић
Micro
1. Драган Василијевић, Дејан Василијевић,
Слађа Василијевић
2. Јован Црногорац,
3. Владимир Митровић
Кајак
Првенство Србије
К-1 1.000 m
К-4 1.000 m
Ц-1 1.000 m
К-4 1.000 m
К-1 1.000 m
Ц-2 1.000 m
К-2 1.000 m
К-2 1.000 m
Ц-4 1.000 m
1. Марко Томићевић, Земун, Земун
2. Холпер Ервин, Зорка Color, Шабац
3. Зорић Миленко,Синтелон, Бачка Паланка
1. Панда-Мајор Кубик-Ерцег-Милковић, Дунав, Бездан
2. Старовић-Матејин-Француски-Стеванов, Лиман, Нови Сад
3. Веселиновић-Чикош-Родић-Грбић, Синтелон, Бачка
Паланка
1. Душан Ружичић, Змај, Земун
2. Младежић Страхиња,Синтелон, Бачка Паланка
3. Петровић Милош, Бск, Борча
1. Станојевић-Пајић-Алексић-Холперт, Зорка Color, Шабац
2. Торубаров-Петрикоња-Јованов-Радановић, Војводина Нс
3. Раиновић-Јанковић-Павловић-Митјев, Зорка Цолор Шабац
1. Нађ Антонија,Војводина, Нови Сад
2. Тркуља Милана, Забрежје, Забрежје
3. Чернак Ања, Панчево, Панчево
1. Цвитановић-Чудић, Забрежје, Забрежје
2. Ковачевић-Вујић, Зорка Color, Шабац
3. Ружичић-Гачић, Змај, Земун
1. Пајић-Станојевић, Зорка Color, Шабац
2. Алексић-Терзић, Зорка Color, Шабац
3. Зорић-Кнежевић, Синтелон, Бачка Паланка
1. Мајор Кубик-Ерцег, Дунав, Бездан
2. Молдован Н.-Молдован О.БСК, Борча
3. Чикош-Грбић, Сителон, Бачка Паланка
1. Томић-Барашевић-Барашевић-Добресков, Панчево,
Панчево
2. Чудић-Арежина-Спасенић-Цвитановић, Забрежје
3. Вујић-Бјеловић-Николић-Кнежевић, Зорка Color, Шабац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
131
К-4 500 m
К-1 500 m
Ц-1 500 m
К-1 500 m
К-2 500 m
Ц-2 500 m
К-2 500 m
К-4 500 m
Ц-4 500 m
К-4 200 m
К-1 200 m
Ц-1 200 m
К-1 200 m
К-2 200 m
Ц-2 200 m
К-2 200 m
132
1. Панда-Мајор Кубик-Ерцег-Миљковић, Дунав, Бездан
2. Веселиновић-Тркља-Грбић-Чикош, Синтелон, Бачка
Паланка
3. Старовић-Матејин-Француски-Стеванов, Лиман, Нови Сад
1. Терзић Дејан, Зорка Колор, Шабац
2. Хасановић Давид, Дунав, Бездан
3. Томићевић Марко, Земун, Земун
1. Младежић Страхиња, Синтелон, Бачка Паланка
2. Петровић Милош, БСК, Борча
3. Карановић Милош, Синтелон, Бачка Паланка
1. Нађ Антонија, Војводина, Нови Сад
2. Молдован Николина, БСК, Борча
3. Тркља Милана, Забрежје, Забрежје
1. Филиповић-Зорић, Змај, Земун
2. Пајић-Станојевић, Зорка, Шабац
3. Алексић-Холперт, Зорка Color, Шабац
1. Петрић-Настић, Панчево,Панчево
2. Цвитановић-Чудић, Забрежје, Забрежје
3. Карановић-Станишић, Синтелон, Бачка Паланка
1. Молдован-Молдован, БСК, Борча
2. Старовић-Матејин, Лиман, Нови Сад
3. Тркуља-Веселиновић, Синтелон, Бачка Паланка
1. Алексић-Холперт-Терзић-Грујић, Зорка Color, Шабац
2. Пајић-Станојевић-Раиновић-Митјев,Зорка Color, Шабац
3. Болтић-Драгосављевић-Зорић-Кнежевић, Синтелон
1. Вујић-Бјеловић-Николић-Кнежевић, Зорка Color, Шабац
2. Томић-Барашевић-Барашевић-Добресков, Панчево
3. Милојковић-Бабић-Спасенић-Чудић, Забрежје
1. Родић-Тркуља-Грбић-Чикош, Синтелон, Бачка Паланка
2. Тудоровић-Добо-Патаки-Шарњаи, Братство, Кањижа
3. Панић-Пекић-Симикћ-Балаћ, Змај, Земун
1. Новаковић Марко, Бечеј,Бечеј
2. Мандић Јово, Лиман, Нови Сад
3. Ђенадић Милан, Зорка Color, Шабац
1. Цвитановић Горан, Забрежје, Забрежје
2. Младежић Страхиња, Синтелон, Паланка
3. Чемерлић Славко, Нк Београд, Београд
1. Молдован Николина, БСК, Борча
2. Нађ Антонија, Војводина, Нови Сад
3. Тркуља Милана, Забрежје, Забрежје
1. Филиповић-Зорић, Змај,Земун
2. Ђенадић-Грујић, Зорка Color, Шабац
3. Павловић-Терзић, Зорка Color, Шабац
1. Петрић-Настић, Панчево, Панчево
2. Станишић-Карановић, Синтелон, Бачка Паланка
3. Нововић-Чемерлић, Нкб, Београд
1. Молдован-Молдован, Бск, Борча
2. Старовић-Матејин, Лиман, Нови Сад
3. Чикош-Грбић, Синтелон, Бачка Паланка
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
К-4 200 m
Ц-4 200 m
Ц-1 200 m
1. Алексић-Холперт-Терзић-Грујић, Зорка Шабац
2. Филиповић-Зорић-Ближњаковић-Ничић, Змај, Земун
3. Новаковић-Силађи-Џигурски-Драгин, Бечеј, Бечеј
1. Цвитановић-Спасенић-Милојковић-Чудић, Забрежје,
Забрежје
2. Томић-Барашевић-Барашевић-Добресков, Панчево, Панчево
3. Вујић-Николић-Миловановић-Сандић, Зорка Color, Шабац
1. Рајковић Катарина, Змај, Земун
2. Новаковић Бранка, Забрежје, Забрежје
3. Јевтић Катарина, Забрежје, Забрежје
Карате
Првенство Србије , Крагујевац
Генерални пласман
Кате - Сениори
Појединачно
Екипно
Кате - Сениорке
Појединачно
Екипно
1. Чукарички Рода, Београд
2. Младеновац, Младеновац
3. Соко Штарк, Партизан
1. Дејан Пајкић, Чукарички Рода, Београд
2. Михајло Митровић, Младеновац, Младеновац
3. Енис Гарипи, Сомбарац, Сомбор
3. Далибор Ристић, Чукарички Рода, Београд
1. Раднички Ков, Раднички, Ковин
2. Чукарички Рода, Младеновац, Младеновац
3. Киндер, Киндер, Београд
3. Сомборац, Сомбарац, Сомбор
1. Марија Маџаревић, Чукарички Рода, Београд
2. Ивана Степановић, Арена, Београд
3. Александра Петровић, Чукарички Рода, Београд
3. Дуња Жеравић, Сомбарац, Сомбор
1. Чукарички Рода, Београд
2. Партизан, Београд
3. Раднички, Ков, Ковин
3.Сомборац, Сомбарац, Сомбор
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
133
Сениори- борбе
-60 kg
-67 kg
-75 kg
-84 kg
+84 kg
Сениорке
-50 kg
-55 kg
-61 kg
-68 kg
+68 kg
134
1. Марко Антић, Младеновац, Младеновац
2. Младен Ћурић, Хајдук, Кула
3. Игор Крстин, Жандармерија, Београд
3. Нермин Зећировић, Шампион, Нови Пазар
1. Стефан Јоксић, Борац, Чачак
2. Арсеније Тадић, Младеновац, Младеновац
3. Ненад Келебић, Војводина 21, Нови Сад
3. Борис Поздер, Сомбарац, Сомбор
1. Владимир Алексић, Раднички, Обреновац
2. Никола Јовановић, Младеновац, Младеновац
3. Немања Лугић, Динамо, Панчево
3. Младен Гордић, Војводина 21, Нови Сад
1. Милош Јовановић, Colos, Београд
2. Слободан Битевић, Динамо, Панчево
3. Марко Мандић, Војводина 21, Нови Сад
3. Милош Цицовић, Раднички, Београд
1. Милош Живковић, Партизан, Београд
2. Мирко Шаин, Хајдук, Кула
3. Милош Вуковић, Студентски Град, Београд
3. Владимир Драгићевић, Студентски Град, Београд
1. Јелена Миливојчевић, Младеновац, Младеновац
2. Катарина Михаиловић, ГСП Бгд Полет, Београд
3. Јелена Туфегџић, Соко Штарк, Београд
3. Биљана Стојковић, Соко Штарк, Београд
1. Катарина Стрика, Соко Штарк, Београд
2. Јована Петров, Војводина 21, Нови Сад
3. Бранка Аранђеловић, Ниш, Ниш
3. Маја Јовановић, Раднички, Београд
1. Сања Цвркота, Задругар, Лазарево
2. Дарија Ерић, Задругар, Лазарево
3. Милена Станојевић, Соко Штарк, Београд
3. Данијела Миленковић, МБ Спорт Клуб, Београд
1. Тамара Филиповић, Соко Штарк, Београд
2. Марија Стакић, Соко Штарк, Београд
3. Бојана Пећо, Mawasi, Нови Сад
3. Јована Марковић, Војводина 21, Нови Сад
1. Маја Мирдиња, Mawasi, Нови Сад
2. Јована Огњеновић, Војводина 21, Нови Сад
3. Ивана Андрејић, Ниш, Ниш
3. Ивана Филиповић, Младеновац, Младеновац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Карлинг
Првенство Србије ,
Београд, 22-27.01.2011.год
1. Карлинг клуб Таурунум, Земун
Бојан Мијатовић-скип, Горан Унгуровић, Милош Илић, Дмитар Стричевић
2. Краљевски карлинг клуб, Београд
Марко Стојановић-скип, Ђорђе Нешковић, Саша Шекарић
3. Карлинг клуб Виглед, Ваљево
Бојан Брадић-скип, Бојан Чолић, Драган Јовановић, Миливој Костић
Кендо
Првенство Србије у кендоу
Београд, 27.08.2011. год.
Сениори
Појединачно
Сениорке
Појединачно
1. Војин Милојевић, КК Београд, Београд
2. Милош Јовановић, КК Београд, Београд
3. Урош Бобић, КК Београд, Београд
3. Никола Цветановић, КК Београд, Београд
1. Ана Момчиловић, КК Београд, Београд
2. Јована Марић, КК Београд, Београд
3. Емина Младеновић, RUYIN, Параћин
3. Јелена Ђуровић, КК Београд, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
135
Кик бокс
Првенство Србије
Земун, 26.03.2011.год
Сениори
full conatct, „A“ класа
до 54 kg
до 63.5 kg
до 71 kg
до 75 kg
до 81 kg
до 86 kg
+ 91 kg
до 56 kg
до 65 kg
Пласман клубова
1. Милан Савић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Александар Ђорђевић - Војводина, Нови Сад
3. Данијел Богдановић - Палмини тигрови, Јагодина
1. Срђан Антић - Јуниор, Врање
2. Милош Цветковић - Врање, Врање
1. Слађан Драгишић - Јуниор, Врање
2. Синиша Владимировић - Бор, Бор
3. Далибор Антић - Врање, Врање
3. Урош Живковић - Ниш Контос
1. Стеван Живковић - Ниш Контос, Ниш
2. Љубо Јалови - Врбас, Врбас
3. Миљан Видовић - Војводина, Нови Сад
3. Далибор Терзић - Деспот, Смедерево
1. Срђан Михајловић - 011, БГД
2. Виктор Шубић - Црвена звезда-Делије, Београд
3. Миша Николић - Црвена звезда-Делије, Београд
1. Милош Нешковић - Раднички, Ниш
2. Владимир Лекић - СД цомбат, Смедерево
3. Иван Делиђ - Црвена звезда-Делије, Београд
1. Драган Јовановић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Здравко Рајевић - Вук, БГД
1. Тања Катанчевић - СД цомбат, Смедерево
2. Нина Стојановић - Црвена звезда-Делије, Београд
3. Катарина Цветановић - Ниш Контос, Ниш
3. Маја Марковић - Смедерево, Смедерево
1. Сузана Радовановић-Црвена звезда-Делије, Београд
2. Драгана Илић-Војводина, Нови Сад
3. Лидија Марјановић - Ниш Контос, Ниш
1. Црвена звезда Делије
2. Јиниор
3. Ниш Контос
Првенство Србије
Младеновац, 12.03.2011.год
Сениори
full conatct, „Б“ класа
до 54 kg
136
1. Марко Марковић - Врање, Врање
2. Бојан Величковић - Морава, Владичин Хан
3. Лазар Обадић - Јуниор, Врање
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
57 kg
до 60 kg
до 63.5 kg
до 67 kg
до 71 kg
до 75 kg
до 81 kg
до 86 kg
до 91 kg
+ 91 kg
до 48 kg
до 56 kg
до 60 kg
Пласман клубова
1. Александар Коновалов - Палмини тигрови, Јагодина
2. Радомир Недељковић - Врање, Врање
3. Владимир Јеленковић - Јуниор, Врање
1. Мирослав Мазић - Војводина, Нови Сад
1. Александар Петровић - Врање, Врање
2. Кенан Хајдаровић - Нови Пазар, Нови Пазар
3. Предраг Мијаиловић - Палмини тигрови, Јагодина
3. Жељко Ковачевић - Кобра, Сомбор
1. Дарко Марковић - Војводина, Нови Сад
2. Дејан Вељковић - Спартан, Пожаревац
3. Вахид Кицара - Нови Пазар, Нови Пазар
3. Немања Глишић - Младеновац, Младеновац
1. Саша Стошић - СД цомбат, Смедерево
2. Урош Здравковић - Гроцка, Београд
3. Милош Врачевић - Фанатик, Стара пазова
3. Горан Кашић - Војводина, Нови Сад
1. Милош Симић - Спартан, Пожаревац
2. Далибор Стајковић - Гроцка, Београд
3. Милан Марковић - Деспот, Смедерево
3. Драган Миљковић - Косовска Митровица
1. Никола Стошић - СД цомбат, Смедерево
2. Марко Божовић - Ниш Контос, Ниш
3. Блажо Поповић - Врбас, Врбас
3. Бојан Никић - Војводина, Нови Сад
1. Милан Андрејевић - Ниш Контос, Ниш
2. Срђан Поповић - Деспот, Смедерево
3. Иван Ђорђевић - Гром, Мајданпек
3. Петар Урошевић - Фанатик, Стара Пазова
1. Бојан Џепина - Батајница, Београд
2. Драгомир Полугић - Краљево, Краљево
3. Милош Миљковић - Раднички, Ниш
3. Милун Миленковић - Косовска Митровица
1. Немања Јовановић - Палмини тигрови, Јагодина
2. Саша Полугић - Краљево, Краљево
3. Немања Столић - Будо Кан, Лазаревац
3. Ђорђе Крстић - Војводина, Нови Сад
1. Мирела Баруџић - Нови Пазар, Нови Пазар
2. Сања Петровић - Ниш Контос, Ниш
3. Јелена Ћулибрк - Ваљево, Ваљево
1. Нина Стојановић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Маја Марковић - Смедерево, Смедерево
3. Катарина Цветановић - Ниш Контос, Ниш
1. Валентина Станковић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Бојана Андрић - Ваљево, Ваљево
3. Светлана Миловановић - Ваљево, Ваљево
1. Војводина, Нови Сад
2. Врање, Врање
3. Ниш Контос
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
137
Првенство Србије
Нови Сад, 16.04.2011.год
Сениори
К1 Rules, „А“ класа
до 54 kg
до 63.5 kg
до 67 kg
до 71 kg
до 75 kg
до 81 kg
до 86 kg
до 91 kg
+ 91 kg
до 48 kg
до 52 kg
до 56 kg
до 56 kg
до 60 kg
до 65 kg
Пласман клубова
138
1. Александар Ђорђевић - Војводина, Нови Сад
2. Милан Савић - Црвена звезда-Делије, Београд
1. Александар Гогић - Војводина, Нови Сад
2.Дарко Кнежевић - Феникс, Нови Сад
3. Милош Цветковић - Врање, Врање
3. Предраг Дамњановић - Слобода Ужице Лавови, Ужице
1. Мирољуб Недељковић - Јуниор, Врање
2. Урош Живковић - Ниш Контос
3. Стефан Вуксановић – Краљево
1. Слађан Драгишић - Јуниор, Врање
2. Александар Топић - Сурчин
3. Сокол Арсић - Лесковац
3. Душан Муждека - Фанатик, Стара Пазова
1. Стеван Живковић - Ниш Контос
2. Љубо Јалови - Врбас
3. Никола Петровић - Чакурики, Нови Сад
3. Миљан Видовић - Војводина, Нови Сад
1. Урош Богојевић - Војводина, Нови Сад
2. Виктор Шубић - Црвена звезда-Делије, Београд
3. Милан Рељић - Пагонис теам, Нови Сад
3. Никола Станков - Драгон, Сефкерин
1. Братислав Илић - Земун
2. Владимир Лекић - СД цомбат, Смедерево
3. Иван Делић - Црвена звезда-Делије, Београд
3. Милош Нешковић - Раднички, Ниш
1. Дејан Вучковић - Војводина, Нови Сад
2. Бојан Џепина – Батајница
1. Ненад Милетић - Краљево
3. Драган Јовановић - Црвена звезда-Делије, Београд
3. Дане Бокан - Чакурики, Нови Сад
1. Мирела Баруџић - Нови Пазар, Нови Пазар
2. Сања Петровић - Ниш Контос, Ниш
1. Ајла Лукач - Нови Пазар, Нови Пазар
2. Нина Стојановић - Црвена звезда-Делије, Београд
1. Тања Катанчевић - СД цомбат, Смедерево
2. Ајла Лукач - Нови Пазар, Нови Пазар
1. Сања Сучевић - Ронин гyм, Ветерник
2. Тања Катанчевић - СД цомбат, Смедерево
1. Мирјана Вујић - Нови Сад
2. Драгана Илић - Војводина, Нови Сад
1. Валентина Станковић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Сузана Радовановић - Црвена звезда-Делије, Београд
1. Војводина, Нови Сад
2. Црвена звезда Делије
3. Ниш Контос
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Првенство Србије
Ниш, 10.04.2011.год
Сениори
К1 Rules, „Б“ класа
до 54 kg
60 kg
до 63.5 kg
до 67 kg
