ПОМОЋНА (АСИСТИВНА) ТЕХНОЛОГИЈА
Шта је асистивна технологија1?
Када помислимо на појам асистивне технологије или помагало, обично
ћемо међу првим помагалима поменути колица за кретање деце и особа
са инвалидитетом, штаке, ходалице и сл. а тек каснијим промишљањем о
овој теми, сетићемо се компјутера, прилагођених тастатура, екрана,
мишева и различитих програма, књига за слепе и слабовиде особе и др.
Дефиницију асистивних технологија налазимо у Encyclopedia of Disability
(2006): „Под асистивним технологијама подразумева се сваки производ,
део опреме или систем, без обзира да ли се користи у изворном облику,
модификован или прилагођен, који се користи да би се повећале, одржале
или побољшале функционалне могућности особа са инвалидитетом.“
Тумачећи ову дефиницију појма асистивних технологија, може се рећи да
сваки предмет који нас окружује може бити употребљен као помагало,
уколико његова оригинална или за потребе корисника, модификована
намена, омогућава квалитетно боље функционисање особе. Асистивне
технологије омогућавају кориснику већи степен независности и
самосталности, богатији и активнији живот садржајима који би били
потпуно недоступни или тешко доступни без употребе одређеног помагала.
Асистивне технологије подразумевају наменске и ненаменске производе,
опрему, играчке, ITC технологију, различите програме и наравно, помоћ
друге особе. У примени ове технологије, помоћ друге особе је неодвојива и
неминовна. Неопходност едукације и инструкција о употреби помагала у
одређене сврхе, његове израде или прилагођавања потребама корисника,
доводи човека као саставног дела понуде подршке, у сам центар
асистивне технологије. Управо зато, особе које доприносе настајању нових
технологија и њиховом коришћењу посматрамо као део пакета понуде
асистивних технологија и сервиса подршке свима којима је она неопходна.
Универзални дизајн производа, поред намене за широку употребу, смањује
могућност издвајања особа по основу сметњи и инвалидитета. Већ
уграђена коса раван на прилазу или у објекту, лифт или гелендер поред
степеница, шира врата, ниско постављени прекидачи за светло итд.
представљају функционално припремљен простор кроз који могу сви
несметано да се крећу, било да користе колица, неко помагало за
кретање или не. Бенефит од оваквог дизајна имају сви. Иако је употреба
асистивне технологије постала део савременог начина живота свих 2, често
1
Извод из документа “Асистивне технологије и њихова функција у образовању
деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом“ аутора мр Данијеле
Вуковић
2
миксер, блендер, машина за прање веша, машина за прање посуђа...су асистивна средства у
функционисању домаћинства
страна 1 од 1
смо у прилици да накнадним прилагођавањем потребама појединца,
учинимо да простор или предмет шаље поруку о присуству некога коме је
то потребно а различит је од људи за које се простор/предмет примарно
изградио и уредио тј. направио. Универзалним дизајном се превазилази још
један аспект са кога се могу посматрати препреке у комуникацији и
неразумевању потреба особа са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Асистивна технологија, - опрема за подршку ученицима са сметњама у
развоју, инвалидитетом и тешкоћама у учењу у образовном систему
Компјутер у функцији асистивне технологије3
Са појавом компјутера, који се сада могу наћи у већини школа, многим
особама и деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, знатно је
олакшан живот. Могућност комуникације на различите начине, доступност
информација, развијање сопствене креативности и продуктивности,
едукација... постали су доступни многим особама са сметњама. Већ
основни пакет компјутерског програма нуди могућност прилагођавања
програма сопственим потребама као што су избор језика и писма,
облика, величине и врсте слова, облик и величина странице, избор боја и
линија, изглед написаног, могућност поправке грешке, чувања урађеног,
заштита урађеног, лака употреба математичких операција, употреба
табела и графикона, могућност дизајнирања, копирања и штампања,
могућност снимања звука и слике, слушања звука и гледања слике итд.
Напредак компјутерске технологије донео је човеку могућност избора и
надградњу основног пакета оним програмима који на тржишту постоје а
специфично су рађени за помоћ у раду из одређених области. Тако нпр
имамо програме за
дизајн, архитектуру, статистику, књиговодство,
превођење итд. Већ постојање оваквих могућности прилагођавања помаже
корисницима да квалитетније, самосталније, креативније и ефикасније
раде свој посао. Уједно то даје могућност и деци и особама са сметњама
да развију своје склоности и потенцијале у одређеној области. Компјутери и
пратећа опрема различитих произвођача доступна је на тржишту Србије.
Различити дистрибутери
нуде могућност набавке и прилагођавања
програма кориснику. Сервиси подршке омогућавају да корисник може да
захтева потпуно прилагођавање програма до најситнијих могућности уз
одређени период гаранције за производ. Велики произвођачи копјутерских
програма, попут компаније Microsoft нуде на својим сајтовима детаљне
информације
о садржају својих програма, њиховим могућностима,
адаптацији и начинима прилагођавања особама са различитим
потребама и сметњама. Ту су такође и информације за особе које
користе додатну асистивну технологију како би могле да користе компјутер
и програм који њима одговара.
3
Извод из документа “Асистивне технологије и њихова функција у образовању
деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом“ аутора мр Данијеле
Вуковић
страна 2 од 2
Асистивна технологија која повећава употребљивост комјутера ученика
са посебним образовним потребама:
Улазни компјутерски уређаји4: Великом броју млађе деце и деце са
сметњама у развоју, инвалидитетом или тешкоћама у учењу употреба
стандардног миша и тастатуре представља напор. Међутим, данас је
доступан широк спектар алтернативних тастатура, мишева и других
улазних уређаја.
o Алтернативна тастатура која ће већем броју деце омогућити да
користе компјутере:
 Концептуална тастатура са промењивим преклапањем.
