HOTELIJERSTVO 2 PITANJA ZA 1. KOLOKVIJUM 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Pojam ugostiteljskog objekta Pojam kapaciteta Osnovne grupacije ugostiteljskih objekata Pojam ugostiteljskog objekta za smeštaj Pojam kapaciteta ugostiteljskog objekta za smeštaj Pojam ugostiteljskog objekta za pružanje usluga hrane i pića Proizvodni kapacitet u sektoru ishrane Uslužni kapacitet u sektoru ishrane Pojam razvrstavanja Ciljrazvrstavanja Značaj razvrstavanja Osnovni faktori razvrstavanja Pojam asortimana usluga Osnovni pristupi razvrstavanju (nabrojati) Tržišni pristup razvrstavanju Strukovni pristup razvrstavanju Nevladin pristup razvrstavanju Zakonodavni pristup razvrstavanju Centralizovani pristup razvrstavanju Decentralizovani pristup razvrstavanju Vladin pristup razvrstavanju Pojam sistematizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj Kriterijumi sistematizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj (nabrojati) Status delatnosti kao kriterijum podele Osnovni ugostiteljski objekti za smeštaj (objasniti značenje) Komplementarni ugostiteljski objekti za smeštaj (objasniti značenje) Vrste osnovnih ugostiteljskih objekata za smeštaj Vrste komplementarnih ugostiteljskih objekata za smeštaj Kampovi kao komplementarni ugostiteljski objekti za smeštaj Odnos između osnovnih i komplementarnih ugostiteljskih objekata za smeštaj kao pokazatelj stepena razvijenosti hotelijerstva Odnos između osnovnih i komplementarnih ugostiteljskih objekata za smeštaj u različitim vrstama turističkih mesta u Srbiji Tržišni obuhvat kao kriterijum podele Komercijalni ugostiteljski objekti za smeštaj (objasniti značenje) Nekomercijalni ugostiteljski objekti za smeštaj (objasniti značenje) Vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata za smeštaj Vrste nekomercijalnih ugostiteljskih objekata za smeštaj 37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Period rada kao kriterijum podele Objekti sa celogodišnjim poslovanjem (objasniti značenje) Objekti sa sezonskim poslovanjem (objasniti značenje) Uticaj lokacije na period rada ugostiteljskih objekata za smeštaj Vrste ugostiteljskih objekata za smeštaj sa celogodišnjim poslovanjem Vrste ugostiteljskih objekata za smeštaj sa sezonskim poslovanjem Dužina boravka kao kriterijum podele Faktori dužine boravka u ugostiteljskim objektima za smeštaj Stacionarni ugostiteljski objekti za smeštaj (objasniti značenje) Prolazni ugostiteljski objekti za smeštaj (objasniti značenje) Vrste stacionarnih ugostiteljskih objekata za smeštaj Vrste prolaznih ugostiteljskih objekata za smeštaj Cena kao kriterijum podele (nabrojati) Badžet objekti Objekti ekonomske klase Objekti srednje klase Prvoklasni objekti Luksuzni objekti Vlasnički status kao kriteriju podele Tajmšering Kondominijumi Organizacioni status kao kriterijum podele Osnovni tipovi poslovnog povezivanja Horizontalni tip poslovnog povezivanja Načini ostvarivanja horizontalnog poslovnog povezivanja Direktna investiciona ulaganja Ugovor o franšizingu Nadoknade po osnovu ugovora o franšizingu Ekskluzivni franšizing Master franšizing Hotelske kompanije najveći svetski franšizeri Ugovor o menadžmentu Hotelske kompanije koje upravljaju najvećim brojem objekata Nadoknade po osnovu ugovora o menadžmentu Specifičnosti ugovora o menadžmentu Kompleksnost ugovora o menadžmentu Vertikalni tip poslovne saradnje Proizvodni tip poslovnog povezivanja Prodajni tip poslovnog povezivanja Proizvodno‐prodajni tip poslovnog povezivanja Konglomerati Konzorcijumi 79. Standardna međunarodna klasifikacija aktivnosti u turizmu 80. Klasifikacija prema IH&RA i UNWTO (ciljevi) 81. Klasifikacija na prostoru Severne, Srednje i Južne Amerike 82. Klasifikacija u nekim zemljama Azije i Afrike 83. Klasifikacija na prostoru Australije 84. Klasifikacija u Švajcarskoj 85. Klasifikacija u Austriji 86. Klasifikacija u Skandinavskim zemljama 87. Klasifikacija u Francuskoj 88. Klasifikacija u Nemačkoj 89. Klasifaikacija u zemljama Beneluksa 90. Klasifikacija u Grčkoj i na Kipru 91. Klasifikacija u Mađarskoj i Rumuniji 92. Klasifikacija u Češkoj i Slovačkoj 93. Klasifikacija u Poljskoj 94. Klasifikacija u Italiji 95. Klasifikacija u Španiji 96. Klasifikacija u Monaku i na Malti 97. Klasifikacija u Francuskoj 98. Klasifikacija u Velikoj Britaniji 99. Klasifikacija u Sloveniji 100.
Klasifikacija u Hrvatskoj 101.
Klasifikacija u Bosni i hercegovini 102.
Klasifikacija u Crnoj Gori 103.
Klasifikacija u Makedoniji 104.
Razvrstavanje ugostiteljskih objekata u Srbiji prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti 105.
„Hoteli i sličan smeštaj“ 106.
„Odmarališta i slični objekti za kraći boravak“ 107.
„Delatnost kampova, auto‐kampova i kampova za turističke prikolice“ 108.
„Ostali smeštaj“ 109.
Vrste ugostiteljskih objekata za smeštaj u Srbiji prema Pravilniku o načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno‐tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata 110.
Vrste ugostiteljskih objekata za smeštaj (u smislu Pravilnika) 111.
Obavezni minimalni uslovi za obavljanje ugostiteljske delatnosti u Srbiji 112.
Posebni minimalni tehnički uslovi za ugostiteljske objekte za smeštaj u Srbiji 113.
Obavezni elementi opreme sobe kao jedinice za smeštaj 114.
Obavezni elementi opreme kupatila u sastavu sobe 115.
Oprema zajedničkog kupatila 116.
Obavezna oprema zajedničkog toaleta 117.
Apartman kao smeštajna jedinica (osnovni tipovi) 118.
Apartman sa kuhinjom 119.
120.
Apartman bez kuhinje Apartman „Studio“ 
Download

HOTELIJERSTVO 2 PITANJA ZA 1. KOLOKVIJUM 1. Pojam