„Hiking & Biking – Planinarenje &
Planinski bizicklizam“
10.februar. 2011
Radan planina, Lebane
Angelika Temper
Borislav Jablan
[email protected]
Koordinaciono telo: Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
Sponzor: Austrijska agencija za razvoj
Implementacija: 3etravel konsalting – Podgorica u saradnji sa Dr. Miroljub Ljubić,
Saša Dajević
Kontakt: [email protected], +381 (0)62 855 2758, www.3etravel.me
Period projekta: Nov 2010 – Nov 2011
Oblast projekta: Radan planina
Opštine: Bojnik, Medveđa, Lebane, Prokuplje i Kuršumlja
Rezultat:
1) Koncept staza
Razvoj proizvoda
Marketing aktivnosti
Aktivnosti: radne grupe, istraživanje oblasti, treninzi
Rezultati: Koncept za razvoj outdoor turizma na Radan planini; mapa
Radan planine, vodič za planinarenje i planinski biciklizam, 1-2
vrhunska proizvoda, marketing materijal
Vremenski raspored: Nov 2010 – Okt 2011
Partneri: Opštine, NVO sektor, Društva planinara, planinskih biciklista,
biciklista, Nacionalna Turistička Organizacija, SME, IAUS
Rezultat:
2) Svesnost jačanja
menadžmenta kvaliteta
Aktivnosti: Radne grupe, studijska putovanja, Know-How razmena,
početak konferencija, istraživanje tražnje gostiju, treninzi
Rezultat: kriterijum kvaliteta za razvoj turističkog proizvoda, vizija
Vremenski raspored: Feb 2011-Aug2011;
Partneri: Lokalna turistička organizacija, Nacionalna Turistička
Organizacija, SME, ponuđači smeštaja, poljoprivredni proizvođači itd.….
Rezultat:
3) Međuopštinska saradnja i komunikacija
Aktivnosti: radne grupe, studijsko putovanje
Rezultat: Opštine koje se naslanjaju na Radan planinu su obavezne da
urade i održavaju mrežu staza i podstiču zajednički marketing
Vremenski raspored: već traje
Partneri: Opštine, Centar za razvoj
Rezultat:
4) pilot infrastruktura
Aktivnosti: postavljanje infrastrukture, markiranje, definisanje topstaza, trening za radne grupe
Rezultat: pilot infrastruktura za planinarenje, planinski biciklizam,
biciklizam….
Vremenski raspored: Sept 2011-Okt 2011
Partneri: LTO-e, opštine, NVO-e, društva planinara/planinskih
biciklista/biciklista, SME
outdoor turizam
Odmor
Usluge
Informacija:
turistička informacija(signalizacija
internet..)
Dešavanja (takmičenja,…)
alternativni sportski objekti
program za loše
vremenske uslove
lične informacije (LTO,...)
Oprema:
Za rentiranje, šopovi, popravke
Ture sa vodičom
Gastronoija
/smeštaj
outdoor region
Kriterijumi
u
transportu
voz, autobus
javni transport
taxi, (automobili,
džipovi)
Staze bogate
pejzažima
Edukativne staze
Zaštićene oblasti
Kultura
staze, održavanje, table sa stazama i
legendom, informativne table,
mjesta za odmor
smeštaj
gastronomija
kampovanje
Kooperacija
Ko-operacija
Priroda
Marketing
muzeji, dvorci
Postavke
regionalne
najzačajnije “tačke”
letci, brošure
internet
kvalitetne mape
sponzorisanje
Marketing turističke destinacije (RTO)
nacionalna marketing agencija (NTO)
Kooperacija sa receptivnim tur
operatorima
interni marketing (SME, LTO, …)
Download

Angelika Temper, Boris Jablan - Centar za razvoj Jablaničkog i