S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST
OZIMÉ
OBILNINY
2 0 14
odrůdy pro Vaše pole:
Pšenice ozimá
ARKTISE
ENERGOE
ESTEVANE
BERNSTEINE
JB ASANO
A
ETANAA
ZEPPELINA
PRINCEPSA
KERUBINOA
EUROFITA
GORDIAN B/C
HEWITTC
Ječmen ozimý
SATURN - víceřadý
BREUNSKYLIE - dvouřadý
Tritikale ozimé
OBSAH
CANDO
Výnosotvorné
prvky odrůdy
Bernstein
ARKTIS E
Přednosti:
 v
ýborně přezimuje
 v
ysoká odolnost vůči fuzáriím a padlí
 v
hodná pro pozdní termíny setí
Vlastnosti, zdravotní stav:
• raná odrůda výborné kvality E
• původ: Akteur x Türkis
• nižší až středně vysoké rostliny se střední až dobrou odolností
k poléhání
• střední odnožování
• výborná zimovzdornost potvrzena v tuhé zimě 2011 - 2012
• velmi dobrý zdravotní stav: vysoká odolnost k padlí a k fuzáriím
v klasu
• střední HTZ
• špičková kvalita zrna: vysoká výtěžnost mouky a vysoký měrný
objem pečiva
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná pro intenzivní i méně intenzivní pěstování
ve všech výrobních oblastech, nejlepších výsledků dosahuje na
dobrých půdách
Setí: v druhé polovině agrotechnického termínu, snáší pozdní setí,
lze sít po obilnině i po kukuřici, doporučený výsevek
3,2 až 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: dávka v rozmezí 120 až 200 kg/ha, dle stavu
porostu, intenzity pěstování a plánovaného výnosu. Je vhodné
aplikovat pozdně produkční (kvalitativní) přihnojení.
Morforegulátory: vhodná aplikace ve fázi 27 - 30 ve střední až nižší
dávce (1,5 - 2,0 l Retacelu Extra), při nebezpečí polehnutí
lze využít druhou dávku v pozdější fázi vývoje
Fungicidní ošetření: zaměřit na listové skvrnitosti a rzi (T2)
Výnos (t/ha)
Registrace: Rakousko 2009, Německo 2010, Polsko 2013
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Právně chráněná odrůda
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
9
6
Arktis
počet zrnZdravotní stav (9-1)
3
na plochuPoléhání
7
Vymrzání 0
8
Padlí
7
Braničnatka plev., list
5
Braničnatka
pšen.,
list
počet zrn
počet3
naRez
klaspšeničná
klasů3
Rez plevová
7
1 - malý vlivRez
na travní
výnos 9 - velký vliv na 8výnos
DTR
4
Fuzária klas
7
hmotnost
Výnosotvorné
Virózy
4
klasu
prvky odrůdy
9
Energo
Bernstein
ARTIS
arktis
6
Zdravotní
stav
(9-1)
Kvalita zrna (9 - 1)
Poléhání 3test Zeleny
88HTZ
počet zrn
Sedimentační
na plochuVymrzání
75
Obsah N-látek
0
Padlí
65
Pádové číslo
Braničnatka
plev., list
54
Objemová
hmotnost
Braničnatka pšen., list
2
Tvrdost zrna - PSI
7
Rez
pšeničná
8
počet
Obsahzrnmokrého lepku počet5
8
naRez
klasplevová
klasů
Výtěžnost
mouky
7
Rez travní
7
objem 9pečiva
1 - malý Měrný
vliv
na výnos
- velký vliv na67výnos
DTR
Zdravotní stav (
Poléhání
Vymrzání
Kv
Padlí
Čí
Braničnatka ple
O
Braničnatka pše
Se
Rez pšeničná
Rez plevová Va
O
Rez travní
M
DTR
Fuzária klas Tv
Virózy
Fuzária klas
6
ESTEVAN
Virózy
5
Kvalita zrna (9 - 1)
hmotnost
Výnosotvorné
Sedimentační test
8
klasuZeleny
prvky odrůdy
9
Obsah
N-látek
6
Arktis
Pádové číslo 6
7
Objemová hmotnost
8
počet zrn
3
HTZ
na plochu
Tvrdost zrna - PSI
7
Obsah mokrého
7
0 lepku
Výtěžnost mouky
6
Měrný objem pečiva
7
počet zrn
na klas
počet
klasů
BERNSTEIN
Kvalita zrna (9 - 1)
Sedimentační test Zeleny
Obsah N-látek
Pádové číslo
Objemová hmotnost
Výnos zrna, pšenice ozimá, potravinářské odrůdy, pokusy AGES
2007(06)-2012, Panonská suchá oblast, Rakousko Tvrdost zrna - PSI
Obsah mokrého lepku
Výtěžnost mouky
Měrný objem pečiva
horší až střední půdy
HTZ
1 - malý vliv na výnos 9 - velký vliv na výnos
dobré až velmi dobré půdy
9
6
7
7
6
6
7
7
(Zdroj: www.baes.gv.at)
PŠENICE OZIMÁ ARKTIS
pšenice ozimá
šenice
p
á
v
a
zdr
vality
k
é
v
o
špičk
hmotnost
klasu
počet klasů
počet zrn na klas
počet zrn na plochu
7
6
6,5
3
7
5
Arktis
Energo
hmotnost
Výnosotvorné
av (9-1)
Zdravotní stav
(9-1)
klasu
7prvky odrůdy
Poléhání 9
6
8Bernstein
Vymrzání
5
6
7
Padlí
7
plev., list
5 počet zrnBraničnatka3 plev., list
4 HTZ
na plochu
pšen., list
3
Braničnatka pšen., list
3
0
3
Rez pšeničná
4
7
Rez plevová
7
8
Rez travní
3
4
DTR
5
počet zrn
počet
naFuzária
klas klas
klasů
7
6
4
Virózy
5
1 - malý vliv na výnos 9 - velký vliv na výnos
PŠENICE OZIMÁ ENERGO, ESTEVAN
Bernstein
av (9-1)
8 Výnosotvorné
7 prvky odrůdy
6 Energo
plev., list
5
pšen., list
2 počet zrn
8 na plochu
8
7
6
6
počet zrn
5
na klas
hmotnost
klasu
9
6
3
HTZ
0
počet
klasů
1 - malý vliv na výnos 9 - velký vliv na výnos
hmotnost
Výnosotvorné
klasu
prvky odrůdy
9
EnergoArktis
Estevan
6 (9-1)
av (9-1)
Zdravotní stav
6 počet zrnPoléhání 3
4 HTZ
ARTIS
arktis
5 na plochu
Vymrzání
7
Kvalita
0 - 1)
7
Padlí zrna (9
6
Sedimentační
test Zeleny
plev., list
4
Braničnatka plev.,
list
48
Obsah
N-látek
pšen., list
3
Braničnatka pšen., list
45
á
4
Rez zrn
pšeničná
55
Pádové
číslo
počet
počet
7
Rez
plevová
84
na
klas
klasů
Objemová
hmotnost
3
Rez travní
57
Tvrdost
zrna - PSI
vliv
na výnos 9 - velký vliv na4 výnos
51 - malý Obsah
DTR
mokrého lepku
5
6
Fuzária klas
67
Výtěžnost
mouky
5
Virózyobjem pečiva
57
Měrný
ESTEVAN
Kvalita zrna (9 - 1)
Sedimentační test Zeleny
8
Obsah N-látek
6
Pádové číslo
7
Objemová hmotnost
8
Tvrdost zrna - PSI
7
Obsah mokrého lepku
7
Výtěžnost mouky
6
Měrný objem pečiva
7
BERNSTEIN
Kvalita zrna (9 - 1)
Sedimentační test Zeleny
9
Obsah N-látek
6
Pádové číslo
7
pšenice ozimá
Estevan
ENERGO E
šenice
raná p vality
ší k
nejvyš
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
4
Vymrzání
7
Padlí
6
Přednosti:
Braničnatka
listpekařská
4 kvalita E
 plev.,
vysoká
 pšen.,
kombinace
a vysokých výnosů
Braničnatka
list ranosti
4
 vysoká HTZ 5
Rez pšeničná
Rez plevová
8
Rez travníVlastnosti, zdravotní
5 stav:
hmotnost klasu
• raná osinatá odrůda
DTR
4 vysoké pekařské kvality E HTZ
• vyšší rostliny s dobrou
odolností k poléhání počet klasů
Fuzária klas
6
Virózy • střední odnožování,
5 velké zrno
počet zrn na klas
• velmi dobrá zimovzdornost potvrzená 2011
- 2012
počet
zrn na plochu
• dobrá odolnost většině významných chorob, odolná k padlí
• výborná pekařská kvalita: vysoká objemová hmotnost a vysoký
měrný objem pečiva, stabilní obsah N-látek a pádové číslo
Pěstitelská doporučení:
Využití: vhodná do všech výrobních oblastí, doporučená vyšší
intenzita pěstování
Setí: v druhé polovině agrotechnického termínu, snáší pozdní setí,
setí po obilnině a kukuřici, doporučený výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: je potřebné kvalitativní přihnojení N
Morforegulátory: použití je vhodné pro stabilitu výnosu
JBrez
Asano
Fungicidní ošetření: zaměřit na
a braničnatky (T2)
Kvalita zrna
Číslo poklesu
- šrot
(s) Chorvatsko
298 2010
E
Registrace:
Rakousko
2009,
Obsah
N-látek
(%)
13
E
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, Rakousko
Sed.
