1/7
PREGLED UKUPNIH KOEFICIJENATA I BROJA PACIJENATA
NA DAN 08.07.2013
Ustanova 217
DOM ZDRAVLJA PODGORICA
Org. jed
217100
IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
Punkt
Šifra
209
210
2452
2518
341
208
207
1942
217003
AMBULANTA STARA VAROŠ-IZ. ODR.
Naziv
Bojić dr Radmila
Mićanović dr Snežana spec.
Bekan dr Bojan
Radonjić dr Petra
Vulanović dr Vesna spec.
Novaković dr Živka
Babić dr Gordana
Simonović dr Marijana
Ukupno punkt:
AMBULANTA KONIK-IZ.DOK. ODR.
217004
Naziv
Beriša dr Nedžmija
Vujošević dr Mirko
Vujošević dr Suzana
Frljučkić dr Anela
Mraković dr Biljana
Berišaj dr Tringa
Ukupno punkt:
AMBULANTA GOLUBOVCI-IZ.DOK.ODR
217005
Naziv
Vujović dr Biljana
Kaluđerović dr Željko
Đuretić dr Vesna
Raičević dr Aleksandar
Vešović dr Ena spec.
Popović dr Dušan
Ukupno punkt:
217006
STUD. POLIKLINIKA-IZ.DOK.ODR
Naziv
Radunović-Papić dr Jadranka
Dobrović-Milošević dr Mirjana
Vlahović dr Rade spec.
Božović dr Sanja
Ukupno punkt:
AMBULANTA TUZI-IZ.DOK.ODR
217007
Naziv
Đurišić dr Adrijana
Mučić dr Elvir
Bulatović dr Vladimir
Adžović dr Abedin spec.
Duković dr Halil spec.
Adžović dr Deniza
Brašanac dr Stojana
Ukupno punkt:
AMB. ZABJELO-IZ.DOK.ODR
217008
Naziv
Samardžić dr Lidija
Punkt
Šifra
225
223
222
249
220
221
Punkt
Šifra
2215
2522
232
1912
315
520
Punkt
Šifra
242
238
268
2456
Punkt
Šifra
2514
2100
246
245
248
247
2133
Punkt
Šifra
252
Broj ID: 78
Broj pacijenata
1783
2000
2001
2000
1741
1446
1790
1880
14641
Ukupan koeficijent
2518.16
2448.36
2260.48
2213.40
2485.16
2493.48
2752.56
2484.24
19655.84
Broj pacijenata
1954
1910
1889
1946
1868
1999
11566
Ukupan koeficijent
2108.72
2294.12
2484.36
2487.28
2383.48
2445.60
14203.56
Broj pacijenata
1856
1938
1717
1661
1887
1
9060
Ukupan koeficijent
2480.72
2481.68
2834.52
2502.60
2500.56
1.40
12801.48
Broj pacijenata
2000
1890
1864
1999
7753
Ukupan koeficijent
1963.76
2480.92
2298.12
2075.28
8818.08
Broj pacijenata
1541
3
1
1842
1848
80
1866
7181
Ukupan koeficijent
1794.56
2.52
0.84
2601.64
2491.28
90.84
2332.64
9314.32
Broj pacijenata
1606
Ukupan koeficijent
2698.48
08.07.2013 14:21
2/7
PREGLED UKUPNIH KOEFICIJENATA I BROJA PACIJENATA
NA DAN 08.07.2013
Ustanova 217
Org. jed
217100
Šifra
251
206
295
217008
Naziv
Perović dr Dragana spec.
Terzić dr Svetlana spec.
Đurović dr Ljiljana spec.
