ORGANI NOTARSKE KOMORE
2014-2017
Plavšić Marinko, predsjednik Notarske komore Republike Srpske
Notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
Upravni odbor
Jela Đurić, predsjednica Upravnog odbora Notarske komore Republike Srpske
Notar sa službenim sjedištem u Doboju
Ljubica Šekarić, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvornik, član
Dragan Pekez, notar sa službenim sjedištem u Mrkonjić Grad, član
Slobodan Đorđić, notar sa službenim sjedištem u Kozoraskoj Dubici, član
Miloš Savić, notar sa službenim sjedništem u Šamcu, član
Nedeljka Bilbija, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, član
Nadzorni odbor
Zlatan Ljubljanac, notar sa službenim sjedištem u Gradišci, predsjednik
Mara Rodić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, član
Milka Lazić, notar sa službenim sjedištem u Laktašima, član
Komisija za statutarna pitanja
Slavica Kuzmanović, notar sa službenim sjedištem u Prnjavoru
Zoran Malešević, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
Slobodanka Gvozden, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
Komisija za unapređenje notarske etike
Ana Jakić Kuhač, notar sa službenim sjedištem u Brodu
Ljiljana Dragičević, notar sa službenim sjedištem u Brčko Distriktu BiH
Milanka Žuljević, notar sa službenim sjedištem u Trebinju
Nada Mrđa, notar sa službenim sjedništem u Novom Gradu
Željka Jovičić, notar sa službenim službenim sjedištem u Bijeljini
Komisija za stručno usavršavanje notara
Dobrosav Jevtić, notar sa sjedištem u Bijeljini
Slada Ivelić, notar sa sjedištem u Banjaluci
Milka Đaković, notar sa sjedištem u Laktašima
Olgica Stević, notar sa sjedništem u Trebinju
Jovo Radojko, notar sa službenim sjedištem u Doboju
Komisija za međunarodnu saradnju i informisanje
Irena Mojović, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
Biljana Marić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
Josić Sanda, notar sa službenim sjedništem u Prijedoru
Disciplinska komisija prvog stepena
Dušan Marjanović, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini
Slađana Tešanović, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku
Danica Stupar, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
Disciplinska komisija drugog stepena
Vlado Vidić notar sa službenim sjedištem u Prnjavoru
Dragica Ćurčić notar sa službenim sjedištem u Bijeljini
Stoja Nikšić notar sa službenim sjedištem u Gradišci
Zamjenici članova Disciplinske komisije prvog stepena
Stamenko Vasić, notar sa službenim sjedištem u Doboju
Drenka Pamučina, notar sa službenim sjedištem u Prijedoru
Zijad Mehmedagić, notar sa službenim sjedištem u Doboju
Zamjenici članova Disciplinske komisije drugog stepena
Nenad Andrić, notar sa sjedištem u Modriči
Dragica Blagojević, notar sa sjedištem u Bratuncu
Milanko Golijan, notar sa sjedištem sa Pala
Odbor za solidarnu pomoć
Milenko Delić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
Aleksić Dragojla, notar sa službenim sjedištem u Prijedoru
Župljanin Nada, notar sa službenim sjedištem u Kotor Varošu
Download

ORGANI NOTARSKE KOMORE 2014