Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
R o c n í k X X I I . • Ún or 2 0 1 4 • Z d a r m a
2
Úvodník
Informace a kontakty
Prezentace projektu přímého leteckého spojení
do Západočeských lázní z Düsseldorfu
Přírodní léčivé zdroje
Rozhovor – paní Vlasta Chramostová
Rozhovor – pan Pavel Nový
Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech
Galerie Brömse
Kulturní program
Pověsti a báje Chebska – část 2.
Program Aquaforum Clubu
Dieta – sekaná i pro vegetariány
Kulturní programy
Co je terapie prožitkem
Horoskopy
Františkolázeňské noviny
Autobusové výlety
Sport
Nabídka lázeňských pobytů
strana 2
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
Milé dámy, vážení pánové,
ať chceme či nechceme, píšeme už druhý měsíc nového
roku. Máme za sebou nejrůznější svátky a s nimi i starosti a
práci navíc. Únor je měsíc krátký a snad bude také teplejší, než
obvykle. Nepamatuji se, že by v prosinci a v lednu nebyl u nás
sníh nebo holomrazy. Nejenom já, ale i mí přátelé zastávají
názor, že letošní zima, která se podobá spíš jaru, je příjemná.
Jaro by nám mělo ťukat na dveře už v březnu – dubnu. Protože
ale už v lednu se začaly některé stromy probírat ze zimního
spánku a začaly rašit a mnohé tradičně jarní květiny vykvetly, tak nezbývá než doufat, že snad únor nebude mrazivý a že
všechno nezmrzne. V tomto ohledu mají velikou výhodu naše
minerální prameny – těm je úplně jedno, jaké je roční období, jejich kvalita je stále stejná. Také přírodní vývěr uhličitého
plynu se chová stejně, jako prameny a o slatině ani nemusíme
mluvit. Natěžená slatina odpočívá na haldě pod střechou a nevytěžená slatina si pospává v zemi na slatiništích. Stav přírodních léčivých zdrojů a fakt, že jim na počasí vůbec nezáleží, je
dobrý pro léčebnou kúru těmito unikátními zdroji, protože si
zachovávají stále stejnou kvalitu.
V lednu začal zkušební provoz slatinných koupelí v opravovaných Císařských lázních. Je to pro Vás, naše milé hosty,
určitě výhodné. Slatinné koupele a zábaly jsou unikátní, jejich
působení na lidský organismus je jedinečné a léčivé a nedá se
nahradit ničím jiným. Slatina už pomohla ke zlepšení zdraví
mnoha lidem.
Součástí léčby v lázních je také odpočinek a zábava. Připravili jsme pro Vás nejrůznější koncerty, představení, výstavy,
taneční odpoledne a večery, ale také třeba možnost vyjít si na
procházku se speciálními holemi (nordic wolking) nebo výlety a mnohé jiné.
V lednu nás navštívilo několik zajímavých osobností, se
kterými se členové Aquaforum clubu osobně setkali a my
jsme je pro Vás trochu vyzpovídali. A půjdete-li na procházku,
můžete také zajít do Galerie Brömse, která se, po měsíční přestávce, opět hlásí ke slovu od 6.února zajímavými výstavami.
Přeji Vám krátkou zimu, příjemný nástup do jara a hlavně
hodně zdraví! Redakce
Františkolázeňské listy č. 2, únor 2014, ročník 22. Vydávají Lázně
Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto: EDa, BK – Barbora Kulová,
autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA.
Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01
Františkovy Lázně. E-mail: [email protected] Obchodní oddělení Lázně Františkovy Lázně a.s. www.frantiskovylazne.
cz. Zdarma.
PhDr. Oleg Kalaš – radní Karlovarského kraje, JUDr. Rudolf Jindrák – Velvyslanec
ČR v Německu, Ing. Josef Ciglanský – generální ředitel Lázně Františkovy Lázně a.s.,
Jiří Rosenkranz – ředitel české Centrály cestovního ruchu v Berlíně
Foto: M. R.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
strana 3
Prezentace projektu přímého leteckého spojení
do západočeských lázní v Düsseldorfu
pan Viktor SLEZÁK MA., Lázně Františkovy Lázně a.s.
Pane Slezáku, co bylo tématem prezentace v německém Düsseldorfu?
Tato prezentace se uskutečnila dne 08.11.2013 v prostorách Průmyslové a obchodní komory v Düsseldorfu. Měla za cíl představit odborné
veřejnosti z regionu Severní Porýní – Westfálsko projekt přímého leteckého spojení z Düsseldorfu do Karlových Varů.
Kdo svolával a kdo se zúčastnil prezentace k projektu leteckého spojení do lázní?
Protože se jedná o projekt krajského významu (zapojeni jsou poskytovatelé lázeňských služeb z Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní a Jáchymova), uspořádal tuto prezentaci Karlovarský
kraj za podpory velvyslance České republiky v Německu pana Rudolfa
Jindráka. Pomocnou ruku při přípravě této akce podal také generální
konzul v Düsseldorfu pan Robert Otepka.
Jak vznikl nápad na zavedení letecké dopravy z Německa do Karlových Varů?
Tento nápad vznikl v březnu 2013 na veletrhu cestovního ruchu ITB
v Berlíně, kde se setkal generální ředitel akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně s jednatelkou cestovní kanceláře EuroMed Kurreisen.
Společně uvažovali o možnostech otevření nových trhů pro naše služby.
Severní Porýní – Westfálsko je velmi hustě osídlená oblast Německa,
ze které k nám zatím jezdí poměrně málo hostů. To přikládáme i faktu,
že je to oblast poměrně vzdálená. Doprava autobusem může trvat i více než 10 hodin a i zhruba osmihodinová jízda osobním automobilem
může, hlavně v zimním období, mnoho klientů odradit. Věříme, že když
bude nabídnuta rychlá, pohodlná a k tomu cenově velmi výhodná alternativa, podaří se do lázní přilákat z této oblasti mnoho nových hostů.
Kdo bude linku provozovat?
Provozovatelem leteckého spojení bude cestovní kancelář EuroMed
Kurreisen ve spolupráci se zavedenou leteckou společností Germania. Je
to německá společnost s dlouholetou tradicí a garancí vysoké kvality. Pro
tyto lety bude nasazen letoun Boeing 737 s celkovou kapacitou 148 míst.
Od kdy a za jakých podmínek budeme moci této speciální charterové
linky využívat?
První let se uskuteční 17. února 2014. Jedná se o charterové lety, určené výhradně k přepravě lázeňských hostů. Letenky tedy bude možné zakoupit pouze v kombinaci s lázeňským pobytem, a to buď u jednotlivých
hotelů, které se projektu účastní nebo u cestovní kanceláře EuroMed. Ve
Františkových Lázních se jedná výhradně o hotely naší akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně. Tedy zejména hotely Imperial, Pawlik,
Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe a Metropol.
Heike Jachmann – EuroMed, Rudolf Jindrák
V jakém časovém režimu budou letadla létat?
Jedná se zatím o pilotní projekt. Během prvního roku je naplánováno
celkem 12 letů v taktu 14-ti dní. Z toho 6 letů v jarní sezóně od února do
května a dalších 6 letů v podzimním období od srpna do listopadu. Věříme, že tento projekt bude úspěšný a že v roce 2015 bude možné rozšířit
lety na celý rok.
Za jak dlouho letadlo doletí?
Čistý čas letu je pouhých 90 minut. K tomu je samozřejmě potřeba
připočítat ještě čas na odbavení na letišti a transfer z letiště do hotelu.
Po nové dálnici je transfer z letiště do Františkových Lázní velmi rychlý
a pohodlný a neměl by trvat déle než 40 minut. Celkově by se tak měl
host dostat z Düsseldorfu přímo do hotelu ve Františkových Lázních za
méně než 4 hodiny.
Kolik bude stát let a kolik nadváha zavazadla?
Cena zpáteční letenky je velmi výhodná a činí pouhých 198,- EUR, což
je dokonce méně než běžná cena za autobusovou dopravu nebo vlak. Jedná se o cenu včetně všech poplatků a transferu z letiště přímo do hotelu.
Hosté mají navíc možnost si za příplatek objednat ještě transfer z místa
bydliště na letiště. Letadlem je možné přepravovat zavazadla do 20 kg na
osobu. Je však možné si objednat přepravu dalšího zavazadla, které může
vážit až 32 kg. Vaše zavazadlo bude vyzvednuto 2 – 3 dny před odletem
u Vás doma a bude dopraveno přímo do Vašeho hotelového pokoje.