 Тастатура са великим тастерима, што је корисно за малу
децу и децу која имају физичке потешкоће.
 Тастатура са поједностављеним тастерима - тј. курсор
тастерима који омогућавају једино избор ставки на
екрану.
o Trackball као алтернатива за миша
Интерфејс прекидач и избор прекидача који може користити велики број
деце као алтернативу за тастатуру и миша, а који су посебно корисни за
децу која имају физичке сметње
Различити модели мишева за
управљање компјутером5
Лаптоп, Видео бим, DVD уређаји, камера могу бити коришћени у учионици
и као средство за упознавање са различитим моделима организације часа,
и као средства комуникације која су доступнија ученицима са различитим
комуникацијским тешкоћама или тешкоћама у учењу.
Интерактивна табла (SMART Board interactive whiteboards) је замена за
традиционалну таблу. Интерактивна табла је комбинација могућности
рачунара, пројектора и великог екрана која може да контролише рачунар.
Стога, наставници и деца могу да комуницирају на основу слика које се
4
Извод из документа IРА пројекта „Education for All – Increasing the Availability and
Quality of Education for Children from Marginalised Groups“
5
Фотографија из документа “Асистивне технологије и њихова функција у
образовању деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом“ аутора мр
Данијеле Вуковић
страна 3 од 3
показују путем пројектора на великом екрану. Добијени резултат је
окружење које пружа међусобно деловање са нивоу више чула које:
o Омогућава широк спектар начина подучавања, те већи број
деце има могућност да приступи и усвоји знања и
информације.
o Подржава организовање активности учења радних група и целог
разреда.
o Обезбеђује повратне информације за појединце и за цео
разред при оцењивању и тестирању.
Фотокопир апарат: Приступачност за сву децу почиње са квалитетним
наставним материјалом. Квалитет садржаја је кључни елемент у стварању
квалитетног наставног материјала, међутим ефикасност чак и садржаја
најбољег квалитета је далеко умањена када је само један примерак на
располагању, или када је већи број примерака лоше умножен. Фотокопир
апарат може да превазиђе многе од тих проблема тако што функционише
и као средство за побољшање квалитета наставног материјала за сву децу
и као алат који омогућава наставницима да стварају квалитетнији наставни
материал.
Дигитрони: за многе ученике од помоћи могу бити дигитрони са великим
типкама и екранима, као и дигитрони који говоре. Ови дигитрони нису
скупи.
Mобилни намештај у учионицама омугућава различите организације
простора. Код нас су доступни тзв. трапезасти столови.
За ученика са тешкоћама у кретању могуће је
обезбедити или направити намештај
прилагођен његовим потребама6
6
Фотографија из документа “Асистивне технологије и њихова функција у
образовању деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом“ аутора мр
Данијеле Вуковић
страна 4 од 4
ПЛАВА ТАБЛА за слабовиду децу7: Код распознавања боја у раду са
слабовидом децом, препоручује се рад на контрастној позадини.
Контрастне боје имају особину да се међусобно појачавају и да дају у
снази ако се налазе једна поред друге. Наранџаста површина изгледа
интензивније наранџаста на плавој основи, него на сивој. Ако дуго гледамо
у плаву површину која стоји на белој основи, учиниће нам се да је оивичена
наранџастом бојом. Изведена боја допуњава основне боје од којих је
настала. Исто се понашају жута и љубичаста, црвена и зелена. Зато парове
црвена-зелена,
жута-љубичаста,
наранџаста
и
плава,
зовемо
комплементарним бојама.
Плава боја је узета зато што je то хладна боја и више од зелене и осталих
боја делује умирујуће, али се ипак не пише наранџастим фломастером,
већ белим, што такође даје добар контраст и олакшава рад ученицима
који слабије виде.
ПЛАВА ТАБЛА за слабовиду децу
7
Из извештаја основне школе „Љубица Радосављевић Нада из Зајечара“ једне од школа из
мреже подршке инклузивном образовању МП
страна 5 од 5
Шта све још може бити асистивна технологија8
Наменска асистивна технологија је само један део средстава која се
употребљавају у сврху помоћи и раду са децом са сметњама у развоју и
инвалидитетом. У вртићима и школама су присутни различити предмети и
средства која се користе и у приватном животу. Њиховом употребом се
поред савлађивања градива, код деце са сметњама у развоју и
инвалидитетом развијају навике и вештине битне за функционисање у
свакодневном животу. Тако нпр можемо користити сличице и предмете у
комуникацији као што су:
Нисам ту – не радим / јесам ту – радим (за особе са тешкоћама у комуникацији)
Електронски сат за особе
са сметњама у комуникацији и аутизмом
Недељни каленедар са означеним
дневним обавезама
8
Извод из документа “Асистивне технологије и њихова функција у образовању
деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом“ аутора мр Данијеле
Вуковић
страна 6 од 6
Прилагођен сат који показује
остататак времена трајања неке активности
Распоред дневних активности
Трулекс крпа са сликом о њеној намени
Сликовни календар
Средства за решавање проблема у комуникацији могу се наћи свуда око
нас. Комбинација јефтиних материјала и предмета који нас окружују може
бити одлично употребљено у сврху едукације и комуникације:
Бравице разне врсте – деца оштећеног вида
запамте свој део ормара и науче каквих све
модела брава има и како функционишу
Модел воћа
Сликом означене посуде с брашном и шећером
страна 7 од 7
страна 8 од 8
Download

( asistivna ) tehnologija