PROTOČNI SISTEM KANION
KATALOG
PROIZVODA
n
ao
r
B
la
Be
na
r
C
e
rv
c
la
Cig
na
a
Siv
na
r
a
k
Ba
70 100 130 160
ODVODNJAVANJE SA
KROVNIH POVRŠINA
Inteligentna rešenja u visokogradnji
Protočni sistemi Kanion
1. Uvod
1. Uvod
ON
BRA
A
BEL
A
CRN
A
IGL
C
A
EN
CRV
A
SIV
ARN
BAK
A
Protočni sistem Kanion stvoren je zahvaljujući
stručnjacima za krovne materijale i tehniku montaže.
Upravo su oni zaslužni za originalan dizajn, eleganciju i
estetiku. Tradicionalan i, istovremeno, elegantan izgled
oluka je karakteristika ovog sistema koji radikalno menja
spoljašnji izgled svake građevine, ističući njene arhitektonske vrednosti.
Kanion je namenjen za porodične kuće, stanove sa terasama, trgovinske objekte, vikendice i garaže. Stvaranju
ovog sistema prethodile su marketinške analize pomoću
kojih su utvrđena očekivanja potrošača. Osnovno poznavanje tržišta, dostupnost najsavremenijih tehnologija i materijala, kao i težnja da se stvori idealan sistem, doveli su do
stvaranja izuzetnog proizvoda.
Kanion je predviđen da udovolji potrebama najzahtevnijih potrošača. On je spoj lepog dizajna i visoke efikasnosti odvodnjavanja. Hidraulička efikasnost i funkcionalna konstrukcija sistema omogućavaju oticanje vode čak
i pri izuzetno dugim kišnim periodima. Pojedinačni delovi
sistema međusobno se povezuju pritiskom, dok su samo
2
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
spoljašnji zalepljeni. Zbog toga montaža ovog sistema
ne zahteva specijalne uređaje ali, radi pravilne montaže i
nepropustljivosti instalacija, ipak se preporučuje pomoć profesionalaca.
Olucima Kanion nije potrebna konzervacija, poseduju
izuzetna tehnička svojstva velike izdržljivosti, hermetičnosti
i efikasnosti pri odvodu kišnice. Atraktivnosti ovog sistema,
pre svega, doprineli su lepa forma i spoljašnji izgled, ali i
kvalitetna izrada. Delovi su upakovani, ili zasebno, ili više
njih u najlonske vreće koje sprečavaju oštećenja pri transportu.
Oluci Kanion su potpuno otporni na mraz i štetne sastojke kišnice, što je od velike važnosti za primorska područja,
kao i za sredine sa velikom industrijom.
Faks
+381 (0)11 316 91 95
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
2. Tehnički podaci
2. Tehnički podaci
Hidraulička efektivnost sistema
Efektivna površina krova (EPK, u kvadr. metrima), može se izračunati po formuli:
EPK = (V+S/2) x dužina krova
gde je :
V - horizontalno rastojanje od ivice do vrha krova
S - visina krova
Maksimalna površina za koju se može upotrebiti jedan odvodni oluk:
* nagib oluka je 3 ‰ ( 3mm po jednom dužnom m)
* intenzitet padavina je 75 mm/h
Maksimalna površina krova (m²)
Oluk 75*
Cev 50*
Oluk 100*
Cev 75*
Oluk 130*
Cev 90*
Oluk 130*
Cev 110*
Oluk 160*
Cev 110*
Odvod na
kraju
Odvod na
sredini
Ugao udaljen
od odvoda
više od 2 m
Površina krova smanjena za 5%
Ugao udaljen
od odvoda
manje od 2 m
Površina krova smanjena za 10%
* Dimenzije u milimetrima (mm)
Osnovne informacije
Skladištenje i transport
Oluci i odvodne cevi treba da se skladište na glatku površinu (bez oštrih ivica
i neravnina). Da se ne bi deformisali delovi smešteni odozdo, visina tovara ne
sme biti veća od 7 redova. Različite prateće elemente treba, sve do upotrebe,
držati originalno upakovane. Pri transportu, robu dobro učvrstiti, da bi se sprečili
pokreti i trzanja. Pri prevozu pojedinačnih oluka i cevi, istovar i utovar vršiti
ručno. Posebno paziti pri transportu u zimskom periodu kada se, zbog niskih
temperatura, smanjuje otpornost materijala na udarce.