Jak si let objednám a jak se dostanu z letiště v Karlových Varech do
Františkových Lázní?
Lázeňský pobyt s leteckou dopravou si můžete rezervovat nejlépe na
naší zákaznické telefonní lince +420 359 604 504 nebo e-mailem na:
[email protected] Můžete nás také navštívit v Infocentru František,
kde Vám naši kompetentní spolupracovníci rádi podají veškeré potřebné
informace a provedou rezervaci pobytu. Pobyt lze také rezervovat u cestovní kanceláře EuroMed.
Vaše slovo závěrem?
Rád bych závěrem poděkoval všem, kdo se na organizaci prezentace
v Düsseldorfu podíleli. Je to zejména Karlovarský kraj, který byl hlavním
pořadatelem a jmenovitě Edmund Janisch, Oleg Kalaš, Radim Adamec
a Petr Židlický. Velký dík za podporu patří také velvyslanci České republiky v Německu panu Rudolfu Jindrákovi a generálnímu konzulovi
v Düsseldorfu panu Robertu Otepkovi.
Věřím, že tato akce přispěje významnou měrou k úspěchu celého projektu a že se nám podaří přilákat do Františkových Lázní mnoho nových
hostů z oblasti Severního Porýní – Westfálska.
Děkuji Vám za rozhovor.
Red.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 4
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
Na týdenní pobyt přijela do Pawliku se svým manželem Stanislavem Milotou známá česká
herečka VLASTA CHRAMOSTOVÁ (*1926)
Paní Chramostová, vy jste kdysi hrála také v chebském divadle...
Naposledy v roce 1972. Cheb je krásné město a Františkovy
Lázně od té doby znám. Musím se omluvit, nastydlí už jsme přijeli
a chraptím. Byli jsme v Aquaforu – nějak jsme vyběhli a trochu
víc se nastydli. Ale přeci nemůžeme být ve Františkových Lázních
a nejít do toho aquaparku!
Vy jste ale musela herectví zanechat?
Ano. V 70. letech se v chebském divadle dělalo opravdu umění.
Byla tam celá řada významných umělců, kteří se tam vlastně skrývali před režimem. Pak mi ale „oni“ řekli, že jestli budu i nadále
do divadla zvát své známé umělce, tak že to bude moje poslední
představení.
Domnívala jsem se, že jste dostala zákaz až po Vašem podpisu
Charty 77?
Ne, ne. To už bylo předtím. Pak jsem hrála až v Národním divadle v roce 1991, po revoluci. Ale po celou dobu tzv. „totáče“ jsme žili
v jakési entitě, která nám vyhovovala, ta malá skupina fungovala.
Až po r. 1989 se každý rozešel svým směrem. Když se setkáme, tak
je to, jako když se sejdou holky z tanečních nebo ze školy. Po válce
se promítal film Nejlepší léta našeho života a já na něj musím velice
myslet. Protože to je také o přátelství na život a na smrt, která se vytvářejí vždycky v ohrožení. A my jsme měli vzácné společenství, já
tomu říkám světlé okamžiky lidstva. Přátelství napříč společností, generacemi, osobních východisek. To společenství, to byla naše nejkrásnější léta.
Protože v době nesvobody jsme si vzali tolik svobody. A byla to přátelství
navždycky. Je to velmi složité, člověk musel být synchronní sám se sebou,
vždycky se zmobilizovat.
Paní Chramostová, vy jste se znala osobně s Václavem Havlem?
My jsme byli přátelé a nás spojovalo vlastně to, že jsme jako divadelníci
věděli, že divadlo je ohromně silný prvek v každé společnosti. Ale Václav
nebyl myslitelem pořád, jak si někteří myslí, měl i své stinné a slabé stránky, jen si ho teď lidi idealizují. S jeho smrtí skončila jedna éra. Někdy si
Václava připomínám.
Včera jste měla veliký úspěch v Aquaforum clubu, kde jste, kromě jiného, přednášela báseň od Jaroslava Seiferta.
No jo, včera. Ale po tom mém vystoupení jsme se trochu izolovali. Už
se necítíme na to, abychom šli trdlovat. Mějte nás za omluvené staříky.
Řekněte mi, jak se udržujete ve formě ve vašem zralém věku?
Jediné, co pro to dělám, z takových těch známých věci je, že trošičku
cvičím.
A duševně?
Já si myslím, že to bylo to, že jsem vlastně do 84 let hrála, to stačí.
Chtěla jsem odejít, když mi bylo osmdesát, ale nepodařilo se mi to, pro-
tože ještě v Národním divadle mi řekli, že mám hrát babičku v Babičce
od Boženy Němcové, a tak byla babička mojí poslední rolí. A pak ještě
přišel Václav (Havel), že bude točit film, to se prostě nedalo odmítnout,
tak jsem to ještě čtyři roky vydržela. Bylo to prvoplánové, že jsme odešli
s divadelním představením Odcházení (div. hra V. Havla).
Z hraní jsem, už vlastně před deseti lety, napsala knížku. První léta
mě všichni povzbuzovali, ptali se píšeš? píšeš? Já jsem říkala ano a byla
to pravda. Teď už to dlouho není pravda a já to říkám. Nedávno jsem si
přečetla, co jsem napsala a hrubě se mi to nelíbilo. Jenže Standa (manžel)
mě nepovzbuzuje v psaní, říká – nepiš, protože až to dopíšeš, tak umřeš.
Vy jste tady chodili na nějaké procedury – pomohly vám?
Ano, mně tady objevili, že potřebuji parafín na ruce, což mi pomohlo
a pak jsem chodila na další procedury. Já jsem lázeňský člověk.
Jak to myslíte?
Já to mám ráda. Lázně jsou klidové zóny v uspěchaném čase, jakým
je dnešek. Všichni je potřebujeme. Františkovy Lázně se mi velmi líbí. Já
bych se tak chtěla znovu projít...
Co není, může být...
No, já už se teď tak moc necítím, Standa říká, že jsem se rozhodla hrát
starou paní...
Chtěla byste ve svém životě něco změnit?
Teď bych chtěla změnit mnohé. Ale je to tak – já myslím, že vždycky je
nějaká doba, a v každé té době musíme něco zažít. Já jsem dítě
20. století, a to byla válka a Hitler a Stalin a další a my, lidé, ještě
pořád nejsme poučení, jsme nepoučitelní. Žijeme v takové přelomové době. Každý má takovou míru bolesti a utrpení, kterou
unese.
Máte hodně různých ocenění. Kterých si vážíte nebo z nich
máte největší radost?
No toho od Vaška (Havla), že. To je vlastně nejvyšší vyznamenání (Řád T.G. Masaryka III. třídy, r. 1998) a pro mně to bylo
strašně důležité. Napsal mi, že se rozhodl po přečtení mé knihy.
Teď je doba tak jiná, nevím, jestli ta doba, o které píšu, bude ještě
někoho zajímat. Ale zdá se, že ano – mladé historiky.
Jak hodnotíte svůj život?
Já jsem se snažila dělat, co jsem mohla. Měla jsem štěstí, že
když jsem se topila v černých dnech svého života, tak mi někdo
podal ruku. Říkám, že když se někdo topí a jiný mu podá ruku,
tak se neptá ani jak se jmenuje, ani jak vydělává, ani jaké má
podmínky – podstatné je, že mu podal ruku, že mu ten člověk
stál za to.
Děkuji Vám za rozhovor.
Redakce
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
strana 5
HEREC PAVEL NOVÝ A JEHO NOVÝ ŽIVOT
Český herec (*1948) pražského divadla Ypsilon, známý nejen z nejoblíbenějšího českého filmu, komedie S tebou mě baví svět (1982).
V r. 2007 onemocněl západonilskou horečkou po štípnutí nakaženým komárem a poté náhle ochrnul. Po pobytu v nemocnici byl 5 měsíců
v rehabilitačním centru. Domů už odešel po svých, jen s francouzskými holemi. (zdroj: Wikipedie)
Pane Nový, jak se Vám líbí jarní Františkovy Lázně v lednu?
No, původně jsme sem jeli s manželkou v zimě a ukázalo se, že je jaro.
Což Vám asi nevadí?
Ne, vůbec. Mně nevadila ani ta zima, protože jsem se těšil na bílé Františkovy Lázně
– ale jsou jarní, i stromy jsou napučené...
