Tehnički
podaci
» AMK-4200/4300
i AMK-1000/1010
Data Sheet
» AMK-4200/4300
& AMK-1000/1010
Sensormatic Combined
kombinovani
skidač
Sensormatic
Detaching
Solution
Sensormatic
skidači platforms
napravljeni
tako da
omogući
Sensormatic detacher
aresu
designed
tose
provide
brzo
i
efikasno
uklanjanje
zaštitnih
tagova
sa
robe
na
quick and efficient removal of security tags from merchandise
kasi. AMK-4200/4300 kombinuje snagu magnetnog
at the point-of-sale (POS). The AMK-4200/4300
skidača i AMK-1000/1010 skidača na struju za hard
combines the unlocking strength of the magnetic detacher
tagove.
with the hard tag power detaching capabilities of the
AMK-1000/1010.skidač na struju, koji menja stariji model
AMK-1000/1010
AMD-3050, ima komunikacioni port koji omogućava
The AMK-1000/1010
power
detacher,radi
replacing
the
povezivanje
s eksternim
uređajima
povezivanja
AMD-3050,
has
an
added
communication
port
allowing
na sisteme za poslovno izveštavanje, odnosno radi
connection tovrednih
externalposlovnih
devices forinformacija
future business
intelligence
pretvaranja
u podatke
na
osnovu
kojih turning
se može
unaprediti
radinformation
prodavnice.
opportunities;
valuable
business
into
actionable data helping to improve store operations.
AMK-4200/4300 magnetni skidač povezuje se direktno
TheAMK-1000/1010
AMK-4200/4300
magnetic detacher
directly
na
i kompatibilan
je saattaches
Ultra·Tag,
SuperTag
SuperTag VST
to the AMKi1000/1010,
andplatformama.
is compatible with the
Ultra•Tag, SuperTag and SuperTag VST platforms.
Povezivanje ugradnog AMK-4200 magnetnog skidača
Attachingsa
theugradnim
flush mount
design of the
AMK-4200
direktno
AMK-1010
skidačem
na struju
pojednostavljuje
i eliminiše
potrebu
za
magnetic detacherinstalaciju
directly to the
flush mount
AMK-1010
modifikovanjem
pulta
kod
kase.
power detacher, simplifies installation and eliminates the
need to modify the POS counter.
Ugođaj tokom kupovine jedan je od najvažnijih i
najuticajnijih
na kupceis tokom
boravka
u prodavnici.
The buying experience
one of the
most crucial
and
customer-influencing step in any shopping experience.
Prednosti proizvoda
Product Benefits:
Kompatibilan sa modelom AMD-3050.
Backwards compatible with the AMD-3050.
Jednostavna integracija s postojećim skidačima na
Seamless integration with an existing power detaching platform.
struju.
Ease of installation.
Laka instalacija.
Flush mounted AMK-4200 attaches directly to the flush mount
Ugradni AMK-4200 direktno se povezuje s ugradnim
AMK-1010 or current AMD-3050 eliminating the need to modify
AMK-1010
ili starijim AMD-3050 modelom, bez potrebe
the modifikovanjem
POS.
za
prostora oko kase.
Combined detaching solutions.
Kombinovani skidač.
Compatible with the Ultra•Tag, SuperTag and SuperTag VST
Kompatibilan
je sa Ultra·Tag, SuperTag i SuperTag VST
platforms.
platformama.
®
Kombinovani
Sensormatic
Increased cashier
throughput
skidač
ubrzava
at the POS
can plaćanje
enhance na
the
kasi
i
na
taj
način
poboljšava
customer experience with
ugođaj
tokom kupovine.
®
combined
the Sensormatic
detaching solution
Tehnički
podaci
» AMK-4200/4300
i AMK-1000/1010
Data Sheet
» AMK-4200/4300
& AMK-1000/1010
Šifra
proizvoda
Product
Code:
AMK-4200/4300 Magnetic Detacher
AMK-4200/4300 magnetni skidač
• MKDAMK4200-BL Flush Mount
• MKDAMK4200-BL ugradni model
Top Mount
•• MKDAMK4300-BL
MKDAMK4300-BL Table
nadgradni
model
Ugradni
model
Flush Mount
AMK-4200
skidač
AMK-4200 magnetni
Magnetic Detacher
AMK-1010
na struju
AMK-1010 skidač
Power Detacher
NOTE: The AMK-4200/4300
is not
standalone
NAPOMENA:
AMK-4200/4300
nijeasamostalni
uređaj,
većmust
se mora
koristiti
uz AMK-1000/1010
ili
device and
be used
in conjunction
with the AMKAMD-3050.