Normativna dokumentacija i dozvole
EN 607: 2002 - PVC viseći oluci i montažni elementi. Određivanje, zahtevi i
metode ispitivanja.
EN 12200 - 1: 2003 - protočni sistemi za kišnicu od plastične mase za nadzemnu, spoljašnju upotrebu. Neplastificirani polivinilhlorid, deo 1: Zahtevi za cevi,
vezne elemente i sisteme.
EN 1416
Zdravstveni sertifikat Državnog instituta za higijenu № ITB - 0678/W
www.wavin.co.yu
Dimenzije i boje
2OXN
&HY
6LVWHP
.DQLRQ
.DQLRQ
.DQLRQ
.DQLRQ
0DWHULMDO
2OXFL
39&8
3ROXNUXåQL
GXåLQH
LP
Protočni sistemi Kanion
&HYL
.UXåQL
GXåLQH
LP
%RMH
6PHÿD
%HOD
&UQD
&UYHQD
6LYD
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Faks
+381 (0)11 316 91 95
Duplo mufirano koleno
Cev
Duplo mufirano koleno
Оdvod oluka
Оluk
Ugao oluka 135°
Ugao oluka 90°
Završni čep za fiting
(bez lepka)
Jednostrano mufirano koleno
Odvodna cev
Spojnica za odvodnu cev
Plastični (PVC)
nosač oluka
Korpa za odvod
oluka
Osnovni elementi protočnog sistema Kanion
Slivnik
Redukcija
Revizija
Metalna obujmica za odvodnu cev
Račva
Odvodna cev
Spojnica za oluk
Plastični (PVC) obujmica
za odvodnu cev
Uložak na spojnici oluka
Ugao oluka 90°
Plastični (PVC) nosač oluka
Metalni podesivi nosač oluka
Mreža za oluk
Završni čep oluka (sa lepkom)
Oluk
Metalni nosač oluka
Metalni nosač oluka
Metalni nosač oluka
Protočni sistemi Kanion
2. Tehnički podaci
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
3. Uputstvo za montažu
3. Uputstvo za montažu
Kada se izračuna površina krova na koji treba postaviti oluke, treba
naći rešenje za montažu oluka na krovnu konstrukciju i protočnih
cevi na spoljne zidove zgrade, a zatim odrediti broj pratećih elemenata potrebnih za montažu celog sistema na zgradu.
Montažni elementi za oluke
U sistemu Kanion, za montažu oluka mogu se koristiti sledeći
elementi:
čelični nosači za oluk, pravi ili ugaoni, dugi i kratki, koji se
ugrađuju kako na rebraste grede, tako i na letve za krovnu
opšivku
regulacioni čelični nosači, pravi ili ugaoni, dugi i kratki, na koji
se sa dva šrafa montira plastični luk, pa se zatim kao celina
montiraju kako na rebraste grede, tako i na letve za krovnu
opšivku
čeoni čelični nosači koji se montiraju na čeonu dasku na
krovu
plastični čeoni nosači koji se, takođe, montiraju na čeonu
dasku
Sve navedene nosače montirati na međusobnom rastojanju ne
većem od 70 cm. U područjima sa obilnim snežnim padavinama
preporučuje se montaža na svakih 50 cm.
Montažni elementi za protočne cevi
U sistemu Kanion za montažu ovih cevi koriste se sledeći
elementi:
univerzalni čelični nosač za cevi - drži ga prsten na koji se,
zavisno od konstrukcije spoljnih zidova, mogu montirati
zavrtnji sa dvostranim navojem dužine 100, 160 ili 220 mm ( za
zidane zidove) ili montažni nosač sa graničnikom (za drvene ili
metalne zidove).
plastični prstenovi za cevi - drži ih gajka na koju se, zavisno od
građe zidova, mogu montirati šrafovi sa dvostranim navojem
dužine 100, 160 ili 220 mm ( za zidane zidove); kada se koristi
šraf za drvo ili metal nosač može da se pričvrsti na drveni ili
metalni zid.
Sve vidove nosača za cevi treba montirati na međusobnom rastojanju ne većem od 2m.
Osnovna pravila montaže
Da bi protočni sistem pravilno funkcionisao treba slediti sledeća
pravila :
1. Važno je montirati oluke na
odgovarajuću visinu u odnosu
na ravan krova. Oluci ne smeju
da štrče van ravni koja je nastavak krova, u suprotnom će
postati odlična potpora snegu
nataloženom na krovu (slika 1).