test Zeleny
(ml)
41
A
Právně
chráněná
odrůda
Vaznost mouky (%)
57
E
valitě
pšenice ozimá
k
é
n
Objem. hmotnost (g/l)
790 E
r
výbo
Měrný objem pečiva (ml) Poléhání
580 dEíky
áte!
d
o
r
p
Tvrdost - PSI (%)
15
dobře
Přezimování
ESTEVAN E
(Zdroj: ÚKZÚZPadlí
2008-2011)
travní, list
Přednosti:
Padlí
travní, klas
 o
svědčená pšenice se spolehlivou kvalitou
E
Listovépěstování
skvrnitosti
jistota výnosu i v suchých oblastech
Braničnatka
plev., klaspři sklizni
 odolná vůči porůstání v případě horších podmínek
Rez pšeničná
Rez plevová
Vlastnosti, zdravotní stav:
Rez travní
• středně raná osinatá odrůda s výbornou
pekařskou E kvalitou
• vysoké rostliny se střední až nižšíBěloklasost
odolností k poléhání
Fuzária klas
• silně odnožující odrůda
• dobrá odolnost k vyzimování Plíseň sněžná
• zdravotní stav na dobré úrovni, vysoká odolnost ke rzi plevové
• středně velké zrno s vysokou odolností k porůstání
• nadstandardní kvalita zrna: vysoká objemová hmotnost

Pěstitelská doporučení:
Využití: plastická odrůda vhodná do všech oblastí, i sušších
Setí: na začátku nebo uprostřed agrotechnické lhůty, lze sít po obilnině a kukuřici, doporučený výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha, nezvyšovat
Hnojení dusíkem: důraz je třeba klást na kvalitativní přihnojení
Morforegulátory: vzhledem ke střední odolnosti k poléhání
a vysoké odnoživosti je nutné nepřehustit porost, použití
morforegulátorů doporučujeme
Registrace: Rakousko 2005, Lucembursko 2013
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, Rakousko
Právně chráněná odrůda
BERNSTEIN E
7
8
7
5
3
3
7
8
4
7
4
en
ž
o
n
m
o
d
n
e
j
tos
e
l
e!
l
o
p
é
a
k
žd
n
a
i
k
v
o
a
n
N
k
o
r
í
příst
Přednosti:
 vynikající kvalita E
 spolehlivé výnosy ve všech podmínkách pěstování
 zdravá pšenice pro intenzivní i méně intenzivní pěstování
Bernstein
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
8
Vymrzání
7
Padlí
6
Braničnatka plev., list
5
Braničnatka pšen., list
2
Rez
pšeničná
8
Tvorba výnosu
Rez plevová
8
Bernstein
Rez travní
7
hmotnost klasu
7
DTR
6
HTZ
7
Fuzária klas
6
počet klasů
3
Pěstitelská doporučení:
ARTIS
arktis
počet zrn na klas
7
Využití: odrůda kombinuje spolehlivé výnosy ve všech podmínkách
Kvalita zrna (9
- 1)
počet
zrn
na
plochu
5
pěstování s nadstandardní kvalitou zrna
Sedimentační
test
Zeleny
8
Setí: v běžném termínu pro danou oblast, velmi dobře snáší pozdní
Obsah
N-látek
5
termíny setí, lze sít po obilnině a po kukuřici, doporučený výsevek
Pádové
číslo
5
2,8 - 4,0 MKS/ha
hmotnost
Výnosotvorné
Objemová hmotnost
4
Hnojení dusíkem: standardní dávka dusíku v rozmezí 130 - 200 kg
klasu
prvky odrůdy
9 - PSI
N/ha, hnojení dusíkem vykazuje velmi vysokou účinnost - vysoký
Tvrdost
zrna
7
Bernstein
výnos zrna s vysokým obsahem dusíkatých látek
Obsah mokrého
lepku
5
6
Morforegulátory: díky pevnému stéblu má odrůda dobrou odolVýtěžnost
mouky
7
počet zrn
3
HTZ
nost k poléhání, přestože jsou rostliny vysoké. Aplikace morforena plochu Měrný objem pečiva
7
gulátorů při vysoké intenzitě pěstování podpoří odolnost porostu
0
proti poléhání a zvyšuje jistotu vysokého výnosu.
ESTEVAN
Fungicidní ošetření: při intenzivní agrotechnice je vhodné ošetření
Kvalita zrna (9 - 1)
ve fázi T2 a T3. Díky dobrému zdravotnímu stavu lze odrůdu úspěšSedimentační
test Zeleny
počet
zrn
počet 8
ně pěstovat i při nižší míře chemické ochrany.
N-látek
na Obsah
klas
klasů 6
Pádové
číslo
7
Registrace: ČR - 3. rokem v SOZ ÚKZÚZ, Rakousko 2013, SRN 2014
1 - malý vliv na výnos 9 - velký vliv na výnos
Objemová hmotnost
8
Udržovatel: Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
Právně chráněná odrůda
Tvrdost zrna - PSI
7
Obsah
mokrého
lepku
7
Výnosy zrna 2008(07)-2013 (q/ha) a obsah N-látek (%),
hmotnost
Výnosotvorné
Výtěžnost
mouky
6
srovnání na horších a lepších půdách, suché oblasti, Rakousko
klasu
prvky odrůdy
9
7
Energo Měrný objem pečiva
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní odrůda výborné kvality E
• původ: (Privileg x Stamm 3288) x Akteur
• vysoké rostliny s velmi dobrou odolností k poléhání (7,9)
• střední odnoživost
• zimovzdornost na střední až vyšší úrovni
• velmi dobrý zdravotní stav: vysoká odolnost vůči rzím
• vyšší HTZ
• vynikající kvalita zrna: velmi vysoký obsan N-látek, velmi vysoká
objemová hmotnost, stabilní a vysoké číslo poklesu
6
BERNSTEIN
počet zrn
3
HTZ
na plochu Kvalita zrna (9 - 1)
Sedimentační
9
0 test Zeleny
Obsah N-látek
6
Pádové číslo
7
Objemová hmotnost počet 7
počet zrn
zrna - PSI
na Tvrdost
klas
klasů 6
Obsah mokrého lepku
6
1 - malý vliv na výnos 9 - velký vliv na výnos
Výtěžnost mouky
7
Měrný objem pečiva
7
Výnosotvorné
prvky odrůdy
Arktis
(Zdroj:www.baes.gv.at)
hmotnost
klasu
9
6
počet zrn
na plochu
3
0
HTZ
í,
Poléhání
Vymrzání
Padlí
Braničnatka p
Braničnatka p
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
DTR
Fuzária klas
Virózy
Zdravotní sta
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, l
Padlí travní, k
Listové skvrn
Braničnatka p
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
PŠENICE OZIMÁ BERNSTEIN
pšenice ozimá
Poléhání
Vymrzání
Padlí
Braničnatka plev., list
Braničnatka pšen., list
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
DTR
Fuzária klas
Virózy
pšenice ozimá
JB ASANO A
JB Asano
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
6
5
7
7
5
6
5
9
3
8
7
8
Zeppelin
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
7
Přezimování
8
Padlí travní, list
7
Padlí travní, klas
8
Listové skvrnitosti
6
Braničnatka plev., klas
7
Rez pšeničná
6
Rez plevová
9
Rez travní
6
Běloklasost
8
Fuzária klas
8
Plíseň sněžná
8
Počet ha
PŠENICE OZIMÁ JB ASANO
Etana
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
7
JB Asano
Přezimování
8
Kvalita
zrna
travní,
list(s)
6 E
ČísloPadlí
poklesu
- šrot
298
Padlí
travní,
klas
7 E
Obsah N-látek (%)
13,1
Listové
skvrnitosti
Sed. test Zeleny (ml)
416 A
Braničnatka
plev.,
klas
7 E
Vaznost mouky (%)
57,3
Rez
pšeničná
6 E
Objem. hmotnost (g/l)
790
Rez
plevová
9 E
Měrný objem pečiva (ml)
580
Rez
travní
Tvrdost - PSI (%)
157
