katalog
gra|evinarstvo
i opremanje
catalogue
building construction & furnishing
2012
www.legrand.rs
Monta`ne zgrade
Prefabricated buildings
SIGMA-INŽENJERING
{
Þ
13/P
16/P
34/P
52/P
55/P
NOVOSADSKOG SAJMA 18/I
21000 NOVI SAD
021 444 515
021 4770 584
[email protected]
www.sigma.rs
Montažne zgrade - betonski kostur
Montažne zgrade - metalni kostur
Montažne zgrade za skladištenje
Montažne zgrade - industrijske
Montažne zgrade - sportske
SOKO INŽINJERING
STECO CENTAR
STOLARIJA TISA
TANKMONT
TEHNOMETAL
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 125
11070 NOVI BEOGRAD
011 3130 561
011 3130 651
011 3130 590
011 3130 561
{ [email protected]
Þ www.sokoing.rs
40/P Montažne zgrade - rashladne komore
UGRINOVAČKI PUT 70 A
11080 BEOGRAD-ZEMUN
011 3160 444
011 3167 429
063 660 260
+387 55 545100 BIJELJINA
+387 55 545200 BIJELJINA
011 3167 429
{ [email protected]
Þ www.stecocentar.com
37/P Montažne kuće
MAKREŠANE
37000 KRUŠEVAC
037 3562 308
037 3562 308
{ [email protected]
Þ www.stolarijatisa.com
37/P Montažne kuće
USTANIČKA 128 B
11050 BEOGRAD
011 3472 539
011 3472 489
{ [email protected]
Þ www.tankmont.rs
16/P Montažne zgrade - metalni
kostur
52/P Montažne zgrade
- industrijske
DONJI GRAČAC B.B.
36215 VRNJAČKA BANJA-GRAČAC
062 8292 038
036 671 550
036 671 550
{ [email protected]
Þ www.metalnekonstrukcije.com
16/P Montažne zgrade - metalni kostur
2522/P Montažne zgrade - garaže
34/P Montažne zgrade za skladištenje
52/P Montažne zgrade - industrijske
SPAGOS
SILVERSIDE PROPERTIES
1300 KAPLARA 1 A
31210 POŽEGA
065 6643 608
064 0337 798
064 2391 468
{ [email protected]
Þ www.honkasrbija.com
37/T Montažne kuće
Zastupnik materijala za izgradnju drvenih
montažnih kuća HONKA, Finska
VOJVOĐANSKA 413 M
11271 BEOGRAD-SURČIN
011 3171 350
063 1087 474
063 373 544
{ [email protected]
Þ www.spagos.rs
19/T Montažne zgrade - drveni kostur
37/T Montažne kuće
STEEL WORK
VOJVOĐANSKA 396
11271 BEOGRAD-SURČIN
011 8442 901
011 8442 901
{ [email protected]
Þ www.steelwork.co.rs
16/P Montažne zgrade - metalni kostur
2522/P Montažne zgrade - garaže
34/P Montažne zgrade za skladištenje
43/P Montažne zgrade - zimske bašte, staklenici
12249
SLATINA
STEVANOVIĆ-INVEST
MILIĆI B.B.
36343 KRALJEVO-MILIĆI
036 685 066
036 438 106
036 438 206
064 5289 542
036 438 106
{ [email protected]
19/P Montažne zgrade - drveni kostur
JASIČKI PUT B.B.
37000 KRUŠEVAC
037 422 882
037 422 882
{ [email protected]
Þ www.stevanovicinvest.rs
52/P Montažne zgrade - industrijske
SMREKA
JAĆIMA RISTOVIĆA 29
36300 NOVI PAZAR
020 372 027
063 8941 795
020 371 995
{ [email protected]
22/P Montažne zgrade - zapreminske
jedinice
Proizvodnja ekoloških drvenih kuća
STATIK
SMEDEREVSKA 72
26220 KOVIN
013 741 224
013 741 533
063 514 961
063 514 501
013 741 533
{ [email protected]
Þ www.statik.rs
☺ ZLATIBOR ANDREJIĆ,
DIREKTOR
☺ ILIJA POKRAJAC, TEHNIČKI
DIREKTOR
25/P Montažne zgrade - gotove
zapreminske jedinice
34/P Montažne zgrade za skladištenje
52/P Montažne zgrade - industrijske
25/P Prefabricated buildings - Off-the-peg
volumetric units
34/P Prefabricated storage buildings
52/P Prefabricated buildings - Industrial
Silosi za za skladištenje žitarica, brašna, stočne hrane, hemijskih, građevinskih materijala,
kao i za ostale zrnaste i praškaste materijale
STIL-GRADNJA
ĐURE DANIČIĆA 57 B
11260 BEOGRAD-UMKA
061 6632 606
064 9604 129
{ [email protected]
Þ www.stilgradnja.com
37/P Montažne kuće
STOLARIJA ALEKSIĆ
BANATSKA 2
26232 PANČEVO-STARČEVO
013 631 331
064 0755 756
065 5120 876
{ [email protected]
Þ www.stolarijaaleksic.com
37/P Montažne kuće
STS
INDUSTRIJSKA ZONA 6
11500 OBRENOVAC
011 8754 790
011 8754 780
{ [email protected]
Þ www.sts-beograd.com
25/P Montažne zgrade - gotove
zapreminske jedinice
2522/P Montažne zgrade - garaže
SUN-LAB
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10 V/
LOK. 10
11070 NOVI BEOGRAD
011 3120 565
065 3120 565
{ [email protected]
Þ www.sunlab.rs
19/T Montažne zgrade - drveni kostur
ŠOVLJANSKI
SREMSKIH PARTIZANA 76 B
21208 NOVI SAD-SREMSKA
KAMENICA
021 465 313
064 2891 633
021 465 313
{ [email protected]
Þ www.sovljanski.co.rs