до 71 kg
до 75 kg
до 81 kg
до 86 kg
до 91 kg
+ 91 kg
до 48 kg
до 56 kg
до 60 kg
1. Марко Марковић - Врање, Врање
2. Марко Цветановић - Земун
3. Бојан Величковић - Морава, Владичин Хан
1. Александар Коновалов - Палмини тигрови, Јагодина
2. Радомир Недељковић - Врање, Врање
3. Мирослав Мазић - Војводина, Нови Сад
3. Седад Буквић - Нови Пазар
1. Предраг Јанковић - Земун
2. Марко Шваб - Лесковац
3. Предраг Мијајловић - Палмини тигрови, Јагодина
3. Иван Драгомиров - 011, Београд
1. Лазар Гроздановић - Ниш Контос, Ниш
2. Вахид Кицара - Нови Пазар, Нови Пазар
3. Никола Иванов Бељски - Ronin gym, Ветерник
3. Алекса Радуловић – Top fighter , Суботица
1. Саша Стошић - СД Combat , Смедерево
2. Иван Карличић - Колубара, Лазаревац
3. Драго Јовановић - Војводина, Нови Сад
3. Горан Кашић - Војводина, Нови Сад
1. Миљан Симовић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Александар Стојковић - Ronin gym, Ветерник
3. Душан Јовановић - Ниш Контос, Ниш
3. Нбојан Видојковић - Ниш Контос, Ниш
1. Никола Стошић - СД цомбат, Смедерево
2. Јасмин Муса - Црвена звезда-Делије, Београд
3. Марко Ђукић - Крсташ, Београд
3. Бојан Никић - Војводина, Нови Сад
1. Милош Марковић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Милан Андрејевић - Ниш Контос, Ниш
3. Милош Јанковић - Земун
3. Милош Миљковић - Раднички, Ниш
1. Милан Ђурковић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Драгомир Полугић - Краљево
3. Милош Милићевић - Ниш Контос, Ниш
3. Драгиша Љубић - Тимс, Прокупље
1. Стефан Јелић - Ронин гyм, Ветерник
2. Саша Полугић - Краљево, Краљево
3. Жељко Шобић - Војводина, Нови Сад
3. Саша Драгић - Ronin gym, Ветерник
1. Мирела Баруџић - Нови Пазар, Нови Пазар
2. Сања Петровић - Ниш Контос, Ниш
1. Тања Катанчевић - СД цомбат, Смедерево
2. Ајла Лукач - Нови Пазар, Нови Пазар
1. Валентина Станковић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Драган Илић - Војводина, Нови Сад
3. Лидија Марјановић - Ниш Контос, Ниш
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
139
до 65 kg
1. Сузана Радовановић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Ивана Марковић - Колубара, Лазаревац
1. Црвена звезда Делије
2. Ниш Контос
3.СД Combat
Пласман клубова
Првенство Србије
Београд , 01.10.2011.год
Сениори
Low kick, „A“ класа
до 54 kg
до 57 kg
60 kg
до 67 kg
до 71 kg
до 75 kg
до 81 kg
до 86 kg
до 91 kg
+ 91 kg
до 52 kg
до 56 kg
140
1. Данијел Богдановић - Палмини тигрови, Јагодина
2. Александар Ђорђевић - Војводина, Нови Сад
1. Ненад Димитријевић - Земун, Земун
2. Милан Савић - Црвена звезда - Делије, Београд
3. Ненад Анић - Палмини тигрови, Јагодина
1. Бобан Маринковић - Палмини тигрови, Јагодина
2. Милош Цветковић - Врање, Врање
3. Предраг Дамњановић - Слобода лавови, Ужице
1. Мирољуб Недељковић - Јуниор, Врање
2. Урош Живковић - Ниш, Ниш
3. Сокол Арсић - Лесковац, Лесковац
1. Александар Топић - Сурчин, Београд
2. Слађан Драгишић - Јуниор, Врање
3. Марјан Антић - Црна кобра, Пирот
3. Синиша Владимировић - Бор, Бор
1. Миљан Видовић - Војводина, Нови Сад
2. Марко Драговић - Пагонис теам, Нови Сад
3. Далибор Терзић - Деспот, Смедерево
1. Никола Стошић - СД Combat, Смедерево
2. Виктор Шубић - Црвена звезда - Делије, Београд
3.Никола Станков - Драгон, Сефкерин
1. Дарко Милошевић - Црвена звезда-Делије, Београд
2. Иван Делић - Црвена звезда-Делије, Београд
3. Владимир Лекић - СД Combat, Смедерево
3. Дејан Стојковић - Ниш, Ниш
1. Бојан Џепина - Батајница, Батајница
2. Јован Калуђеровић - Црвена звезда- Делије, Београд
3. Лука Стајић - Војводина, Нови Сад
3. Дејан Вучковић - Војводина, Нови Сад
1. Саша Ћировић - Фанатик, Стара Пазова
1. Драган Јовановић - Црвена звезда- Делије, Београд
3. Срђан Брезар - Сурчин, Београд
3. Здравко Рајевић - Вук, Београд
1. Ајла Лукач - Нови Пазар, Нови Пазар
2. Тихана Баша - Црвена звезда- Делије, Београд
3. Мирела Баруџић - Нови Пазар, Нови Пазар
1. Јована Крстић - Ниш, Ниш
2. Тања Катанчевић - СД Combat, Смедерево
3. Аниса Бихорац - Нови Пазар, Нови Пазар
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
до 60 kg
до 65 kg
до 70 kg
Пласман клубова
1. Јелена Стефановић - Црвена звезда - Делије, Београд
2. Лидија Марјановић - Раднички Ниш, Ниш
1. Тереза Вукадуновић - РУ 09, Рума
2. Сузана Радовановић - Црвена звезда - Делије, Београд
3. Александра Крстић - Пагонис теам, Нови Сад
3. Валентина Станковић - Црвена звезда - Делије, Београд
1. Ева Халаши - Војводина, Нови Сад
2. Ивана Марковић - Колубара, Лазаревац
1. Црвена звезда Делије
2. Војводина, Нови Сад
3. Палмини тигрови
Првенство Србије
Смедерево ,13.11.2011.год
Сениори
LOW KICK, „Б“ класа
1. Марко Марковић - Врање, Врање
54 kg
2. Јован Рашић - Зајечар, Зајечар
до 57 kg
1. Радомир Недељковић - Врање, Врање
2. Силбер Јашаревић - Земун, Земун
60 kg
1. Александар Коновалов - Палмини тигрови, Јагодина
2. Марко Цветановић - Земун, Земун
3. Мирослав Мазић - Војводина, Нови Сад
3. Немања Крстин - Бечеј, Бечеј
до 63.5 kg
1. Иван Драгомиров - 011, Београд
3. Марко Спасић - Деспот, Смедерево
3. Предраг Јанковић - Земун, Земун
3. Емир Хаџимујовић - Нови Пазар, Нови Пазар
до 67 kg
1. Дарко Марковић - Војводина, Нови Сад
2. Немања Кнежевић - Фанатик, Стара Пазова
3. Никола Марковић - Деспот, Смедерево
3. Никола Миленковић - Ниш, Ниш
до 71 kg
1. Саша Стошић - СД Combat, Смедерево
2. Милош Врачевић - Фанатик, Стара Пазова
3. Урош Медић - Нови Сад, Нови Сад
3. Горан Кашић - Војводина, Нови Сад
до 75 kg
1. Душан Шућур - 011, Београд
2. Милош Миљковић - СД Combat, Смедерево
3. Милош Васић - Сурчин, Београд
3. Младен Пешут - Црвена звезда - Делије, БГД
до 81 kg
1. Никола Лазаревић - Нови Београд, Београд
2. Небојша Полетан - Сурчин, Београд
3. Марко Божовић - Ниш, Ниш
3. Здравко Дукић - Ниш, Ниш
до 86 kg
1. Милош Марковић - Црвена звезда-Делије, БГД
2. Стефан Анђелковић - СД Combat, Смедерево
3. Срђан Поповић - Деспот, Смедерево
3. Душан Савковић - Будо кан, Лазаревац
до 91 kg
1. Анди Ђурђевић - Војводина, Нови Сад
2. Драгомир Полугић - Краљево, Краљево
3. Горан Ђорђевић - Ниш, Ниш
3. Никола Бајчетић - Црвена звезда- Делије, БГД
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
141
+ 91 kg
1. Иван Ћирковић - Брито, Велика Плана
2. Немања Столић - Нови Београд, Београд
3. Исмаил Хоћанин - Нови Пазар, Нови Пазар
3. Саша Полугић - Краљево, Краљево
1. Ајла Лукач - Нови Пазар, Нови Пазар
2. Сања Петровић - Ниш, Ниш
1. Аниса Бихорац - Нови Пазар, Нови Пазар
2. Лана Младеновић - Храбро срце, Београд
1. Јована Крстић - Ниш, Ниш
2. Биљана Шарчевић – Top fighter , Зрењанин
3. Бојана Николић - Нови Београд, Београд
1. Марија Вукашиновић - Ниш, Ниш
2. Емилија Божић – Murcako gym, Смедеревска Паланка
3. Сандра Јовановић - Спартан, Пожаревац
1. Ниш
2. Војводина, Нови Сад
3. Нови Пазар
до 52 kg
до 56 kg
до 60 kg
до 65 kg
Пласман клубова
Кјокушинкаи
Првенство Србије
Јагодина, 21.05.2011. год.
Сениори
апсолутна категорија,
борбе
Сениорике
кате
142
1. Радивоје Мирковић, КК Пантер,
2. Давор Петковић, КК Београд, Београд
3. Рајко Пацарек, КК Црвени Змај, Београд
1. Марина Вуковић, КК Црвена звезда, Београд
2. Лана Новковић, КК Црвени Змај, Београд
3. Марија Петковић, КК Црвени Змај, Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Клизање
Првенство Србије
Београд, 13-14.12.2011.год.
Сениорике
1. Сандра Ристивојевић, индивидуални члан
2. Marina Seeh, КК К-07, Београд
3. Мила Петровић, КК Младост, Београд
Коњички и феи спорт
Отворено првенство Србије у препонском јахању
Београд, 18-20.08.2011.год.
1. Бошко Ристић, Cipolla 2, ККCorpo, Београд
2. Катарина Илић, Esprit De Vie, ККCorpo, Београд
3. Иван Стевановић, Cadanse 3, КК Викинг, Нови Сад
Отворено првенство Србије у дресурном јахању
Нови Сад, 29-30.10.2011.год.
1. Маја Жагар, Пацифик, КК Полицајац, Београд
2. Симонида Симић, Lord of the dance, КК Gorska team, Београд
3. Ксенија Николић, Леголас, КК Gorska team, Београд
Отворено првенство Србије у даљинском јахању
Београд, 23-26.06.2011.год.
1. Стефан Зарић, Звезда, КД Кнез Михаило, Пожаревац
2. Марина Гуњача, Чироки, КК МБМ, Београд
3. Јанош Хорват, Melody Dancer, Дивађо II,Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
143
Коњички спорт
Првенство Србије
Рума, 03.09.2011.год.
Једнопрег
1. Алексије Клушеровћ, КК, М.Никшић
2. Недељко Срдић, КК, Карађорђево,
3. Миленко Радаковћ, ерг, Булић
Првенство Србије
Сурдук, 25.09.2011.год.
Двопрег
1. Недељко Срдић, КК, Карађорђево
2. Милан Гаковић, КК, Ждралин
3. Миленко Радаковћ, ерг, Булић
1. Радован Станић, КК, Доњи Срем
2. Миленко Радаковћ, ерг, Булић
3. Милан Гаковић, КК, Ждралин
Четворопрег
Првенство Србије
Тара, 19.11.2011.год.
Ендуранце
1. Душан Миловановић, КК Дора
2. Радојчић Горан, КК Манислав Шупица
3. Јанко Опавски, КК Манислав Шупица
3. Драган Лекса, КК Јединство, Вршац
1. Илић Жељко, Ерг Сурчин
2. Перовић Ђорђе, Ерг Сурчин
3. Москов Иља
3. Шашић Александар, КК Шабац-1820
Галопски спорт
Првенство Србије
Рума, 03.09.2011.год.
Једнопрег
1. Алексије Клушеровћ, КК, М.Никшић
2. Недељко Срдић, КК, Карађорђево
3. Миленко Радаковћ, ерг, Булић
Првенство Србије
Сурдук, 25.09.2011.год.
Двопрег
Четворопрег
144
1. Недељко Срдић, КК, Карађорђево
2. Милан Гаковић, КК, Ждралин
3. Миленко Радаковћ, ерг, Булић
1. Радован Станић, КК, Доњи Срем
2. Миленко Радаковћ, ерг, Булић
3. Милан Гаковић, КК, Ждралин
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Првенство Србије
Тара, 19.11.2011.год.
Ендуранце
Галопски спорт
1. Душан Миловановић, КК Дора
2. Радојчић Горан, КК Манислав Шупица
3. Јанко Опавски, КК Манислав Шупица
3. Драган Лекса, КК Јединство, Вршац
1. Илић Жељко, Ерг Сурчин
2. Перовић Ђорђе, Ерг Сурчин
3. Москов Иља
3. Шашић Александар, КК Шабац-1820
Корфбол
Првенство Србије
1. Корфбол клуб „Земун“ – Нови Београд (Сања Тодоровска, Кристина Савановић,
Сања Миљојковић, Марина Ђипало, Тијана Лаловић, Драгана Дамјановић, Милош
Игњатовић, Миодраг Ристић, Иван Стојаковић, Славко Игњатовић, Дарко
Милановић)
2. Корфбол клуб „Београд“ – Београд (Јелена Јанковић, Надежда Петковић,
Оливера Јовановић, Маја Вујичић, Бојана Јанковић, Драгица Ковачевић, Тијана
Илић, Радован Бојанић, Филип Поповић, Милош Недељковић, Филип Гарић,
Марко Поповић, Никола Маљковић, Милан Батас Бјелић, Далибор Димитријевић,
Милош Ломпар)
3. Корфбол клуб „Вожд“ – Београд (Биљана Брекић, Мариа Поповић, Дина
Стојановић, Елена Зипевски, Александра Кончар, Марина Ковијанић, Маријана
Манојловић, Мирјана Миливојевић, Урош Чорбић, Семир Јуковић, Стеван Бањац,
Филип Живковић, Лазар Вукадиновић, Душан Савић, Марко Николић, Вук
Павловић, Милош Божановић)
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
145
Кошарка
Првенство Србије
Сениори
2. КК Хемофарм ШТАДА, 3-4. КК Раднички ,
Вршац
Крагујевац
Петар Божић
Бојан Крстовић
Данило Мијатовић
Душан Кецман
Миљан Павковић
Предраг Милетић
Рашко Катић
Марко Шутало
Владан Вукосављевић
Gist III James Clough
Милош Борисов
Вукашин Алексић
Jerrells Curtis Louis
Миливоје Божовић
Милош Максимовић
Jaway Nathan Leon
Никола Кнежевић
Стевен Марковић
Владимир Лучић
Иван Мараш
Ненад Шуловић
Драган Милисавлјевић
Борис Савовић
Michael Lee Rahjoan
Jan Vesely
Младен Јеремић
Миљан Ракић
Никола Јарамаз
Урош Петровић
Марко Шпица
Никола Пешаковић
Данило Анђушић
Бранко Јереминов
Немања Бешовић
Петар Ламбић
Марко Чакаревић
Богдан Богдановић
Немања Дангубић
John Anton Gaddefors
Марко Јошило
Немања Крстић
Стефан Стојачић
Душан Богдановић
Ђорђе Милошевић
Страхиња Стојачић
Вукашин Вујовић
Лука Митровић
3-4. КК ФМП, Београд
Маринко Цвјетан
Ntousan Koutsopoulos
Brandon Kyle Bowman Ненад Миљеновић
Никола Павловић
Миле Илић
Стефан Поповски Турањанин
Владимир Ивелја
Драган Савић
Филип Човић
Станко Илић
Милош Димић
Никола Јанковић
Бранко Лазић
Лука Павловић
Милан Смиљанић
Небојша Станојевић
Марко Стојадиновић
Стефан Зорбас
Стефан Живановић
Андреја Милутиновић Брано Ђукановић
Никола Ребић
Бојан Суботић
Милан Миловановић
Душан Ристић
Никола Силађи
Вук Радивојевић
Немања Безбрадица
Сениорке
1. Партизан Галеника, Београд
2. Хемофарм Штада, Београд
3. Радивоје Кораћ, Београд
1. КК Партизан, Београд
146
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Куглање
Првенство Србије
Апатин, 17. 04.2011.год.
Појединачно
1. Чонгор Барањ, Сента, Сента
2. Урош Јагличић, Металац, Горњи Милановац
3. Дарко Марковић, Ниш-Пут, Ниш
Првенство Србије
Сента, Београд, Кљајићево, 26-27.02.2011. и 17. 04.2011.год
Комбинација
1. Чонгор Барањ, Сента, Сента
2. Никола Поповић, Београд, Београд
3. Горан Векић, Ниш-Пут, Ниш
Првенство Србије
Апатин, 17. 04.2011.год.
Појединачно
1. Наташа Савић, Апатин, Апатин
2. Јасмина Анђелковић, Јагодина, Јагодина
3. Аница Радаковић, Срем, Рума
Првенство Србије
Нови Сад, Суботица, 26-27.02.2011. и 17. 04.2011.год
Појединачно
1. Зорица Бараћ, Апатин, Апатин
2. Аница Радаковић, Срем, Рума
3. Рената Вилов, Пионир, Суботица
Првенство Србије
Сента, 23. 04.2011.год.
Парови
1. Барањ Чонгор / Ерњеши Роберт, Сента, Сента
2. Цимеша Горан / Јоветић Милан, Петроварадин,
Петроварадин
3. Милинковић Александар / Марковић Дарко, Ниш-Пут,
Ниш
Првенство Србије
Београд, 23. 04.2011.год.
Парови
1. Бараћ Зорица / Савић Наташа , Апатин, Апатин
2. Вилов Рената / Јоковић Невенка , Пионир, Суботица
3. Свиленгаћин Тијана / Дудевљев Мирјана, Јединство,
Нови Бечеј
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
147
Првенство Србије
Београд, 08. 05.2011.год.
