Drvne pelete
Kakovost, proizvodnja, tržište i cjene,
Dr. Nike Krajnc
Proizvađači peleta u Sloveniji
http://www.gozdis.si/raziskovalna-dejavnost/proizvajalcilesnih-goriv/
• 6 registrovanih proizvođača (2011)
• U 2013 smo imali više od 10
proizvađača – proizvodnja više od
90.000 t
• Lista proizvođača sekancev i peleta
u Sloveniji je na: www.gozdis.si
Uvoz / Izvoz peleta (2013/2014)
• Uvoz in izvoz raste – smo neto uvozniki (Bilanca: -55.000 t,
„izguba“ više od 5 mili. €)
Struktura uvoza po državah
200000
ton
60%
150000
50%
100000
30%
50000
40%
Izvoz
Uvoz
20%
10%
0%
0
2013
2014
Analize kvalitete lesnih peleta na
Šumarskom institutu u Ljubljani
• Analize kvalitete drvnih goriva - 3 godine
• 4 veče analize kvalitete na tržištu od 2013 dalje
• Ukupno smo analizirali više od 80 različitih uzorka peleta
• Analize pravimo za distributerje (uvoz) i za Slo proizvađače
• Največi problem sta dio pepela i mehanska trdoča
• U toku je registracije TRŽNE marke: S4Q za pelete na
našom tržištu
4.8.2014
14.7.2014
26.5.2014
6.5.2014
17.3.2014
10.12.2013
20.8.2013
10.7.2013
8.1.2013
19.12.2012
19.12.2012
12.12.2012
12.12.2012
19.3.2013
14.3.2013
7.3.2013
11.3.2013
8.3.2013
NA
8.3.2013
9.6.2014
28.2.2014
24.2.2014
12.2.2014
11.2.2014
27.11.2013
11.11.2013
2.4.2014
17.3.2014
4.3.2014
10.7.2014
10.7.2014
10.7.2014
10.7.2014
4.8.2014
14.7.2014
26.5.2014
6.5.2014
17.3.2014
10.12.2013
20.8.2013
10.7.2013
8.1.2013
19.12.2012
19.12.2012
12.12.2012
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
10.7.2014
12.12.2012
19.3.2013
14.3.2013
7.3.2013
11.3.2013
8.3.2013
NA
8.3.2013
9.6.2014
28.2.2014
24.2.2014
12.2.2014
11.2.2014
27.11.2013
11.11.2013
2.4.2014
17.3.2014
4.3.2014
10.7.2014
10.7.2014
10.7.2014
10.7.2014
10.7.2014
Rezultati analiz
Mehanska obstojnost (%)
100
99
98
97
96
95
94
93
92
Delež pepela (%)
Izvor analiziranih peleta
Turčija Ukrajina Avstrija
6%
2%
Srbija 1%
2%
BIH
16%
Hrvaška
4%
Madžarska
1%
Slovenija
39%
NA
24%
Rusija Romunija
1%
3%
Poljska
1%
Kvaliteta slovenskih proizvađača?
Vsebnost vode (%)
Delež pepela (%)
max. A1, A2, B
12
max. A1
2
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mehanska obstojnost (%)
Gostota nasutja (kg/m3)
10
8
9,05
6
4
6,84
9,47
9,70
10,37
7,86
5,02
max. A1, A2
98,0
97,5
97,0
96,5
96,0
95,5
95,0
94,5
94,0
11,16
1,12
0,45
0,58
0,65
0,76
1,2
max. A2
1,30
0,76
max. A1, A2, B
max. B
680
97,8
97,1
96,5
97,3
97,9
98,1
660
620
600
95,4
94,9
660,1
640
580
560
616,2
620,7
621,4
625,9
626,1
637,1
663,5
Peleti proizvajalca Habjan & Habjan
d.o.o. ustrezali zahtevam za uvrstitev v
kakovostni razred A1 v primeru vseh
analiziranih parametrov.
Podobne rezultate sta dosegla tudi
proizvajalca Žaga Cugmajster d.o.o. in
GGP d.o.o.-ENERLES, z izjemo deleža
pepela, ki ustreza pogojem za uvrstitev v
kakovostni razred A2. Zelo dobre
vrednosti so dosegli tudi peleti
proizvajalca JOL d.o.o. , ki je v primeru
mehanske obstojnosti tik pod mejo za
kakovostni razred A1.
Rezultati analize 2014
Analiza je napravljena zajedno sa Udrogom za zaštito potrošača
B
A1,
A2
A1, A2
Vsebnost vode (%)
A1, A2, B
Enerles
9,76
Matelda, peleti iz čiste jele
9,71
Premium peleti 100% smreka
A
1
8,74
Peleti Schweighofer
7,97
Pellets prima categoria A, Brucciolo
7,93
Forest Pellet
7,89
Lume lesni peleti
7,82
Forest Premium Pellet
7,50
Bioles Horizont, smreka
7,43
Peleti, Energija narave
7,27
Commercial Power Pellet
6,88
Gatis Pellet extra
6,80
Bioles Horizont, bukev
5,92
Pellet di puro legno vergine
5,14
Matelda, peleti iz čiste bukve
4,71
0
2
4
6
8
10
12
A
2
B
Objava rezultata testa
Analize kakovosti pelet na tržištu su javno
dostupne,
•
www.gozdis.si – drvna biomasa – objavljene so 4 analize
(januar 2013, junij 2013, maj 2014 in september 2014)
Cjene drvnih goriva in tudi peleta objavljamo na FB:
www.facebook.com/gisgte
Cene lesnih pelet (€/MWh)
75
70
Slovenia
65
60
Italy
55
Croatia
50
45
Germany
40
35
Austria
30
2011 - II 2012 - I 2012 - II 2013 - I 2013 - II 2014 - I
www.gozdis.si – lesna biomasa
www.facebook.com/gisgte
Hvala za pozornost
[email protected]
Download

Drvne pelete