fórum
pro
veřejný
prostor
ve
vědě
V Praze, 29. 10. 2014
Č.j.: 2014/1029
Vážený pane premiére,
vážená paní ministryně, vážení páni ministři, Slovenské vlády,
my, členky a členové spolku Fórum Věda žije!, se na Vás, vládu Slovenské
republiky, obracíme s naléhavou výzvou na podporu našich kolegů a kolegyň,
slovenských vědců a vědkyň.
Vyzýváme Vás, abyste důkladně zvážili důsledky politiky, kterou uplatňujete vůči
Slovenské akadémii vied (SAV) a vůči slovenským vědcům a vědkyním vůbec.
Slovenská akadémia vied patří nejen mezi uznávané partnery v rámci mezinárodní
vědecké spolupráce, ale především je nenahraditelnou součástí vzájemně propojeného
systému vědeckých a odborných univerzitních i neuniverzitních pracovišť na
Slovensku. Její likvidace, která nyní hrozí, by narušila řadu významných vědeckých
projektů a pro slovenskou vědu a kulturu by znamenala těžkou ránu, srovnatelnou
snad pouze s následky likvidace Matice slovenské uherskými úřady v 19. století.
S hlubokým znepokojením sledujeme kritickou situaci ve vědě na Slovensku, k
jejímuž vyhrocení vedlo nejen opakované zvyšování rozpočtových škrtů, ale také
necitlivý postup státních úředníků při prosazování reformy veřejné správy.
Považujeme za nepřijatelné, jak někteří vládní činitelé útočí v médiích na vědce,
mystifikují a klamou veřejnost nepravdivými informacemi. Zvláště odsouzeníhodnou
roli v tomto případě sehrál ministr školství a vědy SR Peter Pellegrini, který si pod
záminkou pomoci SAV, nárokoval pro svůj resort 8 miliónů eur, které ovšem nelze
využít k odvrácení nejhoršího dopadu chystaných škrtů, tj. propuštění zhruba 500
zaměstnanců SAV.
Musíme důrazně protestovat proti metodám, které vůči vědcům uplatňuje
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. Zprávy o tom, že ministerští úředníci
rozhodují o potřebnosti a společenské užitečnosti jednotlivých ústavů a oborů, zní jako
z padesátých let minulého století, kdy komunističtí ideologové takto úředně třídili
vědní obory na uvědomělý pokrokový výzkum a buržoazní pavědy.
Obáváme se, že plán Ministerstva financí SR vychází z chybné úvahy.
Proklamovaná úspora 10,5 milionu eur bude existovat jen na papíře, ve skutečnosti
dojde ke stamilionovým ztrátám. Vládou zmiňované investice ze strukturálních fondů
Evropské unie, kde je SAV příjemcem 305 milionů eur, jsou striktně určeny na
konkrétní projekty, a v případě kolapsu SAV nejen že nebudou vyplaceny, ale navíc
vznikne povinnost již proplacené prostředky EU vrátit. Protože k významným
problémům, s nimiž se dnes potýkáme v České republice, patří osud vědecké
infrastruktury vybudované s podporou evropských strukturálních fondů, víme dobře,
že vrátit bude nutno i evropské prostředky vložené do již dokončených investičních
celků, pokud tato vědecká zařízení nebudou moci plnit svůj plánovaný účel.
k o n t a k t : Spolek Fórum Věda Žije!, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 e-mail: [email protected] url: www.vedazije.cz
Fórum Věda žije! je spolek, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními
organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a
popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce.
fórum
pro
veřejný
prostor
ve
vědě
Podle programového prohlášení vlády SR, která má ambici „založit dlouhodobé
tendence pro hospodářský, sociální, environmentální a vědecko–technický rozvoj
Slovenska a pro zlepšení kvality života,‟ přitom „zabezpečit jednotu ekonomického,
sociálního, politického a environmentálního rozvoje Slovenska‟ se zavazujete „v
podmínkách trvalého sociálního dialogu‟. Jsme přesvědčeni, že takový program nelze
naplnit bez značného množství vysoce kvalifikovaných odborníků ze všech oborů a
silné sítě vzájemně spolupracujících vědeckých pracovišť. Vyzýváme Vás proto, aby
vláda SR přehodnotila své dosavadní kroky, navázala s vědci poctivý dialog a v
souladu se svým programovým prohlášením hledala cesty pro další rozvoj Slovenska.
V úctě předsednictvo spolku Věda žije!
Ir. Mgr. Michael Komm, PhD. - [email protected]
Předseda, zástupce pro vědy o neživé přírodě, pracuje v Ústavu fyziky plazmatu AV
ČR, v.v.i.
Mgr. Michaela Vojtková - [email protected]
Místopředsedkyně, zástupkyně pro humanitní vědy, pracuje v Sociologickém ústavu
AV ČR, v.v.i.
Mgr. Zdeněk Kameník, PhD. - [email protected]
Místopředseda, zástupce pro vědy o živé přírodě, pracuje v Mikrobiologickém ústavu
AV ČR, v.v.i.
k o n t a k t : Spolek Fórum Věda Žije!, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 e-mail: [email protected] url: www.vedazije.cz
Fórum Věda žije! je spolek, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními
organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a
popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce.
Download

V Praze, 29. 10. 2014 Č.j.: 2014/1029 Vážený pane