Микс Парови
1. Јоковић Невенка, Пионир, Суботица / Јоковић Велимир,
Хајдук, Кула
2. Тодић Слободанка / Штетин Љубомир , Ада
Компјутерс, Нови Сад
3. Поповић Борка / Цимеша Горан , Петроварадин,
Петроварадин
Супер лига Србије, Београд
Екипно, Сениори
1. Београд, Београд
1. Антал Арпад
2. Шакић Његош
3. Поповић Никола
4. Тепша Даниел
5. Закић Дејан
6. Јовановић Дејан
7. Степановић Горан
8. Штиковац Јовица
9. Остојић Горан
2. Сента, Сента
1. Фелдејак Ервин
2. Барањ Чонгор
3. Ћосић Гавра
4. Ерњеши Роберт
5. Рац Сабо Жолт
6. Ленђел Атила
7. Фекете Ласло
8. Војновић Милорад
9. Сабо Габор
3. Ниш-Пут, Ниш
1. Марковић Дарко
2. Векић Горан
3. Илић Душко
4. Милинковић
Александар
5. Мартиновић Милан
6. Динић Бојан
7. Јоксимовић Марко
8. Марковић Александар
9. Максимовић Милан
10. Радојичић Милош
Супер лига Србије, Београд
Екипно, Сениорке
. 1. Пионир, Суботица
1. Јоковић Невенка
2. Санто Ливиа
3. Вилов Рената
4. Тот Ибоља
5. Молнар Ибоља
6. Гере Естела
7. Радојевић Тинде
8. Богдановић Мима
2. Спц Војводина, Нови Сад 3. Апатин, Апатин
1. Бараћ Зорица
1. Турика Милена
2. Петровић Јелена
2. Савић Наташа
3. Нађ Наташа
3. Гајинов Бранка
4. Милетић Бојана
4. Свилар Наташа
5. Нецков Сандра
5. Голуб Јасна
6. Гаћеша Љиљана
6. Бурсаћ Савка
7. Николић Милица
7. Ћалић Весна
8. Гајин Марија
8. Пајић Сузана
9. Мастикоса Жељана
9. Сладић Милана
10. Радовановић Зорана
Сезона 2010/2011, такмичење одиграно 2010. године
Првенство Србије
Београд, 04.09.2010.
Сениори
Спринт
Сениорке
148
1. Гајин Драган, Кристал, Зрењанин
2. Симијоновић Милош, Рудар, Костолац
3. Гужвић Зоран, Војводина, Бачко Градиште
1. Шибул Исидора, Војводина, Бачко Градиште
2. Јокић Марина, Путар-Ниш, Ниш
3. Радаковић Аница, Срем, Рума
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Летеће мете
Првенство Србије, Стрељаштво - летеће мете
Београд, 16-17.07.2011.
1. Пера Недић, Јединство трап, Стара Пазова
Трап
2. Марко Илић, Гроф, Калиште, Пожаревац
Појединачно
3. Зоран Лукић, Гроф, Калиште, Пожаревац
Екипно
1. Гроф, Калиште, Пожаревац
Марко Илић, Зоран Лукић, Немања Смиљанић
2. Јединство трап, Стара Пазова
Пера Недић, Зоран Јакшић, Иван Рожек
3. Партизан, Београд
Ненад Мамузић, Ђура Попов, Милан Шотра
Првенство Србије
Београд, 20-22.07.2011.год.
1. Горан Стојадиновић, Нови Сад 1790, Нови Сад
Скит
2. Јован Амановић, Нови Сад 1790, Нови Сад
Појединачно
3. Ненад Радовић, Нови Сад 1790, Нови Сад
Мачевање
Првенство Србије
Београд, 28-29.05.2011.год.
Сениори мач
1. Лука Николић, МК Силни, Београд
мушкарци
2. Данило Николић, МК Силни, Београд
3. Игор Стојадиновић, МК Силни, Београд
3. Рашко Мићић, МК Омладинац, Зрењанин
Сениори флорет
1. Никола Петровић, МК Омладинац, Зрењанин
мушкарци
2. Владимир Петровић, МК Омладинац, Зрењанин
3. Иван, Бундало, МК Омладинац, Зрењанин
3. Миљан Ковачевић, МК Омладинац, Зрењанин
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
149
Сениори сабља
мушкарци
1. Петар Поповић, МК Црвена звезда, Београд
2. Марко Гојнић, МК Локомотова, Београд
3. Марко Кљајић, МК Спартак, Суботица
3. Славољуб Ивковић, БМК, Београд
Сениори мач жене
1. Смиљка Родић, МК Силни, Београд
2. Леона Камраш, МК Војводина, Нови Сад
3. Светлана Вишњић, МК Црвена звезда, Београд
3. Данијела Илић, МК Црвена звезда, Београд
Сениори флорет жене
1. Марија Ковачевић, МК Црвена звезда, Београд
2. Љубица Бранковић, МК Црвена звезда, Београд
3. Тијана Дрчелић, МК Црвена звезда, Београд
3. Сара Матовић, МК Црвена звезда, Београд
Сениори сабља жене
1. Сара Матовић, МК Црвена звезда, Београд
2. Александа Јовановић, МК Победник, Београд
3. Светлана Вишњић, МК Црвена звезда, Београд
3. Софија Мишовић, БМК, Београд
Сениори екипно мач мушкарци
. МК Силни, Београд
2. МК Омладинац, Зрењанин 3. МК Победник, Београд
Милан Бабић
Рашко Мићић
Данило Николић
Константин Кочић
Иван Бундало
Лука Николић
Виктор Голубовић
Никола Петровић
Игор Стојадиновић
Небојша Констатиновић
Огњен Весић
Сениори екипно флорет мушкарци
. 1. МК Омладинац,
2. МК Спартак, Суботица
Зрењанин
Борис Бибић
Миљан Ковачевић
Лука Тиквицки
Иван Бундало
Марко Кљајић
Давид Голић
Сениори екипно флорет мушкарци
. МК Црвена звезда,
2. МК Локомотова,
3. МК Победник,
Београд
Београд
Београд
Константин Кочић
Марко Гојнић
Небојша Срећковић
Виктор Голубовић
Игор Маринковић
Петар Поповић
Ђорђе Божић
Вук Дамњановић
Петер Хетеи
Сениори екипно мач жене
. 1. МК Црвена звезда,
2. МК Омладинац,
3. МК Победник,
Београд
Београд
Зрењанин
Киша Лехтикоски
Романа Царан
Светлана Вишњић
Софија Бјеговић
Рената Греговић
Данијела Илић
Анђела Миличић
Ана Сел
Александра Јевремовић
Бранислава Каравидин
Зорана Јовановић
Сениори екипно флорет жене
. МК Црвена звезда,
2. МК Омладинац,
3. КМК Карађорђе,
Београд
Панчево
Зрењанин
Тијана Адамовић
Рената Греговић
Љубица Бранковић
Исидора Атанацковић
Сел Ана
Марија Ковачевић
Александра Џаић
Бранислава Каравидин
Тијана Дрчелић
Сара Матовић
150
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Сениори екипно сабља жене
. МК Црвена звезда,
Београд
Светлана Вишњић
Соња Штиклица
Сара Матовић
2. МК Победник, Београд
Тамара Радић
Александра Јовановић
Анђела Миличић
3. МК Спартак,
Суботица
Јана Тиквицки
Бојана Кљајић
Соња Нинков
Петрик Поповић Арелена
Мото спорт
Национални шампионат у за 2011 годину
Мото Класик шампионат Србије
Класа Олд Тиме
Класа МК 50
1. Павловић Марко
1. Маркотиц Станко
2. Благојевић Владо
2. Марјановић Стеван
3. Дабић Огњен
3. Маркотић Марино
Класа МК 250
Класа МК 500
1. Павловић Дејан
1. Павловић Дејан
2. Мрдаковић Недељко
2. Крстић Слободан
3. Марјановић Стеван
3. Станковић Бојан
Класа МК Приколичари
1. Станојевић Радован – Тешић Миле
2. Драгој Драган – Хорват Иштван
3. Телаловић Бранислав – Станковић Бојан
Класа МК 125
1. Марјановић Стефан
2. Костадиновић Златко
3. Кајкара Игор
Класа МК Опен Специјал
1. Тешић Миле
2. Цветићанин Жељко
3. Крстић Слободан
Мото Крос шампионат Србије
Класа МХ 85
1. Виктор Ивановић
2. Јовица Перковић
3. Младен Станојевић
Класа МХ 3
1. Христов Мирослав
2. Золтан Молнар
3. Золтан Чешко
Класа МХ 2
1. Антић Бранко
2. Мирољуб Цветковић
3. Марко Костић
Класа МХ АТW
1. Зарић Драган
2. Балинт Каталин
3. Медвед Чсаба
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
Класа МХ 1
1. Варади Алех
2. Сагмаистер Габор
3. Велибор Милуновић
Класа МХ Б
1. Szabolch Хорват
2. Мартин Целотеи
3. Зсинор Габор
151
Роад Рацинг шампионат Србије
Класа 1000 СС
Класа 600 СС
1. Жељко Станичић
1. Стојановић Ненад
2. Стојановић Горан
2. Стошић Марко
3. Мијаиловић Милош
3. Тодоров Дарко
Класа СП Јуниор
Класа 1000 Хепенинг
1. Савчић Марко
1. Пурић Стеван
2. Јелисавчић Вања
2. Николић Марио
3. Станковић Никола
3. Ловрић Милан
Класа 125 СП
1. Јовановић Ђорђе
2. Лубура Јовица
3. Јовановић Марко
Класа 600 Хепенинг
1. Радоњић Дарко
2. Синђелић Александар
3. Пауновић Немања
Одбојка
Државна првенства
Wiener Städtische Superliga
Сениори
1. Партизан
Термоелектро, Београд
1. Минић Александар
2. Поповић Марко
3. Пешут Угљеша
4. Самардţић Марко
5. Стељић Иван
6. Турањанин Петар
7. Мијаиловић Никола
8. Кисић ţарко
9. Јокановић Немања
10. Ţарковић Синиша
11. Атанасијевић
Александар
12. Илић Иван
13. Булатовић Урош
152
2. Војводина НС семе,
Нови Сад
1. Чубрило Немања
2. Шкундрић Горан
3. Мартиновић Борис
4. Симеуновић Ненад
5. Петровић Борислав
6. Миросављевић Данило
7. Веселиновић Александар
8. Ивовић Марко
9. Јововић Никола
10. Катић Милан
11. Баста Стефан
12. Ţивановић Никола
13. Чубрило Лука
14. Мрдак Милија
15. Јовановић Зоран
16. Станковић Михајло
17. Капур Милорад
3. Црвена звезда,
Београд
1. Околић Александар
2. Стефановић Немања
3. Петровић Стефан
4. Перић Милан
5. Пајић Михаило
6. Бојовић Младен
7. Копривица Лазар
8. Милутиновић Вук
9. Јаковљевић Немања
10. Митић Михајло
11. Терзић Милош
12. Петровић Иван
13. Петковић Душан
14. Гмитровић
Александар
15. Вујић Филип
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Сениорке
1. Црвена звезда, Београд 2. Визура, Београд
1. Будровић Јадранка
2. Рајић Мирјана
3. Нинковић Нађа
4. Ракић Тамара
5. Поповић Мина
6. Симић Маја
7. Ţивковић Бојана
8. Малагурски Сања
9. Пушић Теодора
10. Медаревић Јелена
11. Бјелица Ана
12. Томић Мина
13. Благојевић Јелена
14. Кецман љубица
15. Валчић Марта
16. Стевановић Јована
1. Радуловић Бојана
2. Оташевић Ана
3. Проковић Стефана
4. Лазаревић Ана
5. Савић Маја
6. Вукомановић Катарина
7. Ранковић Љиљана
8. Никић Данијела
9. Чикириз Наташа
10. Николић Ана
11. Буша Бианка
12. Матић Вања
13. Радојичић Ана
14. Клисура Сара
3. НИС Спартак –
Суботица
1. Фаћол Бојана
2. Мемишевић Сања
3. Бранковић Милица
4. Цветићанин Александра
5. Хелић Адела
6. Богдановић Ана
7. Раденковић Даница
8. Чешљар Кристина
9. Матић Татјана
10. Олуић Јелена
11. Мрдак Ивана
12. Матић Драгана
13. Илић Драгана
14. Човић Инес
Оријентациони спорт
Првенство Србије у спринту – Ларина трка
Смедеревска Паланка, 09.04.2011.год.
Сениори
1. Блажо Максимовић,Ртањ, Београд
2. Игор Вуковић, Кошутњак, Београд
3. Дејан Поповић, Кошутњак, Београд
Сениорке
1. Александра Јелић, Маслачак, Београд
2. Ана Кузмановић, Стражилово, Сремски
Карловци
3. Јелена Козодеровић, ДИФ, Београд
Првенство Србије у средњим дистанцама
Брајковац, 30.04.2011.год.
Сениори
1. Дејан Поповић, Кошутњак, Београд
2. Игор Вуковић, Кошутњак, Београд
3. Блажо Максимовић, Ртањ, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
Сениорке
1. Слађана Јовановић,Стражилово, Сремски
Карловци
2. Драгана Докмановић, Копаоник, Београд
3. Наја Ђурић, Победа, Београд
153
Првенство Србије у кратким дистанцама
Београд, 14.05.2011.год.
Сениори
1. Блажо Максимовић, Ртањ, Београд
2. Марко Грујић, Победа, Београд
3. Дејан Поповић, Кошутњак, Београд
Сениорке
1. Драгана Докмановић, Копаоник, Београд
2. Слађана Јовановић,Стражилово,
Сремски Карловци
3. Драга Максимовић, Ртањ, Београд
Првенство Србије у дугим дистанцама
Тара, 08.08.2011.год
Сениори
1. Блажо Максимовић, Ртањ, Београд
2. Игор Вуковић, Кошутњак, Београд
3. Слободан Радовановић, Магиц Мап,
Београд
Сениорке
1. Слађана Јовановић, Стражилово,
Сремски Карловци
2. Драгана Докмановић, Копаоник,Београд
3. Јелена Козодеровић, ДИФ, Београд
Првенство Србије у штафети
Параћин, 27.08.2011.год.
Сениори
1. Кошутњак, Београд
Игор Вуковић,
Дејан Поповић,
Дејан Аврамовић
2. Победа, Београд
Ковачевић, Милан
Токалић, Владимир
Грујић, Марко
3. Стражилово, Сремски
Карловци
Петар Шарић,
Александар Петровић,
Драгиша Бауер
Сениорке
1. Победа, Београд
Радмила Шуљагић,
Ивана Бабић,
Наја Ђурић
154
2. Кошутњак, Београд
Милица Илић,
Маја Гајић,
Милица Милошевић
3. Стражилово, Сремски
Карловци
Ана Кузмановић,
Ружица Першић,
Слађана Јовановић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Пеинтбол
Државно Првенство
Београд, 19.11.2011.год
1. Победник, Београд
Марко Томић
Вук Мијановић
Марко Вечериновић
Милош Вечериновић
Петар Илић
2. SHARKS, Панчево
Игор Чкоњовић
Вукашин Петровић
Предраг Сухи
Недељко Малишић
Бранко Радовановић
3. Погодак, Ниш
Владимир Илић
Владимир Хедрих
Миљан Стојановић
Новица Алексић
Славиша стојковић
Пикадо
Првенство Србије
Појединачно
Појединачно
Екипно
1. Оливер Ференц, Јунаковић, Апатин
2. Ацо Бабић, Black Code, Нови Сад
3. Владимир Павковић, Јунаковић, Апатин
1. Ђурђина Мишчевић, Јунаковић, Апатин
2. Марија Богуновић, Black Code, Нови Сад
3. Кристина Чикош, Герила, Нови Сад
1. Јунаковић, Апатин
2. Black Code, Нови Сад
3. Rokets, Жабаљ
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
155
Плес
Државно Првенство Србије у стандардним плесовима
Панчево, 27.02.2011.год.
1. Иван Кнежевић / Милена Зоговић, Плесни клуб „Беоданце“, Београд
2. Борис Младеновић / Соња Младеновић, Плесни клуб „Аурора“, Београд
3. Вукашин Првуловић / Вања Васиљевић, Плесни клуб „Аурора“, Београд
Државно Првенство Србије у латино америчким плесовима
Чачак, 11.06.2011.год.
1. Бојан Лазарески / Тјаша Новак, Плесни клуб „Беоданце“, Београд
2. Иван Кнежевић / Милена Зоговић, Плесни клуб „Беоданце“, Београд
3. Даниел Романовић / Тања Лукић, Плесни клуб „Аурора“, Београд
Државно Првенство Србије у комбинацији 10 плесова
Беочин, 22.10.2011.год.
1. Иван Кнежевић / Милена Зоговић, Плесни клуб „Беоданце“, Београд
2. Вукашин Првуловић / Вања Васиљевић, Плесни клуб „Аурора“, Београд
3. Стефан Зубер / Милена Гајин, Плесни клуб „Фиеста“ , Нови Сад
Пливање
Првенство Србије-летње
Ниш, 03-05.06.2011.год.
