Univerzitetski centar za razvoj obrazovanja – UCRO
Konačna rang lista kandidata prijavljenih za upis na master akademske studije – Profesor stručnih predmeta
Rezultati prijemnog ispita za školsku 2013/2014
Ime i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Savina Čolić
Vojislava Kuzmanovski
Javorina Stanišić
Judit Nađpal
Bojana Kuzmanovski
Boban Nalić
Teodora Kričković
Vladimir Veličković
Marija Vilotić
Nataša Kočović
Silvia Kriška
Branka Svojić
Valeria Rafai
Lea Lukač
Vladana Milosavljević
Hilda Miškov
Ildiko Kalai
Uspeh iz prethodnog
školovanja
Test iz
engleskog jezika
Test opšte
informisanosti
Intervju
9.71
9.55
9.22
6.43
7.29
-4.23
8.8
-0.72
7.67
8.24
-0.97
8.41
3.22
4.9
8.8
-4.87
-0.33
10
10
6.5
8.5
8.5
9
5.5
4
9.5
5.5
5.5
9
8.5
7.5
5.5
6.5
3.5
46
44
41
38
33
44
40
40
36
28
35
35
40
19
24
16
19
30
30
30
30
30
30
20
30
20
30
30
10
10
30
15
30
20
UKUPNO
95.71
93.55
86.72
82.93
78.79
78.77
74.3
73.28
73.17
71.74
69.53
62.41
61.72
61.4
53.3
47.63
42.17
Odredbom člana 88 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju propisano je da student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da
ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija
Prema tumačenju Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj od 19.11.2012., saglasno navedenoj odredbi, student koji je
koristio pravo da se finansira iz budžeta na jednom studijskom programu, ne može u tom statusu biti upisan na drugi
studijski program istog nivoa studija, na istoj ili drugoj visokoškolskoj ustanovi.
Predsednik Komisije
Prof. dr Stanko Cvjetićanin
Download

Konačna rang lista - Univerzitetski centar za razvoj obrazovanja