Curriculum Vitae
Lični podaci
Ime:
Prebivalište:
E-Mail:
Datum roĎenja:
Mesto roĎenja:
Porodični status:
Državljanstvo:
Telefon :
Web:
Aleksandar Despotović
21000 Novi Sad, Srbija
[email protected]
28.02.1989
Kraljevo, Srbija
Neoženjen
Srbija
+38163-126-444-5
www.aleksandardespotovic.com
Obrazovanje
08/2004 – 06/2008
08/2008 – 09/2013
09/2013 –
Srednja tehnička škola u Trsteniku, smer: Elektrotehničar računara
Fakultet tehničkih nauka u Čačku, smer: Računarska tehnika
Master studije u Čačku, Fakultet tehničkih nauka, smer: Računarsko inženjerstvo
(očekivan završetak u toku 2015 godine)
Poznavanje jezika
Engleski:
Nemački:
Srpski :
Visok nivo
Srednji nivo
Maternji jezik
Rad na računaru
Veoma dobro poznavanje: FootWork Pro_3, Adoble Photoshop_CS6
Dobro poznavanje: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, Linux
Ubuntu (Primena iptables firewall tehnike na Linux operativnom sistemu), Microsoft
Office paketa, GeoMedia Professional
Poznavanje programskih jezika
C++, Java:
HTML5, CSS:
PHP:
Početni nivo
Srednji nivo
Samoinicijativno učim Javu
Seminari i kursevi
09/2010 – 01/2011
02/2011 – 07/2011
10/2011 – 03/2012
09/2012 – 01/2013
Obrazovni centar Sveti Sava, Deutsche Sprache Grundstufe A1 (1.Teil)
Obrazovni centar Sveti Sava, Deutsche Sprache Grundstufe A1 (2.Teil)
Obrazovni centar Sveti Sava, Deutsche Sprache Mittelstufe A2 (1.Teil)
International Benchmark Testing System, Certificate examination PET, English B1
Projekti
Primena firewall tehnike na Linux operativnom sistemu. Primenom ip tables-a u
terminalu vrši se zaštita i maskiranje ip adresa.
Izrada manjeg web saita u saradnji sa kolegom na fakultetu. Primenjen HTML5 CSS3
uraĎena je web stranica www.aleksandardespotovic.com
Izrada web saitova primenom HTML5 CSS, uraĎene su web stranice njihova
pozicioniranja na Google pretraživaču i SEO optimizacije www.fruitmrasadnik.com
i www.vinogradialeksic.com
Osobine
Istrajan, komunikativan, temeljan, ciljno orjentisan, timski igrač
Ostalo
Vozačka dozvol „B” kategorije
Download

Web - Aleksandar Despotović, B.Sc.