Běloklasost(Zdroj: ÚKZÚZ 2008-2011)
8
Fuzária klas
8
Plíseň sněžná
8
e pro
c
i
n
e
š
y
p
í výnos
n
d
r
o
rek
Princeps
Zdravotní
stav
(9-1)
Přednosti:
Poléhání
8
 špičkové výnosy ve všech
oblastech pěstování
Přezimování
7 schopnost, velké klasy, vysoká HTZ
 výborná kompenzační
Padlí
list
6
 travní,
už 4. rokem
nejpěstovanější
ozimá pšenice v Německu
Padlí travní, klas
6
Listové
skvrnitosti
4
Vlastnosti,
zdravotní stav:
Braničnatka
plev.,
klas
7
• středně raná až polopozdní
odrůda pekařské kvality A
Rez•pšeničná
4 x Record
původ: (Batis x Pegassos)
Rez•plevová
středně vysoké rostliny7se střední odolností k poléhání
Rez•travní
odnožování střední 7
Běloklasost
8 až nižší úrovni
• mrazuvzdornost na střední
Fuzária
klas odolná ke většině
7 významných chorob
• středně
Plíseň
sněžnáklasového typu,6 vytváří velké klasy s vysokým počtem zrn
• odrůda
a vysokou HTZ, střední odolnost k porůstání
Gordian
• velmi dobrá kvalita
zrna: velmi vysoká objemová hmotnost
Zdravotní
stav
(9-1)objem pečiva
a velmi
vysoký
Poléhání
8
Pěstitelská doporučení:8
Přezimování
Využití:
Padlí
travní,vysoká
list plasticita7zajišťuje stabilně vysoké výnosy ve všech
výrobních
podmínkách, 8vynikajících výsledků dosahuje zejména při
Padlí
travní, klas
vysoké
intenzitě pěstování
Listové
skvrnitosti
6
Setí: termín
výsevu
Braničnatka
plev.,
klas v první
8 polovině agrotechnické lhůty, výsevek
- 3,5 MKS/ha, lze zařadit
Rez2,5
pšeničná
8 po obilnině, je důležité věnovat
Rezpozornost
plevová přenašečům viróz
8
celkové množství 120 až 200 kg N,
RezHnojení
travní dusíkem: doporučené
7
optimálně ve třech dávkách
Běloklasost
8
Morforegulátory:
ke zvýšení
odolnosti proti poléhání a stabilizaci
Fuzária
klas
8
výnosu
se
doporučuje
použití
ve fázi BBCH 25 - 30: chlormequat
Plíseň sněžná
8
chlorid 1,0 - 1,5 l/ha; BBCH 32 - 39: etephon (Cerone 480 SL)
Fungicidní ošetření:Hewitt
nezbytná součást intenzivní pěstitelské
technologie,
ošetření
zaměřit proti listovým skvrnitostem,
Zdravotní stav (9-1)
DTR
a
fuzariózám
klasu
(T2,
Poléhání
8 T3)
Přezimování
4
Registrace:
2008, Lucembursko 2008
Padlí
travní, listČR 2012, Německo
7
Udržovatel:
Saatzucht
Breun
GmbH
& Co. KG, Německo
Padlí travní, klas
7
Právně
chráněná
odrůda
Listové skvrnitosti
6
Braničnatka plev., klas
7
Rez pšeničná
8
Rez plevová
6
Rez travní
8
Množitelské plochy pšenice ozimé v Německu,
Běloklasost
8
(odrůdy
Fuzária
klas nad 2000 ha)7
6000
Plíseň sněžná
7
5000
4000
3000
2000
1000
0
2011
JB Asano
Julius
2012
Tobak
Potenzial
2013
Akteur
Meister
Patras
(Zdroj: Beschreibende Sortenliste, BSA 2013)
Zdroj: Beschreibende Sortenliste, BSA 2012
JB Asano
2011
5412
2012
5324
2013
5004
poř.
1
ETANA A
Přednosti:
 s
tabilní kvalita A
 š
pičkové výnosy ve všech oblastech pěstování
 v
ýborné přezimování 2011-2012 (hodnocení 7,9)
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní odrůda pekařské kvality A
• původ: Chevalier x Absolut
• středně vysoké rostliny, střední odolnost k poléhání
• skvělé přezimování, střední odnožování
• dobrý zdravotní stav: výborná odolnost k fuzáriím a plísni sněžné
• výsledky SDO 2014: odrůda s nejvyšší stabilitou čísla poklesu
Kvalita
pokusy
ÚKZÚZ
Kvalitazrna,
zrna,registrační
registrační
pokusy
ÚKZÚZ
CP
OP
NL
OH
ZEL
VM
kvalita E
kvalita B
Etana 2009-2012
kvalita A
kvalita C
5
9
3
8
7
8
Etana
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
CP
číslo poklesu
CP
NL CP - číslo poklesu
obsah N-látek
N-látek
ZEL NL - obsahOP
sediment. test Zeleny
ZEL - sediment. test Zeleny
VM
vaznost
VMmouky
- vaznost mouky
OH
OH
objemová objemová
hmotnost
OH hmotnost
OP OP - měrný objem pečiva
měrný objem pečiva
7
8
6
7
6
7
6
9
7
8
8
8
Zeppelin
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
7
NL
Přezimování
8
Padlí travní, list
7
Padlí travní, klas
8
Listové
skvrnitosti
6
ZEL
Braničnatka plev., klas
7
Rez pšeničná
6
VM
Rez plevová
9
kvalita E
kvalitaRez
A travní
6
kvalita B
kvalitaBěloklasost
C
8
Fuzária klas
8
Zeppelin 2009-2012
Plíseň sněžná
8
Pěstitelská doporučení:
Využití: vhodná do intenzivních i méně intenzivních podmínek,
vhodná také do sušších oblastí CP
Setí: snese pozdní termín setí, lze sít po obilnině,
výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
OP
NL
Hnojení dusíkem: kvalitativní hnojení podpoří obsah N-látek v zrnu
Morforegulátory: podle stavu porostu, ve střední dávce k podpoře
CP
NL
ZEL
VM
OH
stability výnosu
1 C v případě silného infekčního
C
Fungicidní ošetření:
OH
ZEL tlaku
Výnos (%)
OP
C
2C
B
C
C
Registrace: ČR
2013
3B
B
B
C
C
C
VM AG, Německo
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung
4
A
A
B
B
B
B
Právně chráněná
odrůda
kvalita
E
kvalita A
5 kvalita
A
A
A
A
B
B
B
kvalita C
6 Etana,
E
E zrna, pšenice
A ozimá, nově
A registrované
A
Výnos
odrůdy,A
rok
2012
výsledky
varianta
7E
E 2010-2012,
E ŘVO, ošetřená
E
E
A
115
110 8 E
E
E
E
E
E
105
9
E
E
E
E
E
E
100
95
90
kvalita 85
C
2,5
1,5
2,5
3,5
3,5
3,5
kvalita B
3,5
3,5
4,5
4,5
5,5
5,5
kvalita A
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
7,5
kvalita E
9
9
9
9
9
9
Etana 2010 7,579116 5,738037 6,462794 (Zdroj: Nově
9 7,8111693
8,1112315
registrované odrůdy 2013, ÚKZÚZ)
Etana, rok 2011
8,135112 5,507534 7,465847
9
9 5,6917721
Etana, rok 2012
8,177848 3,915906 5,404431 6,819671 7,0629213 7,2258874
Pšenice ozimá, odrůdy v 3. roce zkoušení, základní sortiment, 2010-2012
Výnos zrna - ošetřená varianta
CP
Rez pšeni
Rez plevo
Rez travn
Běloklaso
Fuzária kl
Plíseň sně
Zdravotní
Poléhání
Přezimová
Padlí trav
Padlí trav
Listové sk
Braničnat
Rez pšeni
Rez plevo
Rez travn
Běloklaso
Fuzária kl
Plíseň sně
Zdravotní
Poléhání
Přezimová
Padlí trav
Padlí trav
Listové sk
Braničnat
Rez pšeni
Rez plevo
Rez travn
Běloklaso
Fuzária kl
Plíseň sně
P Š E N I C E O Z I M Á E TA N A
bilitě
a
st
e
Eso v o čísla!
h
pádové
pšenice ozimá
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
Agility
®
S jistotou a včas
proti širokému spektru plevelů
Herbicidy
• Kombinace různých
způsobů účinku
= zvýšení jistoty
ošetření
• Výborná selektivita
• Široké aplikační okno
F&N Agro Česká republika s.r.o.