2. Ako oluke ne možemo montislika. 1
rati po gore navedenom pravilu, obavezno koristiti štitnike
za sneg. Njih, takođe, treba postaviti tamo gde je ravan krova
postavljena na južnoj strani, a krov ima limenu ili drugu glatku
pokrivku. Na područjima sa mnogo snega, štitnike za sneg treba
koristiiti nezavisno od krovne građe ili njenog položaja.
3. Oluci treba da prelaze van ivica ravni krova, otprilike pola svoje
širine, tako da voda koja otiče uvek stiže do njih.
4. Pri montaži sistema Kanion 160 na velike objekte treba obezbediti kontrolisanje dužine oluka. Na rastojanju od 12 m, dužina
otsečka od oluka treba da napravi tzv. “ čvrstu tačku”. U cilju toga,
držači na olucima montiraju se sa dve strane na vezujući navoj,
kako bi se onemogućilo bilo kakvo pomeranje. Ostale vezne
elemente montirati pazeći na rastojanje.
www.wavin.co.yu
5. Radi lakše montaže preporučuje se da se vezni elementi premažu
sredstvom za zaštitu.
6. Posebno voditi računa o pravilnoj upotrebi let-lampe pri spajanju
oluka na mestima sa termoizolacijom.
7. Montažu vršiti pri temperaturi ne nižoj od 5°C
8. Pri montaži koristiti samo delove sistema Kanion koji sa nalaze u
originalnom pakovanju.
9. Tokom montaže koristiti uputstvo koje se nalazi u katalogu.
Protočni sistemi Kanion
Protočni sistemi Kanion
3. Uputstvo za montažu
Uputstvo za montažu
Montaža pravih čeličnih nosača
1.
Ove nosače na krovnu konstrukciju montirati na rastojanju
od 70cm. Njima pažljivo obuhvatiti cevi, da se ne bi oštetila
zaštitna glazura oluka. Između gornjih i donjih delova
nosača treba staviti dve zaptivke, kako bi se ujednačio
nagib svih nosača. Nagib u smeru odvoda oluka treba da
je oko 3mm po dužnom metru oluka.
4.
Montiraju se direktno na čeonu dasku krovne konstrukcije. Za određivanje nagiba koristi se zaptivka koja se
postavlja između prvog i poslednjeg veznog elementa, a
zatim, poštujući rastojanje od 70 cm, montiraju se pomoćni
nosači.
Bočni čelični nosači
2.
Oni se montiraju bočno na rebraste grede
5.
Montiraju se direktno na čeonu dasku krovne konstrukcije.
Plastični nosači
Oluk montirati nakon što se njegov prednji luk postavi na
prednji deo nosača, a onda ga pritiskom uvući zadnjim lukom pod zadnji deo nosača.
Montaža uloška
8.
Vrši se isto kao pod 6 i 7.
Treba ga seći pod pravim uglom pomoću testere za metal
sa sitnim zupcima.
Sečenje oluka
Montaža spojnice
9.
Spojnica se najpre montira na prednji luk oluka, koji se
pričvršćuje i predstavlja mesto maksimalne pričvršćenosti
oluka ka sredini spojnice. Zatim se zatvara zadnji deo
spojnice na zadnjem luku oluka. Spojnica se može postaviti najpre na zadnji deo oluka, pa nakon primicanja pritiskom na prednji luk oluka.
Montaža odvoda oluka
10. Radi brzog i nesmetanog tečenja vode kroz spojnicu, kao
i radi otpornosti otsečka, u spojnicu staviti uložak. Njegovu
ugradnju započeti umetanjem pod zadnji luk oluka, a prednji deo “uvući” pod posebno profilisanu stranu na prednjem
unutrašnjem delu oluka.
11. Najpre odrediti mesto za odvod oluka. Zatim iznad oluka
postaviti odvod tako da se, kroz nastavak za kazan, vidi
gornji otvor oluka.
13. Pošto se uklone strugotine na izrezanom otvoru, iznad
oluka postavljamo odvod, pa se ova dva dela montiraju u
nosače.
