TIM
POZICIJA
IME I PREZIME
TELEFON
E-MAIL
1
MISP
Ekspert za finansijski menadžment
Aleksandar Radenović
+381 11 24 05 789
[email protected]
2
MISP
Inženjer
Bora Obradović
+381 11 24 05 789
[email protected]
3
MISP
Inženjer nadzora
Boško Mojašević
+381 11 24 05 789
[email protected]
4
MISP
Viši inženjer
Branislav Petruševski
+381 11 24 05 789
[email protected]
5
MISP
Ekspert za zaštitu životne sredine
Branislav Sekulović
+381 11 24 05 789
[email protected]
6
MISP
Pomoćnik glavnog inženjera na projektu
Dejan Ilić
+381 11 24 05 789
[email protected]
7
MISP
Viši ekspert
Dennis Zegers
+381 11 24 05 789
[email protected]
8
MISP
Ekonomista
Đorđe Mitrović
+381 11 24 05 789
[email protected]
9
MISP
Ekspert za upravljanje otpadnim vodama
Dragana Matić
+381 11 24 05 789
[email protected]
10
MISP
Zamenik vođe tima/ Viši inženjer
Dragana Vasić
+381 11 24 05 789
[email protected]
11
MISP
Ekspert za procesnu tehnologiju
Frits Jakma
+381 11 24 05 789
[email protected]
12
MISP
Viši ekspert za naplatu
Giel Verbeeck
+381 11 24 05 789
[email protected]
13
MISP
Programiranje i priprema projekata
Jean Claude Ah Man
+381 11 24 05 789
[email protected]
14
MISP
Operativni menadžer
Jelena Dinov
+381 11 24 05 789
[email protected]
15
MISP
Vođa tima
Jozef Capka
+381 11 24 05 789
[email protected]
16
MISP
Pomoćnik Inženjera nadzora
Ljubisav Maksimović
+381 11 24 05 789
[email protected]
17
MISP
Ekspert za finansijski monitoring
Maja Tanjga
+381 11 24 05 789
[email protected]
18
MISP
Ekspert za komunikaciju
Margriet Hartman
+381 11 24 05 789
[email protected]
19
MISP
Glavni prevodilac
Marija Radulović
+381 11 24 05 789
[email protected]
20
MISP
Glavni inženjer nadzora
Mark Whippey
+381 11 24 05 789
[email protected]
21
MISP
Projekt menadžer FOPIP
Michel Leushuis
+381 11 24 05 789
[email protected]
22
MISP
Trener/PR
Mihajlo Jovanović
+381 11 24 05 789
[email protected]
23
MISP
Administrativni menadžer
Mirjana Kovačević
+381 11 24 05 789
[email protected]
24
MISP
JKP Ekspert
Miroslav Cvjetković
+381 11 24 05 789
[email protected]
25
MISP
Pomoćnik Inženjera nadzora
Miroslav Kontantinović
+381 11 24 05 789
[email protected]
26
MISP
Glavni inženjer nadzora
Miroslav Tomin
+381 11 24 05 789
[email protected]
27
MISP
Tehnički/FOPIP Zamenik vođe tima
Nenad Čolić
+381 11 24 05 789
[email protected]
28
MISP
HRM/Podizanje kapaciteta/Institucionalni ekspert
Olivera Kovačević
+381 11 24 05 789
[email protected]
29
MISP
Viši ekonomista
Paul Dax
+381 11 24 05 789
[email protected]
30
MISP
Mehanički/Elektro ekspert
Phillip Picket
+381 11 24 05 789
[email protected]
31
MISP
Glavni inženjer nadzora
Pieter Keijzer
+381 11 24 05 789
[email protected]
32
MISP
Inženjer nadzora
Predrag Stanković
+381 11 24 05 789
[email protected]
33
MISP
Ekspert za potraživanja
Rob Brower
+381 11 24 05 789
[email protected]
34
MISP
Ekspert za trening
Ruud Platenburg
+381 11 24 05 789
[email protected]
35
MISP
Menadžer za odnose sa javnošću
Sanja Babić
+381 11 24 05 789
[email protected]
36
MISP
Ekonomista/trener
Sanja Vemić
+381 11 24 05 789
[email protected]
37
MISP
Upravljanje otpadom/Ekspert za kompilacije
Sjacco De Vos
+381 11 24 05 789
[email protected]
38
MISP
Pomoćnik inženjera nadzora
Slobodan Vulović
+381 11 24 05 789
[email protected]
39
MISP
Inženjer nadzora
Srđan Filipovski
+381 11 24 05 789
[email protected]
40
MISP
Pomoćnik glavnog inženjera nadzora
Srđan Topalović
+381 11 24 05 789
[email protected]
41
MISP
Pomoćnik glavnog inženjera
Tatjana Đurić
+381 11 24 05 789
[email protected]
42
MISP
Ekspert za pravna pitanja
Tatjana Pavlović Križanić
+381 11 24 05 789
[email protected]
43
MISP
Glavni inženjer
Thomas Dwyer
+381 11 24 05 789
[email protected]
44
MISP
Inženjer nadzora
Vladimir Kaluđer
+381 11 24 05 789
[email protected]
45
MISP
Ekspert za procesnu tehnologiju
Wim Wiegant
+381 11 24 05 789
[email protected]
46
MISP
Pomoćnik inženjera nadzora
Zlatko Maletić
+381 11 24 05 789
[email protected]
47
MISP
Pomoćnik inženjera nadzora
Zoltan Licenberger
+381 11 24 05 789
[email protected]
48
MISP
Asistent na projektu
Zoran Stevanović
+381 11 24 05 789
[email protected]
Download

TIM POZICIJA IME I PREZIME TELEFON E