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
tel.: 283 871 701, fax: 283 871 703
www.fnagro.cz
pšenice ozimá
ZEPPELIN A
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
st
odolno
á
k
o
s
vy
rzání
m
y
v
k
6
9
7
8
8
8
Zeppelin
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
7
Přezimování
8
Padlí travní, list
7
Padlí travní, klas
8
Listové skvrnitosti
6
Braničnatka plev., klas
7
Rez pšeničná
6
Rez plevová
9
Rez travní
6
Běloklasost
8
Fuzária klas
8
Plíseň sněžná
8
Přednosti:
 v
ýborně přezimuje
 v
elmi dobrý zdravotní stav
 v
ysoké výnosy i v horších podmínkách pěstování
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní odrůda s vysokou pekařskou kvalitou A
• původ: Cubus x Tommi x Toras
• středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání
• střední odnožování, střední HTZ
• skvělé přezimování, stav po zimě 2011 - 2012 hodnocen 8,0 • zdravotní stav na vysoké úrovni: výborná odolnost k padlí
a k fuzáriím v klasu
• vysoká a stabilní A pekařská kvalita: vysoký obsah N-látek
a vysoká vaznost mouky
Rez pšen
Rez plevo
Rez travn
Běloklaso
Fuzária k
Plíseň sně
Zdravotn
Poléhání
Přezimov
Padlí trav
Padlí trav
Listové sk
Braničnat
Rez pšen
Rez plevo
Rez travn
Běloklaso
Fuzária k
Plíseň sně
Kvalita zrna, registrační pokusy ÚKZÚZ
Z
CP
CP - číslo poklesu
NL - obsah N-látek
OP
NL
ZEL - sediment. test Zeleny
VM - vaznost mouky
OH - objemová
OH hmotnost
ZEL
OP - měrný objem pečiva
CP
číslo poklesu
NL
obsah N-látek
ZEL
sediment. test Zeleny
VM
vaznost mouky
OH
objemová hmotnost
OP
měrný objem pečiva
VM
EL
ZEL
aA
aC
Pěstitelská doporučení:
Využití: ve všech oblastech, snese extenzivní způsob pěstování
Setí: v první polovině agrotechnické lhůty, setí po obilnině je
možné, doporučený výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Morforegulátory: podle stavu porostu
Fungicidní ošetření: odrůda snese nižší míru chemické ochrany
VM
OH
C
B
A
A
E
E
E
C
B
B
A
E
E
E
OP
Registrace: ČR 2013, Německo 2012
C
Udržovatel: Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
C
Právně chráněná odrůda
Výnos (%)
NL
kvalita A
kvalita C
120
110
100
90
80
C
B pšenice ozimá, nově registrované odrůdy, výsledky
Výnos zrna,
B neošetřená varianta
2010-2012,
A
A
E
E
KVO
ŘVO
OVO + BVO
%)
2,5
3,5Zeppelin 3,5 K - Seladon
3,5(B)
K - Cubus (A)
K - Akteur (E)
4,5
4,5
5,5
5,5 (Zdroj: Nově registrované odrůdy 2013, ÚKZÚZ)
6,5
6,5
6,5
7,5
9
9
9
9
,462794
9 7,8111693
Výnos zrna, 8,1112315
pšenice ozimá, nově registrované odrůdy,
výsledky
2010-2012,
neošetřená varianta
,465847
9
9
5,6917721
120
,404431 6,819671 7,0629213 7,2258874
PŠENICE OZIMÁ ZEPPELIN
kvalita E
kvalita B
Zeppelin 2009-2012
pšenice ozimá
JB Asano
)
las
6
5
7
7
5
6
5
9
3
8
7
8
Princeps
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
Etana
)
las
7
8
6
7
6
7
6
9
7
8
8
8
Gordian
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
Zeppelin
PŠENICE OZIMÁ PRINCEPS
las
7
8
7
8
6
7
6
9
6
8
8
8
8
8
7
8
6
8
8
8
7
8
8
8
Hewitt
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
110
Výnos (%)
)
8
7
6
6
4
7
4
7
7
8
7
6
100
90
80
8
4
7
7
6
7
8
6
8
8
7
7
PRINCEPS A
dorné
z
v
o
m
i
z
zity
n
e
t
n
i
o
áčko d
Přednosti:
 v
elmi dobré přezimování v zimě 2011 - 2012
 v
ysoce kvalitní pšenice do intenzivních podmínek
 o
drůda uvedená na Seznamu doporučených odrůd 2014
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná odrůda ve výborné pekařské kvalitě A
• vyšší rostliny, dobrá odolnost k poléhání, střední odnožování
• velmi dobrá mrazuvzdornost
• dobrý zdravotní stav: vysoká odolnost k braničnatce plevové
• střední až nižší HTZ, střední odolnost k porůstání zrna v klasu
• výborná pekařská kvalita: velmi vysoká objemová hmotnost
a velmi vysoká vaznost mouky
Kvalita
zrna,
registrační
pokusy
ÚKZÚZ
Kvalita
zrna,
registrační
pokusy
ÚKZÚZ
CP
číslo poklesu
NL
obsah N-látek
CP - číslo poklesu
ZEL
NL
obsah
N-látek
sediment.-test
Zeleny
VM ZEL - sediment. test Ze
vaznost mouky
OH VM - vaznost mouky
objemová
OH -hmotnost
objemová hmotn
OP
OP
měrný
měrný objem pečivaobjem peč
CP
OP
NL
OH
ZEL
VM
kvalita E
kvalita B
PRINCEPS, 2008-11
kvalita A
kvalita C
Pěstitelská doporučení:
Využití: vhodná pro všechny oblasti, doporučujeme do intenzivních
podmínek pěstování
Setí: raný a běžný termín výsevu, vhodná k zařazení po obilnině,
doporučený výsevek 3,5 -CP
4,5 MKS/ha
NL
ZEL
VM
Hnojení dusíkem: celková doporučená dávka 120 - 200 kg N,
1C
C
rozdělená do 3 dávek, neopomenout kvalitativní přihnojení
2
C
B
C
Morforegulátory: užití je vhodné při vysoké intenzitě
pěstování
B
pro zvýšení odolnosti k3poléhání
a keBstabilizaciBvýnosu C
4 A na rez aAfuzária (T2,
B T3)
B
Fungicidní ošetření: zaměřit
5A
A
A
A
E
E
E
E
Registrace: ČR 2012 6 E
E
A
A
Udržovatel: Saatzucht Streng
& Co.KG, Německo
7 E - Engelen
E GmbH E
E
Právně chráněná odrůda
8E
E
9
E
E
Výnos zrna, pšenice ozimá, nově registrované odrůdy,
výsledky 2009-2011, ošetřená varianta
kvalita C
2,5
1,5
kvalita B
3,5
3,5
kvalita A
5,5
5,5
kvalita E
9
9
Princeps 2009
4,81105 5,18977
PRINCEPS, rok 2010 5,62947 5,93417
PRINCEPS,
4,91
KVO
ŘVO2009-11
OVO
+ BVO 5,41
Princeps
2,5
3,5
4,5 (K)
4,5
Seladon
6,5
6,5
Biscay (K)
9
9
Cubus
(K)
5,77145
9
Akteur8,06542746
(K)
6,48986
6,39
9,00
(Zdroj: Nově registrované odrůdy 2012, ÚKZÚZ)
CP
OP
NL
OH
C
B
B
A
E
E
E
7,7
pšenice ozimá
KERUBINO A
kvalitn
í pš
6
9
6
8
8
8
Eurofit
Zdravotní stav (9-1)
Přednosti:
Poléhání
 o
věřená, stabilně vysoká pekařská kvalita
A
Přezimování
 u
platní se také v sušších oblastech
Padlí travní, list
 v
hodná do intenzivních podmínek, kde maximalizuje
své výnosy
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní odrůda s výbornou pekařskou kvalitou
A plev., klas
Braničnatka
• původ: WW 1972 x IG 31
Rez pšeničná
• středně vysoké rostliny s průměrnou odolností
k poléhání
Rez plevová
• silně odnožující odrůda
Rez travní
• výborné přezimování v tuhé zimě 2011 - 2012
Běloklasost
• dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost
k fuzáriím
Fuzária
klas v klasu
• nižší HTZ, dobrá odolnost k porůstání zrna vPlíseň
klasusněžná
• výborná pekařská kvalita, v Německu registrovaná v kategorii E
4
6
6
6
5
6
6
8
7
6
8
7
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda určená pro intenzivní pěstování
Setí: termín setí v první polovině agrotechnické lhůty, zařazení po
obilnině a kukuřici je možné, výsevek 3,5 - 4,7 MKS
Hnojení dusíkem: dostatečná dávka v rozmezí 130 až 200 kg
Morforegulátory: při intenzivním pěstování v nižší dávce
Registrace: ČR 2007, Rakousko 2004, Lucembursko 2010
Udržovatel: Saatzucht Schmidt, Landau, Německo
Právně chráněná odrůda
pšenice ozimá
EUROFIT A
i
livá
spoleh ínkách
h podm
c
í
š
r
o
vh
Přednosti:
 j
istota vysokých výnosů i v horších podmínkách pěstování
 s
tabilně vysoká kvalita zrna bez vlivu ročníku
 v
ýborné přezimování i při dlouhodobé sněhové pokrývce
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná odrůda, pekařská kvalita A
• původ: Pegassos x Kontrast
• střední až vyšší rostliny se střední až nižší odolností k poléhání
• odnožování střední