52/P Montažne zgrade - industrijske
TECHNO TEAM SYSTEM
GANDIJEVA 133/41
11070 NOVI BEOGRAD
011 3131 884
060 4440 761
060 4440 760
060 4440 766
{ [email protected]
Þ www.tts.rs
2522/T Montažne zgrade
- garaže
TEHNIX BEO
KUMODRAŠKA 265
11000 BEOGRAD
011 3979 051
011 3978 799
011 3978 775
011 3978 776
064 8535 010
064 8535 005
011 3978 776
{ [email protected]
Þ www.tehnixbeo.rs
25/P Montažne zgrade - gotove
zapreminske jedinice
34/P Montažne zgrade za
skladištenje
TEHNORADIONICA
{
Þ
16/P
34/P
52/P
55/P
PETRA DRAPŠINA 1
23000 ZRENJANIN
023 549 103
023 544 598
023 545 451
023 549 103
[email protected]
www.tehnoradionica.com
Montažne zgrade - metalni kostur
Montažne zgrade za skladištenje
Montažne zgrade - industrijske
Montažne zgrade - sportske
AA
TENDA-MONT
MEŠTROVIĆEVA 28/8
11000 BEOGRAD
011 3415 333
011 3410 657
{ [email protected]
Þ www.tendamont.co.rs
16/P Montažne zgrade - metalni kostur
19/P Montažne zgrade - drveni kostur
2522/P Montažne zgrade - garaže
34/P Montažne zgrade za skladištenje
43/P Montažne zgrade - zimske bašte, staklenici
55/P Montažne zgrade - sportske
Laka drvena konstrukcija i krovni pokrivači
TEHNOMAG
ŠPIK-CASA
SAĐAVAC B.B.
32250 IVANJICA
032 663 022
065 5771 577
011 2084 467 BEOGRAD
011 2084 466 BEOGRAD
032 663 022
{ [email protected]
Þ www.spikcasa.rs
37/P Montažne kuće
BEOGRADSKA 64
36000 KRALJEVO
036 332 633
036 333 051
036 333 999
063 658 725
036 332 633
{ [email protected]
Þ www.tehnomag.rs
16/P Montažne zgrade - metalni
kostur
TENIKORA
KRALJICE KATARINE 86/12
11030 BEOGRAD
011 2545 594
063 8134 403
011 2545 594
{ [email protected]
2522/P Montažne zgrade - garaže
34/P Montažne zgrade za skladištenje
52/P Montažne zgrade - industrijske
55/P Montažne zgrade - sportske
t130*;70%* silosi za žitarice, sušare, fabrike stočne hrane, oprema
za silose, hale, industrijski objekti, stambeni objekti.
tOprema za silose izrađuje se u sopstvenim specijalno opremljenim
pogonima i radionicama, a sve sa ciljem proizvodnje opreme
visokog kvaliteta.
Smederevska 72, 26220 Kovin
Telefoni: +381 13 741 224
+381 13 741 533
E-mail: [email protected]
www.statik.rs
tOd opreme u ponudi su: lančani transporteri, pužni transporteri,
elevatori, cikloni, razdelnici, vibroizuzimači, filteri, zatvarači,
ostala prateća oprema.
tIzrada čeličnih konstrukcija različitih vrsta i namena.
Čelične konstrukcije proizvedene u našim pogonima odlikuju se
visokim kvalitetom i dugotrajnošću.
tProizvodnja, transport i ugradnja betona.
t64-6(&izrada mašinskih i građevinskih projekata za silose sa
celokupnom pratećom opremom, fabrike stočne hrane sa
celokupnom pratećom opremom, industrijske objekte,
podna skladišta, poslovne objekte, stambene objekte...
www.gradjevinarstvo.rs
7
Jedini plavi original
Dow Styrofoam
XPS
Termoizolacione
ploče od ekstrudiranog
polistirena
STYROFOAM*
* Zaštitni znak - The Dow Chemical Company
Za sve informacije o proizvodu
i distribuciji, kontaktirajte predstavnika
za Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku
Polykem SR d.o.o.
Cara Dušana 207 a
11080 Beograd-Zemun
Tel: +381-11-7151-250
Fax: +381-11-3164-949
www.building.dow.com/eu/srb/sr/
www.ravago.rs
Izolacija
Insulation
KOPAONIK
M.N.G. GRADNJA
DUBROVAČKA 35
11000 BEOGRAD
011 3282 377
011 3281 453
011 2185 378
011 2633 855 STOVARIŠTE
011 3284 612 STOVARIŠTE
064 8975 006
011 2624 034
{ [email protected]
Þ www.adkopaonik.co.rs
Distributer firme ROCKWOOL, Danska
{
19
DRAGOMIRA TOMIĆA 4
37255 KUKLJIN
037 678 763
064 1206 785
[email protected]
Termoizolacija zidova
MAGNA COOP
OSOGOVSKA 41, P.BOX 165
26000 PANČEVO
013 372 213
064 2065 561
064 1591 068
013 342 769
[email protected]
www.magnacoop.com
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Termoizolacija krovova
Izolacija čeličnih konstrukcija
Izolacija drvenih konstrukcija
Izolacija cevi i kanala
KORNER
UGRINOVAČKI PUT 1, ALTINA
11283 BEOGRAD-ZEMUN
011 2617 429
011 2617 429
{ [email protected]
Þ www.keramicke-plocice.net
19/T Termoizolacija zidova
28/T Termoizolacija krovova
{
Þ
16/T
19/T
28/T
31/T
34/T
37/T
KOŠUTA
MASTERPLAST YU
{
KARAĐORĐEVA B.B.