14. Za predviđene oblike profila, u ponudi su unutrašnji i
spoljašnji ugaoni delovi. Oba tipa snabdevena su i dopunskim elementima. Za montažu ugaonih elemenata, oluk
najpre otkačiti sa nosača najbližeg ugaonom delu, prednji
luk oluka postaviti u kanal u prednjem delu ugaonog elementa, a nakon što se zadnji deo oluka uvuče pod krivinu
na pomoćnom delu, namestiti ugao oluka.
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
6.
Montaža oluka u čelične nosače
Montaža ugaonih elemenata
Ovi nosači, pravi i bočni, na pravougaonoj šini imaju dva
narezana otvora i šrafove. Obuhvataju na isti način kao
i lučni nosači, a na šinu se zavrće plastični nosač. On
priteže dva ovalna otvora, kroz koje se može regulisati
nagib nakon montaže.
Čeoni nosači
Montaža oluka u plastične nosače
7.
Regulacioni čelični nosači
3.
Faks
+381 (0)11 316 91 95
12. Skida se odvod i pomoću testere za metal izreže se otvor u
oluku.
Spoljašnji čepovi
15. U sistemu Kanion dva spoljašnja čepa se stalno montiraju za oluk pomoću lepka. Lepak se nalazi u kompletu.
Unutrašnjost dna nakon čišćenja treba pokriti tankim slojem lepka i postaviti na ravan, glatki deo oluka.
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
3. Uputstvo za montažu
Unutrašnji čepovi
16. Koriste se kod odvoda oluka ili ugaonih elemenata na
završnim delovima sistema. Oni se postavljaju na pomoćni
deo tako što se pričvrste za mrežnu armaturu. Za spajanje
delova nije potrebno koristiti lepak.
Montaža cevi pomoću dva kolena i
dela cevi
19. Kada je rastojanje između ivice krova i zida veće od
10 cm, montažu vršiti pomoću duplog mufiranog kolena,
pričvršćenog za odvod pomoću nastavaka sa falcovanim
delom nadole; u falc treba uvući deo cevi, a na drugi kraj
postaviti drugo duplo koleno. Držač montirati direktno iza
kolena.
Mreža za oluk
Montaža cevi za oluke
17. Mreža koja štiti oluk od lišća i drugih nečistoća je većih
dimenzija od oluka, pa se montira u unutrašnjost oluka.
Spajanje cevi
Montaža cevi na zidove od cigala
20. Spajanje treba vršiti spojnicama, okrenute svojim falc delom nadole. U falcu treba ostaviti oko 10 cm razmaka zbog
termičkog širenja. Nosač montirati direktno pod spojnicu.
Montaža cevi na drvene ili metalne
zidove
22. Veze ovog tipa montiraju se na međusobnom rastojanju od
najviše 2 m.
23. Za ovu montažu može se koristiti ’’narukvica’’ za cevi, na
koju se navrće montažni nosač sa graničnikom. Zatim se
nosač tipa “narukvice’’ montira na zid pomoću dva šrafa za
drvo ili metal.
Povezivanje sistema na kanalizaciju
25. ...ili ga ostaviti bez promene. Ono se može zalepiti za cev
www.wavin.co.yu
18. Kada se rad vrši na spuštenom krovu i rastojanje između
nivoa nastavaka odvoda i cevi nije veće od 10 cm, odstupanje se može napraviti pomoću jednostranog mufiranog
kolena, koje postavljamo na nastavak odvoda i pomoću
duplog mufiranog kolena, koje montiramo na ravni deo
jednostranog kolena, sa proširenjem u donjem delu. Zapamtite da, pri montaži cevi sa proširenjem na duplom
mufiranom kolenu, treba ostaviti oko 10 mm razmaka, što
je neophodno zbog termičnog širenja cevi. Nosač montirati
direktno pod koleno.
26. Pri povezivanju na kanalizaciju, u donjem delu protočne
cevi treba montirati reviziju sa rešetkom za lišće.
Unutrašnja rešetka sakuplja otpatke iz oluka. Sve se zatvara poklopcem. Pri ponovnom zatvaranju poklopca na
reviziji prečnika 110 mm, mreža treba da se podmaže
zaštitnim sredstvom. Prelaz između protočne cevi prečnika
90 mm i kanalizacione, prečnika 110 mm, vrši se preklapanjem.
21. Za ovu montažu može se upotrebiti veza tipa “narukvice’’
kada se, zavisno od potreba (napr. termoizolacija je od
stiropora), koriste zavrtnji sa dvostrukim navojem sa dimenzijama u jednoj od tri dužine (100, 160 ili 220 mm).