• skvělé přezimování, i mrazivou zimu zvládne vždy bez problémů
• odolnost k významným chorobám na úrovni ostatních odrůd
• středně vysoká HTZ, dobrá odolnost k porůstání zrna v klasu
• výborná pekařská kvalita A, vysoká objemová hmotnost
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí, je možné ji využít
i pro extenzivní zacházení, je spolehlivá i v horších podmínkách
Setí: v druhé polovině agrotechnického termínu, snese pozdní
termín setí, lze zařadit po obilovině a po kukuřici,
výsevek 3,0 - 4,2 MKS/ha, spíš na spodní hranici
Morforegulátory: nutná regulace porostu
Registrace: ČR 2006, Rakousko 2004, Maďarsko 2006, Slovensko 2007
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, Rakousko
Právně chráněná odrůda
Braničnatka plev., klas
Rez
Rez pšeničná
pšeničná
Rez
Rez plevová
plevová
Rez
Rez travní
travní
Běloklasost
Běloklasost
Fuzária
Fuzária klas
klas
Plíseň
Plíseň sněžná
sněžná
6
85
69
83
88
77
78
Braničn
Rez pše
Rez plev
Rez trav
Běloklas
Fuzária
Plíseň sn
Kerubino
Etana
Zdravotní
Zdravotní stav
stav (9-1)
(9-1)
Poléhání
Poléhání
Přezimování
Přezimování
Padlí
Padlí travní,
travní, list
list
Padlí
travní,
Padlí travní, klas
klas
Listové
Listové skvrnitosti
skvrnitosti
Braničnatka
Braničnatka plev.,
plev., klas
klas
Rez
pšeničná
Rez pšeničná
Rez
Rez plevová
plevová
Rez
Rez travní
travní
Běloklasost
Běloklasost
Fuzária
Fuzária klas
klas
Plíseň
Plíseň sněžná
sněžná
57
58
66
77
56
67
56
59
47
68
88
48
Zeppelin
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
7
Přezimování
8
Padlí travní, list
7
Padlí travní, klas
8
Listové skvrnitosti
6
Braničnatka plev., klas
7
Rez pšeničná
6
Rez plevová
9
Rez travní
6
Běloklasost
8
Fuzária klas
8
Plíseň sněžná
8
Eurofit
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
4
6
6
6
5
6
6
8
7
6
8
7
Zdravot
Poléhán
Přezimo
Padlí tra
Padlí tra
Listové
Braničn
Rez pše
Rez plev
Rez trav
Běloklas
Fuzária
Plíseň sn
Zdravot
Poléhán
Přezimo
Padlí tra
Padlí tra
Listové
Braničn
Rez pše
Rez plev
Rez trav
Běloklas
Fuzária
Plíseň sn
PŠENICE OZIMÁ EUROFIT, KERUBINO
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klasdčená
vě
ossněžná
Plíseň
enice
Zdravot
Poléhán
Přezimo
Padlí tra
Padlí tra
Listové
Braničn
Rez pše
Rez plev
Rez trav
Běloklas
Fuzária
Plíseň sn
Pro obilí spása,
Info  602 275 038
plevel spásá
Rez plevová
Rez travní
DTR
Fuzária klas
Virózy osná
7
8
4
7
4
výn
íslo 1 Bernstein
č
a
k
n
novi
pšenice ozimá
GORDIAN B/C
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přednosti:
 plastická novinka - nejvýnosnější odrůda ve všech
Vymrzání
oblastech pěstování
Padlí
 výborná mrazuvzdornost
Braničnatka plev., list
 nadprůměrný zdravotní stav
Braničnatka pšen., list
Rez pšeničná
Vlastnosti, zdravotní stav:
Rez plevová
• polopozdní odrůda
Rez travní
• původ: Tulsa x Ellvis
DTR
• nízké rostliny s vysokou odolností k poléhání (7,9)Fuzária klas
• střední až dobrá mrazuvzdornost
(přezimování 2011 - 2012 hodnoceno 7,5)
• velmi dobrý a vyrovnaný zdravotní stav - vysoká odolnost
ke všem významných chorobám
• nižší HTZ
• odrůda byla registrovaná v pekařské kvalitě B, má vysokou
objemovou hmotnost a vysoké a stabilní číslo poklesu
8
7
6
5
2
8
8
7
6
6
Rez plevová
Rez travní
DTR
Fuzária klas
Virózy
7
3
5
6
5
Rez plevová
Rez travní
DTR
Fuzária klas
Virózy
Gordian
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
8
8
7
8
6
7
8
8
7
8
8
8
ch
e
š
v
e
ív
z
í!
ě
n
t
í
á
v
V
o
Výnos zrna, nově registrované odrůdy pšenice ozimé, srovnání na kontroly
pěst
h
c
e
ÚKZÚZ, registrační zkoušky 2010 - 2013, neošetřená varianta
oblast
Registrace: ČR 2014, Německo 2013
Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH
Právně chráněná odrůda
Výnos zrna pšenice ozimé, nově registrované odrůdy a kontroly,
ÚKZÚZ, registrační zkoušky 2010 - 2013, neošetřená varianta
120
ŘVO
120
110
110
100
100
100
90
90
90
80
80
80
Gordian
Nordika
Rumor
Artist
Seladon K
Florus
Tilman
Genius
Annie
Cubus K
Akteur K
110
OVO + BVO
Gordian
Rumor
Artist
Florus
Nordika
Tilman
Seladon K
Cubus K
Genius
Annie
Akteur K
KVO
Gordian
Nordika
Seladon K
Rumor
Florus
Tilman
Artist
Genius
Cubus K
Annie
Akteur K
Výnos zrna (%)
120
(Zdroj:
ÚKZÚZ,
registrované
v pšenice
roce 2014,
(Zdroj:
ÚKZÚZ,
NověNově
registrované
odrůdy v odrůdy
roce 2014,
ozimá)pšenice ozimá)
vítěz v každé oblasti pěstování
Pšenice ozimá, odrůdy v 3. roce zkoušení, základní sortiment, 2011-2013
PŠENICE OZIMÁ GORDIAN
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda má velmi vysoký výnosový potenciál, který umí
využít v intenzivních i méně intezivních podmínkách pěstování,
ve všech výrobních oblastech
Setí: v běžném termínu pro danou oblast, lze sít po obilnině
a po kukuřici, doporučený výsevek 3,0 - 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: standardní dávka dusíku v rozmezí 130 - 200 kg/ha
dle stavu porostu, průběhu počasí a vegetace a předpokládaného
výnosu zrna
Morforegulátory: díky pevnému a krátkému stéblu odrůda vykazuje
velmi dobrou odolnost k poléhání. Při vysoké intenzitě pěstování
aplikace morforegulátorů podpoří odolnost porostu proti poléhání
a zvyšuje jistotu maximálního výnosu.
Fungicidní ošetření: při intenzivní agrotechnice je vhodné ošetření ve
fázi T2 a T3. Velmi dobrý zdravotní stav umožňuje pěstování odrůdy
při nižší míře chemické ochrany.
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
Zeppelin
PŠENICE OZIMÁ HEWITT
as
7
8
7
8
6
7
6
9
6
8
8
8
8
8
7
8
8
8
pšenice ozimá
HEWITT C
Hewitt
Zdravotní stav (9-1)
Poléhání
Přezimování
Padlí travní, list
Padlí travní, klas
Listové skvrnitosti
Braničnatka plev., klas
Rez pšeničná
Rez plevová
Rez travní
Běloklasost
Fuzária klas
Plíseň sněžná
nosná
ý
v
a
á
zdrav pšenice
krmná
Přednosti:
 v
elmi vysoké výnosy a výborný zdravotní stav
 o
drůda uvedená na Seznamu doporučených odrůd 2014
 u
platní se také při pěstování s nižší mírou chemické ochrany
8
4
7
7
6
7
8
6
8
8
7
7
Vlastnosti, zdravotní stav:
• polopozdní krmná odrůda
• původ: (Semper x Bristol) x Tulsa
• středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností k poléhání
• střední až nižší úroveň odnožování
• střední odolnost proti vymrzání, v rámci krmných odrůd
ale nadstandardní
• dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči rzi pšeničné
a běloklasosti
• střední až vyšší HTZ
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, lze pěstovat
i v extenzivních podmínkách
Setí: odrůda má široké výsevní okno, je vhodná pro rané
i pozdnější temíny setí, lze zařadit po obilnině, doporučený
výsevek 3,5 - 4,5 MKS/ha
Morforegulátory: lze doporučit v nižší dávce ke stabilizaci výnosu
Fungicidní ošetření: odrůda vhodná pro pěstování s nižší mírou
chemické ochrany, zásah zaměřit proti fuzariózám klasu (T3)
Registrace: ČR 2012, Rakousko 2011
Udržovatel: B.V. Landbouwbureau Wiersum, Nizozemsko
Právně chráněná odrůda
10,5
Výnos (t/ha)
6
9
7
8
8
8
Výnos zrna, pšenice ozimá, nově registrované odrůdy,
kvalita C, výsledky 2009-2011, neošetřená varianta
9,5
8,5
7,5
KVO
HEWITT
KWS Ozon
ŘVO
Tiguan
OVO+BVO
Biscay - kontr.