37210 ĆIĆEVAC
037 812 211
037 812 211
[email protected]
KOVEX
BRAĆE JERKOVIĆ 112
11000 BEOGRAD
011 3971 701
063 228 555
011 3971 701
{ [email protected]
Þ www.kovex.rs
13/T Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
16/T Termoizolacija podova
19/T Termoizolacija zidova
28/T Termoizolacija krovova
Uvoznik i distributer proizvoda INDEX,
Verona
KRONIN
{
Þ
KUMAL
{
Þ
☺
16/P
19/P
25/P
16/P
19/P
25/P
BULEVAR MIHAJLA
PUPINA 10 I/223
11070 NOVI BEOGRAD
011 3112 239
064 6422 022
011 3121 690
[email protected]
www.kumal-bg.rs
PREDRAG SUDAR
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Zvučna izolacija
Floor, substructure insulation
Wall insulation
Acoustic insulation
LAVMONT
{
16/T
19/T
22/T
28/T
{
Þ
13/T
16/T
19/T
25/T
28/T
MAXVEL
CARA DUŠANA 95
11080 BEOGRAD-ZEMUN
011 3160 866
062 573 143
011 3160 866
13/T Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
MECEN EVROPA TECH
BULEVAR VELJKA VLAHOVIĆA
4/14
23000 ZRENJANIN
023 511 314
064 4897 552
023 511 314
[email protected]
www.kronin.rs
9292
BODROGVARI FERENCA 172
24000 SUBOTICA
024 625 825
063 555 078
024 625 804
[email protected]
www.masterplastgroup.com
Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Zvučna izolacija
Termoizolacija krovova
MILOVANA ŠARANOVIĆA 4
11010 BEOGRAD
064 1234 280
[email protected]
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Termoizolacione ploče
Termoizolacija krovova
INDUSTRIJSKA ZONA B.B.
22330 NOVA PAZOVA
022 327 777
022 327 999
063 265 918
065 5071 658
022 327 777
{ [email protected]
Þ www.mecenevropa.com
13/P Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
16/P Termoizolacija podova
19/P Termoizolacija zidova
25/P Zvučna izolacija
28/P Termoizolacija krovova
37/P Izolacija cevi i kanala
IZOMET- polietilenska, vodootporna i vatrootporna, toplotna i zvučna izolacija
MERKUR INTERNATIONAL
{
Þ
PARTIZANSKE AVIJACIJE 4
11070 NOVI BEOGRAD
011 2057 200
011 2057 211
011 2090 300 TC BEŽAN. KOSA
011 3313 400 TC KARABURMA
021 4894 700 TC NOVI SAD
011 2057 201
[email protected]
www.merkur.eu
METAL NO 1
NERETVANSKA 18
11000 BEOGRAD
011 2086 014
063 248 166
011 2086 013
{ [email protected]
37/P Izolacija cevi i kanala
METAL TIM
NIKOLE PAŠIĆA 196
11400 MLADENOVAC
011 8238 685
011 8238 686
{ [email protected]
Þ www.metaltim.co.rs
13/T Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
22/T Termoizolacione ploče
37/T Izolacija cevi i kanala
43/T Požarne barijere
Izolacioni materijali koji se koriste za: tunel
peći za kreč i crvenu ciglu, Hoffman peći i
vodovod, izolaciju cevi, zaštitu vodovoda
i kablovske mreže od vatre, kućne podne
bojlere itd.
METALING PLUS
PIRANDELOVA 16
11160 BEOGRAD
011 3046 780
011 3472 398
011 2883 997
011 2887 753
011 3472 398
{ [email protected]
Þ www.metplus.co.rs
37/T Izolacija cevi i kanala
Prvi uvoznik i ovlašćeni distributer ARMACELL
termičke izolacije za grejanje i klimatizaciju,
cevi, ploče i trake od sintetičkog kaučuka i
polietilena (Armaflex, Tubolit)
{
Þ
13/T
16/T
28/T
31/T
37/T
KRUŽNI PUT 40
11309 BEOGRAD-LEŠTANE
011 8036 314
011 8036 315
011 8035 231
011 8035 231
{ [email protected]
Þ www.mfseals.rs
22/T Termoizolacione ploče
37/T Izolacija cevi i kanala
PATRIJARHA DIMITRIJA 24
11090 BEOGRAD
011 3056 049
064 3743 413
011 3056 048
[email protected]
www.mkm-gr.com
Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
Termoizolacija podova
Termoizolacija krovova
Izolacija čeličnih konstrukcija
Izolacija cevi i kanala
MONTROM
{
16/T
19/T
25/T
28/T
INDUSTRIJSKA 14
24300 BAČKA TOPOLA
024 770 205
024 770 206
024 711 506
[email protected]
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Zvučna izolacija
Termoizolacija krovova
MONUMENT INŽENJERING
{
Þ
16/T
19/T
25/T
28/T
DUŠANOV BAZAR, II SPRAT, LOK. 204
18000 NIŠ
018 257 020
018 255 663
018 564 000
[email protected]
www.monument-ing.com
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Zvučna izolacija
Termoizolacija krovova
MUŠOVIĆ
MF SEALS
{
16/T
19/T
22/T
28/T
BIJELOPOLJSKI PUT B.B.
