Reakce na lži uvedené v 2. čísle Sudického zpravodaje opsané z článku
”VELMI PODIVNÉ PRAKTIKY VEDENÍ OBCE STAROSTKOU V SUDICÍCH”
UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH KVV ČSSD Jihomoravského kraje!
Za autora se vydává Ing. Vlastimil Bárta, ale je to pro mě známý rukopis jeho strýce plk. v. v Bárty. Uvedený
autor aby získal na důvěryhodnosti tak se odvolává na členství v ČSSD, i když do této strany vstoupil až po
volbách do obecních zastupitelstev. Vím to proto, že hned jak se tito kandidáti objevili na kandidátce za ČSSD v
Sudicích, tak jsem telefonoval na Okresní výbor této strany do Blanska a ptal jsem se, zda tito kandidáti jsou
členové ČSSD a bylo mi řečeno, že za stranu jen kandidují. K tomu jsem prohlásil, že chtějí jen zneužít vítězství
ČSSD v květnových parlamentních volbách, kdy tato strana v Sudicích zvítězila.
Původní počet do obecního zastupitelstva byl 7. členů a staří zastupitelé dobře věděli, že již zvoleni nebudou a
tak se chovali tak, že pro ně nevýhodný stav mohou změnit jen zvýšením počtu na 13. a to i tehdy když se v
celém státě šetřilo. Tedy podvodem, který používali po dobu jejich 8 letého vládnutí v obci. Proto, že jsem těm
jejich machinacím a finančním podvodům a korupci chtěl udělat přítrž, tak jsem sháněl kandidáty do voleb v
roce 2006 a nikdo kromě mě, nechtěl kandidovat. Tak jsem byl zvolen sám, jako jediný opoziční zastupitel a ti
původní zůstali. Tak jsem pomalu vnikal do jejich mafiánských praktik a bláhově si myslel, že něco napravím.
Na jejich praktiky jsem dvakrát upozorňoval orgány Jm. kraje a požadoval řádný audit. Vždy mi odepsaly, že je
vše v pořádku. Asi provedly jen přesný součet nepřesných čísel, dodaných účetním. Velmi mě potěšilo, že se
sestavení kandidátky pro obecní volby 2010 ujala paní Dočkalova Olga, která po vyhraných volbách byla
jednomyslně zvolena za stranu SUDIČTÍ OBČANÉ SOBĚ /SOS /, starostkou obce. Je zřejmé, že je to velice
schopná žena, která vede dobře obec Sudice a proto na ni a SOS zastupitele bratři Bártové vymýšlejí nepravdy,
které píše plukovník v. v. r. n. 1947, kdy STBácké metody si přinesl Ing. Bárta Vítězslav jako vysoký důstojník z
vojenské služby. Za své je vydává podepsaný Ing. Vlastimil Bárta. Nevím, jak schopný je stavař, ale jedno vím
společně s jinými občany, kdy se na veřejné schůzi OZ přiznal k napsání velmi sprostého anonymu vylepeného
v telefonní budce, na adresu starostky. Takže, je to jen další sprostý Bárta. Obsahová podoba s jeho rodinou
nebyla čistě náhodná. To ovšem psal také jeho strýc, stejně jako tento pamflet. On se skrývá za synovce proto,
že mu hrozí trestní oznámení za korupci a defraudaci obecního majetku.
Z důvodů, aby zamezil odhalení, tak zformátoval obecní počítače a tím zničil všechny uložené údaje, nutné k
řádnému předání obecního inventáře a majetku obce, který obhospodařoval a bral za to slušný plat a ještě
používal obecní počítače pro své osobní iniciativy. Z toho důvodu pobýval na Obecním úřadě 6. a někdy 7. dnů
v týdnu. Jednak spotřebovával mnoho elektřiny a plynu na topení, též vody i teplé k rodinnému využití. To se
dá velmi lehce dokázat porovnáním spotřeby s posledními 8. měsíci, kdy mu byl právně zakázán vstup na OÚ
mimo úřední hodiny. Já jsem Sudický rodák a žiji zde již více jak 68. roků a proto určité lidi znám a pamatuji si
určité dění v obci, proto se mohu vyjádřit k akcím uvedeným v jejich pamfletu, kde si většinu akcí přisvojují a
další pro ně nepohodlné a hraničící s korupcí, zamlčují. Odvolávají se na zákon o obcích, ale v mém případě,
kdy jsem s nimi byl v OZ jako jediný opoziční zastupitel a předseda Kontrolního výboru, jej nedodržovali. Když
jsem poukazoval na předraženou opravu a částečnou rekonstrukci budovy sokolovny, která měla stát 6
milionů Kč a v konečné části stála s dotací 11 milionů Kč, tak mě z této funkce starosta protiprávně odvolal, i
když jsem byl na ustavující schůzi řádně zvolen. Dále: Kritika toho, že se na OÚ úřaduje jen 2 hodiny týdně. Je
to dvakrát 2 hodiny týdně, jak je měli oni. Občané jsou spokojeni, přece si nebudou budovat z OÚ vlastní
živnost jak Bárta. Další nepravdy jsou:
1. Neprovedli plynofikaci obce, ta byla provedena v roce 1997. Naopak po kritice občanů prodali plynové
rozvody s tlakovou redukční stanicí. Tyto nemalé peníze převedli do neznáma.