Pane Nový, Vy jste tady absolvoval procedury – jak je hodnotíte? Protože máte,
bohužel, s čím srovnávat?
Ano. Slatinné zábaly, to je opravdu báječná věc. Já si myslím, že mi dělají dobře.
Škoda, že trvají tak krátkou dobu. Já bych je klidně vydržel půl i tři čtvrtě hodiny.
A pak to příjemné zabalení. A také je tady pan Doležal – po letech jsem zase potkal
fyzioterapeuta, který má opravdu ruce plné energie.
To mě těší, děkuji. A pomáhají Vám lázně?
To se pozná až doma, pocit mám dobrý. My si to tady s manželkou užíváme, protože zas tolik společných volných chvil nemáme.
Paní Nová - máte stejný názor?
Ano, společně si lázně užíváme, je to báječné.
Včera jste byl hostem v Aquaforum Clubu. Co říkáte myšlence Aquaforum Clubu
– místu setkávání se lidí v lázních?
Lidi se mají setkávat nejenom v lázních, ale všude, jen ne ve válkách, to nejsou přátelská setkávání. Jsou dobrá všechna setkávání, která jsou přátelská a mají přátelskou
atmosféru. Jediný, kdo mě včera trochu napnul, byla Vlasta Chramostová, která recitovala báseň od Jaroslava Seiferta a nasadila vysoko laťku. Tak jsem také musel lovit
v paměti a sáhnul jsem po Shakespearovi. Doufám, že si to užili hlavně ti lidé, kteří
v klubu byli. Jen jedna paní se lekla.
Čeho?
Mého hlasu. Já jsem ho asi použil hodně (hlasitě).
Byl jste i v jiných lázních po tom pětiměsíčním pobytu v rehabilitačním centru?
Byl jsem sedm let (1976-1983) v angažmá v Karlových Varech. Ale tady jsem byl
vždycky akorát hrát divadlo. Příjezd, odehrát představení a odjezd. Takže jsem nikdy
Františkovy Lázně neznal a neviděl. Vím, že je to město v parku, kvůli tomu jsme sem
jeli. A tak jsem tady vlastně prvně.
Měli jste čas projít si Františkovy Lázně?
Centrum jsme si prošli. Tady je sympatické, že je všude blízko. Denně chodíme plavat do Aquafora, opravdu denně jsme tam. Takové lázně a takto fungující jsem viděl
jen na Západě. V Česku jsem jinde takové neviděl. S divadlem Ypilon jsme toho procestovali hodně - západ i východ i jih. Něco podobného, jako tady, ale ještě ve větším
měřítku, je v Jihoafrické republice. Tam je město San City. Mají dokonce nádhernou
botanickou zahradu, kde je všechno, co roste v jižní Africe. Tam jsme mohli zkusit
i umělé zemětřesení. V jejich velikánském aquaparku jsme uspořádali námořní bitvu.
Vyhráli Lábosovci, velitel Dejdar.
Pane Nový, roky vypadáte stejně. Jak se udržujete?
Mojí původní formu se mi nepodařilo získat, ať dělám, co dělám. Nějak to nejde
od té doby, co jsem byl nemocný. Ale já jsem spokojený. Jezdit na kole můžu, plavat
můžu, chodím už bez hole na kratší vzdálenosti, tak to je docela dobrý.
Jste spokojený člověk?
Jo, jo, jo. Velmi spokojený člověk. Mám vlastně šest a půl
roku navíc od smrti, takže to je dobrý. Smrt nic není, ani si to
nepamatuju, nic si z toho nepamatuju.
Neletěl jste tunelem nebo podobně?
Ne, nic takového. Tunel je fyziologicky vysvětlitelný.
Vaše osobní vlastnosti zůstaly?
Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Máte pocit, že teď vnímáte svět jinak?
Ne. Že by se něco výrazně změnilo, ne. Jen nechvátám, snažím se chodit včas, ale když to opravdu nejde, tak přijdu pozdě...
Když jste na vozíku nebo o berlích, tak vlastně chvátat nemůžete.
Takže těch šest a půl roku po nemoci berete jako?
Nový život. Jmenuji se Nový a mám nový život.
Děkuji Vám za rozhovor.
Redakce
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 6
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
Pověsti a báje
Chebska – část 2.
Podle M. Mladějovské (1948) zpracoval Karel Brož
K poznání krajiny slouží její pomístní názvy a k polidštění krajiny pak napomáhají příběhy a pověsti. To jsou místa kontaktu světa lidí a světa přírody.
Zde začíná vztah k rodnému místu, ke krajině a k přírodě. Silný vztah nastává
v okamžiku, kdy netoužíme vlastnit krajinu, ale kdy krajina „vlastní“ nás.
SKŘÍTKOVÉ NA KOMORNÍ HŮRCE
Od dávných dob se hluboký lom na černé spálené strusky Komorní Hůrky
nazýval Jáma skřítků. Po dlouhé věky bydleli skřítci na Komorní Hůrce a vespolek se zpěvy a tancem obveselovali, zvláště za nocí. Byly to bytosti celkem dobré.
Za služby, prokázané lidmi, kteří strusku v jámě těžili, se bohatě odměňovali. Po
práci zde lidé skřítkům zanechávali chleba, vodu i ovoce a též i oblečení. Skřítci
na oplátku lidem přenechávali dostatek suroviny pro těžbu a někdy i kusy ryzího
zlata, stříbra nebo drahého kamení. Jinak se skřítci chovali k lidem plaše a každému se neukazovali. Na nepřející a nenasytné lidi byli ale skřítci zlí. Zejména,
když ještě za večera materiál z Komorní hůrky odváželi a hlukem vozů je plašili
nebo když více materiálu, než bylo potřebné, z místa odváželi.
Takovým tvrdým a krutým mužem, co měl vždy jen svojí pravdu, byl i polesný ze Seeberku, který na své lesní cesty mnoho škváry odvážel a to, co si ostatní
za dne nakopali, on za noci odvezl a přebytky draze prodával. Jemu skřítci vše,
co za dne na svém dvorci vystavěl, v noci zase rozmetali. Zvoněním chtěl je proto polesný vyplašiti a skřítky z Komorní Hůrky zahnati. Zavěsil proto zvonec na
vysoký sloup a když se skřítci po půlnoci ke svým rejdům dostavili, rozhoupal
zvon. Jak první zvuk zahlaholil, zmizel celý dvorec a zmizel i polesný sám. Zůstal pouze viset trpasličí zvon na vysokém sloupu a za pustých nocí jej obchází
duch zlého polesného.
Lidé se ovšem začali skřítků bát. Málokdo v kraji měl čisté svědomí, aby se
nemusel rejdů skřítků obávat. Proto začali se lidé za odpuštění svých hříchů
stále častěji modliti a na zvony při modlitbách vyzváněti. To skřítkům vůbec
nebylo po chuti a rozhodli se kraj opustit.
Naposledy je viděl sedlák Fencl z Klestu,
když jel někam přes pole. Ten znenadání
postřehl, že vůz je plný divných lidiček,
malých mužíčků. Byli všude, na voze seděli, krčili se kde jen mohli, dokonce na
kolech viseli. Když se sedlák lekl a chtěl
utéci, prosili jej, aby je svezl. I jel, až u řeky Ohře u skály zvané Chebská brána
slezli a capali k řece, až zmizeli. Od té
doby je nikdo ani okem nespatřil. Sedlákovi se pak ve všem dobře dařilo.
Traduje se ovšem, až lidé na Chebsku
opět budou bezbožní a nenasytní a zvony budou zanedbávat, skřítci se opět vrátí
a své rejdy budou opět provádět. Též
nepřiměřené a lakotně vystavěné dvorce
zmizí beze stopy i se svými majiteli.
Sekaná i pro vegetariány
Do naší kuchyně můžeme přinést i nějaké větší změny ve výběru surovin. Třeba ovesné vločky. Do jogurtu nebo jako kaši – to známe asi všichni.
Zkusme ale ovesnými vločkami nahradit maso a upečme sekanou. Budeme
potřebovat:
1 hrnek ovesných vloček, půl hrnku vody, 2 lžíce oleje, semínka slunečnicová, dýňová, lněná i jiná (hrstku), 1 menší cibuli, 2 stroužky česneku, sůl,
majoránku, pepř.
Vločky smícháme s vodou a necháme asi 20 minut odstát (vločky vodu
nasáknou). Hmotu smícháme s nakrájenou cibulí, utřeným česnekem, kořením a solí. Zapékací misku vymažeme máslem a pečeme v troubě do křupava.