Odvod vode
24. Kišnica može da se odvodi pomoću mufiranog kolena, koje
se montira iznad površine terena. Koleno se može iseći
tako da mu izlazni otvor bude u ravni cevi...
Povezivanje sistema na kanalizaciju
27. Postoji još jedna mogućnost direktnog povezivanja
protočnog sistema sa kanalizacijom uz pomoć slivnika.
On predstavlja blokator neprijatnih mirisa otporan na mraz,
koji funkcioniše bez vode, a čiji upijač mirisa u unutrašnjem
delu spira lišće i drugi otpad koji bi mogao da dopre do
kanalizacije. Zamenjivi ekscentrični prstenovi omogućuju
lako povezivanje protočnih cevi prečnika 50, 75, 90 i
110 mm.
Protočni sistemi Kanion
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
4. Proizvodni program
Oluk
Dimenzija
A [mm]
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Kod
750000001
750000002
750000003
750000005
750000006
750000007
750000008
750000010
750000011
750000012
750000013
750000015
750000016
750000017
750000018
750000020
750000021
750000022
750000023
750000025
750000026
750000027
750000028
750000030
750000031
750000032
750000033
750000036
750000035
750000037
750000038
750000039
750000040
750000043
750000042
750000044
750000045
750000046
750000047
750000050
750000049
750000051
750000052
750000053
750000054
750000056
750000057
750000058
750000059
750000061
750000062
750000063
750000064
750000066
L
[mm]
B
[mm]
Boja
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
Mreža za oluk
Dimenzije
A [mm]
75
100
130
160
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Faks
+381 (0)11 316 91 95
Kod
750200001
750200002
750200003
750200004
L
[mm]
Boja
2000
2000
2000
2000
crna
crna
crna
crna
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Spojnica za oluk
Dimenzije
A [mm]
75*
75*
75*
75*
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
Kod
750100001
750100002
750100003
750100005
750100006
750100007
750100008
750100010
750100011
750100012
750100013
750100016
750100015
750100017
750100018
750100019
750100020
750100022
B
[mm]
Boja
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
246
246
246
246
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
* bez uloška
Plastični (PVC) nosač oluka
Dimenzija
A [mm]
75
75
75
75
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
Odvod oluka
Dimenzije
A [mm]
75/50
75/50
75/50
75/50
100/75
100/75
100/75
100/75
130/90
130/90
130/90
130/90
130/90
130/90
130/110
130/110
130/110
130/110
160/110
160/110
160/110
160/110
www.wavin.co.yu
Kod
750200005
750200006
750200007
750200009
750200010
750200011
750200012
750200014
750200015
750200016
750200017
750200020
750200019
750200021
750200022
750200023
750200024
750200026
Kod
750100023
750100024
750100025
750100027
750100028
750100029
750100030
750100032
750100033
750100034
750100035
750100038
750100037
750100039
750100040
750100041
750100042
750100044
750100045
750100046
750100047
750100049
B
[mm]
Boja
85
85
85
85
118
118
118
118
135,5
135,5
135,5
135,5
135,5
135,5
162
162
162
162
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
B
[mm]
C
[mm]
Boja
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
310
310
310
310
340
340
340
340
107
107
107
107
141
141
141
141
167
167
167
167
167
167
207
207
207
207
230
230
230
230
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
Protočni sistemi Kanion
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Korpa za odvod oluka
Dimenzije
Kod
A [mm]
Boja
90
crna
750200027
Završni čep oluka sa lepkom - spoljašnji
Dimenzije
A [mm]
75*
75*
75*
75*
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
160*
160*
160*
160*
Kod
750100050
750100051
750100052
750100054
750100055
750100056
750100057
750100059
750100060
750100061
750100062
750100064
750100065
750100066
750100067
750100070
750100069
750100071
750100072
750100073
750100074
750100077
750100076
750100078
750100079
750100080
750100081
750100083
B
[mm]
levi/desni
levi/desni levi/desni levi/desni levi
levi levi levi desni
desni desni desni levi levi levi levi levi levi
desni desni desni desni desni desni
levi/desni levi/desni levi/desni levi/desni 25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
Završni čep oluka - unutrašnji
Dimenzije
A [mm]
75
75
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
10
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Faks