Мушки, 200 m
Прсно/Бреаст
Женски, 200 m
Прсно/Бреаст
156
1. Игор Терзић, Војводина, НовиСад
2. Марко Миленковић, Пливачки клуб ,,Ниш 2005“ Ниш
3. Тодо Ђуровић, Пливачки клуб ,,Баракуда“ Београд
1. Јована Богдановић, Србија
2. Вања Милошевић, Пливачки клуб ,,Партизан“ Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Мушки, 100 m
Слободно/Free
Женски, 100 m
Слободно/Free
Мушки, 200 m
Делфин/Fly
Женски, 200 m
Делфин/Fly
Женски, 200 m
Мешовито/Medley
Женски, 200 m
Мешовито/ Medley
Мушки, 50 m
Леђно/БаЋк
Женски, 50 m
Леђно/БаЋк
Мушки, 800 m
Слободно/Free
Женски, 800 m
Слободно/Free
Мушки, 4 x 100 m
Слободно/Free
Женски, 4 x 100 m
Слободно/Free
Женски, 400 m
Слободно/Free
Мушки, 400 m
Слободно/Free
Женски, 100 m
Леђно/БаЋк
1. Радован Сиљевски, Војводина, НовиСад
2. Иван Ленђер, Пролетер, Зрењанин
3. Никола Симић, Војводина, НовиСад
1. Катарина Симоновић, Пролетер, Зрењанин
2. Тијана Вукановић, Војводина, НовиСад
3. Ања Миоч, Београдски пливачки клуб
1. Стефан Стојановић, Свети Никола, Ниш
2. Данијел Салма, Пролетер, Зрењанин
3. Владислав Паскаш, Пролетер, Зрењанин
1. Нина Цојић, Свети Никола, Ниш
2. Анђела Величковић, ПК „Црвена Звезда“, Београд
1. Марко Миленковић, Пливачки клуб ,,Ниш 2005“ Ниш
2. Никола Трајковић, Пролетер, Зрењанин
3. Страхиња Станковић, Свети Никола, Ниш
1. Драгана Ивановић, Пливачки клуб ,,Партизан“ Београд
2. Катарина Симоновић, Пролетер, Зрењанин
3. Нађа Велићковић, ПК „Црвена звезда“, Београд
1. Сава Ивановић, Свети Никола, Ниш
2. Лазар Богдановски, Војводина Нови Сад
3. Лазар Златић, Пливачки клуб ,,Партизан“ Београд
1. Дивна Ћосић, Пролетер Зрењанин
2. Катарина Драганов ч, Пролетер Зрењанин
3. Јана Ћирић, Свети Никола Ниш
1. Игор Мијатовић, Пливачки клуб ,,Партизан“ Београд
2. Александар Николић, Пролетер Зрењанин
3. Владислав Паскаш, Пролетер Зрењанин
1. Тамара Вукобрат, Војводина Нови Сад
2. Јана Ћирић, Свети Никола Ниш
3. Теодора Ивић, Пливачки клуб ,,Партизан“ Београд
1. Војводина Нови Сад 1, Војводина Нови Сад
2. Пролетер Зрењанин 1, Пролетер Зрењанин
3. Пливачки клуб ,,Ниш 2005" Ниш 1, Пливачки клуб
„Ниш 2005" Ниш
1. Пливачки клуб „Партизан“ Београ 1, Пливачки клуб
„Партизан" Београ
2. Свети Никола Ниш 1, Свети Никола Ниш
1. Катарина Симоновић, Пролетер Зрењанин
2. Мина Мастиловић, Пливачки клуб „11.април“Београд
3. Тамара Вукобрат, Војводина Нови Сад
1. Игор Мијатовић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
2. Иво Пејовић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
3. Александар Николић, Свети Никола Ниш
1. ДивнаЋосић, Пролетер Зрењанин
2. Јана Ћирић, Свети Никола Ниш
3. Катарина Павић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
157
Мушки, 100 m
Леђно/БаЋк
Женски, 100 m
Делфин/Флy
Мушки, 100 m
Делфин/Флy
Женски, 400 m
Мешовито/Медлеy
Мушки, 400 m
Мешовито/Медлеy
Женски, 50 m
Слободно/Free
Мушки, 50 m
Слободно/Free
Женски, 50 m
Прсно/Бреаст
Мушки, 50 m
Прсно/Бреаст
Женски, 4 x 200 m
Слободно/Free
Мушки, 4 x 200 m
Слободно/Free
Мушки, 200 m
Леђно/БаЋк
Женски, 200 m
Леђно/БаЋк
Мушки, 100 m
Прсно/Бреаст
Женски, 100 m
Прсно/Бреаст
158
1. Лазар Богдановски, Војводина Нови Сад
2. Сава Ивановић, Пливачки клуб Свети Никола
3. Лазар Златић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
1. Тијана Вукановић, Војводина Нови Сад
2. Ања Миоћ, Београдски пливачки клуб
3. Нина Ћојић, Свети Никола Ниш
1. Иван Ленђер, Пролетер Зрењанин
2. Никола Симић, Војводина Нови Сад
3. Бојан Удићки, Пливачки клуб „Кикинда“ Кикинда
1. Јована Богдановић, СРБИЈА
2. Драгана Ивановић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
3. Нађа Белићковић, ПК „Црвена Звезда“ Београд
1. Никола Трајковић, Пролетер Зрењанин
2. Марко Миленковић, Пливачки клуб „Ниш 2005" Ниш
3. Игор Терзић, Војводина Нови Сад
1. Катарина Симоновић, Пролетер Зрењанин
2. Ања Миоћ, Београдски пливачки клуб
3. Мина Мастиловић, 11.април Београд
1. Радован Силјевски, Војводина Нови Сад
2. Никола Симић, Војводина Нови Сад
3. Борис Стојановић, Војводина Нови Сад
1. Јована Богдановић, СРБИЈА
2. Драгана Ивановић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
3. Нина Ћојић, Свети Никола Ниш
1. Лазар Лекић, Пливачки клуб „Црница“ Параћин
2. Дејан Перисић, Пливачки клуб „Нови Сад“ Нови Сад
3. Никола Трајковић, Пролетер Зрењанин
1. Пливачки клуб „Партизан“ Београд 1, Пливачки клуб
„Партизан" Београд
2. Свети Никола Ниш 1, Свети Никола Ниш
1. Војводина Нови Сад 1, Војводина Нови Сад
2. Пролетер Зрењанин 1 , Пролетер Зрењанин
3. Пливачки клуб „Партизан“ Београд 1, Пливачки клуб
„Партизан" Београд
1. Лазар Богдановски, Војводина Нови Сад
2. Мирослав Удицки, Пливачки клуб „Кикинда“ Кикинда
3. Лазар Златић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
1. Дивна Ћосић, Пролетер Зрењанин
2. Нађа Велићковић, ПК „Црвена Звезда“ Београд
3. Анђела Велићковић, ПК „Црвена Звезда“ Београд
1. Никола Трајковић, Пролетер Зрењанин
2. Марко Миленковић, Пливачки клуб ,,Ниш 2005“ Ниш
3. Дејан Перисић, Пливачки клуб „Нови Сад“ Нови Сад
1. Јована Богдановић, СРБИЈА
2. Драгана Ивановић, Пливачки клуб „Партизан“ Београд
3. Нина Ћојић, Свети Никола Ниш
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Мушки, 200 m
Слободно/Free
1. Радован Сиљевски, Војводина Нови Сад
2. Стефан Стојановић, Свети Никола Ниш
3. Игор Мијатовић, Пливачки клуб ,,Партизан“ Београд
Женски, 200 m
Слободно/Free
1. Катарина Симонвић, Пролетер Зрењанин
2. Тијана Вукановић, Војводина Нови Сад
3. Моника Сењи, ПК „Црвена Звезда“ Београд
Мушки, 1500 m
Слободно/Free
1. Александар Николић, Свети Никола Ниш
2. Димитрије Дидић, Свети Никола Ниш
3. Милош Божиновић, Пливачки клуб ,,Црница“ Параћин
Женски, 1500 m
Слободно/Free
1. Јована Богдановић, СРБИЈА
2. Мина Мастиловић, Пливачки клуб „11.април" Београд
3. Тамара Вукобрат, Војводина Нови Сад
Мушки, 50 m
Делфин/Флy
1. Иван Ленђер, Пролетер, Зрењанин
2. Никола Симић, Војводина, НовиСад
3. Бојан Удицки, Пливачки клуб ,,Кикинда“ Кикинда
Женски, 50 m
Делфин/Флy
1. Катарина Симоновић, Пролетер, Зрењанин
2. Ања Миоч, Београдски пливачки клуб
3. Нина Цојић, Свети Никола, Ниш
Мушки, 4 x 100 m
Мешовито/Медлеy
1. Војводина Нови Сад 1, Војводина Нови Сад
2. Пролетер Зрењанин 1, Пролетер Зрењанин
3. Пливачки клуб „Ниш 2005“ Ниш 1, Пливачки клуб
,,Ниш 2005" Ниш
1. Војводина Нови Сад 1, Војводина Нови Сад
2. Пливачки клуб „Партизан“ Београд 1, Пливачки клуб
„Партизан“ Београд
3. Свети Никола Ниш 1, Свети Никола Ниш
Женски, 4 x 100 m
Мешовито/Медлеy
Првенство Србије-летње
Нови Сад, 25-27.03.2011.год.
Женски, 400 m
1. Тијана Вукановић, Војводина Нови Сад
Слободно/Free
2. Тамара Вукобрат, Војводина Нови Сад
3. Мина Мастиловић, Пливачки клуб ,,11.април“ Београд
Мушки, 400 m
1. Владислав Паскаш, Пливачки клуб ,,Пролетер“ Зрењ
Слободно/Free
2. Иво Пејовић, Пливачки клуб ,,Партизан” Београд
3. Игор Мијатовић, Пливачки клуб ,,Партизан” Београд
Женски, 100 m
1. Јована Богдановић, Сербија
Прсно/Бреаст
2. Драгана Ивановић, Пливачки клуб,,Партизан” Београд
3. Дејана Вујатов, Пливачки клуб ,,Нови Сад“ Нови Сад
1. Ћаба Силађи, Пливачки клуб „Пролетер“ Зрењанин
Мушки, 100 m
2. Никола Трајковић, Пливачки клуб ,,Нови Сад“ Нови
Прсно/Бреаст
Сад
3. Дејан Перишић, Пливачки клуб ,,Нови Сад" Нови Сад
Женски, 100 m
1. Катарина Драгановић, Пливачки клуб ,,Пролетер”
Леђно/БаЋк
Зрењанин
2. Јана Ћирић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
3. Јелена Петровић, Пливачки клуб ,,Партизан” Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
159
Мушки, 100 m
Леђно/БаЋк
Женски, 100 m
Делфин/Флy
Мушки, 100 m
Делфин/Флy
Женски, 50 m
Слободно/Free
Мушки, 50 m
Слободно/Free
Женски, 400 m
Мешовито/Медлеy
Мушки, 400 m
Мешовито/Медлеy
Женски, 4 x 100 m
Слободно/Free
Мушки, 4 x 100 m
Слободно/Free
Женски, 800 m
Слободно/Free
Мушки, 800 m
Слободно/Free
Женски, 200 m
Прсно/Бреаст
Мушки, 200 m
Прсно/Бреаст
Женски, 200 m
Леђно/БаЋк
160
1. Мирослав Удицки, Пливачки клуб „Кикинда“ Кикинда
2. Игор Вулешевић, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
3. Сава Ивановић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
1. Ања Миоч, ПК Београдски Пливачки клуб
2. Сара Илић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
3. Нина, Цојић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
1. Иван Ленђер, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
2. Бојан Удицки, Пливачки клуб ,,Кикинда“ Кикинда
3. Душан Тепавац, „Феникс",Сомбор
1. Мирослава Најдановски, Пливачки клуб ,,Нови Сад“
Нови Сад
2. Јована Николовски, Војводина Нови Сад
3. Ребека Репман, „Феникс“, Сомбор
1. Радован Сиљевски, Војводина Нови Сад
2. Борис Стојановић, Војводина Нови Сад
3. Милан Силашки, Војводина Нови Сад
1. Драгана Ивановић, Пливачки клуб ,,Партизан” Београд
2. Тамара Вукобрат, Војводина Нови Сад
3. Моника Сењи, Пливачки клуб Ћрвена Звезда
1. Никола Трајковић, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
2. Марко Миленковић, Пливачки клуб,,Ниш 2005“ Ниш
3. Игор Терзић, Војводина Нови Сад
1. Апсолутна, Војводина Нови Сад
2. апсолутна, "Феникс“, Сомбор
3. Свети Никола Апсолутна, Пливачки клуб Свети
Никола Ниш
1. Апсолутна, Војводина Нови Сад
2. апсолутна, Пливачки клуб „Пролетер” Зрењанин
3. апсолутна, Пливачки клуб „Кикинда“ Кикинда
1. Тамара Вукобрат, Војводина Нови Сад
2. Маса Стефановић, ПК Београдски Пливачки клуб
3. Јелена Олах, Војводина Нови Сад
1. Игор Мијатовић, Пливачки клуб ,,Партизан” Београд
2. Коста Иванчевић, Војводина Нови Сад
3. Тамас Фаркаш, Пливачки ,,Клуб" Бечеј
1. Јована Богдановић, Сербија
2. Драгана Ивановић, Пливачки клуб „Партизан” Београд
3. Анђела Цветковић, Војводина Нови Сад
1. Ћаба Силађи, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
2. Марко Миленковић, Пливачки клуб ,,Ниш 2005“ Ниш
3. Радомир Ашћерић, Војводина Нови Сад
1. Сара Савовић, ПК Београдски Пливачки клуб
2. Катарина Драгановић, Пливачки клуб ,,Пролетер”
Зрењанин
3. Милана Башић, Војводина Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Мушки, 200 m
Леђно/БаЋк
Женски, 200 m
Делфин/Флy
Мушки, 200 m
Делфин/Флy
Женски, 100 m
Слободно/Free
Мушки, 100 m
Слободно/Free
Женски, 200 m
Мешовито/Медлеy
Мушки, 200 m
Мешовито/Медлеy
Женски, 4 x 200 m
Слободно/Free
Мушки, 4 x 200 m
Слободно/Free
Мушки, 1500 m
Слободно/Free
Женски, 1500 m
Слободно/Free
Мушки, 50 m
Прсно/Бреаст
Женски, 50 m
Прсно/Бреаст
Мушки, 50 m
Леђно/БаЋк
1. Мирослав Удицки, Пливачки клуб ,,Кикинда“ Кикинда
2. Лазар Златић, Пливачки клуб ,,Партизан” Београд
3. Вук Ћелић, Пливачки клуб ,,Нови Сад“ Нови Сад
1. Тијана Вукановић, Војводина Нови Сад
2. Мартина Хрубања, Војводина Нови Сад
3. Сара Илић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
1. Бојан Удицки, Пливачки клуб,,Кикинда“ Кикинда
2. Данијел Салма, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
3. Стефан Стојановић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
1. Мирослава Најдановски, Пливачки клуб ,,Нови Сад“
Нови Сад
2. Јована Николовски, Војводина Нови Сад
3. Ања Миоч, ПК Београдски Пливачки клуб
1. Радован Сиљевски, Војводина Нови Сад
2. Иван Ленђер, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
3. Никола Симић, Војводина Нови Сад
1. Драгана Ивановић, Пливачки клуб,,Партизан” Београд
2. Стефанија Драгановић, Пливачки клуб ,,Пролетер”
Зрењанин
3. Јана Ћирић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
1. Никола Трајковић, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
2. Марко Миленковић, Пливачки клуб,,Ниш 2005“ Ниш
3. Игор Вулешевић, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
1. Апсолутна, Војводина Нови Сад
2. Апсолутна, „Феникс“, Сомбор
3. Свети Никола Апсолутна, Пливачки клуб „Свети
Никола„ Ниш
1. Војводина Нови Сад
2. Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
3. Пливачки клуб,,Ниш 2005“ Ниш
1. Тамас Фаркаш, Пливачки ,,Клуб" Бечеј
2. Милош Милановић, Србија
3. Вук Ћелић, Пливачки клуб ,,Нови Сад “ Нови Сад
1. Анђела Велићковић, Пливачки клуб Ћрвена Звезда
2. Татјана Кезић, Пливачки клуб „Динамо“ Панчево
3. Драгана Цвитлића
1. Чаба Силађи, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
2. Дејан Перишић, Пливачки клуб ,,Нови Сад“ Нови Сад
3. Никола Трајковић, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
1. Јована Богдановић, Србија
2. Драгана Ивановић, Пливачки клуб ,,Партизан”Београд
3. Наташа Бањанин, Војводина Нови Сад
1. Мирослав Удицки, Пливачки клуб,,Кикинда“ Кикинда
2. Марко Спасов, Пливачки клуб „Динамо“ Панчево
3. Никола Трајковић, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
161
Женски, 50 m
Леђно/БаЋк
1. Јована Николовски, Војводина Нови Сад
2. Катарина драгановч, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
3. Сара Савовић, ПК Београдски Пливачки клуб
Мушки, 50 m
Делфин/Флy
1. Иван Ленђер, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
2. Никола Симић, Војводина Нови Сад
3. Душан Вукобрат, ПиваЋки клуб,,Банат“ Кикинда
Женски, 50 m
Делфин/Флy
1. Ања Миоч, ПК Београдски Пливачки клуб
2. Сара Илић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
3. Вања Лаковић, ПиваЋки клуб,,Банат" Кикинда
Мушки, 200 m
Слободно/Free
1. Радован Сиљевски, Војводина Нови Сад
2. Владислав Паскаш, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
3. Иво Пејовић, Пливачки клуб,,Партизан” Београд
Женски, 200 m
Слободно/Free
1. Мирослава Најдановски, Пливачки клуб ,,Нови Сад“
Нови Сад
2. Тијана Вукановић, Војводина Нови Сад
3. Сара Савовић
1. Борис Стојановић, Војводина Нови Сад
2. Сава Ивановић, Пливачки клуб Свети Никола Ниш
3. Игор Вулешевић, Пливачки клуб ,,Пролетер” Зрењанин
1. Јована Богдановић, Србија
2. Стефанија Драгановић, Пливачки клуб ,,Пролетер”
Зрењанин
3. Драгана Ивановић, Пливачки клуб,,Партизан” Београд
1. Војводина Нови Сад
2. „Феникс“, Сомбор
Мушки, 100 m
Мешовито/Медлеy
Женски, 100 m
Мешовито/Медлеy
Женски, 4 x 100 m
Мешовито/Медлеy
Подводне активности
Првенство србије у пливању перајима и брзинском роњењу сениори и сениорке
Београд, 17.12.2011.год.
50 m Брзинско роњење
50 m Брзинско роњење
1. Ива Петрић, Aquamont, Београд
1. Богдана Миленковић, Calypso
2. Димитрије Џелетовић, Aquamont,
Београд
3. Филип Милосављевић, Calypso, Београд
162
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
400 m Пливање перајима
1. Андреј Матић, Aquamont, Београд
2. Иван Петрић, Aquamont, Београд
3. Душан Тепавац, ДПА Сомбор, Сомбор
100 m Пливање перајима
1. Андреј Матић, Aquamont, Београд
2. Стефан Вукасиновић, Aquamont,
Београд
3. Филип Тендзера, Calypso, Београд
200 m Пливање перајима
1. Андреј Матић, Аqуамонт, Београд
2. Стефан Вукасиновић, Aquamont,
Београд
3. Золтан Павић, ДПА Сомбор, Сомбор
50 m Пливање перајима
1. Стефан Вукасиновић, Aquamont,
Београд
2. Димитрије Џелетовић, Aquamont,
Београд
3. Филип Тендзера, Calypso, Београд
Стафета 4 X 100 m
1. Aquamont, Београд
2. Calypso, Београд
3. ДПА Сомбор
400 m Пливање перајима
1. Ребека Репман, ДПА Сомбор, Сомбор
2. Сања Галац, ДПА Сомбор, Сомбор
3. Миа Хадзиц, Calypso, Београд
100 m Пливање перајима
1. Ребека Репман, ДПА Сомбор, Сомбор
2. Вања Лазиц, Calypso, Београд
3. Миљана Дзелетовић, Aquamont, Београд
200 m Пливање перајима
1. Сања Галац, ДПА Сомбор, Сомбор
2. Милица Говедарица, Calypso
3. Ана Трнчић, Aquamont, Београд
50 m Пливање перајима
1. Вања Лазић, Calypso, Београд
2. Ребека Репман, ДПА Сомбор, Сомбор
3. Миљана Џелетовић, Aquamont, Београд
Стафета 4 X 100 m
1. ДПА Сомбор, Сомбор
2. Calypso, Београд
3. Штафета 4 X 100 m
Првенство Србије у подводном хокеју
Београд, Фебруар 2011.год.