Recept můžeme obměňovat – přidáním sýra nebo sušených hub. Sekaná
nebude tak hodně zdravá, když přidáte nakrájenou slaninku. Jídlo můžeme
podávat teplé i studené, s kyselou okurkou, bramborami. Nebo prostě jen nakrájet a nechat na kuchyňské lince. Zmizí brzy.
Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová
Horoskopy na měsíc únor
❦ BERANI 21.3. – 20.4. - Je dobře,
že se spoléháte na svoji intuici, i když
o ní nemluvíte. Uvažujte o snížení
váhy, dokud nemáte větší problémy
s klouby.
❦ BÝCI 21.4. – 20.5. - Zdraví není
samozřejmostí, jak se domníváte
a nic se nevyléčí samo. Budete-li se
i nadále přetěžovat, čas strávený s nemocí v posteli bude dlouhý.
❦ BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. - Prevence zdraví je pro Vás důležitější, než
jste ochotni si připustit. Platí nejenže
ve zdravém těle je zdravý duch, ale
i naopak.
❦ RACI 22.6. – 22.7. - Nepodceňujte začínající zdravotní potíže. Z části
jsou způsobené Vaší leností. Procházka na zdravém vzduchu a provětrání
hlavy Vám jistě pomohou.
❦ LVI 23.7. – 23.8. - Tvář každého
člověka se s věkem mění. Tedy i ta
Vaše. Je to přirozené, a proto neutrácejte zbytečně moc peněz za kosmetické operace.
❦ PANNY 24.8. – 23.9. - Vaše ohleduplnost a takt k Vašemu nejbližšímu
okolí začínají v momentě, kdy je Vám
tak špatně, že jdete k lékaři. Za roznášení virů Vám nikdo nepoděkuje.
❦ VÁHY 24.9. – 23.10. - Ledviny jsou důležitý orgán, chraňte si je
a hlavně nechoďte v mokrých plavkách. Nutností je také starat se
o nohy, stojíte na nich celý den.
❦ ŠTÍŘI 24.10. – 22.11. - Běžné
choroby, jako je např. bolení hlavy,
nepředznamenávají to nejhorší, jak
si myslíte. Vyhýbejte se ale průvanu
a klimatizaci, nedělají Vám dobře.
❦ STŘELCI 23.11. – 21.12. - Chválu
si zaslouží všichni střelci, kteří dbají
o své zdraví. Pozor na drogy, stávající dobrou fyzickou kondici byste si
rychle zhoršili.
❦ KOZOROZI 22.12. – 20.1. - Vaše
zdraví je úměrné Vašemu věku. Nesnažte se o výkony jako před lety, čas
nezastavíte. Na problémy s krční páteří vyhledejte fyzioterapeuta.
❦ VODNÁŘI 21.1. – 19.2. - Ke zlepšení zdraví Vám pomůže pravidelná
strava a nepřejídat se hlavně na noc.
Nekonzumujte zbytečně alkohol
a drže se domácí stravy.
❦ RYBY 20.2. – 20.3. - Udržujte se
v dobré fyzické kondici. Cvičení, procházky a fyzická práce je to pravé, co
potřebujete. Odpočinete si a naberete
síly do dalších měsíců.
Co je TERAPIE PROŽITKEM – EMOČNÍ KOUČINK?
Je to způsob, jak najít ztracenou rovnováhu. Umí řešit potíže jako je vyčerpanost, beznaděj, deprese, paralyzování strachem, zlobou, smutkem či pocity
viny, problémy ve vztazích včetně vztahu k sobě, i tělesné důsledky: ekzémy,
astma, migrény, psychosomatické bolesti všeho druhu… Emoční koučink je
práce s emocemi a pocity těla. Pracuje se při plném vědomí. S podporou průvodce - emočního kouče najdete skutečné příčiny potíží – zatěžující programy
(konkrétní vzorce přesvědčení jako např.: „nejsem dost dobrý/á, nikdo mě nemá
rád, jsem sám/a, nezvládnu to“ atd.), většinou vytvořené nevědomě již v dětství.
Ihned je zpracujete tak, aby dále nezatěžovaly. Zároveň pochopíte, jak jsou současné situace spojené právě s potlačovanými emocemi. Průvodce vás podpoří
k odvaze a místo rozumového analyzování, filozofování, popírání nebo „přemlouvání se pozitivnem“, místo boje či odmítání, bezpečně přijmete - odprožijete a proměníte to, co bylo někdy v minulosti potlačeno. Hlavní věc je, že praktický výsledek po terapii prožitkem je okamžitý a trvalý. Uvolněním bloků, díky
propojení mysli, těla a emocí, dochází k uzdravení ve všech rovinách. Emoční
koučink je bezpečný, protože vy rozhodujete, co chcete otevřít a pustí vás to
přesně tam, co jste připraveni zpracovat. Není třeba se nijak předem připravovat,
průvodce vás laskavě, ale pevně, vede otázkami a podporuje vás při prožitkové
akceptaci starých zranění (například: zrada, odmítnutí, ponížení, opuštění, křivda…). Následně pocítíte úlevu a uvolněním těchto zranění přestanete ve svém
životě přitahovat stále stejné situace. Znovu naleznete radost ze života.
Žádný teoretický popis vám však nemůže plně vysvětlit to, co se zakládá na
prožitku – je potřeba zkrátka zažít, abyste následně „věděli“ – je to jako čokoláda:
dokud nechutnáte, nevíte jak chutná... Emoční koučink je vhodný pro každého,
kdo je rozhodnutý převzít zodpovědnost za svůj život. Kouč zaručuje výsledky
každému, kdo dokáže být upřímný sám k sobě a k tomu vás také po celou dobu
vede. Výhodou je, že se následně můžete naučit i sebe-koučink.
Více se dozvíte na přednášce o Emočním koučinku, která se koná ve čtvrtek,
6.2.2014 od 18.30 hodin v členské klubovně Aquaforum Clubu.
Hellen Lidka Kolmanová - lektorka
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 2, 2014
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 2. • Únor 2014.
Založení lázní Františkovy Lázně.
„Jak praví Francouzi: „Cherchez le femme“, a právě chebské
ženy zde sehrály rozhodující roli… 18. srpna 1791 následuje přímá
protiakce, známá rebelie chebských žen. Za zvuku bubnu a píšťaly,
s praporem z prostěradel vytáhly chebské ženy k Chebské kyselce, aby nastolily pořádek. Na místě činu pak podřezaly pilíře nově
postaveného pavilónu a celou stavbu včetně odtokového potrubí
zdemolovaly. Dr. Adler se musel ukrýt v hostinci, po přítomném
inspektorovi byla vržena sklenice s provoláním: „Ať žije císař Leopold!“ V ten den se ještě dlouho do noci oslavovalo v chebských
pivnicích vítězství.
Dr. Adler, který byl rozhodnut dovést svůj záměr do konce, se
vypravil do Prahy, kde se právě připravovala korunovace Leopolda
II. Požádal o audienci u císaře, byl vyslyšen a byla mu přislíbena
pomoc. Ještě v září přijel do Chebu guberniální rada von Eben,
aby celou záležitost vyšetřil. Chebský magistrát mezitím, v neblahé
předtuše, urychleně svolal zástupce cechů a města a projednal s nimi
návrh výstavby lázní. Když von Eben začal vyšetřování, byl překvapen návrhem magistrátu postavit v blízkosti pramene pro pohodlí
hostů několik lázeňských domů a velký hostinec. Návrh byl přijat
a předložen zemskému úřadu k posouzení. V tomto okamžiku se
vlastně začaly velmi neurčitě rýsovat první kontury nových lázní.
Ještě v říjnu 1791 přijela do Chebu guberniální komise, kterou
tvořili von Eben, Reuss z Bíliny a zemský stavební ředitel abbé Tobiáš Gruber. Jejím hlavním posláním bylo podniknout první kroky
k založení lázní. Při této návštěvě byl Gruberem pravděpodobně
vypracován nejstarší plán Františkových Lázní, jehož podoba se
nezachovala. Přizvaný zeměměřič Václav Stürner celou situaci
s devatenácti stavebními parcelami zaměřil a pozemky byly, na náklad města, zplanýrovány. Ke stavbě byla navržena krytá kolonáda,
pavilón nad pramenem, velký sál, hostinec a lázně. V únoru 1792
byly záměry upřesněny a shrnuty do čtyř bodů. Všechny navržené stavby jsou znovu uvedeny, navíc je zde návrh zadaptovat starý
hostinec.“
(Počátky Františkových Lázní, in: Architektura FL v 19. století,
1989, s. 9–10)
Chebská K yselka v roce 1714.