1000/1010 or AMD-3050.
Table Top Mount
Nadgradni
model
AMK-4300 magnetni
Magnetic Detacher
AMK-4300
skidač
AMK-1000
Power Detacher
AMK-1000 skidač
na struju
AMK-1000/1010skidač
Powerna
Detacher
AMK-1000/1010
struju
•
MKAMK-1000
Table
Mount
• MKAMK-1000 nadgradniTop
model
•• MKAMK-1010
MKAMK-1010 ugradni
Flushmodel
Mount
NAPOMENA:
AMK-1000/1010
se be
može
NOTE: The AMK-1000/1010
may
usedkoristiti
as a
samostalno.
standalone device.
Product Compatibility:
Kompatibilnost
proizvoda
Tag
••Ultra
•
• SuperTag
Ultra·Tag
•
SuperTag
VST
• SuperTag
• Safers
• SuperTag VST
• Wraps
• Zaštitne kutije
• Zaštitne sajle
Specifikacije
Specifications
Magnetic Detacher
Magnetni
skidač
AMK-4200
(ugradni
AMK-4200 (Flush
Mount)model)
9k Gauss9k gausa
Power Detacher
Skidač
na struju
AMK-1010
(ugradni
AMK-1010 (Flush
Mount)model)
Mechanical
Dimenzije
Length ...............................................22cm (8.7in)
Dužina...............................220
mm
Width .................................................18cm (7.1in)
Širina.................................180
mm
Depth
.................................................6.3cm
(2.5in)
Dubina.................................63 mm
Weight..................................
..............................................1120g
(2.5lbs)
Masa.
1,12
kg
Dimenzije
Length ...............................................287mm (11.3in)
Dužina...............................287
mm
Width .................................................164mm (6.5in)
Širina.................................164
mm
Depth
.................................................45mmm
(1.8in)
Dubina.................................45 mm
Weight................................................039kg
(.85lbs)
Masa.
................................. 0,39
kg
AMK-4300 (Table Top Mount) 9k Gauss
Mechanical
AMK-1000 (Table Top Mount)
AMK-4300 (nadgradni model) 9k gausa
AMK-1000 (nadgradni model)
Length ..............................................287mm (11.3in)
Dimenzije
Depth .................................................164mm (6.5in)
Dužina...............................287
mm
Height ................................................45mmmmm
(1.8in)
Širina.................................164
Dubina.................................45
mm
Weight ...............................................039kg (.85lbs)
Masa................................... 0,39 kg
Length ...............................................15cm (5.9in)
Dimenzije
Width .................................................10.2cm (4in)
Dužina...............................150
mm
Depth .................................................6.3cm (2.5in)
Širina.................................102
mm
Dubina.................................63
mm
Weight ..............................................1015g (2.2lbs)
Masa................................. 1,015 kg
Mechanical
Mechanical
Robne
marke, logotipi
i oznake
usluga prikazane
u ovom dokumentu
vlasništvo
suowned
kompanije
Tyco iliornjenih
podružnica and
i partnera.
The trademarks,
logos,
and service
marks displayed
on this document
are
by Tyco,
its subsidiaries
affiliates.
Obavešteni sete da je svaka zloupotreba robnih marki strogo zabranjena i Tyco će agresivno insistirati na poštovanju njegovog
You are on notice that any misuse of the trademarks is strictly prohibited and Tyco will aggressively enforce its intellectual
intelektualnog vlasništva u meri u kojoj mu to zakon dozvoljava, uključujući krivičnu tužbu ako je potrebno.
property rights to the fullest extent of the law, including pursuit of criminal prosecution wherever necessary.
Tyco Retail Solutions
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487
Phone 877.258.6424 | tycoretailsolutions.com
ADT • American Dynamics • DSC • Kantech • Sensormatic • SimplexGrinnell • Software House
Download

AMK 1000/1010 skidač