+381 (0)11 316 91 95
Kod
750100084
750100085
750100086
750100088
750100089
750100090
750100091
750100093
750100094
750100095
750100096
750100098
750100099
750100100
750100101
750100103
750100104
750100105
750100106
750100109
750100108
750100110
750100111
750100112
750100113
750100116
750100115
750100117
B
[mm]
levi
levi levi levi desni
desni desni desni levi
levi
levi
levi
desni
desni
desni
desni
levi
levi
levi
levi
levi
levi
desni
desni
desni
desni
desni
desni
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Završni čep oluka - unutrašnji
Dimenzije
A [mm]
160
160
160
160
160
160
160
160
Kod
750100118
750100119
750100120
750100122
750100123
750100124
750100125
750100127
levi
levi
levi
levi
desni
desni
desni
desni
B
[mm]
Boja
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
B
[mm]
Boja
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
Ugao oluka - spoljašnji
Dimenzije
A [mm]
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
www.wavin.co.yu
Kod
750100128
750100129
750100130
750100132
750100133
750100134
750100135
750100137
750100138
750100139
750100140
750100142
750100143
750100144
750100145
750100147
750100148
750100149
750100150
750100152
750100153
750100154
750100155
750100157
750100158
750100159
750100160
750100163
750100162
750100164
750100165
750100166
750100167
750100170
750100169
750100171
750100172
750100173
750100174
750100407
750100176
750100408
750100177
750100178
750100179
750100181
750100182
750100183
750100184
750100186
750100187
750100188
750100189
750100191
a
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
900
900
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
Protočni sistemi Kanion
11
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Ugao oluka - unutrašnji
Dimenzije
A [mm]
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
12
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Faks
+381 (0)11 316 91 95
Kod
750100192
750100193
750100194
750100196
750100197
750100198
750100199
750100201
750100202
750100203
750100204
750100206
750100207
750100208
750100209
750100211
750100212
750100213
750100214
750100216
750100217
750100218
750100219
750100221
750100222
750100223
750100224
750100227
750100226
750100228
750100229
750100230
750100231
750100234
750100233
750100235
750100236
750100237
750100238
750100409
750100240
750100410
750100241
750100242
750100243
750100245
750100246
750100247
750100248
750100250
750100251
750100252
750100253
750100255
a
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
900
900
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
900
900
900
900
1350
1350
1350
1350
po porudž.
po porudž.
po porudž.
po porudž.
B
[mm]
Boja
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Metalni nosač oluka
Dimenzije
A [mm]
75
75
75
75
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
Metalni podesivi držač oluka
Kod
B
[mm]
750200028
750200029
750200030
750200032
750200033
750200034
750200035
750200037
750200038
750200039
750200040
750200043
750200042
750200044
750200045
750200046
750200047
750200049
162
162
162
162
109
109
109
109
124
124
124
124
124
124
162
162
162
162
Prečnik
Kod
100 [mm]
750200050
750200051
750200052
750200054
750200055
750200056
750200057
750200059
prav
prav
prav
prav
bočni
bočni
bočni
bočni
Prečnik
Kod
130 [mm]
750200060
750200061
750200062
750200063
750200066
750200065
750200067
750200068
750200069
750200070
750200071
750200074
750200073
750200075
prav
prav
prav
prav
prav
prav
prav
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
L
[mm]
Boja
250
250
250
250
250
250
250
250
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
L
[mm]
Boja
180
braon
250
braon
250
bela
250
crna
250 cigla crvena
250
siva
250
bakarna
180
braon
250
braon
250
bela
250
crna
250 cigla crvena
250
siva
250
bakarna
Metalni nosač oluka PK
Prečnik
Kod
75 [mm]
www.wavin.co.yu
750200076
750200077
750200078
750200079
750200081
750200082
750200083
750200084
750200085
750200087
prav
prav
prav
prav
prav
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
Protočni sistemi Kanion
L
[mm]
Boja
180
250
250
250
250
180
250
250
250
250
braon
braon
bela
crna
siva
braon
braon
bela
crna
siva
13
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Metalni nosač oluka PK
Prečnik
Kod
100 [mm]
750200088
750200089
750200090
750200091