Pavilon z let 1789 - 1791.
V téměř doslovném opisu najdeme obdobný text o vzniku Františkových Lázní mezi lety 1791 – 1793 i v nejnovějším zpracování
v knize Kunst in Eger z roku 1992. Zajímavé je, že obě zatím nejlepší a nejpodrobnější odborné statě o Františkových Lázních vycházejí v kapitole o založení lázeňské kolonie ze stejně převyprávěných
a interpretovaných událostí. Hlavní impuls je kladen na ženskou
rebélii u pramene a vše podstatné se tak údajně odehrálo v roce
1791, kdy magistrát města Chebu, z obavy před potrestáním za
nepokoje u pramene, prý slíbil postavit lázeňskou osadu. V říjnu
1791 měla guberniální komise v Chebu rozhodnout o podobě lázní
a zpracovat první plán, který měl být v únoru 1792 upřesněn. Datum dekretu z 27. dubna 1793 je pak všeobecně přijímán za datum
úředního založení Františkových Lázní.
Srovnáme-li takto převyprávěné události let 1791 – 1793 s dostupnými prameny, zjistíme, že souhlasí pouze datum zboření pavilonu u pramene v srpnu 1791 a datum rozhodnutí o založení lázní
z dubna 1793. Jinak je nám zde předkládaná jakási nová legenda,
kterou s radostí z poznání přebírají a rozšiřují průvodci a webové
stránky.
Františkolázeňské noviny č. 2, 2014
Jaká jsou fakta a co se nestalo.
Zakladatel lázní dr. Adler se 18. srpna 1791 nemohl skrývat před rozzuřenými ženami v hostinci, neboť ten den
u pramene vůbec nebyl. V září sice do
Prahy odjel, ale k žádné audienci u císaře nedošlo. Mohl své memorandum
odevzdat pouze na guberniu.
V září 1791 rada Eben do Chebu
na žádné vyšetřování událostí nepřijel. Vše vyšetřovala komise krajského úřadu v Lokti. Magistrát během
roku 1791 žádný návrh na výstavbu
lázeňských domů nepodal. Naopak, v petici guberniu koncem září
ospravedlňuje svůj postoj k situaci
u pramene. Rovněž v říjnu 1791 nepřijela žádná guberniální komise,
aby podnikla první kroky k založení
lázní. Gubernium sice chápalo rebelii
u pramene jako trestuhodné porušení pořádku, ale hlavní úkol vidělo
v prověření oprávněných obav z toho,
že odkrytím druhého, tzv. divokého
pramene, dochází k ohrožení dnešního Františkova pramene. S tímto
zadáním přijíždí koncem října 1791
do Chebu jako odborní konzultanti
gubernia lékař Reuss a stavební ředitel Tobias Gruber. Rada Karl von
Eben i zeměměřič zůstávají pořád
v klidu v Praze. V únoru 1792 žádné
plány a záměry upřesňovány nebyly,
neboť ještě žádné neexistovaly.
Chebské ženy ničí pavilon.
Jak to bylo a co se stalo.
Dobrozdání o úpravě a využívání pramenů, zpracované Gruberem a Reussem během jejich
pobytu ve dnech 24. - 26. října 1791 v Chebu, bylo předáno k posouzení lékařské fakultě.
V lednu 1792 předává děkan Mikan guberniu vyjádření kolegia profesorů, které je znovu
oponováno Gruberem. Na základě těchto posudků byl dne 3. února 1792 pověřen guberniální rada Karl von Eben, aby společně s Gruberem a Reussem provedl šetření u Kyselky s úkolem vyřešit jak úpravu pra-menů a způsob expedice minerální vody, tak především i otázku
ubytování lázeňských hostů u pramene. Komise uzavřela své jednání obsáhlým protokolem
dne 26 července 1792. Především během června a července 1792 bylo radou Ebenem rozhodnuto a provedeno vše rozhodující pro vznik nového lázeňského místa.
Jak vznikla legenda o založení lázní.
Jak se stalo to, že vyprávěné příběhy o cestě k založení lázní až dodnes zaměnují data a z domněnek vytvářejí skutečnost? Nejjednodušší by bylo přisoudit
legendu o zakládání lázní Vinzenzu Pröklovi, který v roce 1845 ve své knize
o Chebu a Chebsku vše takto popsal a jehož text je dodnes přebírán. Prökl
ovšem přichází do Chebu až v roce 1822 a jeho pečlivé kronikářské záznamy od
této doby jsou celkem spolehlivé. Vše předchozí dopisuje z mála dokladů, které
měl tehdy k dispozici. A ten přebírá rok 1791 jako rozhodující pro založení
lázní z knihy Hosera z roku 1799, který poprvé popisuje novodobé dějny Františkových Lázní a který rok 1791 označuje za počátek nové epochy v dějinách
lázní v souvislosti s činností rady Ebena, aniž by to blíže doložil. Hoserem tak
vstupuje do světa mylné tvrzení o rozhodujícím roce pro vznik lázní i o jejich
pojmenování.
Zajímavější ovšem je otázka, kdy vznikla legenda o tom, že rebelie chebských
žen byla hlavním podnětem k založení lázní. První knihy, které cestu k založení
lázní popisují (Reuss 1794, Hoser 1799), se o rebelii vůbec nezmiňují. Až několikastránkové líčení vzpoury chebských nosiček vody, popisováno vzletně jako
boj Amazonek v knize chebského lékaře Franze Xavera Lautnera o Františkových Lázních z roku 1841, přivádí tento příběh a rok 1791 jako rozhodující do
literatury a povědomí široké veřejnosti. Lautner, od roku 1811 během sezóny
jeden z lázeňských lékařů, sepsal odborně velmi hodnotnou a cennou knihu
o pramenech a jejich léčebném využívání. Dopustil se pouze jediné chyby. Unesen literární zajímavostí nepokojů u pramene popsal celý rok 1791 jako antický
příběh. A jak sám uvádí, dle vyprávění očitých svědků. Včetně báchorky o tom,
že magistrátní chebská deputace potkává při korunovaci císaře Leopolda dr.
Adlera na schodišti, jak vítězně odchází po audienci z holdovací síně.
Lautnerova fabulace z roku 1841 je převzata Pröklem (1845 a 1877) a od
něj vlastně opisována až dodnes. Jediný, kdo alespoň upozornil na to, že vše
bylo jinak, byl spisovatel Alois John. Ten, ještě v roce 1925, ve svém průvodci,
přebírá Lautnerovu a Pröklovu legendu, neboť jiné podklady neměl. Pak ale
nechal pro muzeum pořídit opisy guberniálních písemností a v roce 1928 již
upozorňuje na to, že hlavním podnětem k založení lázní se stalo jmenování
guberniální komise dne 3. února 1792. K zpracování těchto materiálů se ale již
nedostal. V jeho duchu proto chceme tyto stále přežívající záměny a legendy
alespoň částečně napravit, i když příběh o rebelii u pramene je stále příběhem
krásným a inspirujícíjm.
Titulní strana knihy F. X. Lautnera.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, únor 2014. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
strana 9
INFORMACE A KONTAKTY
ÚNOR 2014
INFOCENTRUM
FRANTIŠEK – LFL a.s.*
Národní tř. 16/19, tel. 354 201 170,
[email protected],
www.frantiskovylazne.cz
otevírací doba: denně 9.00 – 18.00 hod.
Informace o lázních, pobytech, vycházkách, výletech,
kultuře, sportu, mapy, informační materiály.
PROHLÍDKY
LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ – LFL a.s.*
POZNEJTE
HISTORII MĚSTA – LFL a.s.*
Imperial, Pawlik, Savoy
– pondělí 14.00 hod. česky a německy, sraz – recepce Aquafora
– nutná rezervace v Infocentru František.
Prohlídka domu Metropol – pátek, 15 hod. česky,
pátek 14.30 hod. německy, sraz v recepci hotelu Metropol
– prohlídka města s průvodcem (s nejméně 10-ti člennou skupinou)
úterý, 15.00 hod., česky, čtvrtek 15.00 hod. německy
sraz u Infocentra František
*Informace o prohlídkách a výletech v ruském jazyce
– Infocentrum František
DIVADLO
Boženy Němcové
MĚSTSKÉ MUZEUM
Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel: 354 544 307-9,
[email protected],
www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Otevřeno: úterý - neděle 10 – 17 hod.
