KERASTAR
TROSLOJNI SISTEMI DIMNJAKA SA
PROFILNOM CEVI OD KERAMIKE
Schiedel KERASTAR
Sadržaj
Schiedel KeraStar
Duplozidni sistemi sa jezgrom od keramike.......................................................... 214
Tri prednosti sistema....................................................................................... 215
Statičko planiranje.......................................................................................... 216
Elementi sistema............................................................................................ 217
212
Schiedel 06/2010
Schiedel KERASTAR
Duplozidni sistemi sa jezgrom od keramike
Višestruka prednost
Prijatna toplina i izgled žive vatre u ložištu na
čvrsto gorivo imaju pozitivan uticaj na životnu
sredinu. Privlačan dizajn i kvalitetno sagorevanje u
savremenim ložištima na čvrsta goriva, zajedno sa
rastućim cenama fosilnih goriva dodatno utiču na
popularizaciju ove vrste ložišta u porodičnim kućama.
Često se dešava da investitori naknadno odluče o
ugradnji ovih ložišta, kada je kuća već završena i
nema dimnjaka.
Kontinuirana toplotna izolacija
od mineralnih vlakana,
debljine 60 mm, daje odlične
karakteristike toplotnoj
izolaciji, bez toplotnih
mostova.
Schiedel KeraStar je idealan sistem dimnjaka za
naknadnu ugradnju, sa malom masom i bez dodatne
obrade.
Spajanje elemenata
obujmicama daje dimnjaku
čvrstinu i omogućava brzu
montažu.
Schiedel KeraStar je sistem dimnjaka sa spoljnim
plaštem od nerđajućeg lima i sa keramičkom cevi,
pa je usled toga najbolji za ložišta na čvrsta goriva.
Preporučujemo ga i za tečna i gasovita goriva.
Spoljni plašt izrađen je od
poliranog nerđajućeg lima
W Nr. 1.4301. Dimnjak
je garantovano stabilan,
bezbedan i ima optički izgled.
Unutrašnja cev izrađena je
od visokokvalitetne keramike.
Schiedel profilna keramička cev
garantuje postojanost na koroziju
i uticaj kiselina, a otporna je i na
visoke temperature.
214
Schiedel 06/2010
Schiedel KERASTAR
Tri prednosti sistema
1. Bezbednost
Visokokvalitetna keramička cev, toplotna izolacija
debljine 60 mm i spoljni plašt od nerđajućeg lima
pružaju sigurnost, stabilnost i trajnost.
2. Univerzalnost
Keramička cev dimnjaka omogućava univerzalnu
namenu za lož ulje i gas (takođe i u vlažnom režimu
rada), a posebno se preporučuje za loženje na drva,
ugalj, drvene pelete i cepke.
3. Dugotrajnost
Sigurnost za budućnost, zajedno sa univerzalnošću i
30-godišnjom garancijom za keramičku cev.
Tehnički podaci za Schiedel KeraStar
Područje primene: potpritisak
Gorivo:
lož ulje, gas, čvrsta goriva
do 400 °C suvi režim
Temperatura:
do 200 °C vlažni režim
Unutrašnja cev:
keramička profilna cev
Toplotna izolacija: 60 mm
nerđajući lim Nr. 1.4301,
Spoljni plašt:
debljine 0,4 mm, poliran
Proizvodni program, mere i mase
Prečnici:
140 160 180 200 250
Spoljni prečnici:
276 298 318 342 395
Masa kg/m:
20,0 22,0 24,0 27,5 30,0
Schiedel 06/2010
215
Schiedel KERASTAR
Statičko planiranje
Saveti za statičko planiranje
statička
obujmica
zidni držač
statička
manžetna
zidni držač
max. 4,0 m
max. 4,0 m
max. 2,0 m
2.
Slobodna visina dimnjaka iznad zadnjeg
podupirača (zidni držač) max. 2,0 m
Mere za statičku stabilnost:
- 1 x statička obujmica (kao zadnji
podupirač)
- 2 x statička manžetna
max. 1,5 m
1.
