JEDINSTVENA RANG LISTA JUN 2014
TEHNOLOGIJA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Prezime
Kozić
Bašić
ĐorĊević
Mićić
Vukojević
Ilić
Vemić
Milenković
Ruţić
Burgić
Armuš
Veljić
Matić
Trošić
Gajić
Pribanović
RanĊelović
Ţeţelj
Acković
Gajić
Jevtić
U Kruševcu,
08.07.2014.
Ime
Tamara
Jelena
Katarina
Ana
Stevan
Katarina
Nikola
Nevena
Jovica
Katarina
Nikoleta
Aleksandra
Marija
Mirjana
Jovana
Kristina
Jovana
Aleksandra
Olivera
Saša
Nina
modul*
f.t.
p.t.
p.t.
p.t.
f.t.
f.t.
p.t.
f.t.
p.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
p.t.
p.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
f.t.
p.t.
ukupan
br. bodova
82,96
82,56
81,40
80,10
78,02
76,48
76,14
75,90
75,78
73,24
70,96
67,00
65,96
59,10
56,66
55,52
52,96
52,50
51,42
51,08
50,56
status
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
Predsednik komisije: Jorgovanka Bojić
JEDINSTVENA RANG LISTA JUN 2014
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Prezime
Simić
Cerović
Bekrić
Mirković
Đukić
Milutinović
Nikolić
Savić
Marinković
Antić
Šarac
Miljković
Vukojević
Ristić
Krstić
Miladinović
Dţopalić
Milošević
ĐorĊević
Dukić
U Kruševcu,
08.07.2014.
Ime
Miloš
Jovan
Ana
Milosav
Stefan
Stefan
Slobodan
Dragan
Aleksandar
Kristina
Boris
Bogdan
Dušan
Aleksandar
Dejan
Stefan
Vuk
Miloš
Miroslav
Miloš
modul*
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
ukupan
br. bodova
Po odluci
ministarstva
prosvete 612-00816/1/2014-04
98,60
94,34
93,60
93,44
91,42
90,16
89,36
88,80
88,50
87,52
87,22
86,98
86,60
85,22
84,86
84,60
83,90
82,82
82,34
status
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
Predsednik komisije: Jorgovanka Bojić
JEDINSTVENA RANG LISTA JUN 2014
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Prezime
Ivanović
Ţegrov
Mitrović
Nikolić
Bošković
GraĊanin
Vukmirović
Stevanović
Mijajlović
Milinĉić
Curaković
Ćoćić
ĐorĊević
Jovanović
Krivokapić
Vujić
Perić
Arsovski
Aleksić
Ĉupić
Jovanović
Cvetković
Arsić
ĐorĊević
Bekrić
Ćirković
Zurovac
Đorović
Janićijević
Petković
Filipović
U Kruševcu,
08.07.2014.
Ime
Stefan
Aleksandar
Stefan
Milana
Vangel
Aleksandar
Maja
Nenad
Saša
Ţeljko
Katarina
Slaviša
Jovana
Milica
Jovana
Stefan
Nikola
Aleksandar
Nikola
Nemanja
Nikola
Goran
Stefan
Nenad
Milijana
Milena
Nemanja
Marko
Jelena
Darko
Aleksandar
modul*
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
inf
ukupan
br. bodova
82,34
82,34
81,94
81,78
81,76
81,76
81,26
81,20
81,02
80,98
79,04
78,54
78,50
78,04
77,32
76,92
76,04
75,74
75,60
75,22
73,22
71,60
69,82
69,16
68,46
67,96
67,72
63,72
59,00
57,76
33,26
status
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
Predsednik komisije: Jorgovanka Bojić
JEDINSTVENA RANG LISTA JUN 2014
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
U Kruševcu,
08.07.2014.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU
ukupan
Prezime
Ime
modul*
br.
Maksimović
Aleksandra
znr
91,18
Kraĉunović
Jelena
zţs
90,48
Arsić
ĐorĊe
znr
89,28
Nedeljković
Aleksandar
znr
86,02
Lapĉević
Kristina
zţs
85,30
Đenadić
Nevena
zţs
84,42
Rajĉević
Marija
zţs
84,30
Milosavljević
Vuk
zţs
84,14
Stolić
AnĊela
znr
84,10
Milanović
Marina
znr
83,86
Pajević
Sandra
znr
83,78
Šaponjić
Nela
znr
82,04
Đokić
Filip
zţs
82,02
Mijajlović
Milena
znr
81,42
ĐorĊević
Milica
zţs
80,62
Đurović
Olivera
znr
80,42
Arsić
Nevena
znr
80,16
Stojanov
Nikola
zţs
80,12
Stanković
Milica
zţs
79,96
Joksić
Milica
zţs
79,94
Milenković
Jelena
zţs
79,70
Kostantinović
Marko
zţs
79,68
Milutinović
Irena
zţs
79,64
Miletić
Stefan
zţs
79,10
Milić
Mihajlo
zţs
79,08
Stanković
Lazar
znr
78,20
Kocić
Tiana
znr
77,34
Zdjelar
Milan
zţs
76,98
Mihajlović
Sarafin
zţs
76,74
Ivanović
Dušan
znr
76,42
Stošić
Nikola
znr
75,98
Ignjatović
Lazar
znr
74,84
Martaĉić
Aleksandra
znr
74,80
Rašković
Tatjana
znr
72,30
Dţunić
Sandra
znr
71,00
Jovanović
Filip
znr
68,48
Janković
Bojana
zţs
68,04
Milić
Predrag
znr
66,46
Šukić
Aleksandra
znr
65,78
Maksimović
Stefan
znr
62,76
status
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
budţet
Predsednik komisije: Jorgovanka Bojić
JEDINSTVENA RANG LISTA JUN 2014
No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU
ukupan
Prezime
Ime
modul*
br.
Mikić
AnĊelković
Đević
Janković
Petrović
Ţunjanin
Milićević
Pavić
Marinković
Milan
Kristina
Jasmina
Biljana
Uroš
Slavica
Sneţana
Ivana
Mladen
zţs
znr
zţs
zţs
znr
zţs
zţs
zţs
znr
59,57
58,66
57,80
51,96
51,90
51,34
51,16
45,84
32,14
status
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
samofin.
* zzs - zaštita ţivotne sredine
* znr - zaštita na radu
U Kruševcu,
08.07.2014.
Predsednik komisije: Jorgovanka Bojić
Download

JEDINSTVENA RANG LISTA JUN 2014