(Zdroj: Nově registrované odrůdy 2012, ÚKZÚZ)
A
Sailor
E
Evina
E
Chevalier
Varianta pěstování
6
7
5
7
6
4
7,5
31
3,6
6
6,5
6
7
5
7,5
9
74
5,8
3
8
88
581
3,5*
43
4
7
7
4
6
5
5
9
94
6,6
1
6
85
625
6
59
7
7,5
7,5
6
6
8
1,5
7
106
8,2
2
6
87
639
3,5*
56
7
6
6
4
6
6
5
7
111
6,1
-1
6
96
611
5,5
61
7,5
7
7,5
5
6
6
3
7
72
4,0
3
6
94
653
3,5
46
5
7
7
5
6
6
7,5
8,5
79
5,5
6,5
6
5
6
6,5
8,5
6
103
6,7
1
0
7,5
7
81
86
639 650
6
3,5*
64
51
7
7
7
7
5
6
6
6
9
106
3,3
3
7
87
602
3
36
6
7
7,5
5
6,5
7
7,5
9
111
7,5
2
6
82
648
4
58
7
6
7
5
7
5,5
7
7,5
76
3,7
1
7
90
632
5,5
70
8
5
6
5
6,5
6
4
4
57
2,7
0
7
92
660
5,5
66
7
6
6
5
6
6
3
9
77
4,8
2
7
87
569
7
73
7
6
7
5
6,5
6
2,5
5
90
5,0
-1
8
88
670
4,5
60
6
7
7
5
6
6
5
9
56
4,0
0
6
90
639
7
79
8
7
7
5
7
6
4,5
9
69
2,4
0
7
90
629
7,5
83
8
4
8
4
7
5
2
4
81
3,2
5
7
100
596
5
63
6
5
5
4
6,5
3
6,5
4,5
63
4,4
0
7,5
97
606
4
59
7
7
7
5
6
8
8,5
7
71
6,5
-1
7,5
84
602
3,5
53
7
7
8
5
7
5
6
6
45
3,1
1
7
86
616
6,5
71
7
6,5
7
5
7
6
6
6,5
85
5,2
151
6
98
619
3,5
50
6
7
7
5,5
7
6
7
6
38
3,7
3
6
97
610
4,5
55
4
7
7
6
7
8
7,5
5
88
5,3
1
8
87
592
2,5
38
5
5
7
5
7
6
8
8
30
2,9
-6
6
98
624
6
70
8
6
6,5
5
6
6
8
8
51
3,7
-5
5
91
637
3,5
49
6
5
7
4,5
6
4
5
7
41
4,7
-4
6
90
646
5,5
63
7
85
102
90
102
75
99
85
102
86
100
5
6
5
5,5
5
6
6
25
2,4
-4
8
88
645
4,5
57
8
86
98
90
100
83
102
83
99
87
103
6
7
6
7
6
7
6
45
3,6
-2
7
103
563
7,5
85
8
86
97
91
99
82
100
86
100
85
99
5,5
6
4
6
6
4
8
39
2,8
-4
6
87
676
7
72
8
88
100
87
99
80
98
83
100
84
101
2011
2007
2012
2012
2004
2013
2009
2010
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2004
2012
2013
2009
2008
2010
2012
2011
2010
2012
2007
2008
xx
testy Mgr. Alena Hanzalová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Praha - Ruzyně
Riziko
Přednost
(Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučrných odrůd 2014, pšenice ozimá)
Relativní výnosy jsou u základního sortimentu vztaženy k průměru standardních odrůd Akteur, Cubus a Seladon v ošetřené variantě pěstování, u raného sortimentu k průměru všech odrůd.
* Nově registrované odrůdy (menší počet dat)
Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy a morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, kvalitativní dusíkaté hnojení 40 kg.ha
Bodové hodnocení: 9 = odrůda odolná proti poléhání, napadení chorobami; 1 = odrůda náchylná k poléhání, napadení chorobami. Stabilita čísla poklesu: + vysoká, 0 střední, - malá
x
test zimovzdornosti: Ing. Pavla Prášilová, Ing. Jana Musilová - Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně
Tabulka smí být publikována s uvedením zdroje a pouze jako celek, nesmí být vynechán žádný údaj.
2012
2012
5
6,5
5
6
5
7,5
6
77
4,8
1
7
96
625
5
62
7
91
102
91
102
80
101
85
102
85
102
2011
7
7
4,5
6
5
2,5
6
41
1,4
0
6
93
659
4,5
60
7
87
100
90
98
80
100
80
96
80
94
B
A
A
A
A
E
Doporučené odrůdy
Raný sortiment
62
53
56
53
64
42
14,1 13,4 13,5 13,2 14,1 12,9
314 334 332 340 327 315
0
0
0
+
0
+
834 810 809 810 786 804
14
14
13
15
14
17
45
46
46
49
51
42
2,2 0,8 3,2 2,7 7,9 1,3
6
7
5
7
7
8
7
43
3,1
6
6
5
7
4
7
7
52
3,5
1
5
99
637
6,5
74
8
7,63
8,75
9,59
10,67
7,93
9,91
8,15
9,74
7,83
9,27
-1
Průměr všech odrůd (t.ha
)
56
61
41
43
50
49
58
37
39
29
56
25
61
33
49
38
52
35
65
66
61
48
47
41
48
47
30
13,6 14,3 13,5 13,1 13,4 13,8 13,3 12,8 12,7 12,8 12,8 12,6 13,7 12,8 13,1 12,9 13,6 13,0 14,0 14,0 14,3 13,4 12,9 13,3 14,2 13,2 12,4
354 339 290 293 276 352 327 333 317 334 348 273 377 356 364 328 377 345 344 346 343 256 333 339 301 337 314
+
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0
+
+
0
+
0
0
0
0
0
0
801 799 802 780 791 776 791 772 790 767 796 752 791 782 793 789 775 790 795 795 802 791 784 794 792 785 765
14
13
12
13
17
13
14
13
13
14
12
21
15
13
13
13
15
13
14
14
15
13
14
14
13
13
16
42
48
47
45
51
47
43
45
49
47
50
44
43
41
47
43
51
43
45
46
45
49
42
39
46
47
42
1,0 2,3 1,2 2,8 1,2 1,1 1,2 4,6 1,6 0,4
0,8 0,3 0,02 0,4
0,3
0,2 0,1 2,4 0,4
0,7 1,7
0,4
2
7
97
600
3,5
44
5
1
8
86
657
3,5
55
6
98
109
97
108
91
108
98
110
94
107
A
Mulan
87
98
90
96
83
104
88
102
86
101
A
Turandot
82
98
87
96
77
99
82
98
81
97
A
Elan *
84
104
87
101
73
100
83
100
83
98
A
Cubus
88
101
95
105
91
109
89
100
85
100
B
Tobak *
85
109
88
106
78
111
86
104
82
98
B
Seladon
74
93
77
93
67
91
77
94
77
95
B
Henrik
90
102
91
102
85
106
86
101
85
99
C
KWS Ozon
90
105
95
103
87
108
87
101
85
98
C
Vanessa *
91
104
94
104
86
107
92
108
89
105
E
Fabius *
87
104
93
105
87
109
88
101
87
102
A
Matchball *
92
108
96
107
88
110
90
107
88
105
A
Etana *
91
107
95
107
87
111
91
106
87
101
A
Lavantus *
92
108
95
109
89
111
92
105
91
106
A
Patras *
83
95
87
98
78
101
83
98
86
102
A
Brokat *
93
107
97
108
86
107
92
109
89
105
A
Fakir *
88
104
94
110
91
114
92
108
90
105
A
Zeppelin *
85
104
90
103
82
106
89
104
90
105
E
Akteur
90
108
92
106
82
107
88
106
86
105
A
Princeps
92
104
100
110
96
115
98
110
97
113
A
SY Passport *
83
99
88
101
76
102
84
100
85
101
A
Brilliant
86
104
89
101
80
106
91
103
91
104
A
Sultan
89
103
94
104
86
104
88
100
86
101
C
A
Aladin
N 6,99 80 88 90 88
O 8,46 100 98 108 103
N 9,15 86 87 97 92
O 10,66 99 96 108 104
N 6,92 79 86 86 83
O 9,22 104 103 111 109
N 8,23 85 87 92 87
O 9,92 100 98 105 105
N 8,12 82 84 90 86
O 9,79 97 97 103 102
-1
Průměr standardních odrůd (t.ha
)
Agronomická data:
Metání - rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech
Odolnost proti poléhání (9-1)
Délka rostlin (cm)
Počet produktivních stébel na m 2
Test zimovzdornosti Ruzyně (9-1) x
Mrazuvzdornost ÚKZÚZ (odhad % přežití, testy)
Stav porostu po zimě 2011/2012 (9-1)
Odolnost proti chorobám (9-1):
Padlí travní na listu
Padlí travní v klasu
Listové skvrnitosti
Braničnatka plevová v klasu
Rez pšeničná
Rez travní - testy xx
Rez plevová - testyxx
Obsah DON - testy F. culmorum (mg/kg)
Obsah DON - testy předplodina kukuřice (mg/kg)
Kvalita zrna:
Sedimentační test Zeleny (ml)
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)
Číslo poklesu (s)
Stabilita čísla poklesu
Objemová hmotnost (g.l -1)
Tvrdost - PSI (%)
Hmotnost 1000 zrn (g)
Množitelské plochy 2013 (E+C1;%)
Rok registrace
Bramborářská
Obilnářská
Řepařská Morava
Řepařská Čechy
Kukuřičná
Výnos zrna (%)
Pekařská jakost
Hewitt
Ostatní
Cimrmanova
raná
Předběžně doporučené