Slobodna visina dimnjaka
iznad zadnjeg podupirača
(zidni držač) max. 1,5 m
Dodatne mere za statičku
stabilnost nisu potrebne.
zidna konzola
216
max. 4,0 m
max. 4,0 m
zidni držač
Schiedel 06/2010
Schiedel KERASTAR
Elementi sistema
8b
8a
4a
10
9a
9b-9e
4c
7
5b
4a
5a
1a Posuda za kondenz - podna
1b Konzolni nosač - zidni
2 Priključak za vratanca
3a Priključak za peć 90°
3b Priključak za peć 45°
4a Cev osnovna 665
4b Cev osnovna 330
4c Cev osnovna 165
5a Držač zidni 50
5b Držač zidni TNS
5c Produžetak držača zidnog TNS
7 Obujmica
8a Završetak konusni
8b Završetak sa poklopcem
9a Opšivka dimnjaka 0°
9b Opšivka dimnjaka 3°-15°
9c Opšivka dimnjaka 16°-25°
9d Opšivka dimnjaka 26°-35°
9e Opšivka dimnjaka 36°-45°
10 Obruč protiv padavina
5c
3a
3b
4b
2
1b
1a
Schiedel 06/2010
217
Schiedel KERASTAR
Elementi sistema
Prečnik ∅ u mm
140
160
180
200
250
409700
4037494133248
8,50
330
340
390
409711
4037494133255
9,50
330
360
410
409917
4037494133262
10,50
330
380
430
409722
4037494133279
13,50
330
400
450
409918
4037494133286
15,00
330
485
505
masa u kg
A (spoljni)
D (spoljni)
ExE
409919
4037494277485
7,00
276
276
370 x 370
409920
4037494277492
7,50
298
298
370 x 370
409921
4037494277508
8,00
318
318
370 x 370
409922
4037494277515
8,50
342
342
430 x 430
409923
4037494277522
9,00
395
395
430 x 430
šifra proizvoda
EAN kod
H
409968
4037494140567
370
409969
4037494140574
390
409970
4037494140581
410
409971
4037494140598
430
409972
4037494140604
480
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
C (unutrašnji)
A
B
409707
4037494279441
1,10
276
284
198
409719
4037494279458
1,25
298
306
209
409924
4037494279465
1,30
318
324
216
409730
4037494279472
1,45
342
350
228
409925
4037494281574
1,70
395
403
258
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
prečnik otvora
visina 685 mm
409701
4037494277584
17,00
140
409712
4037494277591
18,50
160
409915
4037494277607
20,00
180
409723
4037494277614
23,00
200
409916
4037494277621
25,00
200
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
priključak
visina 685 mm
409702
4037494277638
15,50
140
409713
4037494277645
17,00
160
409908
4037494277652
18,50
180
409724
4037494277669
20,50
200
409909
4037494277676
22,00
250
Posuda za kondenz šifra proizvoda
zidna
EAN kod
1
D
C
masa u kg
visina u mm
D
C
Posuda za kondenz šifra proizvoda
podna
EAN kod
2
E
E
Konzolni lim
3
Držač zidni
4
A
B
Priključak za
vratanca
665
5
Priključak za peć
90°
665
6a
218
Schiedel 06/2010
Schiedel KERASTAR
Elementi sistema
Prečnik ∅ u mm
140
160
180
200
250
EAN kod
masa v kg
A
409703
4037494280843
0,80
140
409718
4037494280850
0,85
165
409951
4037494280867
0,90
185
409729
4037494280874
1,00
205
409952
4037494280881
1,20
255
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
E
F
priključak
409910
4037494277683
19,00
233
108
140
409911
4037494277690
20,50
225
116
160
409912
4037494277706
22,00
219
124
180
409913
4037494277713
24,00
213
130
200
409914
4037494277720
26,00
191
147
250
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
D (spoljni)
409704
4037494277737
13,00
276
409714
4037494277744
14,00
298
409906
4037494277751
15,00
318
409725
4037494277768
17,50
342
409907
4037494277775
19,00
395
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
D (spoljni)
409705
4037494277782
7,00
276
409715
4037494277799
8,00
298
409904
4037494277805
9,00
318
409726
4037494277812
10,00
342
409905
4037494277829
11,00
395
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
D (spoljni)
409901
4037494277836
3,50
276
409716
4037494277843
4,00
298
409902
4037494277850
4,50
318
409727
4037494277867
5,00
342
409903
4037494277874
5,50
395
Završetak konusni šifra proizvoda
409946
4037494131053
1,80
133,0
