КАНДИДАЦИОНА ЛИСТА
ЧЛАНОВА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ БАСЕНА „КОЛУБАРА“ ЛАЗАРЕВАЦ
КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАЦИОНУ ЛИСТУ
_______________________________________________________________________________
( Име и презиме носиоца изборне листе )
НА РЕДОВНИМ ИЗБОРИМА
ЗА ЧЛАНОВЕ ОДБОРА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ БАСЕНА „КОЛУБАРА“ ЛАЗАРЕВАЦ
који ће се одржати 27.12.2012.године у времену од 07-19часова
Ми, доле потписани чланови Синдикалне организације Дирекције Басена „Kолубара“ Лазаревац, подржавамо
наведену Кандидациону листу:
Ред. бр.
Име и презиме
Матични број
Сектори
Дирекције и
Огранак
„Пројект“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
____________________________________
Својеручни потпис носиоца Кандидационе листе
Својеручни потпис
Download

Kandidaciona lista-Spisak članova koji podržavaju Izbornu listu