Matylda
Základní sortiment
Elly
Doporučené odrůdy
Dagmar
Kategorie doporučení
Bohemia
Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2010–2013)
Baletka
ječmen ozimý
SATURN
su
raný čmen
ný je
s
o
n
ý
v
per
Přednosti:
 odrůda s velmi vysokými výnosy při intenzivním
způsobu pěstování
 uvedená na Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2014
jako doporučená víceřadá odrůda
 v
elmi vysoký počet produktivních stébel
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
Setí: standardní výsevní termín a výsevek 3,5 - 4,0 MKS/ha
dle pěstitelské oblasti, termínu a podmínek
Hnojení dusíkem: dávka v rozmezí 60 až 100 kg N
Morforegulátory: Cerone 480 SL v dávce 0,75 - 1 l nebo Terpal C
v dávce 1,5 - 2,5 l v závislosti na růstové fázi v době aplikace
Fungicidní ošetření: zaměřit na listové skvrnitosti a rzi
Registrace: ČR 2012, Německo 2010
Udržovatel: Saatzucht J. Breun GdbR, Německo
Právně chráněná odrůda
Výnos zrna, ječmen ozimý, nově registrované odrůdy
víceřadých odrůd, výsledky 2010-2012, ošetřená varianta
115
Výnos (%)
J E Č M E N O Z I M Ý S AT U R N
Vlastnosti, zdravotní stav:
• raný až poloraný víceřadý ječmen
• původ: Br 4292c x Carola
• nízké, silně odnožující rostliny se střední odolností k poléhání (6,6)
• nižší HTS
• vysoký počet produktivních stébel zajišťuje nadstandardní výnosy
• středně odolná proti většině chorob: padlí travní, rez ječná,
rhynchosporiová skvrnitost, fuzária v klasu, méně odolná proti
napadení komplexem hnědých skvrnitostí
• dobrý stav po zimě (7,4), podle testů ÚKZÚZ odolná až středně
odolná proti vymrzání
• dosahuje velmi vysokých výnosů zrna v ošetřené variantě
a vysokých výnosů v neošetřené variantě pěstování
• velmi dobrá odolnost k podrůstání (8,2) usnadňuje sklizeň
110
105
100
95
(Zdroj: Nově registrované odrůdy 2012, ÚKZÚZ)
ječmen ozimý
BREUNSKYLIE
zrno
velké valitou
rnou k
o
b
ý
v
s
Přednosti:
 odrůda uvedená na Seznamu doporučených odrůd 2014
 velmi vysoká HTZ, vysoký podíl předního zrna
 výborná kvalita: nejvyšší obsah N–látek v sušině
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná dvouřadá odrůda
• původ: (Br.2560e23 x Intro) x Br.2708c5
• středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání
• nižší odnoživost
• velmi vysoká HTZ, vysoký podíl předního zrna
• velmi dobrý zdravotní stav
Pěstitelská doporučení:
Využití: odrůda je využitelná ve všech oblastech pěstování
Setí: standardní termín setí dle výrobní oblasti,
výsevek v rozmezí 3,5 - 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: celková dávka dusíku je 60 - 100 kg/ha,
rozdělená do 2 - 3 termínů
Morforegulátory: aplikace nutná
Registrace: ČR 2008, Maďarsko 2007
Udržovatel: Saatzucht J. Breun GdbR, Německo
Právně chráněná odrůda
Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého
(ÚKZÚZ, 2010 - 2013)
Saturn
Breunskylie
Padlí travní
7,2
6,3
Rez ječná
6,9
7,1
Hnědá skvrnitost
4,9
5,3
Rhynchosporiová skvrnitost
7,7
6,3
Fuzária v klase
6,0
6,6
Nespecifické skvrnitosti
5,7
6,5
Stav po zimě 2011/2012
(polní hodnocení)
7,2
6,2
s
s
N
81
95
O
88
96
Obsah N-látek v sušině (%)
11,8
12,8
Obsah škrobu v sušině (%)
60,2
60,2
Objemová hmotnost (g/l)
648
691
Hmotnost tisíce zrn (g)
44
56
Mrazuvzdornost (dle testů)
Kvalita zrna:
Podíl předního zrna (%)
(Zdroj: Seznam doporučených odrůd 2014, ÚKZÚZ)
Vysvětlivky:
Mrazuvzdornost (dle testů) Varianta pěstování
s = středně odolná
N = neošetřená, O = ošetřená
JEČMEN OZIMÝ BREUNSKYLIE
Odolnost proti chorobám (9-1):
Nově proti
sněti zakrslé
www.bayercropscience.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
• komplexní řešení všech významných chorob
včetně sněti zakrslé a Fusarium spp.
• kombinace 3 účinných látek
se synergickým účinkem
• o 20 % více difenoconazole proti
nejpoužívanějšímu standardu
tritikale ozimé
CANDO
n
hne a
e
l
o
p
e
n
asype
Přednosti:
 jistota výnosu s výbornou kvalitou zrna
 jedna z nejnižších odrůd v sortimentu, nepoléhá
 výborné přezimování
Vlastnosti, zdravotní stav:
• středně raná odrůda
• původ: Caio x Ekono
• nízké nepoléhavé rostliny
• středně velké zrno
• velmi dobrá kvalita zrna, vysoký obsah škrobu, odrůda vhodná
k pěstování na výrobu bioetanolu
• zdravotní stav na dobré úrovni, střední odolnost ke všem
důležitým chorobám, nižší odolnost proti napadení komplexem
listových skvrnitostí
• odrůda s velmi dobrou odolností proti vyzimování
Pěstitelská doporučení:
Využití: plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
Setí: střední termín výsevu, výsevek v rozmezí 3,2 - 4,0 MKS/ha
Hnojení dusíkem: regenerační dávka 80 kg N, aplikace ve dvou
termínech, 40 kg co nejdříve, 40 kg asi po 3 týdnech, produkční
40 kg na začátku sloupkování, celkovou dávku N lze výrazně zvýšit
Morforegulátory: použít ve střední dávce jen u silných porostů
při vysoké intenzitě pěstování
Fungicidní ošetření: potřebné pouze při silném tlaku chorob,
jedna aplikace prospěšná
TRITIKALE OZIMÉ CANDO
Registrace: ČR 2008, Německo 2007, Francie 2007, Švédsko 2007,
Lucembursko 2014
Udržovatel: SW Seed Hadmersleben GmbH, Německo
Právně chráněná odrůda
SumiMAX
Maximální silou proti plevelům v ozimé pšenici
Chundelka metlice
Rozrazil spp.
Svízel přítula
Zemědým lékařský
Violka spp.
Heřmánky
Výhody aplikace
• Preemergentní nebo časně postemergentní aplikace
• Účinnost na chundelku metlici, svízel, violky,
rozrazily, heřmánky a další plevele
• Dávka pouhých 60 g/ha
• Pěstování následných plodin bez omezení
• Nejlevnější podzimní ošetření
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281-8
fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz
Roman Procházka
Jiří Andr
Petr Lacina
Jan Herman
Václav Noska
jižní a střední Morava
východní a střední Čechy
jižní Čechy a Vysočina
Vysočina a Jižní Morava
západní a severní Čechy
602 205 456
602 177 885
602 224 885
724 298 840
606 704 480
Pšenice ozimá - termín setí a doporučený výsevek
časný termín setí
ARKTIS
3,2 - 4,0 MKS
ENERGO
3,0 - 4,0 MKS
ESTEVAN
3,0 - 4,0 MKS
2,8 - 4,0 MKS
BERNSTEIN
JB ASANO
2,5 - 3,5 MKS
ETANA
3,0 - 4,0 MKS
3,0 - 4,0 MKS
ZEPPELIN
A
PRINCEPS
3,5 - 4,5 MKS
KERUBINO
3,5 - 4,7 MKS
3,0 - 4,2 MKS
EUROFIT
B/C
GORDIAN
C
3,0 - 4,0 MKS
3,5 - 4,5 MKS
HEWITT
Pšenice ozimá, odrůdy kvality E, kvalita zrna
Sediment.