750200093
750200094
750200095
750200096
750200097
750200099
prav
prav
prav
prav
prav
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
Prečnik
Kod
130 [mm]
750200100
750200101
750200102
750200103
750200106
750200105
750200107
750200108
750200109
750200110
750200111
750200114
750200113
750200115
14
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Faks
+381 (0)11 316 91 95
750200116
750200117
750200118
750200119
750200121
750200122
750200123
750200124
750200125
750200127
Boja
180
250
250
250
250
180
250
250
250
250
braon
braon
bela
crna
siva
braon
braon
bela
crna
siva
L
[mm]
prav
prav
prav
prav
prav
prav
prav
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
Dimenzije
Kod
160 [mm]
L
[mm]
prav
prav
prav
prav
prav
bočni
bočni
bočni
bočni
bočni
Boja
180
braon
250
braon
250
bela
250
crna
250 cigla crvena
250
siva
250
bakarna
180
braon
250
braon
250
bela
250
crna
250 cigla crvena
250
siva
250
bakarna
L
[mm]
Boja
180
250
250
250
250
180
250
250
250
250
braon
braon
bela
crna
siva
braon
braon
bela
crna
siva
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Odvodna cev
Prečnik
D [mm]
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
Koleno sa mufom
Prečnik
D [mm]
50
50
50
50
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
www.wavin.co.yu
Kod
750000067
750000068
750000069
750000071
750000072
750000073
750000074
750000076
750000077
750000078
750000079
750000081
750000082
750000083
750000084
750000086
750000087
750000088
750000089
750000091
750000092
750000093
750000094
750000097
750000096
750000098
750000099
750000100
750000101
750000104
750000103
750000105
750000106
750000107
750000108
750000111
750000110
750000112
750000113
750000114
750000115
750000117
750000118
750000119
750000120
750000122
750000123
750000124
750000125
750000127
Kod
750100256
750100257
750100258
750100260
750100261
750100262
750100263
750100265
750100266
750100267
750100268
750100271
750100270
750100272
750100273
750100274
750100275
750100278
750100277
750100279
750100280
750100281
750100282
750100284
Protočni sistemi Kanion
L
[mm]
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
a
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
880
880
880
880
880
880
67030’
67030’
67030’
67030’
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
15
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Spojnica za odvodnu cev
Prečnik
D [mm]
50
50
50
50
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
Kod
L 1
[mm]
L2
[mm]
750100285
750100286
750100287
750100289
750100290
750100291
750100292
750100294
750100295
750100296
750100297
750100300
750100299
750100301
750100302
750100303
750100304
750100306
34
34
34
34
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
51
51
51
51
35
35
35
35
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
51
51
51
51
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
Koleno sa duplim mufom
Prečnik
D [mm]
50
50
50
50
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
Revizija
Prečnik
D [mm]
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
110*
110*
110*
110*
Kod
750100307
750100308
750100309
750100311
750100312
750100313
750100314
750100316
750100317
750100318
750100319
750100322
750100321
750100323
750100324
750100325
750100326
750100329
750100328
750100330
750100331
750100332
750100333
750100335
Kod
750100336
750100337
750100338
750100340
750100341
750100342
750100343
750100346
750100345
750100347
750100348
750100349
750100350
750100352
a
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
880
880
880
880
880
880
67030’
67030’
67030’
67030’
H
[mm]
235
235
235
235
269
269
269
269
269
269
303
303
303
303
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
* sa klapnom
16
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Faks
+381 (0)11 316 91 95
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Račva
Prečnik
D1/D2 [mm]
75 x 75
75 x 75
75 x 75
75 x 75
90 x 75
90 x 75
90 x 75
90 x 75
90 x 90
90 x 90
90 x 90
90 x 90
90 x 90
90 x 90
110 x 110
110 x 110
110 x 110
110 x 110
Redukcija
Prečnik
D [mm]
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
Kod
H
[mm]
a
750100353
750100354
750100355
750100357
750100358
750100359
750100360
750100362
750100363
750100364
750100365
750100368
750100367
750100369
750100370
750100371
750100372