Punkt
Šifra
254
Punkt
Šifra
2499
239
298
2521
Punkt
Šifra
257
843
Punkt
Šifra
2509
260
842
Punkt
Šifra
2497
262
Punkt
Šifra
2370
205
269
517
306
253
263
1839
270
194
2157
224
Ukupno punkt:
Broj pacijenata
1785
2000
2000
7391
Ukupan koeficijent
2626.20
2366.16
2451.64
10142.48
Ukupno punkt:
Broj pacijenata
1556
1556
Ukupan koeficijent
1878.44
1878.44
Ukupno punkt:
Broj pacijenata
1998
1866
1813
726
6403
Ukupan koeficijent
2260.32
2479.96
2483.72
772.20
7996.20
Broj pacijenata
1735
2000
3735
Ukupan koeficijent
2654.84
2376.84
5031.68
Broj pacijenata
1849
1678
2000
5527
Ukupan koeficijent
2481.68
2495.12
2452.08
7428.88
Broj pacijenata
1708
1912
3620
Ukupan koeficijent
2276.64
2511.16
4787.80
Broj pacijenata
2001
1997
1910
1883
2000
2000
1883
1
1687
2000
2000
1947
21309
Ukupan koeficijent
2202.52
2481.16
2487.24
2480.92
2462.96
2466.12
2487.00
0.88
2479.72
2389.20
2482.12
2487.32
26907.16
AMB. KAP-A-IZ.DOK.ODR
217009
Naziv
Zogović dr Bogdan spec.
217011
AMB. ZAGORIČ-IZ.DOK.ODR
Naziv
Sekulić dr Marina
Radunović dr Draginja spec.
Zec-Saveljić dr Jasminka
Abramović dr Marija
AMB. TOLOŠI-IZ.DOK.ODR
217012
Naziv
Boričić dr Zorica
Stojanović dr Gordana
Ukupno punkt:
217013
AMB. DONJA GORICA-IZ.DOK.ODR
Naziv
Lučić dr Snežana
Labudović dr Snežana
Šarić dr Sanja
Ukupno punkt:
AMB. MASLINE-IZ.DOK.ODR
217014
Naziv
Đurašković dr Tatjana
Đurišić dr Branka
Ukupno punkt:
217016
AMBULANTA BLOK V-IZ.DOK. ODR.
Naziv
Kovačević dr Zlata
Numanović dr Elvidina spec.
Zogović-Vuković dr Ljiljana
Milićević dr Vesna spec.
Ivanović dr Ankica spec.
Grbović dr Mensud spec.
Vujnović dr Milan spec.
Katana dr Kenan
Bogićević dr Ljiljana spec.
Komlenac-Grujević dr Ranka
Rabrenović dr Slaviša
Šeat dr Lenka spec.
Ukupno punkt:
08.07.2013 14:21
3/7
PREGLED UKUPNIH KOEFICIJENATA I BROJA PACIJENATA
NA DAN 08.07.2013
Ustanova 217
Org. jed
217100
Punkt
Šifra
297
261
307
290
193
296
255
291
292
217017
AMBULANTA NOVA VAROŠ-IZ.DOK.OD
Naziv
Nuculović dr Mare
Kalač-Čekić dr Jasna spec.
Praščević dr Novak spec.
Tošković dr Mirjana spec.
Jovanović dr Igor spec.
Hodžić dr Merzika spec.
Cvejanov-Kezunović dr Ljiljana
Krečković dr Emilija spec.
Kenić dr Selena
Ukupno punkt:
ID ZA ODRASLE BARUTANA
217069
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
ID
ZA
ODRASLE
KOMANI
217070
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
ID ZA ODRASLE GRADAC
217071
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
217074
ID ZA ODRASLE ZATRIJEBAČ
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
ID ZA ODRASLE UBLI
217075
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
217076
ID ZA ODRASLE DREZGA
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
ID ZA ODRASLE BIOČE
217077
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
ID ZA ODRASLE PELEV BRIJEG
217078
Naziv
Laković dr Marko
Ukupno punkt:
ID ZA ODRASLE LIJEVA RIJEKA
217080
Naziv
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
2527
Punkt
Šifra
Broj pacijenata
1746
1948
2001
1638
1956
1931
2000
1718
1681
16619
Ukupan koeficijent
2540.88
2485.64
2289.24
2507.44
2483.08
2480.80
2453.56
2484.08
2480.24
22204.96
Broj pacijenata
3
3
Ukupan koeficijent
2.52
2.52
Broj pacijenata
39
39
Ukupan koeficijent
77.32
77.32
Broj pacijenata
21
21
Ukupan koeficijent
49.08
49.08
Broj pacijenata
37
37
Ukupan koeficijent
65.24
65.24
Broj pacijenata
211
211
Ukupan koeficijent
441.56
441.56
Broj pacijenata
33
33
Ukupan koeficijent
65.40
65.40
Broj pacijenata
100
100
Ukupan koeficijent
170.48
170.48
Broj pacijenata
30
30
Ukupan koeficijent
68.88
68.88
Broj pacijenata
Ukupan koeficijent
08.07.2013 14:21
4/7
PREGLED UKUPNIH KOEFICIJENATA I BROJA PACIJENATA
NA DAN 08.07.2013
Ustanova 217
Org. jed
217100
Šifra
2527
217080
Naziv
Laković dr Marko
Punkt
Šifra
275
477
844
234
Punkt
Šifra
267
256
806
805
804
Broj pacijenata
57
57
Ukupan koeficijent
108.80
108.80
Broj pacijenata
2000
2000
2000
2000
8000
Ukupno punkt:
217422
AMBULANTA CENTAR-IZ DOKTOR ZA ODRASLE
Broj pacijenata
Naziv
1852
Mandić dr Slobodan spec.