31300 PRIJEPOLJE
033 711 270
064 6417 940
033 63 423
NOVA VAROŠ
+382 50 478504 BIJELO POLJE
033 710 060
[email protected]
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Termoizolacione ploče
Termoizolacija krovova
NEIMAR PROJEKT
NIP SPASIĆ
VAZDUHOPLOVACA B.B.
18000 NIŠ
018 4583 688
018 4582 050
018 4581 505
011 2281 122 BEOGRAD
018 4583 688
{ [email protected]
Þ www.neimarprojekt.com
13/T Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
16/T Termoizolacija podova
19/T Termoizolacija zidova
28/T Termoizolacija krovova
31/T Izolacija čeličnih konstrukcija
34/T Izolacija drvenih konstrukcija
AUSTROTHERM; ISOVER
KRALJA PETRA PRVOG
OSLOBODIOCA 68
35230 ĆUPRIJA
035 477 465
035 474 176
{ [email protected]
Þ www.nipspasic.rs
49/P Pribor za montiranje izolacije
Plastični tiplovi, lajsne, distanceri, pečurke,
ekseri za valovite ploče i početni aluminijumski
profili za postavljanje termoizolacije
NEOCHIMIKI
PANČEVAČKI PUT 83
11210 BEOGRAD-KRNJAČA
011 2089 223
011 2084 942
011 2751 950
{ [email protected]
Þ www.neochimiki-sa.gr
16/T Termoizolacija podova
19/T Termoizolacija zidova
28/T Termoizolacija krovova
Termoizolacija koja se sastoji od aluminijumske folije sa spoljnje i poliestera sa unutrašnje
strane
NIJANSA
{
KRALJEVIĆA MARKA 23
18000 NIŠ
018 4512 400
018 4517 577
018 4517 511
[email protected]
NIKŠA KOMERC
ZRENJANINSKI PUT 84 V
11210 BEOGRAD-KRNJAČA
011 3317 233
011 3318 733
011 3318 587
011 3318 589
{ [email protected]
16/T Termoizolacija podova
19/T Termoizolacija zidova
28/T Termoizolacija krovova
NOKE
22. DECEMBRA B.B.
17500 VRANJE
017 411 533
017 414 748
063 1051 400
{ [email protected]
19/T Termoizolacija zidova
AK
NOVAIMPORT
ZAGE MALIVUK 45
11210 BEOGRAD-KRNJAČA
011 2712 209
011 2712 199
{ [email protected]
16/T Termoizolacija podova
19/T Termoizolacija zidova
28/T Termoizolacija krovova
OBLIK
BUDMANIJEVA 22
11160 BEOGRAD
011 2862 262
011 2862 528
011 2862 528
{ [email protected]
Þ www.isopipe.gr
37/P Izolacija cevi i kanala
OLI KOOP
KNEZA MILOŠA 188 A
36217 VRNJAČKA BANJA-VRNJCI
036 618 300
036 632 406
011 3169 014 BEOGRAD
036 618 300
{ [email protected]
13/T Zvučna, protivpožarna i termoizolacija
opšte namene
MILANOVIĆ INŽENJERING
SOBOVICA B.B.
34321 KRAGUJEVAC-CEROVAC
034 6792 660
034 6792 095
{ [email protected]
Þ www.miing.rs
22/P Termoizolacione ploče
VATRAMIL-vatrootporna termoizolaciona
ploča
MILEX
LIVADSKA 14
21131 NOVI SAD-PETROVARADIN
021 6434 011
021 881 006
063 7123 852
021 881 006
{ [email protected]
Þ www.milex.rs
16/P Termoizolacija podova
19/P Termoizolacija zidova
28/P Termoizolacija krovova
Proizvodnja termoizolacionih ploča od trske
METACON
MILOPROM
SAVSKA 2 A
11251 BEOGRAD-OSTRUŽNICA
011 8070 817
011 8070 867
{ [email protected]
Þ www.metacon.rs
37/T Izolacija cevi i kanala
PETRA KONJOVIĆA 12 V/119
11090 BEOGRAD
011 3593 190
011 3593 370
011 3594 529
{ [email protected]
Þ www.miloprom.rs
43/T Požarne barijere
Uvoz i prodaja požarnih barijera austrijske
firme PROMAT
11215
MKM-JUGO GRUP
■
■ Armaflex
Armaflex NH
NH halogen
halogen free
free izolacija
izolacija
■
■ kotlovi
kotlovi gas/ulje
gas/ulje De
De Dietrich
Dietrich
■
■ projektovanje
projektovanje ii izvođenje
izvođenje
termotehničkih
termotehničkih instalacija
instalacija
LINDNER
{
Þ
16/P
19/P
25/P
31/P
34/P
37/P
www.gradjevinarstvo.rs
MIP PROMET
METAL KOMERC
MIRISNIH VRBA B.B.