1. Calypso, Београд
2. Sharks, Београд
3. РК Панчево, Панчево
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
163
Практично стрељаштво
Првенство Србије
Опен појединачно
1. Милорад Миљковић
2. Милија Гашић
3. Златомир Миланов
Стандард појединачно
1. Љубиша Момчиловић
2. Марко Ђуковић
3. Душан Кувељић
Продукција појединачно
1. Дејан Вукојевић
2. Небојша Јанковић
3. Никола Месарец
Стандард Сениори
1. Драгослав Стокић
2. Бранислав Ракетић
3. Зоран Михајловић
Продукција Lady
Продукција Сениори
1. Снежана Субашић
1. Бранислав Станковић
2. Јелена Стојановић Станић 2. Ђорђе Станковић
3. Маја Јовановић
3. Владо Челар
Стандард Екипно
1. MUŠ ST
2. Жандармерија
3. Naissus
Продукција Екипно
1. Гром 1
2. Делта
3. БС Таргет
Рафтинг
Првенство Србије у Рафтингу
Ниш, 07- 08.05.2011.год.
Сениори
1. КЕС Вир, Панчево
Бранислав Барашевић
Мирослав Барашевић
Предраг Милић
Ненад Миковић
Срђан Кајалић
Дарко Добресков
164
2. РК Адреналин, Обреновац 3. Дринска регата
Петар Јовичић
Зоран Војиновић
МаркоЂурковић
Велимир Војиновић
Андрија Бецин
Александар Реновчевић
Андреј Штеко
Мирослав Недељковић
Стојан Јелисављевић
Милош Недељковић
Звонко Јовић
Предраг Војиновић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Рагби
Првенство Србије u рагбију 15
1. Рагби клуб Победник 2. Рагби клуб Партизан,
3. КБРК, Београд
Мozzart, Београд
Београд
Немања Симоновић
Милош Јоксимовић
Ива Родић
Никола Симоновић
Павле Анђелић
Марко Јацимовић
Марко Ристић
Бранислав Аћимовић
Властимир Сретеновић
Иван Пирковић
Алекснадар Кртстћ
Бојан Белић
Миладин Живанов
Немања Бабић
Стеван Петровић
Милан Орловић
Вукашин Медић
Владимир Амбруш
Урош Бабић
Срђан Дорошки
Владислав Спасојевић
Владимир Радуловић
Драган Грујић
Марко Јоксимовић
Никола Родић
Милован Милићевић
Горан Поробић
Бранимир Петровић
Марко Милосављевић
Душан Ћирковић
Горан Вуковић
Игор Дејановић
Петар Станић
Предраг Тодоровић
Марко Пријић
Ненад Мичић
Данило Булатовић
Милош Миланко
Миле Миливојевић
Срђан Николић
Владимир Дејаноић
Лео Дедић
Предраг Вранеш
Ненад Матејић
Никола Србљанин
Владимир Ђурић
Недељко Савић
Златан Садиковић
Даниел Септеу
Јован Бајић
Бранко Петковић
Марко Вуковић
Никола Димић
Дејан Каратрајковски
Небојша Јовановић
Милош Ивановић
Алекснадар Петровић
Новица Миовчић
Благоје Јовановски
Петар Васић
Предраг Марковић
Кристијан Жагар
Владислав Фаркаш
Марко Капор
Саша Ђукић
Андрија Панић
Јерко Лабус
Марко Стаменковић
Андреј Бандука
Милан Растовац
Миро Арсенијевић
Владо Кушић
Душан Марковић
Влада Станић
Алекснадра Мађановић
Никола Јерковић
Манојло Лукић
Немања Софронић
Првенство Србије у рагбију 7
1. Рагби клуб Победник 2. Краљевски београдски 3. Рагби фудбал клуб
Мozzart, Београд
рагби клуб, Београд
Гвоздена тврђава, Смедерево
Немања Симоновић
Џавид Јашари
Милош Јоксимовић
Никола Симоновић
Никола Арсић
Душан Весић
Марко Ристић
Андрија Јанковић
Милош Спасић
Иван Пирковић
Витор Љубичић
Никола Станковић
Миладин Живанов
Александар Ђорђевић
Стефан Павловић
Милан Орловић
Слађан Тодоровић
Милан Спасић
Урош Бабић
Борис Мартић
Зоран Радека
Марко Капор
Бранко Војводић
Урош Јовановић
Милан Растовац
Ведран Бркић
Алекснадра Микић
Владимир Радуловић
Оливер Јауковић
Ненад Николић
Ђорђе Станковић
Немања Елезовић
Срђан Драгутиновић
Алекснадра Дунчевић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
165
Рагби 13
Првенство Србије у рагбију 13 за сениоре
Република Србија, 10.04-24.10.2010. год.
1. Рагби клуб Дорћол,
Београд
Иван Шушњара
Милан Илић
Никша Унковић
Стеван Стевановић
Владан Кикановић
Стефан Николић
Далибор Вукановић
Дејан Лукенић
Милан Шушњара
Данило Делић
Стефан Недељковић
Мирко Божовић
Вук Тврдишић
Сони Радовановић
Петар Павловић
Немања Ђорђевић
Димитрис Дајч
Никола Павловић
Иван Митић
Михајло Бошковић
Филип Бркић
Марко Маринковић
Адам Недић
Иван Антић
Урош Радуловић
Алекасандар Алексић
Ђорђе Костић
Горан Јанкулоски
166
2. Рагби 13 клуб Цар Лазар,
Крушевац
Александар Сич
Лазар Нахирнић
Милош Митровић
Марко Станковић
Ненад Радевић
Александар Стевановић
Милан Богдановић
Немања Макрагић
Стефан Савић
Аднан Брдаревић
Жељко Белоица
Бојан Марковић
Бојан Јовановић
Милош Зоговић
Лазар Костић
Душан Костић
Стефан Благојевић
Никола Миленковић
Далибор Антић
Лазар Живковић
Александар ЖивићГлигоријевић
Александар Јовановић
Саша Генчић
Вељко Антић
Стеван Вукојевић
Ђорђе Вучковић
Владимир Милошевић
3. Рагби 13 клуб
Раднички, Стара Пазова
Дарко Црномарковић
Mирко Јовић
Славиша Зекић
Бранко Бурсаћ
Далибор Кујунџић
Дарио Милосављевић
Игор Кесеги
Петар Поповић
Милош Ђурковић
Игор Вратњан
Пера Маџаревић
Дејан Шмит
Mилић Радусиновић
Немања Божић
Жарко Ковачевић
Mиле Подкољњак
Игор Симић
Стефан Видаковић
Стефан Новаковић
Милош Рељић
Душан Ступар
Mилан Штрбац
Немања Цојић
Лука Бошковић
Слободан Добрић
Страхиња Ђорђевић
Mилан Четник
Срђан Четник
Драган Стојаковић
Радован Тајсић
Дејан Симић
Раде Јовановић
Мирослав Мазић
Лука Ољача
Драган Миловановић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Спортски риболов
Прва (Мастер) Лига - Екипно
Нови Сад, 08-10.07.2011.год.
Крушевац, 24-25.09.2011.год
Екипно
1. Спорткомерц Марош 2. Сента Марош Микс,
3. Чигра, Крушевац
Микс, Београд
Сента
Марко Роксић
Роберт Бицок
Предраг Веслигај
Никола Марковић
Милан Секулић
Горан Бабић
Мирко Драгићевић
Арнолд Санто
Бојан Ђорђевић
Момир Матијевић
Жолт Бевиз
Драган Ђорђевић
Немања Дамњјановић
Жолт Палфи
Бојан Јелић
Дејан Рајић
Ратко Ристић
Појединачно
1. Никола Марковић, Спорткомерц Марош Микс, Београд
2. Предраг Веслигај, Чигра, Крушевац
3. Жолт Палфи, Сента Марош Микс, Сента
Првенство Србије Сениори Пловак Појединачно
Српски Милетић, 12-14.08.2011.год.
Смедерево, 16-18.09.2011.год.
Појединачно
1. Горан Радовић, Ибар Краљево
2. Владимир Даниловић, Ђетиња Ужице
3. Предраг Веслигај,Чигра Крушевац
Првенство Србије - Сениори Фидер Појединачно
Бечменске Баре, 18-19.06.2011.год.
Језеро Бован, 01-02.10.2011.год
Појединачно
1. Саша Цуцкић, Нишава Ниш
2. Душан Вељковић,Нишав, Ниш
3. Небојша Јововић, Ветерница, Лесковац
Првенство Србије, Даме Појединачно
Појединачно
1. Катарина Павловић, Шумадија, Крагујевац
2. Бојана Стевановић, Еко Трофеј, Београд
3. Тамара Петровић, Дунавац Костолац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
167
Рукомет
Супер рукометна лига
Сениори
1. Партизан – Београд
Љубеновић Немања
Голубовић Ђорђе
Илић Немања
Минић Лука
Потић Никола
Радановић Бранко
Радовановић Михаило
Димитријевић Иван
Максић Ненад
Рашић Милан
Маринковић Бошко
Џамић Никола
Радановић Стојан
Костадиновић Милош
Мештер Саво
Маријанац Саша
Пилиповић Александар
Бутулија Бојан
Милић Страхиња
Мршуља Игор
Радивојевић Богдан
Исаковић Марко
2. Црвена звезда – Београд
Перовић Драгољуб
Лековић Данило
Савић Милош
Зеленовић Немања
Рашић Милан
Милошевић Урош
Љубишић Бојан
Пантелић Марко
Ђурић Владимир
Живковић Бобан
Јокић Огњен
Стевановић Никола
Ћирић Стефан
Пушица Миљан
Тривунџа Срђан
Иванишевић Тибор
Ристић Марко
Стојановић Владица
Пешић Ђорђе
Радуловић Обрад
Поповић Страхињ
3. Колубара - Лазаревац
Докнић Голуб
Митровић Славољуб
Радовановић Марко
Марковић Стефан
Јовановић Срђан
Вучићевић Срђан
Ломић Иван
Петровић Петар
Тривић Милашин
Ђукић Немања
Милинић Милош
Благојевић Милан
Жарковић Лазар
Симић Алекса
2. Јагодина – Јагодина
Дмитровић Марина
Јањић Марија
Ћубела Сузана
Радојевић Дијана
Јеленковић Маја
Јевтић Ивана
Балаћ Биљана
Грујић Лидија
Ушљебрка Сандра
3. Наиса – Ниш
Јовановић Ана
Лапајне Сандра
Турањанин Невена
Милошевић Ивана
Тасић Дуња
Таталовић Драгица
Стефановић Марија
Стоиљковић Јована
Ћосић Миљана
Супер рукометна лига
Сениорке
1. Зајечар – Зајечар
Мишковић Адријана
Матић Данијела
Кукић Јасмина
Коперец Славица
Живковић Јелена
Бартошић Јована
Крпеж Катарина
Дамњановић Сања
Ђерић Слађана
168
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Штевин Дијана
Качаревић Ана
Нишавић Јелена
Поп Лазић Слађана
Милановић Николета
Драгољубовић Маја
Павић Мартина
Митрушевска Нежа
Вучковић Тања
Ђорђевић Александра
Живковић Марина
Терзић Марија
Стевановић Ивана
Миладиновић Габријела
Стевановић Анђела
Милићевић Анђела
Пантић Марина
Тошовић Оливера
Гоудиабy Фатоу
Клашња Анђела
Савко Наташа
Трифуновић Јелена
Марковић Кристина
Филиповић Јелена
Тошковић Јасна
Петровић Марија
Крстић Кристина
Филиповић Марија
Вељковић Маја
Матић Наталија
Станковски Сар
Рвање
Првенство Србије
Сомбор, 03.04.2011.год.
-44 кg
-48 кg
-51кg
-55кg
-59кg
-63кg
1. Данијела Радовановић, Аматер, Сомбор
1. Маријана Мартињук, Аматер, Сомбор
2. Регина Нађ, Сента, Сента
1. Ана Ранђеловић, Ранковић, Београд
2. Бојана Јаличић, Раднички, Београд
3. Јована Ћирић, Сента, Сента
1. Биљана Тапавички, Пролетер, Зрењанин
2. Амела Мирковић, Аматер, Сомбор
3. Јелена Марковић, ЉИГ, Младеновац
3. Милица Мартињук, Аматер, Сомбо
1. Јована Крчмаревић, Раднички, Београд
2. Ребека Попов, Сента, Сента
3. Милица Јерковић, Купусина, Купусина
3. Бојана Јеремић, Црвена звезда, Београд
1. Адела Крчмаревић, Раднички, Београд
2. Адриана Фргић, Купусина, Купусина
3. Ивана Влајковић, Аматер, Сомбор
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
169
-72кg
1. Кемике Фезекаш, Потисје, Кањижа
2. Александра Живковић, Аматер, Сомбор
3. Јелена Сретеновић, ЉИГ, Младеновац
3. Марија Баљкаш, Аматер, Сомбор
Слободни стил
-55кg
1. Данијел Шпољарић, Раднички, Сомбор
2. Живица Остојић, Пролетер, Зрењанин
3. Данијел Секе Ковач, Раднички, Сомбор
3. Немања Милисављевић, ЉИГ, Младеновац
1. Никола Марковић, Пролетер, Зрењанин
2. Ненад Милојковић, Крагујевац, Крагујевац
3. Никола, Миленковић Тент, Обреновац
1. Марио Штефанек, Спартак, Суботица
2. Никола Јовановић, Раднички, Крагујевац
3. Драган Дешић Раднички, Београд
3. Марко Перишић, Крагујевац, Крагујевац
1. Валдемар Штајер, Нови Сад, Нови Сад
2. Данијел Штефанек, Спартак, Суботица
3. Рудолф Леринц, Потисје, Кањижа
3. Ђорђе Мискоски, Партизан, Томашевац
1. Александар Липајић, Спартак, Суботица
2. Марко Штиклица, Пролетер, Зрењанин
3. Милија Меленковић, ЉИГ, Младеновац
3. Милош Питулић, ЉИГ, Младеновац
1. Јанко Јаковљевић, Раднички, Крагујевац
2. Срђан Недић, Тент, Обреновац
3. Светислав Јаковљевић, Раднички, Крагујевац
3. Чаба Шуљок, Потисје, Кањижа
1. Золтан, Варга Спартак, Суботица
2. Бојан Мијатов, Пролетер, Зрењанин
3. Адам Пољак, Сента, Сента
3. Миро Јурковић, Раднички, Сомбор
-60кg
-66кg
-74кg
-84кg
-96кg
-120кg
Првенство Србије
Зрењанин 03-04.06.2011.год.
Грчко римски стил
-55кg
-60кg
170
1. Атила Вајда, Партизан, Београд
2. Кристијан Газдаг, Потисје Кањижа
3. Ален Фехер, Спартак Суботица
3. Никола Марковић, Пролетер, Зрењанин
1. Мате Немеш, Сента, Сента
2. Тамаш Нађ, Сента, Сента
3. Златко Лацковић, Нови Сад, Нови Сад
3. Драган Дешић, Раднички, Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
-66кg
-74кg
-84кg
-96кg
-120кg
1. Давор Штефанек, Пролетер, Зрењанин
2. Виктор Немеш, Сента, Сента
3. Мирјан Гецин, Пролетер, Зрењанин
3. Милан Марић, Партизан, Београд
1. Александар Максимовић, Партизан, Београд
2. Михајло Бајловић, Партизан, Београд
3. Горан Булатовић, Партизан, Београд
4. Горан Фијат, Пролетер, Зрењанин
1. Петар Бало, Сента, Сента
2. Милан Тодоровић, Раднички, Крагујевац
3. Горан Буојанић, Нови Сад, Нови Сад
3. Данило Боснић, Спартак, Суботица
1. Бојан Мијатов, Пролетер, Зрењанин
2. Дејан Фрањковић, Спартак, Суботица
3. Вујадин Боснић, Спартак, Суботица
3. Мирољуб Ручнов, Витез, Шабац
1. Милош Спасић, Раднички, Крагујевац
2. Золтан Варга, Спартак, Суботица
3. Немања Павловић, Нови Сад, Нови Сад
3. Живан Пешић, Пролетер, Зрењанин
Шах
Првенство Србије
Крагујевац, 28.02– 13. 03. 2011.год.
Појединачно
1. Иван Иванишевић, Ваљевски ШК Свети Николај
Српски, Ваљево
2. Бранко Дамљановић, Ваљевски ШК Свети Николај
Српски, Ваљево
3. Милош Перуновић, Смедеревски ШК, Смедерево
Првенство Србије
Београд, 11-12.04.2011.год
Појединачно
1. Јована Ерић, Рад, Београд
2. Анђелија Стојановић, Јелица, Горачићи
3. Марија Манакова, Рад, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
171
Прва лига Србије
Ваљево, 27. 08 – 06.09.2011.год.
1. Новосадски ШК ДДОР 2. Београд Агробанка –
– Нови Сад
Београд
вм Сергеј Рубљевски
вм Виктор Лазничка
вм Роберт Маркуш
вм Бојан Вучковић
вм Драган Шолак
вм Игор Миладиновић
вм Александар Ковачевић вм Вељко Јеремић
вм Душан Поповић
вм Миодраг Р. Савић
им Синиша Шарић
вм Борко Лајтхајм
вм Петар Поповић
фм Владимир Подинић
вм Мирољуб Лазић
им Гојко Лакетић
фм Миодраг Јевтић
фм Мома Вучићевић
мк Милорад Лазић
мк Милан Милићевић
3. Ласта - Београд
вм Милош Павловић
вм Димитрос
Мастровасилис
вм Бобан Богосављевић
вм Славиша Брењо
им Никола Остојић
им Петар Бенковић
им Радош Бакић
мк Саша Радојевић
Прва лига Србије
Ваљево, 27.08 – 06. 09.2011. год.
1. БАС – Београд
вм Наташа Бојковић
вм Јелена Дембо
вм Ирина Чољушкина
им Љиља Дрљевић
им Маја Величковски
Нејковић
им Гордана Марковић
2. Рад – Београд
вм Марија Манакова
им Јована Ерић
вм Јована Војиновић
им Маријана Бабић
мк Стефана Милутиновић
3. Раднички – Рудовци
им Кристина-Адела
Фојшор
вм Ана бендераћ
фм Михаела-Вероника
Фојшор
им Марија Марчетић
им Весна Живковић
мк Љиљана Отовић
Самбо
Првенство Србије
Зрењанин, 10.04.2011.год.