Výstava: Jana Audesová – Obrazy, grafika, keramika – do 6.2.
Ruská 102, tel. 354 542 641, www.divadlofl.org
Předprodej vstupenek po - pá 13.00 – 15.00 hod.
Pokladna otevřena hodinu před představením.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Dlouhá 181/6, tel. 354 542 558
[email protected], www.knihovnafl.org
Otevřeno: dospělí: po a st 9.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod.,
út, čt, pá 9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Pro děti: po – pá 9.00 – 12.00 hod.
Poplatky: dospělí 80 Kč/rok, děti 40 Kč/rok, lázeňští hosté 30 Kč
LFL a.s.* = akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Národní přírodní rezervace Soos
– zavřeno
Hrad Seeberg
– zavřeno
FRANTOVLÁČEK
– nejezdí
BOHOSLUŽBY
Římskokatolický farní kostel Povýšení Sv. Kříže:
po, st, čt, pá, so 16.15 hod., ne 9 hod.
Pravoslavný Chrám sv. Olgy:
st 18.30, pá 17.00, so 17.30, ne 10.00 hod.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 10
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s.
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY
Pitnou kúru konzultujte s lázeňským lékařem!
PRAMENY LÁZEŇSKÉHO STŘEDU:
PAVILON FRANTIŠKOVA PRAMENE
otevírací doba: denně 7 - 18 hod.
FRANTIŠKŮV PRAMEN - pitná kúra
GLAUBEROVA DVORANA
otevírací doba: denně 7 - 16.30 hod.
GLAUBER III - pitná kúra a balneace
GLAUBER IV - pitná kúra
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN - pitná kúra a balneace
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části
objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÉHO
A LUČNÍHO PRAMENE
otevírací doba: denně 7 - 16.30 hod.
SOLNÝ PRAMEN - pitná kúra
LUČNÍ PRAMEN - pitná kúra
PŘÍRODNÍ ZŘÍDELNÍ PLYN
PRAMEN MARIE - suchý výron oxidu uhličitého
Uhličité lázně plynové
AQUAFORUM
otevírací doba: denně 9 - 21 hod.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN - pitná kúra a balneace
NOVÝ PRAMEN - pitná kúra a balneace
otevírací doba: denně 7 - 16.30 hod.
PRAMEN PALLIARDI - pitná kúra
PRAMEN STANISLAV - pitná kúra a balneace
LUISIN PRAMEN - pitná kúra
PRAMEN ADLER - balneace
PRAMEN MARIAN - balneace
VÝCHODNÍ SKUPINA PRAMENŮ:
ŽELEZNATÝ PRAMEN - pitná kúra
PRAMEN ŽOFIE - pitná kúra
PRAMEN NATÁLIE - pitná kúra
PRAMEN CARTELLIERI - balneace
ZÁPADNÍ SKUPINA PRAMENŮ:
PRAMEN GLAUBER I - pitná kúra
PRAMEN GLAUBER II - pitná kúra
SLUNEČNÍ PRAMEN - pitná kúra
MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA
zábaly, koupele v balneoprovozech
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH
SPOLEČNOSTI LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN:
lázeňské hotely Imperial a Dr. Adler
GLAUBER III:
lázeňské hotely Imperial a Belvedere
PRAMENY: ADLER, MARIAN, CÍSAŘSKÝ PRAMEN:
balneoprovoz Císařské lázně
PRAMENY: LUISA, CARTELLIERI, PALLIARDI:
balneoprovoz Císařské lázně
PRAMEN STANISLAV:
lázeňské hotely Savoy, Metropol
SOLNÝ PRAMEN:
Císařské lázně - inhalace
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA:
balneoprovoz Císařské lázně
lázeňské hotely Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol, Dr.Adler, Belvedere
PRAMEN MARIE: společné plynové koupele a gynekologický plyn
plyn separovaný z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
(plynové injekce) hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik,
Dr. Adler
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
strana 11
GALERIE BRÖMSE.
ÚNOR 2014
Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz
Otevřeno: út - so 10 – 12 a 13 – 17 hod., vstup volný
výstavní síň GB:
...OD ŘEMESLA K UMĚNÍ...
JUDR. HANA PÍCHOVÁ, MARTINA MERVOVÁ - Тextilní tvorba, drátovaná tvorba - vernisáž ve čtvrtek 6. 2. 2014 – 16.00 hod.
výstavní prostory Švýcarský dvůr - přízemí:
ZNOVU A ZNOVU
JAN SVOBODA - Оbrazy a plastiky - vernisáž ve čtvrtek 6. 2. 2014 – 16.00 hod.
výstavní prostory Švýcarský dvůr -1. patro:
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
výstavní prostory Švýcarský dvůr - 2. patro:
MARIAN MACKOVIČ - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE - Pohled do historie - dokumenty z archivu
AUGUST BRÖMSE (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
STÁLÉ VÝSTAVY:
Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
VÝTVARNÁ DÍLNA Vás zve k návštěvě každý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod.
!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!! Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 12
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
strana 13
KULTURNÍ PROGRAM
ŽIVÁ HUDBA V BARU KAŽDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ 10.2., 17.2., 24.2.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
KOMORNÍ ZPĚV A KLAVÍR NEBO FLÉTNA A KLAVÍR
19:00 hod., hotel Pawlik
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál
PÁTEK, 7.2., 21.2.
ÚTERÝ
ODPOLEDNE S HARFOU
PIANO BAR
15:00 hod., hotel Imperial
16:00 hod., hotel Imperial
SOBOTA
STŘEDA
TANEČNÍ ODPOLEDNE- PATRIK MUSIC
PIANO BAR - VLADO HRINKO
15:00 hod., hotel Imperial
19:00 hod., hotel Pawlik
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál
ČTVRTEK
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
PONDĚLÍ, 3.2.
Trio zahraje písně
z bohatého fondu jazzového
a swingového.
Marta Marinová
- jazzová a swingová zpěvačka,
Pavel Jordánek – klarinet a altsaxofon,
Petr Tichý – kytara
19:00 hod., hotel Pawlik, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 4.2.
TROUBA NA VEČEŘI
2
TANEČNÍ ODPOLEDNE- PATRIK MUSIC
TANEČNÍ VEČER – ONE MAN BAND
15:30 hod., hotel Belvedere
SWINGOVÝ VEČER1 COFFEE TIME
NEDĚLE
15:00 hod., hotel Tři lilie
ŽIVÁ HUDBA V BARU:
PIANO BAR
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 60, 80, 90 Kč
ONE LADY SHOW
19:30 hod., hotel Belvedere
STŘEDA, 5.2.
VÝLET NA KONCET,
VALDŠTEJNSKÁ OBRAZÁRNA,
MUZEUM CHEB2
SAX & PIANO
18:30 hod.,
odjezd od Luisiných lázní,
cena:
250 Kč zlatí a prémioví členové
Aquaforum Clubu,
270 Kč hosté
Lázně Františkovy Lázně a.s.,
300 Kč ostatní hosté
KINO – RIVALOVÉ1
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 6.2.
PROCHÁZKA OPERETOU2
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 180, 210, 230 Kč
PÁTEK, 7.2.
KONCERT
MALÝCH MUZIKANTŮ1
Studenti a pedagogové ZUŠ Cheb
a Františkovy Lázně
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
PONDĚLÍ, 10.2.
ŠKOLNÍ KONCERT1
10:00 hod., divadlo, vstupné 50 Kč
O LÁSCE2 - komedie
KOMORNÍ KONCERT
PRO FLÉTNU A KLAVÍR1
Flétnistka Jana Vildová
a hráč na klavír Martin Fila
interpretují díla J.S.Bacha, W.A.Mozarta,
S.Prokofjeva 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 11.2.
TO NEJ…Z OPERETY2
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 190, 220, 240 Kč
Karel Roden a Jana Krausová
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 340, 370, 390 Kč
PONDĚLÍ, 17.2.
DOLCISSIMO SOSPIRO1
Hudební cesta Evropou 17. stol.
Lucie Rozsnyó /CZ/ - soprán Katalin Ertsey /HU/ - loutna
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 18.2.
STŘEDA, 12.2.
OPERETNÍ ÁRIE2
KINO – MARTIN A VENUŠE1
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 13.2.
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 180, 210, 230 Kč
STŘEDA, 19.2.