18000 NIŠ
018 573 678
018 573 102
018 574 641
060 0573 678
{ [email protected]
Þ www.metalkom.rs
☺ MILAN ĐORĐEVIĆ
49/T Pribor za montiranje izolacije
49/T Insulation fixings
{
POP LUKINA 41
15000 ŠABAC
015 347 292
015 342 499
065 5020 009
[email protected]
SIDEK [email protected] d.o.o. Beograd
tel/fax: 011 627 50 38
tel: 011 217 62 53, 217 62 54
mob: 063 686 300,
063 686 400, 063 686 500
e-mail: [email protected]
www.sidek.co.rs
KOSTE ABRAŠEVIĆA 12
11000 BEOGRAD
011 3822 454
011 2422 370
011 2421 360
011 3822 453
[email protected]
www.lindner-beograd.com
Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Zvučna izolacija
Izolacija čeličnih konstrukcija
Izolacija drvenih
konstrukcija
Izolacija cevi i kanala
55
Materijali za zidanje
Masonry
POTISJE KANJIŽA
PROGRES
RAPID
REPRO-PROM
S.A.B. ENTERIJERI
SCHIEDEL DIMNJAČKI SISTEMI
SUBOTIČKI PUT 57
24420 KANJIŽA
024 873 303
024 873 306
{ [email protected]
Þ www.potisje-kanjiza.com
27/P Kanalice za
gredice
SVETOSAVSKA 35
15318 MALI ZVORNIK
015 470 444
026 515 875 PROIZVODNJA
026 522 308
026 521 790 PRODAJA
026 515 875
{ [email protected]
Þ www.progres-vp.co.rs
1323/P Opeka glinena - šuplja
INDUSTRIJSKA ZONA B.B.
25260 APATIN
025 772 922
025 773 239
025 773 085
025 773 939
011 3188 876 BEOGRAD
025 772 922
{ [email protected]
Þ www.rapid.rs
28/P Silikatna opeka
Bela i bojena fasadna silikatna opeka i blokovi
BULEVAR OSLOBOĐENJA 164 B
11222 BEOGRAD-JAJINCI
011 3943 100
063 1028 320
011 3943 086
{ [email protected]
13/T Opeka glinena
NIKOLE SPASIĆA 3
11000 BEOGRAD
011 3283 995
011 3283 777
011 3284 757
{ [email protected]
Þ www.sabenterijeri.rs
3113/T Granit
37/T Kamen veštački
BULEVAR ARSENIJA
ČARNOJEVIĆA 96
11070 NOVI BEOGRAD
011 3121 604
011 3121 605
{ [email protected]
Þ www.schiedel.rs
24/T Šamotna opeka, blokovi
RATKO MITROVIĆ
CONSTRUCTION
PP KAMEN PLUS
BOGDANJSKA 8
37253 KRUŠEVAC-BRAJKOVAC
064 1850 467
{ [email protected]
Þ www.kamenprirodni.com
31/P Kamen prirodni
PRIRODNI KAMEN
GUKOŠ B.B.
14240 LJIG-GUKOŠ
063 1112 555
064 1210 126
{ [email protected]
Þ www.prirodnikamen.co.rs
3128/P Kamen lomljeni
Dekorativni kamen (pećinski, siga),
štanglice, lomljena ploča
PROFESIONAL
ČEREVIĆKA 26
21000 NOVI SAD
021 6466 651
063 599 990
021 41 777
PROIZVODNJA
021 6371 197
{ [email protected]
13/T Opeka glinena
16/T Blokovi glineni
30/P Fert gredice
PROFIT
KNJAŽEVAČKA B.B.
18000 NIŠ
018 570 901
018 570 906
{ [email protected]
Þ www.profit.co.rs
30/T Fert gredice
ciglana
PUTEVI INVEST
NOVO NASELJE B.B.
37212 ĆIĆEVAC-STALAĆ
037 806 609 CENTRALA
037 806 131 RAČUNOVODSTVO
037 806 664
064 8302 053 DIREKTOR
037 806 664
{ [email protected]
Þ www.puteviinvest.rs
25/P Blokovi betonski
3128/P Kamen lomljeni
PUTEVI-IVANJICA
JAVORSKA 55
32250 IVANJICA
032 664 580 DIREKTOR
032 661 820 CENTRALA
032 664 768 TEH.SLUŽBA
032 664 769 TEH.SLUŽBA
032 661 855 MEHANIZACIJA
032 651 321 SEPARACIJA
032 661 820
{ [email protected]
31/P Kamen prirodni
RAJ FERT
ORAŠKA 45
11320 VELIKA PLANA
026 522 430
026 522 431
026 522 434
{ [email protected]
Þ www.rajholding.rs
30/P Fert gredice
ĐORĐA TOMAŠEVIĆA 35
32000 ČAČAK
032 355 220
032 355 202
032 355 203
032 355 204
032 355 202
{ [email protected]
Þ www.rmconstruction.co.rs
25/P Blokovi betonski
RAVNAJA
KRALJA PETRA I BR. 1
15318 MALI ZVORNIK
015 471 133 CENTRALA
015 471 851 KOMERCIJALA
015 471 866 KAMENOLOM
015 471 455 FABRIKA KREČA
015 471 325
{ [email protected]
Þ www.ravnaja.com
3119/P Krečnjak
3128/P Kamen lomljeni
RELJIN SLAVKO
BEOGRADSKI PUT B.B.
23260 ZRENJANIN-PERLEZ
023 861 039
1313/P Opeka glinena - fasadna - standardna
1322/P Opeka glinena - obična
1323/P Opeka glinena - šuplja
RICO
{
Þ
13/P
16/P
19/P
24/P
BJELANOVIĆEVA 2
11000 BEOGRAD
011 3835 334
011 3835 383
[email protected]
www.rico.co.rs
Opeka glinena
Blokovi glineni
Blok, opeka za provetravanje, perforirana
Šamotna opeka, blokovi
BOŽE DIMITRIJEVIĆA 112
12000 POŽAREVAC
012 551 877
012 552 212
012 552 213
13/P Opeka glinena
9837
ROFIX
POPOVAC B.B.