test Zeleny
Obsah
N-látek
9 - nejvyšší kvalita, 1 - nejnižší kvalita
Pádové číslo
Objemová
hmotnost
Tvrdost zrna
- PSI
Obsah mokrého lepku
Výtěžnost
mouky
Měrný
objem pečiva
ARKTIS
8
5
5
4
7
5
7
7
ENERGO
9
6
4
7
7
6
5
7
ESTEVAN
8
6
7
8
7
7
6
7
BERNSTEIN
9
6
7
7
6
6
7
7
(Zdroj: AGES, Österreichische Beschreibende Sortenliste 2014)
Pšenice ozimá, odrůdy kvality A, kvalita zrna
Číslo poklesu
- šrot (s)
Obsah
N-látek (%)
Sediment. test,
Zeleny (ml)
Vaznost
mouky (%)
Objemová
hmot. (g/l)
Měrný objem
pečiva (ml)
Tvrdost
- PSI (%)
Zdroj dat
JB ASANO
298
E
13,1
E
41
A
57,3
E
790
E
580
E
15
ÚKZÚZ, 2008-11
ETANA
346
E
13,2
E
50
E
60,7
E
788
A
568
E
14
ÚKZÚZ, 2010-12
ZEPPELIN
298
E
14,0
E
67
E
62,5
E
790
E
574
E
14
ÚKZÚZ, 2010-12
PRINCEPS
274
A
12,9
E
45
A
60,8
E
789
A
572
E
13
ÚKZÚZ, 2009-11
KERUBINO
371
E
13,4
E
48
E
785
A
14
ÚKZÚZ, 2007-10
EUROFIT
375
E
13,4
E
53
E
802
E
17
ÚKZÚZ, 2007-10
(Zdroj: ÚKZÚZ, výsledky registračních zkoušek jednotlivých odrůd a SDO v letech 2007 až 2012)
P Š E N I C E O Z I M Á , K VA L I TA
E
pozdní termín setí
6
4
8
ENERGO E
ESTEVAN E
BERNSTEIN E
6
8
7
8
5
4
8
8
ZEPPELIN A
PRINCEPS A
KERUBINO A
EUROFIT A
GORDIAN B/C
HEWITT C
4
5
7
8
8
7
ETANA A
5
6
Přezimování
9-1
JB ASANO A
Odolnost
k poléhání
9-1
7
7
6
6
6
7
6
7
Padlí
travní, list
9-1
Padlí
7
8
6
7
6
8
7
7
Padlí
travní, klas
9-1
7
7
5
8
Odolnost
proti vymrzání
Pšenice ozimá, odrůdy kvality A - C, zdravotní stav
7
ARKTIS E
Odolnost
proti poléhání
Pšenice ozimá, odrůdy kvality E, zdravotní stav
6
6
7
7
6
6
5
5
4
6
6
5
Listové
skvrnitosti
9-1
7
7
6
6
7
7
7
6
Braničnatka
plev., klas
9-1
5
4
4
5
2
4
3
3
BraničnatBraničnatka
ka pšeničná
plevová list
list
P Š E N I C E O Z I M Á , Z D R AV OT N Í STAV
8
8
7
7
Rez
plevová
Rez
travní
7
5
3
8
DTR
6
4
5
4
6
6
6
7
Fuzária
klas
5
5
4
Virózy
Rez
pšeničná
9-1
8
8
6
5
4
6
6
5
Rez
plevová
9-1
6
8
8
5
7
9
9
9
Rez
travní
9-1
8
7
7
4
7
6
7
3
8
8
6
6
8
8
8
8
Běloklasost
9-1
Fuzária
klas
9-1
7
8
8
8
7
8
8
7
Plíseň
sněžná
9-1
7
8
7
4
6
8
8
8
9 - vysoká odolnost, 1 - náchylná odrůda
(Zdroj: AGES, Österreichische Beschreibende Sortenliste 2014)
8
5
4
3
Rez
pšeničná
9 - vysoká odolnost, 1 - náchylná odrůda
E
E
E
A
A
A
A
A
A
B/C
C
ENERGO
ESTEVAN
BERNSTEIN
JB ASANO
ETANA
ZEPPELIN
PRINCEPS
KERUBINO
EUROFIT
GORDIAN
HEWITT
2ř.
BREUNSKYLIE
středně rané
středně raný
raný
polopozdní
středně raná
středně raná
polopozdní
středně raná
polopozdní
polopozdní
středně raná
polopozdní
středně raná
raná
raná
Ranost
97
96
84
90
72
105
97
100
89
89
95
vysoký
vysoký
vysoký
střední
Vzrůst
(cm)
42,0
57,0
44,0
45,0
41,0
45,0
44,0
47,7
45,8
46,6
47,2
vysoká
vysoká
vysoká
střední
HTZ (g)
raný - běžný - pozdní
střední
až nižší
střední
nižší
běžný
běžný
běžný
raný - běžný
střední
až nižší
vysoká
běžný - pozdní
střední
raný - běžný
raný - běžný
střední
až nižší
vysoká
raný - běžný
běžný - pozdní
střední
střední
raný - běžný
běžný - pozdní
střední
až nižsí
střední
raný - běžný - pozdní
běžný - pozdní
běžný - pozdní
Doporučený termín výsevu
silná
střední
střední
Odnoživost
PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ
CANDO
Tritikale ozimé
6ř.
SATURN
Ječmen ozimý
E
ARKTIS
Pšenice ozimá
Kvalita
Charakteristika odrůd, pěstitelská doporučení
3,2 - 4,0
3,5 - 4,0
3,5 - 4,0
3,5 - 4,5
3,0 - 4,0
3,0 - 4,2
3,5 - 4,7
3,5 - 4,5
3,0 - 4,0
3,0 - 4,0
2,5 - 3,5
2,8 - 4,0
3,0 - 4,0
3,0 - 4,0
3,2 - 4,0
Doporučený
výsevek
(MKS/ha)
ano
ano
ano
ano
(ano)
ano
ano
ano
(ano)
(ano)
ano
ano
ano
ano
ano
Setí po
obilnině
ne
ne
ne
(ne)
(ano)
ano
ano
(ne)
(ne)
(ne)
ne
ano
ano
ano
ano
Setí po
kukuřici
nižší
vyšší
nižší
nižší
nižší
ano
ano
střední
vysoká i nižší
vysoká
vysoká
vysoká i nižší
vysoká i nižší
střední
vysoká
vysoká
vysoká i nižší
vysoká i nižší
nižší až
střední
střední
vysoká
vysoká i nižší
střední
vysoká
střední až
vysoká
Doporučená
intenzita
pěstování
ano
nižší
až střední
ano
střední
střední
Potřeba
regulace
růstu
B O R, s. r. o.
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň,  465 461 751, fax: 465 461 771
ODDĚLENÍ OSIV - ČSO CHOTIMĚŘ
Chotiměř 7, 346 01 Horšovský Týn  379 428 526, fax: 379 428 527
Dr. Ing. Ivo Sedláček  604 221 991
e-mail:
vedoucí, odborné poradenství
Miroslav Bozděch
 604 290 034
vedoucí ČSO
Bc. Gabriela Mlnaříková
 603 544 698 objednávky osiv, fakturace  379 423 855
Marie Kellnerová
objednávky osiv, fakturace
 379 428 526
[email protected]
Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.
regionální poradce pro Moravu
Ing. Anna Poubová regionální poradce pro Čechy
 734 641 045 [email protected]
 603 252 986 [email protected]
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI
1. Pavel Novák 2. Ing. František Lüftner 3. B
c. Miloslav Jiroušek  603 151 300  603 239 981  605 229 303 [email protected]
[email protected]
[email protected]
4. Ladislav Ulrych 5. Pavlína Kubíčková 6. Ing. Milan Dostál  737 273 549  605 224 715  603 459 669 [email protected]
[email protected]
[email protected]
7. Jarmila Ostřanská 8. D
r. Ing. Igor Mazal 9. Ing. Marie Zvěřinová  603 274 547  737 220 025  603 239 982 [email protected]
[email protected]
[email protected]
10. I ng. Lenka Stemberková 11. I ng. Václav Trávníček 12. B
c. Libor Mastný
 731 134 123  734 642 964  604 229 699
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Silo Noutonice
[email protected]
[email protected]
Centrála Choceň
Silo Žamberk
Sklad Unhošť - Fialka
LIBEREC
ÚSTÍ NAD LABEM
KARLOVY VARY
[email protected]
2
3
4
HRADEC KRÁLOVÉ
5
PARDUBICE
1
PRAHA
PLZEŇ
12
ČSO Chotiměř
10
6
OLOMOUC
7
OSTRAVA
JIHLAVA
11
9
BRNO
8
ZLÍN
ČESKÉ BUDĚJOVICE
www.bor-sro.cz
Download

Ozim. obilniny 2014