276
409947
4037494131060
2,00
153,5
298
409948
4037494131077
2,20
173,5
318
409949
4037494131084
2,40
193,0
342
409950
4037494131091
3,00
243,5
395
Poklopac priključka šifra proizvoda
6b
A
Priključak za peć
45°
665
6c
Cev osnovna
- 665 mm
665
7a
Cev osnovna
- 330 mm
7b
Cev osnovna
- 165 mm
7c
8a
A
EAN kod
masa u kg
A (spoljni)
B
B
Schiedel 06/2010
219
Schiedel KERASTAR
Elementi sistema
Prečnik ∅ u mm
Završetak sa
poklopcem
8b
D
140
160
180
200
250
šifra proizvoda
EAN kod
B
A (unutrašnji)
D
409706
4037494278031
276
136
380
409717
4037494278048
298
156
400
409944
4037494278055
318
176
420
409728
4037494278062
342
196
440
409945
4037494278079
395
246
500
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
A
BxC
409766
4037494286630
11,4
320
800 x 800
409766
4037494286630
11,4
320
800 x 800
409768
4037494286647
12,00
370
850 x 850
409768
4037494286647
12,00
370
850 x 850
409958
4037494286654
14,00
415
900 x 900
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
A
GxF
H (visina v mm)
409769
4037494286685
13,29
320
950 x 950
235
409769
4037494286685
13,29
320
950 x 950
235
409770
4037494286692
16,39
370
1000 x 1050
240
409770
4037494286692
16,39
370
1000 x 1050
240
409959
4037494286708
18,50
415
1040 x 1100
250
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
A
GxF
H (visina v mm)
409747
4037494286739
13,29
320
950 x 1000
273
409747
4037494286739
13,29
320
950 x 1000
273
409749
4037494286746
16,39
370
1000 x 1050
281
409749
4037494286746
16,39
370
1000 x 1050
281
409960
4037494286753
18,50
415
1040 x 1100
295
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
A
GxF
H (visina v mm)
409746
4037494286784
13,29
320
950 x 1050
314
409746
4037494286784
13,29
320
950 x 1050
314
409748
4037494286791
16,39
370
1000 x 1150
329
409748
4037494286791
16,39
370
1000 x 1150
329
409961
4037494286807
18,50
415
1040 x 1200
345
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
A
GxF
H (visina v mm)
409720
4037494286838
13,29
320
950 x 1000
366
409720
4037494286838
13,29
320
950 x 1000
366
409731
4037494286845
16,39
370
1000 x 1250
387
409731
4037494286845
16,39
370
1000 x 1250
387
409962
4037494286852
18,50
415
1040 x 1300
410
B
Opšivka dimnjaka
0°
9a
A
C
B
Opšivka dimnjaka
3° - 15°
9b
A
G
xF
Opšivka dimnjaka
16° - 25°
9c
A
G
xF
Opšivka dimnjaka
26° - 35°
9d
A
G
xF
Opšivka dimnjaka
36° - 45°
9e
A
G
220
xF
Schiedel 06/2010
Schiedel KERASTAR
Elementi sistema
Prečnik ∅ u mm
Obruč protiv
padavina
10
A
140
160
180
200
250
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
A
B
409941
4037494278086
0,85
276
440
409721
4037494278093
0,90
298
462
409942
4037494278109
0,95
318
482
409732
4037494278116
1,05
342
506
409943
4037494278123
1,20
395
559
šifra proizvoda
EAN kod
masa u kg
sadržaj u ml
potrošnja ml/m
komadi/karton
302176
3831054716855
0,68
310
44
20
302176
3831054716855
0,68
310
60
20
302176
3831054716855
0,68
310
75
20
302176
3831054716855
0,68
310
93
20
302176
3831054716855
0,68
310
110
20
šifra proizvoda
EAN kod
E
F
G
H
masa u kg
409926
127
138
90
102
4,9
409927
129
140
88
100
5,6
409928
130
142
87
99
9,0
409929
131
143
86
98
10,5
409930
134
146
82
94
12,6
šifra proizvoda
EAN kod
E
F
G
H
masa u kg
409931
207
219
133
145
6,5
409932
210
222
130
142
7,4
409933
213
225
127
139
8,6
409934
216
228
124
136
10,5
409935
223
235
117
129
13,5
šifra proizvoda
EAN kod
E
F
G
H
masa u kg
409936
227
239
112
124
6,9
409937
232
244
108
120
7,5
409938
236
248
104
116
8,1
409939
241
253
99
111
11,0
409940
252
264
88
100
12,4
B
Zaptivna masa
Rotempo
11
Koleno 15°
12
E
H
F
G
Koleno 30°
13
E
H
G
F
Koleno 45°
14
E
F
G
H
Schiedel 06/2010
221
Download

kerastar troslojni sistemi dimnjaka sa profilnom cevi od keramike