NiGDE iL GENELi MESLEKi VE TEKNiK OKULLARIN 2014-2015 EGTiM
OGRETiM YILI iTiBARiYLE ESKi VE YENi iSiMLERi
illil~e
Stra
No
1
2
NiMe/Merkez
Nigde/Merkez
3
Nigde/Merkez
4
5
NiMe/Merkez
Nigde/Merkez
6
Nigde Merkez
7
Nigde/Merkez
8
Nigde/Merkez
- 9
Nigde/Merkez
~
10
Nigde Merkez
11
Nigde/Merkez
12
Nigde/Merkez
13
Nigde/Altunhisar
14
Nigde/Bor
15
Nigde/Bor
16
Nigde/Bor
17
18
Nigde/Bor
Nigde/Bor
19
Nigde/Camardt
20
21
Nigde/Uiukt~la
22
Nigde/U iukt~la
23
Nigde!Uiukt~la
'-'
Nigde/Ciftlik
Okul Eski Adt
Okulun Yeni Adt
Edikli Cok Programlt Lisesi
Nigde Teknik ve Endiistri
Meslek Lisesi
Faik Sahenk Teknik ve Endiistri
Meslek Lisesi
.Diindarh Cok Programh Lisesi
Ye~ilgOiciik Sehit Recep Tekta~
Cok Programh Lisesi
Edikli Cok Pro~ramh Anadolu Lisesi
Nigde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ktz Teknik ve Meslek Lisesi
75.Ytl Mehmet Goker Ktz
Teknik ve Meslek Lisesi
Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi
Nigde Ticaret Meslek Lisesi
Ytldtztepe-Hactabdullah Sehit
Mehmet Kayahan Cok
Programh Lisesi
Elmah-Caytrh 80.Ytl Cok
Programh Lisesi
Atatiirk Anadolu Saghk Meslek
Lisesi
Altunhisar 75. Ytl Cok
Programlt Lisesi
Prof. Doktor Ali Yaramanct
Cok Programh Lisesi
Bor irfan ilk Teknik ve Endiistri
Meslek Lisesi
Ktz Teknik ve Meslek Lisesi
Bor Ticaret Meslek Lisesi
Bor Sevim ve Abdullah
Altundal Anadolu Saghk
Meslek Lisesi
Camardt 75.Ytl Sehit Dstegmen
Murat Erdem Cok Programh
Lisesi
Ciftlik Cok Programh Lisesi
Ulukt~la Teknik ve Endiistri
Meslek Lisesi
Ulukt~la 75.Ytl Cok Programh
Lisesi
Ciftehan Cok Programh Lisesi
Ogrenim $ekli
_(karma I ktz)
Karma
Karma
Faik Sabenk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Diindarh Cok Pro~ramh Anadolu Lisesi
Ye~ilgOiciik Sehit Recep Tekta~ (:ok
Pro~ramh Anadolu Lisesi
Hiidavend Hatun Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
75. YJI Mebmet Goker Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Mebmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
YlldiZtepe-Haciabdullab Sehit Mebmet
Kayaban (:ok Programb Anadolu Lisesi
Karma
Elmah-(:ayuh 80.YJI (:ok Programh
Anadolu Lisesi
Atatiirk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karma
Altunbisar 75. Yd (:ok Programh Anadolu
Lisesi
Prof. Dr. Ali Yaramanc1 (:ok Programh
Anadolu Lisesi
Bor irfan ilk Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Bor Ziibeyde Hamm Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bor Sevim ve Abdullah Altundal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Karma
(:amard1 75.YII Sehit Ustegmen Murat
Erdem (:ok Programh Anadolu Lisesi
Karma
(:iftlik (:ok Programh Anadolu Lisesi
Ulukl~la Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karma
Karma
Ulukl~la 75. YII (:ok Programh Anadolu
Lisesi
(:ifteban (:ok Program II Anadolu Lisesi
Karma
Karma
Karma
Ktz
Karma
Karma
Karma
Karma
Karma
Karma
Karma
Ktz
Karma
Karma
Karma
Download

No 1 NiMe/Merkez 2 Nigde/Merkez 3 Nigde/Merkez 4 NiMe/Merkez