Preduzeæe za unutrašnju i spoljnu trgovinu | Adresa: Sestara Bukumiroviæ 108a/I
11070 Beograd | Tel/fax: 011/311-5119 | Telefon 2: 011/267-0600
E-mail: [email protected]
OBRAZAC ZA EVIDENCIJU POSLOVNIH PARTNERA
Naziv firme (pun naziv)
Naziv firme (skraćeni naziv)
Poreski identifikacioni broj
(PIB)
Matični broj
Šifra delatnosti
Ovlašćeno lice/a
Obveznik PDV-a
Broj tekućeg računa
Naziv banke
E-mail
Web adresa
Telefon
Fax
POSLOVNA JEDINICA
Mesto i poštanski broj
Ulica i broj
SEDIŠTE
Mesto i poštanski broj
Ulica i broj
Opština
Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu
trgovinu “Altema” d.o.o.
Altema d.o.o.
106018523
20514221
4690
Marko Vujačić i Goran Aćimović
DA
160-317812-53
Banca Intesa AD Beograd
[email protected]
www.altema.rs
011/311-5119; 011/311-6416
011/311-5119
Novi Beograd 11070
Bulevar Mihajla Pupina 10d/n.p.14 (nisko
prizemlje)
Beograd 11000
Sestara Bukumirović 108a/I
Palilula
Download

Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu “Altema