T.C.
Resim
Yapıştırarak
Yüksekokul
Evrak
Kayıt
Bürosunda
Onaylatınız
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ZORUNLU STAJ FORMU
İlgili Makama,
.................................................................................................................. Programı öğrencilerinin öğrenim
süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Aşağıda bilgileri yer alan
öğrencimizin stajını 30 İş günü süreyle kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Staj 2 (İUE 2)
Staj 1 (İUE 1)
Adı Soyadı
Öğrenci No
E-posta adresi
Öğretim Yılı:
Telefon No:
İkametgah adresi
STAJ YAPILAN YERİN
Adı
Adresi
Üretim / Hizmet Alanı
Faks No:
Telefon No:
Web Adresi
E-posta adresi
Bitiş Tarihi
Süresi (İş günü)
Staja Başlama Tarihi
HAFTALIK İŞYERİ UYGULAMALI EĞİTİMİ (STAJ) YAPILAN GÜNLER (İşyeri tarafından doldurulacaktır)
Pazartesi - Cumartesi ( 6 İş Günü)
İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN
Adı Soyadı
İmza ve
Görev ve Unvanı
Resmi Kaşe
E-posta adresi
30
ÖĞRENCİNİN NUFUS KAYIT BİLGİLERİ (Staj başvurusu kabul edildiği taktirde öğrenci tarafından doldurulur.)
Soyadı
Nüfusa Kayıtlı olduğu İl
İlçe
Adı
Mahalle - Köy
Baba Adı
Cilt No
Ana Adı
Aile Sıra No
Doğum Yeri
Verildiği Nufus Dairesi
Doğum Tarihi
Veriliş Nedeni
T.C. Kimlik No
Veriliş Tarihi
SSK No
ÖĞRENCİNİN İMZASI
PROGRAM ONAYI
İŞYERİ ONAYI
YÜKSEKOKUL ONAYI
Belge üzerindeki Bilgilerin doğru
olduğunu bildirir, staj yapacağımı
taahhüt ettiğim adı geçen firma ile
ilgili staj evraklarının hazırlanmasını
saygılarımla arz ederim
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerin Staj Dönemleri Süresince tabi olacakları iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primi üniversitemiz
tarafından karşılanacaktır. Bu form staja başlama tarihinden 15 gün önce kimlik fotokopisi ile birlikte yüksekokulumuz maaş bürosuna
verilmelidir. Aksi takdirde staj kabul olmayacaktır.
Teslim edilecek form 2 Adet ve resimli olarak hazırlanır. Bir nüsha sigorta işlemleri için maaş bürosuna, bir nüshası staj defteri ile
birlikte program başkanlığına teslim edilir.
Staj evrakları Stajer Öğrenci tarafından elden teslim edilecektir.
Fotokopi ile çoğaltılmış evrak kabul edilmeyecektir
Kurye ve fax ile gelen evrak işlem görmeyecektir. Bu nedenle öğrenci staj yapmamış sayılacaktır.
Download

İlgili Makama, Staj 1 (İUE 1) Adı Soyadı Öğrenci No Öğretim Yılı: E