KINO – COLETTE1
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
FILOZOFICKO HISTORICKÁ
ROZPRAVA
Dr. Martin Luther,
jeho poselství a osobní zápasy,
Dr. Pavel Hejzlar,
farář Českobratrské církve evangelické
19:00 hod., Aquaforum Club
PÁTEK, 14.2.
ČTVRTEK, 20.2.
KALOVARKA2
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 190, 220, 240 Kč
PÁTEK, 21.2.
ROMANTICKÝ KLAVÍR1
MORAVSKÝ SKLÍPEK –
HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ
MUZIKA1
večer s malou ochutnávkou vín
a občerstvením
19:00 hod., hotel Pawlik, vstupné:
150 Kč hosté
Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
(V ceně: šťopička slivovice,
sklenka červeného, sklenka bílého vína
a malé občerstvení)
1
NEDĚLE, 9.2.
SOBOTA, 15.2.
Radim Vojíř,
člen Chursächsische filharmonie
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 22.02.
VÝLET NA KONCERT, DIVADLO
KÖNIG ALBERT THEATER
BAD ELSTER2
The UK Ukulele Orchestra:
Mini Means Maxi! –
Britský ukulele orchestr
(spojení havajského hudebního
nástroje a britské hudebního humoru)
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní,
cena:
850 Kč zlatí a prémioví členové
Aquaforum Clubu,
880 Kč hosté
Lázně Františkovy Lázně a.s.,
900 Kč ostatní hosté
PONDĚLÍ, 24.2.
KLASIKA & KLEZMER1
Václav Eichler - klarinet nebo tarogato
& smyčcový kvartet,
hudební spojení klasické hudby
židovských skladatelů
a lidové hudby klezmer muzikantů
19:30 hod., Císařské lázně,
vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 25.2.
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ2
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 60, 80,90 Kč
STŘEDA, 26.2.
KINO – VRTĚTI ŽENOU1
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
ČVRTEK, 27.2.
KYTICE SLAVNÝCH MELODIÍ2
19:30 hod., divadlo,
vstupné: 190, 220, 240 Kč
PÁTEK, 28.2.
JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER1
Magda Rezková & Ivan Audes trio
19:00 hod., hotel Pawlik, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, případně vstupné zdarma na základě předložení lázeňské
nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci, kapacita omezena. Rezervace a předprodej v Infocentru František.
2
Rezervace a předprodej v Infocentru František.
INFORMACE A REZERVACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 14
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
AQUAFORUM CLUB
ÚNOR 2014
Aquaforum, 1. poschodí, ul. 5. května 19, Františkovy Lázně
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 16:00 hod.
ČLENSKÁ KLUBOVNA - denně: 9:00 – 18:00 hod.
INFORMACE A REZERVACE: Aquaforum Club, tel. 354 206 570, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
*AFC = Aquaforum Club
PONDĚLÍ, 03.02., 10.02., 17.02., 24.02.,
ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU
14:00 - 15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu
vstupné: zlatí a prémioví členové zdarma, 25 Kč standardní člen
1
ÚTERÝ, 04.02., 11.02., 18.02., 25.02.,
NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu, přihlášky do pondělí 16:00 hod.
cena: 60 Kč členové Aquaforum Clubu, ostatní 80 Kč
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUAFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum Clubu
Pouze pro pozvané členy Aquaforum Clubu dle termínu jejich pobytu
STŘEDA, 05.02.
CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města
15 hod., socha Františka
STŘEDA, 05.02., 12.2., 19.2., 26.2.
VÝTVÁRNÉ DÍLNY
Příjďte si vyzkoušet zajímavé výtvarné techniky
a vyrobit pěkný dárek z lázní
15:00 hod., Galerie Brömse
cena: 150 Kč členové Aquaforum Clubu, ostatní 250 Kč
Přihlášky v Galerii Brömse, nebo tel. na čísle 2277
z Vašeho hotelového pokoje
STŘEDA, 05.02., 19.02.,
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY
19:00 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu
ČTVRTEK, 06.02., 13.02., 20.02., 27.02.
NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu, přihlášky do středy 16:00 hod.
cena: 60 Kč členové Aquaforum Clubu, ostatní 80 Kč
PÁTEK, 07.02., 14.02., 21.02., 28.02.
ODPOLEDNE S PALAČINKOU1
14:00 - 15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu,
vstupné: zlatí a prémioví členové zdarma, 25 Kč standardní člen
ČTVRTEK, 13.02.
FILOZOFICKO HISTORICKÁ ROZPRAVA
Dr. Martin Luther, jeho poselství a osobní zápasy –
Dr. Pavel Hejzlar, farář Českobratrské církve evangelické
19:00 hod., Aquaforum Club
NEDĚLE, 23.02.
NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
19:30 hod., sraz u fontány – Sadová kavárna
STŘEDA, 26.02.
NÁVŠTĚVA MUZEA
Komentovaná prohlídka za doprovodu ředitele Městského muzea
15 hod., sraz v Infocentru František
cena: 35 Kč členové Aquaforum Clubu, ostatní 45 Kč
ČTVRTEK, 06.02.
EMOCE – EMOČNÍ KOUČINK – TERAPIE PROŽITKEM2
18:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu
Chybí Vám v životě něco důležitého? (zdraví, láska, peníze
nebo seberealizace) Přednáška rozšíří Vaše obzory v oblasti
seberozvoje a také se dozvíte, jak pracovat se svými pocity.
Přednáškou provázejí celostní terapeuti a lektoři
Hellen Lidka a Libor Alexandr Kolmanovi
vstupné: 60 Kč
1
Určeno pouze pro členy Aquaforum Clubu. Rezervace a poukázka
k vyzvednutí v kanceláři Aquaforum Clubu, kapacita omezena.
2
Rezervace a předprodej v Infocentru František.
INFORMACE A REZERVACE,
Aquaforum Club,
tel. 354 206 570, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
strana 15
AUTOBUSOVÉ VÝLETY
ÚNOR 2014
SOBOTA 1.2.
CHEBSKO - OKRUŽNÍ JÍZDA
Cheb - prohlídka města, Maria Loreto, Doubrava, Jesenická přehrada (v ceně káva + koláč)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
320 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
300 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 350 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 2.2.
KRUŠNÉ HORY
Boží Dar, Oberwiesenthal, Annaberg, Frohnauer-Hammer (v ceně vstupné do staré
kovárny Frohnauer-Hammer)
09:00 hod, odjezd od Luisiných lázní, cena:
420Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
400Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 450 Kč ostatní hosté
STŘEDA 5.2.
THUN+FLORIAN - CESTA
ZA PORCELÁNEM a PIVEM - nový!!!
exkluzivně jen u společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
Návštěva porcelánky Thun, největšího výrobce porcelánu v České republice + loketského
pivovaru Florian (v ceně vstupné za prohlídku i ochutnávku piva)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
360 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
340 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 400 Kč ostatní hosté
SOBOTA 8.2.
SELB
Návštěva prodejní výstavy světoznámého
porcelánu. Procházka městem plného porcelánu (porcelánová ulička, zvonkohra, kašna)
14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
270 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 330 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 9.2.
CHEBSKÝ HRAD + MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Prohlídka hradu i města Chebu a Mariánských Lázní (v ceně vstupné na hrad)
13:00 hod. odjezd od Luisiných lázní, cena:
320 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
300 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 350 Kč ostatní hosté
STŘEDA 12.2.
WALDSASSEN S KLÁŠTERNÍ
KNIHOVNOU – nový!!!
(v ceně vstup do klášterní knihovny)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
350 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
320 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 380 Kč ostatní hosté
SOBOTA 15.2.
OKRUŽNÍ JÍZDA SLAVKOVSKÝM LESEM
CHEB, KYNŽVART, KLADSKÁ, BEČOV,
LOKET
(v ceně káva a koláč v Lokti)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
380 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
350Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 410 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 16.2.
REGENSBURG
08:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
550 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 600 Kč ostatní hosté
STŘEDA 19.2.
BAD BRAMBACH + BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
270Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 330 Kč ostatní hosté
SOBOTA 22.2.
OKRUŽNÍ CESTA MĚSÍČNÍ KRAJINOU
SOKOLOVSKA – nový!!!
Cesta přes známé doly Sokolovska s historickým zastavením v Lokti (v ceně káva a koláč
v Lokti)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
380 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
350Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 410 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 23.2.
CHYŠE + KARLOVY VARY - nový!!!
krásný zámek hraběcího rodu Lažanských,
působiště Karla Čapka
(v ceně prohlídka zámku a pivovaru
vč. ochutnávky pěnivého moku)
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
550 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 600 Kč ostatní hosté
STŘEDA 26.2.