Сениорке
- 48 kg
172
1. Мирела Салијевић, Партизан, Нови Сад
2. Милена Мићуновић, Партизан, Нови Сад
3. Милана Драгић, Пролетер, Зрењанин
3. Ана Боснић, ТСК, Темерин
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
-52 kg
- 56 kg
-60 kg
-64 kg
- 68 kg
- 72 kg
- 80 kg
1. Весна Ранковић, Партизан, Нови Сад
2. Смиљана Живковић, ТСК, Темерин
3. Валентина Шћурк, ЛСК, Лаћарак
1. Диана Морић, Партизан, Нови Сад
2. Ана Опачић, Војводина, Нови Сад
3. Адријана Лежајић, ЦБВ, Станишић
3. Наташа Милошевић, ЦБВ, Станишић
1. Марија Мијаиловић, Спортикус, Нови Сад
2. Горана Вукић, Спортикус, Нови Сад
3. Наташа Бошковић, ТСК, Темерин
3. Стефана Војновић, Партизан, Нови Сад
1. Милана Миљковић, Партизан, Нови Сад
2. Марија Опачић, Војводина, Нови Сад
3. Нада Панић, ЛСК, Лаћарак
3. Бранкица Лесански, Спортикус, Нови Сад
1. Тијана Радић, Партизан, Нови Сад
2. Данијела Кнежевић, ТСК, Темерин
3. Бојана Јолић, Партизан, Нови Сад
1. Ивана Јандрић, Партизан, Нови Сад
2. Снежана Делибашић, Спортикус, Нови Сад
3. Тамара Милишић, Партизан Нови Сад
3. Невенка Ћуповић, Раднички, Обреновац
1. Јелена Жабић, Партизан, Нови Сад
2. Милена Тодорић, Партизан, Нови Сад
3. Александра Каранфиловић, Спортикус, Нови Сад
Сениори
- 52 kg
- 57 kg
- 62 kg
-68 kg
-74 kg
1. Младен Бјелица, Пролетер, Зрењанин
2. Алекса Стојановић, Тимок, Зајечар
1. Стефан Драгић, Пролетер, Зрењанин
2. Никола Миленковић, Раднички, Обреновац
3. Зоран Петровић, Тимок, Зајечар
3. Драган Миленковић, Раднички, Обреновац
4. Марко Живановић, ЛСК, Лаћарак
1. Никола Лемић, Бачка, Сомбор
2. Никола Зеремски, Пролетер, Зрењанин
3. Ервин Кањо, Раднички, Бајмок
1. Мирослав Беговић, Војводина, Нови Сад
2. Дејан Томац, Бачка, Сомбор
3. Бојан Цвејић, Пролетер, Зрењанин
3. Иван Дишковић, Тимок, Зајечар
1. Драган Митровић, Раднички, Обреновац
2. Немања Петровић, Партизан, Нови Сад
3. Горан Ђурић, Пролетер, Зрењанин
3. Славољуб Митић, Војводина, Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
173
-82 kg
- 90 kg
- 100 kg
+100 kg
1. Вукашин Ковачевић, Војводина, Нови Сад
2. Јован Нишкановић, Пролетер, Зрењанин
3. Урош Ненковић, Раднички, Обреновац
3. Драган Беговић, Војводина, Нови Сад
1. Милан Владисављевић, Раднички, Обреновац
2. Бојан Будимир, Војводина, Нови Сад
3. Милан Васовић, Бачка, Сомбор
3. Милош Стоиљковић, Пролетер, Зрењанин
1. Дарко Стошић, ЛСК, Лаћарак
2. Лазар Димитрић, Војводина, Нови Сад
3. Немања Парежанин, Раднички, Бајмок
3. Милован Савановић, Пролетер, Зрењанин
1. Гаврило Пилиповић, Пролетер, Зрењанин
2. Милош Михаиловић, Тимок, Зајечар
3. Ђорђе Милошевић, Раднички, Бајмок
3. Борис Димовски, Раднички, Обреновац
Савате
Првенство Србије у асаут саватеу за сениоре
Нови Сад, 22.05.2011.год.
Појединачно такмичење
Сениори
-60 kg
-65 kg
-70 kg
-75kg
174
1. Надрљански, Срђан; „Нови Сад“, Нови Сад
2. Кашић, Горан; „Банат“, Зрењанин
1. Кнежевић, Дарко; „Војводина“, Нови Сад
2. Оџић, Мирослав; „Војводина“, Нови Сад
3.Грујић, Дарко; „Рума“, Рума
1. Шивољицки, Игор; „Сирмијум“, Ср.Митровица
2. Марковић, Дамјан; „Рума“, Рума
3. Ружић, Бојан; „Црни Змај“, Петроварадин
1. Халас, Михаљ; „Рингфајтер промошн“, Кањижа
2. Пантић, Игор; „Војводина“, Нови Сад
3. Тодоровић, Коста; „Црни Змај“, Петроварадин
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
-80 kg
-85 kg
+85 kg
1. Честић, Љубомир; „Рума“, Рума
2. Дудаш, Атила; „Реални аикидо“, Сента
3.Кнежевић, Бошко; „Београд“, Београд
1.Палежевић, Срећко; „Горан Остојић“, Београд
2.Радонић, Томислав; „Војводина“, Нови Сад
3.Јанковић, Милан; „Ла Фаж БФЦ“, Беочин
1. Бајшански, Горан; „Војводина“, Нови Сад
2. Дебелић, Иво; „Војводина“, Нови Сад
Сениорке
-56 kg
-60 kg
1. Попадић, Ивана; „Банат“, Зрењанин
2. Недељковић, Милица; „Војводина“, Нови Сад
3. Ивановић, Стефана; „Београд“, Београд
1. Зекић, Сандра; „Војводина“, Нови Сад
2. Петковић, Марија; „Стари Град“, Београд
Првенство Србије у комбат саватеу за кадете и сениоре:
Зрењанин, 14.05.2011.год.
Појединачно такмичење
Сениори
-70 kg
-75 kg
-80kg
-85 kg
+85 kg
1. Шивољицки, Игор; „Сирмијум“, Ср.Митровица
2. Антић, Милош; „Бан. Страхиња“, Младеновац
1. Петровић, Никола; „Џим Тоник“, Нови Сад
2. Меасорш, Игор; „Банат“, Зрењанин
3. Пантић, Игор; „Војводина“, Нови Сад
1. Честић, Љубомир; „Рума“, Рума
2. Филиповић, Милан; „Гард“, Бока
1. Плавшић, Бранислав; „Војводина“, Нови Сад
2. Ћурчин, Марко; „Стара Пазова“, Ст.Пазова
1. Ћировић, Саша; „Стара Пазова“, Ст.Пазова
2. Арсеновић, Слободан; „Кнез Лазар“, Обреновац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
175
Синхроно пливање
Државно Првенство
Ниш, 19-20.11.2011.год.
Соло
1. Ана Цекић, 25.Мај, Београд
2. Емилија Митровић, Врачар, Београд
3. Јелена Ковачевић, Врачар, Београд
1. Тања Богдановић / Ана Цекић, 25.Мај, Београд
2. Емилија Митровић / Јелена Коачевић, Врачар, Београд
3. Аница Митровић / Јована Бајкић, Ниш, Ниш
Дует
Тим
1. место
Тања Богдановић
Ана Цекић
Теодора Чакармиш
Тијана Јовановић
Тамарајовановић
Јана Пудар
Јелена Козарац
Комбинација
1. место
Емилија Митровић
Јелена Ковачевић
Снежана Мајсторовић
Драгана Танасијевић
Јована Вулић
Јована Томић
Ксенија Симоновић
Нађа Ђорђевић
Јана Јанићимовић
Аника Манојловић
176
2. место
Тијана Тодоровић
Ана Пејчић
Аница Митровић
Јована Бајкић
Анђела Инђић
Оливера Вучковић
3. место
Емилија Митровић
Јелена Ковачевић
Снежана Мајсторовић
Драгана Танасијевић
Јована Вулић
Јована Томић
Ксенија Симоновић
2. место
Тијана Тодоровић
Ана Пејчић
Аница Митровић
Јована Бајкић
Анђела Инђић
3. место
Јована Петровић
Сара Милосављевић
Наталија Филипов
Дина Игић
Александра Стојановић
Марта Савић
Јелена Вујић
Ања Радојевић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Скијање
Првенство Србије
Копаоник, 24.02.2011.год
Појединачно
Мушкарци - велеслалом
Жене – велеслалом
1. Вуковић Андрија, СК БСК, Београд 1. Игњатовић Невена, СК Раднички Елите,
2. Миличић Машан,СК Радан, Београд
Крагујевац
3. Раковић Виктор, СК Оса, Крагујевац 2. Јанковић Маша, СК БСК, Београд
3. Трмчић Марија, СК Ски Арт, Ужице
Првенство Србије
Копаоник 25.02.2011.год
Појединачно
Мушкарци - слалом
Жене – слалом
1. Миличић Машан, СК Радан, Београд 1. Игњатовић Невена, СК Раднички Елите,
2. Пешић Младен,СК Ниш, Ниш
Крагујевац
3. Благојевић Јован, СК Оса, Крагујевац 2. Трмчић Марија, СК Ски Арт, Ужице
3. Јанковић Маша, СК БСК, Београд
Скијање на води
Првенство Србије у Скијању на води и вејкборду
Београд, 30.07. – 31.07.2011.год.
Дисциплина - Tournament – Слалом
Сениорке
1. Јована Маринков – КСВ „Скалар 2000“ - Београд
2. Тијана Влатковић - КСВ „Скалар 2000“ - Београд
3. Ана Зекавица – КСВ „Скалар 2000“ - Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
177
Сениори
1. Срђан Драгић – КСВ „Русх“ - Београд
2. Стефан Фекете – КСВ „Скалар 2000“ - Београд
3. Предраг Ћеранић – КСВ „Лепа Србија“ – Београд
Дисциплина – Cable Wakeboard
Сениорке
1. Вучковић Милица - „Аqуа ски“ Клуб
2. Шабановић Ана - „Аqуа ски“ Клуб
3. Грујичић Николија - „Аqуа ски“ Клуб
Сениори
1. Лалић Стефан - „Аqуа ски“ Клуб
2. Александар Петровић - „Аqуа ски“ Клуб
3. Николић Владимир - „Аqуа ски“ Клуб
Скокови у воду
Државно првенство
Београд , 10.12.2011.год.
Сениори - Појединачно
Даска 1m
1. Борко Миладиновић, Фонтана Вулекс,Београд
2. Миодраг Јевтић, Пинки, Београд
3. Михаило Ћурић, Чукарички, Београд
1. Борко Миладиновић, Фонтана Вулекс, Београд
2. Михаило Ћурић, Чукарички, Београд
3. Филип Јековић, Фонтана Вулекс, Београд
1. Борко Миладиновић, Фонтана Вулекс, Београд
2. Михаило Ћурић, Чукарички-Београд
Даска 3 m
Торањ
Сениори - Појединачно
Даска 1m
Даска 3m
178
1. Марија Ивезић, Чукарички-Београд
2. Јелена Баковић, Фонтана Вулекс-Београд
3. Миња Тадић, Фонтана Вулекс-Београд
1. Ивезић Марија, Чукарички-Београд
2. Лана Марковић, Пинки-Београд
3. Миња Тадић, Фонтана Вулекс-Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Сквош
Првенство Србије
Појединачно
1. Иван Ђорђевић, Београд Squashland
2. Марко Матановић, Београд
3. Горан Милићевић, Београд
Екипно
1. Squashland
1. Јелена Дутина, Београд, Squashland
2. Инес Старчевић, Суботица, Вотузо
3. Александра Палексић, Београд
Марко Матановић, Београд
Бојан Милуновић, Београд
Јелена Дутина, Београд
Душан Шикман
Спортско пењање
Првенство Србије у тежинском и брзинском пењању за сениоре и сениорке
Београд, (10. и 11.09.2011)
Појединачно
Тежинско мушкарци
Тежинско жене
Брзинско мушкарци
1. Перуновић Лука, ПК Земун, Београд
2. Арежина Никола, ПК Гекон, Београд
3. Матић Ненад, ПК Адреналин, Нови Сад
1. Гејо Сташа, ПАЕК Ниш, Ниш
2. Јаковљевић Јелена, ПК Вертикал, Београд
3. Милосављевић Марија, ПК Београд, Београд
1. Станковић Стефан, ПАЕК Ниш, Ниш
2. Перуновић Лука, ПК Земун, Београд
3. Јовановић Михајло, ПК Вертикал, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
179
Брзинско жене
1. Гејо Сташа, ПАЕК Ниш, Ниш
2. Јаковљевић Јелена, ПК Вертикал, Београд
3. Богојевић Андреа, ПАЕК Ниш, Ниш
Болдеринг мушкарци
1. Матић Ненад, ПК Адреналин, Нови Сад
2. Михајловић Братислав, ПК Земун, Београд
3. Јевремовић Жарко, ПК Гранит, Београд
Болдеринг жене
1. Гејо Сташа, ПАЕК Ниш, Ниш
2. Милосављевић Марија, ПК Београд, Београд
3. Јаковљевић Јелена, ПК Вертикал, Београд
Укупни пласман (тежинско, брзинско и болдеринг) мушкарци
1. Матић Ненад, ПК Адреналин, Нови Сад
2. Перуновић Лука, ПК Земун, Београд
3. Јевремовић Жарко, ПК Гранит, Београд
Укупни пласман (тежинско, брзинско и болдеринг) жене
1. Гејо Сташа, ПАЕК Ниш, Ниш
2. Јаковљевић Јелена, ПК Вертикал, Београд
3. Милосављевић Марија, ПК Београд, Београд
Стони тенис
Првенство Србије за сениоре
Зрењанин, 05-06.03.2011.год
Појединачно
Дубл
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
3.
Микс
180
1.
2.
3.
3.
Бојан Црепуља, Sarbricken,Немачка
Ђорђе Борчић, Банат, Зрењанин
Марко Петков,Банат, Зрењанин
Атила Косо, Спартак, Суботица
Бојан Црепуља / Лоренцио Лупулеску, Sarbricken,Немачка /
Спартак,Суботица
Атила Косо / Золтан Пете, Спартак, Суботица
Марко Петков / Гордић Уросш, Банат,Зрењанин
Ђорђе Борчић / Владимир Радоњић, Банат, Зрењанин / Црвена
звезда, Београд
Марко Петков / Марија Галоња, Банат, Зрењанин / Челарево
Бојан Црепуља / Моника Молнар, Sarbricken / Француска
Ђорђе Борчић / Ева Тот, Банат,Зрењанин / Сента
Владимир Радоњић / Ализ Ђурчик, Црвена звезда, Београд / Сента
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Стреличарство
Првенство Србије у метном стреличарсву 2 x 18м (у затвореном простору)
Врњачка Бања , 13.3.2011.год.
Појединачно
Рикрв (олимпик) сениори
Рикрв (олимпик)сениорке
Компаунд сениори
Компаунд сениорке
Екипно
Рикрв сениори
Компаунд сениори
1. Тривановић Леонтије, СК Шабац , Шабац
2. Тасић Иван, СК Ниш, Ниш
3. Бирђан Марчел, СК Ниш, Ниш
1. Станковић Ана, СК Ниш, Ниш
2. Николић Светлана, СК Ниш, Ниш
3. Савић Тања, СК НС-2001, Нови Сад
1. Миоковиђ Данило, СК Панчево, Панчево
2. Крстић Борислав, СК Панчево, Панчево
3. Бранковић Зоран, СК Прокупље, Прокупље
1. Црквеник Албина, БСК, Београд
2. Митровић Биљана, БЦК, Београд
3. Царан Романа, СК НС-202, Нови Сад
1. СК Панчево (Панчево), Стегић Дејан, Форго Дејан, Вујић Милован
2. СК Ниш (Ниш), Бирђан Марчел, Тасић Иван, Ђуричић Иван
3. СК Калемегдан (Београд), Лукић Миодраг, Урошевић Љубиша,
Маргетић Дејан
1. СК Панчево (Панчево), Миоковић Данило, Крстић Борислав,
Новковић Ники
2. СК Одисеј (Обреновац), Матић Слободан, Шари Горан, Јовановић
Бранко
3. БСК (Беорад), Јевтић Бранислав, Јовановић Војкан, Бојковић Марко
Првенство Србије у ФИЛД дисциплини
Суботица 22.5.2011
Појединачно
Компаунд сениори
Голли лук сениори
Инстинктивни лук сениори
1. Урошевић Љубиша; СК Калемгдан, Беорад
2. Сабо Ласло; СК К-2005, Кањижа
3. Крстић Борислав; СК Панчево, Панчево
1. Вујковић Горан; СК Артемис, Суботица
2. Петер Ласло; СК Артемис; Суботица
3. Младеновић Милан;СК Сагитариус,Оџаци
1. Апро Кристијан; СК Аркус, Сента
2. Медић Петар; СК Артемис, Суботица
3. Хусар Жолт; СК Аркус, Сента
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
181
Дуги лука сениори
1. Фејеш Атила; СК Артемис, Суботица
2. Предраг Стојшић; СК НС-2002, Нови Сад
3. Шепфозо Акош; СК Аркус, Сента
1. Хусар Емеше; СК Аркус, Сента
2. Рабакези Шарлота; СК Аркус, Сента
3. Нађ Мељкути Ангела; СК Аркус, Сента
Дуги лук сениорке
Првенство Србије у метном стреличарсву на отвореном
Јагодина, 11.9.2011.год.
Појединачно
Рикрв (олимпик) сениори
Рикрв (олимпик)сениорке
Компаунд сениори
Компаунд сениорке
Екипно
Рикрв сениори
1. Гроздановић Лука, СК Ниш, Ниш
2. Тасић Иван, СК Ниш, Ниш
3. Бојат Милош; СК Панчево, Панчево
1. Савић Тања, СК НС-2001, Нови Сад
2. Станковић Ана, СК Ниш, Ниш
3. Вуковић Зорица, СК Ниш, Ниш
1. Урошевић Љубиша, СК Калемгдан , Беорад
2. Миоковиђ Данило, СК Панчево, Панчево
3. Крстић Борислав, СК Панчево, Панчево
1. Царан Романа; СК НС-202, Нови Сад
2. Синадиновић Весна; БЦК, Београд
3. Матковић Весна; БСК, Београд
1. СК Ниш (Ниш), Гроздановић Лука,Тасић Иван,Ђуричић Иван
2. СК Елит А.(Београд), Свилановић Драган, Поповић Лука, Лукић
Миодраг
3. СК Панчево (Панчево), Бојат Милош, Форго Дејан, Сарић Живко
Првенство Србије у 3Д дисциплини
Нови Сад, 15.10.2011.год.
