Města & eAukce
Milan Kaplan
3. 4. 2014
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Hodnocení eAukcí
Anketa
Jak hodnotíte využívání eAukcí ve vašem městě?
4% 2%
Velice pozitivní (50 %)
Spíše pozitivní (44 %)
Neutrální (4 %)
50%
44%
Spíše negativní (2 %)
Velice negativní (0 %)
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Finanční úspory
Anketa
Přinesly eAukce městu finanční úspory?
2%
Ano (98 %)
Ne (2 %)
Nevím (0 %)
98 %
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Přínos eAukcí
Anketa
V čem vidíte největší přínos eAukcí?
Zvýšení transparentnosti (42 %)
Zrychlení komunikace v rámci VŘ (4 %)
Finanční úspora (42 %)
Získání objektivní nabídky na trhu (6 %)
Archivace údajů na jednom místě (4 %)
Jiná odpověď (2 %)
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Anketa
Regionální firmy & eA
Zhoršil se vztah regionálních firem se zavedením eAukcí?
15 %
Ne (40 %)
Spíše ne (31 %)
40 %
Nevím (15 %)
14 %
Spíše ano (14 %)
Ano (0 %)
31 %
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Kvalita & eAukce
Anketa
Zhorší se kvalita nakupovaného materiálu vlivem eAukce?
Ne (40 %)
Spíše ne (37 %)
Spíše ano (13 %)
Ano (2 %)
Nevím (8 %)
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Podpis smlouvy
Anketa
Jak často vítězové odmítnou podepsat smlouvu?
6%
Nesetkali jsme se s tím (46 %)
Stává se to minimálně (48 %)
46 %
Nevím (6 %)
Stává se to často (0 %)
48 %
Stává se to hodně (0 %)
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Anketa
Dodržení podmínek
Jak často se stává, že vítězové eA nedodrželi podmínky?
4% 4%
Nesetkali jsme se s tím (48 %)
Stává se to minimálně (44 %)
48 %
Stává se to často (4 %)
Nevím (4 %)
44 %
Stává se to hodně často (0 %)
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Anketa
Dodržení výsledku eA
Jaký je rozdíl v nedodržování vysoutěžených podmínek?
25 %
29 %
U eAukcí se s tím nesetkáváme (25 %)
U eAukcí se s tím setkáváme občas (8 %)
Stává se to stejně často (34 %)
U eAukcí je to častější (4 %)
8%
4%
Nevím (29 %)
34 %
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
Analýza 4396 eAukcí
Počet eAukcí CZ a SK (2011 – 1190 eA, 2012 – 1566 eA, 2013 – 1640 eA)
CZ
SK
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
eA na 10 tis. obyvatel
Počet eAukcí na 10 000 obyvatel CZ a SK (2011, 2012, 2013)
CZ
SK
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
Kategorie
eAukce měst CZ dle počtu realizací (2011 - 2013)
Stavby (44 %)
Potraviny (12 %)
IT (8 %)
Kancelářské potřeby (5 %)
Dodávka energií (5 %)
Nákup automobilu (2 %)
PHM, Oleje (2 %)
Zařízení, stroje (2 %)
Nábytek (2 %)
Tiskové práce (2 %)
Hygienické potřeby (1 %)
Mobilní operátor (1 %)
Materiál (1 %)
Úklidová služba (1 %)
Ostatní (12 %)
počet eAukcí
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Stavební eAukce
Analýza
Stavební eAukce dle typu CZ (2011 - 2013)
Stavební opravy
Zpevněné plochy
Výměna oken, dveří
Projektová dokumentace
Oprava střechy
Zateplení
Inženýrské sítě
Výstavba
Elektroinstalační práce
Malířské práce
Hřiště
počet eAukcí
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
Úspora celkově
Celková úspora dle zemí
CZ
SK
PRŮMĚRNÁ ÚSPORA VÍTĚZNÁ
PRŮMĚRNÁ ÚSPORA VÍTĚZNÁ
X
X
ÚVODNÍ
POROVNÁVACÍ
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
Úspora CZ x SK
Úspora dle kategorií CZ a SK (2011 - 2013)
Stavba
IT
Kancelářské potřeby
Potraviny
Dodávka energií
Nákup automobilu
Nábytek
Zařízení, stroje
Hygienické potřeby
Průměrná úspora
vítězná x úvodní
Průměrná úspora
Regenerace zeleně
vítězná x porovnávací
Tiskové práce
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
Počet typů
Počet typů veř. Zakázek s využitím eAukce CZ (2011 - 2013)
Stavby
Zakázky malého rozsahu
Podlimitní + nadlimitní
zakázky
Dodávky a služby
Zakázky malého rozsahu
Podlimitní + nadlimitní
zakázky
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
Způsob vyhodnocení
eAukce měst CZ dle počtu realizací (2011 - 2013)
2032
762
Hodnocení podle cenové
Hodnocení podle ekonomické
výhodnosti
výhodnosti
2032 eA, 73 %
762 eA, 27 %
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Analýza
Počet změn
Průměrný počet změn CZ a SK (2011 - 2013)
51
CZ
38
SK
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Děkuji za váš čas.
[email protected]
NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 597 587 100, email: [email protected], www.proebiz.com
Download

Vývoj a trendy města a e-Aukce Milan Kaplan, NAR marketing