WALDSASSEN S KLÁŠTERNÍ
KNIHOVNOU – nový!!!
(v ceně vstup do klášterní knihovny)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena:
350 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
320 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu, 380 Kč ostatní hosté
INFORMACE A REZERVACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 16
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
SPORT
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
AQUAFORUM
Svět vody a relaxace
ul. 5. května 19 (u hotelu Pawlik)
cena: 130 Kč/2 hod. Neomezený nebo
zvýhodněný vstup mají hosté LFL a.s.*
pondělí – neděle: 9.00 – 21.00 hod.
FITFORUM
ul. 5. května 19 – 1. patro,
cena: od 75 Kč/hod.
Hosté LFL a.s.* mají volný vstup
do posilovny.
Aerobní cvičení od 85 Kč/hod.,
rozpis cvičení na www.fitforum.cz
pondělí – neděle: 9.00 – 21.00 hod.
Areál
MINIATURGOLFU
v zimním období uzavřen
TANEC NIA
tělocvična lázeňského hotelu Pawlik
cena: 150 Kč/90 min.,
členové Aquaforum Clubu 120 Kč/90 min.
Rezervace: recepce hotelu Pawlik
středa 18:30 – 20:00 hod.
KROKET
hra k zapůjčení
v recepci lázeňského hotelu Belvedere
cena: 60 Kč/90 min.,
členové Aquaforum Clubu 30 Kč/90 min.
JÓGA
Fitforum
cena: od 50 Kč - cvičení vždy
pondělí, středa a pátek:
gynekologická jóga: 8:00 – 9:00 hod.
onkologická jóga: 9:00 – 10:30 hod.
pohybová jóga: 10:30 – 11:30 hod.
Rezervace: Fitforum 354 206 575
SEVERSKÁ CHŮZE
NORDIC WAKING
Hosté LFL a.s.* - možnost vypůjčit si hole
(vratná záloha 200 Kč)
v hotelu nebo v Infocentru František
(tam možno hole i zakoupit)
hole Nordic Walking – ceník půjčovného/
den: host LFL a.s.* 60 Kč, člen Aquaforum
Clubu 48 Kč
společné procházky s instruktorem:
cena za procházku včetně holí: 100 Kč,
člen Aquaforum Clubu 80 Kč
Přihlášky v Aquaforum Clubu
vždy do pondělí a středy, do 16 hod.
Procházky od kavárny Aquaforum Clubu:
úterý pro náročné od 15:00 do 16:30 hod.
čtvrtek pro začátečníky od 15:00 do 16:30
hod. Procházky organizujeme za každého počasí. V případě nepříznivých klimatických podmínek – náledí, mráz pod 7 °C,
silný déšť, si vyhrazujeme právo procházku
zrušit.
TENIS – HALA
Tenisový klub Cheb
Břehnická 2499/5, 35002 Cheb
Cena od 250 Kč/hod.
Rádi Vám zprostředkujeme rezervaci
v Infocentru František.
TENIS
Tenisový klub Františkovy Lázně 2012
hosté LFL a.s.* 20% sleva na pronájem kurtu.
Areál v zimním období mimo provoz.
STOLNÍ TENIS
lázeňský hotel Dr. Adler,
pouze pro hosty hotelu (zdarma)
rezervace: recepce hotelu
pondělí – neděle: 14:00 – 20:00 hod.
STOLNÍ TENIS
lázeňský hotel Pawlik,
pouze pro hosty hotelu (zdarma)
rezervace – není nutná,
pálky a míčky zdarma k zapůjčení
v recepci hotelu
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek:
14:30 – 19:30 hod.,
středa: 14:30 – 18:00 hod
sobota a neděle: 8:00 – 19:30 hod.
GOLF
Golf Resort Františkovy Lázně
hosté LFL a.s.* sleva 20%
Rezervace: tel. 354 595 402, 608 944 987
Areál v zimním období mimo provoz.
INDOOR GOLF,
SQUASH,
RICOCHET,
BOWLING
Sport-Relax Buky,
Střížov u Františkových Lázní.
Na tyto sportovní aktivity rádi zprostředkujeme rezervaci v Infocentru František.
LFL a.s.* = akciová společnost Lázně Františkovy Lázně - hotely: Pawlik, Imperial, Savoy - Goethe, Belvedere - Dr. Adler, Tři lilie, Metropol
INFORMACE A REZERVACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 2, 2014
strana 17
1.
Zlatnictví Adelina
Národní 10
10%
10%
10%
2.
Zlatnictví Margarita
Národní 12/9
10%
10%
10%
3.
Dr. Adler
Jiráskova 13 / Infocentrum František
10%
10%
10%
4.
Lékárna Manitera
Příčná 12/4
3%
5%
8%
5.
Fitforum
Aquaforum
5%
10%
15%
6.
Aquashop
Aquaforum
10%
15%
20%
7.
Město Loket
Loket
8.
Jan Becher Muzeum
Karlovy Vary
25%
25%
25% na vstup
9.
Thun 1974 a.s.
Nová Role
15%
15%
15% na produkty
10.
Návštěvnické centrum Moser
Karlovy Vary
5%
5%
5%
11.
Asklepion
Karlovy Vary / Mariánské Lázně
5%
8%
10%
12.
Ingo Casino – Restaurant Goethe
Národní 1
10%
10%
10% při útratě nad 300 Kč
13.
Grand Casino Aš
Selbská 2721 Aš
vstup zdarma + koktejl
14.
Zdraví z Přírody
Poštovní / Anglická 15
10%
10%
10%
15.
Impala Souvenirs
K. Čapka 8
15%
15%
15%
na produkty
16.
Restaurace Selská Jizba
Jiráskova 7/21
5%
10%
15% při útratě nad 500 Kč
17.
Restaurace Rudý Baron
„Amerika“
10%
10%
10%
18.
Country Saloon Bažina
Československé armády 522/10
10%
10%
10% při útratě nad 500 Kč
19.
Lázeňské Taxi
Americká 7
10%
10%
10%
20.
Kadeřnictví SHARKaVISAGE
Francouzská 11
10%
15%
20%
21.
Oděvy Damila
Boženy Němcové 9
5%
7%
10%
22.
Solná jeskyně
Americká 20
20%
25%
30%
23.
Městské muzeum
Dlouhá 194/4
15%
15%
15% na vstup
24.
Galerie Brömse
Poštovní
vstupné zdarma, slevy na výtvarnou dílnu
25.
Infocentrum František
Národní 16
slevy na výlety a kulturu
26.
Resort Stein
Skalka u Chebu 10
10%
10%
10%
27.
Park Boheminium
Mariánské Lázně
20%
20%
30% na vstup
28.
Restaurace Wellness hotel Ida
Jiráskova
10%
10%
10% při útratě nad 600 Kč
29.
Restaurace Adamhof
Hardeck 8 - Neualbenreuth
10%
10%
10% při útratě nad 10 € za osobu
30.
Hospůdka na Chaloupce
Potoční 34 - Skalná
10%
13%
15%
31.
Hrad Seeberg
Obec Ostroh
15%
15%
15% na vstup
32.
Přírodní rezervace SOOS
Obec Nový Drahov
15%
15%
15% na vstup
33.
Oděvy Trend
Poštovní 9
5%
5%
5%
34.
Galanterie-textil-spodní prádlo
Poštovní
5%
8%
10%
35.
Lady Studio
Poštovní
5%
5%
5%
36.
Desire Fashion
Národní 9
5%
7%
10% při útratě nad 1000 Kč
37.
Cz.suvenyry
Dvorana Glauberova pramene
10%
10%
10%
38.
Od Františka
Národní 13
10%
10%
10% na oblečení a spodní prádlo
39.
Auto – moto muzeum
Kolonáda Solného a Lučního pramene
20%
20%
20%
40.
Vinotéka u Bačů
Americká 372/7A
5%
8%
10%
41.
Pedikúra / manikúra / kosmetika
Lázeňský hotel Pawlik
5%
10%
15%
42.
Kadeřnictví
Lázeňský hotel Pawlik
5%
10%
15%
43.
Bike Station
Waldsassen
5%
5%
10%
Podrobné informace o partnerech klubu, jejich nabízených službách a otevíracích dobách Vám rádi sdělíme přímo v Aquaforum Clubu.
211216
Download

Únor 2014 - Lázně Františkovy Lázně as