Појединачно
Компаунд сениори
Голли лук сениори
Дуги лука сениори
Инстинктивни лук сениори
182
1. Сабо Ласло, СК К-2005, Кањижа
2. Урошевић Љубиша, СК Калемгдан, Беорад
3. Јовановић Бранко; СК Одисеј, Обреновац
1.Вујковић Горан, СК Артемис, Суботица
2. Вукадиновић Горан, СК Сагитариус, Оџаци
3. Карахасан Емил, СК Прави Пут, Београд
1. Хусар Жолт, СК Аркус, Сента
2. Предраг Стојшић, СК НС-2002, Нови Сад
3. Молнар Јене, СК Аркус, Сента
1. Сзалма Иштван, СК Артемис, Суботица
2. Медић Петар, СК Артемис, Суботица
3. Ердељ Ласло, СК Аркус, Сента
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Стрељаштво
Првенство Србије стандардним ваздушним оружјем, међународни програм
Каћ, 19– 20.02. 2011.год.
Сениори, ваздушна пушка
Појединачно
1. Миросављев Немања, Нови Сад 1790, Нови Сад
2. Пешић Дејан, Панчево 1813, Панчево
3. Стефановић Милутин – Чика Мата, Крагујевац
Екипно
1. Чика Мата, Крагујевац – Плетикосић Стеван, Стефановић
Милутин и Тодоровић Зоран
2. Полицајац, Београд – Себић Миленко, Мазињанин
Борислав и Пауновић Никола
3. Нови Сад 1790, Нови Сад – Миросављев Немања,
Марковић Драган и Трифуњагић Жарко
Сениорке, ваздушна пушка
Појединачно
1. Арсовић Андреа – Партизан, Београд
2. Максимовић Ивана – Нови Београд-Ушће, Београд
3. Тодоровић Драгана – Нови Београд-Ушће, Београд
Екипно
1. Нови Београд-Ушће, Београд – Максимовић Ивана,
Тодоровић Драгана и Гаћеша Наташа
2. Партизан, Београд – Арсовић Андреа, Бановић Јелена и
Зељајић Јелена
3. Ниш 1881, Ниш – Михајловић Лидија, Петковић Маја и
Бисерчић Бојана
Сениори – ваздушни пиштољ
Појединачно
1. Микец Дамир – Полицајац, Београд
2. Златић Андрија – Алекса Дејовић, Ужице
3. Гргић Димитрије – Академац, Београд
Екипно
1. Полицајац, Београд – Микец Дамир, Гроза Василије и
Јанковић Бранислав
2. Кикинда, Кикинда – Миклуц Борис, Петров Душко и
Дапчевић Душан
3. Академац, Београд – Гргић Димитрије, Мудринић Саша и
Милановић Слободан
Сениорке – ваздушни пиштољ
Појединачно
1. Аруновић Зорана – Црвена звезда, Београд
2. Шекарић Јасна – Црвена звезда, Београд
3. Аруновић Јелена – Црвена звезда, Београд
Екипно
1. Црвена звезда, Београд – Шекарић Јасна, Аруновић Зорана и
Аруновић Јелена
2. Алекса Дејовић, Ужице – Радовановић Ана, Цвијовић Тијана
и Божић Бојана
3. Бор 030, Бор – Величковић Бобана, Симић Ана и Симић Соња
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
183
Првенство Србије серијском ваздушном пушком-домаћи програм, Младеновац,
02. – 03. април 2011.год.
Сениори
Појединачно
1. Радвањи Данијел – Врбас, Врбас
2. Петровић Новица – Херој Срба-Безбедност, Смедерево
3. Ранчић Илија – Милорад Манчић Лукањац, Пирот
1. Бечкерек 1880, Зрењанин – Шари Ђорђе, Чисар Тиби и
Грозданов Драган
2. Херој Срба-Безбедност, Смедерево – Петровић Новица,
Провчин Боривоје и Мирковић Радослав
3. Стражилово, Сремски Карловци – Бабић Славко, Винер
Дарко и Милошевић Никола
Екипно
Сениорке
Појединачно
1. Јаковљевић Јелена – Смедерево, Смедерево
2. Тодоровић Тиха – Милорад Манчић Лукањац, Пирот
3. Сретеновић Милица – Панчево 1813, Панчево
1. Милорад Манчић Лукањац, Пирот – Тодоровић Тиха,
Соколов Дијана и Латић Маја
2. Панчево 1813, Панчево – Сретеновић Милица, Бубало
Марија и Вељковић Марина
3. Смедерево, Смедерево – Јаковљевић Јелена, Бечановић
Бојана и Симић Марија
Екипно
Првенство Србије малокалибарским оружјем и пиштољем великог калибра међународни програм, Нови Сад, 16-17.07.2011.год.
Сениори
МК пушка, 60 лежећи
Појединачно
Екипно
МК пушка, тростав
Појединачно
Екипно
184
1. Марковић Драган - Нови Сад 1790, Нови Сад
2. Миросављев Немања - Нови Сад 1790, Нови Сад
3. Трифуњагић Жарко - Нови Сад 1790, Нови Сад
1. Нови Сад 1790, Нови Сад – Миросављев Немања,
Марковић Драган и Трифуњагић Жарко
2. Ниш 1881, Ниш – Живић Марко, Миловановић Андрија и
Петкоски Александар
3. Нови Београд-Ушће, Београд – Максимовић Горан,
Вишекруна Стефан и Марковић Дамјан
1. Марковић Драган - Нови Сад 1790, Нови Сад
2. Миросављев Немања - Нови Сад 1790, Нови Сад
3. Плетикосић стеван – Чика Мата, Крагујевац
1. Нови Сад 1790, Нови Сад – Миросављев Немања,
Марковић Драган и Трифуњагић Жарко
2. Полицајац, Београд - Себић Миленко, Пауновић Никола и
Мазињанин Борислав
3. Чика Мата, Крагујевац - Плетикосић Стеван, Стефановић
Милутин и Ивановић Милош
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
МК пиштољ слободног избора
Појединачно
1. Микец Дамир – Полицајац, Београд
2. Златић Андрија – Алекса Дејовић, Ужице
3. Гргић Димитрије – Академац, Београд
Екипно
1. Полицајац, Београд – Микец Дамир, Гроза Василије и
Петров Душко
2. Алекса Дејовић, Ужице – Златић Андрија, Печеничић Иван
и Златић Александар
3. Академац, Београд – Гргић Димитрије, Милановић
Слободан и Мудринић Саша
Пиштољ великог калибра
Појединачно
1. Мудринић Саша – Академац, Београд
2. Бубало Јовица – Панчево 1813, Панчево
3. Гргић Димитрије – Академац, Београд
Екипно
1. Академац, Београд – Гргић Димитрије, Нововић жељко и
Мудринић Саша
2. Полицајац, Београд – Ненеадић Душан, јанковић Бранислав
и Димитријевић Радомир
3. Панчево 1813, Панчево – Бубало Јовица, Рилак Дејан и
Павлица Јован
Сениорке
МК пушка, 60 лежећи
Појединачно
1. Арсовић Андреа – Партизан, Београд
2. Николић Бојана – Полицајац, Београд
3. Максимовић Ивана – Нови Београд-Ушће, Београд
Екипно
1. Партизан, Београд – Арсовић Андреа, Зељајић Јелена и
Бановић Јелена
2. Полицајац, Београд – Николић Бојана, Микец Мелиса и
Драгин Дуња
3. Ниш 1881, Ниш – Бисерчић Катарина, Петковић Маја и
Бисерчић Бојана
МК пушка, тростав
Појединачно
1. Арсовић Андреа – Партизан, Београд
2. Живковић Јелена - Јагодина 92, Јагодина
3. Бановић Јелена – Партизан, Београд
Екипно
1. Партизан, Београд – Арсовић Андреа, Бановић Јелена и
Зељајић Јелена
2. Нови Београд-Ушће, Београд – Максимовић Ивана,
Тодоровић Драгана и Симић Марина
3. Јагодина 92, Јагодина - Живковић Јелена, Костић Милена
и Лазаревић Невена
МК спорт пиштољ
Појединачно
1. Аруновић Зорана – Црвена Звезда, Београд
2. Шекарић Јасна – Црвена Звезда, Београд
3. Аруновић Јелена – Црвена Звезда, Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
185
Екипно
1. Црвена Звезда, Београд - Аруновић Зорана, Шекарић Јасна
и Аруновић Јелена
2. Земун-Центар, Београд – Рашета Даница, Вељковић Јасна и
Цветковић Ивана
3. Смедерево, Смедерево – Алентијев Ана, Лекић Александра
и Лајчак Ана
Првенство Србије серијском малокалибарском пушком-домаћи програм,
Нови Сад, 17.-18.09.2011.год.
Општа категорија, тростав
Појединачно
1. Петровић Новица – Херој Срба-безбедност, Смедерево
2. Младеновић Војислав – Уљма, Уљма
3. Михајловић Урош – Младост, Инђија
Екипно
1. Херој Срба-Безбедност, Смедерево – Петровић Новица,
Провчин Боривоје и Флорић Драган
2. Војник, Суботица – Јарић Миљан, Чуљковић Ранко и
Радаковић Драгослав
3. Металац ФОД, Бор – Вранов Горан, Марковић Малиша и
Живковић Слободан
Првенство Србије војничком и полуаутоматском пушком-домаћи програм,
Трстеник, 24–25.09.2011.год.
Општа категорија
Полуаутоматска пушка
Појединачно
1. Борисављевић Радиша – Драган Јефтић Шкепо, Горњи
Милановац
2. Петковић Ненад – Драган Јефтић Шкепо, Горњи Милановац
3. Симовић Предраг – Драган Јефтић Шкепо, Горњи Милановац
Екипно
1. Драган Јефтић Шкепо, Горњи Милановац – Симовић
Предраг, Казаковић Живомир и Петковић Ненад
2. Радивој Ћирпанов, Нови Сад – Цветановски Мирослав,
Шегрт Мирослав и Рацков Матеја
3. Металац ФОД, Бор – Вранов Горан, Марковић Малиша и
Живковић Слободан
Војничка пушка, 20 лежећи
Појединачно
1. Костовски Зоран – Бечкерек 1880, Зрењанин
2. Шегрт Мирослав – Радивој Ћирпанов, Нови Сад
3. Радаковић Драгослав – Војник, Суботица
Екипно
1. Војник, Суботица – Радаковић Драгослав, Јарић Милан и
Тибор Мартон
2. Радивој Ћирпанов, Нови Сад – Шегрт Мирослав, Јагњић
Милан и Рацков Матеја
3. Драган Јефтић Шкепо, Горњи Милановац – Борисављевић
Радиша, Казаковић Живомир и Петковић Ненад
Војничка пушка, тростав
Појединачно
1. Петровић Новица – Херој Срба-Безбедност, Смедерево
2. Борисављевић Радиша – Драган Јефтић Шкепо, Горњи
Милановац
3. Провчин Боривоје – Херој Срба-Безбедност, Смедерево
186
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Екипно
1. Херој Срба-Безбедност, Смедерево - Петровић Новица,
Провчин Боривоје и Флорић Драган
2. Бечкерек 1880, Зрењанин – Костовски Зоран, Грозданов
Драган и Шари Ђорђе
3. Металац ФОД, Бор – Вранов Горан, Живковић Слободан и
Марковић Малиша
Првенство Србије пиштољем великог калибра домаће производње-домаћи
програм,
Београд, 18.09.2011.год.
Општа категорија
Пиштољ в.к. домаће производње
Појединачно
1. Бубало Јовица - Панчево 1813, Панчево
2. Мудринић Саша – Академац, Београд
3. Ковачевић Раде - Академац, Београд
Екипно
1. Панчево 1813, Панчево – Петровић Саша, Бубало Јовица и
Рилак Дејан
2. Академац, Београд – Ковачевић Раде, Нововић Жељко и
Мудринић Саша
3. Радивој Ћирпанов, Нови Сад – Ђорђевић Милан, Лазић
Драго и Шегрт Мирослав
Теквондо
Првенство Србије
Београд, 03.04.2011.год.
Сениори
-46 kg
-49 kg
-53 kg
1. Љиљана Дондур,ТК Еурошпед
2. Јована Петровић, ТК Београд
3. Гордана Марјановић, ТК Партизан
3. Биљана Стевић, ТК Табу
1. Анђела Ђуровић, ТК Корио
2. Сузана Шундерић, ТК Еурошпед
3. Кристина Вулетић, ТК Борац
3. Наталија Милчић, ТК Галеб
1. Сара Товиловић, ТК Шабац
2. Милица Вуколић, ТК Омега Програмит
3. Татјана Живановић, ТК Борац БГ
3. Бојана Ђурковић, ТК Змај
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
187
-57 kg
-62 kg
-67 kg
-73 kg
-54 kg
-58 kg
-63 kg
-68 kg
-74 kg
-80kg
-87 kg
+87 kg
188
1. Ивана Љубојевић, ТК Змај
2. Драгана Гладовић, ТК Летњиковац
3. Јелена Вељовић, ТК Винер Чиви
3. Јелена Гаридис, ТК Азија
1. Марија Тодосијевић, ТК Азија
2. Ивана Перишић, ТК Еурошпед
3. Тамара Горјуп, ТК Галеб
3. Милица Илић, ТК Летњиковац
1. Виолета Бабић, ТК Азија
2. Дајана Перишић, ТК Еурошпед
3. Јована Шакић, ТК Галеб
3. Светлана Филиповић, ТК Београд
1. Милица Мандић, ТК Галеб
2. Ана Бајић, ТК Елит
1. Милош Гладовић, ТК Летњиковац
2. Александар Антић, ТК Еурошпед
3. Миленко Несторов, ТК Тигар
3. Драган Петричић, ТК Тигар
1. Александар Рабасовић, ТК Еурошпед
2. Милош Петковић, ТК Азија
3. Никола Вучковић, ТК Тигар
3. Милош Килибарда, ТК Омега Програмит
1. Никола Јовановић, ТК Азија
2. Миодраг Јовановић, ТК Азија
3. Јанко Врбњак, ТК Галеб
3. Драган Животић, ТК Азија
1. Иван Пурешевић, ТК Летњиковац
2. Дамир Фејзић, ТК Еурошпед
3. Станимир Кујунџић, ТК Галеб
3. Драшко Јованов, ТК Змај
1. Иван Карајловић, ТК Летњиковац
2. Милош Голубовић, ТК Азија
3. Марко Мемаровић, ТК Галеб
3. Александар Петровић, ТК Летњиковац
1. Стојан Рабијац, ТК Еурошпед
2. Небојша Шакић, ТК Галеб
3. Милош Лазић, ТК Шабац
3. Никола Чолић, ТК Омега Програмит
1. Ђорђе Марчетић, ТК Азија
2. Радомир Самарџић, ТК Галеб
3. Александар Поповић, ТК Фаворит
3. Ненад Глигорић, ТК Тигар
1. Миле Видовић, ТК Зрењанин
2. Марко Грбић, ТК Еурошпед
3. Далибор Костић, ТК Еурошпед
3. Александар Милановић, ТК Империум
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Техничко првенство Србије (форме)
Београд, 20.03.2011.год.
Сениори 1 – М (19-30 год.)
Сениори 1 – Ж (19-30 год.)
Сениори 2 – М (31-40 год.)
Мастери 1 – Ж (41-50 год.)
Мастери 1– М (41-50 год. )
Парови 1 – МЖ (14-35 год.)
Тимови 1 – М (14-35 год.)
Тимови 1 – Ж (14-35 год. )
Тимови 1 2 – М (преко 36
год.)
1. Небојша Анђелковић, ТК Наисус
2. Александар Богатиновски, ТК Железничар
3. Стојан Митровић, ТК Београд
3. Борис Златановић, ТК Београд
1. Наташа Бајић, ТК Летњиковац
2. Ванеса Керкелић, ТК Железничар
3. Сања Копчански, ТК Фаворит
3. Милица Илић, ТК Летњиковац
1. Бранислав Куруца, ТК Београд
2. Миладин Дакић, ТК Змај
3. Лазар Манојловић, ТК Фаворит
3. Александар Головић, ТК Галеб
1. Мила Радовановић, ТК Шабац
1. Бојан Тодоровић, ТК Галеб
1. Лазар Манојловић, Сања Копчански, ТК Фаворит
2. Александар Богатиновски , Ванеса Керкелић, ТК
Железничар
3. Марко Величковић, Марија Козокар, ТК
Железничар
3. Милош Петковић, Ирена Радмиловић, ТК Београд
1. Бранислав Куруца, Милош Петковић, Стојан
Митровић (ТК Београд)
2. Александар Богатиновски, Филип Јаковљевић,
Марко Величковић
(ТК Железничар)
1. Маријана Сужуковић, Ивана Добричан, Ивана
Станојчев
(ТК Тигар Панчево)
2. Ирена Радмиловић, Светлана Филиповић, Вања
Златановић (ТК Београд)
1. Александар Головић, Бојан Тодоровић, Ивица
Петровић (ТК Галеб)
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
189
Тенис
Првенство Србије
Сениори
Екипно
1. Црвена звезда, Београд
2. ТК Гемакс, Београд
3. Топличанин, Прокупље
3. ТК Пума, Крагујевац
Сениорке
Екипно
1. Црвена звезда, Београд
2. ТК Гемакс, Београд
3. Војводина, Нови Сад
Појединачно
1. Душан Лајовић, ТК Гемакс, Београд
2. Иван Бјелица, Црвена звезда, Београд
3. Саша Стоисављевић, Војводина, Нови Сад
3. Небојша Перић, Црвена звезда, Београд
Појединачно
1. Марина Лазић, ТК Смедерево, Смедерево
2. Марта Стојановић, Црвена звезда, Београд
3. Виолета Јанковић, ТК Металац, Ваљево
3. Катарина Адамовић, ТК Краљево, Краљево
Триатлон
Првенство Србије у Дуатлону
Београд, 23. 04. 2011.год.
Сениори
Сениорке
1. Огњен Стојановић, TK „Dynamic“, Нови Сад
2. Страхиња Тракић, КЕС „Крагујевац“, Крагујевац
3. Игор Вуковић, ТК „Тамиш“, Панчево
1. Катарина Милојковић, TK „Пожаревац“, Пожаревац
2. Саша Туцаковић, Тркачка секта, Београд
3. Јекатарина Соловјева, „Тркачка секта“, Београд
Првенство Србије у Спринт Триатлону
Панчево, 12. 06. 2011.год.