35254 PARAĆIN-POPOVAC
035 572 583
060 2052 051 BEOGRAD
060 2052 054 CENTRAL. SRBIJA
060 2052 055 JUŽNA SRBIJA
035 572 584
{ [email protected]
Þ www.roefix.com
43/P Malter za zidanje
SAVIĆ
RP-TEHNOMETAL
ZRMANJSKA 8 A
11030 BEOGRAD
011 3541 428 DIREKCIJA
011 3550 179
011 3559 524
011 3559 732
011 3541 427
{ [email protected]
Þ www.rptehnometal.co.rs
30/T Fert gredice
RUDNICI NEMETALA RAKOVAC
JOVANA ĐORĐEVIĆA 2
21299 BEOČIN-RAKOVAC
021 57 428
021 875 007
021 623 688
31/P Kamen prirodni
TODOROVIĆ
SEC MAR
SAD-IGMA
{
Þ
25/P
30/P
25/P
30/P
GLAVAŠEVA 70/2
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
026 321 862
026 318 086
011 8246 918 MLADENOVAC
060 3707 111 MLADENOVAC
060 3707 115 LAZAREVAC
060 3707 105 STOJAČAK
026 317 906
[email protected]
www.savic.rs
Blokovi betonski
Fert gredice
Concrete blocks
Lattice girder planks
SCANDOM
JASTREBOVLJEVA 11
11030 BEOGRAD
011 3573 702
062 8959 301
064 1717 104
011 3573 702
{ [email protected]
21/T Termoizolacioni blokovi
25/T Blokovi betonski
JURIJA GAGARINA 14 A, LOK. 8
11070 NOVI BEOGRAD
011 6302 123
011 6302 123
{ [email protected]
Þ www.secmar-doo.com
3113/T Granit
3116/T Mermer
37/T Kamen veštački
AE
SELECTA EXCLUSIVE
BULEVAR OSLOBOĐENJA 56
11040 BEOGRAD
064 6146 889
{ [email protected]
3113/T Granit
3116/T Mermer
Dekorativni kamen
SENJAK TTP
{
Þ
13/T
16/T
27/T
29/T
30/T
USTANIČKA 180 A
11050 BEOGRAD
011 3474 125
011 3046 735
011 2889 623
011 2639 431
011 8257 518
011 8304 960
011 3474 125
[email protected]
www.senjak-ttp.com
Opeka glinena
Blokovi glineni
Kanalice za gredice
Monta blok
Fert gredice
Slobodana Bajića 149,
22410 Pećinci
tel: +381 22 435 123
mob: +381 63 533 040
Čalma tel: +381 22 685 235
Blaževac tel: +387 54 851 200
www.ciglane-todorovic.com
Naša reklama ste vi i vaše mišljenje nam je najbitnije.
Zato što vi to ne želite, mi ne odustajemo od tradicionalnog
kvaliteta i izgleda.
www.gradjevinarstvo.rs
35
Protivprovalni alarmni sistemi
+ Sistemi video nadzora
– analogni i digitalni
+ Automatska detekcija
i gašenje požara
+ Kontrola pristupa
+ Evidencija radnog vremena
+ Automatske rampe
i parking barijere
+ Kontrola čuvarske službe
+ Audio i video interfoni
+ Pametna kuća
+ Registrofon
+ Računarske mreže
+ Specijalna oprema
+ GPS monitoring ljudi i vozila
+ Štampači kartica
+ Spoljna zaštita
+ Najnoviji integrisani
monitoring centri
+
Integrisani sistemi bezbednosti Lunatronik sa iskustvom u obezbeđivanju hiljada objekata
širom Srbije garantuju vam pružanje najkvalitetnijih rešenja zaštite stanova, porodičnih kuća,
banaka, ambasada, fabrika, poslovnih prostora, vikendica i ostalih objekata – neposredno
i na daljinu, kao i GPS praćenje vozila i ljudi.
Lunatronik-ovi inženjeri poseduju licence odgovornih izvođača radova i odgovornih projektanata,
kao i uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara. Lunatronik poseduje
sertifikat sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. U našem proizvodnom programu nalaze
se proizvodi proizvođača JABLOTRON, HOCHIKI, NSC, ASONI, INFINOVA i drugi.
LUNATRONIK d.o.o.
Požeška 36, 11030 Beograd
Tel. +381 11 35 58 446
Tel. +381 11 30 55 172
Tel. +381 11 30 55 171
Mob. +381 63 499 331
e-mail: [email protected]
www.lunatronik.co.rs
Bežični i žičani alarmni sistemi sa video verifikacijiom JABLOTRON su u skladu sa evropskim
standardima bezbednosti EN 50131 i pružaju izvanrednu fleksibilnost i jednostavnost rukovanja
pri pravljenju Bezbedne i Pametne kuće ili kancelarije.
Proizvodi japanske kompanije HOCHIKI obezbeđuju maksimalnu osetljivost i pouzdanost
za rano otkrivanje požara svih vrsta.
Reference:
Narodna banka Srbije
+ Delegacija EU u Srbiji
+ Mercedes-Benz Srbija
+ Microsoft Srbija
+ Grand Prom AD
+ Bel Medic...