1845
Dragić dr Ljiljana spec.
1909
Vučković dr Dragana
1991
Grujević dr Branka
1957
Laličić dr Maja
9554
Ukupno punkt:
134446
Ukupno org. jed:
Ukupan koeficijent
2153.72
2440.32
2077.86
2406.44
9078.34
Ukupno punkt:
AMB. STARI AERODROM-IZ.DOKTOR ODRASLI
217417
Naziv
Ćipranić dr Dragoslava
Brinić dr Rosa spec.
Radonjić dr Nataša
Vojvodić-Vlahović dr Olivera
Ukupan koeficijent
2484.24
2494.60
2487.44
2389.96
2489.80
12346.04
173644.54
08.07.2013 14:21
5/7
PREGLED UKUPNIH KOEFICIJENATA I BROJA PACIJENATA
NA DAN 08.07.2013
Ustanova 217
Org. jed
217110
Punkt
Šifra
218
229
273
283
272
593
217018
AMBULANTA BLOK V-PEDIJATRIJA
Naziv
Dervišević dr Alma spec.
Milović dr Tamara spec.
Bijelić dr Gordana spec.
Lončarević dr Gordana spec.
Lazarević dr Katarina spec.
Gojković dr Dušica spec.
Ukupno punkt:
AMBULANTA NOVA VAROŠ-PEDIJATRIJA
217019
Naziv
Prentić dr Olga spec.
Kalezić dr Rajka spec.
Bojović dr Milica spec.
Janković dr Nada spec.
Ukupno punkt:
AMBULANTA
STARA
VAROŠ-PEDIJATRIJA
217020
Naziv
Strainović-Lalović dr Vesna
Banda dr Esma spec.
Samardžija-Jovanović dr Branka
Pajović dr Rajka spec.
Raičević-Fuštar dr Biljana
Ukupno punkt:
217021
AMBULANTA KONIK-PEDIJATRIJA
Naziv
Bardak dr Vesna, spec.
Mišković dr Slađana, spec.
Ukupno punkt:
AMBULANTA GOLUBOVCI-PEDIJATRIJA
217022
Naziv
Tadić dr Nada spec.
Drešević dr Alma spec.
Marojević dr Gordana spec.
Ukupno punkt:
AMBULANTA TUZI-PEDIJATRIJA
217023
Naziv
Ademović dr Merica spec.
Klikovac-Jovanović dr Jelena
Ukupno punkt:
AMB. ZAGORIČ-PEDIJATRIJA
217024
Naziv
Vukotić dr Slobodan spec.
Ivanović dr Ana spec.