750100374
183
183
183
183
197
197
197
197
209
209
209
209
209
209
241
241
241
241
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
67030’
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
B
[mm]
Boja
Kod
750100375
750100376
750100377
750100379
750100380
750100381
750100382
750100384
750100385
750100386
750100387
750100389
750100390
750100391
750100392
750100405
750100394
750100406
Boja
110**
110**
110**
110**
75**
75**
75**
75**
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
Redukcija
Prečnik
D [mm]
75
75
75
75
90
90
90
90
Kod
750100395
750100396
750100397
750100399
750100400
750100401
750100402
750100404
B
[mm]
110**
110**
110**
110**
110**
110**
110**
110**
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
Obujmica za odvodnu cev PVC
Prečnik
Kod
D [mm]
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
www.wavin.co.yu
750200128
750200129
750200130
750200132
750200133
750200134
750200135
750200138
750200137
750200139
750200140
750200141
750200142
750200144
Protočni sistemi Kanion
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
17
Protočni sistemi Kanion
4. Proizvodni program
Metalna obujmica za odvodnu cev
Prečnik
Kod
D [mm]
50
50
50
50
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
750200145
750200146
750200147
750200149
750200150
750200151
750200152
750200154
750200155
750200156
750200157
750200160
750200159
750200161
750200162
750200163
750200164
750200166
Boja
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
siva
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
braon
bela
crna
siva
Šrafovi
Kod
L
[mm]
750200167
750200168
750200169
Kod
750200170
750200171
750200172
750200175
750200174
750200176
100
160
220
Montažna obujmica sa graničnikom
B
[mm]
60
60
60
60
60
60
Boja
braon
bela
crna
cigla crvena
siva
bakarna
Slivnik
Dimenzije
B [mm]
327
18
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Faks
+381 (0)11 316 91 95
Kod
D1
[mm]
750200177
75/90/110
D 2
[mm]
Boja
110
crna
E-mail:
[email protected]
Protočni sistemi Spoljašnji
Kanionluk
4. Îêîìïëåêòîâàíå íà
ïðîäóêòèòå
učvršćuje
profil, sprečava oštećenja tokom
eksploatacije i povećava estetske kvalitete
sistema.
Unutrašnji luk
dodatno sprečava prskanje
vode po fasadama; garantuje
stabilnost veza.
Običan
oluk
ili ...
idealan
oluk
Pričvršćivanje držača za oluk
obezbeđuje profil na luku oluka; garantuje stabilnost veze između elemenata
JEDINSTVENI SISTEM
KUPOVINE, PRUŽA TOLIKO
MNOGO REŠENJA I
POBOLJŠAVA
SVAKODNEVNU
EKSPLOATACIJU.
Spoljašnji luk na
pomoćnom
elementu
osigurava profil
na pomoćnom
elementu oluka
i trajnu
spojenost
elemenata.
E
AR
i
n.
IT
co
.y u
VID
G
AN
T NE
USLOVE NA ww
w. w
av
Uložak na
spojnici oluka
sprečava gomilanje
otpada i omogućava
samočišćenje celog
sistema.
www.wavin.co.yu
Zaptivke oluka
izrađene su od EPDM, garantuju hermetičnost
celog sistema, a način na koji su postavljene
omogućava lako izvlačenje tokom dilatacionog
kretanja.
Protočni sistemi Kanion
19
Protočni sistemi Kanion
KATALOG
PROIZVODA
PRTOČNI SISTEM KANION
­Proizvodi za infrastrukturne sisteme
Suština našeg rada je u visokom kvalitetu naših proizvoda. Savršeni
sistemi, dakle savršen kvalitet. Namenjeni velikim potrošačima, proizvodi Wavin nastali su na osnovu detaljnih analiza potreba izvođača i
korisnika.
Primena:
VISOKOGRADNJA:
Sistemi za otpadne vode
Sistemi za odvodnjavanje sa krovnih površina
Sistemi za toplu i hladnu vodu
Sistemi za centralno i podno grejanje
NISKOGRADNJA:
Sistemi za kanalizaciju
Reviziona okna
Ulični slivnici
Drenažne cevi
PE cevi za pritisak
PVC cevi za pritisak
Sistemi za rekonstrukciju cevovoda
Svi Wavin proizvodi imaju potpunu katalošku dokumentaciju
i podršku tehničkih savetnika.
Wavin Balkan d.o.o.
Justina Popovića 3
11080 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 316 9196
Fax: +381 (0)11 316 9195
e-mail: [email protected]
20
Telefon
+381 (0)11 316 91 96
Wavin svoj proizvodni program konstantno razvija i zbog toga zadržava pravo da izmeni specifikaciju svojih
proizvoda bez prethodnog obaveštenja. Sve informacije u ovom izdanju date su sa sigurnošću u tačnost
podataka do trenutka štampanja. Aktuelni katalog sadrži isključivo informacije o proizvodima.
www.wavin.co.yu
Faks
+381 (0)11 316 91 95
E-mail:
[email protected]
Download

PROTOČNI SISTEM KANION