+
Crep, krovne table
Tiles, Roof slates
BOMAX
DAKAR
FERO STILL
IRIS
JOVIČIĆ
PUT EDVARDA KARDELJA 13/A
24000 SUBOTICA
024 694 115
024 694 116
024 694 625
024 694 626
024 694 116
{ [email protected]
Þ www.bomax.rs
54/T Krovne folije
KARAMATINA 28/11, PF 49
11080 BEOGRAD-ZEMUN
011 2614 810
063 8330 663
011 2614 810
{ [email protected]
54/T Krovne folije
KOSMAJSKA 139
11400 MLADENOVAC
011 8231 672
011 8230 872
011 8231 525
{ [email protected]
Þ www.pin.rs
13/T Crep glineni
KRALJEVAČKOG BATALJONA 216
34000 KRAGUJEVAC
034 6354 056
034 6354 057
034 6354 058
{ [email protected]
13/T Crep glineni
28/T Crep od betona
Distributer crepa i krovne opreme firmi
BRAMAC i TOZA MARKOVIĆ
MILUTINA MILANKOVIĆA 19 B
31210 POŽEGA
031 3816 441
031 825 441
031 825 041
{ [email protected]
Þ www.jovicic.co.rs
46/P Snegobrani
BORA EPOKSID
JASENICA B.B.
14000 VALJEVO
014 228 207
014 234 789
014 228 207
34/T Šindra bituminozna
Distributer TEGOLA CANADESE
BOVELT
BAĆANJI LAJOŠA 16
24400 SENTA
024 811 011
024 827 255
024 811 011
{ [email protected]
Þ www.bovelt.rs
13/T Crep glineni
54/T Krovne folije
BRAĆA DRINIĆ
{
Þ
BRANKA ĆOPIĆA 203
21000 NOVI SAD
021 6398 398
021 6398 488
021 6393 275
[email protected]
www.bracadrinic.co.rs
BRAMAC KROVNI SISTEMI
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10 V,
YUBC
11070 NOVI BEOGRAD
011 2129 555
011 2129 556
011 2129 559
011 2129 567
{ [email protected]
Þ www.bramac.rs
28/T Crep od betona
46/T Snegobrani
54/T Krovne folije
Krovna oprema: za suvo izvođenje slemena
i grebena, za učvršćivanje krovova, za
sigurnost na krovu (stepenice), za opšivanje
krova, krovni proboji - set za ventilaciju i
set za antenu, krovne folije, uvale, sistem
snegobrana, osvetljavanje potkrovlja
BRZAN-PLAST
BRZAN B.B.
34228 BATOČINA-BRZAN
034 861 401
034 861 402
011 2473 942 BEOGRAD
034 861 401
{ [email protected]
Þ www.brzanplast.com
54/P Krovne folije
BUILDINGCONCEPT
VOJVODE STEPE 74
11040 BEOGRAD
011 3986 455
011 3986 835
011 3986 835
{ [email protected]
Þ www.buildingconcept.rs
37/T Crep metalni
COPA
MILICE CENIĆ 27
35230 ĆUPRIJA
035 8470 253
035 8477 049
035 8470 253
{ [email protected]
Þ www.copa.rs
37/T Crep metalni
Generalna distribucija i prodaja
proizvoda OCTAVA - sistema krovnih
pokrivača
DAKA-DOLJEVAC
DOLJEVAC B.B.
18410 DOLJEVAC
018 810 121
018 810 315
018 810 021
018 810 120
018 810 121
{ [email protected]
13/T Crep glineni
www.gradjevinarstvo.rs
DAX ELEMENTS
DINARSKA 14
11040 BEOGRAD
011 3692 378
3692 378
{ zoran.nikolic@ruukki.com
Þ www.ruukki.rs
37/P Crep metalni
Monterrey crepni lim; Zastupnici kompanije
RUUKKI
DENIKOMERC
MILJAKOVAČKA 1
18000 NIŠ
063 585 543
54/P Krovne folije
DESCON
IZVORSKA 96
11000 BEOGRAD
011 2543 417
011 3571 442
063 270 712
063 204 355
{ descon@bitsyu.net
Þ www.descon.co.rs
54/T Krovne folije
DORKEN građevinske folije
DIBEX
SUBOTIČKI PUT 41 A
24420 KANJIŽA
024 875 107
024 873 392
024 873 064
{ spediter@eunet.rs
13/T Crep glineni
DOMIS ENTERIJERI
1. NOVEMBAR 10
22221 SREMSKA MITROVICALAĆARAK
022 671 119
022 671 396
065 2324 234
011 3473 925 BEOGRAD
021 6416 792 NOVI SAD
022 670 125
{ office@domisenterijeri.com
Þ www.domisenterijeri.com
13/T Crep glineni
34/T Šindra bituminozna
46/T Snegobrani
54/T Krovne folije
TEGOLA
DRINA-COOP
HADŽI RUVIMOVA 4
21000 NOVI SAD
021 510 600
021 510 601
021 510 602
021 510 603
065 5523 434
021 510 600
{ drinacoop@neobee.net
Þ www.drinacoop.rs
34/T Šindra bituminozna
DRVO TRADE NV
VOJVOĐANSKA 370
11271 BEOGRAD-SURČIN
011 8442 449
011 8442 452
011 3191 629
{ office@drvotrade.co.rs
Þ www.drvotrade.co.rs