2. Místní rozhlas byl plně funkční a nový nebyl potřeba, nový je slabě slyšet a neslouží občanům k vyhlášení
požáru, jen přes centrum Záchranného systému, což je pro staré občany bez telefonu nemožné. Komu a jak
prodali nejméně 600kg měděných vodičů obecního rozvodu MR, když cena 1kg mědi činí 120Kč. Komu šly
peníze do kapsy za vodiče a peníze za pouliční reproduktory též za moderní ovládací pult se stojanem
koncového stupně.
3. Přestavba budovy mateřské školky na budovu OÚ byl další veliký tunel. Výběrové řízení vyhrála firma, která
zaměstnávala místostarostu, dalšího z rodiny Bártů. Tím, že nabídla nejvýhodnější podmínky a tak je vyhráli.
Že podle starosty tam museli přidat více jak milion, tak to již výhodné nebylo. Nikdy nebylo uvedeno, kam se
podělo bohaté vybavení školky.
4. Prodej bývalé budovy OÚ zrekonstruované a provedené nadstavby a přístavby v roce 1975, byl jen za
třetinovou cenu oproti ceně navržené realitní kanceláří. Komu šly do kapsy provize?
5. Jediné co provedli dobře, byla výměna pouličních světelných těles, za úsporné.
6. Místní komunikace byly rekonstruovány jen dvě a na ty nejhorší dvě nebyla vůle je provést. Starosta
odpověděl panu Maixnerovi na dotaz „Kdy se bude provádět rekonstrukce vozovky v ulici, že se nedá kvůli
prachu větrat?“ On mu odpověděl, že pokud bude starostem, tak nikdy. To se opravovalo jen tam, kde bydlel
starosta a účetní.
7. Co se týká vybudování víceúčelového hřiště, které mohlo být vybudováno později, jsem jako OZ místo toho
požadoval opravu požární nádrže s koupalištěm, které nám záviděli i občané z okolních obcí. Nyní nemáme ani
dostatek vody k hašení požáru. Hřiště pro sportovní vyžití občanů, hlavně mládeže existuje již 60. roků za
sokolovnou a celou tuto dobu postačovalo k sportovnímu a kulturnímu vyžití.
8. Prodali všechny akcie, které obec vlastnila, všechno rozházeli do neznáma. Proto, že účetní Bárta vymazal
všechny údaje z počítačů a pokud má doma tyto údaje zálohované, nemůže je použít proto, že je bude mít
upravené k obrazu svému. Tak nemůže ani dokladovat údaje, které v pamfletu uvedl, ani pro případné soudní
jednání. Proto souhlasím, aby toto moje pojednání bylo společně s Bártovým pamfletem, umístěno v
obecních informačních skřínkách na autobusových zastávkách, aby měli občané možnost posouzení. Proto, že
Ing. Bárta Vlastimil uvedl jeho pamflet na stránkách KVV ČSSD Jihomoravského kraje, učiním totéž, ať vědí,
jakého mají člena.
Když se Ing. Bárta představil, tak je i moje povinnost se představit: Jmenuji se Zdeněk Hrdý - starší a jsem jen
slaboproudý průmyslovák. Celých 46 roků jsem pracoval jako telekomunikační technik. Chci jen podpořit
spravedlnost, a proto jsem sepsal toto pojednání.
Download

Reakce na lži uvedené v 2 čísle Sudického zpravodaje