Ukupno punkt:
AMBULANTA STARI AERODROM-PEDIJATAR
217418
Naziv
Punkt
Šifra
302
807
305
301
Punkt
Šifra
299
215
192
217
213
Punkt
Šifra
227
623
Punkt
Šifra
2307
237
575
Punkt
Šifra
250
1674
Punkt
Šifra
240
200
Punkt
Šifra
Broj ID: 27
IZABRANI DOKTOR ZA DJECU
Broj pacijenata
2000
2000
2001
2001
1999
1818
11819
Ukupan koeficijent
2725.66
2485.04
2440.38
2534.98
2475.52
2759.62
15421.20
Broj pacijenata
2000
1853
1901
2000
7754
Ukupan koeficijent
2661.78
2761.58
2372.24
2577.66
10373.26
Broj pacijenata
1797
2000
2000
2000
2000
9797
Ukupan koeficijent
2640.98
2682.00
2547.32
2515.84
2528.92
12915.06
Broj pacijenata
1865
1464
3329
Ukupan koeficijent
2471.18
2114.22
4585.40
Broj pacijenata
1553
1
1972
3526
Ukupan koeficijent
1714.46
0.84
2691.58
4406.88
Broj pacijenata
1930
466
2396
Ukupan koeficijent
2250.32
825.00
3075.32
Broj pacijenata
2002
1727
3729
Ukupan koeficijent
2434.56
2659.68
5094.24
Broj pacijenata
Ukupan koeficijent
08.07.2013 14:21
6/7
PREGLED UKUPNIH KOEFICIJENATA I BROJA PACIJENATA
NA DAN 08.07.2013
Ustanova 217
Org. jed
217110
Šifra
237
276
309
303
217418
Naziv
Drešević dr Alma spec.
Bašović dr Edita spec.
Bušković dr Radmila spec.
Divanović dr Paša spec.
Ukupno punkt:
Ukupno org. jed:
Broj pacijenata
1034
1652
1854
2001
6541
48891
Ukupan koeficijent
1716.02
2157.18
2411.10
2606.86
8891.16
64762.52
08.07.2013 14:21
7/7
PREGLED UKUPNIH KOEFICIJENATA I BROJA PACIJENATA
NA DAN 08.07.2013
Ustanova 217
Org. jed
217120
Punkt
Šifra
1369
284
286
287
217026
AMBULANTA BLOK V-GIN.
Naziv
Stevović dr Željka,spec.
Jovanović dr Milovan spec.
Dakić-Poltiković dr Biljana
Čikić dr Lahira, spec.
Broj ID: 9
IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE
Ukupno punkt:
Punkt
Šifra
2536
265
Punkt
Šifra
244
Punkt
Šifra
589
2099
Punkt
Šifra
1369
2536
265
589
286
287
Punkt
Šifra
286
589
265
2536
287
1369
AMBULANTA KONIK-GIN.
217028
Naziv
Koturović dr Zdenka
Tomašević dr Nataša
Ukupno punkt:
STUDENTSKA POLIKLINIKA-GIN.
217029
Naziv
Bulajić dr Emilija spec.
Ukupno punkt:
IZABRANI DOKT.ZA ŽENE-STARI AERODROM
217426
Naziv
Boljević dr Aleksandar spec.
Vuksanović dr Aleksandra spec.
Ukupno punkt:
IZABRANI DOKT.ZA ŽENE-TUZI
217433
Naziv
Stevović dr Željka,spec.
Koturović dr Zdenka
Tomašević dr Nataša
Boljević dr Aleksandar spec.
Dakić-Poltiković dr Biljana
Čikić dr Lahira, spec.
Ukupno punkt:
IZABRANI DOKT.ZA ŽENE-GOLUBOVCI
217434
Naziv
Dakić-Poltiković dr Biljana
Boljević dr Aleksandar spec.
Tomašević dr Nataša
Koturović dr Zdenka
Čikić dr Lahira, spec.
Stevović dr Željka,spec.
Ukupno punkt:
Ukupno org. jed:
Ukupno:
Broj pacijenata
6858
7997
6368
4294
25517
Ukupan koeficijent
2638.95
2923.20
2427.80
1541.80
9531.75
Broj pacijenata
149
4155
4304
Ukupan koeficijent
58.90
1548.10
1607.00
Broj pacijenata
626
626
Ukupan koeficijent
286.75
286.75
Broj pacijenata
6761
6176
12937
Ukupan koeficijent
2740.40
2642.05
5382.45
Broj pacijenata
6
3
14
296
26
588
933
Ukupan koeficijent
2.30
0.70
6.10
112.30
10.40
212.05
343.85
Broj pacijenata
54
421
13
5
841
11
1345
45662
228999
Ukupan koeficijent
19.25
171.20
4.30
2.05
286.70
4.75
488.25
17640.05
256047.11
08.07.2013 14:21
Download

pregled ukupnih koeficijenata i broja pacijenata na dan 08.07.2013