ПРЕДЛОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА, 16.11.2014. ГОДИНЕ
ИНСТИТУЦИЈА
Агенцијa за безбедност саобраћаја
Републике Србије
14.11.
15.11.
([email protected]; [email protected])
Организација дана у
Београду
Организација дана
у Београду, Новом
Саду, Крагујевцу,
Нишу и осталим
локалним
самоуправама
Организација дана
у Београду
Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду
Организација дана у
Новом Саду
Организација дана
у Новом Саду
Организација дана у
Београду
Организација дана
у Београду
Саобраћајни факултет у Београду
Организација дана у
Београду, Новом Саду,
Крагујевцу, Нишу и
осталим локалним
самоуправама
16.11.
1. Организација дана у Београду, Новом Саду,
Крагујевцу, Нишу и осталим локалним
самоуправама
2. Предавање улога субјеката о значају
обележавања светског дана сећања на жртве
СН
1. Учешће на округлом столу
2. Предавање о значају обележавања светског
дана сећања на жртве СН
3. Организација дана у Београду
4.
1. Организација дана у Новом Саду
2.
([email protected];
[email protected])
Криминалистичко-полицијска
академија ([email protected];
[email protected])
Медицински факултет
1. Учешће на округлом столу
2. Предавање о значају обележавања светског дана
сећања на жртве СН
3. Организација дана у Београду
4.
Предавање значај повреда у друмском саобраћају
([email protected])
1. Учешће на округлом столу
2.
1. Учешће на округлом столу
2.
1. Учешће на округлом столу
2.
1.
1. Обезбеђење лица места СН
2.
Филозофски факултет ([email protected])
Учитељски факултет
([email protected])
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију ([email protected])
Машински факултет ([email protected])
Управa саобраћајне полиције
([email protected];
[email protected])
Управа саобраћајне полиције за
Град Београд
Градски завод за хитну медицинску
помоћ – Београд
([email protected];
[email protected];)
Сектор за ванредне ситуације
([email protected],
[email protected])
Црвени крст Србије
([email protected])
Институт за трансфузију крви Србије
Пробна вежба
Обезбеђење лица места
СН
Пробна вежба
Обезбеђење лица места
СН
Пробна вежба
Указивање прве помоћи,
превоз повређених
Пробна вежба
''Спасавање настрадалих
из оштећеног возила''
Пробна вежба
''Указивање прве
помоћи''
Акција давања крви
([email protected])
Ауто-мото савез Србије
([email protected];
[email protected])
Светска здрвствена организација
(представништво у Србији)
([email protected])
UNECE ([email protected])
Светска банка (представништво у
Србији) ([email protected])
Република Србија - Министрство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре ([email protected])
Република Србија - Министраство
омалдине и спорта – Канцеларија за
младе ([email protected])
Организација
активности везаних за
медије
Припрема материјала за
светски дан
Акција давања
крви
Организација
активности
везаних за медије
1.
2.
Обезбеђење лица места СН
1.
2.
Указивање прве помоћи, превоз повређених
1.
2.
Спасавање настрадалих из оштећеног возила
1.
2.
Указивање прве помоћи
1.
2.
1.
2.
Акција давања крви
1.
2.
Представљање извештаја СЗО
1.
1.
Представљање активности УН
Предавање улога водеће агенције у
безбедности саобраћаја
Организација активности везаних за медије
2.
1.
2.
Учешће на округлом столу
1.
2.
Учешће на округлом столу
Република Србија – Министарство
здравља ([email protected];
1.
2.
Учешће на округлом столу
1.
2.
Учешће на округлом столу
1.
2.
1.
Учешће на округлом столу
[email protected];
[email protected]; [email protected])
Република Србија – Министрство
рада и социјалне политике
([email protected])
Градски завод за јавно здравље
([email protected])
Институт за јавно здравље ''Србије
др Милан Јовановић Батут''
([email protected]; [email protected])
1.
Кабинет градоначелника Београда
Саобраћајно техничке школе
([email protected];
[email protected];
[email protected])
Високе струковне школе
([email protected])
Организација дана у
Нишу
Организација дана
у Нишу
1.
Организација дана у Нишу
1.
Јавно предузеће Путеви Србије
([email protected];
[email protected])
1.
Секретаријат за саобраћај
([email protected];
[email protected])
Модел 5 ([email protected];
[email protected]; [email protected])
SAT MEDIA GROUP
([email protected])
Организација
активности везаних за
медије
Организација
активности
везаних за медије
1.
Полигон за децу
1.
Организација активности везаних за медије
1.
Национална возачка академија
([email protected])
1.
1.
Удружења (породице) настрадалих
Комитет за безбедност саобраћаја
([email protected])
1.
Удружењe за безбедност саобраћаја
([email protected])
1.
Организацијa за безбедност
саобраћаја и медије (ТСМ)
([email protected])
1.
Traffic safety group (TSG)
([email protected])
Факултет инжењерских наука
(Машински факултет у Крагујевцу)
Организација дана у
Крагујевцу
Организација дана
у Крагујевцу
1.
Организација дана у Крагујевцу
Организација дана у
Крагујевцу
Организација дана
у Крагујевцу
1.
Организација дана у Крагујевцу
1.
Иван Пуја
([email protected])
Висока техничка школа струковних
студија у Крагујевцу ([email protected])
Бициклистички савез Србије
([email protected])
1.
Download

предлог плана активности за обележавање светског дана