Сениори
190
1. Владимир Савић, TK „Тамиш“, Панчево
2. Владимир Стојисављевић, ТК „Тамиш“ Панчево
3. Страхиња Тракић, КЕС „Крагујевац“, Крагујевац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Сениорке
1. Светлана Блажевић, ТК „Валис“, Ваљево
2. Зорана Павлов, ТК „Сивац“, Сивац
3. Кристина Шмит, ТК „Тамиш“, Панчево
Првенство Србије у Крос Триатлону
Крагуејвац, 05. 06. 2011.год.
Сениори
Сениорке
1. Огњен Стојановић, TK „Dynamic“, Нови Сад
2. Страхиња Тракић, КЕС „Крагујевац“, Крагујевац
3. Владимир Стојисављевић, ТК „Тамиш“, Панчево
1. Ксенија Бубњевић, ТК „Тамиш“, Панчево
2. Кристина Шмит, ТК „Тамиш“, Панчево
3. Новоселец Јелена, ТК „Тамиш“, Панчево
Tug of War
Првенство Србије
1. BLACK YOKER,
Бољевац
Драган Добрановић
ДалиборБалашевић
Горан Лападатовић
БојанМилосављевић
Драган Ћеферјановић
Сава Тодосијевски
Стефан Вијоровић
Миљан Љикић
Иван Борановић
Дражен Рајкуцић
Ненад Мурселовић
Мирослав Јеленковић
Стеван Живић
Марко Мирковић
Зоран Несторовић
Иван Рајковић
Душан Недељковић
Иван Љикић
Предраг Страиновић
Иван Длбокић
2. АВАЛА БЕОГРАД,
Београд
3. SHADOWS, Београд
Војислав Јаковлески
Предраг Стојанов
Немања Раденковић
Младен Момчиловић
Андреј Стојанов
Милош Николић
Филип Опачић
Душан Михајловић
Милан Мичијевић
Марко Добрић
Александар Вуковић
Јован Пухаловић
Ђорђе Петковић
Иван Стојановић
Драган Филиповић
Младен Стојановић
Александар Ћорић
Дејан Илић
Горан Бјелобрк
Александар Мрдаљ
Милан Чавић
Никола Јанићијевић
Давор Чавић
Стефан Зувић
Стеван Јовановић
Горан Кљештан
Дарко Кљештан
Александар Перишић
Ненад Петровић
Александар
Милојковић
Вук Миладиновић
Стефан Топаловић
Далибор Николић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
191
Ватерполо
Првенство Србије
Сениори
1. ВК Партизан Рајфајзен, Београд
Слободан Соро
Никола Рађен
Милош Королија
Милан Алексић
Душко Пијетловић
Андрија Прлаиновић
Никола Дедовић
Стефан Митровић
Владимир Вујасиновић
Милош Ћук
Стефан Живојиновић
АлексаШапоњић
Јанко Радовић
Александар Андрејевић
Никола Јакшић
Марко Манојловић
Немања Вучићевић
Страхиња Нешић
2. ВК Војводина, Нови Сад
Милош Маринковић
Марко Матовић
Митровић Војислав
Срђан Вуксановић
Борис Вапенски
Драган Овука
Немања Матковић
Мирослав Ранђић
Немања Убовић
Иван Басара
Раде Јоксимовић
Милутин Митровић
Душан Васић
Милош Максимовић
Раде Јоксимовић
Милутин Митровић
Душан Васић
Милош Максимовић
3. Црвена звезда Вет, Београд
Гојко Пијетловић
Страхиња Рашовић
Илија Ђуретић
Марко Русов
Дејан Савић
Бобан Антонијевић
Виктор Рашовић
Душан Крстић
Ристо Маљковић
Борис Поповић
Срђан Аксентијевић
Марко Драксимовић
Петар Ивошевић
Ненад Петровић
Сениорке
1. Ватерполо клуб за даме „Таш 2000“
Елеонора Ђурић
Владана Јоветић
Елтина Димитријевић
Ивана Ћоровић
Наташа Везилић
Драгана Ивковић
Јелена Бијељић
Снежана Соколовић
192
Јована Дујовић
Јована Миловановић
Јана Јанус
Лара Крејовић
Катарина Ђорђевић
Мина Пантић
Емилија Александровић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
2. Ватерполо клуб Сента
Чила Борош
Богларка Рудич
Изабела Денак
Андреа Бурањ
Андреа Ледђел
Мелинда Велез
Кристина Кинчеш
Жужана Фекете
Тимеа Мењхарт
3. Ватерполо клуб Врачар
Милена Митић
Јелица Радисављевић
Јована Пантовић
Даница Радисављевић
Дијана Пештерић
Мечкић Тијана
Мила Глушчевић
Ана Трнинић
Андреа Клиновски
Агнеш Тот
Жока Патаки
Јелена Момиров
Каталин Пири
Олга Кирај
Николет Балог
Тања Вулетић
Драгана Милићевић
Ирена Марковић
Кристи Анастација
Јована Илић
Катарина Љубић
Софија Вукајловић
Дијана Берак
Месарош Агнеш
Ваздухопловство
РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
Државно првенство Србије за класе С3(ј), С4(ј), С6(ј) и С6(с)
Бела Црква, 24.09.2011.год.
Појединачно
Kласа С6-А
Екипно
Класа С6-А
1. Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
2. Владимир Чипчић, АК „Кикинда“, Кикинда
3. Саша Петровић, АК „Живица Митровић“, Бела Црква
1. АК „Живица Митровић“, Бела Црква (1. Жак Златко, 2.
Саша Петрови, 3. Дени Тодоровић)
2. АК „Сремска Митровица“, Сремска Митровица (1. Зоран
Катанић, 2. Милан Петковић)
3. АК „Фрањо Клуз“, Земун (1. Живан Јосиповић)
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
193
Државно првенство за класе С8Е/П и С7 у оквиру Београд купа
Београд, 17.07.2011.год.
Појединачно
Класа С7
1. Живан Јосиповић, АК „Фрањо Клуз“, Земун
2. Мирослав Станчевић, АК „Пегаз,“ Стара Пазова
3. Владимир Чипчић, АК „Кикинда“, Кикинда
1. АК „Пегаз“ Стара Пазова ( Мирослав Станчевић, Дејан
Станчевић, Бранка Станчевић)
2. АК „Фрањо Клуз“ Земун ( Живан Јосиповић, Лука
Воларевић, Михаило Петровић)
3. АК „Кикинда“ Кикинда (Миодраг Чипчић, Владимир
Чипчић)
Екипно
Класа С7
ПАДОБРАНСТВО
Државно падобранско првенство у класичним дисциплинама
Кикинда, 04-08.08.2011.год.
Појединачно
Генерални пласман
Екипно
Генерални пласман
Појединачно
Скокови на циљ
Фигуре
1. Љубиша Наумовић, АК „Наша Крила“ Параћин
2. Радослав Кораћ, ПК „Грифон“ Београд
3. Слободан Терзић, ПК „Грифон“ Београд
1. ПК „Грифон“ Београд (1. Радослав Кораћ, 2. Слободан
Терзић, 3. Слободан Марковић, 4. Игор Жмирић, 5. Зоран
Станојевић)
2. АК „Наша Крила“ Параћин (1. Љубиша Наумовић, 2.
Светлана Симић, 3. Драган
Обрадовић, 4. Стеван Милетић, 5. Никола Цветковић)
3. АК „Јагодина“ (1.Момчило Павловић, 2. Томислав
Маћешић, 3. Србо Савић, 4.Зоран Костић)
1. Радослав Кораћ, ПК „Грифон“,Београд
2. Синиша Мићић, ПЕВС „Небеске Видре“, Београд
3. Радмила Ђурић, ПЕВС „Небеске Видре“, Београд
1. Слободан Терзић, ПК „Грифон“, Београд
2. Љубиша Наумовић, АК „Наша Крила“, Параћин
3. Слободан Марковић, ПК „Грифон“, Београд
ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО
Државно првенство, слободнолетећи модели, класе Ф1АБЦ
Арадац, Зрењанин, 26.06.2011.год.
Појединачно
Класа Ф1А
Класа Ф1Б
Класа Ф1Ц
194
1. Радоје Благојевић, АК „Нова Пазова“, Нова Пазова
2. Милош Борђорски, АК „Фри Флајер“, Београд
3. Мића Тица, АК „Винг“, Батајница
1. Светозар Гостојић, АК „Зрењанин“ Зрењанин
1. Ференц Баци, АК „Сомбор“, Сомбор
2. Драган Лакић, АК „Винг“, Батајница
3. Светозар Јовин, АК „Сомбор“, Сомбо
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
4. Државно првенство – слободнолетећи модели, класе Ф1Е
Београд, 02.10.2011.год.
Појединачно
Класа Ф1Е
Екипно
Класа Ф1Е
1. Горан Тимотијевић, АК „ТИМ“, Београд
2. Стеван Мутић, АК „Тител“, Тител
3. Никола Ђорђевић, АК „Сомбор“, Сомбор (јуниор)
1. АК „Сомбор“, Сомбор (Никола Ђорђевић, Стеван Јановић,
Светозар Јовин)
2. АК „Фри Флајер“, Београд (Бошко Лаћимић, Дејан
Кремић, Стеван Бабин)
3. АК „Пегаз“, Стара Пазова (Мирослав Станчевић, Дејан
Станчевић, Малетић)
Државно првенство – слободнолетећи модели, класе Ф1Д, опен 350 и мини стик
(собни авиомодели)
Београд, 16-17.07.2011.год.
Појединачно
Класа Ф1Д
Појединачно
Класа Министик
Класа Опен 350
1. Војислав Стојковић, АК „Моделар“, Београд
2. Лазар Лаћимић, АК „Фри Флајер“, Београд
3. Бошко Лаћимић, АК „Фри Флајер“, Београд
1. Иван Рус, АК „Фри Флајер“, Београд
2. Милош Спасојевић, АК „Трепча“, Косовска Митровица
3. Бошко Лаћимић, АК „Фри Флајер“, Београд
1. Горан Гербер, АК „Трепча“, Косовска Митровица
2. Стеван Бабин, АК „Фри Флајер“, Београд
3. Стефан Питулић, АК „Трепча“, Косовска Митровица
Државно првенство за сениоре и јуниоре – слободнолетећи модели, класе П-20 и ХЛГ
Београд, 25.10.2011.год.
Појединачно
Класа П-20
Класа ХЛГ
1. Бојан Гостојић, АК „Зрењанин“, Зрењанин (јуниор)
2. Војислав Стојковић, АК „Моделар“, Београд
3. Милослав Павелка, АК „Моделар“, Београд
1. Стефан Павелка, АК „Моделар“, Београд
2. Милослав Павелка, АК „Моделар“, Београд
3. Бошко Лаћимић, АК „Фри Флајер“, Београд
Државно првенство за сениоре и јуниоре у ваздухопловном моделарству,
класе Ф1Х и Ф1Г
Арадац, Зрењанин, 18.09.2011.год.
Појединачно
Класа Ф1Х
Класа Ф1Г
1. Милош Каравезић, ВМК „Суботица“
2. Марио Такач, ВМК „Суботица“
3. Норберт Паљаковић, ВМК „Суботица“
1. Ричард Зиђарев, ВМК „Суботица“
2. Норберт Пољаковић, ВМК „Суботица“
3. Адриан Лерик, ВМК „Суботица“
„СРБИЈА ИНДОР ОПЕН“ –државно првенство за сениоре и јуниоре,
слободнолетећи модели, класе Ф1-Н и Ф1Н-150
Београд ,Србије, 10.07.2011.год.
Појединачно
Класа Ф1Н
1. Стефан Павелка, АК „Моделар“, Београд
2. Бошко Лаћимић, АК „Фри Флајер“, Београд
3. Дамјан Мирковић, АК „Нова Пазова“, Нова Пазова
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
195
Екипно
Класа Ф1Н
1. АК „Фри Флајер“, Београд (Бошко Лаћимић, Лазар
Лаћимић, Слободан Милић)
2. АК „Моделар“, Београд (Стефан Павелка, Војислав
Стојковић, Таса Младеновић)
3.АК „Нова Пазова“, Нова Пазова (Дамјан Мирковић,
Мартин Грубић, Божа Грубић)
1. Слободан Милић, АК „Фри Флајер“, Београд
2. Бошко Лаћимић, АК „Фри Флајер“, Београд
3. Стеван Бабин, АК „Фри Флајер“, Београд
1. АК „Фри Флајер“ Београд (Бошко Лаћимић, Лазар
Лаћимић, Слободан Милић)
2. АК „Нова Пазова“ Нова Пазова (Дамјан Мирковић,
Мартин Грубић, Божа Грубић)
3. АК „Моделар“ Београд (Стефан Павелка, Војислав
Стојковић, Таса Младеновић)
Класа Ф1Н-150
Екипно
Класа Ф1Н-150
БАЛОНАРСТВО
Државно првенство за топловаздушне балоне
Сента, 09-11.09.2011.год.
Појединачно
1. Срђан Срдић, БК „Дамбос“, Београд
ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО
57. Државно првенство у ваздухопловном једриличарству
Зрењанин, 31.07.-14.08.2011.год.
Појединачно
1. Зоран Френц, АК „Ваја“, Београд
2. Бранко Стојковић, АК „Нови Сад“, Нови Сад
3. Бранко Благојевић, АК „Зрењанин“, Зрењанин
ПАРАГЛАЈДИНГ
Отворено Државно првенство Србије у прецизном слетању параглајдером
– Сурчин Опен 2011
Београд, 02-03.07.2011.год.
Дисциплина прецизно
слетање
Појединачно
Дисциплина прецизно
слетање
Екипно
1. Драган Попов, ПК „Беркут“, Вршац
2. Дарко Пантић, КСЛ „Арес“, Београд
3. Милица Маринковић, АК „Аеро-еду“, Београд
1. КСЛ „Арес“, Београд (Дарко Пантић, Миодраг Бујић,
Јован Новак, Драгомир Милићевић, Тамара Костић)
3. ПК „ЕОЛ“, Краљево (Зоран Петровић, Слободан
Обреновић, Андријана Влачић)
Државно параглајдинг првенство Србије у дисциплини прелет
Полетиште Кокоровац, Копаоник, 14-19.08.2011.год.
Дисциплина прелет
Појединачно:
196
1. Владимир Бачанин, ПК „Еол“, Краљево
2. Душан Ђорђевић, ПК „Еол“, Краљево
3. Жељко Овука, КСЛ „Арес“, Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Дисциплина прелет
Екипно
1. КСЛ „Арес“, Београд
2. ПК „Еол“, Краљево
3. ПК „Соколица“, Косовска Митровица
Веслање
Првенство Србије
Двојац сениори
1. Миљан Вуковић-Радоје Ђерић, Партизан 1
2. Вук Матовић- Никола Симовић, Партизан 2
1. Ивана Филиповић- Ива Обрадовић, Данубиус 1885
Дубл скул сениорке
2. Јелена Момиров, Бегеј 1883 - Нина Јовановић, Црвена звезда
3. Милица Лугоња- Луна Угреновић, Графичар
1. Душан Богичевић, Смедерево 1
Скиф сениори
2. Марко Марјановић, Партизан
3. Александар Филиповић, Смедерево 3
Двојац сениори за лаке 1. Немања Нешић, Смедерево- Милош Станојевић, Тамиш
веслаче
2. Милош Милосављевић- Дасти Ферчец,
1. Ива Обрадовић, Данубиус 1885 1
Скиф сениорке
2. Ивана Филиповић, Данубиус 1885 2
3. Нина Јовановић, Црвена звезда
Скиф сениори за лаке 1. Милош Станојевић, Тамиш 1
2. Немања Нешић, Смедерево
веслаче
3. Милош Вереш, Галеб
1. Марко Марјановић, Партизан- Душан Богичевић, Смедерево
Дубл скул сениори
2. Јован Јовановић - Александар Филиповић, Смедерево
3. Дејан Бошковић - Милош Урукало, Данубиус 1885
Четверац сениори
1. Партизан, Милош Васић- Горан Јагар- Миљан ВуковићРадоје Ђерић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
197
ИНДЕКС СПОРТСКИХ ГРАНА
Амерички фудбал 105
Атлетика 24, 107
Бадминтон 75, 111
Бејзбол 89, 112
Биатлон 113
Билијар 115
Бициклизам 47, 113
Боб 116
Боди билдинг и фитнес 76, 119
Бокс 48, 120
Боћање 89, 117
Бриџ 122
Ваздухопловство 69, 193
Ватерполо 27, 192
Веслање 29, 197
Го 128
Дизање тегова 123
Једрење 78, 130
Кајак-кану 53, 131
Карате 54, 133
Карлинг 135
Кендо 90, 135
Кик бокс 66, 136
Кјокушинкаи
Клизање 143
Коњички спорт 144
Коњички и феи спорт 79, 143
Корфбол 145
Кошарка 31, 145
Куглање 56, 147
Летеће мете 149
Мачевање 149
Мото спорт 80, 151
Одбојка и одбојка на песку 33, 152
Оријентациони спорт 91, 153
Пеинтбол 155
198
Пикадо 92, 155
Плес 156
Пливање 38, 156
Подводне активности 92, 162
Практично стрељаштво 98, 164
Рагби 94, 165
Рагби 13 166
Рафтинг 164
Рвање 57, 169
Рукомет 40, 168
Савате 81, 174
Самбо 95, 172
Синхроно пливање 176
Сквош 97, 179
Скијање 177
Скијање на води 177
Скокови у воду 178
Софтбол 97
Спортисти са инвалидитетом 99
Спортски риболов 82
Спортско пењање 96, 179
Стони тенис 60, 180
Стреличарство 181
Стрељаштво 41, 183
Теквондо 62, 187
Тенис 43, 190
Триатлон 84, 190
Tug of War 191
Фудбал 127
Хокеј на леду 129
Хокеј на трави 130
Џет ски 85, 126
Џиу џицу 86, 126
Џудо 49, 124
Шах 72, 171
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2011.
199
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
796/799
РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије : годишњи
преглед ... / Завод за спорт и медицину
спорта Републике Србије ; главни и одговорни
уредник Ацо Гајевић. - 2007- . - Београд
(Кнеза Вишеслава 72) : Завод за спорт и
медицину спорта Републике Србије : Спортски
савез Србије, 2008- (Београд : Југословенски
преглед). - 24 cm
Годишње.
ISSN 1820-8444 = Резултати спортиста Србије
COBISS.SR-ID 149359372
200
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Download

резултати спортиста србије - Завод за спорт и медицину спорта