31/P Šindra drvena
ELMARK
SOKOLSKA 30
11300 SMEDEREVO
026 660 997
065 6609 988
026 660 998
{ elmark@medianis.net
37/T Crep metalni
EURO STEEL CENTER
SENĆANSKI PUT 75
24000 SUBOTICA
024 555 553
024 664 664
024 555 553
Þ www.euro-steel-center.com
37/T Crep metalni
FLOOREX COMPANY
23. SRPSKE UDARNE DIVIZIJE 35 G
11222 BEOGRAD-JAJINCI
011 3233 938
063 8008 819
011 3940 401
{ floorexcompany@yahoo.com
54/T Krovne folije
FRIGOMEX
MIHAJLA ŠOLOHOVA 66 C
11211 BEOGRAD-BORČA
011 3324 215
011 3328 314
011 3323 354
011 3323 354
{ frigomex@frigomex.rs
Þ www.frigomex.rs
62/T PVC krovne membrane
GORSKI
KEJ OSLOBOĐENJA 7
32250 IVANJICA
032 661 922
032 664 900
032 664 900
{ gorski.info@gmail.com
34/T Šindra bituminozna
Distributer TEGOLA CANADESE
GRAĐA-PROMET
DRINSKE DIVIZIJE 12
14210 UB
014 410 403
014 410 417
063 341 042
014 410 403
{ gradjapromet@gmail.com
13/T Crep glineni
GREPING
LAZE KOSTIĆA 12
21000 NOVI SAD
021 442 700
021 442 888
021 427 010
{ greping@gmail.com
40/T Venci, podsvođa, opšivne ukrasne
daske zabatnih kosina
46/T Snegobrani
JUGODOM
ISOVER
VLADIMIRA POPOVIĆA 40, GTC 19
AVENIJA
11000 BEOGRAD
011 7149 634
011 7149 659
011 7149 623
011 7149 667
Þ www.isover.rs
54/T Krovne folije
Klima membrane VARIO
- poliamidska folija; krovne folije:
TYVEK, FLAMMEX
IZOLINVEST
VOLGINA 73
11130 BEOGRAD-KALUĐERICA
011 2837 748
011 2837 750
011 2837 748
{ izolinvest@gmail.com
Þ www.izolinvest.rs
54/T Krovne folije
62/T PVC krovne
membrane
{
TEMERINSKA 110
21000 NOVI SAD
021 6624 222
021 6611 649
021 6624 222
domino@neobee.net
JUGOFRIGO COOP
MAČKAT B.B.
31312 ČAJETINA-MAČKAT
031 571 118
031 571 119
031 571 306 PRODAJA
031 571 031 PRODAJA
031 571 206
{ frigokop@sezampro.rs
13/T Crep glineni
JUGOSISTEM
{
Þ
BULEVAR SV. CARA
KONSTANTINA 80-82
18000 NIŠ
018 550 907
018 550 911
018 550 911
jugosistem@gmail.com
www.jugosistem.naissus.info
JELA TRADE
KINGSPAN
MILOŠA OBILIĆA 93 A
26300 VRŠAC
013 821 045
013 836 429
013 821 045
{ dragana@jela-trade.co.rs
Þ www.jela-trade.co.rs
13/T Crep glineni
34/T Šindra bituminozna
62/T PVC krovne
membrane
PARTIZANSKE AVIJACIJE 18/I/13
11077 NOVI BEOGRAD
011 2129 837
011 2129 838
{ info@kingspan.rs
Þ www.kingspan.rs
46/P Snegobrani
11286
KMB BETA
XIV VUSB 4-6
21470 BAČKI PETROVAC
021 780 144
063 480 830
021 780 144
{ kmbbeta@gmail.com
Þ www.kmbeta.rs
☺ ANDREJ LOMEN
28/P Crep od betona
46/P Snegobrani
54/P Krovne folije
28/P Concrete roof tiles
46/P Snow guards
54/P Roof foils
Krovna oprema
KOMPAKT
BEŽANIJSKA 50
11080 BEOGRAD-ZEMUN
011 2199 486
060 5559 525
011 2199 486
{ p.kompakt@gmail.com
37/P Crep metalni
BB
KONSTANTIN
MILKE PROTIĆ 17
18250 NIŠ
018 4563 770
018 4563 771
063 427 921
018 4285 350
{ info@konstantin-nis.rs
Þ www.konstantin-nis.rs
34/T Šindra bituminozna
54/T Krovne folije
KONSTRUKTOR DISTRIBUCIJA
OSLOBOĐENJA 10
11090 BEOGRAD
011 2562 231
011 2562 231
{ office@kkonsalting.com
Þ www.kkonsalting.com
37/T Crep metalni
HABERKORN ULMER
SUBOTIČKA 44
21000 NOVI SAD
021 500 557
021 500 556
{ info@haberkorn.rs
Þ www.haberkorn.rs
54/T Krovne folije
HOME DECOR ENGINEERING
MARIČKA 30
11090 BEOGRAD
011 2562 007
011 2562 007
{ office@hdi-gradnja.com
Þ www.hdi-gradnja.com
13/T Crep glineni
34/T Šindra bituminozna
HORIZONT-KOMERC
BATAJNIČKI DRUM 8 F
11080 BEOGRAD-ZEMUN
011 3165 776
011 3165 773
011 3755 657
063 216 484
011 3165 775
{ 7paleta@gmail.com
Þ www.europaleta.rs
13/T Crep glineni
BRAMAC crep
IGM TRGOTRANSPORT
BOŽE DIMITRIJEVIĆA 112
12000 POŽAREVAC
012 551 877
012 552 212
012 552 213
13/P Crep glineni
67
Download

izbor iz kataloga Građevinarstvo 2012 *.pdf