Paprati
Paprati
LISKE
Četinara
Vodenih
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG NERVA
LISNE DRŠKE
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA PAPRATI
epidermis lica
mezofil
stomin aparat
epidermis naličja
hadrocentrični
provodni snopić
Paprati
LISKE
Četinara
Č
etinara
Vodenih
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG NERVA
LISNE DRŠKE
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA ČETINARA
epidermis
hipodermis
naborani
hlorenhim
endodermis
smoni
kanal
Pinus strobus
stomin aparat
transfuziono
tkivo
kolateralni zatvoreni provodni snopić
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA ČETINARA
endodermis
transfuziono tkivo
ksilem
floem
mehaničko
tkivo
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA ČETINARA
epidermis
hipodermis
Pinus nigra
naborani
hlorenhim
endodermis
stomin aparat
floem
ksilem
transfuziono
tkivo
smoni kanal
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA ČETINARA
stomin aparat
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA ČETINARA
Taxus baccata
Paprati
LISKE
Četinara
Vodenih
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Monokotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG NERVA
LISNE DRŠKE
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA MONOKOTILA
stomin aparat
Sacharrum officinarum
adaksijalni epidermis
motorne ćelije
(cellulae bulatae)
parenhimska
sara
mezofil
abaksijalni epidermis
kolateralan zatvoren
provodni snopić
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA MONOKOTILA
motorne ćelije
(cellulae bullatae)
Paprati
LISKE
Četinara
Vodenih
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Dikotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG NERVA
LISNE DRŠKE
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA DIKOTILA
adaksijalni epidermis
provodni snopić
palisadno tkivo
sunđerasto tkivo
stomin aparat
abaksijalni epidermis
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA DIKOTILA
kolateralan zatvoren
provodni snopić
parenhimska
sara
adaksijalni epidermis
palisadno tkivo
sunđerasto tkivo
stomin aparat
abaksijalni epidermis
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISTA DIKOTILA
Acer sp.
list sunca
(heliomorfni)
list senke
(skiomorfni)
Paprati
LISKE
Četinara
Vodenih
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG NERVA
LISNE DRŠKE
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA KSEROMORFNIH LISTOVA
(dikotile)
Nerium oleander
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA KSEROMORFNIH LISTOVA
(monokotile)
Ammophila arenaria
provodni snopić
mezofil
motorne ćelije
sklerenhim
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA KSEROMORFNIH LISTOVA
(monokotile)
Ammophila arenaria
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA KSEROMORFNIH LISTOVA
sukulente
Agave sp.
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA KSEROMORFNIH LISTOVA
sukulente
Agave sp.
Paprati
LISKE
Četinara
Vodenih
Vodenih
listova
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG NERVA
LISNE DRŠKE
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA VODENIH LISTOVA
Nymphaea sp.
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA VODENIH LISTOVA
Nymphaea sp.
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA VODENIH LISTOVA
Potamogeton sp.
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA VODENIH LISTOVA
Myriophyllum sp.
emerzni list
submerzni list
Paprati
LISKE
Četinara
Vodenih
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG
NERVA
GLAVNOG
NERVA
LISNE DRŠKE
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA GLAVNOG NERVA
Ligustrum sp.
Acer sp.
Grape
Paprati
LISKE
Četinara
Vodenih
listova
Kseromorfnih
listova
Monokotila
Dikotila
ANATOMSKA GRAĐA LISTA
GLAVNOG NERVA
LISNEDRŠKE
DRŠKE
LISNE
LIST(folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISNE DRŠKE
Nymphaea sp.
LIST (folium, phylloma)
ANATOMSKA GRAĐA LISNE DRŠKE
Acorus sp.
Download

ANATOMSKA GRAÐA LISTA